Fyzika ve škole (Android & iOS)


Predlagajte boljši prevod Predlagajte boljši prevod: www_si.xml   si.xml
Ustvari drugo jezikovno različico Ustvari drugo jezikovno različico: www_si.xml   si.xml

I. Mehanika Predlagajte boljši prevod
Start 17-11-19
1
1. Klančina
Predlagajte boljši prevod
Start 18-01-07
2
2. Paralelogram sil
Predlagajte boljši prevod
Start 19-04-14
3
3. Kljunasto merilo
Predlagajte boljši prevod
Start 19-04-14
4
4. Mikrometer
Predlagajte boljši prevod
Start 18-09-18
5
5. Gibanje
Predlagajte boljši prevod
Start 19-04-14
6
6. Enakomerno kroženje
Predlagajte boljši prevod
Start 17-12-16
7
7. Škripec
Predlagajte boljši prevod
Start 18-01-09
8
8. Škripčevje
Predlagajte boljši prevod
Start 18-01-06
9
9. Vzvod
Predlagajte boljši prevod
Start 18-06-10
10
10. Prvi Newtonov zakon
Predlagajte boljši prevod
Start 19-04-14
11
11. Drugi Newtonov zakon
Predlagajte boljši prevod
Start 17-11-27
12
12. Tretji Newtonov zakon
Predlagajte boljši prevod
Start 19-04-14
13
13. Delo
Predlagajte boljši prevod
Start 19-04-14
14
14. Prožni trki
Predlagajte boljši prevod
Start 19-04-14
15
15. Neprožni trki
Predlagajte boljši prevod
Start 18-02-16
16
16. Zakon o ohranitvi energije
Predlagajte boljši prevod
Start 18-06-24
17
17. Maxwell nihalo
Predlagajte boljši prevod
Start 19-04-07
18
18. Vztrajnostni moment
Predlagajte boljši prevod
Start 19-04-14
19
19. Trenje in zračni upor
Predlagajte boljši prevod
Start 18-06-10
20
20. Newtonova zibelka
Predlagajte boljši prevod
Start 18-01-11
21
21. Arhimedov zakon
Predlagajte boljši prevod
Start 18-01-24
22
22. Kartezijev plavač – potapljač
Predlagajte boljši prevod
Start 18-05-31
23
23. Libela
Predlagajte boljši prevod
Start 19-03-16
24
24. Vezne posode
Predlagajte boljši prevod
Start 19-04-14
25
25. Tlak
Predlagajte boljši prevod
Start 17-11-26
26
26. Črpalka
Predlagajte boljši prevod
Start 17-12-02
27
27. Pascalov zakon
Predlagajte boljši prevod
Start 18-01-21
28
28. Bernoullijeva enačba
Predlagajte boljši prevod
Start 19-03-26
29
29. Dinamični vzgon
Predlagajte boljši prevod
Start 18-03-03
30
30. Težišče
Predlagajte boljši prevod
Start 18-08-03
31
31. Statično ravnovesje 1
Predlagajte boljši prevod
Start 18-03-14
32
32. Statično ravnovesje 2
Predlagajte boljši prevod
Start 18-02-07
33
33. Statično ravnovesje 3
Predlagajte boljši prevod
II. Gravitacijsko polje Predlagajte boljši prevod
Start 19-04-15
34
1. Splošni gravitacijski zakon
Predlagajte boljši prevod
Start 19-04-15
35
2. Jakost gravitacijskega polja
Predlagajte boljši prevod
Start 19-04-15
36
3. Gravitacijsko polje
Predlagajte boljši prevod
Start 17-11-23
37
4. Homogeno gravitacijsko polje
Predlagajte boljši prevod
Start 19-04-15
38
5. Geografski koordinatni sistem
Predlagajte boljši prevod
Start 19-04-15
39
6. Težni pospešek
Predlagajte boljši prevod
Start 18-06-07
40
7. Foucaultovo nihalo
Predlagajte boljši prevod
Start 19-01-04
41
8. Breztežnost
Predlagajte boljši prevod
Start 17-11-25
42
9. Super dvigalo
Predlagajte boljši prevod
Start 19-04-15
43
10. Prosti pad
Predlagajte boljši prevod
Start 17-11-26
44
11. Prosti pad v vakuumu
Predlagajte boljši prevod
Start 19-04-15
45
12. Vodoravni met
Predlagajte boljši prevod
Start 19-04-15
46
13. Vodoravni met 2
Predlagajte boljši prevod
Start 19-04-15
47
14. Prosti pad eksperiment
Predlagajte boljši prevod
Start 19-04-15
48
15. Iztekanje vode
Predlagajte boljši prevod
Start 19-04-15
49
16. Navpični met
Predlagajte boljši prevod
Start 19-04-15
50
17. Poševni met
Predlagajte boljši prevod
Start 19-04-15
51
18. Poševni met – granata
Predlagajte boljši prevod
Start 18-06-27
52
19. Gibanja nebesnih teles
Predlagajte boljši prevod
Start 19-04-14
53
20. Newtonova topovska krogla
Predlagajte boljši prevod
Start 19-04-14
54
21. Geostacionarna orbita
Predlagajte boljši prevod
Start 18-10-08
55
22. 1. Keplerjev zakon
Predlagajte boljši prevod
Start 18-01-06
56
23. 2. Keplerjev zakon
Predlagajte boljši prevod
Start 17-10-01
57
24. 3. Keplerjev zakon – notranji planeti
Predlagajte boljši prevod
Start 18-07-02
58
25. 3. Keplerjev zakon – zunanji planeti
Predlagajte boljši prevod
Start 18-06-02
59
26. Sónčev sistém
Predlagajte boljši prevod
Start 18-06-05
60
27. Lunine mene
Predlagajte boljši prevod
Start 18-10-02
61
28. Ozvezdje
Predlagajte boljši prevod
Start 18-10-14
62
29. Keplerjevi zakoni
Predlagajte boljši prevod
III. Mehanična nihanja in valovanja Predlagajte boljši prevod
Start 18-01-18
63
1. Oscilator
Predlagajte boljši prevod
Start 18-03-06
64
2. Kroženje
Predlagajte boljši prevod
Start 19-03-29
65
3. Harmonično nihanje
Predlagajte boljši prevod
Start 19-03-30
66
4. Superpozicija
Predlagajte boljši prevod
Start 19-03-30
67
5. Superpozicija f1 = f2
Predlagajte boljši prevod
Start 19-03-30
68
6. Superpozicija f1 ≈ f2
Predlagajte boljši prevod
Start 19-03-30
69
7. Faza
Predlagajte boljši prevod
Start 18-06-10
70
8. Pravokotni signal
Predlagajte boljši prevod
Start 18-03-20
71
9. Lissajousova krivulja
Predlagajte boljši prevod
Start 19-03-30
72
10. Dušeno nihanje
Predlagajte boljši prevod
Start 19-03-30
73
11. Vsiljeno nihanje
Predlagajte boljši prevod
Start 19-03-30
74
12. Matematično nihalo
Predlagajte boljši prevod
Start 18-07-02
75
13. Matematično nihalo – Helikopter
Predlagajte boljši prevod
Start 17-12-29
76
14. Vzmetno nihalo
Predlagajte boljši prevod
Start 18-06-10
77
15. Vzmetno nihalo – Helikopter
Predlagajte boljši prevod
Start 17-12-19
78
16. Sestavljena nihala
Predlagajte boljši prevod
Start 19-03-30
79
17. Odboj valovanj
Predlagajte boljši prevod
Start 19-03-30
80
18. Lom valovanj
Predlagajte boljši prevod
Start 17-11-27
81
19. Odboj transverzalnega vala
Predlagajte boljši prevod
Start 18-03-20
82
20. Stoječe valovanje
Predlagajte boljši prevod
Start 17-12-30
83
21. Resonanca
Predlagajte boljši prevod
Start 19-03-30
84
22. Hitrost zvoka
Predlagajte boljši prevod
Start 19-03-30
85
23. Dopplerjev pojav
Predlagajte boljši prevod
Start 19-03-30
86
24. Udarni val
Predlagajte boljši prevod
Start 18-02-01
87
25. Huygensovo načelo
Predlagajte boljši prevod
Start 18-06-10
88
26. Valovanje z valovnikom
Predlagajte boljši prevod
Start 18-06-10
89
27. Stoječe valovanje
Predlagajte boljši prevod
Start 18-06-10
90
28. Galilejevo nihalo
Predlagajte boljši prevod
Start 18-06-10
91
29. Torzijsko nihalo
Predlagajte boljši prevod
Start 18-03-20
92
30. Valovanje
Predlagajte boljši prevod
Start 18-07-30
93
31. Zvok
Predlagajte boljši prevod
IV. Termodinamika in molekularna fizika Predlagajte boljši prevod
Start 18-02-10
94
1. Brownovo gibanje
Predlagajte boljši prevod
Start 18-02-10
95
2. Difuzija
Predlagajte boljši prevod
Start 18-03-20
96
3. Maxwell-Boltzmannova porazdelitev molekul
Predlagajte boljši prevod
Start 17-12-05
97
4. Galilejev termometer
Predlagajte boljši prevod
Start 19-04-13
98
5. Temperaturne lestvice
Predlagajte boljši prevod
Start 19-04-13
99
6. Mehanski ekvivalent toplote
Predlagajte boljši prevod
Start 18-05-10
100
7. Notranja energija
Predlagajte boljši prevod
Start 17-12-12
101
8. Prenosa toplote – konvekcija
Predlagajte boljši prevod
Start 18-06-10
102
9. Prenosa toplote – sevanje
Predlagajte boljši prevod
Start 17-12-12
103
10. Prenosa toplote – kondukcija
Predlagajte boljši prevod
Start 19-04-13
104
11. Izotermna sprememba
Predlagajte boljši prevod
Start 17-12-14
105
12. Izobarna sprememba
Predlagajte boljši prevod
Start 17-12-16
106
13. Izohorna sprememba
Predlagajte boljši prevod
Start 19-04-14
107
14. Adiabatna sprememba
Predlagajte boljši prevod
Start 19-04-13
108
15. Carnotov izrek
Predlagajte boljši prevod
Start 18-08-02
109
16. Parna lokomotiva
Predlagajte boljši prevod
Start 18-01-13
110
17. Dvotaktni motor
Predlagajte boljši prevod
Start 18-01-13
111
18. Štiritaktni motor
Predlagajte boljši prevod
Start 18-01-14
112
19. Dieselski motor
Predlagajte boljši prevod
Start 18-01-14
113
20. Wanklov motor
Predlagajte boljši prevod
Start 17-11-23
114
21. Perpetuum mobile
Predlagajte boljši prevod
Start 17-11-23
115
22. Žejna račka
Predlagajte boljši prevod
Start 17-11-25
116
23. Hladilnik
Predlagajte boljši prevod
Start 17-11-25
117
24. Površinska napetost
Predlagajte boljši prevod
Start 19-04-13
118
25. Vrelišče – Zračni tlak
Predlagajte boljši prevod
Start 19-04-13
119
26. Vrelišče – Nadmorska višina
Predlagajte boljši prevod
Start 19-04-13
120
27. Zračni tlak – Nadmorska višina
Predlagajte boljši prevod
Start 19-04-13
121
28. Ozračje
Predlagajte boljši prevod
Start 19-04-13
122
29. Absolutna vlažnost
Predlagajte boljši prevod
Start 19-04-13
123
30. Relativna vlažnost
Predlagajte boljši prevod
Start 19-04-13
124
31. Rosišče
Predlagajte boljši prevod
V. Elektrostatika Predlagajte boljši prevod
Start 19-03-29
125
1. Generator Van de Graaff
Predlagajte boljši prevod
Start 19-04-14
126
2. Električno polje
Predlagajte boljši prevod
Start 18-03-24
127
3. Električni naboj in električno polje
Predlagajte boljši prevod
Start 19-04-14
128
4. Kondenzator
Predlagajte boljši prevod
VI. Električni tok Predlagajte boljši prevod
Start 18-10-01
129
1. Električni krog
Predlagajte boljši prevod
Start 18-03-17
130
2. Ohmov zakon
Predlagajte boljši prevod
Start 18-03-15
131
3. Notranja upornost
Predlagajte boljši prevod
Start 18-12-01
132
4. Kirchhoffova zakona
Predlagajte boljši prevod
Start 19-04-14
133
5. Električni upor
Predlagajte boljši prevod
VII. Polprevodnik Predlagajte boljši prevod
Start 17-11-25
134
1. Termistor
Predlagajte boljši prevod
Start 18-06-10
135
2. Fotorezistor
Predlagajte boljši prevod
Start 18-05-17
136
3. Silicij
Predlagajte boljši prevod
Start 18-05-14
137
4. Generacije in rekombinacije
Predlagajte boljši prevod
Start 18-05-13
138
5. Lastna prevodnost
Predlagajte boljši prevod
Start 18-05-19
139
6. Polprevodnik
Predlagajte boljši prevod
Start 18-01-03
140
7. Greatzov mostič
Predlagajte boljši prevod
VIII. Električni tok v tekočinah Predlagajte boljši prevod
Start 18-05-07
141
1. Elektrolitska disociacija
Predlagajte boljši prevod
Start 18-05-06
142
2. Elektroliza
Predlagajte boljši prevod
Start 17-11-26
143
3. Svinčeni akumulator
Predlagajte boljši prevod
IX. Električni tok v plinih in vakuumu Predlagajte boljši prevod
Start 18-02-26
144
1. Ionizacija – praznjenje elektroskopa
Predlagajte boljši prevod
Start 17-12-19
145
2. Nesamostojni tok
Predlagajte boljši prevod
Start 18-01-01
146
3. Tokovna karakteristika plina
Predlagajte boljši prevod
Start 18-06-10
147
4. Električni oblok
Predlagajte boljši prevod
Start 17-12-28
148
5. Ruhmkorffov induktor
Predlagajte boljši prevod
Start 17-12-28
149
6. Katodni žarki
Predlagajte boljši prevod
Start 18-01-01
150
7. Osciloskop
Predlagajte boljši prevod
Start 17-12-30
151
8. Crookesovo cev – Malteški križec
Predlagajte boljši prevod
Start 17-12-31
152
9. Razelektritev v razredčenih plinih
Predlagajte boljši prevod
Start 17-12-31
153
10. Elijev ogenj
Predlagajte boljši prevod
Start 17-12-31
154
11. Tlivka
Predlagajte boljši prevod
Start 18-02-25
155
12. Fluorescentna svetilka
Predlagajte boljši prevod
Start 18-06-10
156
13. Zaščita pred udarom strele
Predlagajte boljši prevod
X. Magnetno polje Predlagajte boljši prevod
Start 18-01-10
157
1. Magnet
Predlagajte boljši prevod
Start 18-03-15
158
2. Feromagnetizem
Predlagajte boljši prevod
Start 18-06-21
159
3. Pravilo desne roke
Predlagajte boljši prevod
Start 17-12-21
160
4. Pravilo leve roke
Predlagajte boljši prevod
Start 18-06-01
161
5. Elektromagnetna indukcija
Predlagajte boljši prevod
Start 18-03-11
162
6. Lenzovo pravilo
Predlagajte boljši prevod
Start 18-05-20
163
7. Helmholtz tuljavo
Predlagajte boljši prevod
XI. Izmenični električni tok Predlagajte boljši prevod
Start 18-03-11
164
1. Alternator in dinamo
Predlagajte boljši prevod
Start 18-03-10
165
2. Trifazni generator
Predlagajte boljši prevod
Start 18-03-21
166
3. Serijsko RLC vezje
Predlagajte boljši prevod
Start 18-03-21
167
4. Paralelno RLC vezje
Predlagajte boljši prevod
Start 18-03-11
168
5. Transformator
Predlagajte boljši prevod
XII. Optika Predlagajte boljši prevod
Start 19-04-14
169
1. Optična prizma
Predlagajte boljši prevod
Start 18-07-21
170
2. Subtraktivno in aditivno mešanje barv
Predlagajte boljši prevod
Start 18-06-24
171
3. Barvni krog
Predlagajte boljši prevod
Start 19-04-14
172
4. Youngov interferenčni poskus
Predlagajte boljši prevod
Start 18-06-10
173
5. Zrcalo
Predlagajte boljši prevod
Start 19-04-14
174
6. Leče
Predlagajte boljši prevod
Start 19-04-14
175
7. Zbiralna leča
Predlagajte boljši prevod
Start 19-04-14
176
8. Razpršilna leča
Predlagajte boljši prevod
Start 18-03-25
177
9. Refrakcijske napake očesa
Predlagajte boljši prevod
Start 18-03-24
178
10. Akomodacija očesa
Predlagajte boljši prevod
Start 18-03-26
179
11. Lupa
Predlagajte boljši prevod
Start 18-03-25
180
12. Mikroskop
Predlagajte boljši prevod
Start 18-03-27
181
13. Keplerjev daljnogled
Predlagajte boljši prevod
Start 18-03-27
182
14. Galilejev daljnogled
Predlagajte boljši prevod
Start 19-04-14
183
15. Konkavno zrcalo
Predlagajte boljši prevod
Start 19-04-14
184
16. Konveksno zrcalo
Predlagajte boljši prevod
Start 18-03-28
185
17. Newtonov daljnogled
Predlagajte boljši prevod
Start 18-04-16
186
18. Svetlobni tok
Predlagajte boljši prevod
Start 18-01-06
187
19. Svetilnost
Predlagajte boljši prevod
Start 18-04-16
188
20. Osvetljenost
Predlagajte boljši prevod
Start 18-04-14
189
21. Črno telo
Predlagajte boljši prevod
Start 17-12-02
190
22. Model črnega telesa
Predlagajte boljši prevod
Start 18-04-19
191
23. Fotoelektrični pojav
Predlagajte boljši prevod
Start 18-06-23
192
24. Elektromagnetno valovanje
Predlagajte boljši prevod
Start 18-04-11
193
25. Polarizacijski filter
Predlagajte boljši prevod
Start 18-06-10
194
26. Rentgenska cev
Predlagajte boljši prevod
XIII. Posebna teorija relativnosti Predlagajte boljši prevod
Start 17-12-21
195
1. Michelson-Morley poskus
Predlagajte boljši prevod
Start 17-12-17
196
2. Dilatacija časa
Predlagajte boljši prevod
Start 19-04-14
197
3. Kontrakcija dolžine
Predlagajte boljši prevod
XIV. Atomska fizika Predlagajte boljši prevod
Start 18-01-28
198
1. Modeli atomov
Predlagajte boljši prevod
Start 17-12-31
199
2. Rutherfordov poskus
Predlagajte boljši prevod
Start 18-06-10
200
3. Bohrov model atoma
Predlagajte boljši prevod
Start 18-01-10
201
4. Spektroskop
Predlagajte boljši prevod
Start 17-12-04
202
5. Compton učinek
Predlagajte boljši prevod
Start 18-02-17
203
6. Franck-Hertzev poskus
Predlagajte boljši prevod
XV. Jedrska fizika Predlagajte boljši prevod
Start 17-12-31
204
1. Radioaktivnost‎
Predlagajte boljši prevod
Start 19-04-14
205
2. Eksponentni razpad
Predlagajte boljši prevod
Start 18-05-12
206
3. Razpadna veriga
Predlagajte boljši prevod
Start 18-01-14
207
4. Jedrska reakcija
Predlagajte boljši prevod
XVI. Matematika Predlagajte boljši prevod
Start 18-09-16
208
1. Pitagorov izrek
Predlagajte boljši prevod
Start 19-04-08
209
2. Radian
Predlagajte boljši prevod
Start 19-04-13
210
3. Enotska krožnica
Predlagajte boljši prevod
Start 18-07-26
211
4. Seštevanje vektorjev
Predlagajte boljši prevod
XVII. Kdo sem Predlagajte boljši prevod
Start 17-11-26
212
1. Učitelj iz Moravskem
Predlagajte boljši prevod
 Windows Store Application for Windows Store is not possible,
because it does not support Adobe Air.