Fyzika ve škole (Android & iOS)


Предложи по-добър превод Предложи по-добър превод: www_bg.xml   bg.xml
Създайте друга езикова версия Създайте друга езикова версия: www_bg.xml   bg.xml

I. Механика Предложи по-добър превод
Start 17-11-19
1
1. Наклонена равнина
Предложи по-добър превод
Start 18-01-07
2
2. Успоредник на силите
Предложи по-добър превод
Start 19-04-14
3
3. Шублер
Предложи по-добър превод
Start 19-04-14
4
4. Микрометър
Предложи по-добър превод
Start 18-09-18
5
5. Движение
Предложи по-добър превод
Start 19-04-14
6
6. Движение по окръжност
Предложи по-добър превод
Start 17-12-16
7
7. Прост полиспаст
Предложи по-добър превод
Start 18-01-09
8
8. Полиспаст
Предложи по-добър превод
Start 18-01-06
9
9. Лост
Предложи по-добър превод
Start 18-06-10
10
10. Първи закон на Нютон
Предложи по-добър превод
Start 19-04-14
11
11. Втори закон на Нютон
Предложи по-добър превод
Start 17-11-27
12
12. Трети закон на Нютон
Предложи по-добър превод
Start 19-04-14
13
13. Механична работа
Предложи по-добър превод
Start 19-04-14
14
14. Еластични удари
Предложи по-добър превод
Start 19-04-14
15
15. Нееластични удари
Предложи по-добър превод
Start 18-02-16
16
16. Закон за запазване на енергията
Предложи по-добър превод
Start 18-06-24
17
17. Махало на Максуел
Предложи по-добър превод
Start 19-04-07
18
18. Масов инерционен момент
Предложи по-добър превод
Start 19-04-14
19
19. Триене и въздушното съпротивление
Предложи по-добър превод
Start 18-06-10
20
20. Люлка на Нютон
Предложи по-добър превод
Start 18-01-11
21
21. Принципът на Архимед
Предложи по-добър превод
Start 18-01-24
22
22. Картезианский водолаз
Предложи по-добър превод
Start 18-05-31
23
23. Либела
Предложи по-добър превод
Start 19-03-16
24
24. Скачени съдове
Предложи по-добър превод
Start 19-04-14
25
25. Налягане
Предложи по-добър превод
Start 17-11-26
26
26. Помпа
Предложи по-добър превод
Start 17-12-02
27
27. Закон на Паскал
Предложи по-добър превод
Start 18-01-21
28
28. Закон Бернулли
Предложи по-добър превод
Start 19-03-26
29
29. Подемна сила
Предложи по-добър превод
Start 18-03-03
30
30. Център на тежестта
Предложи по-добър превод
Start 18-08-03
31
31. Механично равновесие 1
Предложи по-добър превод
Start 18-03-14
32
32. Механично равновесие 2
Предложи по-добър превод
Start 18-02-07
33
33. Механично равновесие 3
Предложи по-добър превод
II. Гравитационно поле Предложи по-добър превод
Start 19-04-15
34
1. Закон за всеобщото привличане
Предложи по-добър превод
Start 19-04-15
35
2. Интензитет на гравитационно поле
Предложи по-добър превод
Start 19-04-15
36
3. Гравитационно поле
Предложи по-добър превод
Start 17-11-23
37
4. Хомогенна гравитационно поле
Предложи по-добър превод
Start 19-04-15
38
5. Географска координатна система
Предложи по-добър превод
Start 19-04-15
39
6. Земно ускорение
Предложи по-добър превод
Start 18-06-07
40
7. Махало на Фуко
Предложи по-добър превод
Start 19-01-04
41
8. Безтегловност
Предложи по-добър превод
Start 17-11-25
42
9. Супер асансьор
Предложи по-добър превод
Start 19-04-15
43
10. Свободно падане
Предложи по-добър превод
Start 17-11-26
44
11. Свободно падане на Луната
Предложи по-добър превод
Start 19-04-15
45
12. Тяло хвърлено хоризонтално
Предложи по-добър превод
Start 19-04-15
46
13. Тяло хвърлено хоризонтално 2
Предложи по-добър превод
Start 19-04-15
47
14. Свободно падане – експеримент
Предложи по-добър превод
Start 19-04-15
48
15. Поток на течността през отвор
Предложи по-добър превод
Start 19-04-15
49
16. Тяло хвърлено вертикално нагоре
Предложи по-добър превод
Start 19-04-15
50
17. Тяло хвърлено под ъгъл
Предложи по-добър превод
Start 19-04-15
51
18. Тяло хвърлено под ъгъл – граната
Предложи по-добър превод
Start 18-06-27
52
19. Траектории и орбити
Предложи по-добър превод
Start 19-04-14
53
20. Орбитално оръдие на Нютон
Предложи по-добър превод
Start 19-04-14
54
21. Геостационарна орбита
Предложи по-добър превод
Start 18-10-08
55
22. Първият закона на Кеплер
Предложи по-добър превод
Start 18-01-06
56
23. Втори закон на Кеплер
Предложи по-добър превод
Start 17-10-01
57
24. Трети закон на Кеплер – вътрешни планети
Предложи по-добър превод
Start 18-07-02
58
25. Трети закон на Кеплер – външни планети
Предложи по-добър превод
Start 18-06-02
59
26. Слънчева система
Предложи по-добър превод
Start 18-06-05
60
27. Фаза на Луната
Предложи по-добър превод
Start 18-10-02
61
28. Съзвездие
Предложи по-добър превод
Start 18-10-14
62
29. Закони на Кеплер
Предложи по-добър превод
III. Mеханични трептения и вълни Предложи по-добър превод
Start 18-01-18
63
1. Осцилатори
Предложи по-добър превод
Start 18-03-06
64
2. Движение по окръжност
Предложи по-добър превод
Start 19-03-29
65
3. Хармонично трептене
Предложи по-добър превод
Start 19-03-30
66
4. Суперпозиция
Предложи по-добър превод
Start 19-03-30
67
5. Суперпозиция f1 = f2
Предложи по-добър превод
Start 19-03-30
68
6. Суперпозиция f1 ≈ f2
Предложи по-добър превод
Start 19-03-30
69
7. Фаза
Предложи по-добър превод
Start 18-06-10
70
8. Правоъгълен импулс
Предложи по-добър превод
Start 18-03-20
71
9. Фигура на Лисажу
Предложи по-добър превод
Start 19-03-30
72
10. Затихващи трептения
Предложи по-добър превод
Start 19-03-30
73
11. Принудени трептения
Предложи по-добър превод
Start 19-03-30
74
12. Математичното махало
Предложи по-добър превод
Start 18-07-02
75
13. Математичното махало – Хеликоптер
Предложи по-добър превод
Start 17-12-29
76
14. Хармоничен осцилатор
Предложи по-добър превод
Start 18-06-10
77
15. Хармоничен осцилатор – Хеликоптер
Предложи по-добър превод
Start 17-12-19
78
16. Две механични осцилатори
Предложи по-добър превод
Start 19-03-30
79
17. Отражение
Предложи по-добър превод
Start 19-03-30
80
18. Пречупване
Предложи по-добър превод
Start 17-11-27
81
19. Отражение на вълна от граница
Предложи по-добър превод
Start 18-03-20
82
20. Стояща вълна
Предложи по-добър превод
Start 17-12-30
83
21. Резонанс
Предложи по-добър превод
Start 19-03-30
84
22. Скорост на звука
Предложи по-добър превод
Start 19-03-30
85
23. Доплеров ефект
Предложи по-добър превод
Start 19-03-30
86
24. Ударна вълна
Предложи по-добър превод
Start 18-02-01
87
25. Принцип на Хюйгенс–Френел
Предложи по-добър превод
Start 18-06-10
88
26. Модели на вълни
Предложи по-добър превод
Start 18-06-10
89
27. Стояща вълна
Предложи по-добър превод
Start 18-06-10
90
28. Уред вълни от махала
Предложи по-добър превод
Start 18-06-10
91
29. Модел на напречна вълна
Предложи по-добър превод
Start 18-03-20
92
30. Вълни
Предложи по-добър превод
Start 18-07-30
93
31. Звук
Предложи по-добър превод
IV. Термодинамика и молекулна физика Предложи по-добър превод
Start 18-02-10
94
1. Брауново движение
Предложи по-добър превод
Start 18-02-10
95
2. Дифузия
Предложи по-добър превод
Start 18-03-20
96
3. Закон на Максуел за разпределение на молекулите в газовете по скорости
Предложи по-добър превод
Start 17-12-05
97
4. Термометърът на Галилео
Предложи по-добър превод
Start 19-04-13
98
5. Температурните скали
Предложи по-добър превод
Start 19-04-13
99
6. Механичен еквивалент на топлината
Предложи по-добър превод
Start 18-05-10
100
7. Вътрешна енергия
Предложи по-добър превод
Start 17-12-12
101
8. Предаване на топлина – конвекция
Предложи по-добър превод
Start 18-06-10
102
9. Предаване на топлина – радиация
Предложи по-добър превод
Start 17-12-12
103
10. Предаване на топлина – проводимост
Предложи по-добър превод
Start 19-04-13
104
11. Изотермен процес
Предложи по-добър превод
Start 17-12-14
105
12. Изобарен процес
Предложи по-добър превод
Start 17-12-16
106
13. Изохорен процес
Предложи по-добър превод
Start 19-04-14
107
14. Адиабатен процес
Предложи по-добър превод
Start 19-04-13
108
15. Цикъл на Карно
Предложи по-добър превод
Start 18-08-02
109
16. Парна машина
Предложи по-добър превод
Start 18-01-13
110
17. Двутактов двигател
Предложи по-добър превод
Start 18-01-13
111
18. Четиритактов двигател
Предложи по-добър превод
Start 18-01-14
112
19. Дизелов двигател
Предложи по-добър превод
Start 18-01-14
113
20. Ванкелов двигател
Предложи по-добър превод
Start 17-11-23
114
21. Вечен двигател
Предложи по-добър превод
Start 17-11-23
115
22. Жадното пате
Предложи по-добър превод
Start 17-11-25
116
23. Хладилник
Предложи по-добър превод
Start 17-11-25
117
24. Сапунен мехур – експеримент
Предложи по-добър превод
Start 19-04-13
118
25. Температура на кипене – Атмосферно налягане
Предложи по-добър превод
Start 19-04-13
119
26. Температура на кипене – Надморска височина
Предложи по-добър превод
Start 19-04-13
120
27. Атмосферно налягане – Надморска височина
Предложи по-добър превод
Start 19-04-13
121
28. Атмосфера на Земята
Предложи по-добър превод
Start 19-04-13
122
29. Абсолютна влажност
Предложи по-добър превод
Start 19-04-13
123
30. Относителна влажност
Предложи по-добър превод
Start 19-04-13
124
31. Точка на оросяването
Предложи по-добър превод
V. Електростатика Предложи по-добър превод
Start 19-03-29
125
1. Генератор на Ван де Грааф
Предложи по-добър превод
Start 19-04-14
126
2. Электрическое поле
Предложи по-добър превод
Start 18-03-24
127
3. Заряди и полета
Предложи по-добър превод
Start 19-04-14
128
4. Кондензатор
Предложи по-добър превод
VI. Електрически ток Предложи по-добър превод
Start 18-10-01
129
1. Електрическа верига
Предложи по-добър превод
Start 18-03-17
130
2. Закон на Ом
Предложи по-добър превод
Start 18-03-15
131
3. Вътрешно съпротивление
Предложи по-добър превод
Start 18-12-01
132
4. Закони на Кирхоф
Предложи по-добър превод
Start 19-04-14
133
5. Електрическо съпротивление
Предложи по-добър превод
VII. Полупроводници Предложи по-добър превод
Start 17-11-25
134
1. Терморезистор
Предложи по-добър превод
Start 18-06-10
135
2. Фоторезистор
Предложи по-добър превод
Start 18-05-17
136
3. Силиций
Предложи по-добър превод
Start 18-05-14
137
4. Генерация на токоносители в полупроводника
Предложи по-добър превод
Start 18-05-13
138
5. Собствена проводимост
Предложи по-добър превод
Start 18-05-19
139
6. Полупроводници
Предложи по-добър превод
Start 18-01-03
140
7. Токоизправител Грец
Предложи по-добър превод
VIII. Електрически ток в течността Предложи по-добър превод
Start 18-05-07
141
1. Електролитна дисоциация
Предложи по-добър превод
Start 18-05-06
142
2. Електролиза
Предложи по-добър превод
Start 17-11-26
143
3. Оловно-киселинна батерия
Предложи по-добър превод
IX. Електрически ток във вакуум и газове Предложи по-добър превод
Start 18-02-26
144
1. Йонизация – зарядът на електроскопа намалява
Предложи по-добър превод
Start 17-12-19
145
2. Несамостоятелен разряд
Предложи по-добър превод
Start 18-01-01
146
3. Изследване на газов разряд
Предложи по-добър превод
Start 18-06-10
147
4. Дъгов разряд
Предложи по-добър превод
Start 17-12-28
148
5. Бобина Румкорф
Предложи по-добър превод
Start 17-12-28
149
6. Катоден лъч
Предложи по-добър превод
Start 18-01-01
150
7. Осцилоскоп
Предложи по-добър превод
Start 17-12-30
151
8. Тръба на Крук – Малтийски кръст
Предложи по-добър превод
Start 17-12-31
152
9. Електрическият заряд при понижено налягане
Предложи по-добър превод
Start 17-12-31
153
10. Огън на свети Елм
Предложи по-добър превод
Start 17-12-31
154
11. Глим лампа
Предложи по-добър превод
Start 18-02-25
155
12. Луминесцентна лампа
Предложи по-добър превод
Start 18-06-10
156
13. Мълниезащита
Предложи по-добър превод
X. Магнитно поле Предложи по-добър превод
Start 18-01-10
157
1. Магнит
Предложи по-добър превод
Start 18-03-15
158
2. Феромагнетизъм
Предложи по-добър превод
Start 18-06-21
159
3. Закон на Ампер
Предложи по-добър превод
Start 17-12-21
160
4. Правило на дясната ръка
Предложи по-добър превод
Start 18-06-01
161
5. Електромагнитна индукция
Предложи по-добър превод
Start 18-03-11
162
6. Закон на Ленц
Предложи по-добър превод
Start 18-05-20
163
7. Бобини на Хелмхолц
Предложи по-добър превод
XI. Променлив ток Предложи по-добър превод
Start 18-03-11
164
1. Алтернатор и динамо
Предложи по-добър превод
Start 18-03-10
165
2. Трифазен генератор
Предложи по-добър превод
Start 18-03-21
166
3. RLC серия верига
Предложи по-добър превод
Start 18-03-21
167
4. RLC паралелна верига
Предложи по-добър превод
Start 18-03-11
168
5. Трансформатор
Предложи по-добър превод
XII. Оптика Предложи по-добър превод
Start 19-04-14
169
1. Призма
Предложи по-добър превод
Start 18-07-21
170
2. Субтрактивно и адитивно смесване на цветовете
Предложи по-добър превод
Start 18-06-24
171
3. Смесване на цветовете
Предложи по-добър превод
Start 19-04-14
172
4. Експериментът на Томас Йънг
Предложи по-добър превод
Start 18-06-10
173
5. Огледала
Предложи по-добър превод
Start 19-04-14
174
6. Леща
Предложи по-добър превод
Start 19-04-14
175
7. Събирателна леща
Предложи по-добър превод
Start 19-04-14
176
8. Разсейвателна леща
Предложи по-добър превод
Start 18-03-25
177
9. Дефекти на очите
Предложи по-добър превод
Start 18-03-24
178
10. Акомодация
Предложи по-добър превод
Start 18-03-26
179
11. Лупа
Предложи по-добър превод
Start 18-03-25
180
12. Микроскоп
Предложи по-добър превод
Start 18-03-27
181
13. Тръба на Кеплер
Предложи по-добър превод
Start 18-03-27
182
14. Тръба на Галилей
Предложи по-добър превод
Start 19-04-14
183
15. Вдлъбнати огледала
Предложи по-добър превод
Start 19-04-14
184
16. Изпъкнали огледала
Предложи по-добър превод
Start 18-03-28
185
17. Телескоп система Нютон
Предложи по-добър превод
Start 18-04-16
186
18. Светлинен поток
Предложи по-добър превод
Start 18-01-06
187
19. Интензитета на светлината
Предложи по-добър превод
Start 18-04-16
188
20. Осветеност
Предложи по-добър превод
Start 18-04-14
189
21. Абсолютно черно тяло
Предложи по-добър превод
Start 17-12-02
190
22. Модел на абсолютно черно тяло
Предложи по-добър превод
Start 18-04-19
191
23. Фотоелектричен ефект
Предложи по-добър превод
Start 18-06-23
192
24. Електромагнитна вълна
Предложи по-добър превод
Start 18-04-11
193
25. Поляризационен филтър
Предложи по-добър превод
Start 18-06-10
194
26. Рентгенова тръба
Предложи по-добър превод
XIII. Специална теория на относителността Предложи по-добър превод
Start 17-12-21
195
1. Опит на Майкелсън-Морли
Предложи по-добър превод
Start 17-12-17
196
2. Разтегляне на времето
Предложи по-добър превод
Start 19-04-14
197
3. Свиване на дължините
Предложи по-добър превод
XIV. Атомна физика Предложи по-добър превод
Start 18-01-28
198
1. Модели на атома
Предложи по-добър превод
Start 17-12-31
199
2. Експеримент на Ръдърфорд
Предложи по-добър превод
Start 18-06-10
200
3. Модел на Бор
Предложи по-добър превод
Start 18-01-10
201
4. Спектроскоп
Предложи по-добър превод
Start 17-12-04
202
5. Ефект на Комптън
Предложи по-добър превод
Start 18-02-17
203
6. Експеримент на Франк и Херц
Предложи по-добър превод
XV. Ядрена физика Предложи по-добър превод
Start 17-12-31
204
1. Радиоактивност
Предложи по-добър превод
Start 19-04-14
205
2. Закон за радиоактивното разпадане
Предложи по-добър превод
Start 18-05-12
206
3. Радиоактивни серия
Предложи по-добър превод
Start 18-01-14
207
4. Ядрена реакция
Предложи по-добър превод
XVI. Математика Предложи по-добър превод
Start 18-09-16
208
1. Питагорова теорема
Предложи по-добър превод
Start 19-04-08
209
2. Радиан
Предложи по-добър превод
Start 19-04-13
210
3. Единична окръжност
Предложи по-добър превод
Start 18-07-26
211
4. Сума на вектори
Предложи по-добър превод
XVII. Кой съм аз Предложи по-добър превод
Start 17-11-26
212
1. Учител от Моравия
Предложи по-добър превод
 Windows Store Application for Windows Store is not possible,
because it does not support Adobe Air.