Fyzika ve škole (Android & iOS)


Foreslå en bedre oversettelse Foreslå en bedre oversettelse: www_nl.xml   nl.xml
Lag en annen språkversjon Lag en annen språkversjon: www_nl.xml   nl.xml

I. Mechanica Foreslå en bedre oversettelse
Start 17-11-19
1
1. Hellend vlak
Foreslå en bedre oversettelse
Start 18-01-07
2
2. Parallellogram van krachten
Foreslå en bedre oversettelse
Start 17-12-15
3
3. Schuifmaat
Foreslå en bedre oversettelse
Start 17-11-30
4
4. Micrometer
Foreslå en bedre oversettelse
Start 18-09-18
5
5. Beweging
Foreslå en bedre oversettelse
Start 17-12-16
6
6. Vaste en losse katrol
Foreslå en bedre oversettelse
Start 18-01-09
7
7. Katrollen
Foreslå en bedre oversettelse
Start 18-01-06
8
8. Hefboom principe
Foreslå en bedre oversettelse
Start 18-06-10
9
9. De eerste wet van Newton
Foreslå en bedre oversettelse
Start 18-01-20
10
10. De tweede wet van Newton
Foreslå en bedre oversettelse
Start 17-11-27
11
11. De derde wet van Newton
Foreslå en bedre oversettelse
Start 18-05-12
12
12. Arbeid
Foreslå en bedre oversettelse
Start 18-02-16
13
13. Wet van behoud van energie
Foreslå en bedre oversettelse
Start 18-06-24
14
14. Wiel van Maxwell
Foreslå en bedre oversettelse
Start 18-02-04
15
15. Weerstand en wrijving
Foreslå en bedre oversettelse
Start 18-06-10
16
16. Newtonpendel
Foreslå en bedre oversettelse
Start 18-01-11
17
17. Wet van Archimedes
Foreslå en bedre oversettelse
Start 18-01-24
18
18. Cartesische duiker
Foreslå en bedre oversettelse
Start 18-05-31
19
19. Waterpas
Foreslå en bedre oversettelse
Start 18-06-10
20
20. Druk
Foreslå en bedre oversettelse
Start 17-11-26
21
21. Pomp
Foreslå en bedre oversettelse
Start 17-12-02
22
22. Wet van Pascal
Foreslå en bedre oversettelse
Start 18-01-21
23
23. Wet van Bernoulli
Foreslå en bedre oversettelse
Start 18-03-03
24
24. Zwaartepunt
Foreslå en bedre oversettelse
Start 18-08-03
25
25. Mechanisch evenwicht 1
Foreslå en bedre oversettelse
Start 18-03-14
26
26. Mechanisch evenwicht 2
Foreslå en bedre oversettelse
Start 18-02-07
27
27. Mechanisch evenwicht 3
Foreslå en bedre oversettelse
II. Zwaartekrachtveld Foreslå en bedre oversettelse
Start 17-11-23
28
1. Gravitatiewet van Newton
Foreslå en bedre oversettelse
Start 17-11-30
29
2. Gravitationele veldsterkte
Foreslå en bedre oversettelse
Start 17-11-23
30
3. Zwaartekrachtsveld
Foreslå en bedre oversettelse
Start 17-11-23
31
4. Valversnelling
Foreslå en bedre oversettelse
Start 18-06-02
32
5. Geografische coördinaten
Foreslå en bedre oversettelse
Start 18-05-24
33
6. Zwaartekrachtversnelling
Foreslå en bedre oversettelse
Start 18-06-07
34
7. Slinger van Foucault
Foreslå en bedre oversettelse
Start 17-11-19
35
8. Gewichtloosheid
Foreslå en bedre oversettelse
Start 17-11-25
36
9. Super lift
Foreslå en bedre oversettelse
Start 18-10-09
37
10. Vrije val
Foreslå en bedre oversettelse
Start 17-11-26
38
11. Buis van Newton
Foreslå en bedre oversettelse
Start 17-12-13
39
12. Samenstelling van bewegingen
Foreslå en bedre oversettelse
Start 18-02-25
40
13. Horizontale worp
Foreslå en bedre oversettelse
Start 17-11-25
41
14. Vrije val experiment
Foreslå en bedre oversettelse
Start 17-12-05
42
15. Vrije uitstroming uit een vat
Foreslå en bedre oversettelse
Start 17-12-13
43
16. Verticale worp
Foreslå en bedre oversettelse
Start 17-12-14
44
17. Projectielbeweging
Foreslå en bedre oversettelse
Start 18-03-02
45
18. Projectielbeweging – handgranaat
Foreslå en bedre oversettelse
Start 18-06-27
46
19. Baan van hemellichamen
Foreslå en bedre oversettelse
Start 18-01-06
47
20. Newton’s kanon
Foreslå en bedre oversettelse
Start 18-05-27
48
21. Geostationaire satelliet
Foreslå en bedre oversettelse
Start 18-10-08
49
22. Eerste wet van Kepler
Foreslå en bedre oversettelse
Start 18-01-06
50
23. Tweede wet van Kepler
Foreslå en bedre oversettelse
Start 17-10-01
51
24. Derde wet van Kepler – binnenste planeten
Foreslå en bedre oversettelse
Start 18-07-02
52
25. Derde wet van Kepler – buitenste planeten
Foreslå en bedre oversettelse
Start 18-06-02
53
26. Zonnestelsel
Foreslå en bedre oversettelse
Start 18-06-05
54
27. Schijngestalten
Foreslå en bedre oversettelse
Start 18-10-02
55
28. Sterrenbeeld
Foreslå en bedre oversettelse
Start 18-10-14
56
29. Wetten van Kepler
Foreslå en bedre oversettelse
III. Trillingen en golven Foreslå en bedre oversettelse
Start 18-01-18
57
1. Oscillatoren
Foreslå en bedre oversettelse
Start 18-03-06
58
2. Cirkelbeweging
Foreslå en bedre oversettelse
Start 17-12-29
59
3. Trilling
Foreslå en bedre oversettelse
Start 18-06-10
60
4. Superpositie
Foreslå en bedre oversettelse
Start 18-06-10
61
5. Superpositie f1 = f2
Foreslå en bedre oversettelse
Start 18-06-10
62
6. Superpositie f1 ≈ f2
Foreslå en bedre oversettelse
Start 17-12-28
63
7. Fase
Foreslå en bedre oversettelse
Start 18-06-10
64
8. Blokgolf
Foreslå en bedre oversettelse
Start 18-03-20
65
9. Lissajousfiguur
Foreslå en bedre oversettelse
Start 18-01-27
66
10. Gedempte oscillator
Foreslå en bedre oversettelse
Start 17-12-29
67
11. Gedwongen oscillator
Foreslå en bedre oversettelse
Start 17-12-23
68
12. Slinger
Foreslå en bedre oversettelse
Start 18-07-02
69
13. Slinger – Helikopter
Foreslå en bedre oversettelse
Start 17-12-29
70
14. Harmonische oscillator
Foreslå en bedre oversettelse
Start 18-06-10
71
15. Harmonische oscillator – Helikopter
Foreslå en bedre oversettelse
Start 17-12-19
72
16. Gekoppelde oscillatoren
Foreslå en bedre oversettelse
Start 17-12-31
73
17. Reflectie
Foreslå en bedre oversettelse
Start 17-12-31
74
18. Refractie
Foreslå en bedre oversettelse
Start 17-11-27
75
19. Transversale golven in een touw
Foreslå en bedre oversettelse
Start 18-03-20
76
20. Staande golf
Foreslå en bedre oversettelse
Start 17-12-30
77
21. Resonantie
Foreslå en bedre oversettelse
Start 17-12-29
78
22. Geluidssnelheid
Foreslå en bedre oversettelse
Start 18-06-18
79
23. Dopplereffect
Foreslå en bedre oversettelse
Start 17-12-29
80
24. Schokgolf
Foreslå en bedre oversettelse
Start 18-02-01
81
25. Principe van Huygens-Fresnel
Foreslå en bedre oversettelse
Start 18-06-10
82
26. Golf slinger
Foreslå en bedre oversettelse
Start 18-06-10
83
27. Staande golf
Foreslå en bedre oversettelse
Start 18-06-10
84
28. Pendulum golven
Foreslå en bedre oversettelse
Start 18-06-10
85
29. Golvenapparaat voor transversale golven
Foreslå en bedre oversettelse
Start 18-03-20
86
30. Golf
Foreslå en bedre oversettelse
Start 18-07-30
87
31. Geluid
Foreslå en bedre oversettelse
IV. Thermodynamica en Molecuulfysica Foreslå en bedre oversettelse
Start 18-02-10
88
1. Brownse beweging
Foreslå en bedre oversettelse
Start 18-02-10
89
2. Diffusie
Foreslå en bedre oversettelse
Start 18-03-20
90
3. Maxwell-Boltzmann-verdeling
Foreslå en bedre oversettelse
Start 17-12-05
91
4. Galileithermometer
Foreslå en bedre oversettelse
Start 17-12-03
92
5. Temperatuurschaal
Foreslå en bedre oversettelse
Start 18-02-04
93
6. Mechanisch equivalent van warmte
Foreslå en bedre oversettelse
Start 18-05-10
94
7. Inwendige energie
Foreslå en bedre oversettelse
Start 17-12-12
95
8. Flow (konvekce)
Foreslå en bedre oversettelse
Start 18-06-10
96
9. Straling (radiatie)
Foreslå en bedre oversettelse
Start 17-12-12
97
10. Geleiding (conductie)
Foreslå en bedre oversettelse
Start 17-12-14
98
11. Isotherm proces
Foreslå en bedre oversettelse
Start 17-12-14
99
12. Isobaar proces
Foreslå en bedre oversettelse
Start 17-12-16
100
13. Isochoor proces
Foreslå en bedre oversettelse
Start 17-12-16
101
14. Adiabatisch proces
Foreslå en bedre oversettelse
Start 18-02-01
102
15. Carnotproces
Foreslå en bedre oversettelse
Start 18-08-02
103
16. Stoomlocomotief
Foreslå en bedre oversettelse
Start 18-01-13
104
17. Tweetaktmotor
Foreslå en bedre oversettelse
Start 18-01-13
105
18. Viertaktmotor
Foreslå en bedre oversettelse
Start 18-01-14
106
19. Dieselmotor
Foreslå en bedre oversettelse
Start 18-01-14
107
20. Wankelmotor
Foreslå en bedre oversettelse
Start 17-11-23
108
21. Perpetuum mobile
Foreslå en bedre oversettelse
Start 17-11-23
109
22. Drinkend vogeltje
Foreslå en bedre oversettelse
Start 17-11-25
110
23. Refrigerator
Foreslå en bedre oversettelse
Start 17-11-25
111
24. Capillariteit
Foreslå en bedre oversettelse
Start 18-01-03
112
25. Kookpunt – Luchtdruk
Foreslå en bedre oversettelse
Start 18-01-03
113
26. Kookpunt – Hoogte
Foreslå en bedre oversettelse
Start 18-01-03
114
27. Luchtdruk – Hoogte
Foreslå en bedre oversettelse
Start 18-06-10
115
28. Aardatmosfeer
Foreslå en bedre oversettelse
Start 18-01-02
116
29. Absolute vochtigheid
Foreslå en bedre oversettelse
Start 18-01-02
117
30. Relatieve vochtigheid
Foreslå en bedre oversettelse
Start 18-01-02
118
31. Dauwpunt
Foreslå en bedre oversettelse
V. Elektrostatica Foreslå en bedre oversettelse
Start 18-03-18
119
1. Elektrisch veld
Foreslå en bedre oversettelse
Start 18-03-24
120
2. Elektrisch veld en veldsterkte
Foreslå en bedre oversettelse
Start 18-06-10
121
3. Condensator
Foreslå en bedre oversettelse
VI. Elektrische stroom Foreslå en bedre oversettelse
Start 18-10-01
122
1. Elektrisch netwerk
Foreslå en bedre oversettelse
Start 18-03-17
123
2. Wet van Ohm
Foreslå en bedre oversettelse
Start 18-03-15
124
3. Inwendige weerstand
Foreslå en bedre oversettelse
Start 18-09-04
125
4. Elektriciteitswetten van Kirchhoff
Foreslå en bedre oversettelse
Start 18-03-20
126
5. Elektrische weerstand
Foreslå en bedre oversettelse
VII. Halfgeleider Foreslå en bedre oversettelse
Start 17-11-25
127
1. Thermistor
Foreslå en bedre oversettelse
Start 18-06-10
128
2. Lichtgevoelige weerstand
Foreslå en bedre oversettelse
Start 18-05-17
129
3. Silicium
Foreslå en bedre oversettelse
Start 18-05-14
130
4. Generatie van een elektron – gat paar
Foreslå en bedre oversettelse
Start 18-05-13
131
5. Intrinsieke halfgeleider
Foreslå en bedre oversettelse
Start 18-05-19
132
6. Halfgeleider
Foreslå en bedre oversettelse
Start 18-01-03
133
7. Bruggelijkrichter
Foreslå en bedre oversettelse
VIII. Stroomgeleiding vloeistoffen Foreslå en bedre oversettelse
Start 18-05-07
134
1. Dissociatie
Foreslå en bedre oversettelse
Start 18-05-06
135
2. Elektrolyse
Foreslå en bedre oversettelse
Start 17-11-26
136
3. Loodaccu
Foreslå en bedre oversettelse
IX. Elektriciteit in gassen en vacuüm Foreslå en bedre oversettelse
Start 18-02-26
137
1. Ionisatie – ontladen van de elektroscoop
Foreslå en bedre oversettelse
Start 17-12-19
138
2. Gasontlading
Foreslå en bedre oversettelse
Start 18-01-01
139
3. Stroom-spanning karakteristieken
Foreslå en bedre oversettelse
Start 18-06-10
140
4. Vlamboog
Foreslå en bedre oversettelse
Start 17-12-28
141
5. Vonkinductor
Foreslå en bedre oversettelse
Start 17-12-28
142
6. Kathodestraal
Foreslå en bedre oversettelse
Start 18-01-01
143
7. Oscilloscoop
Foreslå en bedre oversettelse
Start 17-12-30
144
8. Crookes-buis – Maltezer kruis
Foreslå en bedre oversettelse
Start 17-12-31
145
9. Elektrische ontlading in lucht.
Foreslå en bedre oversettelse
Start 17-12-31
146
10. Sint-Elmusvuur
Foreslå en bedre oversettelse
Start 17-12-31
147
11. Neonsignaallamp
Foreslå en bedre oversettelse
Start 18-02-25
148
12. Fluorescentielamp
Foreslå en bedre oversettelse
Start 18-06-10
149
13. Bliksembeveiliging
Foreslå en bedre oversettelse
X. Magnetisch veld Foreslå en bedre oversettelse
Start 18-01-10
150
1. Magneet
Foreslå en bedre oversettelse
Start 18-03-15
151
2. Ferromagnetisme
Foreslå en bedre oversettelse
Start 18-06-21
152
3. Magneetveld rond stroomdraad
Foreslå en bedre oversettelse
Start 17-12-21
153
4. Linkerhandregel van Fleming
Foreslå en bedre oversettelse
Start 18-06-01
154
5. Elektromagnetische inductie
Foreslå en bedre oversettelse
Start 18-03-11
155
6. Wet van Lenz
Foreslå en bedre oversettelse
Start 18-05-20
156
7. Helmholtz-spoelen
Foreslå en bedre oversettelse
XI. Wisselstroom Foreslå en bedre oversettelse
Start 18-03-11
157
1. Alternator en dynamo
Foreslå en bedre oversettelse
Start 18-03-10
158
2. Driefasengenerator
Foreslå en bedre oversettelse
Start 18-03-21
159
3. RLC seriekring
Foreslå en bedre oversettelse
Start 18-03-21
160
4. RLC-parallelkring
Foreslå en bedre oversettelse
Start 18-03-11
161
5. Transformator
Foreslå en bedre oversettelse
XII. Optica Foreslå en bedre oversettelse
Start 18-03-22
162
1. Prisma
Foreslå en bedre oversettelse
Start 18-07-21
163
2. Subtractieve en additieve kleurmenging
Foreslå en bedre oversettelse
Start 18-06-24
164
3. Newtonschijf
Foreslå en bedre oversettelse
Start 18-05-29
165
4. Tweespletenexperiment
Foreslå en bedre oversettelse
Start 18-06-10
166
5. Spiegels
Foreslå en bedre oversettelse
Start 18-03-23
167
6. Lens
Foreslå en bedre oversettelse
Start 18-04-29
168
7. Positieve lens
Foreslå en bedre oversettelse
Start 18-04-29
169
8. Negatieve lens
Foreslå en bedre oversettelse
Start 18-03-25
170
9. Visuele gebreken
Foreslå en bedre oversettelse
Start 18-03-24
171
10. Accommodatie
Foreslå en bedre oversettelse
Start 18-03-26
172
11. Loep
Foreslå en bedre oversettelse
Start 18-03-25
173
12. Microscoop
Foreslå en bedre oversettelse
Start 18-03-27
174
13. Keplertelescoop
Foreslå en bedre oversettelse
Start 18-03-27
175
14. Hollandse kijker
Foreslå en bedre oversettelse
Start 18-07-15
176
15. Holle spiegel
Foreslå en bedre oversettelse
Start 18-07-15
177
16. Bolle spiegel
Foreslå en bedre oversettelse
Start 18-03-28
178
17. Newtontelescoop
Foreslå en bedre oversettelse
Start 18-04-16
179
18. Lichtstroom
Foreslå en bedre oversettelse
Start 18-01-06
180
19. Lichtsterkte
Foreslå en bedre oversettelse
Start 18-04-16
181
20. Verlichtingssterkte
Foreslå en bedre oversettelse
Start 18-04-14
182
21. Zwarte straler
Foreslå en bedre oversettelse
Start 17-12-02
183
22. Zwarte straler – model
Foreslå en bedre oversettelse
Start 18-04-19
184
23. Foto-elektrisch effect
Foreslå en bedre oversettelse
Start 18-06-23
185
24. Electromagnetische golven
Foreslå en bedre oversettelse
Start 18-04-11
186
25. Polarisatiefilter
Foreslå en bedre oversettelse
Start 18-06-10
187
26. Röntgenbuis
Foreslå en bedre oversettelse
XIII. Speciale relativiteitstheorie Foreslå en bedre oversettelse
Start 17-12-21
188
1. Michelson-Morley-experiment
Foreslå en bedre oversettelse
Start 17-12-17
189
2. Tijddilatatie
Foreslå en bedre oversettelse
Start 17-12-19
190
3. Lengtecontractie
Foreslå en bedre oversettelse
XIV. Atoomfysica Foreslå en bedre oversettelse
Start 18-01-28
191
1. Atoommodel
Foreslå en bedre oversettelse
Start 17-12-31
192
2. Rutherford goud folie experiment
Foreslå en bedre oversettelse
Start 18-06-10
193
3. Atoommodel van Bohr
Foreslå en bedre oversettelse
Start 18-01-10
194
4. Spectroscoop
Foreslå en bedre oversettelse
Start 17-12-04
195
5. Compton-effect
Foreslå en bedre oversettelse
Start 18-02-17
196
6. Franck–Hertz experiment
Foreslå en bedre oversettelse
XV. Kernfysica Foreslå en bedre oversettelse
Start 17-12-31
197
1. Straling
Foreslå en bedre oversettelse
Start 18-01-21
198
2. Vervalwet
Foreslå en bedre oversettelse
Start 18-05-12
199
3. Radioactief verval (series)
Foreslå en bedre oversettelse
Start 18-01-14
200
4. Kernreactie
Foreslå en bedre oversettelse
XVI. Wiskunde Foreslå en bedre oversettelse
Start 18-09-16
201
1. Stelling van Pythagoras
Foreslå en bedre oversettelse
Start 18-09-26
202
2. Radian
Foreslå en bedre oversettelse
Start 17-12-22
203
3. Eenheidscirkel
Foreslå en bedre oversettelse
Start 18-07-26
204
4. Optellen van Vectoren
Foreslå en bedre oversettelse
XVII. Wie ben ik Foreslå en bedre oversettelse
Start 17-11-26
205
1. Leraar uit Moravië
Foreslå en bedre oversettelse
 Windows Store Application for Windows Store is not possible,
because it does not support Adobe Air.