Fyzika ve škole (Android & iOS)


Predloži bolji prijevod Predloži bolji prijevod: www_bs.xml   bs.xml
Napravite drugu jezičku verziju Napravite drugu jezičku verziju: www_bs.xml   bs.xml
Translation: Dino Ćorović
Download I. Mehanika Predloži bolji prijevod
Start 13-01-05
1
1. Kosina (strma ravan)
Predloži bolji prijevod
Start 15-01-06
2
2. Slaganje sila
Predloži bolji prijevod
Start 13-11-19
3
3. Pomično kljunasto mjerilo (šubler)
Predloži bolji prijevod
Start 16-08-26
4
4. Mikrometarski zavrtanj
Predloži bolji prijevod
Start 10-05-26
5
5. Kretanje
Predloži bolji prijevod
Start 14-12-30
6
6. Nepomični i pomični kotur
Predloži bolji prijevod
Start 14-08-24
7
7. Кoturača
Predloži bolji prijevod
Start 14-08-24
8
8. Poluga
Predloži bolji prijevod
Start 15-04-03
9
9. Prvi Njutnov zakon
Predloži bolji prijevod
Start 15-01-01
10
10. Drugi Njutnov zakon
Predloži bolji prijevod
Start 15-03-27
11
11. Treći Njutnov zakon
Predloži bolji prijevod
Start 17-05-12
12
12. Mehanički rad
Predloži bolji prijevod
Start 15-08-10
13
13. Zakon očuvanja energije
YouTube
Predloži bolji prijevod
Start 17-01-08
14
14. Maksvellov točak
Predloži bolji prijevod
Start 14-05-16
15
15. Trenje i otpor vazduha
Predloži bolji prijevod
Start 14-12-31
16
16. Njutnovo klatno
Predloži bolji prijevod
Start 15-02-04
17
17. Arhimedov zakon
Predloži bolji prijevod
Start 15-04-23
18
18. Kartezijev ronilac
Predloži bolji prijevod
Start 15-06-09
19
19. Libela
Predloži bolji prijevod
Start 17-05-31
20
20. Pritisak
Predloži bolji prijevod
Start 16-11-26
21
21. Pumpa
Predloži bolji prijevod
Start 14-10-21
22
22. Paskalov zakon
Predloži bolji prijevod
Start 14-12-08
23
23. Bernulijeva jednačina
Predloži bolji prijevod
Start 17-03-22
24
24. Centar mase
Predloži bolji prijevod
Start 17-02-15
25
25. Ravnoteža tijela 1
Predloži bolji prijevod
Start 17-01-30
26
26. Ravnoteža tijela 2
Predloži bolji prijevod
Start 17-02-28
27
27. Ravnoteža tijela 3
Predloži bolji prijevod
Download II. Gravitaciono polje Predloži bolji prijevod
Start 16-11-16
28
1. Univerzalni zakon gravitacije
Predloži bolji prijevod
Start 16-11-19
29
2. Intenzitet gravitacionog polja
Predloži bolji prijevod
Start 16-11-19
30
3. Gravitaciono polje
Predloži bolji prijevod
Start 16-11-19
31
4. Homogeno gravitaciono polje
Predloži bolji prijevod
Start 15-01-23
32
5. Geografske koordinate
Predloži bolji prijevod
Start 10-05-26
33
6. Ubrzanje Zemljine teže
Predloži bolji prijevod
Start 16-03-20
34
7. Fukoovo klatno
Predloži bolji prijevod
Start 14-09-13
35
8. Bestežinsko stanje
Predloži bolji prijevod
Start 13-01-05
36
9. Super lift
Predloži bolji prijevod
Start 10-05-26
37
10. Slobodni pad
Predloži bolji prijevod
Start 13-01-05
38
11. Njutnova cijev
YouTube
Predloži bolji prijevod
Start 16-12-13
39
12. Horizontalni hitac
Predloži bolji prijevod
Start 17-02-25
40
13. Horizontalni hitac 2
Predloži bolji prijevod
Start 16-11-25
41
14. Slobodni pad eksperiment
Predloži bolji prijevod
Start 10-05-27
42
15. Isticanje kroz otvore
Predloži bolji prijevod
Start 16-12-13
43
16. Vertikalni hitac
Predloži bolji prijevod
Start 10-05-26
44
17. Kosi hitac
Predloži bolji prijevod
Start 17-02-25
45
18. Kosi hitac – granata
Predloži bolji prijevod
Start 17-01-07
46
19. Putanja kretanja nebeskog tijela
Predloži bolji prijevod
Start 10-05-26
47
20. Njutnov top
Predloži bolji prijevod
Start 10-05-27
48
21. Geostacionarni satelit
Predloži bolji prijevod
Start 17-05-06
49
22. Prvi Keplerov zakon
Predloži bolji prijevod
Start 10-05-26
50
23. Drugi Keplerov zakon
Predloži bolji prijevod
Start 16-04-26
51
24. Treći Keplerov zakon – unutrašnje planete
Predloži bolji prijevod
Start 16-04-26
52
25. Treći Keplerov zakon – spoljašnje planete
Predloži bolji prijevod
Start 10-05-26
53
26. Sunčev sistem
Predloži bolji prijevod
Start 10-05-26
54
27. Mjesečeve mijene
Predloži bolji prijevod
Start 16-01-24
55
28. Sazviježđe
Predloži bolji prijevod
Start 16-02-22
56
29. Keplerovi zakoni
YouTube
Predloži bolji prijevod
Download III. Mehaničke oscilacije i talasi Predloži bolji prijevod
Start 16-02-21
57
1. Оscilator
Predloži bolji prijevod
Start 17-02-26
58
2. Кružno kretanje
Predloži bolji prijevod
Start 16-12-29
59
3. Harmonijsko oscilovanje
Predloži bolji prijevod
Start 15-11-14
60
4. Slaganje oscilacija
Predloži bolji prijevod
Start 15-10-23
61
5. Slaganje oscilacija jednakih frekvencija
Predloži bolji prijevod
Start 15-11-14
62
6. Slaganje oscilacija bliskih frekvencija
Predloži bolji prijevod
Start 15-10-23
63
7. Faza oscilovanja
Predloži bolji prijevod
Start 15-10-23
64
8. Pravougaoni signal
Predloži bolji prijevod
Start 15-10-23
65
9. Lisažuova kriva
Predloži bolji prijevod
Start 17-01-28
66
10. Prigušene oscilacije
Predloži bolji prijevod
Start 15-12-10
67
11. Prinudne oscilacije
Predloži bolji prijevod
Start 15-10-23
68
12. Matematičko klatno
Predloži bolji prijevod
Start 17-03-13
69
13. Мatematičko klatno – Helikopter
Predloži bolji prijevod
Start 15-10-23
70
14. Harmonijski oscilator
Predloži bolji prijevod
Start 17-03-13
71
15. Harmonijski oscilator – Helikopter
Predloži bolji prijevod
Start 13-01-05
72
16. Spregnuti oscilatori
Predloži bolji prijevod
Start 16-12-31
73
17. Refleksija (odbijanje)
Predloži bolji prijevod
Start 16-12-31
74
18. Refrakcija (prelamanje)
Predloži bolji prijevod
Start 12-12-22
75
19. Refleksija na kraju
Predloži bolji prijevod
Start 15-12-10
76
20. Stojeći talas
Predloži bolji prijevod
Start 10-05-26
77
21. Rezonancija
Predloži bolji prijevod
Start 10-05-26
78
22. Brzina zvuka
Predloži bolji prijevod
Start 13-06-01
79
23. Doplerov efekat
Predloži bolji prijevod
Start 10-05-26
80
24. Udarni talas
Predloži bolji prijevod
Start 17-02-01
81
25. Hajgensov princip
Predloži bolji prijevod
Start 16-11-19
82
26. Talasno klatno
Predloži bolji prijevod
Start 16-11-19
83
27. Stojeći talas
Predloži bolji prijevod
Start 16-11-24
84
28. Zanimljiv efekat talasa klatnom
YouTube
Predloži bolji prijevod
Start 16-12-20
85
29. Talasna mašina
Predloži bolji prijevod
Start 15-01-24
86
30. Тalas
Predloži bolji prijevod
Start 13-06-10
87
31. Zvuk
Predloži bolji prijevod
Download IV. Molekularna fizika i termodinamika Predloži bolji prijevod
Start 17-02-10
88
1. Braunovo kretanje
Predloži bolji prijevod
Start 17-02-10
89
2. Difuzija
Predloži bolji prijevod
Start 15-01-23
90
3. Maksvelova raspodjela brzina molekula
Predloži bolji prijevod
Start 13-01-05
91
4. Galilejev termometar
Predloži bolji prijevod
Start 10-05-26
92
5. Temperaturna skala
Predloži bolji prijevod
Start 16-06-19
93
6. Мehanički ekvivalent toplote
Predloži bolji prijevod
Start 17-05-10
94
7. Unutrašnja energija
Predloži bolji prijevod
Start 16-11-26
95
8. Prijenos toplote konvekcijom
Predloži bolji prijevod
Start 17-02-04
96
9. Prijenos toplote zračenjem
Predloži bolji prijevod
Start 12-12-30
97
10. Prijenos toplote kondukcijom
Predloži bolji prijevod
Start 10-05-26
98
11. Izotermski proces
Predloži bolji prijevod
Start 10-05-26
99
12. Izobarski proces
Predloži bolji prijevod
Start 16-12-16
100
13. Izohorski proces
Predloži bolji prijevod
Start 10-05-26
101
14. Adijabatski proces
Predloži bolji prijevod
Start 10-05-27
102
15. Karnoov ciklus
Predloži bolji prijevod
Start 13-08-27
103
16. Parna lokomotiva
Predloži bolji prijevod
Start 15-06-27
104
17. Dvotaktni motor
Predloži bolji prijevod
Start 15-07-03
105
18. Četvorotaktni motor
Predloži bolji prijevod
Start 15-07-08
106
19. Dizelov motor
Predloži bolji prijevod
Start 15-07-08
107
20. Vankelov motor
Predloži bolji prijevod
Start 15-01-31
108
21. Perpetuum mobile
Predloži bolji prijevod
Start 13-01-05
109
22. Perpetuum mobile igračka
Predloži bolji prijevod
Start 14-04-07
110
23. Hladnjak
Predloži bolji prijevod
Start 12-12-31
111
24. Kapilarnost
Predloži bolji prijevod
Start 17-06-25
112
25. Tačka ključanja – Atmosferski pritisak
Predloži bolji prijevod
Start 17-06-26
113
26. Tačka ključanja – Аpsolutna visina
Predloži bolji prijevod
Start 17-06-25
114
27. Atmosferski pritisak – Аpsolutna visina
Predloži bolji prijevod
Start 17-07-22
115
28. Zemljina atmosfera
Predloži bolji prijevod
Start 17-01-02
116
29. Аpsolutna vlažnost
Predloži bolji prijevod
Start 17-01-02
117
30. Relativna vlažnost
Predloži bolji prijevod
Start 17-01-02
118
31. Тačka rose (rosište)
Predloži bolji prijevod
Download V. Еlektrostatika Predloži bolji prijevod
Start 10-05-26
119
1. Еlektrično polje
Predloži bolji prijevod
Start 17-03-24
120
2. Еlektrična polja tačkastih naelektrisanja
Predloži bolji prijevod
Start 16-06-03
121
3. Кondenzator
Predloži bolji prijevod
Download VI. Еlektrična struja Predloži bolji prijevod
Start 16-02-23
122
1. Еlektrična kola
Predloži bolji prijevod
Start 16-10-04
123
2. Оmov zakon
Predloži bolji prijevod
Start 17-03-15
124
3. Unutrašnji otpor
Predloži bolji prijevod
Start 15-12-04
125
4. Кирhofova pravila
Predloži bolji prijevod
Start 16-03-28
126
5. Еlektrični otpor
Predloži bolji prijevod
Download VII. Poluprovodnici Predloži bolji prijevod
Start 13-01-06
127
1. Теrmistor
Predloži bolji prijevod
Start 13-01-06
128
2. Fotо-оtpornik
Predloži bolji prijevod
Start 17-04-23
129
3. Silicijum
Predloži bolji prijevod
Start 17-05-05
130
4. Generacija i rekombinacija
Predloži bolji prijevod
Start 17-05-08
131
5. Čisti poluprovodnici
Predloži bolji prijevod
Start 17-05-18
132
6. Poluprovodnici
Predloži bolji prijevod
Start 13-01-11
133
7. Ispravljač
Predloži bolji prijevod
Download VIII. Struja u tečnostima Predloži bolji prijevod
Start 16-08-18
134
1. Elektrolitička disocijacija
Predloži bolji prijevod
Start 16-09-20
135
2. Elektroliza
Predloži bolji prijevod
Start 13-01-13
136
3. Desulfacija
Predloži bolji prijevod
Download IX. Električna struja u gasovima i vakuumu Predloži bolji prijevod
Start 16-05-18
137
1. Jonizacija – razelektrisanje elektroskopa
Predloži bolji prijevod
Start 13-01-13
138
2. Jonizacija
Predloži bolji prijevod
Start 13-01-14
139
3. Strujno naponska karakteristika
Predloži bolji prijevod
Start 13-01-14
140
4. Električni luk
Predloži bolji prijevod
Start 13-01-16
141
5. Rumkorfov induktor
Predloži bolji prijevod
Start 15-01-08
142
6. Katodne zrake
Predloži bolji prijevod
Start 10-05-26
143
7. Osciloskop
Predloži bolji prijevod
Start 13-01-16
144
8. Katodna cijev
Predloži bolji prijevod
Start 13-11-19
145
9. Pražnjenje u razrijeđenim gasovima
Predloži bolji prijevod
Start 13-01-16
146
10. Pirati s Kariba
Predloži bolji prijevod
Start 13-01-16
147
11. Tinjalica
Predloži bolji prijevod
Start 13-04-06
148
12. Fluorescentna svjetiljka
Predloži bolji prijevod
Start 13-01-16
149
13. Zaštita od groma
Predloži bolji prijevod
Download X. Magnetsko polje Predloži bolji prijevod
Start 13-12-30
150
1. Magnet
Predloži bolji prijevod
Start 17-03-15
151
2. Feromagnetizam
Predloži bolji prijevod
Start 15-02-20
152
3. Magnetsko polje pravolinijskog provodnika
Predloži bolji prijevod
Start 16-12-21
153
4. Pravilo lijeve ruke
Predloži bolji prijevod
Start 14-01-06
154
5. Elektromagnetska indukcija
Predloži bolji prijevod
Start 15-03-09
155
6. Lencovo pravilo
Predloži bolji prijevod
Start 16-03-06
156
7. Helmholc zavojnica (solenoid)
Predloži bolji prijevod
Download XI. Naizmjenična struja (AC) Predloži bolji prijevod
Start 15-01-08
157
1. Alternator i dinamo
Predloži bolji prijevod
Start 15-01-08
158
2. Trofazni generator
Predloži bolji prijevod
Start 15-02-14
159
3. Redno RLC kolo
Predloži bolji prijevod
Start 15-02-14
160
4. Paralelno RLC kolo
Predloži bolji prijevod
Start 16-05-23
161
5. Transformator
Predloži bolji prijevod
Download XII. Optika Predloži bolji prijevod
Start 13-04-08
162
1. Prizma
Predloži bolji prijevod
Start 13-08-07
163
2. Suptraktivno i aditivno miješanje boja
Predloži bolji prijevod
Start 13-08-09
164
3. Njutnov disk
Predloži bolji prijevod
Start 15-05-30
165
4. Youngov eksperiment – interferencija
Predloži bolji prijevod
Start 14-02-02
166
5. Ogledala
Predloži bolji prijevod
Start 13-04-16
167
6. Sočiva
Predloži bolji prijevod
Start 17-04-29
168
7. Sabirno (konvergentno) sočivo
Predloži bolji prijevod
Start 17-04-29
169
8. Rasipno (divergentno) sočivo
Predloži bolji prijevod
Start 13-05-12
170
9. Refrakcijski nedostaci oka
Predloži bolji prijevod
Start 13-07-22
171
10. Akomodacija oka
Predloži bolji prijevod
Start 13-08-05
172
11. Lupa
Predloži bolji prijevod
Start 13-08-21
173
12. Mikroskop
Predloži bolji prijevod
Start 13-09-13
174
13. Keplerov (astronomski) teleskop
Predloži bolji prijevod
Start 13-09-13
175
14. Galilejev (holandski) teleskom
Predloži bolji prijevod
Start 17-04-29
176
15. Konkavno ogledalo
Predloži bolji prijevod
Start 17-04-29
177
16. Konveksno ogledalo
Predloži bolji prijevod
Start 13-09-22
178
17. Njutnov teleskop
Predloži bolji prijevod
Start 13-10-04
179
18. Svjetlosni fluks
Predloži bolji prijevod
Start 13-10-05
180
19. Jačina svjetlosti
Predloži bolji prijevod
Start 14-05-16
181
20. Osvijetljenost (iluminancija)
Predloži bolji prijevod
Start 13-10-14
182
21. Crno tijelo
Predloži bolji prijevod
Start 13-10-15
183
22. Crno tijelo – model
Predloži bolji prijevod
Start 17-04-19
184
23. Fotoelektrični efekat
Predloži bolji prijevod
Start 15-03-13
185
24. Elektromagnetski talasi
Predloži bolji prijevod
Start 15-03-20
186
25. Polarizacioni filter
Predloži bolji prijevod
Start 15-08-22
187
26. Rendgenska cijev
Predloži bolji prijevod
Download XIII. Specijalna teorija relativnosti Predloži bolji prijevod
Start 16-12-21
188
1. Majkelson-Morlijev eksperiment
Predloži bolji prijevod
Start 13-01-26
189
2. Dilatacija (produženje) vremena
Predloži bolji prijevod
Start 13-01-26
190
3. Kontrakcija (skraćenje) dužine
Predloži bolji prijevod
Download XIV. Atomska fizika Predloži bolji prijevod
Start 14-09-13
191
1. Modeli atoma
Predloži bolji prijevod
Start 10-05-27
192
2. Raderfordovo rasijanje
Predloži bolji prijevod
Start 10-05-26
193
3. Borov model atoma
Predloži bolji prijevod
Start 14-07-04
194
4. Spektroskop
Predloži bolji prijevod
Start 15-09-01
195
5. Komptonov efekat
Predloži bolji prijevod
Start 15-12-12
196
6. Frank-Hercov eksperiment
Predloži bolji prijevod
Download XV. Nuklearna fizika Predloži bolji prijevod
Start 15-01-08
197
1. Radioaktivnost
Predloži bolji prijevod
Start 10-05-26
198
2. Zakon radioaktivnog raspada
Predloži bolji prijevod
Start 14-09-13
199
3. Radioaktivni nizovi
Predloži bolji prijevod
Start 15-06-17
200
4. Nuklearna reakcija
Predloži bolji prijevod
Download XVI. Matematika Predloži bolji prijevod
Start 16-12-23
201
1. Trigonometrijska (jedinična) kružnica
Predloži bolji prijevod
Start 15-05-27
202
2. Sabiranje vektora
Predloži bolji prijevod
XVII. Ko sam ja Predloži bolji prijevod
Start 14-10-18
203
1. Nastavnik iz Moravia
Predloži bolji prijevod
HTML5: 180 (88.7 %)
FLASH: 23/203 (11.3 %)

 Windows Store Application for Windows Store is not possible,
because it does not support Adobe Air.