Fyzika ve škole (Android & iOS)


Foreslå en bedre oversættelse Foreslå en bedre oversættelse: www_dk.xml   dk.xml
Opret en anden sprogversion Opret en anden sprogversion: www_dk.xml   dk.xml

I. Mekanik Foreslå en bedre oversættelse
Start 17-11-19
1
1. Skråplan
Foreslå en bedre oversættelse
Start 18-01-07
2
2. Kræfternes parallelogram
Foreslå en bedre oversættelse
Start 17-12-15
3
3. Skydelære
Foreslå en bedre oversættelse
Start 17-11-30
4
4. Mikrometerskrue
Foreslå en bedre oversættelse
Start 18-09-18
5
5. Bevægelse
Foreslå en bedre oversættelse
Start 18-11-22
6
6. Cirkelbevægelse
Foreslå en bedre oversættelse
Start 17-12-16
7
7. Talje
Foreslå en bedre oversættelse
Start 18-01-09
8
8. Trisse-system
Foreslå en bedre oversættelse
Start 18-01-06
9
9. Vægtstangsprincippet
Foreslå en bedre oversættelse
Start 18-06-10
10
10. Newtons første lov
Foreslå en bedre oversættelse
Start 18-01-20
11
11. Newtons anden lov
Foreslå en bedre oversættelse
Start 17-11-27
12
12. Newtons tredje lov
Foreslå en bedre oversættelse
Start 18-05-12
13
13. Arbejde
Foreslå en bedre oversættelse
Start 18-12-27
14
14. Elastisk stød
Foreslå en bedre oversættelse
Start 18-12-27
15
15. Uelastisk stød
Foreslå en bedre oversættelse
Start 18-02-16
16
16. Energibevarelse
Foreslå en bedre oversættelse
Start 18-06-24
17
17. Maxwell’s Hjul
Foreslå en bedre oversættelse
Start 18-02-04
18
18. Friktion og luftmodstand
Foreslå en bedre oversættelse
Start 18-06-10
19
19. Newtons vugge
Foreslå en bedre oversættelse
Start 18-01-11
20
20. Archimedes princip
Foreslå en bedre oversættelse
Start 18-01-24
21
21. Kartesisk dykker
Foreslå en bedre oversættelse
Start 18-05-31
22
22. Vaterpas
Foreslå en bedre oversættelse
Start 18-06-10
23
23. Tryk
Foreslå en bedre oversættelse
Start 17-11-26
24
24. Pumpe
Foreslå en bedre oversættelse
Start 17-12-02
25
25. Pascals lov
Foreslå en bedre oversættelse
Start 18-01-21
26
26. Bernoullis princip
Foreslå en bedre oversættelse
Start 18-03-03
27
27. Tyngdepunkt
Foreslå en bedre oversættelse
Start 18-08-03
28
28. Mekanisk ligevægt 1
Foreslå en bedre oversættelse
Start 18-03-14
29
29. Mekanisk ligevægt 2
Foreslå en bedre oversættelse
Start 18-02-07
30
30. Mekanisk ligevægt 3
Foreslå en bedre oversættelse
II. Tyngdefeltet Foreslå en bedre oversættelse
Start 17-11-23
31
1. Newtons gravitationslov
Foreslå en bedre oversættelse
Start 17-11-30
32
2. Tyngdeacceleration
Foreslå en bedre oversættelse
Start 17-11-23
33
3. Tyngdefeltet
Foreslå en bedre oversættelse
Start 17-11-23
34
4. Ensartet tyngdefelt på Jorden
Foreslå en bedre oversættelse
Start 18-06-02
35
5. Geografiske koordinater
Foreslå en bedre oversættelse
Start 18-05-24
36
6. Tyngdefelt styrke
Foreslå en bedre oversættelse
Start 18-06-07
37
7. Foucaults pendul
Foreslå en bedre oversættelse
Start 19-01-04
38
8. Vægtløshed
Foreslå en bedre oversættelse
Start 17-11-25
39
9. Super elevator
Foreslå en bedre oversættelse
Start 18-10-09
40
10. Frit fald
Foreslå en bedre oversættelse
Start 17-11-26
41
11. Frit fald i vakuum
Foreslå en bedre oversættelse
Start 17-12-13
42
12. Vandret bevægelse
Foreslå en bedre oversættelse
Start 18-02-25
43
13. Vandret bevægelse 2
Foreslå en bedre oversættelse
Start 17-11-25
44
14. Frit fald eksperiment
Foreslå en bedre oversættelse
Start 17-12-05
45
15. Vandflaske med hul
Foreslå en bedre oversættelse
Start 17-12-13
46
16. Lodret bevægelse
Foreslå en bedre oversættelse
Start 17-12-14
47
17. Skråt kast
Foreslå en bedre oversættelse
Start 18-03-02
48
18. Skråt kast – grenade
Foreslå en bedre oversættelse
Start 18-06-27
49
19. Himmellegemernes bevægelser
Foreslå en bedre oversættelse
Start 18-01-06
50
20. Newtons bjerg
Foreslå en bedre oversættelse
Start 18-05-27
51
21. Geostationære bane
Foreslå en bedre oversættelse
Start 18-10-08
52
22. Keplers første lov
Foreslå en bedre oversættelse
Start 18-01-06
53
23. Keplers anden lov
Foreslå en bedre oversættelse
Start 17-10-01
54
24. Keplers tredje lov – inderste planeter
Foreslå en bedre oversættelse
Start 18-07-02
55
25. Keplers tredje lov – de ydre planeter
Foreslå en bedre oversættelse
Start 18-06-02
56
26. Solsystemet
Foreslå en bedre oversættelse
Start 18-06-05
57
27. Månens faser
Foreslå en bedre oversættelse
Start 18-10-02
58
28. Stjernebillede
Foreslå en bedre oversættelse
Start 18-10-14
59
29. Keplers love
Foreslå en bedre oversættelse
III. Mekaniske vibrationer og bølger Foreslå en bedre oversættelse
Start 18-01-18
60
1. Oscillatorer
Foreslå en bedre oversættelse
Start 18-03-06
61
2. Cirkulær bevægelse
Foreslå en bedre oversættelse
Start 17-12-29
62
3. Svingning
Foreslå en bedre oversættelse
Start 18-06-10
63
4. Superpositionsprincippet
Foreslå en bedre oversættelse
Start 18-06-10
64
5. Superpositionsprincippet f1 = f2
Foreslå en bedre oversættelse
Start 18-06-10
65
6. Superpositionsprincippet f1 ≈ f2
Foreslå en bedre oversættelse
Start 17-12-28
66
7. Fase
Foreslå en bedre oversættelse
Start 18-06-10
67
8. Firkant bølge
Foreslå en bedre oversættelse
Start 18-03-20
68
9. Lissajous-kurve
Foreslå en bedre oversættelse
Start 18-01-27
69
10. Dæmpede svingninger
Foreslå en bedre oversættelse
Start 17-12-29
70
11. Tvungen svingning
Foreslå en bedre oversættelse
Start 17-12-23
71
12. Matematisk pendul
Foreslå en bedre oversættelse
Start 18-07-02
72
13. Matematisk pendul – Helikopter
Foreslå en bedre oversættelse
Start 17-12-29
73
14. Harmonisk oscillator
Foreslå en bedre oversættelse
Start 18-06-10
74
15. Harmonisk oscillator – Helikopter
Foreslå en bedre oversættelse
Start 17-12-19
75
16. Koblede svingninger
Foreslå en bedre oversættelse
Start 17-12-31
76
17. Refleksion
Foreslå en bedre oversættelse
Start 17-12-31
77
18. Refraktion
Foreslå en bedre oversættelse
Start 17-11-27
78
19. Refleksion af bølgen ved enderne
Foreslå en bedre oversættelse
Start 18-03-20
79
20. Stående bølge
Foreslå en bedre oversættelse
Start 17-12-30
80
21. Resonans
Foreslå en bedre oversættelse
Start 17-12-29
81
22. Lydens hastighed i luft
Foreslå en bedre oversættelse
Start 18-06-18
82
23. Dopplereffekt
Foreslå en bedre oversættelse
Start 17-12-29
83
24. Chokbølge
Foreslå en bedre oversættelse
Start 18-02-01
84
25. Huygens’ princip
Foreslå en bedre oversættelse
Start 18-06-10
85
26. Bølgemaskine
Foreslå en bedre oversættelse
Start 18-06-10
86
27. Stående bølge
Foreslå en bedre oversættelse
Start 18-06-10
87
28. Femten simple penduler
Foreslå en bedre oversættelse
Start 18-06-10
88
29. Bølgemaskine – Julius
Foreslå en bedre oversættelse
Start 18-03-20
89
30. Bølge
Foreslå en bedre oversættelse
Start 18-07-30
90
31. Lyd
Foreslå en bedre oversættelse
IV. Molekylær fysik og termodynamik Foreslå en bedre oversættelse
Start 18-02-10
91
1. Brownske bevægelser
Foreslå en bedre oversættelse
Start 18-02-10
92
2. Diffusion
Foreslå en bedre oversættelse
Start 18-03-20
93
3. Maxwell – Boltzmannfördelning
Foreslå en bedre oversættelse
Start 17-12-05
94
4. Galileo termometer
Foreslå en bedre oversættelse
Start 17-12-03
95
5. Temperaturskalaer
Foreslå en bedre oversættelse
Start 18-02-04
96
6. Mekanisk ækvivalent af varme
Foreslå en bedre oversættelse
Start 18-05-10
97
7. Indre energi
Foreslå en bedre oversættelse
Start 17-12-12
98
8. Varmetransmission ved konvektion
Foreslå en bedre oversættelse
Start 18-06-10
99
9. Varmetransmission ved stråling
Foreslå en bedre oversættelse
Start 17-12-12
100
10. Varmetransmission ved ledning
Foreslå en bedre oversættelse
Start 17-12-14
101
11. Isotermisk proces
Foreslå en bedre oversættelse
Start 17-12-14
102
12. Isobar proces
Foreslå en bedre oversættelse
Start 17-12-16
103
13. Isochorisk proces,
Foreslå en bedre oversættelse
Start 17-12-16
104
14. Adiabatisk proces
Foreslå en bedre oversættelse
Start 18-02-01
105
15. Carnot proces
Foreslå en bedre oversættelse
Start 18-08-02
106
16. Damplokomotiv
Foreslå en bedre oversættelse
Start 18-01-13
107
17. Totaktsmotor
Foreslå en bedre oversættelse
Start 18-01-13
108
18. Firetaktsmotor
Foreslå en bedre oversættelse
Start 18-01-14
109
19. Dieselmotor
Foreslå en bedre oversættelse
Start 18-01-14
110
20. Wankelmotor
Foreslå en bedre oversættelse
Start 17-11-23
111
21. Evighedsmaskine
Foreslå en bedre oversættelse
Start 17-11-23
112
22. Drikkende fugl
Foreslå en bedre oversættelse
Start 17-11-25
113
23. Køleskab
Foreslå en bedre oversættelse
Start 17-11-25
114
24. Kapillartryk
Foreslå en bedre oversættelse
Start 18-01-03
115
25. Kogepunkt – Atmosfærisk tryk
Foreslå en bedre oversættelse
Start 18-01-03
116
26. Kogepunkt – Højde
Foreslå en bedre oversættelse
Start 18-01-03
117
27. Atmosfærisk tryk – Højde
Foreslå en bedre oversættelse
Start 18-06-10
118
28. Jordens atmosfære
Foreslå en bedre oversættelse
Start 18-01-02
119
29. Absolut luftfugtighed
Foreslå en bedre oversættelse
Start 18-01-02
120
30. Relativ luftfugtighed
Foreslå en bedre oversættelse
Start 18-01-02
121
31. Dugpunkt
Foreslå en bedre oversættelse
V. Elektrostatik Foreslå en bedre oversættelse
Start 18-03-18
122
1. Elektrisk felt
Foreslå en bedre oversættelse
Start 18-03-24
123
2. Ladninger og felter
Foreslå en bedre oversættelse
Start 18-06-10
124
3. Kondensator
Foreslå en bedre oversættelse
VI. Elektrisk strøm Foreslå en bedre oversættelse
Start 18-10-01
125
1. Elektriske kredsløb
Foreslå en bedre oversættelse
Start 18-03-17
126
2. Ohms lov
Foreslå en bedre oversættelse
Start 18-03-15
127
3. Interne modstand
Foreslå en bedre oversættelse
Start 18-12-01
128
4. Kirchhoffs love
Foreslå en bedre oversættelse
Start 18-03-20
129
5. Elektrisk modstand
Foreslå en bedre oversættelse
VII. Halvleder Foreslå en bedre oversættelse
Start 17-11-25
130
1. Termistor
Foreslå en bedre oversættelse
Start 18-06-10
131
2. LDR-modstand
Foreslå en bedre oversættelse
Start 18-05-17
132
3. Silicium
Foreslå en bedre oversættelse
Start 18-05-14
133
4. Rekombination
Foreslå en bedre oversættelse
Start 18-05-13
134
5. Iboende halvleder
Foreslå en bedre oversættelse
Start 18-05-19
135
6. Halvleder
Foreslå en bedre oversættelse
Start 18-01-03
136
7. Diodebrokobling
Foreslå en bedre oversættelse
VIII. Elektrisk strøm gennem væsker Foreslå en bedre oversættelse
Start 18-05-07
137
1. Elektrolytisk dissociation
Foreslå en bedre oversættelse
Start 18-05-06
138
2. Elektrolyse
Foreslå en bedre oversættelse
Start 17-11-26
139
3. Bly-syre-akkumulator
Foreslå en bedre oversættelse
IX. Elektrisk ledning i gasser og vakuum Foreslå en bedre oversættelse
Start 18-02-26
140
1. Ionisering – afladning en elektroskop
Foreslå en bedre oversættelse
Start 17-12-19
141
2. Elektrisk ledning i gasser
Foreslå en bedre oversættelse
Start 18-01-01
142
3. Strøm / spænding-karakteristik
Foreslå en bedre oversættelse
Start 18-06-10
143
4. Lysbue
Foreslå en bedre oversættelse
Start 17-12-28
144
5. Ruhmkorffs gnistinduktor
Foreslå en bedre oversættelse
Start 17-12-28
145
6. Elektronstråler
Foreslå en bedre oversættelse
Start 18-01-01
146
7. Oscilloskop
Foreslå en bedre oversættelse
Start 17-12-30
147
8. Crookes rør – Malteserkors
Foreslå en bedre oversættelse
Start 17-12-31
148
9. Regioner i Crookes rør
Foreslå en bedre oversættelse
Start 17-12-31
149
10. Sanktelmsild
Foreslå en bedre oversættelse
Start 17-12-31
150
11. Glimlampe
Foreslå en bedre oversættelse
Start 18-02-25
151
12. Lysstofrør
Foreslå en bedre oversættelse
Start 18-06-10
152
13. Lynbeskyttelse
Foreslå en bedre oversættelse
X. Magnetfelt Foreslå en bedre oversættelse
Start 18-01-10
153
1. Magnet
Foreslå en bedre oversættelse
Start 18-03-15
154
2. Ferromagnetisme
Foreslå en bedre oversættelse
Start 18-06-21
155
3. Magnetfelter og højrehåndsregler
Foreslå en bedre oversættelse
Start 17-12-21
156
4. Venstre hånd reglen
Foreslå en bedre oversættelse
Start 18-06-01
157
5. Elektromagnetisk induktion
Foreslå en bedre oversættelse
Start 18-03-11
158
6. Lenz’ lov
Foreslå en bedre oversættelse
Start 18-05-20
159
7. Fadenstrahlrohr
Foreslå en bedre oversættelse
XI. Vekselstrøm Foreslå en bedre oversættelse
Start 18-03-11
160
1. Generator og dynamo
Foreslå en bedre oversættelse
Start 18-03-10
161
2. 3-faset vekselspænding
Foreslå en bedre oversættelse
Start 18-03-21
162
3. RLC kredsløb i serie
Foreslå en bedre oversættelse
Start 18-03-21
163
4. RLC kredsløb parallel
Foreslå en bedre oversættelse
Start 18-03-11
164
5. Transformator
Foreslå en bedre oversættelse
XII. Optik Foreslå en bedre oversættelse
Start 18-03-22
165
1. Optisk prisme
Foreslå en bedre oversættelse
Start 18-07-21
166
2. Subtraktiv og additiv farveblanding
Foreslå en bedre oversættelse
Start 18-06-24
167
3. Newtons farvehjul
Foreslå en bedre oversættelse
Start 18-05-29
168
4. Dobbeltspalte-eksperiment
Foreslå en bedre oversættelse
Start 18-06-10
169
5. Spejle
Foreslå en bedre oversættelse
Start 18-03-23
170
6. Optisk linse
Foreslå en bedre oversættelse
Start 18-04-29
171
7. Samlelinse
Foreslå en bedre oversættelse
Start 18-12-05
172
8. Spredelinse
Foreslå en bedre oversættelse
Start 18-03-25
173
9. Optisk defekt i øjet
Foreslå en bedre oversættelse
Start 18-03-24
174
10. Accommodation
Foreslå en bedre oversættelse
Start 18-03-26
175
11. Forstørrelsesglas
Foreslå en bedre oversættelse
Start 18-03-25
176
12. Mikroskop
Foreslå en bedre oversættelse
Start 18-03-27
177
13. Keplerkikkerten
Foreslå en bedre oversættelse
Start 18-03-27
178
14. Galileikikkerten
Foreslå en bedre oversættelse
Start 18-07-15
179
15. Hulspejl
Foreslå en bedre oversættelse
Start 18-07-15
180
16. Konveksspejl
Foreslå en bedre oversættelse
Start 18-03-28
181
17. Newton-teleskop
Foreslå en bedre oversættelse
Start 18-04-16
182
18. Lysstrøm
Foreslå en bedre oversættelse
Start 18-01-06
183
19. Lysstyrke
Foreslå en bedre oversættelse
Start 18-04-16
184
20. Belysningen
Foreslå en bedre oversættelse
Start 18-04-14
185
21. Sortlegeme
Foreslå en bedre oversættelse
Start 17-12-02
186
22. Sortlegeme – model
Foreslå en bedre oversættelse
Start 18-04-19
187
23. Fotoelektrisk effekt
Foreslå en bedre oversættelse
Start 18-06-23
188
24. Elektromagnetisk bølge
Foreslå en bedre oversættelse
Start 18-04-11
189
25. Polarisationsfilteret
Foreslå en bedre oversættelse
Start 18-06-10
190
26. Røntgenrør
Foreslå en bedre oversættelse
XIII. Speciel relativitetsteori Foreslå en bedre oversættelse
Start 17-12-21
191
1. Michelson-Morley eksperimentet
Foreslå en bedre oversættelse
Start 17-12-17
192
2. Tidsforlængelse
Foreslå en bedre oversættelse
Start 17-12-19
193
3. Længdeforkortning
Foreslå en bedre oversættelse
XIV. Atomfysik Foreslå en bedre oversættelse
Start 18-01-28
194
1. Atommodel
Foreslå en bedre oversættelse
Start 17-12-31
195
2. Rutherfords bladguld eksperiment
Foreslå en bedre oversættelse
Start 18-06-10
196
3. Bohrs atommodel
Foreslå en bedre oversættelse
Start 18-01-10
197
4. Spektroskop
Foreslå en bedre oversættelse
Start 17-12-04
198
5. Comptonspredning
Foreslå en bedre oversættelse
Start 18-02-17
199
6. Franck-Hertz’ forsøg
Foreslå en bedre oversættelse
XV. Kernefysik Foreslå en bedre oversættelse
Start 17-12-31
200
1. Stråling
Foreslå en bedre oversættelse
Start 18-01-21
201
2. Henfaldsloven
Foreslå en bedre oversættelse
Start 18-05-12
202
3. De 4 radioaktive familier
Foreslå en bedre oversættelse
Start 18-01-14
203
4. Kernereaktioner
Foreslå en bedre oversættelse
XVI. Matematik Foreslå en bedre oversættelse
Start 18-09-16
204
1. Den pythagoræiske læresætning
Foreslå en bedre oversættelse
Start 18-09-26
205
2. Radian
Foreslå en bedre oversættelse
Start 17-12-22
206
3. Enhedscirklen
Foreslå en bedre oversættelse
Start 18-07-26
207
4. Sum af vektorer
Foreslå en bedre oversættelse
XVII. Hvem er jeg Foreslå en bedre oversættelse
Start 17-11-26
208
1. Lærer fra Moravia
Foreslå en bedre oversættelse
 Windows Store Application for Windows Store is not possible,
because it does not support Adobe Air.