Fyzika ve škole (Android & iOS)


Predloži bolji prijevod Predloži bolji prijevod: www_hr.xml   hr.xml
Napravite još jednu jezičnu verziju Napravite još jednu jezičnu verziju : www_hr.xml   hr.xml

I. Mehanika Predloži bolji prijevod
Start 17-11-19
1
1. Kosina
Predloži bolji prijevod
Start 18-01-07
2
2. Paralelogram sila
Predloži bolji prijevod
Start 19-04-14
3
3. Pomična mjerka
Predloži bolji prijevod
Start 19-04-14
4
4. Mikrometarski vijak
Predloži bolji prijevod
Start 18-09-18
5
5. Gibanje
Predloži bolji prijevod
Start 19-04-14
6
6. Kružno gibanje
Predloži bolji prijevod
Start 17-12-16
7
7. Kolotura
Predloži bolji prijevod
Start 18-01-09
8
8. Koloturnik
Predloži bolji prijevod
Start 18-01-06
9
9. Zakon poluge
Predloži bolji prijevod
Start 18-06-10
10
10. 1. Newtonov zakon
Predloži bolji prijevod
Start 19-04-14
11
11. 2. Newtonov zakon
Predloži bolji prijevod
Start 17-11-27
12
12. 3. Newtonov zakon
Predloži bolji prijevod
Start 19-04-14
13
13. Mehanički rad
Predloži bolji prijevod
Start 19-04-14
14
14. Elastični sudari
Predloži bolji prijevod
Start 19-04-14
15
15. Neelastični sudari
Predloži bolji prijevod
Start 18-02-16
16
16. Zakon očuvanja energije
Predloži bolji prijevod
Start 18-06-24
17
17. Maxwellov kotač
Predloži bolji prijevod
Start 19-04-07
18
18. Moment inercije
Predloži bolji prijevod
Start 19-04-14
19
19. Trenje i otpor zraka
Predloži bolji prijevod
Start 18-06-10
20
20. Newtnova kolijevka
Predloži bolji prijevod
Start 18-01-11
21
21. Arhimedov zakon
Predloži bolji prijevod
Start 18-01-24
22
22. Kortezijev ronilac
Predloži bolji prijevod
Start 18-05-31
23
23. Libela
Predloži bolji prijevod
Start 19-03-16
24
24. Spojene posude
Predloži bolji prijevod
Start 19-04-14
25
25. Tlak
Predloži bolji prijevod
Start 17-11-26
26
26. Sisaljka
Predloži bolji prijevod
Start 17-12-02
27
27. Pascalov zakon
Predloži bolji prijevod
Start 18-01-21
28
28. Bernoullijeva jednadžba
Predloži bolji prijevod
Start 19-03-26
29
29. Dinamički uzgon
Predloži bolji prijevod
Start 18-03-03
30
30. Težište
Predloži bolji prijevod
Start 18-08-03
31
31. Ravnoteža 1
Predloži bolji prijevod
Start 18-03-14
32
32. Ravnoteža 2
Predloži bolji prijevod
Start 18-02-07
33
33. Ravnoteža 3
Predloži bolji prijevod
II. Gravitacijsko polje Predloži bolji prijevod
Start 19-04-15
34
1. Newtonov zakon gravitacije
Predloži bolji prijevod
Start 19-04-15
35
2. Intenzitet gravitacijskog polja
Predloži bolji prijevod
Start 19-04-15
36
3. Gravitacijsko polje
Predloži bolji prijevod
Start 17-11-23
37
4. Homogeno gravitacijsko polje
Predloži bolji prijevod
Start 19-04-15
38
5. Geografski koordinatni sustav
Predloži bolji prijevod
Start 19-04-15
39
6. Ubrzanje zemljine sile teže
Predloži bolji prijevod
Start 18-06-07
40
7. Foucaultovo njihalo
Predloži bolji prijevod
Start 19-01-04
41
8. Bestežinsko stanje
Predloži bolji prijevod
Start 17-11-25
42
9. Super dizalo
Predloži bolji prijevod
Start 19-04-15
43
10. Slobodni pad
Predloži bolji prijevod
Start 17-11-26
44
11. Slobodan pad u vakuumu
Predloži bolji prijevod
Start 19-04-15
45
12. Horizontalni hitac
Predloži bolji prijevod
Start 19-04-15
46
13. Horizontalni hitac 2
Predloži bolji prijevod
Start 19-04-15
47
14. Padostroj
Predloži bolji prijevod
Start 19-04-15
48
15. Protok tekućine kroz rupu
Predloži bolji prijevod
Start 19-04-15
49
16. Vertikalni hitac
Predloži bolji prijevod
Start 19-04-15
50
17. Kosi hitac
Predloži bolji prijevod
Start 19-04-15
51
18. Kosi hitac – granata
Predloži bolji prijevod
Start 18-06-27
52
19. Putanja nebeskih tijela
Predloži bolji prijevod
Start 19-04-14
53
20. Newtonov top
Predloži bolji prijevod
Start 19-04-14
54
21. Geostacionarni satelit
Predloži bolji prijevod
Start 18-10-08
55
22. Prvi Keplerov zakon
Predloži bolji prijevod
Start 18-01-06
56
23. Drugi Keplerov zakon
Predloži bolji prijevod
Start 17-10-01
57
24. Treći Keplerov zakon – unutarnji planeti
Predloži bolji prijevod
Start 18-07-02
58
25. Treći Keplerov zakon – vanjski planeti
Predloži bolji prijevod
Start 18-06-02
59
26. Sunčev sustav
Predloži bolji prijevod
Start 18-06-05
60
27. Mjesečeve mijene
Predloži bolji prijevod
Start 18-10-02
61
28. Zviježđe
Predloži bolji prijevod
Start 18-10-14
62
29. Keplerovi zakoni
Predloži bolji prijevod
III. Mehaničko titranje i valovi Predloži bolji prijevod
Start 18-01-18
63
1. Oscilator
Predloži bolji prijevod
Start 18-03-06
64
2. Kružno kretanje
Predloži bolji prijevod
Start 19-03-29
65
3. Harmonijsko titranje
Predloži bolji prijevod
Start 19-03-30
66
4. Superpozicija titranja
Predloži bolji prijevod
Start 19-03-30
67
5. Superpozicija titranja f1 = f2
Predloži bolji prijevod
Start 19-03-30
68
6. Superpozicija titranja f1 ≈ f2
Predloži bolji prijevod
Start 19-03-30
69
7. Faza titranja
Predloži bolji prijevod
Start 18-06-10
70
8. Pravokutni signal
Predloži bolji prijevod
Start 18-03-20
71
9. Lissajous krivulja
Predloži bolji prijevod
Start 19-03-30
72
10. Prigušene oscilacije
Predloži bolji prijevod
Start 19-03-30
73
11. Prisilne oscilacije
Predloži bolji prijevod
Start 19-03-30
74
12. Matematičko njihalo
Predloži bolji prijevod
Start 18-07-02
75
13. Matematičko njihalo – Helikopter
Predloži bolji prijevod
Start 17-12-29
76
14. Njihalo s oprugom
Predloži bolji prijevod
Start 18-06-10
77
15. Njihalo s oprugom – Helikopter
Predloži bolji prijevod
Start 17-12-19
78
16. Spregnuti oscilatori
Predloži bolji prijevod
Start 19-03-30
79
17. Odbijanje (refleksija) vala
Predloži bolji prijevod
Start 19-03-30
80
18. Lom (refrakcija) vala
Predloži bolji prijevod
Start 17-11-27
81
19. Odbijanje vala na kraju
Predloži bolji prijevod
Start 18-03-20
82
20. Stojni val
Predloži bolji prijevod
Start 17-12-30
83
21. Rezonancija
Predloži bolji prijevod
Start 19-03-30
84
22. Brzina zvuka
Predloži bolji prijevod
Start 19-03-30
85
23. Dopplerov efekt
Predloži bolji prijevod
Start 19-03-30
86
24. Udarni val
Predloži bolji prijevod
Start 18-02-01
87
25. Huygens–Fresnelov princip
Predloži bolji prijevod
Start 18-06-10
88
26. Stroj za putovanje valova
Predloži bolji prijevod
Start 18-06-10
89
27. Stojni val
Predloži bolji prijevod
Start 18-06-10
90
28. Efekt vala na kuglicama
Predloži bolji prijevod
Start 18-06-10
91
29. Njihalo – torzija
Predloži bolji prijevod
Start 18-03-20
92
30. Valovi
Predloži bolji prijevod
Start 18-07-30
93
31. Zvuk
Predloži bolji prijevod
IV. Molekularna fizika i termodinamika Predloži bolji prijevod
Start 18-02-10
94
1. Brownovo gibanje
Predloži bolji prijevod
Start 18-02-10
95
2. Difuzija
Predloži bolji prijevod
Start 18-03-20
96
3. Maxwellova raspodjela molekula idealnog plina po brzinama
Predloži bolji prijevod
Start 17-12-05
97
4. Galilejev termometar
Predloži bolji prijevod
Start 19-04-13
98
5. Temperaturna skala
Predloži bolji prijevod
Start 19-04-13
99
6. Mehanički ekvivalent topline
Predloži bolji prijevod
Start 18-05-10
100
7. Unutarnja energija
Predloži bolji prijevod
Start 17-12-12
101
8. Prijenos topline – Konvekcija (strujanje)
Predloži bolji prijevod
Start 18-06-10
102
9. Prijenos topline – Radijacija (zračenje)
Predloži bolji prijevod
Start 17-12-12
103
10. Prijenos topline – Kondukcija (vođenje topline)
Predloži bolji prijevod
Start 19-04-13
104
11. Izotermni proces
Predloži bolji prijevod
Start 17-12-14
105
12. Izobarni proces
Predloži bolji prijevod
Start 17-12-16
106
13. Izohorni proces
Predloži bolji prijevod
Start 19-04-14
107
14. Adiabatski proces
Predloži bolji prijevod
Start 19-04-13
108
15. Carnotov ciklus
Predloži bolji prijevod
Start 18-08-02
109
16. Parna lokomotiva
Predloži bolji prijevod
Start 18-01-13
110
17. Dvotaktni motor
Predloži bolji prijevod
Start 18-01-13
111
18. Četverotaktni motor
Predloži bolji prijevod
Start 18-01-14
112
19. Dieselov motor
Predloži bolji prijevod
Start 18-01-14
113
20. Wankelov motor
Predloži bolji prijevod
Start 17-11-23
114
21. Perpetuum mobile
Predloži bolji prijevod
Start 17-11-23
115
22. Perpetuum mobile igračka
Predloži bolji prijevod
Start 17-11-25
116
23. Hladnjak
Predloži bolji prijevod
Start 17-11-25
117
24. Kapilarnost
Predloži bolji prijevod
Start 19-04-13
118
25. Vrelište – Atmosferski tlak
Predloži bolji prijevod
Start 19-04-13
119
26. Vrelište – Nadmorska visina
Predloži bolji prijevod
Start 19-04-13
120
27. Atmosferski tlak – Nadmorska visina
Predloži bolji prijevod
Start 19-04-13
121
28. Zemljina atmosfera
Predloži bolji prijevod
Start 19-04-13
122
29. Apsolutna vlažnost
Predloži bolji prijevod
Start 19-04-13
123
30. Relativna vlaga
Predloži bolji prijevod
Start 19-04-13
124
31. Rosište
Predloži bolji prijevod
V. Elektrostatika Predloži bolji prijevod
Start 19-03-29
125
1. Van de Graaffov generator
Predloži bolji prijevod
Start 19-04-14
126
2. Električno polje
Predloži bolji prijevod
Start 18-03-24
127
3. Naboj i električno polje
Predloži bolji prijevod
Start 19-04-14
128
4. Kondenzator
Predloži bolji prijevod
VI. Električna struja Predloži bolji prijevod
Start 18-10-01
129
1. Električne mreže
Predloži bolji prijevod
Start 18-03-17
130
2. Ohmov zakon
Predloži bolji prijevod
Start 18-03-15
131
3. Unutarnji otpor
Predloži bolji prijevod
Start 18-12-01
132
4. Kirchhoffovi zakoni
Predloži bolji prijevod
Start 19-04-14
133
5. Električni otpor
Predloži bolji prijevod
VII. Poluvodiči Predloži bolji prijevod
Start 17-11-25
134
1. Termistor
Predloži bolji prijevod
Start 18-06-10
135
2. Fotootpornik
Predloži bolji prijevod
Start 18-05-17
136
3. Silicij
Predloži bolji prijevod
Start 18-05-14
137
4. Generacija i rekombinacija
Predloži bolji prijevod
Start 18-05-13
138
5. Intrinsični poluvodiči
Predloži bolji prijevod
Start 18-05-19
139
6. Poluvodiči
Predloži bolji prijevod
Start 18-01-03
140
7. Ispravljač
Predloži bolji prijevod
VIII. Električna struja kroz tekućine Predloži bolji prijevod
Start 18-05-07
141
1. Elektrolitička disocijacija
Predloži bolji prijevod
Start 18-05-06
142
2. Elektroliza
Predloži bolji prijevod
Start 17-11-26
143
3. Olovo-kiselina baterije
Predloži bolji prijevod
IX. Električna struja kroz plinove i vakuum Predloži bolji prijevod
Start 18-02-26
144
1. Ionizacija – izbijanje elektroskopa
Predloži bolji prijevod
Start 17-12-19
145
2. Ioniziranje
Predloži bolji prijevod
Start 18-01-01
146
3. U-I karakteristika
Predloži bolji prijevod
Start 18-06-10
147
4. Elektrolučna svjetiljka
Predloži bolji prijevod
Start 17-12-28
148
5. Ruhmkorffov induktor
Predloži bolji prijevod
Start 17-12-28
149
6. Katodne zrake
Predloži bolji prijevod
Start 18-01-01
150
7. Osciloskop
Predloži bolji prijevod
Start 17-12-30
151
8. Crookesova cijev s malteškim križem
Predloži bolji prijevod
Start 17-12-31
152
9. Faradayev eksperiment isisavanja plina iz cijevi
Predloži bolji prijevod
Start 17-12-31
153
10. Vatra svetog Ilije
Predloži bolji prijevod
Start 17-12-31
154
11. Tinjalica
Predloži bolji prijevod
Start 18-02-25
155
12. Fluorescentna cijev
Predloži bolji prijevod
Start 18-06-10
156
13. Zaštita od groma
Predloži bolji prijevod
X. Magnetsko polje Predloži bolji prijevod
Start 18-01-10
157
1. Magnet
Predloži bolji prijevod
Start 18-03-15
158
2. Feromagnetizam
Predloži bolji prijevod
Start 18-06-21
159
3. Magnetno polje dugog ravnog vodiča
Predloži bolji prijevod
Start 17-12-21
160
4. Flemingovo pravilo lijeve ruke
Predloži bolji prijevod
Start 18-06-01
161
5. Elektromagnetska indukcija
Predloži bolji prijevod
Start 18-03-11
162
6. Lentzovo pravilo
Predloži bolji prijevod
Start 18-05-20
163
7. Helmholtz zavojnica
Predloži bolji prijevod
XI. Izmjenična električna struja Predloži bolji prijevod
Start 18-03-11
164
1. Alternator i dinamo
Predloži bolji prijevod
Start 18-03-10
165
2. Trofazni generator
Predloži bolji prijevod
Start 18-03-21
166
3. Serijski RLC spoj
Predloži bolji prijevod
Start 18-03-21
167
4. Paralelni RLC spoj
Predloži bolji prijevod
Start 18-03-11
168
5. Transformator
Predloži bolji prijevod
XII. Optika Predloži bolji prijevod
Start 19-04-14
169
1. Prizma
Predloži bolji prijevod
Start 18-07-21
170
2. Suptraktivno i aditivno miješanje boja
Predloži bolji prijevod
Start 18-06-24
171
3. Newtonov disk
Predloži bolji prijevod
Start 19-04-14
172
4. Youngov pokus
Predloži bolji prijevod
Start 18-06-10
173
5. Ogledala
Predloži bolji prijevod
Start 19-04-14
174
6. Leća
Predloži bolji prijevod
Start 19-04-14
175
7. Konvergentna leća
Predloži bolji prijevod
Start 19-04-14
176
8. Divergentna leća
Predloži bolji prijevod
Start 18-03-25
177
9. Refrakcijske greške oka
Predloži bolji prijevod
Start 18-03-24
178
10. Akomodacija oka
Predloži bolji prijevod
Start 18-03-26
179
11. Lupa
Predloži bolji prijevod
Start 18-03-25
180
12. Mikroskop
Predloži bolji prijevod
Start 18-03-27
181
13. Kepler teleskop
Predloži bolji prijevod
Start 18-03-27
182
14. Galilejev teleskop
Predloži bolji prijevod
Start 19-04-14
183
15. Konkavno zrcalo
Predloži bolji prijevod
Start 19-04-14
184
16. Konveksno zrcalo
Predloži bolji prijevod
Start 18-03-28
185
17. Newtonov teleskop
Predloži bolji prijevod
Start 18-04-16
186
18. Svjetlosni tok
Predloži bolji prijevod
Start 18-01-06
187
19. Jakost svjetlosti
Predloži bolji prijevod
Start 18-04-16
188
20. Jakost osvjetljenja
Predloži bolji prijevod
Start 18-04-14
189
21. Crno tijelo
Predloži bolji prijevod
Start 17-12-02
190
22. Crno tijelo – model
Predloži bolji prijevod
Start 18-04-19
191
23. Fotoelektrični učinak
Predloži bolji prijevod
Start 18-06-23
192
24. Elektromagnetni val
Predloži bolji prijevod
Start 18-04-11
193
25. Polarizacijski filter
Predloži bolji prijevod
Start 18-06-10
194
26. Rendgenska cijev
Predloži bolji prijevod
XIII. Posebna teorija relativnosti Predloži bolji prijevod
Start 17-12-21
195
1. Michelson-Morleyev pokus
Predloži bolji prijevod
Start 17-12-17
196
2. Vremenska dilatacija
Predloži bolji prijevod
Start 19-04-14
197
3. Kontrakcija duljine
Predloži bolji prijevod
XIV. Atomska fizika Predloži bolji prijevod
Start 18-01-28
198
1. Modeli atoma
Predloži bolji prijevod
Start 17-12-31
199
2. Rutherfordovo raspršenje
Predloži bolji prijevod
Start 18-06-10
200
3. Bohrov model atoma
Predloži bolji prijevod
Start 18-01-10
201
4. Spektroskop
Predloži bolji prijevod
Start 17-12-04
202
5. Comptonovo raspršenje
Predloži bolji prijevod
Start 18-02-17
203
6. Franck-Hertz’ov eksperiment
Predloži bolji prijevod
XV. Nuklearna fizika Predloži bolji prijevod
Start 17-12-31
204
1. Radioaktivnost
Predloži bolji prijevod
Start 19-04-14
205
2. Zakon radioaktivnog raspada
Predloži bolji prijevod
Start 18-05-12
206
3. Nizovi radioaktivnih raspada
Predloži bolji prijevod
Start 18-01-14
207
4. Nuklearna reakcija
Predloži bolji prijevod
XVI. Matematika Predloži bolji prijevod
Start 18-09-16
208
1. Pitagorin poučak
Predloži bolji prijevod
Start 19-04-08
209
2. Radijan
Predloži bolji prijevod
Start 19-04-13
210
3. Jedinični krug
Predloži bolji prijevod
Start 18-07-26
211
4. Zbrajanje vektora
Predloži bolji prijevod
XVII. Tko sam ja Predloži bolji prijevod
Start 17-11-26
212
1. Učitelj iz Moravske
Predloži bolji prijevod
 Windows Store Application for Windows Store is not possible,
because it does not support Adobe Air.