Určení charakteristiky žárovky

Elektrický odpor kovových vodičů se s rostoucí teplotou zvyšuje přibližně lineárně pro nepříliš velké teplotní rozdíly. Tato závislost se užívá při konstrukci odporových teploměrů. Materiály s malým teplotním součinitelem elektrického odporu (např. konstatnt, manganin, nikelin a další odporové slitiny) se používají při výrobě technických rezistorů, reostatů a potenciometrů. Vyrábějí se z nich také odporové spirály pro tepelné spotřebiče (např. vařiče, sporáky), odporové normály nebo etalony pro velmi přesná měření elektrických odporů (s přesností 0,01 %)
Acrobat Reader MS Word