Fyzika ve škole (Android & iOS)


Foreslå en bedre oversettelse Foreslå en bedre oversettelse: www_no.xml   no.xml
Lag en annen språkversjon Lag en annen språkversjon: www_no.xml   no.xml
Download I. Mekanikk Foreslå en bedre oversettelse
Start 13-01-05
1
1. Skråplan
Foreslå en bedre oversettelse
Start 15-01-06
2
2. Kraftparallellogram
Foreslå en bedre oversettelse
Start 13-11-19
3
3. Skyvelære
Foreslå en bedre oversettelse
Start 16-08-26
4
4. Mikrometer
Foreslå en bedre oversettelse
Start 10-05-26
5
5. Bevegelse
Foreslå en bedre oversettelse
Start 14-12-30
6
6. Talje
Foreslå en bedre oversettelse
Start 14-08-24
7
7. Taljer
Foreslå en bedre oversettelse
Start 14-08-24
8
8. Vektstang
Foreslå en bedre oversettelse
Start 15-04-03
9
9. Newtons første lov
Foreslå en bedre oversettelse
Start 15-01-01
10
10. Newtons andre lov
Foreslå en bedre oversettelse
Start 15-03-27
11
11. Newtons tredje lov
Foreslå en bedre oversettelse
Start 17-05-12
12
12. Arbeid
Foreslå en bedre oversettelse
Start 15-08-10
13
13. Energiprinsippet
YouTube
Foreslå en bedre oversettelse
Start 17-01-08
14
14. Maxwells pendel
Foreslå en bedre oversettelse
Start 14-05-16
15
15. Friksjon og luftmotstand
Foreslå en bedre oversettelse
Start 14-12-31
16
16. Newtons vugge
Foreslå en bedre oversettelse
Start 15-02-04
17
17. Arkimedes’ prinsipp
Foreslå en bedre oversettelse
Start 15-04-23
18
18. Kartesisk dykkar
Foreslå en bedre oversettelse
Start 15-06-09
19
19. Vaterpass
Foreslå en bedre oversettelse
Start 17-05-31
20
20. Trykk
Foreslå en bedre oversettelse
Start 16-11-26
21
21. Pumpe
Foreslå en bedre oversettelse
Start 14-10-21
22
22. Pascal lov
Foreslå en bedre oversettelse
Start 14-12-08
23
23. Bernoulli-prinsippet
Foreslå en bedre oversettelse
Start 17-03-22
24
24. Massesentrum
Foreslå en bedre oversettelse
Start 17-02-15
25
25. Mekanisk likevekt 1
Foreslå en bedre oversettelse
Start 17-01-30
26
26. Mekanisk likevekt 2
Foreslå en bedre oversettelse
Start 17-02-28
27
27. Mekanisk likevekt 3
Foreslå en bedre oversettelse
Download II. Gravitasjonsfelt Foreslå en bedre oversettelse
Start 16-11-16
28
1. Newtons tyngdelov
Foreslå en bedre oversettelse
Start 16-11-19
29
2. Intensiteten av tyngdekraften
Foreslå en bedre oversettelse
Start 16-11-19
30
3. Gravitasjonsfelt
Foreslå en bedre oversettelse
Start 16-11-19
31
4. Homogene gravitasjonsfelt
Foreslå en bedre oversettelse
Start 15-01-23
32
5. Geografiske koordinater
Foreslå en bedre oversettelse
Start 10-05-26
33
6. Tyngdens akselerasjon
Foreslå en bedre oversettelse
Start 16-03-20
34
7. Foucaults pendel
Foreslå en bedre oversettelse
Start 14-09-13
35
8. Vektløshet
Foreslå en bedre oversettelse
Start 13-01-05
36
9. Super heis
Foreslå en bedre oversettelse
Start 10-05-26
37
10. Fritt fall
Foreslå en bedre oversettelse
Start 13-01-05
38
11. Fallrør for vakuum
YouTube
Foreslå en bedre oversettelse
Start 16-12-13
39
12. Bevegelse i to dimensjoner
Foreslå en bedre oversettelse
Start 17-02-25
40
13. Horisontal kast
Foreslå en bedre oversettelse
Start 16-11-25
41
14. Fritt fall eksperiment
Foreslå en bedre oversettelse
Start 10-05-27
42
15. Vanntrykk og vannfart
Foreslå en bedre oversettelse
Start 16-12-13
43
16. Vertikal kast
Foreslå en bedre oversettelse
Start 10-05-26
44
17. Prosjektil-bevegelse
Foreslå en bedre oversettelse
Start 17-02-25
45
18. Prosjektil-bevegelse – granat
Foreslå en bedre oversettelse
Start 17-01-07
46
19. Baner
Foreslå en bedre oversettelse
Start 10-05-26
47
20. Newtons kanon
Foreslå en bedre oversettelse
Start 10-05-27
48
21. Geostasjonær satellitt
Foreslå en bedre oversettelse
Start 17-05-06
49
22. Keplers 1. lov
Foreslå en bedre oversettelse
Start 10-05-26
50
23. Keplers 2. lov
Foreslå en bedre oversettelse
Start 16-04-26
51
24. Keplers 3. lov – indre planetene
Foreslå en bedre oversettelse
Start 16-04-26
52
25. Keplers 3. lov – ytre planetene
Foreslå en bedre oversettelse
Start 10-05-26
53
26. Solsystemet
Foreslå en bedre oversettelse
Start 10-05-26
54
27. Månefase
Foreslå en bedre oversettelse
Start 16-01-24
55
28. Stjernebilde
Foreslå en bedre oversettelse
Start 16-02-22
56
29. Keplers lover
YouTube
Foreslå en bedre oversettelse
Download III. Mekaniske svingninger og bølger Foreslå en bedre oversettelse
Start 16-02-21
57
1. Oscillatorer
Foreslå en bedre oversettelse
Start 17-02-26
58
2. Sirkelbevegelse
Foreslå en bedre oversettelse
Start 16-12-29
59
3. Mekaniske svingninger
Foreslå en bedre oversettelse
Start 15-11-14
60
4. Superposisjonsprinsippet
Foreslå en bedre oversettelse
Start 15-10-23
61
5. Superposisjonsprinsippet f1 = f2
Foreslå en bedre oversettelse
Start 15-11-14
62
6. Superposisjonsprinsippet f1 ≈ f2
Foreslå en bedre oversettelse
Start 15-10-23
63
7. Fase
Foreslå en bedre oversettelse
Start 15-10-23
64
8. Firkantbølge
Foreslå en bedre oversettelse
Start 15-10-23
65
9. Lissajous-kurven
Foreslå en bedre oversettelse
Start 17-01-28
66
10. Dempete svingninger
Foreslå en bedre oversettelse
Start 15-12-10
67
11. Tvungen svingning
Foreslå en bedre oversettelse
Start 15-10-23
68
12. Pendel
Foreslå en bedre oversettelse
Start 17-03-13
69
13. Pendel – Helikopter
Foreslå en bedre oversettelse
Start 15-10-23
70
14. Harmonisk oscillator
Foreslå en bedre oversettelse
Start 17-03-13
71
15. Harmonisk oscillator – Helikopter
Foreslå en bedre oversettelse
Start 13-01-05
72
16. Koblede oscillatorer
Foreslå en bedre oversettelse
Start 16-12-31
73
17. Refleksjon
Foreslå en bedre oversettelse
Start 16-12-31
74
18. Refraksjon
Foreslå en bedre oversettelse
Start 12-12-22
75
19. Refleksjon av bølger
Foreslå en bedre oversettelse
Start 15-12-10
76
20. Stående bølge
Foreslå en bedre oversettelse
Start 10-05-26
77
21. Resonans
Foreslå en bedre oversettelse
Start 10-05-26
78
22. Lydens hastighet
Foreslå en bedre oversettelse
Start 13-06-01
79
23. Dopplereffekt
Foreslå en bedre oversettelse
Start 10-05-26
80
24. Sjokkbølge
Foreslå en bedre oversettelse
Start 17-02-01
81
25. Huggens-Fresnel prinsippet
Foreslå en bedre oversettelse
Start 16-11-19
82
26. Bølge pendel
Foreslå en bedre oversettelse
Start 16-11-19
83
27. Stående bølge
Foreslå en bedre oversettelse
Start 16-11-24
84
28. Galileos pendel
YouTube
Foreslå en bedre oversettelse
Start 16-12-20
85
29. Bølgemaskin tversbølger
Foreslå en bedre oversettelse
Start 15-01-24
86
30. Bølge
Foreslå en bedre oversettelse
Start 13-06-10
87
31. Lyd
Foreslå en bedre oversettelse
Download IV. Molekylære fysikk og termodynamikk Foreslå en bedre oversettelse
Start 17-02-10
88
1. Brownsk bevegelse
Foreslå en bedre oversettelse
Start 17-02-10
89
2. Diffusjon
Foreslå en bedre oversettelse
Start 15-01-23
90
3. Maxwell-Boltzmanns fordelingslov
Foreslå en bedre oversettelse
Start 13-01-05
91
4. Galileo-thermometer
Foreslå en bedre oversettelse
Start 10-05-26
92
5. Temperaturskala
Foreslå en bedre oversettelse
Start 16-06-19
93
6. Varmens mekaniske ekvivalent
Foreslå en bedre oversettelse
Start 17-05-10
94
7. Indre energi
Foreslå en bedre oversettelse
Start 16-11-26
95
8. Varmeoverføring – konveksjon
Foreslå en bedre oversettelse
Start 17-02-04
96
9. Varmeoverføring – stråling
Foreslå en bedre oversettelse
Start 12-12-30
97
10. Varmeoverføring – varmeledning
Foreslå en bedre oversettelse
Start 10-05-26
98
11. Isotermprosess
Foreslå en bedre oversettelse
Start 10-05-26
99
12. Isobar prosess
Foreslå en bedre oversettelse
Start 16-12-16
100
13. Isokor prosess
Foreslå en bedre oversettelse
Start 10-05-26
101
14. Adiabatisk prosess
Foreslå en bedre oversettelse
Start 10-05-27
102
15. Carnotprosess
Foreslå en bedre oversettelse
Start 13-08-27
103
16. Damplokomotiv
Foreslå en bedre oversettelse
Start 15-06-27
104
17. Totaktsmotor
Foreslå en bedre oversettelse
Start 15-07-03
105
18. Firetaktsmotor
Foreslå en bedre oversettelse
Start 15-07-08
106
19. Dieselmotor
Foreslå en bedre oversettelse
Start 15-07-08
107
20. Wankelmotor
Foreslå en bedre oversettelse
Start 15-01-31
108
21. Perpetuum mobile
Foreslå en bedre oversettelse
Start 13-01-05
109
22. Drikkefugl
Foreslå en bedre oversettelse
Start 14-04-07
110
23. Kjøleskap
Foreslå en bedre oversettelse
Start 12-12-31
111
24. Kapillaritet
Foreslå en bedre oversettelse
Start 17-06-25
112
25. Kokepunkt – Atmosfærisk trykk
Foreslå en bedre oversettelse
Start 17-06-26
113
26. Kokepunkt – Høgde over havet
Foreslå en bedre oversettelse
Start 17-06-25
114
27. Atmosfærisk trykk – Høgde over havet
Foreslå en bedre oversettelse
Start 17-07-22
115
28. Jordens atmosfære
Foreslå en bedre oversettelse
Start 17-01-02
116
29. Absolutt luftfuktighet
Foreslå en bedre oversettelse
Start 17-01-02
117
30. Relativ luftfuktighet
Foreslå en bedre oversettelse
Start 17-01-02
118
31. Duggpunkt
Foreslå en bedre oversettelse
Download V. Elektrostatikk Foreslå en bedre oversettelse
Start 10-05-26
119
1. Elektrisk felt
Foreslå en bedre oversettelse
Start 17-03-24
120
2. Elektrisk ladning og elektriske felt
Foreslå en bedre oversettelse
Start 16-06-03
121
3. Kondensator
Foreslå en bedre oversettelse
Download VI. Elektrisk strøm Foreslå en bedre oversettelse
Start 16-02-23
122
1. Elektronisk krets
Foreslå en bedre oversettelse
Start 16-10-04
123
2. Ohms lov
Foreslå en bedre oversettelse
Start 17-03-15
124
3. Indre motstand
Foreslå en bedre oversettelse
Start 15-12-04
125
4. Kirchhoffs lover
Foreslå en bedre oversettelse
Start 16-03-28
126
5. Elektrisk motstand
Foreslå en bedre oversettelse
Download VII. Halvleder Foreslå en bedre oversettelse
Start 13-01-06
127
1. Termistor
Foreslå en bedre oversettelse
Start 13-01-06
128
2. Photoresistor
Foreslå en bedre oversettelse
Start 17-04-23
129
3. Silisium
Foreslå en bedre oversettelse
Start 17-05-05
130
4. Rekombinasjon
Foreslå en bedre oversettelse
Start 17-05-08
131
5. Intrensik halvleder
Foreslå en bedre oversettelse
Start 17-05-18
132
6. Halvleder
Foreslå en bedre oversettelse
Start 13-01-11
133
7. Brolikeretter
Foreslå en bedre oversettelse
Download VIII. Elektrisk strøm i væsker Foreslå en bedre oversettelse
Start 16-08-18
134
1. Dissosiasjon
Foreslå en bedre oversettelse
Start 16-09-20
135
2. Elektrolyse
Foreslå en bedre oversettelse
Start 13-01-13
136
3. Blyakkumulator
Foreslå en bedre oversettelse
Download IX. Elektrisk strøm i gasser og vakuum Foreslå en bedre oversettelse
Start 16-05-18
137
1. Ionisering – tap av elektrisk ladning
Foreslå en bedre oversettelse
Start 13-01-13
138
2. Elektrisk utladning gjennom en gass
Foreslå en bedre oversettelse
Start 13-01-14
139
3. Spenning/strøm diagram – gassutladning
Foreslå en bedre oversettelse
Start 13-01-14
140
4. Lysbue
Foreslå en bedre oversettelse
Start 13-01-16
141
5. Ruhmkorffs induktor
Foreslå en bedre oversettelse
Start 15-01-08
142
6. Elektronstråle
Foreslå en bedre oversettelse
Start 10-05-26
143
7. Oscilloskop
Foreslå en bedre oversettelse
Start 13-01-16
144
8. Maltese Cross Tube
Foreslå en bedre oversettelse
Start 13-11-19
145
9. Regioner i Crookes rør
Foreslå en bedre oversettelse
Start 13-01-16
146
10. Sankt Elms ild
Foreslå en bedre oversettelse
Start 13-01-16
147
11. Neonlampe
Foreslå en bedre oversettelse
Start 13-04-06
148
12. Lysrør
Foreslå en bedre oversettelse
Start 13-01-16
149
13. Lynvern beskyttelse
Foreslå en bedre oversettelse
Download X. Magnetfelt Foreslå en bedre oversettelse
Start 13-12-30
150
1. Magnet
Foreslå en bedre oversettelse
Start 17-03-15
151
2. Ferromagnetisme
Foreslå en bedre oversettelse
Start 15-02-20
152
3. Magnetfelt rundt rett leder
Foreslå en bedre oversettelse
Start 16-12-21
153
4. Venstre regel Fleming hånd
Foreslå en bedre oversettelse
Start 14-01-06
154
5. Elektromagnetisk induksjon
Foreslå en bedre oversettelse
Start 15-03-09
155
6. Lenz’ lov
Foreslå en bedre oversettelse
Start 16-03-06
156
7. Teltronrør
Foreslå en bedre oversettelse
Download XI. Vekselstrøm Foreslå en bedre oversettelse
Start 15-01-08
157
1. Alternator og dynamo
Foreslå en bedre oversettelse
Start 15-01-08
158
2. 3-fase generator
Foreslå en bedre oversettelse
Start 15-02-14
159
3. RLC-seriekrets
Foreslå en bedre oversettelse
Start 15-02-14
160
4. RLC-parallellkrets
Foreslå en bedre oversettelse
Start 16-05-23
161
5. Transformator
Foreslå en bedre oversettelse
Download XII. Optikk Foreslå en bedre oversettelse
Start 13-04-08
162
1. Prisme
Foreslå en bedre oversettelse
Start 13-08-07
163
2. Subtraktiv og additiv fargeblanding
Foreslå en bedre oversettelse
Start 13-08-09
164
3. Newton’s fargehjulet
Foreslå en bedre oversettelse
Start 15-05-30
165
4. Dobbeltspalte-eksperimentet
Foreslå en bedre oversettelse
Start 14-02-02
166
5. Speil
Foreslå en bedre oversettelse
Start 13-04-16
167
6. Optisk linse
Foreslå en bedre oversettelse
Start 17-04-29
168
7. Konveks linse
Foreslå en bedre oversettelse
Start 17-04-29
169
8. Konkav linse
Foreslå en bedre oversettelse
Start 13-05-12
170
9. Optisk defekt i øyet
Foreslå en bedre oversettelse
Start 13-07-22
171
10. Akkommodasjon
Foreslå en bedre oversettelse
Start 13-08-05
172
11. Lupe
Foreslå en bedre oversettelse
Start 13-08-21
173
12. Mikroskop
Foreslå en bedre oversettelse
Start 13-09-13
174
13. Keplers kikkert
Foreslå en bedre oversettelse
Start 13-09-13
175
14. Galileo kikkert
Foreslå en bedre oversettelse
Start 17-04-29
176
15. Konkave speil
Foreslå en bedre oversettelse
Start 17-04-29
177
16. Konveks spejl
Foreslå en bedre oversettelse
Start 13-09-22
178
17. Newtonsk reflektor teleskop
Foreslå en bedre oversettelse
Start 13-10-04
179
18. Lysflux
Foreslå en bedre oversettelse
Start 13-10-05
180
19. Lysstyrke
Foreslå en bedre oversettelse
Start 14-05-16
181
20. Belysningsstyrke
Foreslå en bedre oversettelse
Start 13-10-14
182
21. Svart legeme
Foreslå en bedre oversettelse
Start 13-10-15
183
22. Vart legeme – modell
Foreslå en bedre oversettelse
Start 17-04-19
184
23. Fotoelektrisk effekt
Foreslå en bedre oversettelse
Start 15-03-13
185
24. Elektromagnetiske bølger
Foreslå en bedre oversettelse
Start 15-03-20
186
25. Polariserande filter
Foreslå en bedre oversettelse
Start 15-08-22
187
26. Røntgenrør
Foreslå en bedre oversettelse
Download XIII. Den spesielle relativitetsteorien Foreslå en bedre oversettelse
Start 16-12-21
188
1. Michelson-Morley-eksperimentet
Foreslå en bedre oversettelse
Start 13-01-26
189
2. Tidsdilatasjon
Foreslå en bedre oversettelse
Start 13-01-26
190
3. Lengdekontraksjon
Foreslå en bedre oversettelse
Download XIV. Atomfysikk Foreslå en bedre oversettelse
Start 14-09-13
191
1. Atom Model
Foreslå en bedre oversettelse
Start 10-05-27
192
2. Gullfolieeksperimentet
Foreslå en bedre oversettelse
Start 10-05-26
193
3. Bohrs atommodell
Foreslå en bedre oversettelse
Start 14-07-04
194
4. Spektroskop
Foreslå en bedre oversettelse
Start 15-09-01
195
5. Comptonspredning
Foreslå en bedre oversettelse
Start 15-12-12
196
6. Franck-Hertz eksperiment
Foreslå en bedre oversettelse
Download XV. Kjernefysikk Foreslå en bedre oversettelse
Start 15-01-08
197
1. Stråling
Foreslå en bedre oversettelse
Start 10-05-26
198
2. Radioaktiv nedbrytning
Foreslå en bedre oversettelse
Start 14-09-13
199
3. Nedbrytningskjeden
Foreslå en bedre oversettelse
Start 15-06-17
200
4. Kjernereaksjon
Foreslå en bedre oversettelse
Download XVI. Matematikk Foreslå en bedre oversettelse
Start 16-12-23
201
1. Enhetssirkelen
Foreslå en bedre oversettelse
Start 15-05-27
202
2. Vektoraddisjon
Foreslå en bedre oversettelse
XVII. Hvem er jeg Foreslå en bedre oversettelse
Start 14-10-18
203
1. Lærer fra Moravia
Foreslå en bedre oversettelse
HTML5: 180 (88.7 %)
FLASH: 23/203 (11.3 %)

 Windows Store Application for Windows Store is not possible,
because it does not support Adobe Air.