Fyzika ve škole (Android & iOS)


Foreslå en bedre oversettelse Foreslå en bedre oversettelse: www_no.xml   no.xml
Lag en annen språkversjon Lag en annen språkversjon: www_no.xml   no.xml

I. Mekanikk Foreslå en bedre oversettelse
Start 17-11-19
1
1. Skråplan
Foreslå en bedre oversettelse
Start 19-06-30
2
2. Referansesystem
Foreslå en bedre oversettelse
Start 18-01-07
3
3. Kraftparallellogram
Foreslå en bedre oversettelse
Start 19-04-14
4
4. Skyvelære
Foreslå en bedre oversettelse
Start 19-04-14
5
5. Mikrometer
Foreslå en bedre oversettelse
Start 18-09-18
6
6. Bevegelse
Foreslå en bedre oversettelse
Start 19-04-14
7
7. Sirkelbevegelse
Foreslå en bedre oversettelse
Start 17-12-16
8
8. Talje
Foreslå en bedre oversettelse
Start 18-01-09
9
9. Taljer
Foreslå en bedre oversettelse
Start 18-01-06
10
10. Vektstang
Foreslå en bedre oversettelse
Start 18-06-10
11
11. Newtons første lov
Foreslå en bedre oversettelse
Start 19-04-14
12
12. Newtons andre lov
Foreslå en bedre oversettelse
Start 17-11-27
13
13. Newtons tredje lov
Foreslå en bedre oversettelse
Start 19-04-14
14
14. Arbeid
Foreslå en bedre oversettelse
Start 19-04-14
15
15. Elastisk kollisjon
Foreslå en bedre oversettelse
Start 19-04-14
16
16. Uelastisk kollisjon
Foreslå en bedre oversettelse
Start 18-02-16
17
17. Energiprinsippet
Foreslå en bedre oversettelse
Start 18-06-24
18
18. Maxwells pendel
Foreslå en bedre oversettelse
Start 19-04-07
19
19. Treghetsmoment
Foreslå en bedre oversettelse
Start 19-04-14
20
20. Friksjon og luftmotstand
Foreslå en bedre oversettelse
Start 18-06-10
21
21. Newtons vugge
Foreslå en bedre oversettelse
Start 18-01-11
22
22. Arkimedes’ prinsipp
Foreslå en bedre oversettelse
Start 18-01-24
23
23. Kartesisk dykkar
Foreslå en bedre oversettelse
Start 18-05-31
24
24. Vaterpass
Foreslå en bedre oversettelse
Start 19-03-16
25
25. Kommuniserende rør
Foreslå en bedre oversettelse
Start 19-04-14
26
26. Trykk
Foreslå en bedre oversettelse
Start 17-11-26
27
27. Pumpe
Foreslå en bedre oversettelse
Start 17-12-02
28
28. Pascal lov
Foreslå en bedre oversettelse
Start 18-01-21
29
29. Bernoulli-prinsippet
Foreslå en bedre oversettelse
Start 19-03-26
30
30. Løft
Foreslå en bedre oversettelse
Start 18-03-03
31
31. Massesentrum
Foreslå en bedre oversettelse
Start 18-08-03
32
32. Mekanisk likevekt 1
Foreslå en bedre oversettelse
Start 18-03-14
33
33. Mekanisk likevekt 2
Foreslå en bedre oversettelse
Start 18-02-07
34
34. Mekanisk likevekt 3
Foreslå en bedre oversettelse
II. Gravitasjonsfelt Foreslå en bedre oversettelse
Start 19-04-15
35
1. Newtons tyngdelov
Foreslå en bedre oversettelse
Start 19-04-15
36
2. Intensiteten av tyngdekraften
Foreslå en bedre oversettelse
Start 19-04-15
37
3. Gravitasjonsfelt
Foreslå en bedre oversettelse
Start 17-11-23
38
4. Homogene gravitasjonsfelt
Foreslå en bedre oversettelse
Start 19-04-15
39
5. Geografiske koordinater
Foreslå en bedre oversettelse
Start 19-04-15
40
6. Tyngdens akselerasjon
Foreslå en bedre oversettelse
Start 18-06-07
41
7. Foucaults pendel
Foreslå en bedre oversettelse
Start 19-01-04
42
8. Vektløshet
Foreslå en bedre oversettelse
Start 17-11-25
43
9. Super heis
Foreslå en bedre oversettelse
Start 19-04-15
44
10. Fritt fall
Foreslå en bedre oversettelse
Start 17-11-26
45
11. Fallrør for vakuum
Foreslå en bedre oversettelse
Start 19-04-15
46
12. Bevegelse i to dimensjoner
Foreslå en bedre oversettelse
Start 19-04-15
47
13. Horisontal kast
Foreslå en bedre oversettelse
Start 19-04-15
48
14. Fritt fall eksperiment
Foreslå en bedre oversettelse
Start 19-04-15
49
15. Vanntrykk og vannfart
Foreslå en bedre oversettelse
Start 19-04-15
50
16. Vertikal kast
Foreslå en bedre oversettelse
Start 19-04-15
51
17. Prosjektil-bevegelse
Foreslå en bedre oversettelse
Start 19-04-15
52
18. Prosjektil-bevegelse – granat
Foreslå en bedre oversettelse
Start 18-06-27
53
19. Baner
Foreslå en bedre oversettelse
Start 19-04-14
54
20. Newtons kanon
Foreslå en bedre oversettelse
Start 19-04-14
55
21. Geostasjonær satellitt
Foreslå en bedre oversettelse
Start 18-10-08
56
22. Keplers 1. lov
Foreslå en bedre oversettelse
Start 18-01-06
57
23. Keplers 2. lov
Foreslå en bedre oversettelse
Start 17-10-01
58
24. Keplers 3. lov – indre planetene
Foreslå en bedre oversettelse
Start 18-07-02
59
25. Keplers 3. lov – ytre planetene
Foreslå en bedre oversettelse
Start 18-06-02
60
26. Solsystemet
Foreslå en bedre oversettelse
Start 18-06-05
61
27. Månefase
Foreslå en bedre oversettelse
Start 18-10-02
62
28. Stjernebilde
Foreslå en bedre oversettelse
Start 18-10-14
63
29. Keplers lover
Foreslå en bedre oversettelse
III. Mekaniske svingninger og bølger Foreslå en bedre oversettelse
Start 18-01-18
64
1. Oscillatorer
Foreslå en bedre oversettelse
Start 18-03-06
65
2. Sirkelbevegelse
Foreslå en bedre oversettelse
Start 19-03-29
66
3. Mekaniske svingninger
Foreslå en bedre oversettelse
Start 19-03-30
67
4. Superposisjonsprinsippet
Foreslå en bedre oversettelse
Start 19-03-30
68
5. Superposisjonsprinsippet f1 = f2
Foreslå en bedre oversettelse
Start 19-05-17
69
6. Superposisjonsprinsippet f1 ≈ f2
Foreslå en bedre oversettelse
Start 19-03-30
70
7. Fase
Foreslå en bedre oversettelse
Start 18-06-10
71
8. Firkantbølge
Foreslå en bedre oversettelse
Start 18-03-20
72
9. Lissajous-kurven
Foreslå en bedre oversettelse
Start 19-03-30
73
10. Dempete svingninger
Foreslå en bedre oversettelse
Start 19-03-30
74
11. Tvungen svingning
Foreslå en bedre oversettelse
Start 19-05-06
75
12. Pendel
Foreslå en bedre oversettelse
Start 18-07-02
76
13. Pendel – Helikopter
Foreslå en bedre oversettelse
Start 17-12-29
77
14. Harmonisk oscillator
Foreslå en bedre oversettelse
Start 18-06-10
78
15. Harmonisk oscillator – Helikopter
Foreslå en bedre oversettelse
Start 17-12-19
79
16. Koblede oscillatorer
Foreslå en bedre oversettelse
Start 19-03-30
80
17. Refleksjon
Foreslå en bedre oversettelse
Start 19-03-30
81
18. Refraksjon
Foreslå en bedre oversettelse
Start 17-11-27
82
19. Refleksjon av bølger
Foreslå en bedre oversettelse
Start 18-03-20
83
20. Stående bølge
Foreslå en bedre oversettelse
Start 17-12-30
84
21. Resonans
Foreslå en bedre oversettelse
Start 19-03-30
85
22. Lydens hastighet
Foreslå en bedre oversettelse
Start 19-03-30
86
23. Dopplereffekt
Foreslå en bedre oversettelse
Start 19-03-30
87
24. Sjokkbølge
Foreslå en bedre oversettelse
Start 18-02-01
88
25. Huggens-Fresnel prinsippet
Foreslå en bedre oversettelse
Start 19-05-30
89
26. Bølge pendel
Foreslå en bedre oversettelse
Start 18-06-10
90
27. Stående bølge
Foreslå en bedre oversettelse
Start 18-06-10
91
28. Galileos pendel
Foreslå en bedre oversettelse
Start 18-06-10
92
29. Bølgemaskin tversbølger
Foreslå en bedre oversettelse
Start 18-03-20
93
30. Bølge
Foreslå en bedre oversettelse
Start 18-07-30
94
31. Lyd
Foreslå en bedre oversettelse
IV. Molekylære fysikk og termodynamikk Foreslå en bedre oversettelse
Start 18-02-10
95
1. Brownsk bevegelse
Foreslå en bedre oversettelse
Start 18-02-10
96
2. Diffusjon
Foreslå en bedre oversettelse
Start 18-03-20
97
3. Maxwell-Boltzmanns fordelingslov
Foreslå en bedre oversettelse
Start 17-12-05
98
4. Galileo-thermometer
Foreslå en bedre oversettelse
Start 19-04-13
99
5. Temperaturskala
Foreslå en bedre oversettelse
Start 19-04-13
100
6. Varmens mekaniske ekvivalent
Foreslå en bedre oversettelse
Start 18-05-10
101
7. Indre energi
Foreslå en bedre oversettelse
Start 17-12-12
102
8. Varmeoverføring – konveksjon
Foreslå en bedre oversettelse
Start 18-06-10
103
9. Varmeoverføring – stråling
Foreslå en bedre oversettelse
Start 17-12-12
104
10. Varmeoverføring – varmeledning
Foreslå en bedre oversettelse
Start 19-04-13
105
11. Isotermprosess
Foreslå en bedre oversettelse
Start 17-12-14
106
12. Isobar prosess
Foreslå en bedre oversettelse
Start 17-12-16
107
13. Isokor prosess
Foreslå en bedre oversettelse
Start 19-04-14
108
14. Adiabatisk prosess
Foreslå en bedre oversettelse
Start 19-05-09
109
15. Carnotprosess
Foreslå en bedre oversettelse
Start 18-08-02
110
16. Damplokomotiv
Foreslå en bedre oversettelse
Start 18-01-13
111
17. Totaktsmotor
Foreslå en bedre oversettelse
Start 18-01-13
112
18. Firetaktsmotor
Foreslå en bedre oversettelse
Start 18-01-14
113
19. Dieselmotor
Foreslå en bedre oversettelse
Start 18-01-14
114
20. Wankelmotor
Foreslå en bedre oversettelse
Start 17-11-23
115
21. Perpetuum mobile
Foreslå en bedre oversettelse
Start 17-11-23
116
22. Drikkefugl
Foreslå en bedre oversettelse
Start 17-11-25
117
23. Kjøleskap
Foreslå en bedre oversettelse
Start 17-11-25
118
24. Kapillaritet
Foreslå en bedre oversettelse
Start 19-04-13
119
25. Kokepunkt – Atmosfærisk trykk
Foreslå en bedre oversettelse
Start 19-04-13
120
26. Kokepunkt – Høgde over havet
Foreslå en bedre oversettelse
Start 19-04-13
121
27. Atmosfærisk trykk – Høgde over havet
Foreslå en bedre oversettelse
Start 19-04-13
122
28. Jordens atmosfære
Foreslå en bedre oversettelse
Start 19-04-13
123
29. Absolutt luftfuktighet
Foreslå en bedre oversettelse
Start 19-04-13
124
30. Relativ luftfuktighet
Foreslå en bedre oversettelse
Start 19-04-13
125
31. Duggpunkt
Foreslå en bedre oversettelse
V. Elektrostatikk Foreslå en bedre oversettelse
Start 19-05-21
126
1. Wimshurst Maskin
Foreslå en bedre oversettelse
Start 19-03-29
127
2. Van de Graaff-generator
Foreslå en bedre oversettelse
Start 19-04-14
128
3. Elektrisk felt
Foreslå en bedre oversettelse
Start 18-03-24
129
4. Elektrisk ladning og elektriske felt
Foreslå en bedre oversettelse
Start 19-04-14
130
5. Kondensator
Foreslå en bedre oversettelse
VI. Elektrisk strøm Foreslå en bedre oversettelse
Start 18-10-01
131
1. Elektronisk krets
Foreslå en bedre oversettelse
Start 18-03-17
132
2. Ohms lov
Foreslå en bedre oversettelse
Start 18-03-15
133
3. Indre motstand
Foreslå en bedre oversettelse
Start 18-12-01
134
4. Kirchhoffs lover
Foreslå en bedre oversettelse
Start 19-04-14
135
5. Elektrisk motstand
Foreslå en bedre oversettelse
VII. Halvleder Foreslå en bedre oversettelse
Start 17-11-25
136
1. Termistor
Foreslå en bedre oversettelse
Start 18-06-10
137
2. Photoresistor
Foreslå en bedre oversettelse
Start 18-05-17
138
3. Silisium
Foreslå en bedre oversettelse
Start 18-05-14
139
4. Rekombinasjon
Foreslå en bedre oversettelse
Start 18-05-13
140
5. Intrensik halvleder
Foreslå en bedre oversettelse
Start 18-05-19
141
6. Halvleder
Foreslå en bedre oversettelse
Start 18-01-03
142
7. Brolikeretter
Foreslå en bedre oversettelse
VIII. Elektrisk strøm i væsker Foreslå en bedre oversettelse
Start 18-05-07
143
1. Dissosiasjon
Foreslå en bedre oversettelse
Start 18-05-06
144
2. Elektrolyse
Foreslå en bedre oversettelse
Start 17-11-26
145
3. Blyakkumulator
Foreslå en bedre oversettelse
IX. Elektrisk strøm i gasser og vakuum Foreslå en bedre oversettelse
Start 18-02-26
146
1. Ionisering – tap av elektrisk ladning
Foreslå en bedre oversettelse
Start 17-12-19
147
2. Elektrisk utladning gjennom en gass
Foreslå en bedre oversettelse
Start 18-01-01
148
3. Spenning/strøm diagram – gassutladning
Foreslå en bedre oversettelse
Start 18-06-10
149
4. Lysbue
Foreslå en bedre oversettelse
Start 17-12-28
150
5. Ruhmkorffs induktor
Foreslå en bedre oversettelse
Start 17-12-28
151
6. Elektronstråle
Foreslå en bedre oversettelse
Start 18-01-01
152
7. Oscilloskop
Foreslå en bedre oversettelse
Start 17-12-30
153
8. Maltese Cross Tube
Foreslå en bedre oversettelse
Start 17-12-31
154
9. Regioner i Crookes rør
Foreslå en bedre oversettelse
Start 17-12-31
155
10. Sankt Elms ild
Foreslå en bedre oversettelse
Start 17-12-31
156
11. Neonlampe
Foreslå en bedre oversettelse
Start 18-02-25
157
12. Lysrør
Foreslå en bedre oversettelse
Start 18-06-10
158
13. Lynvern beskyttelse
Foreslå en bedre oversettelse
X. Magnetfelt Foreslå en bedre oversettelse
Start 18-01-10
159
1. Magnet
Foreslå en bedre oversettelse
Start 18-03-15
160
2. Ferromagnetisme
Foreslå en bedre oversettelse
Start 18-06-21
161
3. Magnetfelt rundt rett leder
Foreslå en bedre oversettelse
Start 17-12-21
162
4. Venstre regel Fleming hånd
Foreslå en bedre oversettelse
Start 18-06-01
163
5. Elektromagnetisk induksjon
Foreslå en bedre oversettelse
Start 18-03-11
164
6. Lenz’ lov
Foreslå en bedre oversettelse
Start 18-05-20
165
7. Teltronrør
Foreslå en bedre oversettelse
XI. Vekselstrøm Foreslå en bedre oversettelse
Start 18-03-11
166
1. Alternator og dynamo
Foreslå en bedre oversettelse
Start 18-03-10
167
2. 3-fase generator
Foreslå en bedre oversettelse
Start 18-03-21
168
3. RLC-seriekrets
Foreslå en bedre oversettelse
Start 18-03-21
169
4. RLC-parallellkrets
Foreslå en bedre oversettelse
Start 18-03-11
170
5. Transformator
Foreslå en bedre oversettelse
XII. Optikk Foreslå en bedre oversettelse
Start 19-04-14
171
1. Prisme
Foreslå en bedre oversettelse
Start 18-07-21
172
2. Subtraktiv og additiv fargeblanding
Foreslå en bedre oversettelse
Start 18-06-24
173
3. Newton’s fargehjulet
Foreslå en bedre oversettelse
Start 19-04-14
174
4. Dobbeltspalte-eksperimentet
Foreslå en bedre oversettelse
Start 18-06-10
175
5. Speil
Foreslå en bedre oversettelse
Start 19-04-14
176
6. Optisk linse
Foreslå en bedre oversettelse
Start 19-04-14
177
7. Konveks linse
Foreslå en bedre oversettelse
Start 19-04-14
178
8. Konkav linse
Foreslå en bedre oversettelse
Start 18-03-25
179
9. Optisk defekt i øyet
Foreslå en bedre oversettelse
Start 18-03-24
180
10. Akkommodasjon
Foreslå en bedre oversettelse
Start 18-03-26
181
11. Lupe
Foreslå en bedre oversettelse
Start 18-03-25
182
12. Mikroskop
Foreslå en bedre oversettelse
Start 18-03-27
183
13. Keplers kikkert
Foreslå en bedre oversettelse
Start 18-03-27
184
14. Galileo kikkert
Foreslå en bedre oversettelse
Start 19-04-14
185
15. Konkave speil
Foreslå en bedre oversettelse
Start 19-04-14
186
16. Konveks spejl
Foreslå en bedre oversettelse
Start 18-03-28
187
17. Newtonsk reflektor teleskop
Foreslå en bedre oversettelse
Start 18-04-16
188
18. Lysflux
Foreslå en bedre oversettelse
Start 18-01-06
189
19. Lysstyrke
Foreslå en bedre oversettelse
Start 18-04-16
190
20. Belysningsstyrke
Foreslå en bedre oversettelse
Start 18-04-14
191
21. Svart legeme
Foreslå en bedre oversettelse
Start 17-12-02
192
22. Vart legeme – modell
Foreslå en bedre oversettelse
Start 18-04-19
193
23. Fotoelektrisk effekt
Foreslå en bedre oversettelse
Start 18-06-23
194
24. Elektromagnetiske bølger
Foreslå en bedre oversettelse
Start 18-04-11
195
25. Polariserande filter
Foreslå en bedre oversettelse
Start 18-06-10
196
26. Røntgenrør
Foreslå en bedre oversettelse
XIII. Den spesielle relativitetsteorien Foreslå en bedre oversettelse
Start 17-12-21
197
1. Michelson-Morley-eksperimentet
Foreslå en bedre oversettelse
Start 19-06-07
198
2. Tidsdilatasjon
Foreslå en bedre oversettelse
Start 19-04-14
199
3. Lengdekontraksjon
Foreslå en bedre oversettelse
XIV. Atomfysikk Foreslå en bedre oversettelse
Start 18-01-28
200
1. Atom Model
Foreslå en bedre oversettelse
Start 17-12-31
201
2. Gullfolieeksperimentet
Foreslå en bedre oversettelse
Start 19-06-07
202
3. Bohrs atommodell
Foreslå en bedre oversettelse
Start 18-01-10
203
4. Spektroskop
Foreslå en bedre oversettelse
Start 17-12-04
204
5. Comptonspredning
Foreslå en bedre oversettelse
Start 18-02-17
205
6. Franck-Hertz eksperiment
Foreslå en bedre oversettelse
XV. Kjernefysikk Foreslå en bedre oversettelse
Start 17-12-31
206
1. Stråling
Foreslå en bedre oversettelse
Start 19-04-14
207
2. Radioaktiv nedbrytning
Foreslå en bedre oversettelse
Start 18-05-12
208
3. Nedbrytningskjeden
Foreslå en bedre oversettelse
Start 18-01-14
209
4. Kjernereaksjon
Foreslå en bedre oversettelse
XVI. Matematikk Foreslå en bedre oversettelse
Start 18-09-16
210
1. Pythagoras’ læresetning
Foreslå en bedre oversettelse
Start 19-04-08
211
2. Radian
Foreslå en bedre oversettelse
Start 19-04-13
212
3. Enhetssirkelen
Foreslå en bedre oversettelse
Start 18-07-26
213
4. Vektoraddisjon
Foreslå en bedre oversettelse
XVII. Hvem er jeg Foreslå en bedre oversettelse
Start 17-11-26
214
1. Lærer fra Moravia
Foreslå en bedre oversettelse
 Windows Store Application for Windows Store is not possible,
because it does not support Adobe Air.