Výpočet fyzikální veličiny pomocí změřených veličin (výpočet objemu hranolku)

Teorie úlohy: často se dostáváme do situace, kdy určitou veličinu neměříme přímo měřícím přístrojem, ale vypočítáme ji pomocí jiných, již změřených veličin. Pro stanovení střední hodnoty a průměrné odchylky vypočítané veličiny, používáme následující postupy.
Acrobat Reader MS Excel MS Word