Fyzika ve škole (Android & iOS)


Föreslå en bättre översättning Föreslå en bättre översättning: www_se.xml   se.xml
Skapa översättning Skapa översättning: www_se.xml   se.xml
Download I. Mekanik Föreslå en bättre översättning
Start 13-01-05
1
1. Lutande plan
Föreslå en bättre översättning
Start 15-01-06
2
2. Kraftparallellogram
Föreslå en bättre översättning
Start 13-11-19
3
3. Skjutmått
Föreslå en bättre översättning
Start 16-08-26
4
4. Mikrometer
Föreslå en bättre översättning
Start 10-05-26
5
5. Rörelse
Föreslå en bättre översättning
Start 14-12-30
6
6. Block
Föreslå en bättre översättning
Start 14-08-24
7
7. Talja och block
Föreslå en bättre översättning
Start 14-08-24
8
8. Hävstångsprincipen
Föreslå en bättre översättning
Start 15-04-03
9
9. Newtons första lag
Föreslå en bättre översättning
Start 15-01-01
10
10. Newtons andra lag
Föreslå en bättre översättning
Start 15-03-27
11
11. Newtons tredje lag
Föreslå en bättre översättning
Start 17-05-12
12
12. Fysikaliskt arbete
Föreslå en bättre översättning
Start 15-08-10
13
13. Energiprincipen
YouTube
Föreslå en bättre översättning
Start 17-01-08
14
14. Maxwells hjul
Föreslå en bättre översättning
Start 14-05-16
15
15. Friktion och dra
Föreslå en bättre översättning
Start 14-12-31
16
16. Newtons vagga
Föreslå en bättre översättning
Start 15-02-04
17
17. Arkimedes princip
Föreslå en bättre översättning
Start 15-04-23
18
18. Dykaren
Föreslå en bättre översättning
Start 15-06-09
19
19. Vattenpass
Föreslå en bättre översättning
Start 17-05-31
20
20. Tryck
Föreslå en bättre översättning
Start 16-11-26
21
21. Pump
Föreslå en bättre översättning
Start 14-10-21
22
22. Pascals princip
Föreslå en bättre översättning
Start 14-12-08
23
23. Bernoullis ekvation
Föreslå en bättre översättning
Start 17-03-22
24
24. Masscentrum
Föreslå en bättre översättning
Start 17-02-15
25
25. Statisk jämvikt 1
Föreslå en bättre översättning
Start 17-01-30
26
26. Statisk jämvikt 2
Föreslå en bättre översättning
Start 17-02-28
27
27. Statisk jämvikt 3
Föreslå en bättre översättning
Download II. Gravitationsfält Föreslå en bättre översättning
Start 16-11-16
28
1. Newtons gravitationslag
Föreslå en bättre översättning
Start 16-11-19
29
2. Fältstyrkan
Föreslå en bättre översättning
Start 16-11-19
30
3. Gravitationsfält
Föreslå en bättre översättning
Start 16-11-19
31
4. G-krafter
Föreslå en bättre översättning
Start 15-01-23
32
5. Geografiska koordinater
Föreslå en bättre översättning
Start 10-05-26
33
6. Tyngdacceleration
Föreslå en bättre översättning
Start 16-03-20
34
7. Foucaultpendel
Föreslå en bättre översättning
Start 14-09-13
35
8. Tyngdlöshet
Föreslå en bättre översättning
Start 13-01-05
36
9. Superhiss
Föreslå en bättre översättning
Start 10-05-26
37
10. Fritt fall
Föreslå en bättre översättning
Start 13-01-05
38
11. Fritt fall i vakuum
YouTube
Föreslå en bättre översättning
Start 16-12-13
39
12. Sammansatt rörelse
Föreslå en bättre översättning
Start 17-02-25
40
13. Kaströrelse – horisontell
Föreslå en bättre översättning
Start 16-11-25
41
14. Fritt fall experimentet
Föreslå en bättre översättning
Start 10-05-27
42
15. Vattentryck
Föreslå en bättre översättning
Start 16-12-13
43
16. Kaströrelse – vertikal
Föreslå en bättre översättning
Start 10-05-26
44
17. Kaströrelse
Föreslå en bättre översättning
Start 17-02-25
45
18. Kaströrelse – handgranat
Föreslå en bättre översättning
Start 17-01-07
46
19. Banan för himlakroppar
Föreslå en bättre översättning
Start 10-05-26
47
20. Newtons kanon
Föreslå en bättre översättning
Start 10-05-27
48
21. Geosynkron satellit
Föreslå en bättre översättning
Start 17-05-06
49
22. Keplers första lag
Föreslå en bättre översättning
Start 10-05-26
50
23. Keplers andra lag
Föreslå en bättre översättning
Start 16-04-26
51
24. Keplers tredje lag – inre planeterna
Föreslå en bättre översättning
Start 16-04-26
52
25. Keplers tredje lag – yttre planeterna
Föreslå en bättre översättning
Start 10-05-26
53
26. Solsystemet
Föreslå en bättre översättning
Start 10-05-26
54
27. Månfas
Föreslå en bättre översättning
Start 16-01-24
55
28. Stjärnbild
Föreslå en bättre översättning
Start 16-02-22
56
29. Keplers lagar
YouTube
Föreslå en bättre översättning
Download III. Svängningar och vågor Föreslå en bättre översättning
Start 16-02-21
57
1. Oscillatorer
Föreslå en bättre översättning
Start 17-02-26
58
2. Cirkulär rörelse
Föreslå en bättre översättning
Start 16-12-29
59
3. Oscillation
Föreslå en bättre översättning
Start 15-11-14
60
4. Superposition
Föreslå en bättre översättning
Start 15-10-23
61
5. Superposition f1 = f2
Föreslå en bättre översättning
Start 15-11-14
62
6. Superposition f1 ≈ f2
Föreslå en bättre översättning
Start 15-10-23
63
7. Fas
Föreslå en bättre översättning
Start 15-10-23
64
8. Fyrkantsvåg
Föreslå en bättre översättning
Start 15-10-23
65
9. Lissajouskurva
Föreslå en bättre översättning
Start 17-01-28
66
10. Dämpad harmonisk oscillator
Föreslå en bättre översättning
Start 15-12-10
67
11. Tvingad svängning
Föreslå en bättre översättning
Start 15-10-23
68
12. Plan pendel
Föreslå en bättre översättning
Start 17-03-13
69
13. Plan pendel – Helikopter
Föreslå en bättre översättning
Start 15-10-23
70
14. Harmonisk oscillator
Föreslå en bättre översättning
Start 17-03-13
71
15. Harmonisk oscillator – Helikopter
Föreslå en bättre översättning
Start 13-01-05
72
16. Kopplade oscillatorer
Föreslå en bättre översättning
Start 16-12-31
73
17. Reflexion
Föreslå en bättre översättning
Start 16-12-31
74
18. Refraktion
Föreslå en bättre översättning
Start 12-12-22
75
19. Reflektion av vågor
Föreslå en bättre översättning
Start 15-12-10
76
20. Stående våg
Föreslå en bättre översättning
Start 10-05-26
77
21. Resonans
Föreslå en bättre översättning
Start 10-05-26
78
22. Ljudhastighet
Föreslå en bättre översättning
Start 13-06-01
79
23. Dopplereffekt
Föreslå en bättre översättning
Start 10-05-26
80
24. Chockvåg
Föreslå en bättre översättning
Start 17-02-01
81
25. Huygens princip
Föreslå en bättre översättning
Start 16-11-19
82
26. Pendel vågor
Föreslå en bättre översättning
Start 16-11-19
83
27. Stående våg
Föreslå en bättre översättning
Start 16-11-24
84
28. Galileos pendel
YouTube
Föreslå en bättre översättning
Start 16-12-20
85
29. Vågrörelseapparat handmodell
Föreslå en bättre översättning
Start 15-01-24
86
30. Vågor
Föreslå en bättre översättning
Start 13-06-10
87
31. Ljud
Föreslå en bättre översättning
Download IV. Termodynamik och molekylfysik Föreslå en bättre översättning
Start 17-02-10
88
1. Brownsk rörelse
Föreslå en bättre översättning
Start 17-02-10
89
2. Diffusion
Föreslå en bättre översättning
Start 15-01-23
90
3. Maxwell–Boltzmannfördelning
Föreslå en bättre översättning
Start 13-01-05
91
4. Galileotermometer
Föreslå en bättre översättning
Start 10-05-26
92
5. Temperaturskalor
Föreslå en bättre översättning
Start 16-06-19
93
6. Joules värmeapparat
Föreslå en bättre översättning
Start 17-05-10
94
7. Inre energi
Föreslå en bättre översättning
Start 16-11-26
95
8. Konvektion
Föreslå en bättre översättning
Start 17-02-04
96
9. Värmestrålning
Föreslå en bättre översättning
Start 12-12-30
97
10. Värmeledning (konduktion)
Föreslå en bättre översättning
Start 10-05-26
98
11. Isoterm process
Föreslå en bättre översättning
Start 10-05-26
99
12. Isobarisk process
Föreslå en bättre översättning
Start 16-12-16
100
13. Isokor process
Föreslå en bättre översättning
Start 10-05-26
101
14. Adiabatisk process
Föreslå en bättre översättning
Start 10-05-27
102
15. Carnot cykel
Föreslå en bättre översättning
Start 13-08-27
103
16. Ånglok
Föreslå en bättre översättning
Start 15-06-27
104
17. Tvåtaktsmotor
Föreslå en bättre översättning
Start 15-07-03
105
18. Fyrtaktsmotor
Föreslå en bättre översättning
Start 15-07-08
106
19. Dieselmotor
Föreslå en bättre översättning
Start 15-07-08
107
20. Wankelmotor
Föreslå en bättre översättning
Start 15-01-31
108
21. Evighetsmaskin
Föreslå en bättre översättning
Start 13-01-05
109
22. Drickande fågel
Föreslå en bättre översättning
Start 14-04-07
110
23. Kylskåp
Föreslå en bättre översättning
Start 12-12-31
111
24. Kapillärkraft
Föreslå en bättre översättning
Start 17-06-25
112
25. Kokpunkt – Lufttryck
Föreslå en bättre översättning
Start 17-06-26
113
26. Kokpunkt – Altitud
Föreslå en bättre översättning
Start 17-06-25
114
27. Lufttryck – Altitud
Föreslå en bättre översättning
Start 17-07-22
115
28. Jordens atmosfär
Föreslå en bättre översättning
Start 17-01-02
116
29. Absolut fuktighet
Föreslå en bättre översättning
Start 17-01-02
117
30. Relativ fuktighet
Föreslå en bättre översättning
Start 17-01-02
118
31. Daggpunkt
Föreslå en bättre översättning
Download V. Elektrostatik Föreslå en bättre översättning
Start 10-05-26
119
1. Elektriskt fält
Föreslå en bättre översättning
Start 17-03-24
120
2. Laddningar och fält
Föreslå en bättre översättning
Start 16-06-03
121
3. Kondensator
Föreslå en bättre översättning
Download VI. Elektrisk ström Föreslå en bättre översättning
Start 16-02-23
122
1. Elektrisk krets
Föreslå en bättre översättning
Start 16-10-04
123
2. Ohms lag
Föreslå en bättre översättning
Start 17-03-15
124
3. Inre resistans
Föreslå en bättre översättning
Start 15-12-04
125
4. Kirchhoffs lagar
Föreslå en bättre översättning
Start 16-03-28
126
5. Elektriskt motstånd
Föreslå en bättre översättning
Download VII. Halvledare Föreslå en bättre översättning
Start 13-01-06
127
1. Thermistor
Föreslå en bättre översättning
Start 13-01-06
128
2. Fotomotstånd
Föreslå en bättre översättning
Start 17-04-23
129
3. Kisel
Föreslå en bättre översättning
Start 17-05-05
130
4. Generation elektron-hål-par
Föreslå en bättre översättning
Start 17-05-08
131
5. intrinsic halvledar
Föreslå en bättre översättning
Start 17-05-18
132
6. Halvledare
Föreslå en bättre översättning
Start 13-01-11
133
7. Helvågslikriktare
Föreslå en bättre översättning
Download VIII. Elektrisk ström i vätska Föreslå en bättre översättning
Start 16-08-18
134
1. Dissociation
Föreslå en bättre översättning
Start 16-09-20
135
2. Elektrolys
Föreslå en bättre översättning
Start 13-01-13
136
3. Blyackumulator
Föreslå en bättre översättning
Download IX. Elektrisk ström i gaser och vakuum Föreslå en bättre översättning
Start 16-05-18
137
1. Jonisering – utmatning av ett elektroskop
Föreslå en bättre översättning
Start 13-01-13
138
2. Elektriska urladdningar i gaser
Föreslå en bättre översättning
Start 13-01-14
139
3. IV-kurvan
Föreslå en bättre översättning
Start 13-01-14
140
4. Ljusbåge
Föreslå en bättre översättning
Start 13-01-16
141
5. Ruhmkorff-spole
Föreslå en bättre översättning
Start 15-01-08
142
6. Katodstrålar
Föreslå en bättre översättning
Start 10-05-26
143
7. Oscilloskop
Föreslå en bättre översättning
Start 13-01-16
144
8. Crookes-rör – Malteserkors
Föreslå en bättre översättning
Start 13-11-19
145
9. Ëlektrisk urladdning i luft
Föreslå en bättre översättning
Start 13-01-16
146
10. Sankt Elmseld
Föreslå en bättre översättning
Start 13-01-16
147
11. Glimlampa
Föreslå en bättre översättning
Start 13-04-06
148
12. Lysrör
Föreslå en bättre översättning
Start 13-01-16
149
13. Överspänningsskydd
Föreslå en bättre översättning
Download X. Magnetfält Föreslå en bättre översättning
Start 13-12-30
150
1. Magnet
Föreslå en bättre översättning
Start 17-03-15
151
2. Ferromagnetism
Föreslå en bättre översättning
Start 15-02-20
152
3. Magnetfält från rak strömförande ledare
Föreslå en bättre översättning
Start 16-12-21
153
4. Flemings vänsterhandsregel
Föreslå en bättre översättning
Start 14-01-06
154
5. Elektromagnetisk induktion
Föreslå en bättre översättning
Start 15-03-09
155
6. Lenz lag
Föreslå en bättre översättning
Start 16-03-06
156
7. Helmholtzspole
Föreslå en bättre översättning
Download XI. Växelström Föreslå en bättre översättning
Start 15-01-08
157
1. Generator och dynamo
Föreslå en bättre översättning
Start 15-01-08
158
2. Generator 3-fas
Föreslå en bättre översättning
Start 15-02-14
159
3. RLC seriekrets
Föreslå en bättre översättning
Start 15-02-14
160
4. RLC parallellkrets
Föreslå en bättre översättning
Start 16-05-23
161
5. Transformator
Föreslå en bättre översättning
Download XII. Optik Föreslå en bättre översättning
Start 13-04-08
162
1. Prisma
Föreslå en bättre översättning
Start 13-08-07
163
2. Subtraktiv och additiv färgblandning
Föreslå en bättre översättning
Start 13-08-09
164
3. Newtons färghjul
Föreslå en bättre översättning
Start 15-05-30
165
4. Dubbelspaltsexperimentet
Föreslå en bättre översättning
Start 14-02-02
166
5. Speglar
Föreslå en bättre översättning
Start 13-04-16
167
6. Lins
Föreslå en bättre översättning
Start 17-04-29
168
7. Konvex lins
Föreslå en bättre översättning
Start 17-04-29
169
8. Konkav lins
Föreslå en bättre översättning
Start 13-05-12
170
9. Synfel
Föreslå en bättre översättning
Start 13-07-22
171
10. Ackommodation
Föreslå en bättre översättning
Start 13-08-05
172
11. Förstoringsglas
Föreslå en bättre översättning
Start 13-08-21
173
12. Microscoop
Föreslå en bättre översättning
Start 13-09-13
174
13. Kepler teleskop
Föreslå en bättre översättning
Start 13-09-13
175
14. Galilei teleskop
Föreslå en bättre översättning
Start 17-04-29
176
15. Konkava speglar
Föreslå en bättre översättning
Start 17-04-29
177
16. Konvexa speglar
Föreslå en bättre översättning
Start 13-09-22
178
17. Newtonteleskop
Föreslå en bättre översättning
Start 13-10-04
179
18. Ljusflöde
Föreslå en bättre översättning
Start 13-10-05
180
19. Ljusstyrka
Föreslå en bättre översättning
Start 14-05-16
181
20. Illuminans
Föreslå en bättre översättning
Start 13-10-14
182
21. Svartkropp
Föreslå en bättre översättning
Start 13-10-15
183
22. Svartkropp – modell
Föreslå en bättre översättning
Start 17-04-19
184
23. Fotoelektrisk effekt
Föreslå en bättre översättning
Start 15-03-13
185
24. Elektromagnetisk våg
Föreslå en bättre översättning
Start 15-03-20
186
25. Polariseringsfilter
Föreslå en bättre översättning
Start 15-08-22
187
26. Röntgenrör
Föreslå en bättre översättning
Download XIII. Speciella relativitetsteorin Föreslå en bättre översättning
Start 16-12-21
188
1. Michelson–Morleys experiment
Föreslå en bättre översättning
Start 13-01-26
189
2. Tidsdilatation
Föreslå en bättre översättning
Start 13-01-26
190
3. Längdkontraktion
Föreslå en bättre översättning
Download XIV. Atomfysik Föreslå en bättre översättning
Start 14-09-13
191
1. Atommodell
Föreslå en bättre översättning
Start 10-05-27
192
2. Rutherfordspridning
Föreslå en bättre översättning
Start 10-05-26
193
3. Bohrs atommodell
Föreslå en bättre översättning
Start 14-07-04
194
4. Spectroscope
Föreslå en bättre översättning
Start 15-09-01
195
5. Comptonspridning
Föreslå en bättre översättning
Start 15-12-12
196
6. Franck-Hertz försök
Föreslå en bättre översättning
Download XV. Kärnfysik Föreslå en bättre översättning
Start 15-01-08
197
1. Strålning
Föreslå en bättre översättning
Start 10-05-26
198
2. Sönderfallslagen
Föreslå en bättre översättning
Start 14-09-13
199
3. Radioaktiva sönderfallsserier
Föreslå en bättre översättning
Start 15-06-17
200
4. Kärnreaktion
Föreslå en bättre översättning
Download XVI. Matematik Föreslå en bättre översättning
Start 16-12-23
201
1. Enhetscirkel
Föreslå en bättre översättning
Start 15-05-27
202
2. Vektoraddition
Föreslå en bättre översättning
XVII. Vem är jag Föreslå en bättre översättning
Start 14-10-18
203
1. Lärare från Mähren
Föreslå en bättre översättning
HTML5: 180 (88.7 %)
FLASH: 23/203 (11.3 %)

 Windows Store Application for Windows Store is not possible,
because it does not support Adobe Air.