Fyzika ve škole (Android & iOS)


Predlagajte boljši prevod Predlagajte boljši prevod: www_si.xml   si.xml
Ustvari drugo jezikovno različico Ustvari drugo jezikovno različico: www_si.xml   si.xml

I. Mehanika Predlagajte boljši prevod
Start 17-11-19
1
1. Klančina
Predlagajte boljši prevod
Start 18-01-07
2
2. Paralelogram sil
Predlagajte boljši prevod
Start 17-12-15
3
3. Kljunasto merilo
Predlagajte boljši prevod
Start 17-11-30
4
4. Mikrometer
Predlagajte boljši prevod
Start 18-09-18
5
5. Gibanje
Predlagajte boljši prevod
Start 17-12-16
6
6. Škripec
Predlagajte boljši prevod
Start 18-01-09
7
7. Škripčevje
Predlagajte boljši prevod
Start 18-01-06
8
8. Vzvod
Predlagajte boljši prevod
Start 18-06-10
9
9. Prvi Newtonov zakon
Predlagajte boljši prevod
Start 18-01-20
10
10. Drugi Newtonov zakon
Predlagajte boljši prevod
Start 17-11-27
11
11. Tretji Newtonov zakon
Predlagajte boljši prevod
Start 18-05-12
12
12. Delo
Predlagajte boljši prevod
Start 18-02-16
13
13. Zakon o ohranitvi energije
Predlagajte boljši prevod
Start 18-06-24
14
14. Maxwell nihalo
Predlagajte boljši prevod
Start 18-02-04
15
15. Trenje in zračni upor
Predlagajte boljši prevod
Start 18-06-10
16
16. Newtonova zibelka
Predlagajte boljši prevod
Start 18-01-11
17
17. Arhimedov zakon
Predlagajte boljši prevod
Start 18-01-24
18
18. Kartezijev plavač – potapljač
Predlagajte boljši prevod
Start 18-05-31
19
19. Libela
Predlagajte boljši prevod
Start 18-06-10
20
20. Tlak
Predlagajte boljši prevod
Start 17-11-26
21
21. Črpalka
Predlagajte boljši prevod
Start 17-12-02
22
22. Pascalov zakon
Predlagajte boljši prevod
Start 18-01-21
23
23. Bernoullijeva enačba
Predlagajte boljši prevod
Start 18-03-03
24
24. Težišče
Predlagajte boljši prevod
Start 18-08-03
25
25. Statično ravnovesje 1
Predlagajte boljši prevod
Start 18-03-14
26
26. Statično ravnovesje 2
Predlagajte boljši prevod
Start 18-02-07
27
27. Statično ravnovesje 3
Predlagajte boljši prevod
II. Gravitacijsko polje Predlagajte boljši prevod
Start 17-11-23
28
1. Splošni gravitacijski zakon
Predlagajte boljši prevod
Start 17-11-30
29
2. Jakost gravitacijskega polja
Predlagajte boljši prevod
Start 17-11-23
30
3. Gravitacijsko polje
Predlagajte boljši prevod
Start 17-11-23
31
4. Homogeno gravitacijsko polje
Predlagajte boljši prevod
Start 18-06-02
32
5. Geografski koordinatni sistem
Predlagajte boljši prevod
Start 18-05-24
33
6. Težni pospešek
Predlagajte boljši prevod
Start 18-06-07
34
7. Foucaultovo nihalo
Predlagajte boljši prevod
Start 17-11-19
35
8. Breztežnost
Predlagajte boljši prevod
Start 17-11-25
36
9. Super dvigalo
Predlagajte boljši prevod
Start 18-10-09
37
10. Prosti pad
Predlagajte boljši prevod
Start 17-11-26
38
11. Prosti pad v vakuumu
Predlagajte boljši prevod
Start 17-12-13
39
12. Vodoravni met
Predlagajte boljši prevod
Start 18-02-25
40
13. Vodoravni met 2
Predlagajte boljši prevod
Start 17-11-25
41
14. Prosti pad eksperiment
Predlagajte boljši prevod
Start 17-12-05
42
15. Iztekanje vode
Predlagajte boljši prevod
Start 17-12-13
43
16. Navpični met
Predlagajte boljši prevod
Start 17-12-14
44
17. Poševni met
Predlagajte boljši prevod
Start 18-03-02
45
18. Poševni met – granata
Predlagajte boljši prevod
Start 18-06-27
46
19. Gibanja nebesnih teles
Predlagajte boljši prevod
Start 18-01-06
47
20. Newtonova topovska krogla
Predlagajte boljši prevod
Start 18-05-27
48
21. Geostacionarna orbita
Predlagajte boljši prevod
Start 18-10-08
49
22. 1. Keplerjev zakon
Predlagajte boljši prevod
Start 18-01-06
50
23. 2. Keplerjev zakon
Predlagajte boljši prevod
Start 17-10-01
51
24. 3. Keplerjev zakon – notranji planeti
Predlagajte boljši prevod
Start 18-07-02
52
25. 3. Keplerjev zakon – zunanji planeti
Predlagajte boljši prevod
Start 18-06-02
53
26. Sónčev sistém
Predlagajte boljši prevod
Start 18-06-05
54
27. Lunine mene
Predlagajte boljši prevod
Start 18-10-02
55
28. Ozvezdje
Predlagajte boljši prevod
Start 18-10-14
56
29. Keplerjevi zakoni
Predlagajte boljši prevod
III. Mehanična nihanja in valovanja Predlagajte boljši prevod
Start 18-01-18
57
1. Oscilator
Predlagajte boljši prevod
Start 18-03-06
58
2. Kroženje
Predlagajte boljši prevod
Start 17-12-29
59
3. Harmonično nihanje
Predlagajte boljši prevod
Start 18-06-10
60
4. Superpozicija
Predlagajte boljši prevod
Start 18-06-10
61
5. Superpozicija f1 = f2
Predlagajte boljši prevod
Start 18-06-10
62
6. Superpozicija f1 ≈ f2
Predlagajte boljši prevod
Start 17-12-28
63
7. Faza
Predlagajte boljši prevod
Start 18-06-10
64
8. Pravokotni signal
Predlagajte boljši prevod
Start 18-03-20
65
9. Lissajousova krivulja
Predlagajte boljši prevod
Start 18-01-27
66
10. Dušeno nihanje
Predlagajte boljši prevod
Start 17-12-29
67
11. Vsiljeno nihanje
Predlagajte boljši prevod
Start 17-12-23
68
12. Matematično nihalo
Predlagajte boljši prevod
Start 18-07-02
69
13. Matematično nihalo – Helikopter
Predlagajte boljši prevod
Start 17-12-29
70
14. Vzmetno nihalo
Predlagajte boljši prevod
Start 18-06-10
71
15. Vzmetno nihalo – Helikopter
Predlagajte boljši prevod
Start 17-12-19
72
16. Sestavljena nihala
Predlagajte boljši prevod
Start 17-12-31
73
17. Odboj valovanj
Predlagajte boljši prevod
Start 17-12-31
74
18. Lom valovanj
Predlagajte boljši prevod
Start 17-11-27
75
19. Odboj transverzalnega vala
Predlagajte boljši prevod
Start 18-03-20
76
20. Stoječe valovanje
Predlagajte boljši prevod
Start 17-12-30
77
21. Resonanca
Predlagajte boljši prevod
Start 17-12-29
78
22. Hitrost zvoka
Predlagajte boljši prevod
Start 18-06-18
79
23. Dopplerjev pojav
Predlagajte boljši prevod
Start 17-12-29
80
24. Udarni val
Predlagajte boljši prevod
Start 18-02-01
81
25. Huygensovo načelo
Predlagajte boljši prevod
Start 18-06-10
82
26. Valovanje z valovnikom
Predlagajte boljši prevod
Start 18-06-10
83
27. Stoječe valovanje
Predlagajte boljši prevod
Start 18-06-10
84
28. Galilejevo nihalo
Predlagajte boljši prevod
Start 18-06-10
85
29. Torzijsko nihalo
Predlagajte boljši prevod
Start 18-03-20
86
30. Valovanje
Predlagajte boljši prevod
Start 18-07-30
87
31. Zvok
Predlagajte boljši prevod
IV. Termodinamika in molekularna fizika Predlagajte boljši prevod
Start 18-02-10
88
1. Brownovo gibanje
Predlagajte boljši prevod
Start 18-02-10
89
2. Difuzija
Predlagajte boljši prevod
Start 18-03-20
90
3. Maxwell-Boltzmannova porazdelitev molekul
Predlagajte boljši prevod
Start 17-12-05
91
4. Galilejev termometer
Predlagajte boljši prevod
Start 17-12-03
92
5. Temperaturne lestvice
Predlagajte boljši prevod
Start 18-02-04
93
6. Mehanski ekvivalent toplote
Predlagajte boljši prevod
Start 18-05-10
94
7. Notranja energija
Predlagajte boljši prevod
Start 17-12-12
95
8. Prenosa toplote – konvekcija
Predlagajte boljši prevod
Start 18-06-10
96
9. Prenosa toplote – sevanje
Predlagajte boljši prevod
Start 17-12-12
97
10. Prenosa toplote – kondukcija
Predlagajte boljši prevod
Start 17-12-14
98
11. Izotermna sprememba
Predlagajte boljši prevod
Start 17-12-14
99
12. Izobarna sprememba
Predlagajte boljši prevod
Start 17-12-16
100
13. Izohorna sprememba
Predlagajte boljši prevod
Start 17-12-16
101
14. Adiabatna sprememba
Predlagajte boljši prevod
Start 18-02-01
102
15. Carnotov izrek
Predlagajte boljši prevod
Start 18-08-02
103
16. Parna lokomotiva
Predlagajte boljši prevod
Start 18-01-13
104
17. Dvotaktni motor
Predlagajte boljši prevod
Start 18-01-13
105
18. Štiritaktni motor
Predlagajte boljši prevod
Start 18-01-14
106
19. Dieselski motor
Predlagajte boljši prevod
Start 18-01-14
107
20. Wanklov motor
Predlagajte boljši prevod
Start 17-11-23
108
21. Perpetuum mobile
Predlagajte boljši prevod
Start 17-11-23
109
22. Žejna račka
Predlagajte boljši prevod
Start 17-11-25
110
23. Hladilnik
Predlagajte boljši prevod
Start 17-11-25
111
24. Površinska napetost
Predlagajte boljši prevod
Start 18-01-03
112
25. Vrelišče – Zračni tlak
Predlagajte boljši prevod
Start 18-01-03
113
26. Vrelišče – Nadmorska višina
Predlagajte boljši prevod
Start 18-01-03
114
27. Zračni tlak – Nadmorska višina
Predlagajte boljši prevod
Start 18-06-10
115
28. Ozračje
Predlagajte boljši prevod
Start 18-01-02
116
29. Absolutna vlažnost
Predlagajte boljši prevod
Start 18-01-02
117
30. Relativna vlažnost
Predlagajte boljši prevod
Start 18-01-02
118
31. Rosišče
Predlagajte boljši prevod
V. Elektrostatika Predlagajte boljši prevod
Start 18-03-18
119
1. Električno polje
Predlagajte boljši prevod
Start 18-03-24
120
2. Električni naboj in električno polje
Predlagajte boljši prevod
Start 18-06-10
121
3. Kondenzator
Predlagajte boljši prevod
VI. Električni tok Predlagajte boljši prevod
Start 18-10-01
122
1. Električni krog
Predlagajte boljši prevod
Start 18-03-17
123
2. Ohmov zakon
Predlagajte boljši prevod
Start 18-03-15
124
3. Notranja upornost
Predlagajte boljši prevod
Start 18-09-04
125
4. Kirchhoffova zakona
Predlagajte boljši prevod
Start 18-03-20
126
5. Električni upor
Predlagajte boljši prevod
VII. Polprevodnik Predlagajte boljši prevod
Start 17-11-25
127
1. Termistor
Predlagajte boljši prevod
Start 18-06-10
128
2. Fotorezistor
Predlagajte boljši prevod
Start 18-05-17
129
3. Silicij
Predlagajte boljši prevod
Start 18-05-14
130
4. Generacije in rekombinacije
Predlagajte boljši prevod
Start 18-05-13
131
5. Lastna prevodnost
Predlagajte boljši prevod
Start 18-05-19
132
6. Polprevodnik
Predlagajte boljši prevod
Start 18-01-03
133
7. Greatzov mostič
Predlagajte boljši prevod
VIII. Električni tok v tekočinah Predlagajte boljši prevod
Start 18-05-07
134
1. Elektrolitska disociacija
Predlagajte boljši prevod
Start 18-05-06
135
2. Elektroliza
Predlagajte boljši prevod
Start 17-11-26
136
3. Svinčeni akumulator
Predlagajte boljši prevod
IX. Električni tok v plinih in vakuumu Predlagajte boljši prevod
Start 18-02-26
137
1. Ionizacija – praznjenje elektroskopa
Predlagajte boljši prevod
Start 17-12-19
138
2. Nesamostojni tok
Predlagajte boljši prevod
Start 18-01-01
139
3. Tokovna karakteristika plina
Predlagajte boljši prevod
Start 18-06-10
140
4. Električni oblok
Predlagajte boljši prevod
Start 17-12-28
141
5. Ruhmkorffov induktor
Predlagajte boljši prevod
Start 17-12-28
142
6. Katodni žarki
Predlagajte boljši prevod
Start 18-01-01
143
7. Osciloskop
Predlagajte boljši prevod
Start 17-12-30
144
8. Crookesovo cev – Malteški križec
Predlagajte boljši prevod
Start 17-12-31
145
9. Razelektritev v razredčenih plinih
Predlagajte boljši prevod
Start 17-12-31
146
10. Elijev ogenj
Predlagajte boljši prevod
Start 17-12-31
147
11. Tlivka
Predlagajte boljši prevod
Start 18-02-25
148
12. Fluorescentna svetilka
Predlagajte boljši prevod
Start 18-06-10
149
13. Zaščita pred udarom strele
Predlagajte boljši prevod
X. Magnetno polje Predlagajte boljši prevod
Start 18-01-10
150
1. Magnet
Predlagajte boljši prevod
Start 18-03-15
151
2. Feromagnetizem
Predlagajte boljši prevod
Start 18-06-21
152
3. Pravilo desne roke
Predlagajte boljši prevod
Start 17-12-21
153
4. Pravilo leve roke
Predlagajte boljši prevod
Start 18-06-01
154
5. Elektromagnetna indukcija
Predlagajte boljši prevod
Start 18-03-11
155
6. Lenzovo pravilo
Predlagajte boljši prevod
Start 18-05-20
156
7. Helmholtz tuljavo
Predlagajte boljši prevod
XI. Izmenični električni tok Predlagajte boljši prevod
Start 18-03-11
157
1. Alternator in dinamo
Predlagajte boljši prevod
Start 18-03-10
158
2. Trifazni generator
Predlagajte boljši prevod
Start 18-03-21
159
3. Serijsko RLC vezje
Predlagajte boljši prevod
Start 18-03-21
160
4. Paralelno RLC vezje
Predlagajte boljši prevod
Start 18-03-11
161
5. Transformator
Predlagajte boljši prevod
XII. Optika Predlagajte boljši prevod
Start 18-03-22
162
1. Optična prizma
Predlagajte boljši prevod
Start 18-07-21
163
2. Subtraktivno in aditivno mešanje barv
Predlagajte boljši prevod
Start 18-06-24
164
3. Barvni krog
Predlagajte boljši prevod
Start 18-05-29
165
4. Youngov interferenčni poskus
Predlagajte boljši prevod
Start 18-06-10
166
5. Zrcalo
Predlagajte boljši prevod
Start 18-03-23
167
6. Leče
Predlagajte boljši prevod
Start 18-04-29
168
7. Zbiralna leča
Predlagajte boljši prevod
Start 18-04-29
169
8. Razpršilna leča
Predlagajte boljši prevod
Start 18-03-25
170
9. Refrakcijske napake očesa
Predlagajte boljši prevod
Start 18-03-24
171
10. Akomodacija očesa
Predlagajte boljši prevod
Start 18-03-26
172
11. Lupa
Predlagajte boljši prevod
Start 18-03-25
173
12. Mikroskop
Predlagajte boljši prevod
Start 18-03-27
174
13. Keplerjev daljnogled
Predlagajte boljši prevod
Start 18-03-27
175
14. Galilejev daljnogled
Predlagajte boljši prevod
Start 18-07-15
176
15. Konkavno zrcalo
Predlagajte boljši prevod
Start 18-07-15
177
16. Konveksno zrcalo
Predlagajte boljši prevod
Start 18-03-28
178
17. Newtonov daljnogled
Predlagajte boljši prevod
Start 18-04-16
179
18. Svetlobni tok
Predlagajte boljši prevod
Start 18-01-06
180
19. Svetilnost
Predlagajte boljši prevod
Start 18-04-16
181
20. Osvetljenost
Predlagajte boljši prevod
Start 18-04-14
182
21. Črno telo
Predlagajte boljši prevod
Start 17-12-02
183
22. Model črnega telesa
Predlagajte boljši prevod
Start 18-04-19
184
23. Fotoelektrični pojav
Predlagajte boljši prevod
Start 18-06-23
185
24. Elektromagnetno valovanje
Predlagajte boljši prevod
Start 18-04-11
186
25. Polarizacijski filter
Predlagajte boljši prevod
Start 18-06-10
187
26. Rentgenska cev
Predlagajte boljši prevod
XIII. Posebna teorija relativnosti Predlagajte boljši prevod
Start 17-12-21
188
1. Michelson-Morley poskus
Predlagajte boljši prevod
Start 17-12-17
189
2. Dilatacija časa
Predlagajte boljši prevod
Start 17-12-19
190
3. Kontrakcija dolžine
Predlagajte boljši prevod
XIV. Atomska fizika Predlagajte boljši prevod
Start 18-01-28
191
1. Modeli atomov
Predlagajte boljši prevod
Start 17-12-31
192
2. Rutherfordov poskus
Predlagajte boljši prevod
Start 18-06-10
193
3. Bohrov model atoma
Predlagajte boljši prevod
Start 18-01-10
194
4. Spektroskop
Predlagajte boljši prevod
Start 17-12-04
195
5. Compton učinek
Predlagajte boljši prevod
Start 18-02-17
196
6. Franck-Hertzev poskus
Predlagajte boljši prevod
XV. Jedrska fizika Predlagajte boljši prevod
Start 17-12-31
197
1. Radioaktivnost‎
Predlagajte boljši prevod
Start 18-01-21
198
2. Eksponentni razpad
Predlagajte boljši prevod
Start 18-05-12
199
3. Razpadna veriga
Predlagajte boljši prevod
Start 18-01-14
200
4. Jedrska reakcija
Predlagajte boljši prevod
XVI. Matematika Predlagajte boljši prevod
Start 18-09-16
201
1. Pitagorov izrek
Predlagajte boljši prevod
Start 18-09-26
202
2. Radian
Predlagajte boljši prevod
Start 17-12-22
203
3. Enotska krožnica
Predlagajte boljši prevod
Start 18-07-26
204
4. Seštevanje vektorjev
Predlagajte boljši prevod
XVII. Kdo sem Predlagajte boljši prevod
Start 17-11-26
205
1. Učitelj iz Moravskem
Predlagajte boljši prevod
 Windows Store Application for Windows Store is not possible,
because it does not support Adobe Air.