Rozpisy (Android)

Android
Aplikace pro Android

 • Aplikace slouží k zápisu do třídní knihy podle ŠVP, což je velmi důležité.

  velmi důležité
Nápověda k aplikaci

Instalace: 
Otevřít
QR kód
     

Popis aplikace

aplikace umožňuje:
 • vytvořit rozpisy učiva
 • u každého tématu lze nastavit
  • počet vyučovacích hodin
  • datum
  • popis
  • je-li probráno
 • import a export rozpisů ve formátech
  • XLS xls – MS Excel
  • CSV csv – varianta se středníkem
  • SQL sql – pouze jednoduchý import
  • SQLite db – interní databázový soubor SQLite, používaný Androidem
 • export rozpisů ve formátu

Menu

Hlavní okno Rozpisy

kliknutím na:
 • editace řádku editace řádku
 • řádek rozpisu
  • řádek bez popisu bez popisu
  • řádek s popisem s popisem
  • otevřený řádek s popisem otevřený s popisem
 • hotovo probrané téma
 • Rozvrhy  aplikace Rozvrhy (je-li je nainstalována, nebo jiná, kterou jste zvolili)
 • Známkování  aplikace Známkování (je-li nainstalována, nebo jiná, kterou jste zvolili)
 • chybí aplikace  chybí aplikace, lze zvolit jinou
 • výběr dalších rozpisů výběr dalších rozpisů

Menu

Nastavení Nastavení

 • formát času 13:00 nebo 01:00 odp.
 • určuje, zda je nastavena aplikace Škola nebo lze zvolit jinou
 • určuje, zda je nastavena aplikace Známkování nebo lze zvolit jinou
 • název 1. položky titulku
 • název 2. položky titulku
 • název 3. položky titulku
 • záloha určuje, zda se má před každým importem vytvořit záloha Rozpisy_Zaloha.db ve složce school_data
 • způsob exportu
  • ukázat výsledek – spustí se aplikace asociovaná s exportovaným souborem
  • odeslat výsledek – nabídne možnost odeslání např. na Google Drive
  • nastavení barev – formát HTML nebo JAVA
 • www.vascak.cz – domovská stránka aplikace

Menu

Vytvořit, změnit rozpis Vytvořit Změnit

 • 1. položka titulku
 • 2. položka titulku
 • 3. položka titulku
 • barva záhlaví
 • barva textu v záhlaví

Menu

Editace řádku Editace buňky

 • umístění – pozice v seznamu
 • počet hodin
 • datum datum
  • uložit uložit  aktuální datum aktuální datum  vymazat datum vymazat datum  zpět zpět
 • probrané téma probrané téma
 • název tématu
 • popis tématu
 • poznámka
 • popis
 • editovat přepsat nebo vytvořit řádek  přidat přidat řádek  smazat smazat řádek  zpět zpět

Menu

Menu Více… Více…

 • vyprázdnit rozpis vyprázdnit rozpis
 • odstranit rozpis odstranit rozpis
 • odstranit všechny rozpisyodstranit všechny rozpisy
 • import rozpisů import rozpisů
 • export rozpisů export rozpisů
 • označit nebo odznačit označit nebo odznačit všechna témata jako probraná

Menu

Výběr rozpisu Výběr rozpisu

 • třídění třídění podle 1. položky titulku
 • třídění třídění podle 2. položky titulku
 • třídění třídění podle 3. položky titulku
pokud přejdete na aplikaci z aplikace Škola objeví se:
 • propojit kliknutím propojíte s buňkou Školy

Menu

Import dat import rozpisů

Ukázka souborů pro import:
 • tyto soubory obsahují všechny rozpisy
 • kromě SQL importu se odstraní všechny rozpisy a potom se importují nové
 • pokud zvolíte import pouze jednoho rozpisu (není v ukázce), tak se přepíše aktuální, přičemž nezáleží na id rozpisu

Menu

Struktura tabulek

struktura tabulek je v souboru sql – pouze jednoduchý import

schedules
 • id – číslo rozpisu, musí být větší než nula
 • title1 – 1. položky titulku
 • title2 – 2. položky titulku
 • title3 – 3. položky titulku
 • colorbg – barva záhlaví ve formátu HTML nebo JAVA lze nastavit v Nastavení
 • colorfg – barva textu v záhlaví
  • 0 – bílá
  • 1 – černá
 • position – číslo tématu z druhé tabulky

data_schedules
 • id – číslo rozpisu, musí být větší než nula
 • placings – pořadí tématu musí být větší než nula postupně 1, 2, 3 atd.
 • title – název tématu
 • description – popis tématu
 • note – poznámka
 • date – datum ve formátu yyyy-MM-dd HH:mm:ss např. 2012-09-02 16:52:00
 • number_of_hours – počet hodin
 • done – téma probráno
  • 0 – ne
  • 1 – ano
 • expanded – téma
  • 0 – sbaleno
  • 1 – otevřeno

Menu

Struktura složek na kartě Android

 • school_data
  • bakalari
  • csv
   • Rozpisy
   • Rozvrhy
   • Znamkovani
  • db
   • Rozpisy
   • Rozvrhy
   • Znamkovani
  • html
   • Rozpisy
   • Rozvrhy
   • Znamkovani
  • photo
  • sql
   • Rozpisy
   • Rozvrhy
   • Znamkovani
  • xls
   • Rozpisy
   • Rozvrhy
   • Znamkovani

Menu

Další jazykové verze

i18n Další jazykové verze lze vytvořit, případně opravit anglickou nebo slovenskou.