Fyzika ve škole (Android & iOS)


Предложи по-добър превод Предложи по-добър превод: www_bg.xml   bg.xml
Създайте друга езикова версия Създайте друга езикова версия: www_bg.xml   bg.xml

I. Механика Предложи по-добър превод
Start 17-11-19
1
1. Наклонена равнина
Предложи по-добър превод
Start 19-06-30
2
2. Отправна система
Предложи по-добър превод
Start 18-01-07
3
3. Успоредник на силите
Предложи по-добър превод
Start 19-04-14
4
4. Шублер
Предложи по-добър превод
Start 19-04-14
5
5. Микрометър
Предложи по-добър превод
Start 18-09-18
6
6. Движение
Предложи по-добър превод
Start 19-04-14
7
7. Движение по окръжност
Предложи по-добър превод
Start 17-12-16
8
8. Прост полиспаст
Предложи по-добър превод
Start 18-01-09
9
9. Полиспаст
Предложи по-добър превод
Start 18-01-06
10
10. Лост
Предложи по-добър превод
Start 18-06-10
11
11. Първи закон на Нютон
Предложи по-добър превод
Start 19-04-14
12
12. Втори закон на Нютон
Предложи по-добър превод
Start 17-11-27
13
13. Трети закон на Нютон
Предложи по-добър превод
Start 19-04-14
14
14. Механична работа
Предложи по-добър превод
Start 19-04-14
15
15. Еластични удари
Предложи по-добър превод
Start 19-04-14
16
16. Нееластични удари
Предложи по-добър превод
Start 18-02-16
17
17. Закон за запазване на енергията
Предложи по-добър превод
Start 18-06-24
18
18. Махало на Максуел
Предложи по-добър превод
Start 19-04-07
19
19. Масов инерционен момент
Предложи по-добър превод
Start 19-04-14
20
20. Триене и въздушното съпротивление
Предложи по-добър превод
Start 18-06-10
21
21. Люлка на Нютон
Предложи по-добър превод
Start 18-01-11
22
22. Принципът на Архимед
Предложи по-добър превод
Start 18-01-24
23
23. Картезианский водолаз
Предложи по-добър превод
Start 18-05-31
24
24. Либела
Предложи по-добър превод
Start 19-03-16
25
25. Скачени съдове
Предложи по-добър превод
Start 19-04-14
26
26. Налягане
Предложи по-добър превод
Start 17-11-26
27
27. Помпа
Предложи по-добър превод
Start 17-12-02
28
28. Закон на Паскал
Предложи по-добър превод
Start 18-01-21
29
29. Закон Бернулли
Предложи по-добър превод
Start 19-03-26
30
30. Подемна сила
Предложи по-добър превод
Start 18-03-03
31
31. Център на тежестта
Предложи по-добър превод
Start 18-08-03
32
32. Механично равновесие 1
Предложи по-добър превод
Start 18-03-14
33
33. Механично равновесие 2
Предложи по-добър превод
Start 18-02-07
34
34. Механично равновесие 3
Предложи по-добър превод
II. Гравитационно поле Предложи по-добър превод
Start 19-04-15
35
1. Закон за всеобщото привличане
Предложи по-добър превод
Start 19-04-15
36
2. Интензитет на гравитационно поле
Предложи по-добър превод
Start 19-04-15
37
3. Гравитационно поле
Предложи по-добър превод
Start 17-11-23
38
4. Хомогенна гравитационно поле
Предложи по-добър превод
Start 19-04-15
39
5. Географска координатна система
Предложи по-добър превод
Start 19-04-15
40
6. Земно ускорение
Предложи по-добър превод
Start 18-06-07
41
7. Махало на Фуко
Предложи по-добър превод
Start 19-01-04
42
8. Безтегловност
Предложи по-добър превод
Start 17-11-25
43
9. Супер асансьор
Предложи по-добър превод
Start 19-04-15
44
10. Свободно падане
Предложи по-добър превод
Start 17-11-26
45
11. Свободно падане на Луната
Предложи по-добър превод
Start 19-04-15
46
12. Тяло хвърлено хоризонтално
Предложи по-добър превод
Start 19-04-15
47
13. Тяло хвърлено хоризонтално 2
Предложи по-добър превод
Start 19-04-15
48
14. Свободно падане – експеримент
Предложи по-добър превод
Start 19-04-15
49
15. Поток на течността през отвор
Предложи по-добър превод
Start 19-04-15
50
16. Тяло хвърлено вертикално нагоре
Предложи по-добър превод
Start 19-04-15
51
17. Тяло хвърлено под ъгъл
Предложи по-добър превод
Start 19-04-15
52
18. Тяло хвърлено под ъгъл – граната
Предложи по-добър превод
Start 18-06-27
53
19. Траектории и орбити
Предложи по-добър превод
Start 19-04-14
54
20. Орбитално оръдие на Нютон
Предложи по-добър превод
Start 19-04-14
55
21. Геостационарна орбита
Предложи по-добър превод
Start 18-10-08
56
22. Първият закона на Кеплер
Предложи по-добър превод
Start 18-01-06
57
23. Втори закон на Кеплер
Предложи по-добър превод
Start 17-10-01
58
24. Трети закон на Кеплер – вътрешни планети
Предложи по-добър превод
Start 18-07-02
59
25. Трети закон на Кеплер – външни планети
Предложи по-добър превод
Start 18-06-02
60
26. Слънчева система
Предложи по-добър превод
Start 18-06-05
61
27. Фаза на Луната
Предложи по-добър превод
Start 18-10-02
62
28. Съзвездие
Предложи по-добър превод
Start 18-10-14
63
29. Закони на Кеплер
Предложи по-добър превод
III. Mеханични трептения и вълни Предложи по-добър превод
Start 18-01-18
64
1. Осцилатори
Предложи по-добър превод
Start 18-03-06
65
2. Движение по окръжност
Предложи по-добър превод
Start 19-03-29
66
3. Хармонично трептене
Предложи по-добър превод
Start 19-03-30
67
4. Суперпозиция
Предложи по-добър превод
Start 19-03-30
68
5. Суперпозиция f1 = f2
Предложи по-добър превод
Start 19-05-17
69
6. Суперпозиция f1 ≈ f2
Предложи по-добър превод
Start 19-03-30
70
7. Фаза
Предложи по-добър превод
Start 18-06-10
71
8. Правоъгълен импулс
Предложи по-добър превод
Start 18-03-20
72
9. Фигура на Лисажу
Предложи по-добър превод
Start 19-03-30
73
10. Затихващи трептения
Предложи по-добър превод
Start 19-03-30
74
11. Принудени трептения
Предложи по-добър превод
Start 19-05-06
75
12. Математичното махало
Предложи по-добър превод
Start 18-07-02
76
13. Математичното махало – Хеликоптер
Предложи по-добър превод
Start 17-12-29
77
14. Хармоничен осцилатор
Предложи по-добър превод
Start 18-06-10
78
15. Хармоничен осцилатор – Хеликоптер
Предложи по-добър превод
Start 17-12-19
79
16. Две механични осцилатори
Предложи по-добър превод
Start 19-03-30
80
17. Отражение
Предложи по-добър превод
Start 19-03-30
81
18. Пречупване
Предложи по-добър превод
Start 17-11-27
82
19. Отражение на вълна от граница
Предложи по-добър превод
Start 18-03-20
83
20. Стояща вълна
Предложи по-добър превод
Start 17-12-30
84
21. Резонанс
Предложи по-добър превод
Start 19-03-30
85
22. Скорост на звука
Предложи по-добър превод
Start 19-03-30
86
23. Доплеров ефект
Предложи по-добър превод
Start 19-03-30
87
24. Ударна вълна
Предложи по-добър превод
Start 18-02-01
88
25. Принцип на Хюйгенс–Френел
Предложи по-добър превод
Start 19-05-30
89
26. Модели на вълни
Предложи по-добър превод
Start 18-06-10
90
27. Стояща вълна
Предложи по-добър превод
Start 18-06-10
91
28. Уред вълни от махала
Предложи по-добър превод
Start 18-06-10
92
29. Модел на напречна вълна
Предложи по-добър превод
Start 18-03-20
93
30. Вълни
Предложи по-добър превод
Start 18-07-30
94
31. Звук
Предложи по-добър превод
IV. Термодинамика и молекулна физика Предложи по-добър превод
Start 18-02-10
95
1. Брауново движение
Предложи по-добър превод
Start 18-02-10
96
2. Дифузия
Предложи по-добър превод
Start 18-03-20
97
3. Закон на Максуел за разпределение на молекулите в газовете по скорости
Предложи по-добър превод
Start 17-12-05
98
4. Термометърът на Галилео
Предложи по-добър превод
Start 19-04-13
99
5. Температурните скали
Предложи по-добър превод
Start 19-04-13
100
6. Механичен еквивалент на топлината
Предложи по-добър превод
Start 18-05-10
101
7. Вътрешна енергия
Предложи по-добър превод
Start 17-12-12
102
8. Предаване на топлина – конвекция
Предложи по-добър превод
Start 18-06-10
103
9. Предаване на топлина – радиация
Предложи по-добър превод
Start 17-12-12
104
10. Предаване на топлина – проводимост
Предложи по-добър превод
Start 19-04-13
105
11. Изотермен процес
Предложи по-добър превод
Start 17-12-14
106
12. Изобарен процес
Предложи по-добър превод
Start 17-12-16
107
13. Изохорен процес
Предложи по-добър превод
Start 19-04-14
108
14. Адиабатен процес
Предложи по-добър превод
Start 19-05-09
109
15. Цикъл на Карно
Предложи по-добър превод
Start 18-08-02
110
16. Парна машина
Предложи по-добър превод
Start 18-01-13
111
17. Двутактов двигател
Предложи по-добър превод
Start 18-01-13
112
18. Четиритактов двигател
Предложи по-добър превод
Start 18-01-14
113
19. Дизелов двигател
Предложи по-добър превод
Start 18-01-14
114
20. Ванкелов двигател
Предложи по-добър превод
Start 17-11-23
115
21. Вечен двигател
Предложи по-добър превод
Start 17-11-23
116
22. Жадното пате
Предложи по-добър превод
Start 17-11-25
117
23. Хладилник
Предложи по-добър превод
Start 17-11-25
118
24. Сапунен мехур – експеримент
Предложи по-добър превод
Start 19-04-13
119
25. Температура на кипене – Атмосферно налягане
Предложи по-добър превод
Start 19-04-13
120
26. Температура на кипене – Надморска височина
Предложи по-добър превод
Start 19-04-13
121
27. Атмосферно налягане – Надморска височина
Предложи по-добър превод
Start 19-04-13
122
28. Атмосфера на Земята
Предложи по-добър превод
Start 19-04-13
123
29. Абсолютна влажност
Предложи по-добър превод
Start 19-04-13
124
30. Относителна влажност
Предложи по-добър превод
Start 19-04-13
125
31. Точка на оросяването
Предложи по-добър превод
V. Електростатика Предложи по-добър превод
Start 19-05-21
126
1. Машина на Уимшърст
Предложи по-добър превод
Start 19-03-29
127
2. Генератор на Ван де Грааф
Предложи по-добър превод
Start 19-04-14
128
3. Электрическое поле
Предложи по-добър превод
Start 18-03-24
129
4. Заряди и полета
Предложи по-добър превод
Start 19-04-14
130
5. Кондензатор
Предложи по-добър превод
VI. Електрически ток Предложи по-добър превод
Start 18-10-01
131
1. Електрическа верига
Предложи по-добър превод
Start 18-03-17
132
2. Закон на Ом
Предложи по-добър превод
Start 18-03-15
133
3. Вътрешно съпротивление
Предложи по-добър превод
Start 18-12-01
134
4. Закони на Кирхоф
Предложи по-добър превод
Start 19-04-14
135
5. Електрическо съпротивление
Предложи по-добър превод
VII. Полупроводници Предложи по-добър превод
Start 17-11-25
136
1. Терморезистор
Предложи по-добър превод
Start 18-06-10
137
2. Фоторезистор
Предложи по-добър превод
Start 18-05-17
138
3. Силиций
Предложи по-добър превод
Start 18-05-14
139
4. Генерация на токоносители в полупроводника
Предложи по-добър превод
Start 18-05-13
140
5. Собствена проводимост
Предложи по-добър превод
Start 18-05-19
141
6. Полупроводници
Предложи по-добър превод
Start 18-01-03
142
7. Токоизправител Грец
Предложи по-добър превод
VIII. Електрически ток в течността Предложи по-добър превод
Start 18-05-07
143
1. Електролитна дисоциация
Предложи по-добър превод
Start 18-05-06
144
2. Електролиза
Предложи по-добър превод
Start 17-11-26
145
3. Оловно-киселинна батерия
Предложи по-добър превод
IX. Електрически ток във вакуум и газове Предложи по-добър превод
Start 18-02-26
146
1. Йонизация – зарядът на електроскопа намалява
Предложи по-добър превод
Start 17-12-19
147
2. Несамостоятелен разряд
Предложи по-добър превод
Start 18-01-01
148
3. Изследване на газов разряд
Предложи по-добър превод
Start 18-06-10
149
4. Дъгов разряд
Предложи по-добър превод
Start 17-12-28
150
5. Бобина Румкорф
Предложи по-добър превод
Start 17-12-28
151
6. Катоден лъч
Предложи по-добър превод
Start 18-01-01
152
7. Осцилоскоп
Предложи по-добър превод
Start 17-12-30
153
8. Тръба на Крук – Малтийски кръст
Предложи по-добър превод
Start 17-12-31
154
9. Електрическият заряд при понижено налягане
Предложи по-добър превод
Start 17-12-31
155
10. Огън на свети Елм
Предложи по-добър превод
Start 17-12-31
156
11. Глим лампа
Предложи по-добър превод
Start 18-02-25
157
12. Луминесцентна лампа
Предложи по-добър превод
Start 18-06-10
158
13. Мълниезащита
Предложи по-добър превод
X. Магнитно поле Предложи по-добър превод
Start 18-01-10
159
1. Магнит
Предложи по-добър превод
Start 18-03-15
160
2. Феромагнетизъм
Предложи по-добър превод
Start 18-06-21
161
3. Закон на Ампер
Предложи по-добър превод
Start 17-12-21
162
4. Правило на дясната ръка
Предложи по-добър превод
Start 18-06-01
163
5. Електромагнитна индукция
Предложи по-добър превод
Start 18-03-11
164
6. Закон на Ленц
Предложи по-добър превод
Start 18-05-20
165
7. Бобини на Хелмхолц
Предложи по-добър превод
XI. Променлив ток Предложи по-добър превод
Start 18-03-11
166
1. Алтернатор и динамо
Предложи по-добър превод
Start 18-03-10
167
2. Трифазен генератор
Предложи по-добър превод
Start 18-03-21
168
3. RLC серия верига
Предложи по-добър превод
Start 18-03-21
169
4. RLC паралелна верига
Предложи по-добър превод
Start 18-03-11
170
5. Трансформатор
Предложи по-добър превод
XII. Оптика Предложи по-добър превод
Start 19-04-14
171
1. Призма
Предложи по-добър превод
Start 18-07-21
172
2. Субтрактивно и адитивно смесване на цветовете
Предложи по-добър превод
Start 18-06-24
173
3. Смесване на цветовете
Предложи по-добър превод
Start 19-04-14
174
4. Експериментът на Томас Йънг
Предложи по-добър превод
Start 18-06-10
175
5. Огледала
Предложи по-добър превод
Start 19-04-14
176
6. Леща
Предложи по-добър превод
Start 19-04-14
177
7. Събирателна леща
Предложи по-добър превод
Start 19-04-14
178
8. Разсейвателна леща
Предложи по-добър превод
Start 18-03-25
179
9. Дефекти на очите
Предложи по-добър превод
Start 18-03-24
180
10. Акомодация
Предложи по-добър превод
Start 18-03-26
181
11. Лупа
Предложи по-добър превод
Start 18-03-25
182
12. Микроскоп
Предложи по-добър превод
Start 18-03-27
183
13. Тръба на Кеплер
Предложи по-добър превод
Start 18-03-27
184
14. Тръба на Галилей
Предложи по-добър превод
Start 19-04-14
185
15. Вдлъбнати огледала
Предложи по-добър превод
Start 19-04-14
186
16. Изпъкнали огледала
Предложи по-добър превод
Start 18-03-28
187
17. Телескоп система Нютон
Предложи по-добър превод
Start 18-04-16
188
18. Светлинен поток
Предложи по-добър превод
Start 18-01-06
189
19. Интензитета на светлината
Предложи по-добър превод
Start 18-04-16
190
20. Осветеност
Предложи по-добър превод
Start 18-04-14
191
21. Абсолютно черно тяло
Предложи по-добър превод
Start 17-12-02
192
22. Модел на абсолютно черно тяло
Предложи по-добър превод
Start 18-04-19
193
23. Фотоелектричен ефект
Предложи по-добър превод
Start 18-06-23
194
24. Електромагнитна вълна
Предложи по-добър превод
Start 18-04-11
195
25. Поляризационен филтър
Предложи по-добър превод
Start 18-06-10
196
26. Рентгенова тръба
Предложи по-добър превод
XIII. Специална теория на относителността Предложи по-добър превод
Start 17-12-21
197
1. Опит на Майкелсън-Морли
Предложи по-добър превод
Start 19-06-07
198
2. Разтегляне на времето
Предложи по-добър превод
Start 19-04-14
199
3. Свиване на дължините
Предложи по-добър превод
XIV. Атомна физика Предложи по-добър превод
Start 18-01-28
200
1. Модели на атома
Предложи по-добър превод
Start 17-12-31
201
2. Експеримент на Ръдърфорд
Предложи по-добър превод
Start 19-06-07
202
3. Модел на Бор
Предложи по-добър превод
Start 18-01-10
203
4. Спектроскоп
Предложи по-добър превод
Start 17-12-04
204
5. Ефект на Комптън
Предложи по-добър превод
Start 18-02-17
205
6. Експеримент на Франк и Херц
Предложи по-добър превод
XV. Ядрена физика Предложи по-добър превод
Start 17-12-31
206
1. Радиоактивност
Предложи по-добър превод
Start 19-04-14
207
2. Закон за радиоактивното разпадане
Предложи по-добър превод
Start 18-05-12
208
3. Радиоактивни серия
Предложи по-добър превод
Start 18-01-14
209
4. Ядрена реакция
Предложи по-добър превод
XVI. Математика Предложи по-добър превод
Start 18-09-16
210
1. Питагорова теорема
Предложи по-добър превод
Start 19-04-08
211
2. Радиан
Предложи по-добър превод
Start 19-04-13
212
3. Единична окръжност
Предложи по-добър превод
Start 18-07-26
213
4. Сума на вектори
Предложи по-добър превод
XVII. Кой съм аз Предложи по-добър превод
Start 17-11-26
214
1. Учител от Моравия
Предложи по-добър превод
 Windows Store Application for Windows Store is not possible,
because it does not support Adobe Air.