Fyzika ve škole (Android & iOS & MS Store)


Zaproponuj lepsze tłumaczenie Zaproponuj lepsze tłumaczenie: www_pl.xml   pl.xml
Utworzyć inną wersję językową Utworzyć inną wersję językową: www_pl.xml   pl.xml
Start Domino Czech Republic
I. Mechanika Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 17-11-19
1
1. Równia pochyła
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 19-06-30
2
2. Układ odniesienia
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 18-01-07
3
3. Równoległobok sił
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 19-04-14
4
4. Suwmiarka
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 19-04-14
5
5. Śruba mikrometryczna
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 18-09-18
6
6. Ruch
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 19-04-14
7
7. Ruch jednostajny po okręgu
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 17-12-16
8
8. Wielokrążek stały i przesuwny
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 18-01-09
9
9. Wielokrążek
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 18-01-06
10
10. Dźwignia dwustronna
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 18-06-10
11
11. I zasada dynamiki Newtona
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 19-04-14
12
12. II zasada dynamiki Newtona
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 17-11-27
13
13. III zasada dynamiki Newtona
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 19-04-14
14
14. Praca mechaniczna
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 19-04-14
15
15. Zderzenia sprężyste
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 19-04-14
16
16. Zderzenia niesprężyste
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 18-02-16
17
17. Zasada zachowania energii
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 18-06-24
18
18. Koło Maxwella
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 19-04-07
19
19. Moment bezwładności
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 19-04-14
20
20. Równia pochyła
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 18-06-10
21
21. Kołyska Newtona
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 18-01-11
22
22. Prawo Archimedesa
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 18-01-24
23
23. Nurek Kartezjusza
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 18-05-31
24
24. Poziomica
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 19-03-16
25
25. Naczynia połączone
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 19-04-14
26
26. Ciśnienie
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 17-11-26
27
27. Pompa
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 19-08-30
28
28. Prawo Pascala
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 17-12-02
29
29. Podnośnik hydrauliczny
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 18-01-21
30
30. Równanie Bernoulliego
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 19-03-26
31
31. Siła nośna
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 18-03-03
32
32. Środek ciężkości
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 18-08-03
33
33. Rodzaje równowagi
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 18-03-14
34
34. Równowaga 2
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 18-02-07
35
35. Równowaga 3
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
II. Pole grawitacyjne Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 19-04-15
36
1. Prawo powszechnego ciążenia
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 19-04-15
37
2. Natężenie pola grawitacyjnego
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 19-04-15
38
3. Pole grawitacyjne centralne
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 17-11-23
39
4. Pole grawitacyjne jednorodne
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 19-04-15
40
5. Współrzędne geograficzne
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 19-04-15
41
6. Przyspieszenie ziemskie
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 18-06-07
42
7. Wahadło Foucaulta
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 19-01-04
43
8. Stan nieważkości
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 17-11-25
44
9. Super winda
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 19-04-15
45
10. Spadek swobodny
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 17-11-26
46
11. Rura Newtona
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 19-04-15
47
12. Skladanie ruchów
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 19-04-15
48
13. Rzut poziomy
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 19-04-15
49
14. Spadkownica
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 19-04-15
50
15. Wypływ cieczy przez otwór
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 19-04-15
51
16. Rzut pionowy do góry
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 19-04-15
52
17. Rzut ukośny
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 19-04-15
53
18. Rzut ukośny – granat
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 18-06-27
54
19. Trajektorie ciał
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 19-04-14
55
20. Prędkości kosmiczne
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 19-04-14
56
21. Satelity geostacjonarne
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 18-10-08
57
22. I prawo Keplera
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 18-01-06
58
23. II prawo Keplera
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 17-10-01
59
24. III prawo Keplera – planety wewnętrzne
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 18-07-02
60
25. III prawo Keplera – planety zewnętrzne
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 18-06-02
61
26. Układ Słoneczny
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 18-06-05
62
27. Fazy Księżyca
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 18-10-02
63
28. Gwiazdozbiory
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 18-10-14
64
29. Prawa Keplera
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
III. Drgania i fale mechaniczne Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 18-01-18
65
1. Oscylatory
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 18-03-06
66
2. Ruch po okręgu
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 19-03-29
67
3. Drgania harmoniczne
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 19-03-30
68
4. Składanie drgań
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 19-03-30
69
5. Składanie drgań f1 = f2
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 19-05-17
70
6. Składanie drgań f1 ≈ f2
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 19-03-30
71
7. Faza drgań harmonicznych
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 18-06-10
72
8. Fala prostokątna
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 18-03-20
73
9. Składanie drgań prostopadłych
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 19-03-30
74
10. Drgania tłumione
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 19-03-30
75
11. Drgania wymuszone
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 19-05-06
76
12. Wahadło matematyczne
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 18-07-02
77
13. Wahadło matematyczne – Śmigłowiec
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 17-12-29
78
14. Drgania mechaniczne
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 18-06-10
79
15. Mechaniczny oscylator – Śmigłowiec
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 17-12-19
80
16. Oscylatory sprzężone
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 19-03-30
81
17. Odbicie fali
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 19-03-30
82
18. Załamanie fali
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 17-11-27
83
19. Faza przy odbiciu
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 18-03-20
84
20. Fale stojące
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 17-12-30
85
21. Rezonans
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 19-03-30
86
22. Prędkość dźwięku
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 19-03-30
87
23. Efekt Dopplera
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 19-03-30
88
24. Fala uderzeniowa
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 18-02-01
89
25. Zasada Huygensa
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 19-05-30
90
26. Fale wahadłowe
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 18-06-10
91
27. Fale stojące
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 18-06-10
92
28. Wahadło Galileusza
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 18-06-10
93
29. Falownica Juliusa
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 18-03-20
94
30. Falowanie
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 18-07-30
95
31. Dźwięk
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
IV. Fizyka molekularna i termodynamika Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 18-02-10
96
1. Ruchy Browna
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 18-02-10
97
2. Dyfuzja
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 18-03-20
98
3. Rozkład prędkości cząsteczek gazu
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 17-12-05
99
4. Termometr Galileusza
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 19-04-13
100
5. Skale temperatur
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 19-04-13
101
6. Mechaniczny równoważnik ciepła
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 18-05-10
102
7. Energia wewnętrzna
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 17-12-12
103
8. Przekaz energii wewnętrznej – konwekcja
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 18-06-10
104
9. Przekaz energii wewnętrznej – promieniowanie
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 17-12-12
105
10. Przekaz energii wewnętrznej – przewodnictwo cieplne
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 19-04-13
106
11. Przemiana izotermiczna – Prawo Boyle’a-Mariotte’a
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 17-12-14
107
12. Przemiana izobaryczna – Prawo Gay-Lussaca
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 17-12-16
108
13. Przemiana izochoryczna – Prawo Charles’a
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 19-04-14
109
14. Przemiana adiabatyczna
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 19-05-09
110
15. Cykl Carnota
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 18-08-02
111
16. Lokomotywa parowa
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 18-01-13
112
17. Silnik dwusuwowy
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 18-01-13
113
18. Silnik czterosuwowy
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 18-01-14
114
19. Silnik o zapłonie samoczynnym
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 18-01-14
115
20. Silnik Wankla
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 17-11-23
116
21. Perpetuum mobile
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 17-11-23
117
22. Kaczka pijaczka
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 17-11-25
118
23. Chłodziarka
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 17-11-25
119
24. Ciśnienie kapilarne
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 19-04-13
120
25. Temperatura wrzenia – Ciśnienie atmosferyczne
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 19-04-13
121
26. Temperatura wrzenia – Wysokość bezwzględna
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 19-04-13
122
27. Ciśnienie atmosferyczne – Wysokość bezwzględna
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 19-04-13
123
28. Atmosfera Ziemi
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 19-04-13
124
29. Wilgotność bezwzględna
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 19-04-13
125
30. Wilgotność względna
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 19-04-13
126
31. Punkt rosy
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
V. Elektrostatyka Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 19-05-21
127
1. Maszyna Wimshursta
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 19-03-29
128
2. Generator Van de Graaffa
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 19-04-14
129
3. Centralne pole elektrostatyczne
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 18-03-24
130
4. Ładunki i pola elektryczne
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 19-04-14
131
5. Kondensator
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
VI. Prąd elektryczny Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 18-10-01
132
1. Obwód elektryczny
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 19-11-17
133
2. Prawo Ohma
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 18-03-15
134
3. Opór wewnętrzny ogniwa
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 18-12-01
135
4. Prawa Kirchhoffa
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 19-04-14
136
5. Opór elektryczny
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 19-11-18
137
6. Temperaturowy współczynnik rezystancji
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
VII. Półprzewodniki Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 17-11-25
138
1. Termistor
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 18-06-10
139
2. Fotorezystor
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 18-05-17
140
3. Krzem
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 18-05-14
141
4. Generowanie i rekombinacja nośników prądu
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 18-05-13
142
5. Przewodnictwo dziurowe
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 18-05-19
143
6. Półprzewodniki
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 18-01-03
144
7. Mostek Graetza
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
VIII. Prąd elektryczny w cieczach Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 18-05-07
145
1. Dysocjacja elektrolityczna
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 18-05-06
146
2. Elektroliza
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 17-11-26
147
3. Akumulator kwasowo-ołowiowy
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
IX. Prąd elektryczny w gazach i próżni Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 18-02-26
148
1. Jonizacja – rozładowania elektroskopu
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 17-12-19
149
2. Wyładowania elektryczne w gazach
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 18-01-01
150
3. Charakterystyka I(U)
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 18-06-10
151
4. Łuk elektryczny
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 17-12-28
152
5. Cewka Ruhmkorffa
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 17-12-28
153
6. Promienie katodowe
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 18-01-01
154
7. Oscyloskop
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 17-12-30
155
8. Rura Crookesa – krzyż maltański
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 17-12-31
156
9. Świecenie gazów
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 17-12-31
157
10. Ognie świętego Elma
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 17-12-31
158
11. Lampa neonowa
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 18-02-25
159
12. Świetlówka
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 18-06-10
160
13. Ochrona odgromowa
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
X. Pole magnetyczne Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 18-01-10
161
1. Magnes sztabkowy
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 18-03-15
162
2. Ferromagnetyzm
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 18-06-21
163
3. Reguła śruby prawoskrętnej
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 17-12-21
164
4. Reguła lewej dłoni, reguła Fleminga
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 18-06-01
165
5. Indukcja elektromagnetyczna
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 18-03-11
166
6. Reguła Lenza
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 18-05-20
167
7. Cewka Helmholtza
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
XI. Prąd przemienny Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 18-03-11
168
1. Alternator i dynamo
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 18-03-10
169
2. Generator prądu trójfazowego
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 18-03-21
170
3. Szeregowy obwód RLC
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 18-03-21
171
4. Równoległy obwód RLC
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 18-03-11
172
5. Transformator
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 19-09-29
173
6. Wahadło Waltenhofena
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
XII. Optyka Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 19-04-14
174
1. Pryzmat
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 18-07-21
175
2. Subtraktywne a addytywne mieszanie barw
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 18-06-24
176
3. Tarcza Newtona
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 19-04-14
177
4. Doświadczenie Younga
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 18-06-10
178
5. Zwierciadła płaskie
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 19-04-14
179
6. Soczewka
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 19-04-14
180
7. Soczewka skupiająca
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 19-04-14
181
8. Soczewka rozpraszająca
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 18-03-25
182
9. Wady wzroku
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 18-03-24
183
10. Akomodacja oka
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 18-03-26
184
11. Lupa
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 18-03-25
185
12. Mikroskop
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 18-03-27
186
13. Luneta Keplera
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 18-03-27
187
14. Luneta Galileusza
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 19-04-14
188
15. Zwierciadło wklęsłe
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 19-04-14
189
16. Zwierciadło wypukłe
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 18-03-28
190
17. Luneta Newtona
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 18-04-16
191
18. Strumień świetlny
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 18-01-06
192
19. Światłość
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 18-04-16
193
20. Natężenie oświetlenia
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 18-04-14
194
21. Ciało doskonale czarne
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 17-12-02
195
22. Model ciała doskonale czarnego
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 18-04-19
196
23. Efekt fotoelektryczny
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 18-06-23
197
24. Fala elektromagnetyczna
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 18-04-11
198
25. Filtr polaryzacyjny
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 18-06-10
199
26. Lampa rentgenowska
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
XIII. Szczególna teoria względności Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 17-12-21
200
1. Doświadczenie Michelsona-Morleya
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 19-06-07
201
2. Dylatacja czasu
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 19-04-14
202
3. Skrócenie Lorentza-Fitzgeralda
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
XIV. Fizyka atomowa Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 18-01-28
203
1. Modele atomu
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 17-12-31
204
2. Eksperyment Rutherforda
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 19-06-07
205
3. Model atomu Bohra
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 18-01-10
206
4. Spektroskop
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 17-12-04
207
5. Zjawisko Comptona
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 18-02-17
208
6. Eksperyment Francka-Hertza
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
XV. Fizyka jądrowa Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 17-12-31
209
1. Promieniowanie
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 19-04-14
210
2. Rozpad promieniotwórczy
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 18-05-12
211
3. Szeregi promieniotwórcze
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 18-01-14
212
4. Reakcja jądrowa
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
XVI. Matematyka Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 18-09-16
213
1. Twierdzenie Pitagorasa
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 19-04-08
214
2. Radian
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 19-04-13
215
3. Okrąg jednostkowy
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 18-07-26
216
4. Dodawanie wektorów
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 19-11-14
217
5. Deska Galtona
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
XVII. Kim jestem Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 17-11-26
218
1. Nauczyciel z Moraw
Zaproponuj lepsze tłumaczenie