Určení rychlosti zvuku kundtovou trubicí

Chvění vzduchu v trubici můžeme zjistit takto:
Do trubice vpravíme úzký proužek jemných korkových pilin a trubici pak opatrně stočíme kolem její podélné osy tak, aby proužek byl poněkud nad nejnižší polohu.
Chvěním vzduchu se pilinky v kmitnách zvíří a posunou se do nejnižší polohy, zatímco pilinky v uzlech zůstanou na svých místech. Jestliže se nám podaří vytvořit dostatečně ostrý obrazec, můžeme měřením vzdálenosti uzlů určit.
Acrobat Reader MS Word