Určení setrvačné hmotnosti tělesa mechanickým oscilátorem

Hmotnost tělesa určujeme vážením, tj. srovnáváním tíhových sil, kterými působí těleso a závaží na váhy.
Využíváme statické účinky síly. Zákonitosti kmitavého pohybu umožňují zjistit hmotnost tělesa na základě dynamických účinku síly sledováním pohybu tělesa.
Úkol: Určete setrvačnou hmotnost tělesa měřením periody mechanického oscilátoru. Tuhost pružiny určete experimentálně.
Acrobat Reader MS Word