Měření součinitele smykového tření

Součinitele smykového tření měříme na drsnoměru (tribometru) buď vodorovném nebo sklonném.
Úkol 1: určit hodnotu součinitele smykového tření mezi podložkou a stěnou kvádru s největším obsahem a nejmenším obsahem.
Úkol 2: porovnat výsledky a určit zda závisí hodnota součinitele smykového tření na velikosti obsahu styčných ploch.
Acrobat Reader MS Excel MS Word