Fyzika ve škole (Android & iOS)


Predlagajte boljši prevod Predlagajte boljši prevod: www_si.xml   si.xml
Ustvari drugo jezikovno različico Ustvari drugo jezikovno različico: www_si.xml   si.xml

I. Mehanika Predlagajte boljši prevod
Start 17-11-19
1
1. Klančina
Predlagajte boljši prevod
Start 19-06-30
2
2. Opazovalni sistem
Predlagajte boljši prevod
Start 18-01-07
3
3. Paralelogram sil
Predlagajte boljši prevod
Start 19-04-14
4
4. Kljunasto merilo
Predlagajte boljši prevod
Start 19-04-14
5
5. Mikrometer
Predlagajte boljši prevod
Start 18-09-18
6
6. Gibanje
Predlagajte boljši prevod
Start 19-04-14
7
7. Enakomerno kroženje
Predlagajte boljši prevod
Start 17-12-16
8
8. Škripec
Predlagajte boljši prevod
Start 18-01-09
9
9. Škripčevje
Predlagajte boljši prevod
Start 18-01-06
10
10. Vzvod
Predlagajte boljši prevod
Start 18-06-10
11
11. Prvi Newtonov zakon
Predlagajte boljši prevod
Start 19-04-14
12
12. Drugi Newtonov zakon
Predlagajte boljši prevod
Start 17-11-27
13
13. Tretji Newtonov zakon
Predlagajte boljši prevod
Start 19-04-14
14
14. Delo
Predlagajte boljši prevod
Start 19-04-14
15
15. Prožni trki
Predlagajte boljši prevod
Start 19-04-14
16
16. Neprožni trki
Predlagajte boljši prevod
Start 18-02-16
17
17. Zakon o ohranitvi energije
Predlagajte boljši prevod
Start 18-06-24
18
18. Maxwell nihalo
Predlagajte boljši prevod
Start 19-04-07
19
19. Vztrajnostni moment
Predlagajte boljši prevod
Start 19-04-14
20
20. Trenje in zračni upor
Predlagajte boljši prevod
Start 18-06-10
21
21. Newtonova zibelka
Predlagajte boljši prevod
Start 18-01-11
22
22. Arhimedov zakon
Predlagajte boljši prevod
Start 18-01-24
23
23. Kartezijev plavač – potapljač
Predlagajte boljši prevod
Start 18-05-31
24
24. Libela
Predlagajte boljši prevod
Start 19-03-16
25
25. Vezne posode
Predlagajte boljši prevod
Start 19-04-14
26
26. Tlak
Predlagajte boljši prevod
Start 17-11-26
27
27. Črpalka
Predlagajte boljši prevod
Start 17-12-02
28
28. Pascalov zakon
Predlagajte boljši prevod
Start 18-01-21
29
29. Bernoullijeva enačba
Predlagajte boljši prevod
Start 19-03-26
30
30. Dinamični vzgon
Predlagajte boljši prevod
Start 18-03-03
31
31. Težišče
Predlagajte boljši prevod
Start 18-08-03
32
32. Statično ravnovesje 1
Predlagajte boljši prevod
Start 18-03-14
33
33. Statično ravnovesje 2
Predlagajte boljši prevod
Start 18-02-07
34
34. Statično ravnovesje 3
Predlagajte boljši prevod
II. Gravitacijsko polje Predlagajte boljši prevod
Start 19-04-15
35
1. Splošni gravitacijski zakon
Predlagajte boljši prevod
Start 19-04-15
36
2. Jakost gravitacijskega polja
Predlagajte boljši prevod
Start 19-04-15
37
3. Gravitacijsko polje
Predlagajte boljši prevod
Start 17-11-23
38
4. Homogeno gravitacijsko polje
Predlagajte boljši prevod
Start 19-04-15
39
5. Geografski koordinatni sistem
Predlagajte boljši prevod
Start 19-04-15
40
6. Težni pospešek
Predlagajte boljši prevod
Start 18-06-07
41
7. Foucaultovo nihalo
Predlagajte boljši prevod
Start 19-01-04
42
8. Breztežnost
Predlagajte boljši prevod
Start 17-11-25
43
9. Super dvigalo
Predlagajte boljši prevod
Start 19-04-15
44
10. Prosti pad
Predlagajte boljši prevod
Start 17-11-26
45
11. Prosti pad v vakuumu
Predlagajte boljši prevod
Start 19-04-15
46
12. Vodoravni met
Predlagajte boljši prevod
Start 19-04-15
47
13. Vodoravni met 2
Predlagajte boljši prevod
Start 19-04-15
48
14. Prosti pad eksperiment
Predlagajte boljši prevod
Start 19-04-15
49
15. Iztekanje vode
Predlagajte boljši prevod
Start 19-04-15
50
16. Navpični met
Predlagajte boljši prevod
Start 19-04-15
51
17. Poševni met
Predlagajte boljši prevod
Start 19-04-15
52
18. Poševni met – granata
Predlagajte boljši prevod
Start 18-06-27
53
19. Gibanja nebesnih teles
Predlagajte boljši prevod
Start 19-04-14
54
20. Newtonova topovska krogla
Predlagajte boljši prevod
Start 19-04-14
55
21. Geostacionarna orbita
Predlagajte boljši prevod
Start 18-10-08
56
22. 1. Keplerjev zakon
Predlagajte boljši prevod
Start 18-01-06
57
23. 2. Keplerjev zakon
Predlagajte boljši prevod
Start 17-10-01
58
24. 3. Keplerjev zakon – notranji planeti
Predlagajte boljši prevod
Start 18-07-02
59
25. 3. Keplerjev zakon – zunanji planeti
Predlagajte boljši prevod
Start 18-06-02
60
26. Sónčev sistém
Predlagajte boljši prevod
Start 18-06-05
61
27. Lunine mene
Predlagajte boljši prevod
Start 18-10-02
62
28. Ozvezdje
Predlagajte boljši prevod
Start 18-10-14
63
29. Keplerjevi zakoni
Predlagajte boljši prevod
III. Mehanična nihanja in valovanja Predlagajte boljši prevod
Start 18-01-18
64
1. Oscilator
Predlagajte boljši prevod
Start 18-03-06
65
2. Kroženje
Predlagajte boljši prevod
Start 19-03-29
66
3. Harmonično nihanje
Predlagajte boljši prevod
Start 19-03-30
67
4. Superpozicija
Predlagajte boljši prevod
Start 19-03-30
68
5. Superpozicija f1 = f2
Predlagajte boljši prevod
Start 19-05-17
69
6. Superpozicija f1 ≈ f2
Predlagajte boljši prevod
Start 19-03-30
70
7. Faza
Predlagajte boljši prevod
Start 18-06-10
71
8. Pravokotni signal
Predlagajte boljši prevod
Start 18-03-20
72
9. Lissajousova krivulja
Predlagajte boljši prevod
Start 19-03-30
73
10. Dušeno nihanje
Predlagajte boljši prevod
Start 19-03-30
74
11. Vsiljeno nihanje
Predlagajte boljši prevod
Start 19-05-06
75
12. Matematično nihalo
Predlagajte boljši prevod
Start 18-07-02
76
13. Matematično nihalo – Helikopter
Predlagajte boljši prevod
Start 17-12-29
77
14. Vzmetno nihalo
Predlagajte boljši prevod
Start 18-06-10
78
15. Vzmetno nihalo – Helikopter
Predlagajte boljši prevod
Start 17-12-19
79
16. Sestavljena nihala
Predlagajte boljši prevod
Start 19-03-30
80
17. Odboj valovanj
Predlagajte boljši prevod
Start 19-03-30
81
18. Lom valovanj
Predlagajte boljši prevod
Start 17-11-27
82
19. Odboj transverzalnega vala
Predlagajte boljši prevod
Start 18-03-20
83
20. Stoječe valovanje
Predlagajte boljši prevod
Start 17-12-30
84
21. Resonanca
Predlagajte boljši prevod
Start 19-03-30
85
22. Hitrost zvoka
Predlagajte boljši prevod
Start 19-03-30
86
23. Dopplerjev pojav
Predlagajte boljši prevod
Start 19-03-30
87
24. Udarni val
Predlagajte boljši prevod
Start 18-02-01
88
25. Huygensovo načelo
Predlagajte boljši prevod
Start 19-05-30
89
26. Valovanje z valovnikom
Predlagajte boljši prevod
Start 18-06-10
90
27. Stoječe valovanje
Predlagajte boljši prevod
Start 18-06-10
91
28. Galilejevo nihalo
Predlagajte boljši prevod
Start 18-06-10
92
29. Torzijsko nihalo
Predlagajte boljši prevod
Start 18-03-20
93
30. Valovanje
Predlagajte boljši prevod
Start 18-07-30
94
31. Zvok
Predlagajte boljši prevod
IV. Termodinamika in molekularna fizika Predlagajte boljši prevod
Start 18-02-10
95
1. Brownovo gibanje
Predlagajte boljši prevod
Start 18-02-10
96
2. Difuzija
Predlagajte boljši prevod
Start 18-03-20
97
3. Maxwell-Boltzmannova porazdelitev molekul
Predlagajte boljši prevod
Start 17-12-05
98
4. Galilejev termometer
Predlagajte boljši prevod
Start 19-04-13
99
5. Temperaturne lestvice
Predlagajte boljši prevod
Start 19-04-13
100
6. Mehanski ekvivalent toplote
Predlagajte boljši prevod
Start 18-05-10
101
7. Notranja energija
Predlagajte boljši prevod
Start 17-12-12
102
8. Prenosa toplote – konvekcija
Predlagajte boljši prevod
Start 18-06-10
103
9. Prenosa toplote – sevanje
Predlagajte boljši prevod
Start 17-12-12
104
10. Prenosa toplote – kondukcija
Predlagajte boljši prevod
Start 19-04-13
105
11. Izotermna sprememba
Predlagajte boljši prevod
Start 17-12-14
106
12. Izobarna sprememba
Predlagajte boljši prevod
Start 17-12-16
107
13. Izohorna sprememba
Predlagajte boljši prevod
Start 19-04-14
108
14. Adiabatna sprememba
Predlagajte boljši prevod
Start 19-05-09
109
15. Carnotov izrek
Predlagajte boljši prevod
Start 18-08-02
110
16. Parna lokomotiva
Predlagajte boljši prevod
Start 18-01-13
111
17. Dvotaktni motor
Predlagajte boljši prevod
Start 18-01-13
112
18. Štiritaktni motor
Predlagajte boljši prevod
Start 18-01-14
113
19. Dieselski motor
Predlagajte boljši prevod
Start 18-01-14
114
20. Wanklov motor
Predlagajte boljši prevod
Start 17-11-23
115
21. Perpetuum mobile
Predlagajte boljši prevod
Start 17-11-23
116
22. Žejna račka
Predlagajte boljši prevod
Start 17-11-25
117
23. Hladilnik
Predlagajte boljši prevod
Start 17-11-25
118
24. Površinska napetost
Predlagajte boljši prevod
Start 19-04-13
119
25. Vrelišče – Zračni tlak
Predlagajte boljši prevod
Start 19-04-13
120
26. Vrelišče – Nadmorska višina
Predlagajte boljši prevod
Start 19-04-13
121
27. Zračni tlak – Nadmorska višina
Predlagajte boljši prevod
Start 19-04-13
122
28. Ozračje
Predlagajte boljši prevod
Start 19-04-13
123
29. Absolutna vlažnost
Predlagajte boljši prevod
Start 19-04-13
124
30. Relativna vlažnost
Predlagajte boljši prevod
Start 19-04-13
125
31. Rosišče
Predlagajte boljši prevod
V. Elektrostatika Predlagajte boljši prevod
Start 19-05-21
126
1. Wimshurst stroj
Predlagajte boljši prevod
Start 19-03-29
127
2. Generator Van de Graaff
Predlagajte boljši prevod
Start 19-04-14
128
3. Električno polje
Predlagajte boljši prevod
Start 18-03-24
129
4. Električni naboj in električno polje
Predlagajte boljši prevod
Start 19-04-14
130
5. Kondenzator
Predlagajte boljši prevod
VI. Električni tok Predlagajte boljši prevod
Start 18-10-01
131
1. Električni krog
Predlagajte boljši prevod
Start 18-03-17
132
2. Ohmov zakon
Predlagajte boljši prevod
Start 18-03-15
133
3. Notranja upornost
Predlagajte boljši prevod
Start 18-12-01
134
4. Kirchhoffova zakona
Predlagajte boljši prevod
Start 19-04-14
135
5. Električni upor
Predlagajte boljši prevod
VII. Polprevodnik Predlagajte boljši prevod
Start 17-11-25
136
1. Termistor
Predlagajte boljši prevod
Start 18-06-10
137
2. Fotorezistor
Predlagajte boljši prevod
Start 18-05-17
138
3. Silicij
Predlagajte boljši prevod
Start 18-05-14
139
4. Generacije in rekombinacije
Predlagajte boljši prevod
Start 18-05-13
140
5. Lastna prevodnost
Predlagajte boljši prevod
Start 18-05-19
141
6. Polprevodnik
Predlagajte boljši prevod
Start 18-01-03
142
7. Greatzov mostič
Predlagajte boljši prevod
VIII. Električni tok v tekočinah Predlagajte boljši prevod
Start 18-05-07
143
1. Elektrolitska disociacija
Predlagajte boljši prevod
Start 18-05-06
144
2. Elektroliza
Predlagajte boljši prevod
Start 17-11-26
145
3. Svinčeni akumulator
Predlagajte boljši prevod
IX. Električni tok v plinih in vakuumu Predlagajte boljši prevod
Start 18-02-26
146
1. Ionizacija – praznjenje elektroskopa
Predlagajte boljši prevod
Start 17-12-19
147
2. Nesamostojni tok
Predlagajte boljši prevod
Start 18-01-01
148
3. Tokovna karakteristika plina
Predlagajte boljši prevod
Start 18-06-10
149
4. Električni oblok
Predlagajte boljši prevod
Start 17-12-28
150
5. Ruhmkorffov induktor
Predlagajte boljši prevod
Start 17-12-28
151
6. Katodni žarki
Predlagajte boljši prevod
Start 18-01-01
152
7. Osciloskop
Predlagajte boljši prevod
Start 17-12-30
153
8. Crookesovo cev – Malteški križec
Predlagajte boljši prevod
Start 17-12-31
154
9. Razelektritev v razredčenih plinih
Predlagajte boljši prevod
Start 17-12-31
155
10. Elijev ogenj
Predlagajte boljši prevod
Start 17-12-31
156
11. Tlivka
Predlagajte boljši prevod
Start 18-02-25
157
12. Fluorescentna svetilka
Predlagajte boljši prevod
Start 18-06-10
158
13. Zaščita pred udarom strele
Predlagajte boljši prevod
X. Magnetno polje Predlagajte boljši prevod
Start 18-01-10
159
1. Magnet
Predlagajte boljši prevod
Start 18-03-15
160
2. Feromagnetizem
Predlagajte boljši prevod
Start 18-06-21
161
3. Pravilo desne roke
Predlagajte boljši prevod
Start 17-12-21
162
4. Pravilo leve roke
Predlagajte boljši prevod
Start 18-06-01
163
5. Elektromagnetna indukcija
Predlagajte boljši prevod
Start 18-03-11
164
6. Lenzovo pravilo
Predlagajte boljši prevod
Start 18-05-20
165
7. Helmholtz tuljavo
Predlagajte boljši prevod
XI. Izmenični električni tok Predlagajte boljši prevod
Start 18-03-11
166
1. Alternator in dinamo
Predlagajte boljši prevod
Start 18-03-10
167
2. Trifazni generator
Predlagajte boljši prevod
Start 18-03-21
168
3. Serijsko RLC vezje
Predlagajte boljši prevod
Start 18-03-21
169
4. Paralelno RLC vezje
Predlagajte boljši prevod
Start 18-03-11
170
5. Transformator
Predlagajte boljši prevod
XII. Optika Predlagajte boljši prevod
Start 19-04-14
171
1. Optična prizma
Predlagajte boljši prevod
Start 18-07-21
172
2. Subtraktivno in aditivno mešanje barv
Predlagajte boljši prevod
Start 18-06-24
173
3. Barvni krog
Predlagajte boljši prevod
Start 19-04-14
174
4. Youngov interferenčni poskus
Predlagajte boljši prevod
Start 18-06-10
175
5. Zrcalo
Predlagajte boljši prevod
Start 19-04-14
176
6. Leče
Predlagajte boljši prevod
Start 19-04-14
177
7. Zbiralna leča
Predlagajte boljši prevod
Start 19-04-14
178
8. Razpršilna leča
Predlagajte boljši prevod
Start 18-03-25
179
9. Refrakcijske napake očesa
Predlagajte boljši prevod
Start 18-03-24
180
10. Akomodacija očesa
Predlagajte boljši prevod
Start 18-03-26
181
11. Lupa
Predlagajte boljši prevod
Start 18-03-25
182
12. Mikroskop
Predlagajte boljši prevod
Start 18-03-27
183
13. Keplerjev daljnogled
Predlagajte boljši prevod
Start 18-03-27
184
14. Galilejev daljnogled
Predlagajte boljši prevod
Start 19-04-14
185
15. Konkavno zrcalo
Predlagajte boljši prevod
Start 19-04-14
186
16. Konveksno zrcalo
Predlagajte boljši prevod
Start 18-03-28
187
17. Newtonov daljnogled
Predlagajte boljši prevod
Start 18-04-16
188
18. Svetlobni tok
Predlagajte boljši prevod
Start 18-01-06
189
19. Svetilnost
Predlagajte boljši prevod
Start 18-04-16
190
20. Osvetljenost
Predlagajte boljši prevod
Start 18-04-14
191
21. Črno telo
Predlagajte boljši prevod
Start 17-12-02
192
22. Model črnega telesa
Predlagajte boljši prevod
Start 18-04-19
193
23. Fotoelektrični pojav
Predlagajte boljši prevod
Start 18-06-23
194
24. Elektromagnetno valovanje
Predlagajte boljši prevod
Start 18-04-11
195
25. Polarizacijski filter
Predlagajte boljši prevod
Start 18-06-10
196
26. Rentgenska cev
Predlagajte boljši prevod
XIII. Posebna teorija relativnosti Predlagajte boljši prevod
Start 17-12-21
197
1. Michelson-Morley poskus
Predlagajte boljši prevod
Start 19-06-07
198
2. Dilatacija časa
Predlagajte boljši prevod
Start 19-04-14
199
3. Kontrakcija dolžine
Predlagajte boljši prevod
XIV. Atomska fizika Predlagajte boljši prevod
Start 18-01-28
200
1. Modeli atomov
Predlagajte boljši prevod
Start 17-12-31
201
2. Rutherfordov poskus
Predlagajte boljši prevod
Start 19-06-07
202
3. Bohrov model atoma
Predlagajte boljši prevod
Start 18-01-10
203
4. Spektroskop
Predlagajte boljši prevod
Start 17-12-04
204
5. Compton učinek
Predlagajte boljši prevod
Start 18-02-17
205
6. Franck-Hertzev poskus
Predlagajte boljši prevod
XV. Jedrska fizika Predlagajte boljši prevod
Start 17-12-31
206
1. Radioaktivnost‎
Predlagajte boljši prevod
Start 19-04-14
207
2. Eksponentni razpad
Predlagajte boljši prevod
Start 18-05-12
208
3. Razpadna veriga
Predlagajte boljši prevod
Start 18-01-14
209
4. Jedrska reakcija
Predlagajte boljši prevod
XVI. Matematika Predlagajte boljši prevod
Start 18-09-16
210
1. Pitagorov izrek
Predlagajte boljši prevod
Start 19-04-08
211
2. Radian
Predlagajte boljši prevod
Start 19-04-13
212
3. Enotska krožnica
Predlagajte boljši prevod
Start 18-07-26
213
4. Seštevanje vektorjev
Predlagajte boljši prevod
XVII. Kdo sem Predlagajte boljši prevod
Start 17-11-26
214
1. Učitelj iz Moravskem
Predlagajte boljši prevod
 Windows Store Application for Windows Store is not possible,
because it does not support Adobe Air.