Měření ohniskové vzdálenosti spojné čočky

Pro zobrazování čočkami se používají opět tři významné paprsky:
1. Paprsek rovnoběžný s optickou osou se láme u spojky do obrazového ohniska , u rozptylky od něj (prodloužený paprsek prochází ohniskem ).
2. Paprsek procházející optickým středem nemění svůj směr.
3. Paprsek, který u spojky prochází předmětovým ohniskem F a u rozptylky směřuje do předmětového ohniska F, se láme rovnoběžně s optickou osou.
Acrobat Reader MS Word