Určení rychlosti vytékající kapaliny otvorem

Určení rychlosti vytékající kapaliny otvorem určíme třemi způsoby:
1. Řešíme teoreticky na základě vodorovného vrhu.
2. Řešíme pomocí zákona zachování mechanické energie
3. Pomocí rovnice kontinuity
Acrobat Reader MS Excel MS Word