Fyzika ve škole (Android & iOS & MS Store)


Föreslå en bättre översättning Föreslå en bättre översättning: www_se.xml   se.xml
Skapa översättning Skapa översättning: www_se.xml   se.xml
Start Domino Czech Republic
I. Mekanik Föreslå en bättre översättning
Start 17-11-19
1
1. Lutande plan
Föreslå en bättre översättning
Start 19-06-30
2
2. Referenssystem
Föreslå en bättre översättning
Start 18-01-07
3
3. Kraftparallellogram
Föreslå en bättre översättning
Start 19-04-14
4
4. Skjutmått
Föreslå en bättre översättning
Start 19-04-14
5
5. Mikrometer
Föreslå en bättre översättning
Start 18-09-18
6
6. Rörelse
Föreslå en bättre översättning
Start 19-04-14
7
7. Cirkelrörelse
Föreslå en bättre översättning
Start 17-12-16
8
8. Block
Föreslå en bättre översättning
Start 18-01-09
9
9. Talja och block
Föreslå en bättre översättning
Start 18-01-06
10
10. Hävstångsprincipen
Föreslå en bättre översättning
Start 18-06-10
11
11. Newtons första lag
Föreslå en bättre översättning
Start 19-04-14
12
12. Newtons andra lag
Föreslå en bättre översättning
Start 17-11-27
13
13. Newtons tredje lag
Föreslå en bättre översättning
Start 19-04-14
14
14. Fysikaliskt arbete
Föreslå en bättre översättning
Start 19-04-14
15
15. Elastisk stöt
Föreslå en bättre översättning
Start 19-04-14
16
16. Oelastisk stöt
Föreslå en bättre översättning
Start 18-02-16
17
17. Energiprincipen
Föreslå en bättre översättning
Start 18-06-24
18
18. Maxwells hjul
Föreslå en bättre översättning
Start 19-04-07
19
19. Tröghetsmoment
Föreslå en bättre översättning
Start 19-04-14
20
20. Friktion och dra
Föreslå en bättre översättning
Start 18-06-10
21
21. Newtons vagga
Föreslå en bättre översättning
Start 18-01-11
22
22. Arkimedes princip
Föreslå en bättre översättning
Start 18-01-24
23
23. Dykaren
Föreslå en bättre översättning
Start 18-05-31
24
24. Vattenpass
Föreslå en bättre översättning
Start 19-03-16
25
25. Kommunicerande kärl
Föreslå en bättre översättning
Start 19-04-14
26
26. Tryck
Föreslå en bättre översättning
Start 17-11-26
27
27. Pump
Föreslå en bättre översättning
Start 19-08-30
28
28. Pascals princip
Föreslå en bättre översättning
Start 17-12-02
29
29. Hydraulisk lyftare
Föreslå en bättre översättning
Start 18-01-21
30
30. Bernoullis ekvation
Föreslå en bättre översättning
Start 19-03-26
31
31. Lyftkraft
Föreslå en bättre översättning
Start 18-03-03
32
32. Masscentrum
Föreslå en bättre översättning
Start 18-08-03
33
33. Statisk jämvikt 1
Föreslå en bättre översättning
Start 18-03-14
34
34. Statisk jämvikt 2
Föreslå en bättre översättning
Start 18-02-07
35
35. Statisk jämvikt 3
Föreslå en bättre översättning
II. Gravitationsfält Föreslå en bättre översättning
Start 19-04-15
36
1. Newtons gravitationslag
Föreslå en bättre översättning
Start 19-04-15
37
2. Fältstyrkan
Föreslå en bättre översättning
Start 19-04-15
38
3. Gravitationsfält
Föreslå en bättre översättning
Start 17-11-23
39
4. G-krafter
Föreslå en bättre översättning
Start 19-04-15
40
5. Geografiska koordinater
Föreslå en bättre översättning
Start 19-04-15
41
6. Tyngdacceleration
Föreslå en bättre översättning
Start 18-06-07
42
7. Foucaultpendel
Föreslå en bättre översättning
Start 19-01-04
43
8. Tyngdlöshet
Föreslå en bättre översättning
Start 17-11-25
44
9. Superhiss
Föreslå en bättre översättning
Start 19-04-15
45
10. Fritt fall
Föreslå en bättre översättning
Start 17-11-26
46
11. Fritt fall i vakuum
Föreslå en bättre översättning
Start 19-04-15
47
12. Sammansatt rörelse
Föreslå en bättre översättning
Start 19-04-15
48
13. Kaströrelse – horisontell
Föreslå en bättre översättning
Start 19-04-15
49
14. Fritt fall experimentet
Föreslå en bättre översättning
Start 19-04-15
50
15. Vattentryck
Föreslå en bättre översättning
Start 19-04-15
51
16. Kaströrelse – vertikal
Föreslå en bättre översättning
Start 19-04-15
52
17. Kaströrelse
Föreslå en bättre översättning
Start 19-04-15
53
18. Kaströrelse – handgranat
Föreslå en bättre översättning
Start 18-06-27
54
19. Banan för himlakroppar
Föreslå en bättre översättning
Start 19-04-14
55
20. Newtons kanon
Föreslå en bättre översättning
Start 19-04-14
56
21. Geosynkron satellit
Föreslå en bättre översättning
Start 18-10-08
57
22. Keplers första lag
Föreslå en bättre översättning
Start 18-01-06
58
23. Keplers andra lag
Föreslå en bättre översättning
Start 17-10-01
59
24. Keplers tredje lag – inre planeterna
Föreslå en bättre översättning
Start 18-07-02
60
25. Keplers tredje lag – yttre planeterna
Föreslå en bättre översättning
Start 18-06-02
61
26. Solsystemet
Föreslå en bättre översättning
Start 18-06-05
62
27. Månfas
Föreslå en bättre översättning
Start 18-10-02
63
28. Stjärnbild
Föreslå en bättre översättning
Start 18-10-14
64
29. Keplers lagar
Föreslå en bättre översättning
III. Svängningar och vågor Föreslå en bättre översättning
Start 18-01-18
65
1. Oscillatorer
Föreslå en bättre översättning
Start 18-03-06
66
2. Cirkulär rörelse
Föreslå en bättre översättning
Start 19-03-29
67
3. Oscillation
Föreslå en bättre översättning
Start 19-03-30
68
4. Superposition
Föreslå en bättre översättning
Start 19-03-30
69
5. Superposition f1 = f2
Föreslå en bättre översättning
Start 19-05-17
70
6. Superposition f1 ≈ f2
Föreslå en bättre översättning
Start 19-03-30
71
7. Fas
Föreslå en bättre översättning
Start 18-06-10
72
8. Fyrkantsvåg
Föreslå en bättre översättning
Start 18-03-20
73
9. Lissajouskurva
Föreslå en bättre översättning
Start 19-03-30
74
10. Dämpad harmonisk oscillator
Föreslå en bättre översättning
Start 19-03-30
75
11. Tvingad svängning
Föreslå en bättre översättning
Start 19-05-06
76
12. Plan pendel
Föreslå en bättre översättning
Start 18-07-02
77
13. Plan pendel – Helikopter
Föreslå en bättre översättning
Start 17-12-29
78
14. Harmonisk oscillator
Föreslå en bättre översättning
Start 18-06-10
79
15. Harmonisk oscillator – Helikopter
Föreslå en bättre översättning
Start 17-12-19
80
16. Kopplade oscillatorer
Föreslå en bättre översättning
Start 19-03-30
81
17. Reflexion
Föreslå en bättre översättning
Start 19-03-30
82
18. Refraktion
Föreslå en bättre översättning
Start 17-11-27
83
19. Reflektion av vågor
Föreslå en bättre översättning
Start 18-03-20
84
20. Stående våg
Föreslå en bättre översättning
Start 17-12-30
85
21. Resonans
Föreslå en bättre översättning
Start 19-03-30
86
22. Ljudhastighet
Föreslå en bättre översättning
Start 19-03-30
87
23. Dopplereffekt
Föreslå en bättre översättning
Start 19-03-30
88
24. Chockvåg
Föreslå en bättre översättning
Start 18-02-01
89
25. Huygens princip
Föreslå en bättre översättning
Start 19-05-30
90
26. Pendel vågor
Föreslå en bättre översättning
Start 18-06-10
91
27. Stående våg
Föreslå en bättre översättning
Start 18-06-10
92
28. Galileos pendel
Föreslå en bättre översättning
Start 18-06-10
93
29. Vågrörelseapparat handmodell
Föreslå en bättre översättning
Start 18-03-20
94
30. Vågor
Föreslå en bättre översättning
Start 18-07-30
95
31. Ljud
Föreslå en bättre översättning
IV. Termodynamik och molekylfysik Föreslå en bättre översättning
Start 18-02-10
96
1. Brownsk rörelse
Föreslå en bättre översättning
Start 18-02-10
97
2. Diffusion
Föreslå en bättre översättning
Start 19-12-22
98
3. Atom interaktion
Föreslå en bättre översättning
Start 18-03-20
99
4. Maxwell–Boltzmannfördelning
Föreslå en bättre översättning
Start 17-12-05
100
5. Galileotermometer
Föreslå en bättre översättning
Start 19-04-13
101
6. Temperaturskalor
Föreslå en bättre översättning
Start 19-04-13
102
7. Joules värmeapparat
Föreslå en bättre översättning
Start 18-05-10
103
8. Inre energi
Föreslå en bättre översättning
Start 17-12-12
104
9. Konvektion
Föreslå en bättre översättning
Start 18-06-10
105
10. Värmestrålning
Föreslå en bättre översättning
Start 17-12-12
106
11. Värmeledning (konduktion)
Föreslå en bättre översättning
Start 19-04-13
107
12. Isoterm process
Föreslå en bättre översättning
Start 17-12-14
108
13. Isobarisk process
Föreslå en bättre översättning
Start 17-12-16
109
14. Isokor process
Föreslå en bättre översättning
Start 19-04-14
110
15. Adiabatisk process
Föreslå en bättre översättning
Start 19-05-09
111
16. Carnot cykel
Föreslå en bättre översättning
Start 18-08-02
112
17. Ånglok
Föreslå en bättre översättning
Start 18-01-13
113
18. Tvåtaktsmotor
Föreslå en bättre översättning
Start 18-01-13
114
19. Fyrtaktsmotor
Föreslå en bättre översättning
Start 18-01-14
115
20. Dieselmotor
Föreslå en bättre översättning
Start 18-01-14
116
21. Wankelmotor
Föreslå en bättre översättning
Start 17-11-23
117
22. Evighetsmaskin
Föreslå en bättre översättning
Start 17-11-23
118
23. Drickande fågel
Föreslå en bättre översättning
Start 17-11-25
119
24. Kylskåp
Föreslå en bättre översättning
Start 17-11-25
120
25. Kapillärkraft
Föreslå en bättre översättning
Start 19-04-13
121
26. Kokpunkt – Lufttryck
Föreslå en bättre översättning
Start 19-04-13
122
27. Kokpunkt – Altitud
Föreslå en bättre översättning
Start 19-04-13
123
28. Lufttryck – Altitud
Föreslå en bättre översättning
Start 19-04-13
124
29. Jordens atmosfär
Föreslå en bättre översättning
Start 19-04-13
125
30. Absolut fuktighet
Föreslå en bättre översättning
Start 19-04-13
126
31. Relativ fuktighet
Föreslå en bättre översättning
Start 19-04-13
127
32. Daggpunkt
Föreslå en bättre översättning
V. Elektrostatik Föreslå en bättre översättning
Start 19-05-21
128
1. Wimshurstgenerator
Föreslå en bättre översättning
Start 19-03-29
129
2. Van de Graaff-generator
Föreslå en bättre översättning
Start 19-04-14
130
3. Elektriskt fält
Föreslå en bättre översättning
Start 18-03-24
131
4. Laddningar och fält
Föreslå en bättre översättning
Start 19-04-14
132
5. Kondensator
Föreslå en bättre översättning
VI. Elektrisk ström Föreslå en bättre översättning
Start 18-10-01
133
1. Elektrisk krets
Föreslå en bättre översättning
Start 19-11-17
134
2. Ohms lag
Föreslå en bättre översättning
Start 18-03-15
135
3. Inre resistans
Föreslå en bättre översättning
Start 18-12-01
136
4. Kirchhoffs lagar
Föreslå en bättre översättning
Start 19-04-14
137
5. Elektriskt motstånd
Föreslå en bättre översättning
Start 19-11-18
138
6. Temperaturkoefficient
Föreslå en bättre översättning
VII. Halvledare Föreslå en bättre översättning
Start 17-11-25
139
1. Thermistor
Föreslå en bättre översättning
Start 18-06-10
140
2. Fotomotstånd
Föreslå en bättre översättning
Start 18-05-17
141
3. Kisel
Föreslå en bättre översättning
Start 18-05-14
142
4. Generation elektron-hål-par
Föreslå en bättre översättning
Start 18-05-13
143
5. intrinsic halvledar
Föreslå en bättre översättning
Start 18-05-19
144
6. Halvledare
Föreslå en bättre översättning
Start 18-01-03
145
7. Helvågslikriktare
Föreslå en bättre översättning
VIII. Elektrisk ström i vätska Föreslå en bättre översättning
Start 18-05-07
146
1. Dissociation
Föreslå en bättre översättning
Start 18-05-06
147
2. Elektrolys
Föreslå en bättre översättning
Start 17-11-26
148
3. Blyackumulator
Föreslå en bättre översättning
IX. Elektrisk ström i gaser och vakuum Föreslå en bättre översättning
Start 18-02-26
149
1. Jonisering – utmatning av ett elektroskop
Föreslå en bättre översättning
Start 17-12-19
150
2. Elektriska urladdningar i gaser
Föreslå en bättre översättning
Start 18-01-01
151
3. IV-kurvan
Föreslå en bättre översättning
Start 18-06-10
152
4. Ljusbåge
Föreslå en bättre översättning
Start 17-12-28
153
5. Ruhmkorff-spole
Föreslå en bättre översättning
Start 17-12-28
154
6. Katodstrålar
Föreslå en bättre översättning
Start 18-01-01
155
7. Oscilloskop
Föreslå en bättre översättning
Start 17-12-30
156
8. Crookes-rör – Malteserkors
Föreslå en bättre översättning
Start 17-12-31
157
9. Ëlektrisk urladdning i luft
Föreslå en bättre översättning
Start 17-12-31
158
10. Sankt Elmseld
Föreslå en bättre översättning
Start 17-12-31
159
11. Glimlampa
Föreslå en bättre översättning
Start 18-02-25
160
12. Lysrör
Föreslå en bättre översättning
Start 18-06-10
161
13. Överspänningsskydd
Föreslå en bättre översättning
X. Magnetfält Föreslå en bättre översättning
Start 18-01-10
162
1. Magnet
Föreslå en bättre översättning
Start 18-03-15
163
2. Ferromagnetism
Föreslå en bättre översättning
Start 18-06-21
164
3. Magnetfält från rak strömförande ledare
Föreslå en bättre översättning
Start 17-12-21
165
4. Flemings vänsterhandsregel
Föreslå en bättre översättning
Start 18-06-01
166
5. Elektromagnetisk induktion
Föreslå en bättre översättning
Start 18-03-11
167
6. Lenz lag
Föreslå en bättre översättning
Start 18-05-20
168
7. Helmholtzspole
Föreslå en bättre översättning
XI. Växelström Föreslå en bättre översättning
Start 18-03-11
169
1. Generator och dynamo
Föreslå en bättre översättning
Start 18-03-10
170
2. Generator 3-fas
Föreslå en bättre översättning
Start 18-03-21
171
3. RLC seriekrets
Föreslå en bättre översättning
Start 18-03-21
172
4. RLC parallellkrets
Föreslå en bättre översättning
Start 18-03-11
173
5. Transformator
Föreslå en bättre översättning
Start 19-09-29
174
6. Virvelström
Föreslå en bättre översättning
XII. Optik Föreslå en bättre översättning
Start 19-04-14
175
1. Prisma
Föreslå en bättre översättning
Start 18-07-21
176
2. Subtraktiv och additiv färgblandning
Föreslå en bättre översättning
Start 18-06-24
177
3. Newtons färghjul
Föreslå en bättre översättning
Start 19-04-14
178
4. Dubbelspaltsexperimentet
Föreslå en bättre översättning
Start 18-06-10
179
5. Speglar
Föreslå en bättre översättning
Start 19-04-14
180
6. Lins
Föreslå en bättre översättning
Start 19-04-14
181
7. Konvex lins
Föreslå en bättre översättning
Start 19-04-14
182
8. Konkav lins
Föreslå en bättre översättning
Start 18-03-25
183
9. Synfel
Föreslå en bättre översättning
Start 18-03-24
184
10. Ackommodation
Föreslå en bättre översättning
Start 18-03-26
185
11. Förstoringsglas
Föreslå en bättre översättning
Start 18-03-25
186
12. Microscoop
Föreslå en bättre översättning
Start 18-03-27
187
13. Kepler teleskop
Föreslå en bättre översättning
Start 18-03-27
188
14. Galilei teleskop
Föreslå en bättre översättning
Start 19-04-14
189
15. Konkava speglar
Föreslå en bättre översättning
Start 19-04-14
190
16. Konvexa speglar
Föreslå en bättre översättning
Start 18-03-28
191
17. Newtonteleskop
Föreslå en bättre översättning
Start 18-04-16
192
18. Ljusflöde
Föreslå en bättre översättning
Start 18-01-06
193
19. Ljusstyrka
Föreslå en bättre översättning
Start 18-04-16
194
20. Illuminans
Föreslå en bättre översättning
Start 18-04-14
195
21. Svartkropp
Föreslå en bättre översättning
Start 17-12-02
196
22. Svartkropp – modell
Föreslå en bättre översättning
Start 18-04-19
197
23. Fotoelektrisk effekt
Föreslå en bättre översättning
Start 18-06-23
198
24. Elektromagnetisk våg
Föreslå en bättre översättning
Start 18-04-11
199
25. Polariseringsfilter
Föreslå en bättre översättning
Start 18-06-10
200
26. Röntgenrör
Föreslå en bättre översättning
XIII. Speciella relativitetsteorin Föreslå en bättre översättning
Start 17-12-21
201
1. Michelson–Morleys experiment
Föreslå en bättre översättning
Start 19-06-07
202
2. Tidsdilatation
Föreslå en bättre översättning
Start 19-04-14
203
3. Längdkontraktion
Föreslå en bättre översättning
XIV. Atomfysik Föreslå en bättre översättning
Start 18-01-28
204
1. Atommodell
Föreslå en bättre översättning
Start 17-12-31
205
2. Rutherfordspridning
Föreslå en bättre översättning
Start 19-06-07
206
3. Bohrs atommodell
Föreslå en bättre översättning
Start 18-01-10
207
4. Spectroscope
Föreslå en bättre översättning
Start 17-12-04
208
5. Comptonspridning
Föreslå en bättre översättning
Start 18-02-17
209
6. Franck-Hertz försök
Föreslå en bättre översättning
XV. Kärnfysik Föreslå en bättre översättning
Start 17-12-31
210
1. Strålning
Föreslå en bättre översättning
Start 19-04-14
211
2. Sönderfallslagen
Föreslå en bättre översättning
Start 18-05-12
212
3. Radioaktiva sönderfallsserier
Föreslå en bättre översättning
Start 18-01-14
213
4. Kärnreaktion
Föreslå en bättre översättning
XVI. Matematik Föreslå en bättre översättning
Start 18-09-16
214
1. Pythagoras sats
Föreslå en bättre översättning
Start 19-04-08
215
2. Radian
Föreslå en bättre översättning
Start 19-04-13
216
3. Enhetscirkel
Föreslå en bättre översättning
Start 18-07-26
217
4. Vektoraddition
Föreslå en bättre översättning
Start 19-11-14
218
5. Plinko sannolikhet
Föreslå en bättre översättning
XVII. Vem är jag Föreslå en bättre översättning
Start 17-11-26
219
1. Lärare från Mähren
Föreslå en bättre översättning