Kinematika rovnoměrného a rovnoměrně zrychleného pohybu

Úvod: uvažujeme situaci , při které se těleso pohybuje po nakloněné rovině a na konec pokračuje v pohybu po vodorovné rovině. (Např. lyžař sjíždí ze svahu.)
Situaci připravíme experimentálně:
Acrobat Reader MS Excel MS Word