Fyzika ve škole (Android & iOS)


Foreslå en bedre oversettelse Foreslå en bedre oversettelse: www_no.xml   no.xml
Lag en annen språkversjon Lag en annen språkversjon: www_no.xml   no.xml

I. Mekanikk Foreslå en bedre oversettelse
Start 17-11-19
1
1. Skråplan
Foreslå en bedre oversettelse
Start 18-01-07
2
2. Kraftparallellogram
Foreslå en bedre oversettelse
Start 17-12-15
3
3. Skyvelære
Foreslå en bedre oversettelse
Start 17-11-30
4
4. Mikrometer
Foreslå en bedre oversettelse
Start 18-09-18
5
5. Bevegelse
Foreslå en bedre oversettelse
Start 18-11-22
6
6. Sirkelbevegelse
Foreslå en bedre oversettelse
Start 17-12-16
7
7. Talje
Foreslå en bedre oversettelse
Start 18-01-09
8
8. Taljer
Foreslå en bedre oversettelse
Start 18-01-06
9
9. Vektstang
Foreslå en bedre oversettelse
Start 18-06-10
10
10. Newtons første lov
Foreslå en bedre oversettelse
Start 18-01-20
11
11. Newtons andre lov
Foreslå en bedre oversettelse
Start 17-11-27
12
12. Newtons tredje lov
Foreslå en bedre oversettelse
Start 18-05-12
13
13. Arbeid
Foreslå en bedre oversettelse
Start 18-12-27
14
14. Elastisk kollisjon
Foreslå en bedre oversettelse
Start 18-12-27
15
15. Uelastisk kollisjon
Foreslå en bedre oversettelse
Start 18-02-16
16
16. Energiprinsippet
Foreslå en bedre oversettelse
Start 18-06-24
17
17. Maxwells pendel
Foreslå en bedre oversettelse
Start 18-02-04
18
18. Friksjon og luftmotstand
Foreslå en bedre oversettelse
Start 18-06-10
19
19. Newtons vugge
Foreslå en bedre oversettelse
Start 18-01-11
20
20. Arkimedes’ prinsipp
Foreslå en bedre oversettelse
Start 18-01-24
21
21. Kartesisk dykkar
Foreslå en bedre oversettelse
Start 18-05-31
22
22. Vaterpass
Foreslå en bedre oversettelse
Start 18-06-10
23
23. Trykk
Foreslå en bedre oversettelse
Start 17-11-26
24
24. Pumpe
Foreslå en bedre oversettelse
Start 17-12-02
25
25. Pascal lov
Foreslå en bedre oversettelse
Start 18-01-21
26
26. Bernoulli-prinsippet
Foreslå en bedre oversettelse
Start 18-03-03
27
27. Massesentrum
Foreslå en bedre oversettelse
Start 18-08-03
28
28. Mekanisk likevekt 1
Foreslå en bedre oversettelse
Start 18-03-14
29
29. Mekanisk likevekt 2
Foreslå en bedre oversettelse
Start 18-02-07
30
30. Mekanisk likevekt 3
Foreslå en bedre oversettelse
II. Gravitasjonsfelt Foreslå en bedre oversettelse
Start 17-11-23
31
1. Newtons tyngdelov
Foreslå en bedre oversettelse
Start 17-11-30
32
2. Intensiteten av tyngdekraften
Foreslå en bedre oversettelse
Start 17-11-23
33
3. Gravitasjonsfelt
Foreslå en bedre oversettelse
Start 17-11-23
34
4. Homogene gravitasjonsfelt
Foreslå en bedre oversettelse
Start 18-06-02
35
5. Geografiske koordinater
Foreslå en bedre oversettelse
Start 18-05-24
36
6. Tyngdens akselerasjon
Foreslå en bedre oversettelse
Start 18-06-07
37
7. Foucaults pendel
Foreslå en bedre oversettelse
Start 19-01-04
38
8. Vektløshet
Foreslå en bedre oversettelse
Start 17-11-25
39
9. Super heis
Foreslå en bedre oversettelse
Start 18-10-09
40
10. Fritt fall
Foreslå en bedre oversettelse
Start 17-11-26
41
11. Fallrør for vakuum
Foreslå en bedre oversettelse
Start 17-12-13
42
12. Bevegelse i to dimensjoner
Foreslå en bedre oversettelse
Start 18-02-25
43
13. Horisontal kast
Foreslå en bedre oversettelse
Start 17-11-25
44
14. Fritt fall eksperiment
Foreslå en bedre oversettelse
Start 17-12-05
45
15. Vanntrykk og vannfart
Foreslå en bedre oversettelse
Start 17-12-13
46
16. Vertikal kast
Foreslå en bedre oversettelse
Start 17-12-14
47
17. Prosjektil-bevegelse
Foreslå en bedre oversettelse
Start 18-03-02
48
18. Prosjektil-bevegelse – granat
Foreslå en bedre oversettelse
Start 18-06-27
49
19. Baner
Foreslå en bedre oversettelse
Start 18-01-06
50
20. Newtons kanon
Foreslå en bedre oversettelse
Start 18-05-27
51
21. Geostasjonær satellitt
Foreslå en bedre oversettelse
Start 18-10-08
52
22. Keplers 1. lov
Foreslå en bedre oversettelse
Start 18-01-06
53
23. Keplers 2. lov
Foreslå en bedre oversettelse
Start 17-10-01
54
24. Keplers 3. lov – indre planetene
Foreslå en bedre oversettelse
Start 18-07-02
55
25. Keplers 3. lov – ytre planetene
Foreslå en bedre oversettelse
Start 18-06-02
56
26. Solsystemet
Foreslå en bedre oversettelse
Start 18-06-05
57
27. Månefase
Foreslå en bedre oversettelse
Start 18-10-02
58
28. Stjernebilde
Foreslå en bedre oversettelse
Start 18-10-14
59
29. Keplers lover
Foreslå en bedre oversettelse
III. Mekaniske svingninger og bølger Foreslå en bedre oversettelse
Start 18-01-18
60
1. Oscillatorer
Foreslå en bedre oversettelse
Start 18-03-06
61
2. Sirkelbevegelse
Foreslå en bedre oversettelse
Start 17-12-29
62
3. Mekaniske svingninger
Foreslå en bedre oversettelse
Start 18-06-10
63
4. Superposisjonsprinsippet
Foreslå en bedre oversettelse
Start 18-06-10
64
5. Superposisjonsprinsippet f1 = f2
Foreslå en bedre oversettelse
Start 18-06-10
65
6. Superposisjonsprinsippet f1 ≈ f2
Foreslå en bedre oversettelse
Start 17-12-28
66
7. Fase
Foreslå en bedre oversettelse
Start 18-06-10
67
8. Firkantbølge
Foreslå en bedre oversettelse
Start 18-03-20
68
9. Lissajous-kurven
Foreslå en bedre oversettelse
Start 18-01-27
69
10. Dempete svingninger
Foreslå en bedre oversettelse
Start 17-12-29
70
11. Tvungen svingning
Foreslå en bedre oversettelse
Start 17-12-23
71
12. Pendel
Foreslå en bedre oversettelse
Start 18-07-02
72
13. Pendel – Helikopter
Foreslå en bedre oversettelse
Start 17-12-29
73
14. Harmonisk oscillator
Foreslå en bedre oversettelse
Start 18-06-10
74
15. Harmonisk oscillator – Helikopter
Foreslå en bedre oversettelse
Start 17-12-19
75
16. Koblede oscillatorer
Foreslå en bedre oversettelse
Start 17-12-31
76
17. Refleksjon
Foreslå en bedre oversettelse
Start 17-12-31
77
18. Refraksjon
Foreslå en bedre oversettelse
Start 17-11-27
78
19. Refleksjon av bølger
Foreslå en bedre oversettelse
Start 18-03-20
79
20. Stående bølge
Foreslå en bedre oversettelse
Start 17-12-30
80
21. Resonans
Foreslå en bedre oversettelse
Start 17-12-29
81
22. Lydens hastighet
Foreslå en bedre oversettelse
Start 18-06-18
82
23. Dopplereffekt
Foreslå en bedre oversettelse
Start 17-12-29
83
24. Sjokkbølge
Foreslå en bedre oversettelse
Start 18-02-01
84
25. Huggens-Fresnel prinsippet
Foreslå en bedre oversettelse
Start 18-06-10
85
26. Bølge pendel
Foreslå en bedre oversettelse
Start 18-06-10
86
27. Stående bølge
Foreslå en bedre oversettelse
Start 18-06-10
87
28. Galileos pendel
Foreslå en bedre oversettelse
Start 18-06-10
88
29. Bølgemaskin tversbølger
Foreslå en bedre oversettelse
Start 18-03-20
89
30. Bølge
Foreslå en bedre oversettelse
Start 18-07-30
90
31. Lyd
Foreslå en bedre oversettelse
IV. Molekylære fysikk og termodynamikk Foreslå en bedre oversettelse
Start 18-02-10
91
1. Brownsk bevegelse
Foreslå en bedre oversettelse
Start 18-02-10
92
2. Diffusjon
Foreslå en bedre oversettelse
Start 18-03-20
93
3. Maxwell-Boltzmanns fordelingslov
Foreslå en bedre oversettelse
Start 17-12-05
94
4. Galileo-thermometer
Foreslå en bedre oversettelse
Start 17-12-03
95
5. Temperaturskala
Foreslå en bedre oversettelse
Start 18-02-04
96
6. Varmens mekaniske ekvivalent
Foreslå en bedre oversettelse
Start 18-05-10
97
7. Indre energi
Foreslå en bedre oversettelse
Start 17-12-12
98
8. Varmeoverføring – konveksjon
Foreslå en bedre oversettelse
Start 18-06-10
99
9. Varmeoverføring – stråling
Foreslå en bedre oversettelse
Start 17-12-12
100
10. Varmeoverføring – varmeledning
Foreslå en bedre oversettelse
Start 17-12-14
101
11. Isotermprosess
Foreslå en bedre oversettelse
Start 17-12-14
102
12. Isobar prosess
Foreslå en bedre oversettelse
Start 17-12-16
103
13. Isokor prosess
Foreslå en bedre oversettelse
Start 17-12-16
104
14. Adiabatisk prosess
Foreslå en bedre oversettelse
Start 18-02-01
105
15. Carnotprosess
Foreslå en bedre oversettelse
Start 18-08-02
106
16. Damplokomotiv
Foreslå en bedre oversettelse
Start 18-01-13
107
17. Totaktsmotor
Foreslå en bedre oversettelse
Start 18-01-13
108
18. Firetaktsmotor
Foreslå en bedre oversettelse
Start 18-01-14
109
19. Dieselmotor
Foreslå en bedre oversettelse
Start 18-01-14
110
20. Wankelmotor
Foreslå en bedre oversettelse
Start 17-11-23
111
21. Perpetuum mobile
Foreslå en bedre oversettelse
Start 17-11-23
112
22. Drikkefugl
Foreslå en bedre oversettelse
Start 17-11-25
113
23. Kjøleskap
Foreslå en bedre oversettelse
Start 17-11-25
114
24. Kapillaritet
Foreslå en bedre oversettelse
Start 18-01-03
115
25. Kokepunkt – Atmosfærisk trykk
Foreslå en bedre oversettelse
Start 18-01-03
116
26. Kokepunkt – Høgde over havet
Foreslå en bedre oversettelse
Start 18-01-03
117
27. Atmosfærisk trykk – Høgde over havet
Foreslå en bedre oversettelse
Start 18-06-10
118
28. Jordens atmosfære
Foreslå en bedre oversettelse
Start 18-01-02
119
29. Absolutt luftfuktighet
Foreslå en bedre oversettelse
Start 18-01-02
120
30. Relativ luftfuktighet
Foreslå en bedre oversettelse
Start 18-01-02
121
31. Duggpunkt
Foreslå en bedre oversettelse
V. Elektrostatikk Foreslå en bedre oversettelse
Start 18-03-18
122
1. Elektrisk felt
Foreslå en bedre oversettelse
Start 18-03-24
123
2. Elektrisk ladning og elektriske felt
Foreslå en bedre oversettelse
Start 18-06-10
124
3. Kondensator
Foreslå en bedre oversettelse
VI. Elektrisk strøm Foreslå en bedre oversettelse
Start 18-10-01
125
1. Elektronisk krets
Foreslå en bedre oversettelse
Start 18-03-17
126
2. Ohms lov
Foreslå en bedre oversettelse
Start 18-03-15
127
3. Indre motstand
Foreslå en bedre oversettelse
Start 18-12-01
128
4. Kirchhoffs lover
Foreslå en bedre oversettelse
Start 18-03-20
129
5. Elektrisk motstand
Foreslå en bedre oversettelse
VII. Halvleder Foreslå en bedre oversettelse
Start 17-11-25
130
1. Termistor
Foreslå en bedre oversettelse
Start 18-06-10
131
2. Photoresistor
Foreslå en bedre oversettelse
Start 18-05-17
132
3. Silisium
Foreslå en bedre oversettelse
Start 18-05-14
133
4. Rekombinasjon
Foreslå en bedre oversettelse
Start 18-05-13
134
5. Intrensik halvleder
Foreslå en bedre oversettelse
Start 18-05-19
135
6. Halvleder
Foreslå en bedre oversettelse
Start 18-01-03
136
7. Brolikeretter
Foreslå en bedre oversettelse
VIII. Elektrisk strøm i væsker Foreslå en bedre oversettelse
Start 18-05-07
137
1. Dissosiasjon
Foreslå en bedre oversettelse
Start 18-05-06
138
2. Elektrolyse
Foreslå en bedre oversettelse
Start 17-11-26
139
3. Blyakkumulator
Foreslå en bedre oversettelse
IX. Elektrisk strøm i gasser og vakuum Foreslå en bedre oversettelse
Start 18-02-26
140
1. Ionisering – tap av elektrisk ladning
Foreslå en bedre oversettelse
Start 17-12-19
141
2. Elektrisk utladning gjennom en gass
Foreslå en bedre oversettelse
Start 18-01-01
142
3. Spenning/strøm diagram – gassutladning
Foreslå en bedre oversettelse
Start 18-06-10
143
4. Lysbue
Foreslå en bedre oversettelse
Start 17-12-28
144
5. Ruhmkorffs induktor
Foreslå en bedre oversettelse
Start 17-12-28
145
6. Elektronstråle
Foreslå en bedre oversettelse
Start 18-01-01
146
7. Oscilloskop
Foreslå en bedre oversettelse
Start 17-12-30
147
8. Maltese Cross Tube
Foreslå en bedre oversettelse
Start 17-12-31
148
9. Regioner i Crookes rør
Foreslå en bedre oversettelse
Start 17-12-31
149
10. Sankt Elms ild
Foreslå en bedre oversettelse
Start 17-12-31
150
11. Neonlampe
Foreslå en bedre oversettelse
Start 18-02-25
151
12. Lysrør
Foreslå en bedre oversettelse
Start 18-06-10
152
13. Lynvern beskyttelse
Foreslå en bedre oversettelse
X. Magnetfelt Foreslå en bedre oversettelse
Start 18-01-10
153
1. Magnet
Foreslå en bedre oversettelse
Start 18-03-15
154
2. Ferromagnetisme
Foreslå en bedre oversettelse
Start 18-06-21
155
3. Magnetfelt rundt rett leder
Foreslå en bedre oversettelse
Start 17-12-21
156
4. Venstre regel Fleming hånd
Foreslå en bedre oversettelse
Start 18-06-01
157
5. Elektromagnetisk induksjon
Foreslå en bedre oversettelse
Start 18-03-11
158
6. Lenz’ lov
Foreslå en bedre oversettelse
Start 18-05-20
159
7. Teltronrør
Foreslå en bedre oversettelse
XI. Vekselstrøm Foreslå en bedre oversettelse
Start 18-03-11
160
1. Alternator og dynamo
Foreslå en bedre oversettelse
Start 18-03-10
161
2. 3-fase generator
Foreslå en bedre oversettelse
Start 18-03-21
162
3. RLC-seriekrets
Foreslå en bedre oversettelse
Start 18-03-21
163
4. RLC-parallellkrets
Foreslå en bedre oversettelse
Start 18-03-11
164
5. Transformator
Foreslå en bedre oversettelse
XII. Optikk Foreslå en bedre oversettelse
Start 18-03-22
165
1. Prisme
Foreslå en bedre oversettelse
Start 18-07-21
166
2. Subtraktiv og additiv fargeblanding
Foreslå en bedre oversettelse
Start 18-06-24
167
3. Newton’s fargehjulet
Foreslå en bedre oversettelse
Start 18-05-29
168
4. Dobbeltspalte-eksperimentet
Foreslå en bedre oversettelse
Start 18-06-10
169
5. Speil
Foreslå en bedre oversettelse
Start 18-03-23
170
6. Optisk linse
Foreslå en bedre oversettelse
Start 18-04-29
171
7. Konveks linse
Foreslå en bedre oversettelse
Start 18-12-05
172
8. Konkav linse
Foreslå en bedre oversettelse
Start 18-03-25
173
9. Optisk defekt i øyet
Foreslå en bedre oversettelse
Start 18-03-24
174
10. Akkommodasjon
Foreslå en bedre oversettelse
Start 18-03-26
175
11. Lupe
Foreslå en bedre oversettelse
Start 18-03-25
176
12. Mikroskop
Foreslå en bedre oversettelse
Start 18-03-27
177
13. Keplers kikkert
Foreslå en bedre oversettelse
Start 18-03-27
178
14. Galileo kikkert
Foreslå en bedre oversettelse
Start 18-07-15
179
15. Konkave speil
Foreslå en bedre oversettelse
Start 18-07-15
180
16. Konveks spejl
Foreslå en bedre oversettelse
Start 18-03-28
181
17. Newtonsk reflektor teleskop
Foreslå en bedre oversettelse
Start 18-04-16
182
18. Lysflux
Foreslå en bedre oversettelse
Start 18-01-06
183
19. Lysstyrke
Foreslå en bedre oversettelse
Start 18-04-16
184
20. Belysningsstyrke
Foreslå en bedre oversettelse
Start 18-04-14
185
21. Svart legeme
Foreslå en bedre oversettelse
Start 17-12-02
186
22. Vart legeme – modell
Foreslå en bedre oversettelse
Start 18-04-19
187
23. Fotoelektrisk effekt
Foreslå en bedre oversettelse
Start 18-06-23
188
24. Elektromagnetiske bølger
Foreslå en bedre oversettelse
Start 18-04-11
189
25. Polariserande filter
Foreslå en bedre oversettelse
Start 18-06-10
190
26. Røntgenrør
Foreslå en bedre oversettelse
XIII. Den spesielle relativitetsteorien Foreslå en bedre oversettelse
Start 17-12-21
191
1. Michelson-Morley-eksperimentet
Foreslå en bedre oversettelse
Start 17-12-17
192
2. Tidsdilatasjon
Foreslå en bedre oversettelse
Start 17-12-19
193
3. Lengdekontraksjon
Foreslå en bedre oversettelse
XIV. Atomfysikk Foreslå en bedre oversettelse
Start 18-01-28
194
1. Atom Model
Foreslå en bedre oversettelse
Start 17-12-31
195
2. Gullfolieeksperimentet
Foreslå en bedre oversettelse
Start 18-06-10
196
3. Bohrs atommodell
Foreslå en bedre oversettelse
Start 18-01-10
197
4. Spektroskop
Foreslå en bedre oversettelse
Start 17-12-04
198
5. Comptonspredning
Foreslå en bedre oversettelse
Start 18-02-17
199
6. Franck-Hertz eksperiment
Foreslå en bedre oversettelse
XV. Kjernefysikk Foreslå en bedre oversettelse
Start 17-12-31
200
1. Stråling
Foreslå en bedre oversettelse
Start 18-01-21
201
2. Radioaktiv nedbrytning
Foreslå en bedre oversettelse
Start 18-05-12
202
3. Nedbrytningskjeden
Foreslå en bedre oversettelse
Start 18-01-14
203
4. Kjernereaksjon
Foreslå en bedre oversettelse
XVI. Matematikk Foreslå en bedre oversettelse
Start 18-09-16
204
1. Pythagoras’ læresetning
Foreslå en bedre oversettelse
Start 18-09-26
205
2. Radian
Foreslå en bedre oversettelse
Start 17-12-22
206
3. Enhetssirkelen
Foreslå en bedre oversettelse
Start 18-07-26
207
4. Vektoraddisjon
Foreslå en bedre oversettelse
XVII. Hvem er jeg Foreslå en bedre oversettelse
Start 17-11-26
208
1. Lærer fra Moravia
Foreslå en bedre oversettelse
 Windows Store Application for Windows Store is not possible,
because it does not support Adobe Air.