Studium přeměn mechanické energie

Sledujeme pohyb kvádru po nakloněné rovině svírající s vodorovnou rovinou úhel alfa. Při určitém sklonu nakloněné roviny se kvádr po mírném postrčení pohybuje rovnoměrným pohybem. V tomto případě je třecí síla v rovnováze se složkou tíhové síly.
Acrobat Reader MS Excel MS Word