Statistická povaha radioaktivní přeměny, ochrana před zářením

Přístroj je určen k detekci záření beta/gama Geiger-Muellerovou trubicí. GM trubice má plynovou náplň s příměsí organických par. V případě průniku částice beta do trubice následuje ionizace náplně, při které vlivem ionizačního proudu dochází k impulsní změně napětí na anodě. Ta je základem informace o detekci částice.
Záření beta je detekováno přímo, záření gama pak prostřednictvím jeho interakce s materiálem pláště trubice (Comptonův efekt), při které dochází k uvolnění elektronů do trubice. Indikátor IRA-set je použitelný pro kontrolu nízkých aktivit (četností impulsů), nedává informaci o druhu částic a jejich energii. Indikátor je uspořádán v plastovém pouzdře a GM trubice je uložena v jeho úzké části. Proto při držení v ruce musí být uchopena široká část pouzdra. Úzká část musí být vždy volná a směřovat ke zdroji záření.
Acrobat Reader MS Word