Určení charakteristiky polovodičové diody

Polovodičová dioda s jedním přechodem PN se nazývá polovodičová dioda. Závislost elektrického odporu polovodiče s přechodem PN na polaritě vnějšího zdroje napětí připojeného k polovodiči se nazývá diodový jev. Zjednodušeně lze tuto vlastnost přechodu PN popsat tak, že při jedné polaritě připojeného napětí (propustný směr) je dobře vodivý a při opačné polaritě (závěrný směr) je nevodivý.
Acrobat Reader MS Word