Fyzika ve škole (Android & iOS)


Foreslå en bedre oversettelse Foreslå en bedre oversettelse: www_nl.xml   nl.xml
Lag en annen språkversjon Lag en annen språkversjon: www_nl.xml   nl.xml
Download I. Mechanica Foreslå en bedre oversettelse
Start 13-01-05
1
1. Hellend vlak
Foreslå en bedre oversettelse
Start 15-01-06
2
2. Parallellogram van krachten
Foreslå en bedre oversettelse
Start 13-11-19
3
3. Schuifmaat
Foreslå en bedre oversettelse
Start 16-08-26
4
4. Micrometer
Foreslå en bedre oversettelse
Start 10-05-26
5
5. Beweging
Foreslå en bedre oversettelse
Start 14-12-30
6
6. Vaste en losse katrol
Foreslå en bedre oversettelse
Start 14-08-24
7
7. Katrollen
Foreslå en bedre oversettelse
Start 14-08-24
8
8. Hefboom principe
Foreslå en bedre oversettelse
Start 15-04-03
9
9. De eerste wet van Newton
Foreslå en bedre oversettelse
Start 15-01-01
10
10. De tweede wet van Newton
Foreslå en bedre oversettelse
Start 15-03-27
11
11. De derde wet van Newton
Foreslå en bedre oversettelse
Start 17-05-12
12
12. Arbeid
Foreslå en bedre oversettelse
Start 15-08-10
13
13. Wet van behoud van energie
YouTube
Foreslå en bedre oversettelse
Start 17-01-08
14
14. Wiel van Maxwell
Foreslå en bedre oversettelse
Start 14-05-16
15
15. Weerstand en wrijving
Foreslå en bedre oversettelse
Start 14-12-31
16
16. Newtonpendel
Foreslå en bedre oversettelse
Start 15-02-04
17
17. Wet van Archimedes
Foreslå en bedre oversettelse
Start 15-04-23
18
18. Cartesische duiker
Foreslå en bedre oversettelse
Start 15-06-09
19
19. Waterpas
Foreslå en bedre oversettelse
Start 17-05-31
20
20. Druk
Foreslå en bedre oversettelse
Start 16-11-26
21
21. Pomp
Foreslå en bedre oversettelse
Start 14-10-21
22
22. Wet van Pascal
Foreslå en bedre oversettelse
Start 14-12-08
23
23. Wet van Bernoulli
Foreslå en bedre oversettelse
Start 17-03-22
24
24. Zwaartepunt
Foreslå en bedre oversettelse
Start 17-02-15
25
25. Mechanisch evenwicht 1
Foreslå en bedre oversettelse
Start 17-01-30
26
26. Mechanisch evenwicht 2
Foreslå en bedre oversettelse
Start 17-02-28
27
27. Mechanisch evenwicht 3
Foreslå en bedre oversettelse
Download II. Zwaartekrachtveld Foreslå en bedre oversettelse
Start 16-11-16
28
1. Gravitatiewet van Newton
Foreslå en bedre oversettelse
Start 16-11-19
29
2. Gravitationele veldsterkte
Foreslå en bedre oversettelse
Start 16-11-19
30
3. Zwaartekrachtsveld
Foreslå en bedre oversettelse
Start 16-11-19
31
4. Valversnelling
Foreslå en bedre oversettelse
Start 15-01-23
32
5. Geografische coördinaten
Foreslå en bedre oversettelse
Start 10-05-26
33
6. Zwaartekrachtversnelling
Foreslå en bedre oversettelse
Start 16-03-20
34
7. Slinger van Foucault
Foreslå en bedre oversettelse
Start 14-09-13
35
8. Gewichtloosheid
Foreslå en bedre oversettelse
Start 13-01-05
36
9. Super lift
Foreslå en bedre oversettelse
Start 10-05-26
37
10. Vrije val
Foreslå en bedre oversettelse
Start 13-01-05
38
11. Buis van Newton
YouTube
Foreslå en bedre oversettelse
Start 16-12-13
39
12. Samenstelling van bewegingen
Foreslå en bedre oversettelse
Start 17-02-25
40
13. Horizontale worp
Foreslå en bedre oversettelse
Start 16-11-25
41
14. Vrije val experiment
Foreslå en bedre oversettelse
Start 10-05-27
42
15. Vrije uitstroming uit een vat
Foreslå en bedre oversettelse
Start 16-12-13
43
16. Verticale worp
Foreslå en bedre oversettelse
Start 10-05-26
44
17. Projectielbeweging
Foreslå en bedre oversettelse
Start 17-02-25
45
18. Projectielbeweging – handgranaat
Foreslå en bedre oversettelse
Start 17-01-07
46
19. Baan van hemellichamen
Foreslå en bedre oversettelse
Start 10-05-26
47
20. Newton’s kanon
Foreslå en bedre oversettelse
Start 10-05-27
48
21. Geostationaire satelliet
Foreslå en bedre oversettelse
Start 17-05-06
49
22. Eerste wet van Kepler
Foreslå en bedre oversettelse
Start 10-05-26
50
23. Tweede wet van Kepler
Foreslå en bedre oversettelse
Start 16-04-26
51
24. Derde wet van Kepler – binnenste planeten
Foreslå en bedre oversettelse
Start 16-04-26
52
25. Derde wet van Kepler – buitenste planeten
Foreslå en bedre oversettelse
Start 10-05-26
53
26. Zonnestelsel
Foreslå en bedre oversettelse
Start 10-05-26
54
27. Schijngestalten
Foreslå en bedre oversettelse
Start 16-01-24
55
28. Sterrenbeeld
Foreslå en bedre oversettelse
Start 16-02-22
56
29. Wetten van Kepler
YouTube
Foreslå en bedre oversettelse
Download III. Trillingen en golven Foreslå en bedre oversettelse
Start 16-02-21
57
1. Oscillatoren
Foreslå en bedre oversettelse
Start 17-02-26
58
2. Cirkelbeweging
Foreslå en bedre oversettelse
Start 16-12-29
59
3. Trilling
Foreslå en bedre oversettelse
Start 15-11-14
60
4. Superpositie
Foreslå en bedre oversettelse
Start 15-10-23
61
5. Superpositie f1 = f2
Foreslå en bedre oversettelse
Start 15-11-14
62
6. Superpositie f1 ≈ f2
Foreslå en bedre oversettelse
Start 15-10-23
63
7. Fase
Foreslå en bedre oversettelse
Start 15-10-23
64
8. Blokgolf
Foreslå en bedre oversettelse
Start 15-10-23
65
9. Lissajousfiguur
Foreslå en bedre oversettelse
Start 17-01-28
66
10. Gedempte oscillator
Foreslå en bedre oversettelse
Start 15-12-10
67
11. Gedwongen oscillator
Foreslå en bedre oversettelse
Start 15-10-23
68
12. Slinger
Foreslå en bedre oversettelse
Start 17-03-13
69
13. Slinger – Helikopter
Foreslå en bedre oversettelse
Start 15-10-23
70
14. Harmonische oscillator
Foreslå en bedre oversettelse
Start 17-03-13
71
15. Harmonische oscillator – Helikopter
Foreslå en bedre oversettelse
Start 13-01-05
72
16. Gekoppelde oscillatoren
Foreslå en bedre oversettelse
Start 16-12-31
73
17. Reflectie
Foreslå en bedre oversettelse
Start 16-12-31
74
18. Refractie
Foreslå en bedre oversettelse
Start 12-12-22
75
19. Transversale golven in een touw
Foreslå en bedre oversettelse
Start 15-12-10
76
20. Staande golf
Foreslå en bedre oversettelse
Start 10-05-26
77
21. Resonantie
Foreslå en bedre oversettelse
Start 10-05-26
78
22. Geluidssnelheid
Foreslå en bedre oversettelse
Start 13-06-01
79
23. Dopplereffect
Foreslå en bedre oversettelse
Start 10-05-26
80
24. Schokgolf
Foreslå en bedre oversettelse
Start 17-02-01
81
25. Principe van Huygens-Fresnel
Foreslå en bedre oversettelse
Start 16-11-19
82
26. Golf slinger
Foreslå en bedre oversettelse
Start 16-11-19
83
27. Staande golf
Foreslå en bedre oversettelse
Start 16-11-24
84
28. Pendulum golven
YouTube
Foreslå en bedre oversettelse
Start 16-12-20
85
29. Golvenapparaat voor transversale golven
Foreslå en bedre oversettelse
Start 15-01-24
86
30. Golf
Foreslå en bedre oversettelse
Start 13-06-10
87
31. Geluid
Foreslå en bedre oversettelse
Download IV. Thermodynamica en Molecuulfysica Foreslå en bedre oversettelse
Start 17-02-10
88
1. Brownse beweging
Foreslå en bedre oversettelse
Start 17-02-10
89
2. Diffusie
Foreslå en bedre oversettelse
Start 15-01-23
90
3. Maxwell-Boltzmann-verdeling
Foreslå en bedre oversettelse
Start 13-01-05
91
4. Galileithermometer
Foreslå en bedre oversettelse
Start 10-05-26
92
5. Temperatuurschaal
Foreslå en bedre oversettelse
Start 16-06-19
93
6. Mechanisch equivalent van warmte
Foreslå en bedre oversettelse
Start 17-05-10
94
7. Inwendige energie
Foreslå en bedre oversettelse
Start 16-11-26
95
8. Flow (konvekce)
Foreslå en bedre oversettelse
Start 17-02-04
96
9. Straling (radiatie)
Foreslå en bedre oversettelse
Start 12-12-30
97
10. Geleiding (conductie)
Foreslå en bedre oversettelse
Start 10-05-26
98
11. Isotherm proces
Foreslå en bedre oversettelse
Start 10-05-26
99
12. Isobaar proces
Foreslå en bedre oversettelse
Start 16-12-16
100
13. Isochoor proces
Foreslå en bedre oversettelse
Start 10-05-26
101
14. Adiabatisch proces
Foreslå en bedre oversettelse
Start 10-05-27
102
15. Carnotproces
Foreslå en bedre oversettelse
Start 13-08-27
103
16. Stoomlocomotief
Foreslå en bedre oversettelse
Start 15-06-27
104
17. Tweetaktmotor
Foreslå en bedre oversettelse
Start 15-07-03
105
18. Viertaktmotor
Foreslå en bedre oversettelse
Start 15-07-08
106
19. Dieselmotor
Foreslå en bedre oversettelse
Start 15-07-08
107
20. Wankelmotor
Foreslå en bedre oversettelse
Start 15-01-31
108
21. Perpetuum mobile
Foreslå en bedre oversettelse
Start 13-01-05
109
22. Drinkend vogeltje
Foreslå en bedre oversettelse
Start 14-04-07
110
23. Refrigerator
Foreslå en bedre oversettelse
Start 12-12-31
111
24. Capillariteit
Foreslå en bedre oversettelse
Start 17-06-25
112
25. Kookpunt – Luchtdruk
Foreslå en bedre oversettelse
Start 17-06-26
113
26. Kookpunt – Hoogte
Foreslå en bedre oversettelse
Start 17-06-25
114
27. Luchtdruk – Hoogte
Foreslå en bedre oversettelse
Start 17-07-22
115
28. Aardatmosfeer
Foreslå en bedre oversettelse
Start 17-01-02
116
29. Absolute vochtigheid
Foreslå en bedre oversettelse
Start 17-01-02
117
30. Relatieve vochtigheid
Foreslå en bedre oversettelse
Start 17-01-02
118
31. Dauwpunt
Foreslå en bedre oversettelse
Download V. Elektrostatica Foreslå en bedre oversettelse
Start 10-05-26
119
1. Elektrisch veld
Foreslå en bedre oversettelse
Start 17-03-24
120
2. Elektrisch veld en veldsterkte
Foreslå en bedre oversettelse
Start 16-06-03
121
3. Condensator
Foreslå en bedre oversettelse
Download VI. Elektrische stroom Foreslå en bedre oversettelse
Start 16-02-23
122
1. Elektrisch netwerk
Foreslå en bedre oversettelse
Start 16-10-04
123
2. Wet van Ohm
Foreslå en bedre oversettelse
Start 17-03-15
124
3. Inwendige weerstand
Foreslå en bedre oversettelse
Start 15-12-04
125
4. Elektriciteitswetten van Kirchhoff
Foreslå en bedre oversettelse
Start 16-03-28
126
5. Elektrische weerstand
Foreslå en bedre oversettelse
Download VII. Halfgeleider Foreslå en bedre oversettelse
Start 13-01-06
127
1. Thermistor
Foreslå en bedre oversettelse
Start 13-01-06
128
2. Lichtgevoelige weerstand
Foreslå en bedre oversettelse
Start 17-04-23
129
3. Silicium
Foreslå en bedre oversettelse
Start 17-05-05
130
4. Generatie van een elektron – gat paar
Foreslå en bedre oversettelse
Start 17-05-08
131
5. Intrinsieke halfgeleider
Foreslå en bedre oversettelse
Start 17-05-18
132
6. Halfgeleider
Foreslå en bedre oversettelse
Start 13-01-11
133
7. Bruggelijkrichter
Foreslå en bedre oversettelse
Download VIII. Stroomgeleiding vloeistoffen Foreslå en bedre oversettelse
Start 16-08-18
134
1. Dissociatie
Foreslå en bedre oversettelse
Start 16-09-20
135
2. Elektrolyse
Foreslå en bedre oversettelse
Start 13-01-13
136
3. Loodaccu
Foreslå en bedre oversettelse
Download IX. Elektriciteit in gassen en vacuüm Foreslå en bedre oversettelse
Start 16-05-18
137
1. Ionisatie – ontladen van de elektroscoop
Foreslå en bedre oversettelse
Start 13-01-13
138
2. Gasontlading
Foreslå en bedre oversettelse
Start 13-01-14
139
3. Stroom-spanning karakteristieken
Foreslå en bedre oversettelse
Start 13-01-14
140
4. Vlamboog
Foreslå en bedre oversettelse
Start 13-01-16
141
5. Vonkinductor
Foreslå en bedre oversettelse
Start 15-01-08
142
6. Kathodestraal
Foreslå en bedre oversettelse
Start 10-05-26
143
7. Oscilloscoop
Foreslå en bedre oversettelse
Start 13-01-16
144
8. Crookes-buis – Maltezer kruis
Foreslå en bedre oversettelse
Start 13-11-19
145
9. Elektrische ontlading in lucht.
Foreslå en bedre oversettelse
Start 13-01-16
146
10. Sint-Elmusvuur
Foreslå en bedre oversettelse
Start 13-01-16
147
11. Neonsignaallamp
Foreslå en bedre oversettelse
Start 13-04-06
148
12. Fluorescentielamp
Foreslå en bedre oversettelse
Start 13-01-16
149
13. Bliksembeveiliging
Foreslå en bedre oversettelse
Download X. Magnetisch veld Foreslå en bedre oversettelse
Start 13-12-30
150
1. Magneet
Foreslå en bedre oversettelse
Start 17-03-15
151
2. Ferromagnetisme
Foreslå en bedre oversettelse
Start 15-02-20
152
3. Magneetveld rond stroomdraad
Foreslå en bedre oversettelse
Start 16-12-21
153
4. Linkerhandregel van Fleming
Foreslå en bedre oversettelse
Start 14-01-06
154
5. Elektromagnetische inductie
Foreslå en bedre oversettelse
Start 15-03-09
155
6. Wet van Lenz
Foreslå en bedre oversettelse
Start 16-03-06
156
7. Helmholtz-spoelen
Foreslå en bedre oversettelse
Download XI. Wisselstroom Foreslå en bedre oversettelse
Start 15-01-08
157
1. Alternator en dynamo
Foreslå en bedre oversettelse
Start 15-01-08
158
2. Driefasengenerator
Foreslå en bedre oversettelse
Start 15-02-14
159
3. RLC seriekring
Foreslå en bedre oversettelse
Start 15-02-14
160
4. RLC-parallelkring
Foreslå en bedre oversettelse
Start 16-05-23
161
5. Transformator
Foreslå en bedre oversettelse
Download XII. Optica Foreslå en bedre oversettelse
Start 13-04-08
162
1. Prisma
Foreslå en bedre oversettelse
Start 13-08-07
163
2. Subtractieve en additieve kleurmenging
Foreslå en bedre oversettelse
Start 13-08-09
164
3. Newtonschijf
Foreslå en bedre oversettelse
Start 15-05-30
165
4. Tweespletenexperiment
Foreslå en bedre oversettelse
Start 14-02-02
166
5. Spiegels
Foreslå en bedre oversettelse
Start 13-04-16
167
6. Lens
Foreslå en bedre oversettelse
Start 17-04-29
168
7. Positieve lens
Foreslå en bedre oversettelse
Start 17-04-29
169
8. Negatieve lens
Foreslå en bedre oversettelse
Start 13-05-12
170
9. Visuele gebreken
Foreslå en bedre oversettelse
Start 13-07-22
171
10. Accommodatie
Foreslå en bedre oversettelse
Start 13-08-05
172
11. Loep
Foreslå en bedre oversettelse
Start 13-08-21
173
12. Microscoop
Foreslå en bedre oversettelse
Start 13-09-13
174
13. Keplertelescoop
Foreslå en bedre oversettelse
Start 13-09-13
175
14. Hollandse kijker
Foreslå en bedre oversettelse
Start 17-04-29
176
15. Holle spiegel
Foreslå en bedre oversettelse
Start 17-04-29
177
16. Bolle spiegel
Foreslå en bedre oversettelse
Start 13-09-22
178
17. Newtontelescoop
Foreslå en bedre oversettelse
Start 13-10-04
179
18. Lichtstroom
Foreslå en bedre oversettelse
Start 13-10-05
180
19. Lichtsterkte
Foreslå en bedre oversettelse
Start 14-05-16
181
20. Verlichtingssterkte
Foreslå en bedre oversettelse
Start 13-10-14
182
21. Zwarte straler
Foreslå en bedre oversettelse
Start 13-10-15
183
22. Zwarte straler – model
Foreslå en bedre oversettelse
Start 17-04-19
184
23. Foto-elektrisch effect
Foreslå en bedre oversettelse
Start 15-03-13
185
24. Electromagnetische golven
Foreslå en bedre oversettelse
Start 15-03-20
186
25. Polarisatiefilter
Foreslå en bedre oversettelse
Start 15-08-22
187
26. Röntgenbuis
Foreslå en bedre oversettelse
Download XIII. Speciale relativiteitstheorie Foreslå en bedre oversettelse
Start 16-12-21
188
1. Michelson-Morley-experiment
Foreslå en bedre oversettelse
Start 13-01-26
189
2. Tijddilatatie
Foreslå en bedre oversettelse
Start 13-01-26
190
3. Lengtecontractie
Foreslå en bedre oversettelse
Download XIV. Atoomfysica Foreslå en bedre oversettelse
Start 14-09-13
191
1. Atoommodel
Foreslå en bedre oversettelse
Start 10-05-27
192
2. Rutherford goud folie experiment
Foreslå en bedre oversettelse
Start 10-05-26
193
3. Atoommodel van Bohr
Foreslå en bedre oversettelse
Start 14-07-04
194
4. Spectroscoop
Foreslå en bedre oversettelse
Start 15-09-01
195
5. Compton-effect
Foreslå en bedre oversettelse
Start 15-12-12
196
6. Franck–Hertz experiment
Foreslå en bedre oversettelse
Download XV. Kernfysica Foreslå en bedre oversettelse
Start 15-01-08
197
1. Straling
Foreslå en bedre oversettelse
Start 10-05-26
198
2. Vervalwet
Foreslå en bedre oversettelse
Start 14-09-13
199
3. Radioactief verval (series)
Foreslå en bedre oversettelse
Start 15-06-17
200
4. Kernreactie
Foreslå en bedre oversettelse
Download XVI. Wiskunde Foreslå en bedre oversettelse
Start 16-12-23
201
1. Eenheidscirkel
Foreslå en bedre oversettelse
Start 15-05-27
202
2. Optellen van Vectoren
Foreslå en bedre oversettelse
XVII. Wie ben ik Foreslå en bedre oversettelse
Start 14-10-18
203
1. Leraar uit Moravië
Foreslå en bedre oversettelse
HTML5: 180 (88.7 %)
FLASH: 23/203 (11.3 %)

 Windows Store Application for Windows Store is not possible,
because it does not support Adobe Air.