Působení magnetického pole na dráhu částice beta

Z učebnic fyziky je známo, že působením magnetického pole dochází ke změně dráhy záření alfa a beta (hmotné částice s el. nábojem). Vychýlení dráhy záření beta můžeme prokázat pomocí soupravy GAMABETA.
Doplněk DS-2 vložíme do příčné drážky stativu a na jeho plošinku těsně ke svislé zarážce přiložíme magnet. Ve stativu ukotvíme pouzdro indikátoru tak, aby osa stativu ležela v rovině souměrnosti pouzdra. Zdroj záření vložíme do otvoru stativu vedle DS-2.
Výstup záření beta nasměrujeme k indikátoru. Záření detekujeme ve 100 sec. intervalech opakované 3-5x. Po ukončení měření nasměrujeme výstup záření vlevo od indikátoru a potom vpravo. Všechny 3 polohy jsou aretovány kuličkovou západkou stativu. Opět měříme 3-5x v každé z obou poloh ŠDZZ-1. Výsledky měření uspořádáme do tabulky a podle zájmu matematicky upravíme. Pro větší přesvědčivost důkazu můžeme magnet přiložit na DS-2 opačným pólem (změna směru siločar) a měření opakovat.
Acrobat Reader MS Word