Určení měrné tepelné kapacity pevné látky pomocí směšovacího kalorimetru

Kalorimetrická rovnice vyjadřuje zákon zachování energie při tepelné výměně. Tělesa na konci děje dosáhnou rovnovážného stavu, tzn. mají stejnou teplotu.
Acrobat Reader MS Word