Fyzika ve škole (Android & iOS)


Predloži bolji prijevod Predloži bolji prijevod: www_hr.xml   hr.xml
Napravite još jednu jezičnu verziju Napravite još jednu jezičnu verziju : www_hr.xml   hr.xml

I. Mehanika Predloži bolji prijevod
Start 17-11-19
1
1. Kosina
Predloži bolji prijevod
Start 18-01-07
2
2. Paralelogram sila
Predloži bolji prijevod
Start 17-12-15
3
3. Pomična mjerka
Predloži bolji prijevod
Start 17-11-30
4
4. Mikrometarski vijak
Predloži bolji prijevod
Start 18-09-18
5
5. Gibanje
Predloži bolji prijevod
Start 17-12-16
6
6. Kolotura
Predloži bolji prijevod
Start 18-01-09
7
7. Koloturnik
Predloži bolji prijevod
Start 18-01-06
8
8. Zakon poluge
Predloži bolji prijevod
Start 18-06-10
9
9. 1. Newtonov zakon
Predloži bolji prijevod
Start 18-01-20
10
10. 2. Newtonov zakon
Predloži bolji prijevod
Start 17-11-27
11
11. 3. Newtonov zakon
Predloži bolji prijevod
Start 18-05-12
12
12. Mehanički rad
Predloži bolji prijevod
Start 18-02-16
13
13. Zakon očuvanja energije
Predloži bolji prijevod
Start 18-06-24
14
14. Maxwellov kotač
Predloži bolji prijevod
Start 18-02-04
15
15. Trenje i otpor zraka
Predloži bolji prijevod
Start 18-06-10
16
16. Newtnova kolijevka
Predloži bolji prijevod
Start 18-01-11
17
17. Arhimedov zakon
Predloži bolji prijevod
Start 18-01-24
18
18. Kortezijev ronilac
Predloži bolji prijevod
Start 18-05-31
19
19. Libela
Predloži bolji prijevod
Start 18-06-10
20
20. Tlak
Predloži bolji prijevod
Start 17-11-26
21
21. Sisaljka
Predloži bolji prijevod
Start 17-12-02
22
22. Pascalov zakon
Predloži bolji prijevod
Start 18-01-21
23
23. Bernoullijeva jednadžba
Predloži bolji prijevod
Start 18-03-03
24
24. Težište
Predloži bolji prijevod
Start 18-08-03
25
25. Ravnoteža 1
Predloži bolji prijevod
Start 18-03-14
26
26. Ravnoteža 2
Predloži bolji prijevod
Start 18-02-07
27
27. Ravnoteža 3
Predloži bolji prijevod
II. Gravitacijsko polje Predloži bolji prijevod
Start 17-11-23
28
1. Newtonov zakon gravitacije
Predloži bolji prijevod
Start 17-11-30
29
2. Intenzitet gravitacijskog polja
Predloži bolji prijevod
Start 17-11-23
30
3. Gravitacijsko polje
Predloži bolji prijevod
Start 17-11-23
31
4. Homogeno gravitacijsko polje
Predloži bolji prijevod
Start 18-06-02
32
5. Geografski koordinatni sustav
Predloži bolji prijevod
Start 18-05-24
33
6. Ubrzanje zemljine sile teže
Predloži bolji prijevod
Start 18-06-07
34
7. Foucaultovo njihalo
Predloži bolji prijevod
Start 17-11-19
35
8. Bestežinsko stanje
Predloži bolji prijevod
Start 17-11-25
36
9. Super dizalo
Predloži bolji prijevod
Start 18-10-09
37
10. Slobodni pad
Predloži bolji prijevod
Start 17-11-26
38
11. Slobodan pad u vakuumu
Predloži bolji prijevod
Start 17-12-13
39
12. Horizontalni hitac
Predloži bolji prijevod
Start 18-02-25
40
13. Horizontalni hitac 2
Predloži bolji prijevod
Start 17-11-25
41
14. Padostroj
Predloži bolji prijevod
Start 17-12-05
42
15. Protok tekućine kroz rupu
Predloži bolji prijevod
Start 17-12-13
43
16. Vertikalni hitac
Predloži bolji prijevod
Start 17-12-14
44
17. Kosi hitac
Predloži bolji prijevod
Start 18-03-02
45
18. Kosi hitac – granata
Predloži bolji prijevod
Start 18-06-27
46
19. Putanja nebeskih tijela
Predloži bolji prijevod
Start 18-01-06
47
20. Newtonov top
Predloži bolji prijevod
Start 18-05-27
48
21. Geostacionarni satelit
Predloži bolji prijevod
Start 18-10-08
49
22. Prvi Keplerov zakon
Predloži bolji prijevod
Start 18-01-06
50
23. Drugi Keplerov zakon
Predloži bolji prijevod
Start 17-10-01
51
24. Treći Keplerov zakon – unutarnji planeti
Predloži bolji prijevod
Start 18-07-02
52
25. Treći Keplerov zakon – vanjski planeti
Predloži bolji prijevod
Start 18-06-02
53
26. Sunčev sustav
Predloži bolji prijevod
Start 18-06-05
54
27. Mjesečeve mijene
Predloži bolji prijevod
Start 18-10-02
55
28. Zviježđe
Predloži bolji prijevod
Start 18-10-14
56
29. Keplerovi zakoni
Predloži bolji prijevod
III. Mehaničko titranje i valovi Predloži bolji prijevod
Start 18-01-18
57
1. Oscilator
Predloži bolji prijevod
Start 18-03-06
58
2. Kružno kretanje
Predloži bolji prijevod
Start 17-12-29
59
3. Harmonijsko titranje
Predloži bolji prijevod
Start 18-06-10
60
4. Superpozicija titranja
Predloži bolji prijevod
Start 18-06-10
61
5. Superpozicija titranja f1 = f2
Predloži bolji prijevod
Start 18-06-10
62
6. Superpozicija titranja f1 ≈ f2
Predloži bolji prijevod
Start 17-12-28
63
7. Faza titranja
Predloži bolji prijevod
Start 18-06-10
64
8. Pravokutni signal
Predloži bolji prijevod
Start 18-03-20
65
9. Lissajous krivulja
Predloži bolji prijevod
Start 18-01-27
66
10. Prigušene oscilacije
Predloži bolji prijevod
Start 17-12-29
67
11. Prisilne oscilacije
Predloži bolji prijevod
Start 17-12-23
68
12. Matematičko njihalo
Predloži bolji prijevod
Start 18-07-02
69
13. Matematičko njihalo – Helikopter
Predloži bolji prijevod
Start 17-12-29
70
14. Njihalo s oprugom
Predloži bolji prijevod
Start 18-06-10
71
15. Njihalo s oprugom – Helikopter
Predloži bolji prijevod
Start 17-12-19
72
16. Spregnuti oscilatori
Predloži bolji prijevod
Start 17-12-31
73
17. Odbijanje (refleksija) vala
Predloži bolji prijevod
Start 17-12-31
74
18. Lom (refrakcija) vala
Predloži bolji prijevod
Start 17-11-27
75
19. Odbijanje vala na kraju
Predloži bolji prijevod
Start 18-03-20
76
20. Stojni val
Predloži bolji prijevod
Start 17-12-30
77
21. Rezonancija
Predloži bolji prijevod
Start 17-12-29
78
22. Brzina zvuka
Predloži bolji prijevod
Start 18-06-18
79
23. Dopplerov efekt
Predloži bolji prijevod
Start 17-12-29
80
24. Udarni val
Predloži bolji prijevod
Start 18-02-01
81
25. Huygens–Fresnelov princip
Predloži bolji prijevod
Start 18-06-10
82
26. Stroj za putovanje valova
Predloži bolji prijevod
Start 18-06-10
83
27. Stojni val
Predloži bolji prijevod
Start 18-06-10
84
28. Efekt vala na kuglicama
Predloži bolji prijevod
Start 18-06-10
85
29. Njihalo – torzija
Predloži bolji prijevod
Start 18-03-20
86
30. Valovi
Predloži bolji prijevod
Start 18-07-30
87
31. Zvuk
Predloži bolji prijevod
IV. Molekularna fizika i termodinamika Predloži bolji prijevod
Start 18-02-10
88
1. Brownovo gibanje
Predloži bolji prijevod
Start 18-02-10
89
2. Difuzija
Predloži bolji prijevod
Start 18-03-20
90
3. Maxwellova raspodjela molekula idealnog plina po brzinama
Predloži bolji prijevod
Start 17-12-05
91
4. Galilejev termometar
Predloži bolji prijevod
Start 17-12-03
92
5. Temperaturna skala
Predloži bolji prijevod
Start 18-02-04
93
6. Mehanički ekvivalent topline
Predloži bolji prijevod
Start 18-05-10
94
7. Unutarnja energija
Predloži bolji prijevod
Start 17-12-12
95
8. Prijenos topline – Konvekcija (strujanje)
Predloži bolji prijevod
Start 18-06-10
96
9. Prijenos topline – Radijacija (zračenje)
Predloži bolji prijevod
Start 17-12-12
97
10. Prijenos topline – Kondukcija (vođenje topline)
Predloži bolji prijevod
Start 17-12-14
98
11. Izotermni proces
Predloži bolji prijevod
Start 17-12-14
99
12. Izobarni proces
Predloži bolji prijevod
Start 17-12-16
100
13. Izohorni proces
Predloži bolji prijevod
Start 17-12-16
101
14. Adiabatski proces
Predloži bolji prijevod
Start 18-02-01
102
15. Carnotov ciklus
Predloži bolji prijevod
Start 18-08-02
103
16. Parna lokomotiva
Predloži bolji prijevod
Start 18-01-13
104
17. Dvotaktni motor
Predloži bolji prijevod
Start 18-01-13
105
18. Četverotaktni motor
Predloži bolji prijevod
Start 18-01-14
106
19. Dieselov motor
Predloži bolji prijevod
Start 18-01-14
107
20. Wankelov motor
Predloži bolji prijevod
Start 17-11-23
108
21. Perpetuum mobile
Predloži bolji prijevod
Start 17-11-23
109
22. Perpetuum mobile igračka
Predloži bolji prijevod
Start 17-11-25
110
23. Hladnjak
Predloži bolji prijevod
Start 17-11-25
111
24. Kapilarnost
Predloži bolji prijevod
Start 18-01-03
112
25. Vrelište – Atmosferski tlak
Predloži bolji prijevod
Start 18-01-03
113
26. Vrelište – Nadmorska visina
Predloži bolji prijevod
Start 18-01-03
114
27. Atmosferski tlak – Nadmorska visina
Predloži bolji prijevod
Start 18-06-10
115
28. Zemljina atmosfera
Predloži bolji prijevod
Start 18-01-02
116
29. Apsolutna vlažnost
Predloži bolji prijevod
Start 18-01-02
117
30. Relativna vlaga
Predloži bolji prijevod
Start 18-01-02
118
31. Rosište
Predloži bolji prijevod
V. Elektrostatika Predloži bolji prijevod
Start 18-03-18
119
1. Električno polje
Predloži bolji prijevod
Start 18-03-24
120
2. Naboj i električno polje
Predloži bolji prijevod
Start 18-06-10
121
3. Kondenzator
Predloži bolji prijevod
VI. Električna struja Predloži bolji prijevod
Start 18-10-01
122
1. Električne mreže
Predloži bolji prijevod
Start 18-03-17
123
2. Ohmov zakon
Predloži bolji prijevod
Start 18-03-15
124
3. Unutarnji otpor
Predloži bolji prijevod
Start 18-09-04
125
4. Kirchhoffovi zakoni
Predloži bolji prijevod
Start 18-03-20
126
5. Električni otpor
Predloži bolji prijevod
VII. Poluvodiči Predloži bolji prijevod
Start 17-11-25
127
1. Termistor
Predloži bolji prijevod
Start 18-06-10
128
2. Fotootpornik
Predloži bolji prijevod
Start 18-05-17
129
3. Silicij
Predloži bolji prijevod
Start 18-05-14
130
4. Generacija i rekombinacija
Predloži bolji prijevod
Start 18-05-13
131
5. Intrinsični poluvodiči
Predloži bolji prijevod
Start 18-05-19
132
6. Poluvodiči
Predloži bolji prijevod
Start 18-01-03
133
7. Ispravljač
Predloži bolji prijevod
VIII. Električna struja kroz tekućine Predloži bolji prijevod
Start 18-05-07
134
1. Elektrolitička disocijacija
Predloži bolji prijevod
Start 18-05-06
135
2. Elektroliza
Predloži bolji prijevod
Start 17-11-26
136
3. Olovo-kiselina baterije
Predloži bolji prijevod
IX. Električna struja kroz plinove i vakuum Predloži bolji prijevod
Start 18-02-26
137
1. Ionizacija – izbijanje elektroskopa
Predloži bolji prijevod
Start 17-12-19
138
2. Ioniziranje
Predloži bolji prijevod
Start 18-01-01
139
3. U-I karakteristika
Predloži bolji prijevod
Start 18-06-10
140
4. Elektrolučna svjetiljka
Predloži bolji prijevod
Start 17-12-28
141
5. Ruhmkorffov induktor
Predloži bolji prijevod
Start 17-12-28
142
6. Katodne zrake
Predloži bolji prijevod
Start 18-01-01
143
7. Osciloskop
Predloži bolji prijevod
Start 17-12-30
144
8. Crookesova cijev s malteškim križem
Predloži bolji prijevod
Start 17-12-31
145
9. Faradayev eksperiment isisavanja plina iz cijevi
Predloži bolji prijevod
Start 17-12-31
146
10. Vatra svetog Ilije
Predloži bolji prijevod
Start 17-12-31
147
11. Tinjalica
Predloži bolji prijevod
Start 18-02-25
148
12. Fluorescentna cijev
Predloži bolji prijevod
Start 18-06-10
149
13. Zaštita od groma
Predloži bolji prijevod
X. Magnetsko polje Predloži bolji prijevod
Start 18-01-10
150
1. Magnet
Predloži bolji prijevod
Start 18-03-15
151
2. Feromagnetizam
Predloži bolji prijevod
Start 18-06-21
152
3. Magnetno polje dugog ravnog vodiča
Predloži bolji prijevod
Start 17-12-21
153
4. Flemingovo pravilo lijeve ruke
Predloži bolji prijevod
Start 18-06-01
154
5. Elektromagnetska indukcija
Predloži bolji prijevod
Start 18-03-11
155
6. Lentzovo pravilo
Predloži bolji prijevod
Start 18-05-20
156
7. Helmholtz zavojnica
Predloži bolji prijevod
XI. Izmjenična električna struja Predloži bolji prijevod
Start 18-03-11
157
1. Alternator i dinamo
Predloži bolji prijevod
Start 18-03-10
158
2. Trofazni generator
Predloži bolji prijevod
Start 18-03-21
159
3. Serijski RLC spoj
Predloži bolji prijevod
Start 18-03-21
160
4. Paralelni RLC spoj
Predloži bolji prijevod
Start 18-03-11
161
5. Transformator
Predloži bolji prijevod
XII. Optika Predloži bolji prijevod
Start 18-03-22
162
1. Prizma
Predloži bolji prijevod
Start 18-07-21
163
2. Suptraktivno i aditivno miješanje boja
Predloži bolji prijevod
Start 18-06-24
164
3. Newtonov disk
Predloži bolji prijevod
Start 18-05-29
165
4. Youngov pokus
Predloži bolji prijevod
Start 18-06-10
166
5. Ogledala
Predloži bolji prijevod
Start 18-03-23
167
6. Leća
Predloži bolji prijevod
Start 18-04-29
168
7. Konvergentna leća
Predloži bolji prijevod
Start 18-04-29
169
8. Divergentna leća
Predloži bolji prijevod
Start 18-03-25
170
9. Refrakcijske greške oka
Predloži bolji prijevod
Start 18-03-24
171
10. Akomodacija oka
Predloži bolji prijevod
Start 18-03-26
172
11. Lupa
Predloži bolji prijevod
Start 18-03-25
173
12. Mikroskop
Predloži bolji prijevod
Start 18-03-27
174
13. Kepler teleskop
Predloži bolji prijevod
Start 18-03-27
175
14. Galilejev teleskop
Predloži bolji prijevod
Start 18-07-15
176
15. Konkavno zrcalo
Predloži bolji prijevod
Start 18-07-15
177
16. Konveksno zrcalo
Predloži bolji prijevod
Start 18-03-28
178
17. Newtonov teleskop
Predloži bolji prijevod
Start 18-04-16
179
18. Svjetlosni tok
Predloži bolji prijevod
Start 18-01-06
180
19. Jakost svjetlosti
Predloži bolji prijevod
Start 18-04-16
181
20. Jakost osvjetljenja
Predloži bolji prijevod
Start 18-04-14
182
21. Crno tijelo
Predloži bolji prijevod
Start 17-12-02
183
22. Crno tijelo – model
Predloži bolji prijevod
Start 18-04-19
184
23. Fotoelektrični učinak
Predloži bolji prijevod
Start 18-06-23
185
24. Elektromagnetni val
Predloži bolji prijevod
Start 18-04-11
186
25. Polarizacijski filter
Predloži bolji prijevod
Start 18-06-10
187
26. Rendgenska cijev
Predloži bolji prijevod
XIII. Posebna teorija relativnosti Predloži bolji prijevod
Start 17-12-21
188
1. Michelson-Morleyev pokus
Predloži bolji prijevod
Start 17-12-17
189
2. Vremenska dilatacija
Predloži bolji prijevod
Start 17-12-19
190
3. Kontrakcija duljine
Predloži bolji prijevod
XIV. Atomska fizika Predloži bolji prijevod
Start 18-01-28
191
1. Modeli atoma
Predloži bolji prijevod
Start 17-12-31
192
2. Rutherfordovo raspršenje
Predloži bolji prijevod
Start 18-06-10
193
3. Bohrov model atoma
Predloži bolji prijevod
Start 18-01-10
194
4. Spektroskop
Predloži bolji prijevod
Start 17-12-04
195
5. Comptonovo raspršenje
Predloži bolji prijevod
Start 18-02-17
196
6. Franck-Hertz’ov eksperiment
Predloži bolji prijevod
XV. Nuklearna fizika Predloži bolji prijevod
Start 17-12-31
197
1. Radioaktivnost
Predloži bolji prijevod
Start 18-01-21
198
2. Zakon radioaktivnog raspada
Predloži bolji prijevod
Start 18-05-12
199
3. Nizovi radioaktivnih raspada
Predloži bolji prijevod
Start 18-01-14
200
4. Nuklearna reakcija
Predloži bolji prijevod
XVI. Matematika Predloži bolji prijevod
Start 18-09-16
201
1. Pitagorin poučak
Predloži bolji prijevod
Start 18-09-26
202
2. Radijan
Predloži bolji prijevod
Start 17-12-22
203
3. Jedinični krug
Predloži bolji prijevod
Start 18-07-26
204
4. Zbrajanje vektora
Predloži bolji prijevod
XVII. Tko sam ja Predloži bolji prijevod
Start 17-11-26
205
1. Učitelj iz Moravske
Predloži bolji prijevod
 Windows Store Application for Windows Store is not possible,
because it does not support Adobe Air.