Fyzika ve škole (Android & iOS)


Zaproponuj lepsze tłumaczenie Zaproponuj lepsze tłumaczenie: www_pl.xml   pl.xml
Utworzyć inną wersję językową Utworzyć inną wersję językową: www_pl.xml   pl.xml

I. Mechanika Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 17-11-19
1
1. Równia pochyła
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 19-06-30
2
2. Układ odniesienia
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 18-01-07
3
3. Równoległobok sił
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 19-04-14
4
4. Suwmiarka
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 19-04-14
5
5. Śruba mikrometryczna
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 18-09-18
6
6. Ruch
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 19-04-14
7
7. Ruch jednostajny po okręgu
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 17-12-16
8
8. Wielokrążek stały i przesuwny
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 18-01-09
9
9. Wielokrążek
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 18-01-06
10
10. Dźwignia dwustronna
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 18-06-10
11
11. I zasada dynamiki Newtona
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 19-04-14
12
12. II zasada dynamiki Newtona
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 17-11-27
13
13. III zasada dynamiki Newtona
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 19-04-14
14
14. Praca mechaniczna
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 19-04-14
15
15. Zderzenia sprężyste
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 19-04-14
16
16. Zderzenia niesprężyste
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 18-02-16
17
17. Zasada zachowania energii
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 18-06-24
18
18. Koło Maxwella
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 19-04-07
19
19. Moment bezwładności
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 19-04-14
20
20. Równia pochyła
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 18-06-10
21
21. Kołyska Newtona
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 18-01-11
22
22. Prawo Archimedesa
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 18-01-24
23
23. Nurek Kartezjusza
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 18-05-31
24
24. Poziomica
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 19-03-16
25
25. Naczynia połączone
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 19-04-14
26
26. Ciśnienie
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 17-11-26
27
27. Pompa
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 17-12-02
28
28. Prawo Pascala
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 18-01-21
29
29. Równanie Bernoulliego
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 19-03-26
30
30. Siła nośna
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 18-03-03
31
31. Środek ciężkości
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 18-08-03
32
32. Rodzaje równowagi
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 18-03-14
33
33. Równowaga 2
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 18-02-07
34
34. Równowaga 3
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
II. Pole grawitacyjne Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 19-04-15
35
1. Prawo powszechnego ciążenia
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 19-04-15
36
2. Natężenie pola grawitacyjnego
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 19-04-15
37
3. Pole grawitacyjne centralne
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 17-11-23
38
4. Pole grawitacyjne jednorodne
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 19-04-15
39
5. Współrzędne geograficzne
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 19-04-15
40
6. Przyspieszenie ziemskie
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 18-06-07
41
7. Wahadło Foucaulta
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 19-01-04
42
8. Stan nieważkości
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 17-11-25
43
9. Super winda
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 19-04-15
44
10. Spadek swobodny
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 17-11-26
45
11. Rura Newtona
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 19-04-15
46
12. Skladanie ruchów
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 19-04-15
47
13. Rzut poziomy
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 19-04-15
48
14. Spadkownica
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 19-04-15
49
15. Wypływ cieczy przez otwór
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 19-04-15
50
16. Rzut pionowy do góry
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 19-04-15
51
17. Rzut ukośny
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 19-04-15
52
18. Rzut ukośny – granat
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 18-06-27
53
19. Trajektorie ciał
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 19-04-14
54
20. Prędkości kosmiczne
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 19-04-14
55
21. Satelity geostacjonarne
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 18-10-08
56
22. I prawo Keplera
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 18-01-06
57
23. II prawo Keplera
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 17-10-01
58
24. III prawo Keplera – planety wewnętrzne
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 18-07-02
59
25. III prawo Keplera – planety zewnętrzne
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 18-06-02
60
26. Układ Słoneczny
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 18-06-05
61
27. Fazy Księżyca
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 18-10-02
62
28. Gwiazdozbiory
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 18-10-14
63
29. Prawa Keplera
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
III. Drgania i fale mechaniczne Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 18-01-18
64
1. Oscylatory
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 18-03-06
65
2. Ruch po okręgu
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 19-03-29
66
3. Drgania harmoniczne
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 19-03-30
67
4. Składanie drgań
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 19-03-30
68
5. Składanie drgań f1 = f2
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 19-05-17
69
6. Składanie drgań f1 ≈ f2
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 19-03-30
70
7. Faza drgań harmonicznych
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 18-06-10
71
8. Fala prostokątna
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 18-03-20
72
9. Składanie drgań prostopadłych
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 19-03-30
73
10. Drgania tłumione
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 19-03-30
74
11. Drgania wymuszone
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 19-05-06
75
12. Wahadło matematyczne
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 18-07-02
76
13. Wahadło matematyczne – Śmigłowiec
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 17-12-29
77
14. Drgania mechaniczne
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 18-06-10
78
15. Mechaniczny oscylator – Śmigłowiec
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 17-12-19
79
16. Oscylatory sprzężone
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 19-03-30
80
17. Odbicie fali
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 19-03-30
81
18. Załamanie fali
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 17-11-27
82
19. Faza przy odbiciu
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 18-03-20
83
20. Fale stojące
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 17-12-30
84
21. Rezonans
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 19-03-30
85
22. Prędkość dźwięku
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 19-03-30
86
23. Efekt Dopplera
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 19-03-30
87
24. Fala uderzeniowa
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 18-02-01
88
25. Zasada Huygensa
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 19-05-30
89
26. Fale wahadłowe
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 18-06-10
90
27. Fale stojące
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 18-06-10
91
28. Wahadło Galileusza
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 18-06-10
92
29. Falownica Juliusa
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 18-03-20
93
30. Falowanie
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 18-07-30
94
31. Dźwięk
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
IV. Fizyka molekularna i termodynamika Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 18-02-10
95
1. Ruchy Browna
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 18-02-10
96
2. Dyfuzja
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 18-03-20
97
3. Rozkład prędkości cząsteczek gazu
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 17-12-05
98
4. Termometr Galileusza
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 19-04-13
99
5. Skale temperatur
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 19-04-13
100
6. Mechaniczny równoważnik ciepła
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 18-05-10
101
7. Energia wewnętrzna
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 17-12-12
102
8. Przekaz energii wewnętrznej – konwekcja
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 18-06-10
103
9. Przekaz energii wewnętrznej – promieniowanie
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 17-12-12
104
10. Przekaz energii wewnętrznej – przewodnictwo cieplne
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 19-04-13
105
11. Przemiana izotermiczna – Prawo Boyle’a-Mariotte’a
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 17-12-14
106
12. Przemiana izobaryczna – Prawo Gay-Lussaca
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 17-12-16
107
13. Przemiana izochoryczna – Prawo Charles’a
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 19-04-14
108
14. Przemiana adiabatyczna
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 19-05-09
109
15. Cykl Carnota
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 18-08-02
110
16. Lokomotywa parowa
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 18-01-13
111
17. Silnik dwusuwowy
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 18-01-13
112
18. Silnik czterosuwowy
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 18-01-14
113
19. Silnik o zapłonie samoczynnym
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 18-01-14
114
20. Silnik Wankla
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 17-11-23
115
21. Perpetuum mobile
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 17-11-23
116
22. Kaczka pijaczka
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 17-11-25
117
23. Chłodziarka
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 17-11-25
118
24. Ciśnienie kapilarne
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 19-04-13
119
25. Temperatura wrzenia – Ciśnienie atmosferyczne
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 19-04-13
120
26. Temperatura wrzenia – Wysokość bezwzględna
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 19-04-13
121
27. Ciśnienie atmosferyczne – Wysokość bezwzględna
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 19-04-13
122
28. Atmosfera Ziemi
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 19-04-13
123
29. Wilgotność bezwzględna
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 19-04-13
124
30. Wilgotność względna
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 19-04-13
125
31. Punkt rosy
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
V. Elektrostatyka Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 19-05-21
126
1. Maszyna Wimshursta
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 19-03-29
127
2. Generator Van de Graaffa
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 19-04-14
128
3. Centralne pole elektrostatyczne
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 18-03-24
129
4. Ładunki i pola elektryczne
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 19-04-14
130
5. Kondensator
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
VI. Prąd elektryczny Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 18-10-01
131
1. Obwód elektryczny
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 18-03-17
132
2. Prawo Ohma
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 18-03-15
133
3. Opór wewnętrzny ogniwa
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 18-12-01
134
4. Prawa Kirchhoffa
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 19-04-14
135
5. Opór elektryczny
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
VII. Półprzewodniki Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 17-11-25
136
1. Termistor
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 18-06-10
137
2. Fotorezystor
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 18-05-17
138
3. Krzem
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 18-05-14
139
4. Generowanie i rekombinacja nośników prądu
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 18-05-13
140
5. Przewodnictwo dziurowe
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 18-05-19
141
6. Półprzewodniki
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 18-01-03
142
7. Mostek Graetza
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
VIII. Prąd elektryczny w cieczach Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 18-05-07
143
1. Dysocjacja elektrolityczna
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 18-05-06
144
2. Elektroliza
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 17-11-26
145
3. Akumulator kwasowo-ołowiowy
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
IX. Prąd elektryczny w gazach i próżni Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 18-02-26
146
1. Jonizacja – rozładowania elektroskopu
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 17-12-19
147
2. Wyładowania elektryczne w gazach
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 18-01-01
148
3. Charakterystyka I(U)
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 18-06-10
149
4. Łuk elektryczny
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 17-12-28
150
5. Cewka Ruhmkorffa
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 17-12-28
151
6. Promienie katodowe
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 18-01-01
152
7. Oscyloskop
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 17-12-30
153
8. Rura Crookesa – krzyż maltański
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 17-12-31
154
9. Świecenie gazów
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 17-12-31
155
10. Ognie świętego Elma
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 17-12-31
156
11. Lampa neonowa
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 18-02-25
157
12. Świetlówka
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 18-06-10
158
13. Ochrona odgromowa
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
X. Pole magnetyczne Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 18-01-10
159
1. Magnes sztabkowy
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 18-03-15
160
2. Ferromagnetyzm
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 18-06-21
161
3. Reguła śruby prawoskrętnej
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 17-12-21
162
4. Reguła lewej dłoni, reguła Fleminga
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 18-06-01
163
5. Indukcja elektromagnetyczna
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 18-03-11
164
6. Reguła Lenza
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 18-05-20
165
7. Cewka Helmholtza
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
XI. Prąd przemienny Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 18-03-11
166
1. Alternator i dynamo
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 18-03-10
167
2. Generator prądu trójfazowego
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 18-03-21
168
3. Szeregowy obwód RLC
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 18-03-21
169
4. Równoległy obwód RLC
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 18-03-11
170
5. Transformator
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
XII. Optyka Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 19-04-14
171
1. Pryzmat
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 18-07-21
172
2. Subtraktywne a addytywne mieszanie barw
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 18-06-24
173
3. Tarcza Newtona
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 19-04-14
174
4. Doświadczenie Younga
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 18-06-10
175
5. Zwierciadła płaskie
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 19-04-14
176
6. Soczewka
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 19-04-14
177
7. Soczewka skupiająca
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 19-04-14
178
8. Soczewka rozpraszająca
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 18-03-25
179
9. Wady wzroku
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 18-03-24
180
10. Akomodacja oka
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 18-03-26
181
11. Lupa
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 18-03-25
182
12. Mikroskop
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 18-03-27
183
13. Luneta Keplera
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 18-03-27
184
14. Luneta Galileusza
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 19-04-14
185
15. Zwierciadło wklęsłe
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 19-04-14
186
16. Zwierciadło wypukłe
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 18-03-28
187
17. Luneta Newtona
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 18-04-16
188
18. Strumień świetlny
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 18-01-06
189
19. Światłość
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 18-04-16
190
20. Natężenie oświetlenia
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 18-04-14
191
21. Ciało doskonale czarne
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 17-12-02
192
22. Model ciała doskonale czarnego
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 18-04-19
193
23. Efekt fotoelektryczny
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 18-06-23
194
24. Fala elektromagnetyczna
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 18-04-11
195
25. Filtr polaryzacyjny
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 18-06-10
196
26. Lampa rentgenowska
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
XIII. Szczególna teoria względności Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 17-12-21
197
1. Doświadczenie Michelsona-Morleya
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 19-06-07
198
2. Dylatacja czasu
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 19-04-14
199
3. Skrócenie Lorentza-Fitzgeralda
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
XIV. Fizyka atomowa Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 18-01-28
200
1. Modele atomu
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 17-12-31
201
2. Eksperyment Rutherforda
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 19-06-07
202
3. Model atomu Bohra
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 18-01-10
203
4. Spektroskop
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 17-12-04
204
5. Zjawisko Comptona
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 18-02-17
205
6. Eksperyment Francka-Hertza
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
XV. Fizyka jądrowa Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 17-12-31
206
1. Promieniowanie
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 19-04-14
207
2. Rozpad promieniotwórczy
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 18-05-12
208
3. Szeregi promieniotwórcze
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 18-01-14
209
4. Reakcja jądrowa
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
XVI. Matematyka Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 18-09-16
210
1. Twierdzenie Pitagorasa
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 19-04-08
211
2. Radian
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 19-04-13
212
3. Okrąg jednostkowy
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 18-07-26
213
4. Dodawanie wektorów
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
XVII. Kim jestem Zaproponuj lepsze tłumaczenie
Start 17-11-26
214
1. Nauczyciel z Moraw
Zaproponuj lepsze tłumaczenie
 Windows Store Application for Windows Store is not possible,
because it does not support Adobe Air.