Určení povrchového napětí kapaliny

Vrstva molekul, které mají vzdálenost od volného povrchu kapaliny vzdálenost menší než je vzdálenost silového působení, se nazývá povrchová vrstva kapaliny. Na každou molekulu ležící v povrchové vrstvě kapaliny působí sousední molekuly výslednou přitažlivou silou, která má směr dovnitř kapaliny. Volný povrch je kolmý na směr této síly.
Při posunutí molekuly z vnitřku kapaliny do povrchové vrstvy je nutno vykonat práci k překonání této síly. Molekuly povrchové vrstvy mají větší energii než ostatní molekuly. Celá povrchová vrstva má povrchovou energii – jedna ze složek vnitřní energie kapaliny.
Když chceme zvětšit velikost povrchu kapaliny, musíme dodat přírůstek povrchové energie, kterou musíme dodat molekulám, které se staly molekulami povrchové vrstvy kapaliny.
Veličina, která charakterizuje závislost povrchové energie kapaliny na jejím povrchu je povrchové napětí.
Acrobat Reader MS Word