Fyzika ve škole (Android & iOS)


Zaproponuj lepsze tłumaczenie Zaproponuj lepsze tłumaczenie: www_pl.xml   pl.xml
Utworzyć inną wersję językową Utworzyć inną wersję językową: www_pl.xml   pl.xml

I. Mechanika Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 17-11-19
1
1. Równia pochyła
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 18-01-07
2
2. Równoległobok sił
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 17-12-15
3
3. Suwmiarka
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 17-11-30
4
4. Śruba mikrometryczna
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 18-09-18
5
5. Ruch
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 18-11-22
6
6. Ruch jednostajny po okręgu
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 17-12-16
7
7. Wielokrążek stały i przesuwny
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 18-01-09
8
8. Wielokrążek
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 18-01-06
9
9. Dźwignia dwustronna
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 18-06-10
10
10. I zasada dynamiki Newtona
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 18-01-20
11
11. II zasada dynamiki Newtona
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 17-11-27
12
12. III zasada dynamiki Newtona
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 18-05-12
13
13. Praca mechaniczna
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 18-12-27
14
14. Zderzenia sprężyste
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 18-12-27
15
15. Zderzenia niesprężyste
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 18-02-16
16
16. Zasada zachowania energii
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 18-06-24
17
17. Koło Maxwella
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 18-02-04
18
18. Równia pochyła
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 18-06-10
19
19. Kołyska Newtona
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 18-01-11
20
20. Prawo Archimedesa
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 18-01-24
21
21. Nurek Kartezjusza
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 18-05-31
22
22. Poziomica
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 18-06-10
23
23. Ciśnienie
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 17-11-26
24
24. Pompa
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 17-12-02
25
25. Prawo Pascala
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 18-01-21
26
26. Równanie Bernoulliego
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 18-03-03
27
27. Środek ciężkości
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 18-08-03
28
28. Rodzaje równowagi
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 18-03-14
29
29. Równowaga 2
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 18-02-07
30
30. Równowaga 3
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
II. Pole grawitacyjne Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 17-11-23
31
1. Prawo powszechnego ciążenia
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 17-11-30
32
2. Natężenie pola grawitacyjnego
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 17-11-23
33
3. Pole grawitacyjne centralne
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 17-11-23
34
4. Pole grawitacyjne jednorodne
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 18-06-02
35
5. Współrzędne geograficzne
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 18-05-24
36
6. Przyspieszenie ziemskie
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 18-06-07
37
7. Wahadło Foucaulta
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 19-01-04
38
8. Stan nieważkości
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 17-11-25
39
9. Super winda
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 18-10-09
40
10. Spadek swobodny
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 17-11-26
41
11. Rura Newtona
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 17-12-13
42
12. Skladanie ruchów
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 18-02-25
43
13. Rzut poziomy
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 17-11-25
44
14. Spadkownica
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 17-12-05
45
15. Wypływ cieczy przez otwór
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 17-12-13
46
16. Rzut pionowy do góry
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 17-12-14
47
17. Rzut ukośny
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 18-03-02
48
18. Rzut ukośny – granat
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 18-06-27
49
19. Trajektorie ciał
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 18-01-06
50
20. Prędkości kosmiczne
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 18-05-27
51
21. Satelity geostacjonarne
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 18-10-08
52
22. I prawo Keplera
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 18-01-06
53
23. II prawo Keplera
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 17-10-01
54
24. III prawo Keplera – planety wewnętrzne
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 18-07-02
55
25. III prawo Keplera – planety zewnętrzne
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 18-06-02
56
26. Układ Słoneczny
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 18-06-05
57
27. Fazy Księżyca
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 18-10-02
58
28. Gwiazdozbiory
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 18-10-14
59
29. Prawa Keplera
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
III. Drgania i fale mechaniczne Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 18-01-18
60
1. Oscylatory
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 18-03-06
61
2. Ruch po okręgu
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 17-12-29
62
3. Drgania harmoniczne
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 18-06-10
63
4. Składanie drgań
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 18-06-10
64
5. Składanie drgań f1 = f2
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 18-06-10
65
6. Składanie drgań f1 ≈ f2
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 17-12-28
66
7. Faza drgań harmonicznych
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 18-06-10
67
8. Fala prostokątna
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 18-03-20
68
9. Składanie drgań prostopadłych
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 18-01-27
69
10. Drgania tłumione
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 17-12-29
70
11. Drgania wymuszone
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 17-12-23
71
12. Wahadło matematyczne
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 18-07-02
72
13. Wahadło matematyczne – Śmigłowiec
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 17-12-29
73
14. Drgania mechaniczne
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 18-06-10
74
15. Mechaniczny oscylator – Śmigłowiec
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 17-12-19
75
16. Oscylatory sprzężone
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 17-12-31
76
17. Odbicie fali
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 17-12-31
77
18. Załamanie fali
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 17-11-27
78
19. Faza przy odbiciu
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 18-03-20
79
20. Fale stojące
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 17-12-30
80
21. Rezonans
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 17-12-29
81
22. Prędkość dźwięku
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 18-06-18
82
23. Efekt Dopplera
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 17-12-29
83
24. Fala uderzeniowa
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 18-02-01
84
25. Zasada Huygensa
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 18-06-10
85
26. Fale wahadłowe
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 18-06-10
86
27. Fale stojące
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 18-06-10
87
28. Wahadło Galileusza
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 18-06-10
88
29. Falownica Juliusa
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 18-03-20
89
30. Falowanie
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 18-07-30
90
31. Dźwięk
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
IV. Fizyka molekularna i termodynamika Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 18-02-10
91
1. Ruchy Browna
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 18-02-10
92
2. Dyfuzja
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 18-03-20
93
3. Rozkład prędkości cząsteczek gazu
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 17-12-05
94
4. Termometr Galileusza
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 17-12-03
95
5. Skale temperatur
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 18-02-04
96
6. Mechaniczny równoważnik ciepła
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 18-05-10
97
7. Energia wewnętrzna
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 17-12-12
98
8. Przekaz energii wewnętrznej – konwekcja
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 18-06-10
99
9. Przekaz energii wewnętrznej – promieniowanie
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 17-12-12
100
10. Przekaz energii wewnętrznej – przewodnictwo cieplne
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 17-12-14
101
11. Przemiana izotermiczna – Prawo Boyle’a-Mariotte’a
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 17-12-14
102
12. Przemiana izobaryczna – Prawo Gay-Lussaca
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 17-12-16
103
13. Przemiana izochoryczna – Prawo Charles’a
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 17-12-16
104
14. Przemiana adiabatyczna
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 18-02-01
105
15. Cykl Carnota
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 18-08-02
106
16. Lokomotywa parowa
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 18-01-13
107
17. Silnik dwusuwowy
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 18-01-13
108
18. Silnik czterosuwowy
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 18-01-14
109
19. Silnik o zapłonie samoczynnym
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 18-01-14
110
20. Silnik Wankla
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 17-11-23
111
21. Perpetuum mobile
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 17-11-23
112
22. Kaczka pijaczka
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 17-11-25
113
23. Chłodziarka
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 17-11-25
114
24. Ciśnienie kapilarne
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 18-01-03
115
25. Temperatura wrzenia – Ciśnienie atmosferyczne
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 18-01-03
116
26. Temperatura wrzenia – Wysokość bezwzględna
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 18-01-03
117
27. Ciśnienie atmosferyczne – Wysokość bezwzględna
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 18-06-10
118
28. Atmosfera Ziemi
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 18-01-02
119
29. Wilgotność bezwzględna
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 18-01-02
120
30. Wilgotność względna
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 18-01-02
121
31. Punkt rosy
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
V. Elektrostatyka Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 18-03-18
122
1. Centralne pole elektrostatyczne
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 18-03-24
123
2. Ładunki i pola elektryczne
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 18-06-10
124
3. Kondensator
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
VI. Prąd elektryczny Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 18-10-01
125
1. Obwód elektryczny
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 18-03-17
126
2. Prawo Ohma
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 18-03-15
127
3. Opór wewnętrzny ogniwa
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 18-12-01
128
4. Prawa Kirchhoffa
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 18-03-20
129
5. Opór elektryczny
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
VII. Półprzewodniki Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 17-11-25
130
1. Termistor
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 18-06-10
131
2. Fotorezystor
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 18-05-17
132
3. Krzem
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 18-05-14
133
4. Generowanie i rekombinacja nośników prądu
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 18-05-13
134
5. Przewodnictwo dziurowe
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 18-05-19
135
6. Półprzewodniki
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 18-01-03
136
7. Mostek Graetza
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
VIII. Prąd elektryczny w cieczach Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 18-05-07
137
1. Dysocjacja elektrolityczna
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 18-05-06
138
2. Elektroliza
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 17-11-26
139
3. Akumulator kwasowo-ołowiowy
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
IX. Prąd elektryczny w gazach i próżni Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 18-02-26
140
1. Jonizacja – rozładowania elektroskopu
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 17-12-19
141
2. Wyładowania elektryczne w gazach
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 18-01-01
142
3. Charakterystyka I(U)
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 18-06-10
143
4. Łuk elektryczny
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 17-12-28
144
5. Cewka Ruhmkorffa
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 17-12-28
145
6. Promienie katodowe
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 18-01-01
146
7. Oscyloskop
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 17-12-30
147
8. Rura Crookesa – krzyż maltański
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 17-12-31
148
9. Świecenie gazów
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 17-12-31
149
10. Ognie świętego Elma
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 17-12-31
150
11. Lampa neonowa
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 18-02-25
151
12. Świetlówka
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 18-06-10
152
13. Ochrona odgromowa
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
X. Pole magnetyczne Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 18-01-10
153
1. Magnes sztabkowy
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 18-03-15
154
2. Ferromagnetyzm
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 18-06-21
155
3. Reguła śruby prawoskrętnej
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 17-12-21
156
4. Reguła lewej dłoni, reguła Fleminga
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 18-06-01
157
5. Indukcja elektromagnetyczna
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 18-03-11
158
6. Reguła Lenza
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 18-05-20
159
7. Cewka Helmholtza
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
XI. Prąd przemienny Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 18-03-11
160
1. Alternator i dynamo
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 18-03-10
161
2. Generator prądu trójfazowego
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 18-03-21
162
3. Szeregowy obwód RLC
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 18-03-21
163
4. Równoległy obwód RLC
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 18-03-11
164
5. Transformator
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
XII. Optyka Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 18-03-22
165
1. Pryzmat
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 18-07-21
166
2. Subtraktywne a addytywne mieszanie barw
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 18-06-24
167
3. Tarcza Newtona
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 18-05-29
168
4. Doświadczenie Younga
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 18-06-10
169
5. Zwierciadła płaskie
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 18-03-23
170
6. Soczewka
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 18-04-29
171
7. Soczewka skupiająca
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 18-12-05
172
8. Soczewka rozpraszająca
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 18-03-25
173
9. Wady wzroku
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 18-03-24
174
10. Akomodacja oka
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 18-03-26
175
11. Lupa
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 18-03-25
176
12. Mikroskop
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 18-03-27
177
13. Luneta Keplera
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 18-03-27
178
14. Luneta Galileusza
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 18-07-15
179
15. Zwierciadło wklęsłe
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 18-07-15
180
16. Zwierciadło wypukłe
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 18-03-28
181
17. Luneta Newtona
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 18-04-16
182
18. Strumień świetlny
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 18-01-06
183
19. Światłość
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 18-04-16
184
20. Natężenie oświetlenia
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 18-04-14
185
21. Ciało doskonale czarne
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 17-12-02
186
22. Model ciała doskonale czarnego
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 18-04-19
187
23. Efekt fotoelektryczny
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 18-06-23
188
24. Fala elektromagnetyczna
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 18-04-11
189
25. Filtr polaryzacyjny
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 18-06-10
190
26. Lampa rentgenowska
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
XIII. Szczególna teoria względności Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 17-12-21
191
1. Doświadczenie Michelsona-Morleya
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 17-12-17
192
2. Dylatacja czasu
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 17-12-19
193
3. Skrócenie Lorentza-Fitzgeralda
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
XIV. Fizyka atomowa Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 18-01-28
194
1. Modele atomu
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 17-12-31
195
2. Eksperyment Rutherforda
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 18-06-10
196
3. Model atomu Bohra
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 18-01-10
197
4. Spektroskop
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 17-12-04
198
5. Zjawisko Comptona
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 18-02-17
199
6. Eksperyment Francka-Hertza
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
XV. Fizyka jądrowa Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 17-12-31
200
1. Promieniowanie
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 18-01-21
201
2. Rozpad promieniotwórczy
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 18-05-12
202
3. Szeregi promieniotwórcze
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 18-01-14
203
4. Reakcja jądrowa
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
XVI. Matematyka Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 18-09-16
204
1. Twierdzenie Pitagorasa
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 18-09-26
205
2. Radian
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 17-12-22
206
3. Okrąg jednostkowy
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 18-07-26
207
4. Dodawanie wektorów
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
XVII. Kim jestem Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 17-11-26
208
1. Nauczyciel z Moraw
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
 Windows Store Application for Windows Store is not possible,
because it does not support Adobe Air.