Fyzika ve škole (Android & iOS)


Предложи по-добър превод Предложи по-добър превод: www_bg.xml   bg.xml
Създайте друга езикова версия Създайте друга езикова версия: www_bg.xml   bg.xml

I. Механика Предложи по-добър превод
Start 17-11-19
1
1. Наклонена равнина
Предложи по-добър превод
Start 18-01-07
2
2. Успоредник на силите
Предложи по-добър превод
Start 17-12-15
3
3. Шублер
Предложи по-добър превод
Start 17-11-30
4
4. Микрометър
Предложи по-добър превод
Start 18-09-18
5
5. Движение
Предложи по-добър превод
Start 17-12-16
6
6. Прост полиспаст
Предложи по-добър превод
Start 18-01-09
7
7. Полиспаст
Предложи по-добър превод
Start 18-01-06
8
8. Лост
Предложи по-добър превод
Start 18-06-10
9
9. Първи закон на Нютон
Предложи по-добър превод
Start 18-01-20
10
10. Втори закон на Нютон
Предложи по-добър превод
Start 17-11-27
11
11. Трети закон на Нютон
Предложи по-добър превод
Start 18-05-12
12
12. Механична работа
Предложи по-добър превод
Start 18-02-16
13
13. Закон за запазване на енергията
Предложи по-добър превод
Start 18-06-24
14
14. Махало на Максуел
Предложи по-добър превод
Start 18-02-04
15
15. Триене и въздушното съпротивление
Предложи по-добър превод
Start 18-06-10
16
16. Люлка на Нютон
Предложи по-добър превод
Start 18-01-11
17
17. Принципът на Архимед
Предложи по-добър превод
Start 18-01-24
18
18. Картезианский водолаз
Предложи по-добър превод
Start 18-05-31
19
19. Либела
Предложи по-добър превод
Start 18-06-10
20
20. Налягане
Предложи по-добър превод
Start 17-11-26
21
21. Помпа
Предложи по-добър превод
Start 17-12-02
22
22. Закон на Паскал
Предложи по-добър превод
Start 18-01-21
23
23. Закон Бернулли
Предложи по-добър превод
Start 18-03-03
24
24. Център на тежестта
Предложи по-добър превод
Start 18-08-03
25
25. Механично равновесие 1
Предложи по-добър превод
Start 18-03-14
26
26. Механично равновесие 2
Предложи по-добър превод
Start 18-02-07
27
27. Механично равновесие 3
Предложи по-добър превод
II. Гравитационно поле Предложи по-добър превод
Start 17-11-23
28
1. Закон за всеобщото привличане
Предложи по-добър превод
Start 17-11-30
29
2. Интензитет на гравитационно поле
Предложи по-добър превод
Start 17-11-23
30
3. Гравитационно поле
Предложи по-добър превод
Start 17-11-23
31
4. Хомогенна гравитационно поле
Предложи по-добър превод
Start 18-06-02
32
5. Географска координатна система
Предложи по-добър превод
Start 18-05-24
33
6. Земно ускорение
Предложи по-добър превод
Start 18-06-07
34
7. Махало на Фуко
Предложи по-добър превод
Start 17-11-19
35
8. Безтегловност
Предложи по-добър превод
Start 17-11-25
36
9. Супер асансьор
Предложи по-добър превод
Start 18-10-09
37
10. Свободно падане
Предложи по-добър превод
Start 17-11-26
38
11. Свободно падане на Луната
Предложи по-добър превод
Start 17-12-13
39
12. Тяло хвърлено хоризонтално
Предложи по-добър превод
Start 18-02-25
40
13. Тяло хвърлено хоризонтално 2
Предложи по-добър превод
Start 17-11-25
41
14. Свободно падане – експеримент
Предложи по-добър превод
Start 17-12-05
42
15. Поток на течността през отвор
Предложи по-добър превод
Start 17-12-13
43
16. Тяло хвърлено вертикално нагоре
Предложи по-добър превод
Start 17-12-14
44
17. Тяло хвърлено под ъгъл
Предложи по-добър превод
Start 18-03-02
45
18. Тяло хвърлено под ъгъл – граната
Предложи по-добър превод
Start 18-06-27
46
19. Траектории и орбити
Предложи по-добър превод
Start 18-01-06
47
20. Орбитално оръдие на Нютон
Предложи по-добър превод
Start 18-05-27
48
21. Геостационарна орбита
Предложи по-добър превод
Start 18-10-08
49
22. Първият закона на Кеплер
Предложи по-добър превод
Start 18-01-06
50
23. Втори закон на Кеплер
Предложи по-добър превод
Start 17-10-01
51
24. Трети закон на Кеплер – вътрешни планети
Предложи по-добър превод
Start 18-07-02
52
25. Трети закон на Кеплер – външни планети
Предложи по-добър превод
Start 18-06-02
53
26. Слънчева система
Предложи по-добър превод
Start 18-06-05
54
27. Фаза на Луната
Предложи по-добър превод
Start 18-10-02
55
28. Съзвездие
Предложи по-добър превод
Start 18-10-14
56
29. Закони на Кеплер
Предложи по-добър превод
III. Mеханични трептения и вълни Предложи по-добър превод
Start 18-01-18
57
1. Осцилатори
Предложи по-добър превод
Start 18-03-06
58
2. Движение по окръжност
Предложи по-добър превод
Start 17-12-29
59
3. Хармонично трептене
Предложи по-добър превод
Start 18-06-10
60
4. Суперпозиция
Предложи по-добър превод
Start 18-06-10
61
5. Суперпозиция f1 = f2
Предложи по-добър превод
Start 18-06-10
62
6. Суперпозиция f1 ≈ f2
Предложи по-добър превод
Start 17-12-28
63
7. Фаза
Предложи по-добър превод
Start 18-06-10
64
8. Правоъгълен импулс
Предложи по-добър превод
Start 18-03-20
65
9. Фигура на Лисажу
Предложи по-добър превод
Start 18-01-27
66
10. Затихващи трептения
Предложи по-добър превод
Start 17-12-29
67
11. Принудени трептения
Предложи по-добър превод
Start 17-12-23
68
12. Математичното махало
Предложи по-добър превод
Start 18-07-02
69
13. Математичното махало – Хеликоптер
Предложи по-добър превод
Start 17-12-29
70
14. Хармоничен осцилатор
Предложи по-добър превод
Start 18-06-10
71
15. Хармоничен осцилатор – Хеликоптер
Предложи по-добър превод
Start 17-12-19
72
16. Две механични осцилатори
Предложи по-добър превод
Start 17-12-31
73
17. Отражение
Предложи по-добър превод
Start 17-12-31
74
18. Пречупване
Предложи по-добър превод
Start 17-11-27
75
19. Отражение на вълна от граница
Предложи по-добър превод
Start 18-03-20
76
20. Стояща вълна
Предложи по-добър превод
Start 17-12-30
77
21. Резонанс
Предложи по-добър превод
Start 17-12-29
78
22. Скорост на звука
Предложи по-добър превод
Start 18-06-18
79
23. Доплеров ефект
Предложи по-добър превод
Start 17-12-29
80
24. Ударна вълна
Предложи по-добър превод
Start 18-02-01
81
25. Принцип на Хюйгенс–Френел
Предложи по-добър превод
Start 18-06-10
82
26. Модели на вълни
Предложи по-добър превод
Start 18-06-10
83
27. Стояща вълна
Предложи по-добър превод
Start 18-06-10
84
28. Уред вълни от махала
Предложи по-добър превод
Start 18-06-10
85
29. Модел на напречна вълна
Предложи по-добър превод
Start 18-03-20
86
30. Вълни
Предложи по-добър превод
Start 18-07-30
87
31. Звук
Предложи по-добър превод
IV. Термодинамика и молекулна физика Предложи по-добър превод
Start 18-02-10
88
1. Брауново движение
Предложи по-добър превод
Start 18-02-10
89
2. Дифузия
Предложи по-добър превод
Start 18-03-20
90
3. Закон на Максуел за разпределение на молекулите в газовете по скорости
Предложи по-добър превод
Start 17-12-05
91
4. Термометърът на Галилео
Предложи по-добър превод
Start 17-12-03
92
5. Температурните скали
Предложи по-добър превод
Start 18-02-04
93
6. Механичен еквивалент на топлината
Предложи по-добър превод
Start 18-05-10
94
7. Вътрешна енергия
Предложи по-добър превод
Start 17-12-12
95
8. Предаване на топлина – конвекция
Предложи по-добър превод
Start 18-06-10
96
9. Предаване на топлина – радиация
Предложи по-добър превод
Start 17-12-12
97
10. Предаване на топлина – проводимост
Предложи по-добър превод
Start 17-12-14
98
11. Изотермен процес
Предложи по-добър превод
Start 17-12-14
99
12. Изобарен процес
Предложи по-добър превод
Start 17-12-16
100
13. Изохорен процес
Предложи по-добър превод
Start 17-12-16
101
14. Адиабатен процес
Предложи по-добър превод
Start 18-02-01
102
15. Цикъл на Карно
Предложи по-добър превод
Start 18-08-02
103
16. Парна машина
Предложи по-добър превод
Start 18-01-13
104
17. Двутактов двигател
Предложи по-добър превод
Start 18-01-13
105
18. Четиритактов двигател
Предложи по-добър превод
Start 18-01-14
106
19. Дизелов двигател
Предложи по-добър превод
Start 18-01-14
107
20. Ванкелов двигател
Предложи по-добър превод
Start 17-11-23
108
21. Вечен двигател
Предложи по-добър превод
Start 17-11-23
109
22. Жадното пате
Предложи по-добър превод
Start 17-11-25
110
23. Хладилник
Предложи по-добър превод
Start 17-11-25
111
24. Сапунен мехур – експеримент
Предложи по-добър превод
Start 18-01-03
112
25. Температура на кипене – Атмосферно налягане
Предложи по-добър превод
Start 18-01-03
113
26. Температура на кипене – Надморска височина
Предложи по-добър превод
Start 18-01-03
114
27. Атмосферно налягане – Надморска височина
Предложи по-добър превод
Start 18-06-10
115
28. Атмосфера на Земята
Предложи по-добър превод
Start 18-01-02
116
29. Абсолютна влажност
Предложи по-добър превод
Start 18-01-02
117
30. Относителна влажност
Предложи по-добър превод
Start 18-01-02
118
31. Точка на оросяването
Предложи по-добър превод
V. Електростатика Предложи по-добър превод
Start 18-03-18
119
1. Электрическое поле
Предложи по-добър превод
Start 18-03-24
120
2. Заряди и полета
Предложи по-добър превод
Start 18-06-10
121
3. Кондензатор
Предложи по-добър превод
VI. Електрически ток Предложи по-добър превод
Start 18-10-01
122
1. Електрическа верига
Предложи по-добър превод
Start 18-03-17
123
2. Закон на Ом
Предложи по-добър превод
Start 18-03-15
124
3. Вътрешно съпротивление
Предложи по-добър превод
Start 18-09-04
125
4. Закони на Кирхоф
Предложи по-добър превод
Start 18-03-20
126
5. Електрическо съпротивление
Предложи по-добър превод
VII. Полупроводници Предложи по-добър превод
Start 17-11-25
127
1. Терморезистор
Предложи по-добър превод
Start 18-06-10
128
2. Фоторезистор
Предложи по-добър превод
Start 18-05-17
129
3. Силиций
Предложи по-добър превод
Start 18-05-14
130
4. Генерация на токоносители в полупроводника
Предложи по-добър превод
Start 18-05-13
131
5. Собствена проводимост
Предложи по-добър превод
Start 18-05-19
132
6. Полупроводници
Предложи по-добър превод
Start 18-01-03
133
7. Токоизправител Грец
Предложи по-добър превод
VIII. Електрически ток в течността Предложи по-добър превод
Start 18-05-07
134
1. Електролитна дисоциация
Предложи по-добър превод
Start 18-05-06
135
2. Електролиза
Предложи по-добър превод
Start 17-11-26
136
3. Оловно-киселинна батерия
Предложи по-добър превод
IX. Електрически ток във вакуум и газове Предложи по-добър превод
Start 18-02-26
137
1. Йонизация – зарядът на електроскопа намалява
Предложи по-добър превод
Start 17-12-19
138
2. Несамостоятелен разряд
Предложи по-добър превод
Start 18-01-01
139
3. Изследване на газов разряд
Предложи по-добър превод
Start 18-06-10
140
4. Дъгов разряд
Предложи по-добър превод
Start 17-12-28
141
5. Бобина Румкорф
Предложи по-добър превод
Start 17-12-28
142
6. Катоден лъч
Предложи по-добър превод
Start 18-01-01
143
7. Осцилоскоп
Предложи по-добър превод
Start 17-12-30
144
8. Тръба на Крук – Малтийски кръст
Предложи по-добър превод
Start 17-12-31
145
9. Електрическият заряд при понижено налягане
Предложи по-добър превод
Start 17-12-31
146
10. Огън на свети Елм
Предложи по-добър превод
Start 17-12-31
147
11. Глим лампа
Предложи по-добър превод
Start 18-02-25
148
12. Луминесцентна лампа
Предложи по-добър превод
Start 18-06-10
149
13. Мълниезащита
Предложи по-добър превод
X. Магнитно поле Предложи по-добър превод
Start 18-01-10
150
1. Магнит
Предложи по-добър превод
Start 18-03-15
151
2. Феромагнетизъм
Предложи по-добър превод
Start 18-06-21
152
3. Закон на Ампер
Предложи по-добър превод
Start 17-12-21
153
4. Правило на дясната ръка
Предложи по-добър превод
Start 18-06-01
154
5. Електромагнитна индукция
Предложи по-добър превод
Start 18-03-11
155
6. Закон на Ленц
Предложи по-добър превод
Start 18-05-20
156
7. Бобини на Хелмхолц
Предложи по-добър превод
XI. Променлив ток Предложи по-добър превод
Start 18-03-11
157
1. Алтернатор и динамо
Предложи по-добър превод
Start 18-03-10
158
2. Трифазен генератор
Предложи по-добър превод
Start 18-03-21
159
3. RLC серия верига
Предложи по-добър превод
Start 18-03-21
160
4. RLC паралелна верига
Предложи по-добър превод
Start 18-03-11
161
5. Трансформатор
Предложи по-добър превод
XII. Оптика Предложи по-добър превод
Start 18-03-22
162
1. Призма
Предложи по-добър превод
Start 18-07-21
163
2. Субтрактивно и адитивно смесване на цветовете
Предложи по-добър превод
Start 18-06-24
164
3. Смесване на цветовете
Предложи по-добър превод
Start 18-05-29
165
4. Експериментът на Томас Йънг
Предложи по-добър превод
Start 18-06-10
166
5. Огледала
Предложи по-добър превод
Start 18-03-23
167
6. Леща
Предложи по-добър превод
Start 18-04-29
168
7. Събирателна леща
Предложи по-добър превод
Start 18-04-29
169
8. Разсейвателна леща
Предложи по-добър превод
Start 18-03-25
170
9. Дефекти на очите
Предложи по-добър превод
Start 18-03-24
171
10. Акомодация
Предложи по-добър превод
Start 18-03-26
172
11. Лупа
Предложи по-добър превод
Start 18-03-25
173
12. Микроскоп
Предложи по-добър превод
Start 18-03-27
174
13. Тръба на Кеплер
Предложи по-добър превод
Start 18-03-27
175
14. Тръба на Галилей
Предложи по-добър превод
Start 18-07-15
176
15. Вдлъбнати огледала
Предложи по-добър превод
Start 18-07-15
177
16. Изпъкнали огледала
Предложи по-добър превод
Start 18-03-28
178
17. Телескоп система Нютон
Предложи по-добър превод
Start 18-04-16
179
18. Светлинен поток
Предложи по-добър превод
Start 18-01-06
180
19. Интензитета на светлината
Предложи по-добър превод
Start 18-04-16
181
20. Осветеност
Предложи по-добър превод
Start 18-04-14
182
21. Абсолютно черно тяло
Предложи по-добър превод
Start 17-12-02
183
22. Модел на абсолютно черно тяло
Предложи по-добър превод
Start 18-04-19
184
23. Фотоелектричен ефект
Предложи по-добър превод
Start 18-06-23
185
24. Електромагнитна вълна
Предложи по-добър превод
Start 18-04-11
186
25. Поляризационен филтър
Предложи по-добър превод
Start 18-06-10
187
26. Рентгенова тръба
Предложи по-добър превод
XIII. Специална теория на относителността Предложи по-добър превод
Start 17-12-21
188
1. Опит на Майкелсън-Морли
Предложи по-добър превод
Start 17-12-17
189
2. Разтегляне на времето
Предложи по-добър превод
Start 17-12-19
190
3. Свиване на дължините
Предложи по-добър превод
XIV. Атомна физика Предложи по-добър превод
Start 18-01-28
191
1. Модели на атома
Предложи по-добър превод
Start 17-12-31
192
2. Експеримент на Ръдърфорд
Предложи по-добър превод
Start 18-06-10
193
3. Модел на Бор
Предложи по-добър превод
Start 18-01-10
194
4. Спектроскоп
Предложи по-добър превод
Start 17-12-04
195
5. Ефект на Комптън
Предложи по-добър превод
Start 18-02-17
196
6. Експеримент на Франк и Херц
Предложи по-добър превод
XV. Ядрена физика Предложи по-добър превод
Start 17-12-31
197
1. Радиоактивност
Предложи по-добър превод
Start 18-01-21
198
2. Закон за радиоактивното разпадане
Предложи по-добър превод
Start 18-05-12
199
3. Радиоактивни серия
Предложи по-добър превод
Start 18-01-14
200
4. Ядрена реакция
Предложи по-добър превод
XVI. Математика Предложи по-добър превод
Start 18-09-16
201
1. Питагорова теорема
Предложи по-добър превод
Start 18-09-26
202
2. Радиан
Предложи по-добър превод
Start 17-12-22
203
3. Единична окръжност
Предложи по-добър превод
Start 18-07-26
204
4. Сума на вектори
Предложи по-добър превод
XVII. Кой съм аз Предложи по-добър превод
Start 17-11-26
205
1. Учител от Моравия
Предложи по-добър превод
 Windows Store Application for Windows Store is not possible,
because it does not support Adobe Air.