Fyzika ve škole (Android & iOS)


Предложи по-добър превод Предложи по-добър превод: www_bg.xml   bg.xml
Създайте друга езикова версия Създайте друга езикова версия: www_bg.xml   bg.xml
Download I. Механика Предложи по-добър превод
Start 13-01-05
1
1. Наклонена равнина
Предложи по-добър превод
Start 15-01-06
2
2. Успоредник на силите
Предложи по-добър превод
Start 13-11-19
3
3. Шублер
Предложи по-добър превод
Start 16-08-26
4
4. Микрометър
Предложи по-добър превод
Start 10-05-26
5
5. Движение
Предложи по-добър превод
Start 14-12-30
6
6. Прост полиспаст
Предложи по-добър превод
Start 14-08-24
7
7. Полиспаст
Предложи по-добър превод
Start 14-08-24
8
8. Лост
Предложи по-добър превод
Start 15-04-03
9
9. Първи закон на Нютон
Предложи по-добър превод
Start 15-01-01
10
10. Втори закон на Нютон
Предложи по-добър превод
Start 15-03-27
11
11. Трети закон на Нютон
Предложи по-добър превод
Start 17-05-12
12
12. Механична работа
Предложи по-добър превод
Start 15-08-10
13
13. Закон за запазване на енергията
YouTube
Предложи по-добър превод
Start 17-01-08
14
14. Махало на Максуел
Предложи по-добър превод
Start 14-05-16
15
15. Триене и въздушното съпротивление
Предложи по-добър превод
Start 14-12-31
16
16. Люлка на Нютон
Предложи по-добър превод
Start 15-02-04
17
17. Принципът на Архимед
Предложи по-добър превод
Start 15-04-23
18
18. Картезианский водолаз
Предложи по-добър превод
Start 15-06-09
19
19. Либела
Предложи по-добър превод
Start 17-05-31
20
20. Налягане
Предложи по-добър превод
Start 16-11-26
21
21. Помпа
Предложи по-добър превод
Start 14-10-21
22
22. Закон на Паскал
Предложи по-добър превод
Start 14-12-08
23
23. Закон Бернулли
Предложи по-добър превод
Start 17-03-22
24
24. Център на тежестта
Предложи по-добър превод
Start 17-02-15
25
25. Механично равновесие 1
Предложи по-добър превод
Start 17-01-30
26
26. Механично равновесие 2
Предложи по-добър превод
Start 17-02-28
27
27. Механично равновесие 3
Предложи по-добър превод
Download II. Гравитационно поле Предложи по-добър превод
Start 16-11-16
28
1. Закон за всеобщото привличане
Предложи по-добър превод
Start 16-11-19
29
2. Интензитет на гравитационно поле
Предложи по-добър превод
Start 16-11-19
30
3. Гравитационно поле
Предложи по-добър превод
Start 16-11-19
31
4. Хомогенна гравитационно поле
Предложи по-добър превод
Start 15-01-23
32
5. Географска координатна система
Предложи по-добър превод
Start 10-05-26
33
6. Земно ускорение
Предложи по-добър превод
Start 16-03-20
34
7. Махало на Фуко
Предложи по-добър превод
Start 14-09-13
35
8. Безтегловност
Предложи по-добър превод
Start 13-01-05
36
9. Супер асансьор
Предложи по-добър превод
Start 10-05-26
37
10. Свободно падане
Предложи по-добър превод
Start 13-01-05
38
11. Свободно падане на Луната
YouTube
Предложи по-добър превод
Start 16-12-13
39
12. Тяло хвърлено хоризонтално
Предложи по-добър превод
Start 17-02-25
40
13. Тяло хвърлено хоризонтално 2
Предложи по-добър превод
Start 16-11-25
41
14. Свободно падане – експеримент
Предложи по-добър превод
Start 10-05-27
42
15. Поток на течността през отвор
Предложи по-добър превод
Start 16-12-13
43
16. Тяло хвърлено вертикално нагоре
Предложи по-добър превод
Start 10-05-26
44
17. Тяло хвърлено под ъгъл
Предложи по-добър превод
Start 17-02-25
45
18. Тяло хвърлено под ъгъл – граната
Предложи по-добър превод
Start 17-01-07
46
19. Траектории и орбити
Предложи по-добър превод
Start 10-05-26
47
20. Орбитално оръдие на Нютон
Предложи по-добър превод
Start 10-05-27
48
21. Геостационарна орбита
Предложи по-добър превод
Start 17-05-06
49
22. Първият закона на Кеплер
Предложи по-добър превод
Start 10-05-26
50
23. Втори закон на Кеплер
Предложи по-добър превод
Start 16-04-26
51
24. Трети закон на Кеплер – вътрешни планети
Предложи по-добър превод
Start 16-04-26
52
25. Трети закон на Кеплер – външни планети
Предложи по-добър превод
Start 10-05-26
53
26. Слънчева система
Предложи по-добър превод
Start 10-05-26
54
27. Фаза на Луната
Предложи по-добър превод
Start 16-01-24
55
28. Съзвездие
Предложи по-добър превод
Start 16-02-22
56
29. Закони на Кеплер
YouTube
Предложи по-добър превод
Download III. Mеханични трептения и вълни Предложи по-добър превод
Start 16-02-21
57
1. Осцилатори
Предложи по-добър превод
Start 17-02-26
58
2. Движение по окръжност
Предложи по-добър превод
Start 16-12-29
59
3. Хармонично трептене
Предложи по-добър превод
Start 15-11-14
60
4. Суперпозиция
Предложи по-добър превод
Start 15-10-23
61
5. Суперпозиция f1 = f2
Предложи по-добър превод
Start 15-11-14
62
6. Суперпозиция f1 ≈ f2
Предложи по-добър превод
Start 15-10-23
63
7. Фаза
Предложи по-добър превод
Start 15-10-23
64
8. Правоъгълен импулс
Предложи по-добър превод
Start 15-10-23
65
9. Фигура на Лисажу
Предложи по-добър превод
Start 17-01-28
66
10. Затихващи трептения
Предложи по-добър превод
Start 15-12-10
67
11. Принудени трептения
Предложи по-добър превод
Start 15-10-23
68
12. Математичното махало
Предложи по-добър превод
Start 17-03-13
69
13. Математичното махало – Хеликоптер
Предложи по-добър превод
Start 15-10-23
70
14. Хармоничен осцилатор
Предложи по-добър превод
Start 17-03-13
71
15. Хармоничен осцилатор – Хеликоптер
Предложи по-добър превод
Start 13-01-05
72
16. Две механични осцилатори
Предложи по-добър превод
Start 16-12-31
73
17. Отражение
Предложи по-добър превод
Start 16-12-31
74
18. Пречупване
Предложи по-добър превод
Start 12-12-22
75
19. Отражение на вълна от граница
Предложи по-добър превод
Start 15-12-10
76
20. Стояща вълна
Предложи по-добър превод
Start 10-05-26
77
21. Резонанс
Предложи по-добър превод
Start 10-05-26
78
22. Скорост на звука
Предложи по-добър превод
Start 13-06-01
79
23. Доплеров ефект
Предложи по-добър превод
Start 10-05-26
80
24. Ударна вълна
Предложи по-добър превод
Start 17-02-01
81
25. Принцип на Хюйгенс–Френел
Предложи по-добър превод
Start 16-11-19
82
26. Модели на вълни
Предложи по-добър превод
Start 16-11-19
83
27. Стояща вълна
Предложи по-добър превод
Start 16-11-24
84
28. Уред вълни от махала
YouTube
Предложи по-добър превод
Start 16-12-20
85
29. Модел на напречна вълна
Предложи по-добър превод
Start 15-01-24
86
30. Вълни
Предложи по-добър превод
Start 13-06-10
87
31. Звук
Предложи по-добър превод
Download IV. Термодинамика и молекулна физика Предложи по-добър превод
Start 17-02-10
88
1. Брауново движение
Предложи по-добър превод
Start 17-02-10
89
2. Дифузия
Предложи по-добър превод
Start 15-01-23
90
3. Закон на Максуел за разпределение на молекулите в газовете по скорости
Предложи по-добър превод
Start 13-01-05
91
4. Термометърът на Галилео
Предложи по-добър превод
Start 10-05-26
92
5. Температурните скали
Предложи по-добър превод
Start 16-06-19
93
6. Механичен еквивалент на топлината
Предложи по-добър превод
Start 17-05-10
94
7. Вътрешна енергия
Предложи по-добър превод
Start 16-11-26
95
8. Предаване на топлина – конвекция
Предложи по-добър превод
Start 17-02-04
96
9. Предаване на топлина – радиация
Предложи по-добър превод
Start 12-12-30
97
10. Предаване на топлина – проводимост
Предложи по-добър превод
Start 10-05-26
98
11. Изотермен процес
Предложи по-добър превод
Start 10-05-26
99
12. Изобарен процес
Предложи по-добър превод
Start 16-12-16
100
13. Изохорен процес
Предложи по-добър превод
Start 10-05-26
101
14. Адиабатен процес
Предложи по-добър превод
Start 10-05-27
102
15. Цикъл на Карно
Предложи по-добър превод
Start 13-08-27
103
16. Парна машина
Предложи по-добър превод
Start 15-06-27
104
17. Двутактов двигател
Предложи по-добър превод
Start 15-07-03
105
18. Четиритактов двигател
Предложи по-добър превод
Start 15-07-08
106
19. Дизелов двигател
Предложи по-добър превод
Start 15-07-08
107
20. Ванкелов двигател
Предложи по-добър превод
Start 15-01-31
108
21. Вечен двигател
Предложи по-добър превод
Start 13-01-05
109
22. Жадното пате
Предложи по-добър превод
Start 14-04-07
110
23. Хладилник
Предложи по-добър превод
Start 12-12-31
111
24. Сапунен мехур – експеримент
Предложи по-добър превод
Start 17-06-25
112
25. Температура на кипене – Атмосферно налягане
Предложи по-добър превод
Start 17-06-26
113
26. Температура на кипене – Надморска височина
Предложи по-добър превод
Start 17-06-25
114
27. Атмосферно налягане – Надморска височина
Предложи по-добър превод
Start 17-07-22
115
28. Атмосфера на Земята
Предложи по-добър превод
Start 17-01-02
116
29. Абсолютна влажност
Предложи по-добър превод
Start 17-01-02
117
30. Относителна влажност
Предложи по-добър превод
Start 17-01-02
118
31. Точка на оросяването
Предложи по-добър превод
Download V. Електростатика Предложи по-добър превод
Start 10-05-26
119
1. Электрическое поле
Предложи по-добър превод
Start 17-03-24
120
2. Заряди и полета
Предложи по-добър превод
Start 16-06-03
121
3. Кондензатор
Предложи по-добър превод
Download VI. Електрически ток Предложи по-добър превод
Start 16-02-23
122
1. Електрическа верига
Предложи по-добър превод
Start 16-10-04
123
2. Закон на Ом
Предложи по-добър превод
Start 17-03-15
124
3. Вътрешно съпротивление
Предложи по-добър превод
Start 15-12-04
125
4. Закони на Кирхоф
Предложи по-добър превод
Start 16-03-28
126
5. Електрическо съпротивление
Предложи по-добър превод
Download VII. Полупроводници Предложи по-добър превод
Start 13-01-06
127
1. Терморезистор
Предложи по-добър превод
Start 13-01-06
128
2. Фоторезистор
Предложи по-добър превод
Start 17-04-23
129
3. Силиций
Предложи по-добър превод
Start 17-05-05
130
4. Генерация на токоносители в полупроводника
Предложи по-добър превод
Start 17-05-08
131
5. Собствена проводимост
Предложи по-добър превод
Start 17-05-18
132
6. Полупроводници
Предложи по-добър превод
Start 13-01-11
133
7. Токоизправител Грец
Предложи по-добър превод
Download VIII. Електрически ток в течността Предложи по-добър превод
Start 16-08-18
134
1. Електролитна дисоциация
Предложи по-добър превод
Start 16-09-20
135
2. Електролиза
Предложи по-добър превод
Start 13-01-13
136
3. Оловно-киселинна батерия
Предложи по-добър превод
Download IX. Електрически ток във вакуум и газове Предложи по-добър превод
Start 16-05-18
137
1. Йонизация – зарядът на електроскопа намалява
Предложи по-добър превод
Start 13-01-13
138
2. Несамостоятелен разряд
Предложи по-добър превод
Start 13-01-14
139
3. Изследване на газов разряд
Предложи по-добър превод
Start 13-01-14
140
4. Дъгов разряд
Предложи по-добър превод
Start 13-01-16
141
5. Бобина Румкорф
Предложи по-добър превод
Start 15-01-08
142
6. Катоден лъч
Предложи по-добър превод
Start 10-05-26
143
7. Осцилоскоп
Предложи по-добър превод
Start 13-01-16
144
8. Тръба на Крук – Малтийски кръст
Предложи по-добър превод
Start 13-11-19
145
9. Електрическият заряд при понижено налягане
Предложи по-добър превод
Start 13-01-16
146
10. Огън на свети Елм
Предложи по-добър превод
Start 13-01-16
147
11. Глим лампа
Предложи по-добър превод
Start 13-04-06
148
12. Луминесцентна лампа
Предложи по-добър превод
Start 13-01-16
149
13. Мълниезащита
Предложи по-добър превод
Download X. Магнитно поле Предложи по-добър превод
Start 13-12-30
150
1. Магнит
Предложи по-добър превод
Start 17-03-15
151
2. Феромагнетизъм
Предложи по-добър превод
Start 15-02-20
152
3. Закон на Ампер
Предложи по-добър превод
Start 16-12-21
153
4. Правило на дясната ръка
Предложи по-добър превод
Start 14-01-06
154
5. Електромагнитна индукция
Предложи по-добър превод
Start 15-03-09
155
6. Закон на Ленц
Предложи по-добър превод
Start 16-03-06
156
7. Бобини на Хелмхолц
Предложи по-добър превод
Download XI. Променлив ток Предложи по-добър превод
Start 15-01-08
157
1. Алтернатор и динамо
Предложи по-добър превод
Start 15-01-08
158
2. Трифазен генератор
Предложи по-добър превод
Start 15-02-14
159
3. RLC серия верига
Предложи по-добър превод
Start 15-02-14
160
4. RLC паралелна верига
Предложи по-добър превод
Start 16-05-23
161
5. Трансформатор
Предложи по-добър превод
Download XII. Оптика Предложи по-добър превод
Start 13-04-08
162
1. Призма
Предложи по-добър превод
Start 13-08-07
163
2. Субтрактивно и адитивно смесване на цветовете
Предложи по-добър превод
Start 13-08-09
164
3. Смесване на цветовете
Предложи по-добър превод
Start 15-05-30
165
4. Експериментът на Томас Йънг
Предложи по-добър превод
Start 14-02-02
166
5. Огледала
Предложи по-добър превод
Start 13-04-16
167
6. Леща
Предложи по-добър превод
Start 17-04-29
168
7. Събирателна леща
Предложи по-добър превод
Start 17-04-29
169
8. Разсейвателна леща
Предложи по-добър превод
Start 13-05-12
170
9. Дефекти на очите
Предложи по-добър превод
Start 13-07-22
171
10. Акомодация
Предложи по-добър превод
Start 13-08-05
172
11. Лупа
Предложи по-добър превод
Start 13-08-21
173
12. Микроскоп
Предложи по-добър превод
Start 13-09-13
174
13. Тръба на Кеплер
Предложи по-добър превод
Start 13-09-13
175
14. Тръба на Галилей
Предложи по-добър превод
Start 17-04-29
176
15. Вдлъбнати огледала
Предложи по-добър превод
Start 17-04-29
177
16. Изпъкнали огледала
Предложи по-добър превод
Start 13-09-22
178
17. Телескоп система Нютон
Предложи по-добър превод
Start 13-10-04
179
18. Светлинен поток
Предложи по-добър превод
Start 13-10-05
180
19. Интензитета на светлината
Предложи по-добър превод
Start 14-05-16
181
20. Осветеност
Предложи по-добър превод
Start 13-10-14
182
21. Абсолютно черно тяло
Предложи по-добър превод
Start 13-10-15
183
22. Модел на абсолютно черно тяло
Предложи по-добър превод
Start 17-04-19
184
23. Фотоелектричен ефект
Предложи по-добър превод
Start 15-03-13
185
24. Електромагнитна вълна
Предложи по-добър превод
Start 15-03-20
186
25. Поляризационен филтър
Предложи по-добър превод
Start 15-08-22
187
26. Рентгенова тръба
Предложи по-добър превод
Download XIII. Специална теория на относителността Предложи по-добър превод
Start 16-12-21
188
1. Опит на Майкелсън-Морли
Предложи по-добър превод
Start 13-01-26
189
2. Разтегляне на времето
Предложи по-добър превод
Start 13-01-26
190
3. Свиване на дължините
Предложи по-добър превод
Download XIV. Атомна физика Предложи по-добър превод
Start 14-09-13
191
1. Модели на атома
Предложи по-добър превод
Start 10-05-27
192
2. Експеримент на Ръдърфорд
Предложи по-добър превод
Start 10-05-26
193
3. Модел на Бор
Предложи по-добър превод
Start 14-07-04
194
4. Спектроскоп
Предложи по-добър превод
Start 15-09-01
195
5. Ефект на Комптън
Предложи по-добър превод
Start 15-12-12
196
6. Експеримент на Франк и Херц
Предложи по-добър превод
Download XV. Ядрена физика Предложи по-добър превод
Start 15-01-08
197
1. Радиоактивност
Предложи по-добър превод
Start 10-05-26
198
2. Закон за радиоактивното разпадане
Предложи по-добър превод
Start 14-09-13
199
3. Радиоактивни серия
Предложи по-добър превод
Start 15-06-17
200
4. Ядрена реакция
Предложи по-добър превод
Download XVI. Математика Предложи по-добър превод
Start 16-12-23
201
1. Единична окръжност
Предложи по-добър превод
Start 15-05-27
202
2. Сума на вектори
Предложи по-добър превод
XVII. Кой съм аз Предложи по-добър превод
Start 14-10-18
203
1. Учител от Моравия
Предложи по-добър превод
HTML5: 180 (88.7 %)
FLASH: 23/203 (11.3 %)

 Windows Store Application for Windows Store is not possible,
because it does not support Adobe Air.