Fyzika ve škole (Android & iOS)


Foreslå en bedre oversettelse Foreslå en bedre oversettelse: www_no.xml   no.xml
Lag en annen språkversjon Lag en annen språkversjon: www_no.xml   no.xml

I. Mekanikk Foreslå en bedre oversettelse
Start 17-11-19
1
1. Skråplan
Foreslå en bedre oversettelse
Start 18-01-07
2
2. Kraftparallellogram
Foreslå en bedre oversettelse
Start 17-12-15
3
3. Skyvelære
Foreslå en bedre oversettelse
Start 17-11-30
4
4. Mikrometer
Foreslå en bedre oversettelse
Start 18-09-18
5
5. Bevegelse
Foreslå en bedre oversettelse
Start 17-12-16
6
6. Talje
Foreslå en bedre oversettelse
Start 18-01-09
7
7. Taljer
Foreslå en bedre oversettelse
Start 18-01-06
8
8. Vektstang
Foreslå en bedre oversettelse
Start 18-06-10
9
9. Newtons første lov
Foreslå en bedre oversettelse
Start 18-01-20
10
10. Newtons andre lov
Foreslå en bedre oversettelse
Start 17-11-27
11
11. Newtons tredje lov
Foreslå en bedre oversettelse
Start 18-05-12
12
12. Arbeid
Foreslå en bedre oversettelse
Start 18-02-16
13
13. Energiprinsippet
Foreslå en bedre oversettelse
Start 18-06-24
14
14. Maxwells pendel
Foreslå en bedre oversettelse
Start 18-02-04
15
15. Friksjon og luftmotstand
Foreslå en bedre oversettelse
Start 18-06-10
16
16. Newtons vugge
Foreslå en bedre oversettelse
Start 18-01-11
17
17. Arkimedes’ prinsipp
Foreslå en bedre oversettelse
Start 18-01-24
18
18. Kartesisk dykkar
Foreslå en bedre oversettelse
Start 18-05-31
19
19. Vaterpass
Foreslå en bedre oversettelse
Start 18-06-10
20
20. Trykk
Foreslå en bedre oversettelse
Start 17-11-26
21
21. Pumpe
Foreslå en bedre oversettelse
Start 17-12-02
22
22. Pascal lov
Foreslå en bedre oversettelse
Start 18-01-21
23
23. Bernoulli-prinsippet
Foreslå en bedre oversettelse
Start 18-03-03
24
24. Massesentrum
Foreslå en bedre oversettelse
Start 18-08-03
25
25. Mekanisk likevekt 1
Foreslå en bedre oversettelse
Start 18-03-14
26
26. Mekanisk likevekt 2
Foreslå en bedre oversettelse
Start 18-02-07
27
27. Mekanisk likevekt 3
Foreslå en bedre oversettelse
II. Gravitasjonsfelt Foreslå en bedre oversettelse
Start 17-11-23
28
1. Newtons tyngdelov
Foreslå en bedre oversettelse
Start 17-11-30
29
2. Intensiteten av tyngdekraften
Foreslå en bedre oversettelse
Start 17-11-23
30
3. Gravitasjonsfelt
Foreslå en bedre oversettelse
Start 17-11-23
31
4. Homogene gravitasjonsfelt
Foreslå en bedre oversettelse
Start 18-06-02
32
5. Geografiske koordinater
Foreslå en bedre oversettelse
Start 18-05-24
33
6. Tyngdens akselerasjon
Foreslå en bedre oversettelse
Start 18-06-07
34
7. Foucaults pendel
Foreslå en bedre oversettelse
Start 17-11-19
35
8. Vektløshet
Foreslå en bedre oversettelse
Start 17-11-25
36
9. Super heis
Foreslå en bedre oversettelse
Start 18-10-09
37
10. Fritt fall
Foreslå en bedre oversettelse
Start 17-11-26
38
11. Fallrør for vakuum
Foreslå en bedre oversettelse
Start 17-12-13
39
12. Bevegelse i to dimensjoner
Foreslå en bedre oversettelse
Start 18-02-25
40
13. Horisontal kast
Foreslå en bedre oversettelse
Start 17-11-25
41
14. Fritt fall eksperiment
Foreslå en bedre oversettelse
Start 17-12-05
42
15. Vanntrykk og vannfart
Foreslå en bedre oversettelse
Start 17-12-13
43
16. Vertikal kast
Foreslå en bedre oversettelse
Start 17-12-14
44
17. Prosjektil-bevegelse
Foreslå en bedre oversettelse
Start 18-03-02
45
18. Prosjektil-bevegelse – granat
Foreslå en bedre oversettelse
Start 18-06-27
46
19. Baner
Foreslå en bedre oversettelse
Start 18-01-06
47
20. Newtons kanon
Foreslå en bedre oversettelse
Start 18-05-27
48
21. Geostasjonær satellitt
Foreslå en bedre oversettelse
Start 18-10-08
49
22. Keplers 1. lov
Foreslå en bedre oversettelse
Start 18-01-06
50
23. Keplers 2. lov
Foreslå en bedre oversettelse
Start 17-10-01
51
24. Keplers 3. lov – indre planetene
Foreslå en bedre oversettelse
Start 18-07-02
52
25. Keplers 3. lov – ytre planetene
Foreslå en bedre oversettelse
Start 18-06-02
53
26. Solsystemet
Foreslå en bedre oversettelse
Start 18-06-05
54
27. Månefase
Foreslå en bedre oversettelse
Start 18-10-02
55
28. Stjernebilde
Foreslå en bedre oversettelse
Start 18-10-14
56
29. Keplers lover
Foreslå en bedre oversettelse
III. Mekaniske svingninger og bølger Foreslå en bedre oversettelse
Start 18-01-18
57
1. Oscillatorer
Foreslå en bedre oversettelse
Start 18-03-06
58
2. Sirkelbevegelse
Foreslå en bedre oversettelse
Start 17-12-29
59
3. Mekaniske svingninger
Foreslå en bedre oversettelse
Start 18-06-10
60
4. Superposisjonsprinsippet
Foreslå en bedre oversettelse
Start 18-06-10
61
5. Superposisjonsprinsippet f1 = f2
Foreslå en bedre oversettelse
Start 18-06-10
62
6. Superposisjonsprinsippet f1 ≈ f2
Foreslå en bedre oversettelse
Start 17-12-28
63
7. Fase
Foreslå en bedre oversettelse
Start 18-06-10
64
8. Firkantbølge
Foreslå en bedre oversettelse
Start 18-03-20
65
9. Lissajous-kurven
Foreslå en bedre oversettelse
Start 18-01-27
66
10. Dempete svingninger
Foreslå en bedre oversettelse
Start 17-12-29
67
11. Tvungen svingning
Foreslå en bedre oversettelse
Start 17-12-23
68
12. Pendel
Foreslå en bedre oversettelse
Start 18-07-02
69
13. Pendel – Helikopter
Foreslå en bedre oversettelse
Start 17-12-29
70
14. Harmonisk oscillator
Foreslå en bedre oversettelse
Start 18-06-10
71
15. Harmonisk oscillator – Helikopter
Foreslå en bedre oversettelse
Start 17-12-19
72
16. Koblede oscillatorer
Foreslå en bedre oversettelse
Start 17-12-31
73
17. Refleksjon
Foreslå en bedre oversettelse
Start 17-12-31
74
18. Refraksjon
Foreslå en bedre oversettelse
Start 17-11-27
75
19. Refleksjon av bølger
Foreslå en bedre oversettelse
Start 18-03-20
76
20. Stående bølge
Foreslå en bedre oversettelse
Start 17-12-30
77
21. Resonans
Foreslå en bedre oversettelse
Start 17-12-29
78
22. Lydens hastighet
Foreslå en bedre oversettelse
Start 18-06-18
79
23. Dopplereffekt
Foreslå en bedre oversettelse
Start 17-12-29
80
24. Sjokkbølge
Foreslå en bedre oversettelse
Start 18-02-01
81
25. Huggens-Fresnel prinsippet
Foreslå en bedre oversettelse
Start 18-06-10
82
26. Bølge pendel
Foreslå en bedre oversettelse
Start 18-06-10
83
27. Stående bølge
Foreslå en bedre oversettelse
Start 18-06-10
84
28. Galileos pendel
Foreslå en bedre oversettelse
Start 18-06-10
85
29. Bølgemaskin tversbølger
Foreslå en bedre oversettelse
Start 18-03-20
86
30. Bølge
Foreslå en bedre oversettelse
Start 18-07-30
87
31. Lyd
Foreslå en bedre oversettelse
IV. Molekylære fysikk og termodynamikk Foreslå en bedre oversettelse
Start 18-02-10
88
1. Brownsk bevegelse
Foreslå en bedre oversettelse
Start 18-02-10
89
2. Diffusjon
Foreslå en bedre oversettelse
Start 18-03-20
90
3. Maxwell-Boltzmanns fordelingslov
Foreslå en bedre oversettelse
Start 17-12-05
91
4. Galileo-thermometer
Foreslå en bedre oversettelse
Start 17-12-03
92
5. Temperaturskala
Foreslå en bedre oversettelse
Start 18-02-04
93
6. Varmens mekaniske ekvivalent
Foreslå en bedre oversettelse
Start 18-05-10
94
7. Indre energi
Foreslå en bedre oversettelse
Start 17-12-12
95
8. Varmeoverføring – konveksjon
Foreslå en bedre oversettelse
Start 18-06-10
96
9. Varmeoverføring – stråling
Foreslå en bedre oversettelse
Start 17-12-12
97
10. Varmeoverføring – varmeledning
Foreslå en bedre oversettelse
Start 17-12-14
98
11. Isotermprosess
Foreslå en bedre oversettelse
Start 17-12-14
99
12. Isobar prosess
Foreslå en bedre oversettelse
Start 17-12-16
100
13. Isokor prosess
Foreslå en bedre oversettelse
Start 17-12-16
101
14. Adiabatisk prosess
Foreslå en bedre oversettelse
Start 18-02-01
102
15. Carnotprosess
Foreslå en bedre oversettelse
Start 18-08-02
103
16. Damplokomotiv
Foreslå en bedre oversettelse
Start 18-01-13
104
17. Totaktsmotor
Foreslå en bedre oversettelse
Start 18-01-13
105
18. Firetaktsmotor
Foreslå en bedre oversettelse
Start 18-01-14
106
19. Dieselmotor
Foreslå en bedre oversettelse
Start 18-01-14
107
20. Wankelmotor
Foreslå en bedre oversettelse
Start 17-11-23
108
21. Perpetuum mobile
Foreslå en bedre oversettelse
Start 17-11-23
109
22. Drikkefugl
Foreslå en bedre oversettelse
Start 17-11-25
110
23. Kjøleskap
Foreslå en bedre oversettelse
Start 17-11-25
111
24. Kapillaritet
Foreslå en bedre oversettelse
Start 18-01-03
112
25. Kokepunkt – Atmosfærisk trykk
Foreslå en bedre oversettelse
Start 18-01-03
113
26. Kokepunkt – Høgde over havet
Foreslå en bedre oversettelse
Start 18-01-03
114
27. Atmosfærisk trykk – Høgde over havet
Foreslå en bedre oversettelse
Start 18-06-10
115
28. Jordens atmosfære
Foreslå en bedre oversettelse
Start 18-01-02
116
29. Absolutt luftfuktighet
Foreslå en bedre oversettelse
Start 18-01-02
117
30. Relativ luftfuktighet
Foreslå en bedre oversettelse
Start 18-01-02
118
31. Duggpunkt
Foreslå en bedre oversettelse
V. Elektrostatikk Foreslå en bedre oversettelse
Start 18-03-18
119
1. Elektrisk felt
Foreslå en bedre oversettelse
Start 18-03-24
120
2. Elektrisk ladning og elektriske felt
Foreslå en bedre oversettelse
Start 18-06-10
121
3. Kondensator
Foreslå en bedre oversettelse
VI. Elektrisk strøm Foreslå en bedre oversettelse
Start 18-10-01
122
1. Elektronisk krets
Foreslå en bedre oversettelse
Start 18-03-17
123
2. Ohms lov
Foreslå en bedre oversettelse
Start 18-03-15
124
3. Indre motstand
Foreslå en bedre oversettelse
Start 18-09-04
125
4. Kirchhoffs lover
Foreslå en bedre oversettelse
Start 18-03-20
126
5. Elektrisk motstand
Foreslå en bedre oversettelse
VII. Halvleder Foreslå en bedre oversettelse
Start 17-11-25
127
1. Termistor
Foreslå en bedre oversettelse
Start 18-06-10
128
2. Photoresistor
Foreslå en bedre oversettelse
Start 18-05-17
129
3. Silisium
Foreslå en bedre oversettelse
Start 18-05-14
130
4. Rekombinasjon
Foreslå en bedre oversettelse
Start 18-05-13
131
5. Intrensik halvleder
Foreslå en bedre oversettelse
Start 18-05-19
132
6. Halvleder
Foreslå en bedre oversettelse
Start 18-01-03
133
7. Brolikeretter
Foreslå en bedre oversettelse
VIII. Elektrisk strøm i væsker Foreslå en bedre oversettelse
Start 18-05-07
134
1. Dissosiasjon
Foreslå en bedre oversettelse
Start 18-05-06
135
2. Elektrolyse
Foreslå en bedre oversettelse
Start 17-11-26
136
3. Blyakkumulator
Foreslå en bedre oversettelse
IX. Elektrisk strøm i gasser og vakuum Foreslå en bedre oversettelse
Start 18-02-26
137
1. Ionisering – tap av elektrisk ladning
Foreslå en bedre oversettelse
Start 17-12-19
138
2. Elektrisk utladning gjennom en gass
Foreslå en bedre oversettelse
Start 18-01-01
139
3. Spenning/strøm diagram – gassutladning
Foreslå en bedre oversettelse
Start 18-06-10
140
4. Lysbue
Foreslå en bedre oversettelse
Start 17-12-28
141
5. Ruhmkorffs induktor
Foreslå en bedre oversettelse
Start 17-12-28
142
6. Elektronstråle
Foreslå en bedre oversettelse
Start 18-01-01
143
7. Oscilloskop
Foreslå en bedre oversettelse
Start 17-12-30
144
8. Maltese Cross Tube
Foreslå en bedre oversettelse
Start 17-12-31
145
9. Regioner i Crookes rør
Foreslå en bedre oversettelse
Start 17-12-31
146
10. Sankt Elms ild
Foreslå en bedre oversettelse
Start 17-12-31
147
11. Neonlampe
Foreslå en bedre oversettelse
Start 18-02-25
148
12. Lysrør
Foreslå en bedre oversettelse
Start 18-06-10
149
13. Lynvern beskyttelse
Foreslå en bedre oversettelse
X. Magnetfelt Foreslå en bedre oversettelse
Start 18-01-10
150
1. Magnet
Foreslå en bedre oversettelse
Start 18-03-15
151
2. Ferromagnetisme
Foreslå en bedre oversettelse
Start 18-06-21
152
3. Magnetfelt rundt rett leder
Foreslå en bedre oversettelse
Start 17-12-21
153
4. Venstre regel Fleming hånd
Foreslå en bedre oversettelse
Start 18-06-01
154
5. Elektromagnetisk induksjon
Foreslå en bedre oversettelse
Start 18-03-11
155
6. Lenz’ lov
Foreslå en bedre oversettelse
Start 18-05-20
156
7. Teltronrør
Foreslå en bedre oversettelse
XI. Vekselstrøm Foreslå en bedre oversettelse
Start 18-03-11
157
1. Alternator og dynamo
Foreslå en bedre oversettelse
Start 18-03-10
158
2. 3-fase generator
Foreslå en bedre oversettelse
Start 18-03-21
159
3. RLC-seriekrets
Foreslå en bedre oversettelse
Start 18-03-21
160
4. RLC-parallellkrets
Foreslå en bedre oversettelse
Start 18-03-11
161
5. Transformator
Foreslå en bedre oversettelse
XII. Optikk Foreslå en bedre oversettelse
Start 18-03-22
162
1. Prisme
Foreslå en bedre oversettelse
Start 18-07-21
163
2. Subtraktiv og additiv fargeblanding
Foreslå en bedre oversettelse
Start 18-06-24
164
3. Newton’s fargehjulet
Foreslå en bedre oversettelse
Start 18-05-29
165
4. Dobbeltspalte-eksperimentet
Foreslå en bedre oversettelse
Start 18-06-10
166
5. Speil
Foreslå en bedre oversettelse
Start 18-03-23
167
6. Optisk linse
Foreslå en bedre oversettelse
Start 18-04-29
168
7. Konveks linse
Foreslå en bedre oversettelse
Start 18-04-29
169
8. Konkav linse
Foreslå en bedre oversettelse
Start 18-03-25
170
9. Optisk defekt i øyet
Foreslå en bedre oversettelse
Start 18-03-24
171
10. Akkommodasjon
Foreslå en bedre oversettelse
Start 18-03-26
172
11. Lupe
Foreslå en bedre oversettelse
Start 18-03-25
173
12. Mikroskop
Foreslå en bedre oversettelse
Start 18-03-27
174
13. Keplers kikkert
Foreslå en bedre oversettelse
Start 18-03-27
175
14. Galileo kikkert
Foreslå en bedre oversettelse
Start 18-07-15
176
15. Konkave speil
Foreslå en bedre oversettelse
Start 18-07-15
177
16. Konveks spejl
Foreslå en bedre oversettelse
Start 18-03-28
178
17. Newtonsk reflektor teleskop
Foreslå en bedre oversettelse
Start 18-04-16
179
18. Lysflux
Foreslå en bedre oversettelse
Start 18-01-06
180
19. Lysstyrke
Foreslå en bedre oversettelse
Start 18-04-16
181
20. Belysningsstyrke
Foreslå en bedre oversettelse
Start 18-04-14
182
21. Svart legeme
Foreslå en bedre oversettelse
Start 17-12-02
183
22. Vart legeme – modell
Foreslå en bedre oversettelse
Start 18-04-19
184
23. Fotoelektrisk effekt
Foreslå en bedre oversettelse
Start 18-06-23
185
24. Elektromagnetiske bølger
Foreslå en bedre oversettelse
Start 18-04-11
186
25. Polariserande filter
Foreslå en bedre oversettelse
Start 18-06-10
187
26. Røntgenrør
Foreslå en bedre oversettelse
XIII. Den spesielle relativitetsteorien Foreslå en bedre oversettelse
Start 17-12-21
188
1. Michelson-Morley-eksperimentet
Foreslå en bedre oversettelse
Start 17-12-17
189
2. Tidsdilatasjon
Foreslå en bedre oversettelse
Start 17-12-19
190
3. Lengdekontraksjon
Foreslå en bedre oversettelse
XIV. Atomfysikk Foreslå en bedre oversettelse
Start 18-01-28
191
1. Atom Model
Foreslå en bedre oversettelse
Start 17-12-31
192
2. Gullfolieeksperimentet
Foreslå en bedre oversettelse
Start 18-06-10
193
3. Bohrs atommodell
Foreslå en bedre oversettelse
Start 18-01-10
194
4. Spektroskop
Foreslå en bedre oversettelse
Start 17-12-04
195
5. Comptonspredning
Foreslå en bedre oversettelse
Start 18-02-17
196
6. Franck-Hertz eksperiment
Foreslå en bedre oversettelse
XV. Kjernefysikk Foreslå en bedre oversettelse
Start 17-12-31
197
1. Stråling
Foreslå en bedre oversettelse
Start 18-01-21
198
2. Radioaktiv nedbrytning
Foreslå en bedre oversettelse
Start 18-05-12
199
3. Nedbrytningskjeden
Foreslå en bedre oversettelse
Start 18-01-14
200
4. Kjernereaksjon
Foreslå en bedre oversettelse
XVI. Matematikk Foreslå en bedre oversettelse
Start 18-09-16
201
1. Pythagoras’ læresetning
Foreslå en bedre oversettelse
Start 18-09-26
202
2. Radian
Foreslå en bedre oversettelse
Start 17-12-22
203
3. Enhetssirkelen
Foreslå en bedre oversettelse
Start 18-07-26
204
4. Vektoraddisjon
Foreslå en bedre oversettelse
XVII. Hvem er jeg Foreslå en bedre oversettelse
Start 17-11-26
205
1. Lærer fra Moravia
Foreslå en bedre oversettelse
 Windows Store Application for Windows Store is not possible,
because it does not support Adobe Air.