Ověření pravidla pro rovnovážnou polohu páky

V první části provedeme montáž dvojzvratné páky. Ve druhé části provedeme montáž jednozvratné páky. Kombinujeme závaží tak, aby nastal stav rovnováhy, správně zvolené hodnoty zapisujeme do tabulky a provádíme ověření momentové věty při pokusech s pákou jednozvratnou vždy upravíme kladku tak, aby lanka byla rovnoběžná se stojanovou tyčí.
Acrobat Reader MS Excel MS Word