Fyzika ve škole (Android & iOS)


Föreslå en bättre översättning Föreslå en bättre översättning: www_se.xml   se.xml
Skapa översättning Skapa översättning: www_se.xml   se.xml

I. Mekanik Föreslå en bättre översättning
Start 17-11-19
1
1. Lutande plan
Föreslå en bättre översättning
Start 18-01-07
2
2. Kraftparallellogram
Föreslå en bättre översättning
Start 17-12-15
3
3. Skjutmått
Föreslå en bättre översättning
Start 17-11-30
4
4. Mikrometer
Föreslå en bättre översättning
Start 18-09-18
5
5. Rörelse
Föreslå en bättre översättning
Start 18-11-22
6
6. Cirkelrörelse
Föreslå en bättre översättning
Start 17-12-16
7
7. Block
Föreslå en bättre översättning
Start 18-01-09
8
8. Talja och block
Föreslå en bättre översättning
Start 18-01-06
9
9. Hävstångsprincipen
Föreslå en bättre översättning
Start 18-06-10
10
10. Newtons första lag
Föreslå en bättre översättning
Start 18-01-20
11
11. Newtons andra lag
Föreslå en bättre översättning
Start 17-11-27
12
12. Newtons tredje lag
Föreslå en bättre översättning
Start 18-05-12
13
13. Fysikaliskt arbete
Föreslå en bättre översättning
Start 18-12-27
14
14. Elastisk stöt
Föreslå en bättre översättning
Start 18-12-27
15
15. Oelastisk stöt
Föreslå en bättre översättning
Start 18-02-16
16
16. Energiprincipen
Föreslå en bättre översättning
Start 18-06-24
17
17. Maxwells hjul
Föreslå en bättre översättning
Start 18-02-04
18
18. Friktion och dra
Föreslå en bättre översättning
Start 18-06-10
19
19. Newtons vagga
Föreslå en bättre översättning
Start 18-01-11
20
20. Arkimedes princip
Föreslå en bättre översättning
Start 18-01-24
21
21. Dykaren
Föreslå en bättre översättning
Start 18-05-31
22
22. Vattenpass
Föreslå en bättre översättning
Start 18-06-10
23
23. Tryck
Föreslå en bättre översättning
Start 17-11-26
24
24. Pump
Föreslå en bättre översättning
Start 17-12-02
25
25. Pascals princip
Föreslå en bättre översättning
Start 18-01-21
26
26. Bernoullis ekvation
Föreslå en bättre översättning
Start 18-03-03
27
27. Masscentrum
Föreslå en bättre översättning
Start 18-08-03
28
28. Statisk jämvikt 1
Föreslå en bättre översättning
Start 18-03-14
29
29. Statisk jämvikt 2
Föreslå en bättre översättning
Start 18-02-07
30
30. Statisk jämvikt 3
Föreslå en bättre översättning
II. Gravitationsfält Föreslå en bättre översättning
Start 17-11-23
31
1. Newtons gravitationslag
Föreslå en bättre översättning
Start 17-11-30
32
2. Fältstyrkan
Föreslå en bättre översättning
Start 17-11-23
33
3. Gravitationsfält
Föreslå en bättre översättning
Start 17-11-23
34
4. G-krafter
Föreslå en bättre översättning
Start 18-06-02
35
5. Geografiska koordinater
Föreslå en bättre översättning
Start 18-05-24
36
6. Tyngdacceleration
Föreslå en bättre översättning
Start 18-06-07
37
7. Foucaultpendel
Föreslå en bättre översättning
Start 19-01-04
38
8. Tyngdlöshet
Föreslå en bättre översättning
Start 17-11-25
39
9. Superhiss
Föreslå en bättre översättning
Start 18-10-09
40
10. Fritt fall
Föreslå en bättre översättning
Start 17-11-26
41
11. Fritt fall i vakuum
Föreslå en bättre översättning
Start 17-12-13
42
12. Sammansatt rörelse
Föreslå en bättre översättning
Start 18-02-25
43
13. Kaströrelse – horisontell
Föreslå en bättre översättning
Start 17-11-25
44
14. Fritt fall experimentet
Föreslå en bättre översättning
Start 17-12-05
45
15. Vattentryck
Föreslå en bättre översättning
Start 17-12-13
46
16. Kaströrelse – vertikal
Föreslå en bättre översättning
Start 17-12-14
47
17. Kaströrelse
Föreslå en bättre översättning
Start 18-03-02
48
18. Kaströrelse – handgranat
Föreslå en bättre översättning
Start 18-06-27
49
19. Banan för himlakroppar
Föreslå en bättre översättning
Start 18-01-06
50
20. Newtons kanon
Föreslå en bättre översättning
Start 18-05-27
51
21. Geosynkron satellit
Föreslå en bättre översättning
Start 18-10-08
52
22. Keplers första lag
Föreslå en bättre översättning
Start 18-01-06
53
23. Keplers andra lag
Föreslå en bättre översättning
Start 17-10-01
54
24. Keplers tredje lag – inre planeterna
Föreslå en bättre översättning
Start 18-07-02
55
25. Keplers tredje lag – yttre planeterna
Föreslå en bättre översättning
Start 18-06-02
56
26. Solsystemet
Föreslå en bättre översättning
Start 18-06-05
57
27. Månfas
Föreslå en bättre översättning
Start 18-10-02
58
28. Stjärnbild
Föreslå en bättre översättning
Start 18-10-14
59
29. Keplers lagar
Föreslå en bättre översättning
III. Svängningar och vågor Föreslå en bättre översättning
Start 18-01-18
60
1. Oscillatorer
Föreslå en bättre översättning
Start 18-03-06
61
2. Cirkulär rörelse
Föreslå en bättre översättning
Start 17-12-29
62
3. Oscillation
Föreslå en bättre översättning
Start 18-06-10
63
4. Superposition
Föreslå en bättre översättning
Start 18-06-10
64
5. Superposition f1 = f2
Föreslå en bättre översättning
Start 18-06-10
65
6. Superposition f1 ≈ f2
Föreslå en bättre översättning
Start 17-12-28
66
7. Fas
Föreslå en bättre översättning
Start 18-06-10
67
8. Fyrkantsvåg
Föreslå en bättre översättning
Start 18-03-20
68
9. Lissajouskurva
Föreslå en bättre översättning
Start 18-01-27
69
10. Dämpad harmonisk oscillator
Föreslå en bättre översättning
Start 17-12-29
70
11. Tvingad svängning
Föreslå en bättre översättning
Start 17-12-23
71
12. Plan pendel
Föreslå en bättre översättning
Start 18-07-02
72
13. Plan pendel – Helikopter
Föreslå en bättre översättning
Start 17-12-29
73
14. Harmonisk oscillator
Föreslå en bättre översättning
Start 18-06-10
74
15. Harmonisk oscillator – Helikopter
Föreslå en bättre översättning
Start 17-12-19
75
16. Kopplade oscillatorer
Föreslå en bättre översättning
Start 17-12-31
76
17. Reflexion
Föreslå en bättre översättning
Start 17-12-31
77
18. Refraktion
Föreslå en bättre översättning
Start 17-11-27
78
19. Reflektion av vågor
Föreslå en bättre översättning
Start 18-03-20
79
20. Stående våg
Föreslå en bättre översättning
Start 17-12-30
80
21. Resonans
Föreslå en bättre översättning
Start 17-12-29
81
22. Ljudhastighet
Föreslå en bättre översättning
Start 18-06-18
82
23. Dopplereffekt
Föreslå en bättre översättning
Start 17-12-29
83
24. Chockvåg
Föreslå en bättre översättning
Start 18-02-01
84
25. Huygens princip
Föreslå en bättre översättning
Start 18-06-10
85
26. Pendel vågor
Föreslå en bättre översättning
Start 18-06-10
86
27. Stående våg
Föreslå en bättre översättning
Start 18-06-10
87
28. Galileos pendel
Föreslå en bättre översättning
Start 18-06-10
88
29. Vågrörelseapparat handmodell
Föreslå en bättre översättning
Start 18-03-20
89
30. Vågor
Föreslå en bättre översättning
Start 18-07-30
90
31. Ljud
Föreslå en bättre översättning
IV. Termodynamik och molekylfysik Föreslå en bättre översättning
Start 18-02-10
91
1. Brownsk rörelse
Föreslå en bättre översättning
Start 18-02-10
92
2. Diffusion
Föreslå en bättre översättning
Start 18-03-20
93
3. Maxwell–Boltzmannfördelning
Föreslå en bättre översättning
Start 17-12-05
94
4. Galileotermometer
Föreslå en bättre översättning
Start 17-12-03
95
5. Temperaturskalor
Föreslå en bättre översättning
Start 18-02-04
96
6. Joules värmeapparat
Föreslå en bättre översättning
Start 18-05-10
97
7. Inre energi
Föreslå en bättre översättning
Start 17-12-12
98
8. Konvektion
Föreslå en bättre översättning
Start 18-06-10
99
9. Värmestrålning
Föreslå en bättre översättning
Start 17-12-12
100
10. Värmeledning (konduktion)
Föreslå en bättre översättning
Start 17-12-14
101
11. Isoterm process
Föreslå en bättre översättning
Start 17-12-14
102
12. Isobarisk process
Föreslå en bättre översättning
Start 17-12-16
103
13. Isokor process
Föreslå en bättre översättning
Start 17-12-16
104
14. Adiabatisk process
Föreslå en bättre översättning
Start 18-02-01
105
15. Carnot cykel
Föreslå en bättre översättning
Start 18-08-02
106
16. Ånglok
Föreslå en bättre översättning
Start 18-01-13
107
17. Tvåtaktsmotor
Föreslå en bättre översättning
Start 18-01-13
108
18. Fyrtaktsmotor
Föreslå en bättre översättning
Start 18-01-14
109
19. Dieselmotor
Föreslå en bättre översättning
Start 18-01-14
110
20. Wankelmotor
Föreslå en bättre översättning
Start 17-11-23
111
21. Evighetsmaskin
Föreslå en bättre översättning
Start 17-11-23
112
22. Drickande fågel
Föreslå en bättre översättning
Start 17-11-25
113
23. Kylskåp
Föreslå en bättre översättning
Start 17-11-25
114
24. Kapillärkraft
Föreslå en bättre översättning
Start 18-01-03
115
25. Kokpunkt – Lufttryck
Föreslå en bättre översättning
Start 18-01-03
116
26. Kokpunkt – Altitud
Föreslå en bättre översättning
Start 18-01-03
117
27. Lufttryck – Altitud
Föreslå en bättre översättning
Start 18-06-10
118
28. Jordens atmosfär
Föreslå en bättre översättning
Start 18-01-02
119
29. Absolut fuktighet
Föreslå en bättre översättning
Start 18-01-02
120
30. Relativ fuktighet
Föreslå en bättre översättning
Start 18-01-02
121
31. Daggpunkt
Föreslå en bättre översättning
V. Elektrostatik Föreslå en bättre översättning
Start 18-03-18
122
1. Elektriskt fält
Föreslå en bättre översättning
Start 18-03-24
123
2. Laddningar och fält
Föreslå en bättre översättning
Start 18-06-10
124
3. Kondensator
Föreslå en bättre översättning
VI. Elektrisk ström Föreslå en bättre översättning
Start 18-10-01
125
1. Elektrisk krets
Föreslå en bättre översättning
Start 18-03-17
126
2. Ohms lag
Föreslå en bättre översättning
Start 18-03-15
127
3. Inre resistans
Föreslå en bättre översättning
Start 18-12-01
128
4. Kirchhoffs lagar
Föreslå en bättre översättning
Start 18-03-20
129
5. Elektriskt motstånd
Föreslå en bättre översättning
VII. Halvledare Föreslå en bättre översättning
Start 17-11-25
130
1. Thermistor
Föreslå en bättre översättning
Start 18-06-10
131
2. Fotomotstånd
Föreslå en bättre översättning
Start 18-05-17
132
3. Kisel
Föreslå en bättre översättning
Start 18-05-14
133
4. Generation elektron-hål-par
Föreslå en bättre översättning
Start 18-05-13
134
5. intrinsic halvledar
Föreslå en bättre översättning
Start 18-05-19
135
6. Halvledare
Föreslå en bättre översättning
Start 18-01-03
136
7. Helvågslikriktare
Föreslå en bättre översättning
VIII. Elektrisk ström i vätska Föreslå en bättre översättning
Start 18-05-07
137
1. Dissociation
Föreslå en bättre översättning
Start 18-05-06
138
2. Elektrolys
Föreslå en bättre översättning
Start 17-11-26
139
3. Blyackumulator
Föreslå en bättre översättning
IX. Elektrisk ström i gaser och vakuum Föreslå en bättre översättning
Start 18-02-26
140
1. Jonisering – utmatning av ett elektroskop
Föreslå en bättre översättning
Start 17-12-19
141
2. Elektriska urladdningar i gaser
Föreslå en bättre översättning
Start 18-01-01
142
3. IV-kurvan
Föreslå en bättre översättning
Start 18-06-10
143
4. Ljusbåge
Föreslå en bättre översättning
Start 17-12-28
144
5. Ruhmkorff-spole
Föreslå en bättre översättning
Start 17-12-28
145
6. Katodstrålar
Föreslå en bättre översättning
Start 18-01-01
146
7. Oscilloskop
Föreslå en bättre översättning
Start 17-12-30
147
8. Crookes-rör – Malteserkors
Föreslå en bättre översättning
Start 17-12-31
148
9. Ëlektrisk urladdning i luft
Föreslå en bättre översättning
Start 17-12-31
149
10. Sankt Elmseld
Föreslå en bättre översättning
Start 17-12-31
150
11. Glimlampa
Föreslå en bättre översättning
Start 18-02-25
151
12. Lysrör
Föreslå en bättre översättning
Start 18-06-10
152
13. Överspänningsskydd
Föreslå en bättre översättning
X. Magnetfält Föreslå en bättre översättning
Start 18-01-10
153
1. Magnet
Föreslå en bättre översättning
Start 18-03-15
154
2. Ferromagnetism
Föreslå en bättre översättning
Start 18-06-21
155
3. Magnetfält från rak strömförande ledare
Föreslå en bättre översättning
Start 17-12-21
156
4. Flemings vänsterhandsregel
Föreslå en bättre översättning
Start 18-06-01
157
5. Elektromagnetisk induktion
Föreslå en bättre översättning
Start 18-03-11
158
6. Lenz lag
Föreslå en bättre översättning
Start 18-05-20
159
7. Helmholtzspole
Föreslå en bättre översättning
XI. Växelström Föreslå en bättre översättning
Start 18-03-11
160
1. Generator och dynamo
Föreslå en bättre översättning
Start 18-03-10
161
2. Generator 3-fas
Föreslå en bättre översättning
Start 18-03-21
162
3. RLC seriekrets
Föreslå en bättre översättning
Start 18-03-21
163
4. RLC parallellkrets
Föreslå en bättre översättning
Start 18-03-11
164
5. Transformator
Föreslå en bättre översättning
XII. Optik Föreslå en bättre översättning
Start 18-03-22
165
1. Prisma
Föreslå en bättre översättning
Start 18-07-21
166
2. Subtraktiv och additiv färgblandning
Föreslå en bättre översättning
Start 18-06-24
167
3. Newtons färghjul
Föreslå en bättre översättning
Start 18-05-29
168
4. Dubbelspaltsexperimentet
Föreslå en bättre översättning
Start 18-06-10
169
5. Speglar
Föreslå en bättre översättning
Start 18-03-23
170
6. Lins
Föreslå en bättre översättning
Start 18-04-29
171
7. Konvex lins
Föreslå en bättre översättning
Start 18-12-05
172
8. Konkav lins
Föreslå en bättre översättning
Start 18-03-25
173
9. Synfel
Föreslå en bättre översättning
Start 18-03-24
174
10. Ackommodation
Föreslå en bättre översättning
Start 18-03-26
175
11. Förstoringsglas
Föreslå en bättre översättning
Start 18-03-25
176
12. Microscoop
Föreslå en bättre översättning
Start 18-03-27
177
13. Kepler teleskop
Föreslå en bättre översättning
Start 18-03-27
178
14. Galilei teleskop
Föreslå en bättre översättning
Start 18-07-15
179
15. Konkava speglar
Föreslå en bättre översättning
Start 18-07-15
180
16. Konvexa speglar
Föreslå en bättre översättning
Start 18-03-28
181
17. Newtonteleskop
Föreslå en bättre översättning
Start 18-04-16
182
18. Ljusflöde
Föreslå en bättre översättning
Start 18-01-06
183
19. Ljusstyrka
Föreslå en bättre översättning
Start 18-04-16
184
20. Illuminans
Föreslå en bättre översättning
Start 18-04-14
185
21. Svartkropp
Föreslå en bättre översättning
Start 17-12-02
186
22. Svartkropp – modell
Föreslå en bättre översättning
Start 18-04-19
187
23. Fotoelektrisk effekt
Föreslå en bättre översättning
Start 18-06-23
188
24. Elektromagnetisk våg
Föreslå en bättre översättning
Start 18-04-11
189
25. Polariseringsfilter
Föreslå en bättre översättning
Start 18-06-10
190
26. Röntgenrör
Föreslå en bättre översättning
XIII. Speciella relativitetsteorin Föreslå en bättre översättning
Start 17-12-21
191
1. Michelson–Morleys experiment
Föreslå en bättre översättning
Start 17-12-17
192
2. Tidsdilatation
Föreslå en bättre översättning
Start 17-12-19
193
3. Längdkontraktion
Föreslå en bättre översättning
XIV. Atomfysik Föreslå en bättre översättning
Start 18-01-28
194
1. Atommodell
Föreslå en bättre översättning
Start 17-12-31
195
2. Rutherfordspridning
Föreslå en bättre översättning
Start 18-06-10
196
3. Bohrs atommodell
Föreslå en bättre översättning
Start 18-01-10
197
4. Spectroscope
Föreslå en bättre översättning
Start 17-12-04
198
5. Comptonspridning
Föreslå en bättre översättning
Start 18-02-17
199
6. Franck-Hertz försök
Föreslå en bättre översättning
XV. Kärnfysik Föreslå en bättre översättning
Start 17-12-31
200
1. Strålning
Föreslå en bättre översättning
Start 18-01-21
201
2. Sönderfallslagen
Föreslå en bättre översättning
Start 18-05-12
202
3. Radioaktiva sönderfallsserier
Föreslå en bättre översättning
Start 18-01-14
203
4. Kärnreaktion
Föreslå en bättre översättning
XVI. Matematik Föreslå en bättre översättning
Start 18-09-16
204
1. Pythagoras sats
Föreslå en bättre översättning
Start 18-09-26
205
2. Radian
Föreslå en bättre översättning
Start 17-12-22
206
3. Enhetscirkel
Föreslå en bättre översättning
Start 18-07-26
207
4. Vektoraddition
Föreslå en bättre översättning
XVII. Vem är jag Föreslå en bättre översättning
Start 17-11-26
208
1. Lärare från Mähren
Föreslå en bättre översättning
 Windows Store Application for Windows Store is not possible,
because it does not support Adobe Air.