Fyzika ve škole (Android & iOS & MS Store)


Predloži bolji prijevod Predloži bolji prijevod: www_bs.xml   bs.xml
Napravite drugu jezičku verziju Napravite drugu jezičku verziju: www_bs.xml   bs.xml
Domino Czech Republic

I. Mehanika Predloži bolji prijevod
Start 17-11-19
1
1. Kosina (strma ravan)
Predloži bolji prijevod
Start 19-06-30
2
2. Referentni sistem
Predloži bolji prijevod
Start 18-01-07
3
3. Slaganje sila
Predloži bolji prijevod
Start 19-04-14
4
4. Pomično kljunasto mjerilo (šubler)
Predloži bolji prijevod
Start 19-04-14
5
5. Mikrometarski zavrtanj
Predloži bolji prijevod
Start 18-09-18
6
6. Kretanje
Predloži bolji prijevod
Start 19-04-14
7
7. Kružni pokret
Predloži bolji prijevod
Start 17-12-16
8
8. Nepomični i pomični kotur
Predloži bolji prijevod
Start 18-01-09
9
9. Кoturača
Predloži bolji prijevod
Start 18-01-06
10
10. Poluga
Predloži bolji prijevod
Start 18-06-10
11
11. Prvi Njutnov zakon
Predloži bolji prijevod
Start 19-04-14
12
12. Drugi Njutnov zakon
Predloži bolji prijevod
Start 17-11-27
13
13. Treći Njutnov zakon
Predloži bolji prijevod
Start 19-04-14
14
14. Mehanički rad
Predloži bolji prijevod
Start 19-04-14
15
15. Elastičan sudar
Predloži bolji prijevod
Start 19-04-14
16
16. Neelastičan sudar
Predloži bolji prijevod
Start 18-02-16
17
17. Zakon očuvanja energije
Predloži bolji prijevod
Start 18-06-24
18
18. Maksvellov točak
Predloži bolji prijevod
Start 19-04-07
19
19. Moment inercije
Predloži bolji prijevod
Start 19-04-14
20
20. Trenje i otpor vazduha
Predloži bolji prijevod
Start 18-06-10
21
21. Njutnovo klatno
Predloži bolji prijevod
Start 18-01-11
22
22. Arhimedov zakon
Predloži bolji prijevod
Start 18-01-24
23
23. Kartezijev ronilac
Predloži bolji prijevod
Start 18-05-31
24
24. Libela
Predloži bolji prijevod
Start 19-03-16
25
25. Spojene posude
Predloži bolji prijevod
Start 19-04-14
26
26. Pritisak
Predloži bolji prijevod
Start 17-11-26
27
27. Pumpa
Predloži bolji prijevod
Start 19-08-30
28
28. Paskalov zakon
Predloži bolji prijevod
Start 17-12-02
29
29. Hidraulički dizač
Predloži bolji prijevod
Start 18-01-21
30
30. Bernulijeva jednačina
Predloži bolji prijevod
Start 19-03-26
31
31. Dinamičko uzgon
Predloži bolji prijevod
Start 18-03-03
32
32. Centar mase
Predloži bolji prijevod
Start 18-08-03
33
33. Ravnoteža tijela 1
Predloži bolji prijevod
Start 18-03-14
34
34. Ravnoteža tijela 2
Predloži bolji prijevod
Start 18-02-07
35
35. Ravnoteža tijela 3
Predloži bolji prijevod
II. Gravitaciono polje Predloži bolji prijevod
Start 19-04-15
36
1. Univerzalni zakon gravitacije
Predloži bolji prijevod
Start 19-04-15
37
2. Intenzitet gravitacionog polja
Predloži bolji prijevod
Start 19-04-15
38
3. Gravitaciono polje
Predloži bolji prijevod
Start 17-11-23
39
4. Homogeno gravitaciono polje
Predloži bolji prijevod
Start 19-04-15
40
5. Geografske koordinate
Predloži bolji prijevod
Start 19-04-15
41
6. Ubrzanje Zemljine teže
Predloži bolji prijevod
Start 18-06-07
42
7. Fukoovo klatno
Predloži bolji prijevod
Start 19-01-04
43
8. Bestežinsko stanje
Predloži bolji prijevod
Start 17-11-25
44
9. Super lift
Predloži bolji prijevod
Start 19-04-15
45
10. Slobodni pad
Predloži bolji prijevod
Start 17-11-26
46
11. Njutnova cijev
Predloži bolji prijevod
Start 19-04-15
47
12. Horizontalni hitac
Predloži bolji prijevod
Start 19-04-15
48
13. Horizontalni hitac 2
Predloži bolji prijevod
Start 19-04-15
49
14. Slobodni pad eksperiment
Predloži bolji prijevod
Start 19-04-15
50
15. Isticanje kroz otvore
Predloži bolji prijevod
Start 19-04-15
51
16. Vertikalni hitac
Predloži bolji prijevod
Start 19-04-15
52
17. Kosi hitac
Predloži bolji prijevod
Start 19-04-15
53
18. Kosi hitac – granata
Predloži bolji prijevod
Start 18-06-27
54
19. Putanja kretanja nebeskog tijela
Predloži bolji prijevod
Start 19-04-14
55
20. Njutnov top
Predloži bolji prijevod
Start 19-04-14
56
21. Geostacionarni satelit
Predloži bolji prijevod
Start 18-10-08
57
22. Prvi Keplerov zakon
Predloži bolji prijevod
Start 18-01-06
58
23. Drugi Keplerov zakon
Predloži bolji prijevod
Start 17-10-01
59
24. Treći Keplerov zakon – unutrašnje planete
Predloži bolji prijevod
Start 18-07-02
60
25. Treći Keplerov zakon – spoljašnje planete
Predloži bolji prijevod
Start 18-06-02
61
26. Sunčev sistem
Predloži bolji prijevod
Start 18-06-05
62
27. Mjesečeve mijene
Predloži bolji prijevod
Start 18-10-02
63
28. Sazviježđe
Predloži bolji prijevod
Start 18-10-14
64
29. Keplerovi zakoni
Predloži bolji prijevod
III. Mehaničke oscilacije i talasi Predloži bolji prijevod
Start 18-01-18
65
1. Оscilator
Predloži bolji prijevod
Start 18-03-06
66
2. Кružno kretanje
Predloži bolji prijevod
Start 19-03-29
67
3. Harmonijsko oscilovanje
Predloži bolji prijevod
Start 19-03-30
68
4. Slaganje oscilacija
Predloži bolji prijevod
Start 19-03-30
69
5. Slaganje oscilacija jednakih frekvencija
Predloži bolji prijevod
Start 19-05-17
70
6. Slaganje oscilacija bliskih frekvencija
Predloži bolji prijevod
Start 19-03-30
71
7. Faza oscilovanja
Predloži bolji prijevod
Start 18-06-10
72
8. Pravougaoni signal
Predloži bolji prijevod
Start 18-03-20
73
9. Lisažuova kriva
Predloži bolji prijevod
Start 19-03-30
74
10. Prigušene oscilacije
Predloži bolji prijevod
Start 19-03-30
75
11. Prinudne oscilacije
Predloži bolji prijevod
Start 19-05-06
76
12. Matematičko klatno
Predloži bolji prijevod
Start 18-07-02
77
13. Мatematičko klatno – Helikopter
Predloži bolji prijevod
Start 17-12-29
78
14. Harmonijski oscilator
Predloži bolji prijevod
Start 18-06-10
79
15. Harmonijski oscilator – Helikopter
Predloži bolji prijevod
Start 17-12-19
80
16. Spregnuti oscilatori
Predloži bolji prijevod
Start 19-03-30
81
17. Refleksija (odbijanje)
Predloži bolji prijevod
Start 19-03-30
82
18. Refrakcija (prelamanje)
Predloži bolji prijevod
Start 17-11-27
83
19. Refleksija na kraju
Predloži bolji prijevod
Start 18-03-20
84
20. Stojeći talas
Predloži bolji prijevod
Start 17-12-30
85
21. Rezonancija
Predloži bolji prijevod
Start 19-03-30
86
22. Brzina zvuka
Predloži bolji prijevod
Start 19-03-30
87
23. Doplerov efekat
Predloži bolji prijevod
Start 19-03-30
88
24. Udarni talas
Predloži bolji prijevod
Start 18-02-01
89
25. Hajgensov princip
Predloži bolji prijevod
Start 19-05-30
90
26. Talasno klatno
Predloži bolji prijevod
Start 18-06-10
91
27. Stojeći talas
Predloži bolji prijevod
Start 18-06-10
92
28. Zanimljiv efekat talasa klatnom
Predloži bolji prijevod
Start 18-06-10
93
29. Talasna mašina
Predloži bolji prijevod
Start 18-03-20
94
30. Тalas
Predloži bolji prijevod
Start 18-07-30
95
31. Zvuk
Predloži bolji prijevod
IV. Molekularna fizika i termodinamika Predloži bolji prijevod
Start 18-02-10
96
1. Braunovo kretanje
Predloži bolji prijevod
Start 18-02-10
97
2. Difuzija
Predloži bolji prijevod
Start 18-03-20
98
3. Maksvelova raspodjela brzina molekula
Predloži bolji prijevod
Start 17-12-05
99
4. Galilejev termometar
Predloži bolji prijevod
Start 19-04-13
100
5. Temperaturna skala
Predloži bolji prijevod
Start 19-04-13
101
6. Мehanički ekvivalent toplote
Predloži bolji prijevod
Start 18-05-10
102
7. Unutrašnja energija
Predloži bolji prijevod
Start 17-12-12
103
8. Prijenos toplote konvekcijom
Predloži bolji prijevod
Start 18-06-10
104
9. Prijenos toplote zračenjem
Predloži bolji prijevod
Start 17-12-12
105
10. Prijenos toplote kondukcijom
Predloži bolji prijevod
Start 19-04-13
106
11. Izotermski proces
Predloži bolji prijevod
Start 17-12-14
107
12. Izobarski proces
Predloži bolji prijevod
Start 17-12-16
108
13. Izohorski proces
Predloži bolji prijevod
Start 19-04-14
109
14. Adijabatski proces
Predloži bolji prijevod
Start 19-05-09
110
15. Karnoov ciklus
Predloži bolji prijevod
Start 18-08-02
111
16. Parna lokomotiva
Predloži bolji prijevod
Start 18-01-13
112
17. Dvotaktni motor
Predloži bolji prijevod
Start 18-01-13
113
18. Četvorotaktni motor
Predloži bolji prijevod
Start 18-01-14
114
19. Dizelov motor
Predloži bolji prijevod
Start 18-01-14
115
20. Vankelov motor
Predloži bolji prijevod
Start 17-11-23
116
21. Perpetuum mobile
Predloži bolji prijevod
Start 17-11-23
117
22. Perpetuum mobile igračka
Predloži bolji prijevod
Start 17-11-25
118
23. Hladnjak
Predloži bolji prijevod
Start 17-11-25
119
24. Kapilarnost
Predloži bolji prijevod
Start 19-04-13
120
25. Tačka ključanja – Atmosferski pritisak
Predloži bolji prijevod
Start 19-04-13
121
26. Tačka ključanja – Аpsolutna visina
Predloži bolji prijevod
Start 19-04-13
122
27. Atmosferski pritisak – Аpsolutna visina
Predloži bolji prijevod
Start 19-04-13
123
28. Zemljina atmosfera
Predloži bolji prijevod
Start 19-04-13
124
29. Аpsolutna vlažnost
Predloži bolji prijevod
Start 19-04-13
125
30. Relativna vlažnost
Predloži bolji prijevod
Start 19-04-13
126
31. Тačka rose (rosište)
Predloži bolji prijevod
V. Еlektrostatika Predloži bolji prijevod
Start 19-05-21
127
1. Wimshurst mašina
Predloži bolji prijevod
Start 19-03-29
128
2. Generator Van de Graaff
Predloži bolji prijevod
Start 19-04-14
129
3. Еlektrično polje
Predloži bolji prijevod
Start 18-03-24
130
4. Еlektrična polja tačkastih naelektrisanja
Predloži bolji prijevod
Start 19-04-14
131
5. Кondenzator
Predloži bolji prijevod
VI. Еlektrična struja Predloži bolji prijevod
Start 18-10-01
132
1. Еlektrična kola
Predloži bolji prijevod
Start 18-03-17
133
2. Оmov zakon
Predloži bolji prijevod
Start 18-03-15
134
3. Unutrašnji otpor
Predloži bolji prijevod
Start 18-12-01
135
4. Кирhofova pravila
Predloži bolji prijevod
Start 19-04-14
136
5. Еlektrični otpor
Predloži bolji prijevod
VII. Poluprovodnici Predloži bolji prijevod
Start 17-11-25
137
1. Теrmistor
Predloži bolji prijevod
Start 18-06-10
138
2. Fotо-оtpornik
Predloži bolji prijevod
Start 18-05-17
139
3. Silicijum
Predloži bolji prijevod
Start 18-05-14
140
4. Generacija i rekombinacija
Predloži bolji prijevod
Start 18-05-13
141
5. Čisti poluprovodnici
Predloži bolji prijevod
Start 18-05-19
142
6. Poluprovodnici
Predloži bolji prijevod
Start 18-01-03
143
7. Ispravljač
Predloži bolji prijevod
VIII. Struja u tečnostima Predloži bolji prijevod
Start 18-05-07
144
1. Elektrolitička disocijacija
Predloži bolji prijevod
Start 18-05-06
145
2. Elektroliza
Predloži bolji prijevod
Start 17-11-26
146
3. Desulfacija
Predloži bolji prijevod
IX. Električna struja u gasovima i vakuumu Predloži bolji prijevod
Start 18-02-26
147
1. Jonizacija – razelektrisanje elektroskopa
Predloži bolji prijevod
Start 17-12-19
148
2. Jonizacija
Predloži bolji prijevod
Start 18-01-01
149
3. Strujno naponska karakteristika
Predloži bolji prijevod
Start 18-06-10
150
4. Električni luk
Predloži bolji prijevod
Start 17-12-28
151
5. Rumkorfov induktor
Predloži bolji prijevod
Start 17-12-28
152
6. Katodne zrake
Predloži bolji prijevod
Start 18-01-01
153
7. Osciloskop
Predloži bolji prijevod
Start 17-12-30
154
8. Katodna cijev
Predloži bolji prijevod
Start 17-12-31
155
9. Pražnjenje u razrijeđenim gasovima
Predloži bolji prijevod
Start 17-12-31
156
10. Pirati s Kariba
Predloži bolji prijevod
Start 17-12-31
157
11. Tinjalica
Predloži bolji prijevod
Start 18-02-25
158
12. Fluorescentna svjetiljka
Predloži bolji prijevod
Start 18-06-10
159
13. Zaštita od groma
Predloži bolji prijevod
X. Magnetsko polje Predloži bolji prijevod
Start 18-01-10
160
1. Magnet
Predloži bolji prijevod
Start 18-03-15
161
2. Feromagnetizam
Predloži bolji prijevod
Start 18-06-21
162
3. Magnetsko polje pravolinijskog provodnika
Predloži bolji prijevod
Start 17-12-21
163
4. Pravilo lijeve ruke
Predloži bolji prijevod
Start 18-06-01
164
5. Elektromagnetska indukcija
Predloži bolji prijevod
Start 18-03-11
165
6. Lencovo pravilo
Predloži bolji prijevod
Start 18-05-20
166
7. Helmholc zavojnica (solenoid)
Predloži bolji prijevod
XI. Naizmjenična struja (AC) Predloži bolji prijevod
Start 18-03-11
167
1. Alternator i dinamo
Predloži bolji prijevod
Start 18-03-10
168
2. Trofazni generator
Predloži bolji prijevod
Start 18-03-21
169
3. Redno RLC kolo
Predloži bolji prijevod
Start 18-03-21
170
4. Paralelno RLC kolo
Predloži bolji prijevod
Start 18-03-11
171
5. Transformator
Predloži bolji prijevod
Start 19-09-29
172
6. Foucaultove struje
Predloži bolji prijevod
XII. Optika Predloži bolji prijevod
Start 19-04-14
173
1. Prizma
Predloži bolji prijevod
Start 18-07-21
174
2. Suptraktivno i aditivno miješanje boja
Predloži bolji prijevod
Start 18-06-24
175
3. Njutnov disk
Predloži bolji prijevod
Start 19-04-14
176
4. Youngov eksperiment – interferencija
Predloži bolji prijevod
Start 18-06-10
177
5. Ogledala
Predloži bolji prijevod
Start 19-04-14
178
6. Sočiva
Predloži bolji prijevod
Start 19-04-14
179
7. Sabirno (konvergentno) sočivo
Predloži bolji prijevod
Start 19-04-14
180
8. Rasipno (divergentno) sočivo
Predloži bolji prijevod
Start 18-03-25
181
9. Refrakcijski nedostaci oka
Predloži bolji prijevod
Start 18-03-24
182
10. Akomodacija oka
Predloži bolji prijevod
Start 18-03-26
183
11. Lupa
Predloži bolji prijevod
Start 18-03-25
184
12. Mikroskop
Predloži bolji prijevod
Start 18-03-27
185
13. Keplerov (astronomski) teleskop
Predloži bolji prijevod
Start 18-03-27
186
14. Galilejev (holandski) teleskom
Predloži bolji prijevod
Start 19-04-14
187
15. Konkavno ogledalo
Predloži bolji prijevod
Start 19-04-14
188
16. Konveksno ogledalo
Predloži bolji prijevod
Start 18-03-28
189
17. Njutnov teleskop
Predloži bolji prijevod
Start 18-04-16
190
18. Svjetlosni fluks
Predloži bolji prijevod
Start 18-01-06
191
19. Jačina svjetlosti
Predloži bolji prijevod
Start 18-04-16
192
20. Osvijetljenost (iluminancija)
Predloži bolji prijevod
Start 18-04-14
193
21. Crno tijelo
Predloži bolji prijevod
Start 17-12-02
194
22. Crno tijelo – model
Predloži bolji prijevod
Start 18-04-19
195
23. Fotoelektrični efekat
Predloži bolji prijevod
Start 18-06-23
196
24. Elektromagnetski talasi
Predloži bolji prijevod
Start 18-04-11
197
25. Polarizacioni filter
Predloži bolji prijevod
Start 18-06-10
198
26. Rendgenska cijev
Predloži bolji prijevod
XIII. Specijalna teorija relativnosti Predloži bolji prijevod
Start 17-12-21
199
1. Majkelson-Morlijev eksperiment
Predloži bolji prijevod
Start 19-06-07
200
2. Dilatacija (produženje) vremena
Predloži bolji prijevod
Start 19-04-14
201
3. Kontrakcija (skraćenje) dužine
Predloži bolji prijevod
XIV. Atomska fizika Predloži bolji prijevod
Start 18-01-28
202
1. Modeli atoma
Predloži bolji prijevod
Start 17-12-31
203
2. Raderfordovo rasijanje
Predloži bolji prijevod
Start 19-06-07
204
3. Borov model atoma
Predloži bolji prijevod
Start 18-01-10
205
4. Spektroskop
Predloži bolji prijevod
Start 17-12-04
206
5. Komptonov efekat
Predloži bolji prijevod
Start 18-02-17
207
6. Frank-Hercov eksperiment
Predloži bolji prijevod
XV. Nuklearna fizika Predloži bolji prijevod
Start 17-12-31
208
1. Radioaktivnost
Predloži bolji prijevod
Start 19-04-14
209
2. Zakon radioaktivnog raspada
Predloži bolji prijevod
Start 18-05-12
210
3. Radioaktivni nizovi
Predloži bolji prijevod
Start 18-01-14
211
4. Nuklearna reakcija
Predloži bolji prijevod
XVI. Matematika Predloži bolji prijevod
Start 18-09-16
212
1. Pitagorina teorema
Predloži bolji prijevod
Start 19-04-08
213
2. Radian
Predloži bolji prijevod
Start 19-04-13
214
3. Trigonometrijska (jedinična) kružnica
Predloži bolji prijevod
Start 18-07-26
215
4. Sabiranje vektora
Predloži bolji prijevod
XVII. Ko sam ja Predloži bolji prijevod
Start 17-11-26
216
1. Nastavnik iz Moravia
Predloži bolji prijevod