Fyzika ve škole (Android & iOS)


Predlagajte boljši prevod Predlagajte boljši prevod: www_si.xml   si.xml
Ustvari drugo jezikovno različico Ustvari drugo jezikovno različico: www_si.xml   si.xml
Download I. Mehanika Predlagajte boljši prevod
Start 13-01-05
1
1. Klančina
Predlagajte boljši prevod
Start 15-01-06
2
2. Paralelogram sil
Predlagajte boljši prevod
Start 13-11-19
3
3. Kljunasto merilo
Predlagajte boljši prevod
Start 16-08-26
4
4. Mikrometer
Predlagajte boljši prevod
Start 10-05-26
5
5. Gibanje
Predlagajte boljši prevod
Start 14-12-30
6
6. Škripec
Predlagajte boljši prevod
Start 14-08-24
7
7. Škripčevje
Predlagajte boljši prevod
Start 14-08-24
8
8. Vzvod
Predlagajte boljši prevod
Start 15-04-03
9
9. Prvi Newtonov zakon
Predlagajte boljši prevod
Start 15-01-01
10
10. Drugi Newtonov zakon
Predlagajte boljši prevod
Start 15-03-27
11
11. Tretji Newtonov zakon
Predlagajte boljši prevod
Start 17-05-12
12
12. Delo
Predlagajte boljši prevod
Start 15-08-10
13
13. Zakon o ohranitvi energije
YouTube
Predlagajte boljši prevod
Start 17-01-08
14
14. Maxwell nihalo
Predlagajte boljši prevod
Start 14-05-16
15
15. Trenje in zračni upor
Predlagajte boljši prevod
Start 14-12-31
16
16. Newtonova zibelka
Predlagajte boljši prevod
Start 15-02-04
17
17. Arhimedov zakon
Predlagajte boljši prevod
Start 15-04-23
18
18. Kartezijev plavač – potapljač
Predlagajte boljši prevod
Start 15-06-09
19
19. Libela
Predlagajte boljši prevod
Start 17-05-31
20
20. Tlak
Predlagajte boljši prevod
Start 16-11-26
21
21. Črpalka
Predlagajte boljši prevod
Start 14-10-21
22
22. Pascalov zakon
Predlagajte boljši prevod
Start 14-12-08
23
23. Bernoullijeva enačba
Predlagajte boljši prevod
Start 17-03-22
24
24. Težišče
Predlagajte boljši prevod
Start 17-02-15
25
25. Statično ravnovesje 1
Predlagajte boljši prevod
Start 17-01-30
26
26. Statično ravnovesje 2
Predlagajte boljši prevod
Start 17-02-28
27
27. Statično ravnovesje 3
Predlagajte boljši prevod
Download II. Gravitacijsko polje Predlagajte boljši prevod
Start 16-11-16
28
1. Splošni gravitacijski zakon
Predlagajte boljši prevod
Start 16-11-19
29
2. Jakost gravitacijskega polja
Predlagajte boljši prevod
Start 16-11-19
30
3. Gravitacijsko polje
Predlagajte boljši prevod
Start 16-11-19
31
4. Homogeno gravitacijsko polje
Predlagajte boljši prevod
Start 15-01-23
32
5. Geografski koordinatni sistem
Predlagajte boljši prevod
Start 17-05-24
33
6. Težni pospešek
Predlagajte boljši prevod
Start 16-03-20
34
7. Foucaultovo nihalo
Predlagajte boljši prevod
Start 14-09-13
35
8. Breztežnost
Predlagajte boljši prevod
Start 13-01-05
36
9. Super dvigalo
Predlagajte boljši prevod
Start 10-05-26
37
10. Prosti pad
Predlagajte boljši prevod
Start 13-01-05
38
11. Prosti pad v vakuumu
YouTube
Predlagajte boljši prevod
Start 16-12-13
39
12. Vodoravni met
Predlagajte boljši prevod
Start 17-02-25
40
13. Vodoravni met 2
Predlagajte boljši prevod
Start 16-11-25
41
14. Prosti pad eksperiment
Predlagajte boljši prevod
Start 10-05-27
42
15. Iztekanje vode
Predlagajte boljši prevod
Start 16-12-13
43
16. Navpični met
Predlagajte boljši prevod
Start 10-05-26
44
17. Poševni met
Predlagajte boljši prevod
Start 17-02-25
45
18. Poševni met – granata
Predlagajte boljši prevod
Start 17-01-07
46
19. Gibanja nebesnih teles
Predlagajte boljši prevod
Start 10-05-26
47
20. Newtonova topovska krogla
Predlagajte boljši prevod
Start 10-05-27
48
21. Geostacionarna orbita
Predlagajte boljši prevod
Start 17-05-06
49
22. 1. Keplerjev zakon
Predlagajte boljši prevod
Start 10-05-26
50
23. 2. Keplerjev zakon
Predlagajte boljši prevod
Start 16-04-26
51
24. 3. Keplerjev zakon – notranji planeti
Predlagajte boljši prevod
Start 16-04-26
52
25. 3. Keplerjev zakon – zunanji planeti
Predlagajte boljši prevod
Start 10-05-26
53
26. Sónčev sistém
Predlagajte boljši prevod
Start 10-05-26
54
27. Lunine mene
Predlagajte boljši prevod
Start 16-01-24
55
28. Ozvezdje
Predlagajte boljši prevod
Start 16-02-22
56
29. Keplerjevi zakoni
YouTube
Predlagajte boljši prevod
Download III. Mehanična nihanja in valovanja Predlagajte boljši prevod
Start 16-02-21
57
1. Oscilator
Predlagajte boljši prevod
Start 17-02-26
58
2. Kroženje
Predlagajte boljši prevod
Start 16-12-29
59
3. Harmonično nihanje
Predlagajte boljši prevod
Start 15-11-14
60
4. Superpozicija
Predlagajte boljši prevod
Start 15-10-23
61
5. Superpozicija f1 = f2
Predlagajte boljši prevod
Start 15-11-14
62
6. Superpozicija f1 ≈ f2
Predlagajte boljši prevod
Start 15-10-23
63
7. Faza
Predlagajte boljši prevod
Start 15-10-23
64
8. Pravokotni signal
Predlagajte boljši prevod
Start 15-10-23
65
9. Lissajousova krivulja
Predlagajte boljši prevod
Start 17-01-28
66
10. Dušeno nihanje
Predlagajte boljši prevod
Start 15-12-10
67
11. Vsiljeno nihanje
Predlagajte boljši prevod
Start 15-10-23
68
12. Matematično nihalo
Predlagajte boljši prevod
Start 17-03-13
69
13. Matematično nihalo – Helikopter
Predlagajte boljši prevod
Start 15-10-23
70
14. Vzmetno nihalo
Predlagajte boljši prevod
Start 17-03-13
71
15. Vzmetno nihalo – Helikopter
Predlagajte boljši prevod
Start 13-01-05
72
16. Sestavljena nihala
Predlagajte boljši prevod
Start 16-12-31
73
17. Odboj valovanj
Predlagajte boljši prevod
Start 16-12-31
74
18. Lom valovanj
Predlagajte boljši prevod
Start 12-12-22
75
19. Odboj transverzalnega vala
Predlagajte boljši prevod
Start 15-12-10
76
20. Stoječe valovanje
Predlagajte boljši prevod
Start 10-05-26
77
21. Resonanca
Predlagajte boljši prevod
Start 10-05-26
78
22. Hitrost zvoka
Predlagajte boljši prevod
Start 13-06-01
79
23. Dopplerjev pojav
Predlagajte boljši prevod
Start 10-05-26
80
24. Udarni val
Predlagajte boljši prevod
Start 17-02-01
81
25. Huygensovo načelo
Predlagajte boljši prevod
Start 16-11-19
82
26. Valovanje z valovnikom
Predlagajte boljši prevod
Start 16-11-19
83
27. Stoječe valovanje
Predlagajte boljši prevod
Start 16-11-24
84
28. Galilejevo nihalo
YouTube
Predlagajte boljši prevod
Start 16-12-20
85
29. Torzijsko nihalo
Predlagajte boljši prevod
Start 15-01-24
86
30. Valovanje
Predlagajte boljši prevod
Start 13-06-10
87
31. Zvok
Predlagajte boljši prevod
Download IV. Termodinamika in molekularna fizika Predlagajte boljši prevod
Start 17-02-10
88
1. Brownovo gibanje
Predlagajte boljši prevod
Start 17-02-10
89
2. Difuzija
Predlagajte boljši prevod
Start 15-01-23
90
3. Maxwell-Boltzmannova porazdelitev molekul
Predlagajte boljši prevod
Start 13-01-05
91
4. Galilejev termometer
Predlagajte boljši prevod
Start 10-05-26
92
5. Temperaturne lestvice
Predlagajte boljši prevod
Start 16-06-19
93
6. Mehanski ekvivalent toplote
Predlagajte boljši prevod
Start 17-05-10
94
7. Notranja energija
Predlagajte boljši prevod
Start 16-11-26
95
8. Prenosa toplote – konvekcija
Predlagajte boljši prevod
Start 17-02-04
96
9. Prenosa toplote – sevanje
Predlagajte boljši prevod
Start 12-12-30
97
10. Prenosa toplote – kondukcija
Predlagajte boljši prevod
Start 10-05-26
98
11. Izotermna sprememba
Predlagajte boljši prevod
Start 10-05-26
99
12. Izobarna sprememba
Predlagajte boljši prevod
Start 16-12-16
100
13. Izohorna sprememba
Predlagajte boljši prevod
Start 10-05-26
101
14. Adiabatna sprememba
Predlagajte boljši prevod
Start 10-05-27
102
15. Carnotov izrek
Predlagajte boljši prevod
Start 13-08-27
103
16. Parna lokomotiva
Predlagajte boljši prevod
Start 15-06-27
104
17. Dvotaktni motor
Predlagajte boljši prevod
Start 15-07-03
105
18. Štiritaktni motor
Predlagajte boljši prevod
Start 15-07-08
106
19. Dieselski motor
Predlagajte boljši prevod
Start 15-07-08
107
20. Wanklov motor
Predlagajte boljši prevod
Start 15-01-31
108
21. Perpetuum mobile
Predlagajte boljši prevod
Start 13-01-05
109
22. Žejna račka
Predlagajte boljši prevod
Start 14-04-07
110
23. Hladilnik
Predlagajte boljši prevod
Start 12-12-31
111
24. Površinska napetost
Predlagajte boljši prevod
Start 17-06-25
112
25. Vrelišče – Zračni tlak
Predlagajte boljši prevod
Start 17-06-26
113
26. Vrelišče – Nadmorska višina
Predlagajte boljši prevod
Start 17-06-25
114
27. Zračni tlak – Nadmorska višina
Predlagajte boljši prevod
Start 17-07-22
115
28. Ozračje
Predlagajte boljši prevod
Start 17-01-02
116
29. Absolutna vlažnost
Predlagajte boljši prevod
Start 17-01-02
117
30. Relativna vlažnost
Predlagajte boljši prevod
Start 17-01-02
118
31. Rosišče
Predlagajte boljši prevod
Download V. Elektrostatika Predlagajte boljši prevod
Start 10-05-26
119
1. Električno polje
Predlagajte boljši prevod
Start 17-03-24
120
2. Električni naboj in električno polje
Predlagajte boljši prevod
Start 16-06-03
121
3. Kondenzator
Predlagajte boljši prevod
Download VI. Električni tok Predlagajte boljši prevod
Start 16-02-23
122
1. Električni krog
Predlagajte boljši prevod
Start 16-10-04
123
2. Ohmov zakon
Predlagajte boljši prevod
Start 17-03-15
124
3. Notranja upornost
Predlagajte boljši prevod
Start 15-12-04
125
4. Kirchhoffova zakona
Predlagajte boljši prevod
Start 16-03-28
126
5. Električni upor
Predlagajte boljši prevod
Download VII. Polprevodnik Predlagajte boljši prevod
Start 13-01-06
127
1. Termistor
Predlagajte boljši prevod
Start 13-01-06
128
2. Fotorezistor
Predlagajte boljši prevod
Start 17-04-23
129
3. Silicij
Predlagajte boljši prevod
Start 17-05-05
130
4. Generacije in rekombinacije
Predlagajte boljši prevod
Start 17-05-08
131
5. Lastna prevodnost
Predlagajte boljši prevod
Start 17-05-18
132
6. Polprevodnik
Predlagajte boljši prevod
Start 13-01-11
133
7. Greatzov mostič
Predlagajte boljši prevod
Download VIII. Električni tok v tekočinah Predlagajte boljši prevod
Start 16-08-18
134
1. Elektrolitska disociacija
Predlagajte boljši prevod
Start 16-09-20
135
2. Elektroliza
Predlagajte boljši prevod
Start 13-01-13
136
3. Svinčeni akumulator
Predlagajte boljši prevod
Download IX. Električni tok v plinih in vakuumu Predlagajte boljši prevod
Start 16-05-18
137
1. Ionizacija – praznjenje elektroskopa
Predlagajte boljši prevod
Start 13-01-13
138
2. Nesamostojni tok
Predlagajte boljši prevod
Start 13-01-14
139
3. Tokovna karakteristika plina
Predlagajte boljši prevod
Start 13-01-14
140
4. Električni oblok
Predlagajte boljši prevod
Start 13-01-16
141
5. Ruhmkorffov induktor
Predlagajte boljši prevod
Start 15-01-08
142
6. Katodni žarki
Predlagajte boljši prevod
Start 10-05-26
143
7. Osciloskop
Predlagajte boljši prevod
Start 13-01-16
144
8. Crookesovo cev – Malteški križec
Predlagajte boljši prevod
Start 13-11-19
145
9. Razelektritev v razredčenih plinih
Predlagajte boljši prevod
Start 13-01-16
146
10. Elijev ogenj
Predlagajte boljši prevod
Start 13-01-16
147
11. Tlivka
Predlagajte boljši prevod
Start 13-04-06
148
12. Fluorescentna svetilka
Predlagajte boljši prevod
Start 13-01-16
149
13. Zaščita pred udarom strele
Predlagajte boljši prevod
Download X. Magnetno polje Predlagajte boljši prevod
Start 13-12-30
150
1. Magnet
Predlagajte boljši prevod
Start 17-03-15
151
2. Feromagnetizem
Predlagajte boljši prevod
Start 15-02-20
152
3. Pravilo desne roke
Predlagajte boljši prevod
Start 16-12-21
153
4. Pravilo leve roke
Predlagajte boljši prevod
Start 14-01-06
154
5. Elektromagnetna indukcija
Predlagajte boljši prevod
Start 15-03-09
155
6. Lenzovo pravilo
Predlagajte boljši prevod
Start 16-03-06
156
7. Helmholtz tuljavo
Predlagajte boljši prevod
Download XI. Izmenični električni tok Predlagajte boljši prevod
Start 15-01-08
157
1. Alternator in dinamo
Predlagajte boljši prevod
Start 15-01-08
158
2. Trifazni generator
Predlagajte boljši prevod
Start 15-02-14
159
3. Serijsko RLC vezje
Predlagajte boljši prevod
Start 15-02-14
160
4. Paralelno RLC vezje
Predlagajte boljši prevod
Start 16-05-23
161
5. Transformator
Predlagajte boljši prevod
Download XII. Optika Predlagajte boljši prevod
Start 13-04-08
162
1. Optična prizma
Predlagajte boljši prevod
Start 13-08-07
163
2. Subtraktivno in aditivno mešanje barv
Predlagajte boljši prevod
Start 13-08-09
164
3. Barvni krog
Predlagajte boljši prevod
Start 15-05-30
165
4. Youngov interferenčni poskus
Predlagajte boljši prevod
Start 14-02-02
166
5. Zrcalo
Predlagajte boljši prevod
Start 13-04-16
167
6. Leče
Predlagajte boljši prevod
Start 17-04-29
168
7. Zbiralna leča
Predlagajte boljši prevod
Start 17-04-29
169
8. Razpršilna leča
Predlagajte boljši prevod
Start 13-05-12
170
9. Refrakcijske napake očesa
Predlagajte boljši prevod
Start 13-07-22
171
10. Akomodacija očesa
Predlagajte boljši prevod
Start 13-08-05
172
11. Lupa
Predlagajte boljši prevod
Start 13-08-21
173
12. Mikroskop
Predlagajte boljši prevod
Start 13-09-13
174
13. Keplerjev daljnogled
Predlagajte boljši prevod
Start 13-09-13
175
14. Galilejev daljnogled
Predlagajte boljši prevod
Start 17-04-29
176
15. Konkavno zrcalo
Predlagajte boljši prevod
Start 17-04-29
177
16. Konveksno zrcalo
Predlagajte boljši prevod
Start 13-09-22
178
17. Newtonov daljnogled
Predlagajte boljši prevod
Start 13-10-04
179
18. Svetlobni tok
Predlagajte boljši prevod
Start 13-10-05
180
19. Svetilnost
Predlagajte boljši prevod
Start 14-05-16
181
20. Osvetljenost
Predlagajte boljši prevod
Start 13-10-14
182
21. Črno telo
Predlagajte boljši prevod
Start 13-10-15
183
22. Model črnega telesa
Predlagajte boljši prevod
Start 17-04-19
184
23. Fotoelektrični pojav
Predlagajte boljši prevod
Start 15-03-13
185
24. Elektromagnetno valovanje
Predlagajte boljši prevod
Start 15-03-20
186
25. Polarizacijski filter
Predlagajte boljši prevod
Start 15-08-22
187
26. Rentgenska cev
Predlagajte boljši prevod
Download XIII. Posebna teorija relativnosti Predlagajte boljši prevod
Start 16-12-21
188
1. Michelson-Morley poskus
Predlagajte boljši prevod
Start 13-01-26
189
2. Dilatacija časa
Predlagajte boljši prevod
Start 13-01-26
190
3. Kontrakcija dolžine
Predlagajte boljši prevod
Download XIV. Atomska fizika Predlagajte boljši prevod
Start 14-09-13
191
1. Modeli atomov
Predlagajte boljši prevod
Start 10-05-27
192
2. Rutherfordov poskus
Predlagajte boljši prevod
Start 10-05-26
193
3. Bohrov model atoma
Predlagajte boljši prevod
Start 14-07-04
194
4. Spektroskop
Predlagajte boljši prevod
Start 15-09-01
195
5. Compton učinek
Predlagajte boljši prevod
Start 15-12-12
196
6. Franck-Hertzev poskus
Predlagajte boljši prevod
Download XV. Jedrska fizika Predlagajte boljši prevod
Start 15-01-08
197
1. Radioaktivnost‎
Predlagajte boljši prevod
Start 10-05-26
198
2. Eksponentni razpad
Predlagajte boljši prevod
Start 14-09-13
199
3. Razpadna veriga
Predlagajte boljši prevod
Start 15-06-17
200
4. Jedrska reakcija
Predlagajte boljši prevod
Download XVI. Matematika Predlagajte boljši prevod
Start 16-12-23
201
1. Enotska krožnica
Predlagajte boljši prevod
Start 15-05-27
202
2. Seštevanje vektorjev
Predlagajte boljši prevod
XVII. Kdo sem Predlagajte boljši prevod
Start 14-10-18
203
1. Učitelj iz Moravskem
Predlagajte boljši prevod
HTML5: 180 (88.7 %)
FLASH: 23/203 (11.3 %)

 Windows Store Application for Windows Store is not possible,
because it does not support Adobe Air.