Určení kapacity kondenzátoru měřením střídavého proudu a napětí

Kondenzátor o kapacitě C se v obvodu střídavého proudu periodicky nabíjí a opět vybíjí. V obvodu vzniká proud, který je největší v okamžiku když kondenzátor není nabitý a jeho napětí je nulové. Proud tedy předbíhá napětí. Čím větší je frekvence střídavého proudu a čím větší je kapacita kondenzátoru, tím větší je amplituda nabíjecího a vybíjecího proudu proudu. Vlastnosti obvodu s kondenzátoru jsou vyjádřeny veličinou kapacitance.
Acrobat Reader MS Word