Fyzika ve škole (Android & iOS)


Предложи по-добър превод Предложи по-добър превод: www_bg.xml   bg.xml
Създайте друга езикова версия Създайте друга езикова версия: www_bg.xml   bg.xml

I. Механика Предложи по-добър превод
Start 17-11-19
1
1. Наклонена равнина
Предложи по-добър превод
Start 18-01-07
2
2. Успоредник на силите
Предложи по-добър превод
Start 17-12-15
3
3. Шублер
Предложи по-добър превод
Start 17-11-30
4
4. Микрометър
Предложи по-добър превод
Start 18-09-18
5
5. Движение
Предложи по-добър превод
Start 18-11-22
6
6. Движение по окръжност
Предложи по-добър превод
Start 17-12-16
7
7. Прост полиспаст
Предложи по-добър превод
Start 18-01-09
8
8. Полиспаст
Предложи по-добър превод
Start 18-01-06
9
9. Лост
Предложи по-добър превод
Start 18-06-10
10
10. Първи закон на Нютон
Предложи по-добър превод
Start 18-01-20
11
11. Втори закон на Нютон
Предложи по-добър превод
Start 17-11-27
12
12. Трети закон на Нютон
Предложи по-добър превод
Start 18-05-12
13
13. Механична работа
Предложи по-добър превод
Start 18-12-27
14
14. Еластични удари
Предложи по-добър превод
Start 18-12-27
15
15. Нееластични удари
Предложи по-добър превод
Start 18-02-16
16
16. Закон за запазване на енергията
Предложи по-добър превод
Start 18-06-24
17
17. Махало на Максуел
Предложи по-добър превод
Start 18-02-04
18
18. Триене и въздушното съпротивление
Предложи по-добър превод
Start 18-06-10
19
19. Люлка на Нютон
Предложи по-добър превод
Start 18-01-11
20
20. Принципът на Архимед
Предложи по-добър превод
Start 18-01-24
21
21. Картезианский водолаз
Предложи по-добър превод
Start 18-05-31
22
22. Либела
Предложи по-добър превод
Start 18-06-10
23
23. Налягане
Предложи по-добър превод
Start 17-11-26
24
24. Помпа
Предложи по-добър превод
Start 17-12-02
25
25. Закон на Паскал
Предложи по-добър превод
Start 18-01-21
26
26. Закон Бернулли
Предложи по-добър превод
Start 18-03-03
27
27. Център на тежестта
Предложи по-добър превод
Start 18-08-03
28
28. Механично равновесие 1
Предложи по-добър превод
Start 18-03-14
29
29. Механично равновесие 2
Предложи по-добър превод
Start 18-02-07
30
30. Механично равновесие 3
Предложи по-добър превод
II. Гравитационно поле Предложи по-добър превод
Start 17-11-23
31
1. Закон за всеобщото привличане
Предложи по-добър превод
Start 17-11-30
32
2. Интензитет на гравитационно поле
Предложи по-добър превод
Start 17-11-23
33
3. Гравитационно поле
Предложи по-добър превод
Start 17-11-23
34
4. Хомогенна гравитационно поле
Предложи по-добър превод
Start 18-06-02
35
5. Географска координатна система
Предложи по-добър превод
Start 18-05-24
36
6. Земно ускорение
Предложи по-добър превод
Start 18-06-07
37
7. Махало на Фуко
Предложи по-добър превод
Start 19-01-04
38
8. Безтегловност
Предложи по-добър превод
Start 17-11-25
39
9. Супер асансьор
Предложи по-добър превод
Start 18-10-09
40
10. Свободно падане
Предложи по-добър превод
Start 17-11-26
41
11. Свободно падане на Луната
Предложи по-добър превод
Start 17-12-13
42
12. Тяло хвърлено хоризонтално
Предложи по-добър превод
Start 18-02-25
43
13. Тяло хвърлено хоризонтално 2
Предложи по-добър превод
Start 17-11-25
44
14. Свободно падане – експеримент
Предложи по-добър превод
Start 17-12-05
45
15. Поток на течността през отвор
Предложи по-добър превод
Start 17-12-13
46
16. Тяло хвърлено вертикално нагоре
Предложи по-добър превод
Start 17-12-14
47
17. Тяло хвърлено под ъгъл
Предложи по-добър превод
Start 18-03-02
48
18. Тяло хвърлено под ъгъл – граната
Предложи по-добър превод
Start 18-06-27
49
19. Траектории и орбити
Предложи по-добър превод
Start 18-01-06
50
20. Орбитално оръдие на Нютон
Предложи по-добър превод
Start 18-05-27
51
21. Геостационарна орбита
Предложи по-добър превод
Start 18-10-08
52
22. Първият закона на Кеплер
Предложи по-добър превод
Start 18-01-06
53
23. Втори закон на Кеплер
Предложи по-добър превод
Start 17-10-01
54
24. Трети закон на Кеплер – вътрешни планети
Предложи по-добър превод
Start 18-07-02
55
25. Трети закон на Кеплер – външни планети
Предложи по-добър превод
Start 18-06-02
56
26. Слънчева система
Предложи по-добър превод
Start 18-06-05
57
27. Фаза на Луната
Предложи по-добър превод
Start 18-10-02
58
28. Съзвездие
Предложи по-добър превод
Start 18-10-14
59
29. Закони на Кеплер
Предложи по-добър превод
III. Mеханични трептения и вълни Предложи по-добър превод
Start 18-01-18
60
1. Осцилатори
Предложи по-добър превод
Start 18-03-06
61
2. Движение по окръжност
Предложи по-добър превод
Start 17-12-29
62
3. Хармонично трептене
Предложи по-добър превод
Start 18-06-10
63
4. Суперпозиция
Предложи по-добър превод
Start 18-06-10
64
5. Суперпозиция f1 = f2
Предложи по-добър превод
Start 18-06-10
65
6. Суперпозиция f1 ≈ f2
Предложи по-добър превод
Start 17-12-28
66
7. Фаза
Предложи по-добър превод
Start 18-06-10
67
8. Правоъгълен импулс
Предложи по-добър превод
Start 18-03-20
68
9. Фигура на Лисажу
Предложи по-добър превод
Start 18-01-27
69
10. Затихващи трептения
Предложи по-добър превод
Start 17-12-29
70
11. Принудени трептения
Предложи по-добър превод
Start 17-12-23
71
12. Математичното махало
Предложи по-добър превод
Start 18-07-02
72
13. Математичното махало – Хеликоптер
Предложи по-добър превод
Start 17-12-29
73
14. Хармоничен осцилатор
Предложи по-добър превод
Start 18-06-10
74
15. Хармоничен осцилатор – Хеликоптер
Предложи по-добър превод
Start 17-12-19
75
16. Две механични осцилатори
Предложи по-добър превод
Start 17-12-31
76
17. Отражение
Предложи по-добър превод
Start 17-12-31
77
18. Пречупване
Предложи по-добър превод
Start 17-11-27
78
19. Отражение на вълна от граница
Предложи по-добър превод
Start 18-03-20
79
20. Стояща вълна
Предложи по-добър превод
Start 17-12-30
80
21. Резонанс
Предложи по-добър превод
Start 17-12-29
81
22. Скорост на звука
Предложи по-добър превод
Start 18-06-18
82
23. Доплеров ефект
Предложи по-добър превод
Start 17-12-29
83
24. Ударна вълна
Предложи по-добър превод
Start 18-02-01
84
25. Принцип на Хюйгенс–Френел
Предложи по-добър превод
Start 18-06-10
85
26. Модели на вълни
Предложи по-добър превод
Start 18-06-10
86
27. Стояща вълна
Предложи по-добър превод
Start 18-06-10
87
28. Уред вълни от махала
Предложи по-добър превод
Start 18-06-10
88
29. Модел на напречна вълна
Предложи по-добър превод
Start 18-03-20
89
30. Вълни
Предложи по-добър превод
Start 18-07-30
90
31. Звук
Предложи по-добър превод
IV. Термодинамика и молекулна физика Предложи по-добър превод
Start 18-02-10
91
1. Брауново движение
Предложи по-добър превод
Start 18-02-10
92
2. Дифузия
Предложи по-добър превод
Start 18-03-20
93
3. Закон на Максуел за разпределение на молекулите в газовете по скорости
Предложи по-добър превод
Start 17-12-05
94
4. Термометърът на Галилео
Предложи по-добър превод
Start 17-12-03
95
5. Температурните скали
Предложи по-добър превод
Start 18-02-04
96
6. Механичен еквивалент на топлината
Предложи по-добър превод
Start 18-05-10
97
7. Вътрешна енергия
Предложи по-добър превод
Start 17-12-12
98
8. Предаване на топлина – конвекция
Предложи по-добър превод
Start 18-06-10
99
9. Предаване на топлина – радиация
Предложи по-добър превод
Start 17-12-12
100
10. Предаване на топлина – проводимост
Предложи по-добър превод
Start 17-12-14
101
11. Изотермен процес
Предложи по-добър превод
Start 17-12-14
102
12. Изобарен процес
Предложи по-добър превод
Start 17-12-16
103
13. Изохорен процес
Предложи по-добър превод
Start 17-12-16
104
14. Адиабатен процес
Предложи по-добър превод
Start 18-02-01
105
15. Цикъл на Карно
Предложи по-добър превод
Start 18-08-02
106
16. Парна машина
Предложи по-добър превод
Start 18-01-13
107
17. Двутактов двигател
Предложи по-добър превод
Start 18-01-13
108
18. Четиритактов двигател
Предложи по-добър превод
Start 18-01-14
109
19. Дизелов двигател
Предложи по-добър превод
Start 18-01-14
110
20. Ванкелов двигател
Предложи по-добър превод
Start 17-11-23
111
21. Вечен двигател
Предложи по-добър превод
Start 17-11-23
112
22. Жадното пате
Предложи по-добър превод
Start 17-11-25
113
23. Хладилник
Предложи по-добър превод
Start 17-11-25
114
24. Сапунен мехур – експеримент
Предложи по-добър превод
Start 18-01-03
115
25. Температура на кипене – Атмосферно налягане
Предложи по-добър превод
Start 18-01-03
116
26. Температура на кипене – Надморска височина
Предложи по-добър превод
Start 18-01-03
117
27. Атмосферно налягане – Надморска височина
Предложи по-добър превод
Start 18-06-10
118
28. Атмосфера на Земята
Предложи по-добър превод
Start 18-01-02
119
29. Абсолютна влажност
Предложи по-добър превод
Start 18-01-02
120
30. Относителна влажност
Предложи по-добър превод
Start 18-01-02
121
31. Точка на оросяването
Предложи по-добър превод
V. Електростатика Предложи по-добър превод
Start 18-03-18
122
1. Электрическое поле
Предложи по-добър превод
Start 18-03-24
123
2. Заряди и полета
Предложи по-добър превод
Start 18-06-10
124
3. Кондензатор
Предложи по-добър превод
VI. Електрически ток Предложи по-добър превод
Start 18-10-01
125
1. Електрическа верига
Предложи по-добър превод
Start 18-03-17
126
2. Закон на Ом
Предложи по-добър превод
Start 18-03-15
127
3. Вътрешно съпротивление
Предложи по-добър превод
Start 18-12-01
128
4. Закони на Кирхоф
Предложи по-добър превод
Start 18-03-20
129
5. Електрическо съпротивление
Предложи по-добър превод
VII. Полупроводници Предложи по-добър превод
Start 17-11-25
130
1. Терморезистор
Предложи по-добър превод
Start 18-06-10
131
2. Фоторезистор
Предложи по-добър превод
Start 18-05-17
132
3. Силиций
Предложи по-добър превод
Start 18-05-14
133
4. Генерация на токоносители в полупроводника
Предложи по-добър превод
Start 18-05-13
134
5. Собствена проводимост
Предложи по-добър превод
Start 18-05-19
135
6. Полупроводници
Предложи по-добър превод
Start 18-01-03
136
7. Токоизправител Грец
Предложи по-добър превод
VIII. Електрически ток в течността Предложи по-добър превод
Start 18-05-07
137
1. Електролитна дисоциация
Предложи по-добър превод
Start 18-05-06
138
2. Електролиза
Предложи по-добър превод
Start 17-11-26
139
3. Оловно-киселинна батерия
Предложи по-добър превод
IX. Електрически ток във вакуум и газове Предложи по-добър превод
Start 18-02-26
140
1. Йонизация – зарядът на електроскопа намалява
Предложи по-добър превод
Start 17-12-19
141
2. Несамостоятелен разряд
Предложи по-добър превод
Start 18-01-01
142
3. Изследване на газов разряд
Предложи по-добър превод
Start 18-06-10
143
4. Дъгов разряд
Предложи по-добър превод
Start 17-12-28
144
5. Бобина Румкорф
Предложи по-добър превод
Start 17-12-28
145
6. Катоден лъч
Предложи по-добър превод
Start 18-01-01
146
7. Осцилоскоп
Предложи по-добър превод
Start 17-12-30
147
8. Тръба на Крук – Малтийски кръст
Предложи по-добър превод
Start 17-12-31
148
9. Електрическият заряд при понижено налягане
Предложи по-добър превод
Start 17-12-31
149
10. Огън на свети Елм
Предложи по-добър превод
Start 17-12-31
150
11. Глим лампа
Предложи по-добър превод
Start 18-02-25
151
12. Луминесцентна лампа
Предложи по-добър превод
Start 18-06-10
152
13. Мълниезащита
Предложи по-добър превод
X. Магнитно поле Предложи по-добър превод
Start 18-01-10
153
1. Магнит
Предложи по-добър превод
Start 18-03-15
154
2. Феромагнетизъм
Предложи по-добър превод
Start 18-06-21
155
3. Закон на Ампер
Предложи по-добър превод
Start 17-12-21
156
4. Правило на дясната ръка
Предложи по-добър превод
Start 18-06-01
157
5. Електромагнитна индукция
Предложи по-добър превод
Start 18-03-11
158
6. Закон на Ленц
Предложи по-добър превод
Start 18-05-20
159
7. Бобини на Хелмхолц
Предложи по-добър превод
XI. Променлив ток Предложи по-добър превод
Start 18-03-11
160
1. Алтернатор и динамо
Предложи по-добър превод
Start 18-03-10
161
2. Трифазен генератор
Предложи по-добър превод
Start 18-03-21
162
3. RLC серия верига
Предложи по-добър превод
Start 18-03-21
163
4. RLC паралелна верига
Предложи по-добър превод
Start 18-03-11
164
5. Трансформатор
Предложи по-добър превод
XII. Оптика Предложи по-добър превод
Start 18-03-22
165
1. Призма
Предложи по-добър превод
Start 18-07-21
166
2. Субтрактивно и адитивно смесване на цветовете
Предложи по-добър превод
Start 18-06-24
167
3. Смесване на цветовете
Предложи по-добър превод
Start 18-05-29
168
4. Експериментът на Томас Йънг
Предложи по-добър превод
Start 18-06-10
169
5. Огледала
Предложи по-добър превод
Start 18-03-23
170
6. Леща
Предложи по-добър превод
Start 18-04-29
171
7. Събирателна леща
Предложи по-добър превод
Start 18-12-05
172
8. Разсейвателна леща
Предложи по-добър превод
Start 18-03-25
173
9. Дефекти на очите
Предложи по-добър превод
Start 18-03-24
174
10. Акомодация
Предложи по-добър превод
Start 18-03-26
175
11. Лупа
Предложи по-добър превод
Start 18-03-25
176
12. Микроскоп
Предложи по-добър превод
Start 18-03-27
177
13. Тръба на Кеплер
Предложи по-добър превод
Start 18-03-27
178
14. Тръба на Галилей
Предложи по-добър превод
Start 18-07-15
179
15. Вдлъбнати огледала
Предложи по-добър превод
Start 18-07-15
180
16. Изпъкнали огледала
Предложи по-добър превод
Start 18-03-28
181
17. Телескоп система Нютон
Предложи по-добър превод
Start 18-04-16
182
18. Светлинен поток
Предложи по-добър превод
Start 18-01-06
183
19. Интензитета на светлината
Предложи по-добър превод
Start 18-04-16
184
20. Осветеност
Предложи по-добър превод
Start 18-04-14
185
21. Абсолютно черно тяло
Предложи по-добър превод
Start 17-12-02
186
22. Модел на абсолютно черно тяло
Предложи по-добър превод
Start 18-04-19
187
23. Фотоелектричен ефект
Предложи по-добър превод
Start 18-06-23
188
24. Електромагнитна вълна
Предложи по-добър превод
Start 18-04-11
189
25. Поляризационен филтър
Предложи по-добър превод
Start 18-06-10
190
26. Рентгенова тръба
Предложи по-добър превод
XIII. Специална теория на относителността Предложи по-добър превод
Start 17-12-21
191
1. Опит на Майкелсън-Морли
Предложи по-добър превод
Start 17-12-17
192
2. Разтегляне на времето
Предложи по-добър превод
Start 17-12-19
193
3. Свиване на дължините
Предложи по-добър превод
XIV. Атомна физика Предложи по-добър превод
Start 18-01-28
194
1. Модели на атома
Предложи по-добър превод
Start 17-12-31
195
2. Експеримент на Ръдърфорд
Предложи по-добър превод
Start 18-06-10
196
3. Модел на Бор
Предложи по-добър превод
Start 18-01-10
197
4. Спектроскоп
Предложи по-добър превод
Start 17-12-04
198
5. Ефект на Комптън
Предложи по-добър превод
Start 18-02-17
199
6. Експеримент на Франк и Херц
Предложи по-добър превод
XV. Ядрена физика Предложи по-добър превод
Start 17-12-31
200
1. Радиоактивност
Предложи по-добър превод
Start 18-01-21
201
2. Закон за радиоактивното разпадане
Предложи по-добър превод
Start 18-05-12
202
3. Радиоактивни серия
Предложи по-добър превод
Start 18-01-14
203
4. Ядрена реакция
Предложи по-добър превод
XVI. Математика Предложи по-добър превод
Start 18-09-16
204
1. Питагорова теорема
Предложи по-добър превод
Start 18-09-26
205
2. Радиан
Предложи по-добър превод
Start 17-12-22
206
3. Единична окръжност
Предложи по-добър превод
Start 18-07-26
207
4. Сума на вектори
Предложи по-добър превод
XVII. Кой съм аз Предложи по-добър превод
Start 17-11-26
208
1. Учител от Моравия
Предложи по-добър превод
 Windows Store Application for Windows Store is not possible,
because it does not support Adobe Air.