Fyzika ve škole (Android & iOS)


Zaproponuj lepsze tłumaczenie Zaproponuj lepsze tłumaczenie: www_pl.xml   pl.xml
Utworzyć inną wersję językową Utworzyć inną wersję językową: www_pl.xml   pl.xml

I. Mechanika Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 17-11-19
1
1. Równia pochyła
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 18-01-07
2
2. Równoległobok sił
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 17-12-15
3
3. Suwmiarka
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 17-11-30
4
4. Śruba mikrometryczna
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 18-09-18
5
5. Ruch
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 17-12-16
6
6. Wielokrążek stały i przesuwny
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 18-01-09
7
7. Wielokrążek
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 18-01-06
8
8. Dźwignia dwustronna
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 18-06-10
9
9. I zasada dynamiki Newtona
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 18-01-20
10
10. II zasada dynamiki Newtona
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 17-11-27
11
11. III zasada dynamiki Newtona
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 18-05-12
12
12. Praca mechaniczna
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 18-02-16
13
13. Zasada zachowania energii
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 18-06-24
14
14. Koło Maxwella
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 18-02-04
15
15. Równia pochyła
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 18-06-10
16
16. Kołyska Newtona
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 18-01-11
17
17. Prawo Archimedesa
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 18-01-24
18
18. Nurek Kartezjusza
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 18-05-31
19
19. Poziomica
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 18-06-10
20
20. Ciśnienie
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 17-11-26
21
21. Pompa
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 17-12-02
22
22. Prawo Pascala
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 18-01-21
23
23. Równanie Bernoulliego
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 18-03-03
24
24. Środek ciężkości
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 18-08-03
25
25. Rodzaje równowagi
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 18-03-14
26
26. Równowaga 2
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 18-02-07
27
27. Równowaga 3
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
II. Pole grawitacyjne Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 17-11-23
28
1. Prawo powszechnego ciążenia
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 17-11-30
29
2. Natężenie pola grawitacyjnego
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 17-11-23
30
3. Pole grawitacyjne centralne
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 17-11-23
31
4. Pole grawitacyjne jednorodne
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 18-06-02
32
5. Współrzędne geograficzne
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 18-05-24
33
6. Przyspieszenie ziemskie
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 18-06-07
34
7. Wahadło Foucaulta
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 17-11-19
35
8. Stan nieważkości
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 17-11-25
36
9. Super winda
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 18-10-09
37
10. Spadek swobodny
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 17-11-26
38
11. Rura Newtona
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 17-12-13
39
12. Skladanie ruchów
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 18-02-25
40
13. Rzut poziomy
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 17-11-25
41
14. Spadkownica
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 17-12-05
42
15. Wypływ cieczy przez otwór
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 17-12-13
43
16. Rzut pionowy do góry
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 17-12-14
44
17. Rzut ukośny
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 18-03-02
45
18. Rzut ukośny – granat
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 18-06-27
46
19. Trajektorie ciał
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 18-01-06
47
20. Prędkości kosmiczne
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 18-05-27
48
21. Satelity geostacjonarne
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 18-10-08
49
22. I prawo Keplera
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 18-01-06
50
23. II prawo Keplera
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 17-10-01
51
24. III prawo Keplera – planety wewnętrzne
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 18-07-02
52
25. III prawo Keplera – planety zewnętrzne
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 18-06-02
53
26. Układ Słoneczny
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 18-06-05
54
27. Fazy Księżyca
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 18-10-02
55
28. Gwiazdozbiory
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 18-10-14
56
29. Prawa Keplera
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
III. Drgania i fale mechaniczne Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 18-01-18
57
1. Oscylatory
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 18-03-06
58
2. Ruch po okręgu
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 17-12-29
59
3. Drgania harmoniczne
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 18-06-10
60
4. Składanie drgań
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 18-06-10
61
5. Składanie drgań f1 = f2
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 18-06-10
62
6. Składanie drgań f1 ≈ f2
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 17-12-28
63
7. Faza drgań harmonicznych
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 18-06-10
64
8. Fala prostokątna
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 18-03-20
65
9. Składanie drgań prostopadłych
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 18-01-27
66
10. Drgania tłumione
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 17-12-29
67
11. Drgania wymuszone
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 17-12-23
68
12. Wahadło matematyczne
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 18-07-02
69
13. Wahadło matematyczne – Śmigłowiec
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 17-12-29
70
14. Drgania mechaniczne
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 18-06-10
71
15. Mechaniczny oscylator – Śmigłowiec
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 17-12-19
72
16. Oscylatory sprzężone
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 17-12-31
73
17. Odbicie fali
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 17-12-31
74
18. Załamanie fali
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 17-11-27
75
19. Faza przy odbiciu
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 18-03-20
76
20. Fale stojące
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 17-12-30
77
21. Rezonans
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 17-12-29
78
22. Prędkość dźwięku
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 18-06-18
79
23. Efekt Dopplera
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 17-12-29
80
24. Fala uderzeniowa
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 18-02-01
81
25. Zasada Huygensa
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 18-06-10
82
26. Fale wahadłowe
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 18-06-10
83
27. Fale stojące
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 18-06-10
84
28. Wahadło Galileusza
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 18-06-10
85
29. Falownica Juliusa
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 18-03-20
86
30. Falowanie
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 18-07-30
87
31. Dźwięk
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
IV. Fizyka molekularna i termodynamika Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 18-02-10
88
1. Ruchy Browna
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 18-02-10
89
2. Dyfuzja
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 18-03-20
90
3. Rozkład prędkości cząsteczek gazu
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 17-12-05
91
4. Termometr Galileusza
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 17-12-03
92
5. Skale temperatur
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 18-02-04
93
6. Mechaniczny równoważnik ciepła
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 18-05-10
94
7. Energia wewnętrzna
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 17-12-12
95
8. Przekaz energii wewnętrznej – konwekcja
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 18-06-10
96
9. Przekaz energii wewnętrznej – promieniowanie
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 17-12-12
97
10. Przekaz energii wewnętrznej – przewodnictwo cieplne
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 17-12-14
98
11. Przemiana izotermiczna – Prawo Boyle’a-Mariotte’a
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 17-12-14
99
12. Przemiana izobaryczna – Prawo Gay-Lussaca
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 17-12-16
100
13. Przemiana izochoryczna – Prawo Charles’a
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 17-12-16
101
14. Przemiana adiabatyczna
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 18-02-01
102
15. Cykl Carnota
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 18-08-02
103
16. Lokomotywa parowa
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 18-01-13
104
17. Silnik dwusuwowy
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 18-01-13
105
18. Silnik czterosuwowy
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 18-01-14
106
19. Silnik o zapłonie samoczynnym
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 18-01-14
107
20. Silnik Wankla
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 17-11-23
108
21. Perpetuum mobile
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 17-11-23
109
22. Kaczka pijaczka
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 17-11-25
110
23. Chłodziarka
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 17-11-25
111
24. Ciśnienie kapilarne
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 18-01-03
112
25. Temperatura wrzenia – Ciśnienie atmosferyczne
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 18-01-03
113
26. Temperatura wrzenia – Wysokość bezwzględna
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 18-01-03
114
27. Ciśnienie atmosferyczne – Wysokość bezwzględna
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 18-06-10
115
28. Atmosfera Ziemi
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 18-01-02
116
29. Wilgotność bezwzględna
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 18-01-02
117
30. Wilgotność względna
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 18-01-02
118
31. Punkt rosy
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
V. Elektrostatyka Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 18-03-18
119
1. Centralne pole elektrostatyczne
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 18-03-24
120
2. Ładunki i pola elektryczne
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 18-06-10
121
3. Kondensator
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
VI. Prąd elektryczny Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 18-10-01
122
1. Obwód elektryczny
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 18-03-17
123
2. Prawo Ohma
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 18-03-15
124
3. Opór wewnętrzny ogniwa
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 18-09-04
125
4. Prawa Kirchhoffa
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 18-03-20
126
5. Opór elektryczny
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
VII. Półprzewodniki Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 17-11-25
127
1. Termistor
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 18-06-10
128
2. Fotorezystor
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 18-05-17
129
3. Krzem
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 18-05-14
130
4. Generowanie i rekombinacja nośników prądu
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 18-05-13
131
5. Przewodnictwo dziurowe
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 18-05-19
132
6. Półprzewodniki
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 18-01-03
133
7. Mostek Graetza
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
VIII. Prąd elektryczny w cieczach Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 18-05-07
134
1. Dysocjacja elektrolityczna
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 18-05-06
135
2. Elektroliza
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 17-11-26
136
3. Akumulator kwasowo-ołowiowy
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
IX. Prąd elektryczny w gazach i próżni Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 18-02-26
137
1. Jonizacja – rozładowania elektroskopu
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 17-12-19
138
2. Wyładowania elektryczne w gazach
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 18-01-01
139
3. Charakterystyka I(U)
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 18-06-10
140
4. Łuk elektryczny
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 17-12-28
141
5. Cewka Ruhmkorffa
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 17-12-28
142
6. Promienie katodowe
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 18-01-01
143
7. Oscyloskop
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 17-12-30
144
8. Rura Crookesa – krzyż maltański
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 17-12-31
145
9. Świecenie gazów
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 17-12-31
146
10. Ognie świętego Elma
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 17-12-31
147
11. Lampa neonowa
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 18-02-25
148
12. Świetlówka
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 18-06-10
149
13. Ochrona odgromowa
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
X. Pole magnetyczne Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 18-01-10
150
1. Magnes sztabkowy
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 18-03-15
151
2. Ferromagnetyzm
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 18-06-21
152
3. Reguła śruby prawoskrętnej
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 17-12-21
153
4. Reguła lewej dłoni, reguła Fleminga
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 18-06-01
154
5. Indukcja elektromagnetyczna
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 18-03-11
155
6. Reguła Lenza
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 18-05-20
156
7. Cewka Helmholtza
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
XI. Prąd przemienny Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 18-03-11
157
1. Alternator i dynamo
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 18-03-10
158
2. Generator prądu trójfazowego
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 18-03-21
159
3. Szeregowy obwód RLC
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 18-03-21
160
4. Równoległy obwód RLC
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 18-03-11
161
5. Transformator
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
XII. Optyka Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 18-03-22
162
1. Pryzmat
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 18-07-21
163
2. Subtraktywne a addytywne mieszanie barw
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 18-06-24
164
3. Tarcza Newtona
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 18-05-29
165
4. Doświadczenie Younga
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 18-06-10
166
5. Zwierciadła płaskie
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 18-03-23
167
6. Soczewka
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 18-04-29
168
7. Soczewka skupiająca
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 18-04-29
169
8. Soczewka rozpraszająca
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 18-03-25
170
9. Wady wzroku
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 18-03-24
171
10. Akomodacja oka
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 18-03-26
172
11. Lupa
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 18-03-25
173
12. Mikroskop
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 18-03-27
174
13. Luneta Keplera
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 18-03-27
175
14. Luneta Galileusza
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 18-07-15
176
15. Zwierciadło wklęsłe
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 18-07-15
177
16. Zwierciadło wypukłe
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 18-03-28
178
17. Luneta Newtona
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 18-04-16
179
18. Strumień świetlny
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 18-01-06
180
19. Światłość
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 18-04-16
181
20. Natężenie oświetlenia
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 18-04-14
182
21. Ciało doskonale czarne
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 17-12-02
183
22. Model ciała doskonale czarnego
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 18-04-19
184
23. Efekt fotoelektryczny
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 18-06-23
185
24. Fala elektromagnetyczna
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 18-04-11
186
25. Filtr polaryzacyjny
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 18-06-10
187
26. Lampa rentgenowska
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
XIII. Szczególna teoria względności Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 17-12-21
188
1. Doświadczenie Michelsona-Morleya
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 17-12-17
189
2. Dylatacja czasu
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 17-12-19
190
3. Skrócenie Lorentza-Fitzgeralda
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
XIV. Fizyka atomowa Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 18-01-28
191
1. Modele atomu
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 17-12-31
192
2. Eksperyment Rutherforda
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 18-06-10
193
3. Model atomu Bohra
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 18-01-10
194
4. Spektroskop
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 17-12-04
195
5. Zjawisko Comptona
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 18-02-17
196
6. Eksperyment Francka-Hertza
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
XV. Fizyka jądrowa Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 17-12-31
197
1. Promieniowanie
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 18-01-21
198
2. Rozpad promieniotwórczy
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 18-05-12
199
3. Szeregi promieniotwórcze
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 18-01-14
200
4. Reakcja jądrowa
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
XVI. Matematyka Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 18-09-16
201
1. Twierdzenie Pitagorasa
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 18-09-26
202
2. Radian
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 17-12-22
203
3. Okrąg jednostkowy
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 18-07-26
204
4. Dodawanie wektorów
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
XVII. Kim jestem Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 17-11-26
205
1. Nauczyciel z Moraw
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
 Windows Store Application for Windows Store is not possible,
because it does not support Adobe Air.