Určení indukčnosti cívky střídavým proudem

Střídavý proud procházející vinutím cívky vytváří měnící se magnetické pole. To způsobuje, že se v cívce indukuje napětí, které podle Lenzova zákona má opačnou polaritu než zdroj napětí. Následkem toho proud v obvodu nabývá největší hodnoty později než napětí – zpožďuje se za ním a vzniká záporný fázový rozdíl.
Acrobat Reader MS Word