Určení vlnové délky pomocí optické mřížky

Optická mřížka je soustava velmi úzkých štěrbin o šířce a, vzdálených od sebe vždy o periodu mřížky (mřížkovou konstantu) b. Když ji osvětlíme rovnoběžnými paprsky, dojde k ohybu a za štěrbinami mají paprsky různý směr. Dojde k dráhovému posunu a interferenci.
Ohybový obrazec vytvořený mřížkou má velmi úzká interferenční maxima, která jsou od se vzdálena tím více, čím je perioda mřížky menší.
Acrobat Reader MS Word