Fyzika ve škole (Android & iOS & MS Store)


Navrhnite lepší preklad Navrhnite lepší preklad: www_sk.xml   sk.xml
Vytvorte ďalšie jazykovú verziu Vytvorte ďalšie jazykovú verziu: www_sk.xml   sk.xml
Domino Czech Republic

I. Mechanika Navrhnite lepší preklad
Start 17-11-19
1
1. Naklonená rovina
Navrhnite lepší preklad
Start 19-06-30
2
2. Vzťažná sústava
Navrhnite lepší preklad
Start 18-01-07
3
3. Rovnobežník síl
Navrhnite lepší preklad
Start 19-04-14
4
4. Posuvné meradlo
Navrhnite lepší preklad
Start 19-04-14
5
5. Mikrometer
Navrhnite lepší preklad
Start 18-09-18
6
6. Pohyb
Navrhnite lepší preklad
Start 19-04-14
7
7. Rovnomerný pohyb po kružnici
Navrhnite lepší preklad
Start 17-12-16
8
8. Kladka pevná a voľná
Navrhnite lepší preklad
Start 18-01-09
9
9. Kladkostroj
Navrhnite lepší preklad
Start 18-01-06
10
10. Zákon páky
Navrhnite lepší preklad
Start 18-06-10
11
11. 1. Newtonov pohybový zákon
Navrhnite lepší preklad
Start 19-04-14
12
12. 2. Newtonov pohybový zákon
Navrhnite lepší preklad
Start 17-11-27
13
13. 3. Newtonov pohybový zákon
Navrhnite lepší preklad
Start 19-04-14
14
14. Mechanická práca
Navrhnite lepší preklad
Start 19-04-14
15
15. Pružná zrážka
Navrhnite lepší preklad
Start 19-04-14
16
16. Nepružná zrážka
Navrhnite lepší preklad
Start 18-02-16
17
17. Zákon zachovania energie
Navrhnite lepší preklad
Start 18-06-24
18
18. Maxwellovo kyvadlo
Navrhnite lepší preklad
Start 19-04-07
19
19. Moment zotrvačnosti
Navrhnite lepší preklad
Start 19-04-14
20
20. Trenie a odpor vzduchu
Navrhnite lepší preklad
Start 18-06-10
21
21. Newtonovo kyvadlo
Navrhnite lepší preklad
Start 18-01-11
22
22. Archimedov zákon
Navrhnite lepší preklad
Start 18-01-24
23
23. Karteziánsky potápač
Navrhnite lepší preklad
Start 18-05-31
24
24. Vodováha
Navrhnite lepší preklad
Start 19-03-16
25
25. Spojené nádoby
Navrhnite lepší preklad
Start 19-04-14
26
26. Tlak
Navrhnite lepší preklad
Start 17-11-26
27
27. Pumpa
Navrhnite lepší preklad
Start 19-08-30
28
28. Pascalov zákon
Navrhnite lepší preklad
Start 17-12-02
29
29. Hydraulický zdvihák
Navrhnite lepší preklad
Start 18-01-21
30
30. Bernoulliho rovnica
Navrhnite lepší preklad
Start 19-03-26
31
31. Dynamický vztlak
Navrhnite lepší preklad
Start 18-03-03
32
32. Ťažisko
Navrhnite lepší preklad
Start 18-08-03
33
33. Stabilita telies 1
Navrhnite lepší preklad
Start 18-03-14
34
34. Stabilita telies 2
Navrhnite lepší preklad
Start 18-02-07
35
35. Stabilita telies 3
Navrhnite lepší preklad
II. Gravitačné pole Navrhnite lepší preklad
Start 19-04-15
36
1. Newtonov gravitačný zákon
Navrhnite lepší preklad
Start 19-04-15
37
2. Intenzita gravitačného poľa
Navrhnite lepší preklad
Start 19-04-15
38
3. Centrálne gravitačné pole
Navrhnite lepší preklad
Start 17-11-23
39
4. Homogénne gravitačné pole
Navrhnite lepší preklad
Start 19-04-15
40
5. Geografický súradnicový systém
Navrhnite lepší preklad
Start 19-04-15
41
6. Tiažové zrýchlenie
Navrhnite lepší preklad
Start 18-06-07
42
7. Foucaultovo kyvadlo
Navrhnite lepší preklad
Start 19-01-04
43
8. Beztiažový stav
Navrhnite lepší preklad
Start 17-11-25
44
9. Super výťah
Navrhnite lepší preklad
Start 19-04-15
45
10. Voľný pád
Navrhnite lepší preklad
Start 17-11-26
46
11. Newtonova trubica
Navrhnite lepší preklad
Start 19-04-15
47
12. Skladanie pohybov
Navrhnite lepší preklad
Start 19-04-15
48
13. Vrh vodorovný
Navrhnite lepší preklad
Start 19-04-15
49
14. Padostroj
Navrhnite lepší preklad
Start 19-04-15
50
15. Výtok kvapaliny otvorom
Navrhnite lepší preklad
Start 19-04-15
51
16. Vrh zvislý
Navrhnite lepší preklad
Start 19-04-15
52
17. Vrh šikmý
Navrhnite lepší preklad
Start 19-04-15
53
18. Vrh šikmý – ručný granát
Navrhnite lepší preklad
Start 18-06-27
54
19. Trajektórie telies
Navrhnite lepší preklad
Start 19-04-14
55
20. Newtonov kanón
Navrhnite lepší preklad
Start 19-04-14
56
21. Geostacionárna družica
Navrhnite lepší preklad
Start 18-10-08
57
22. 1. Keplerov zákon
Navrhnite lepší preklad
Start 18-01-06
58
23. 2. Keplerov zákon
Navrhnite lepší preklad
Start 17-10-01
59
24. 3. Keplerov zákon – vnútorné planéty
Navrhnite lepší preklad
Start 18-07-02
60
25. 3. Keplerov zákon – vonkajšie planéty
Navrhnite lepší preklad
Start 18-06-02
61
26. Slnečná sústava
Navrhnite lepší preklad
Start 18-06-05
62
27. Fáza Mesiaca
Navrhnite lepší preklad
Start 18-10-02
63
28. Súhvezdie
Navrhnite lepší preklad
Start 18-10-14
64
29. Keplerove zákony
Navrhnite lepší preklad
III. Mechanické kmitanie a vlnenie Navrhnite lepší preklad
Start 18-01-18
65
1. Oscilátory
Navrhnite lepší preklad
Start 18-03-06
66
2. Pohyb po kružnici
Navrhnite lepší preklad
Start 19-03-29
67
3. Harmonické kmitanie
Navrhnite lepší preklad
Start 19-03-30
68
4. Skladanie kmitov
Navrhnite lepší preklad
Start 19-03-30
69
5. Skladanie kmitov rovnakej frekvencie
Navrhnite lepší preklad
Start 19-05-17
70
6. Skladanie kmitov blízkej frekvencie
Navrhnite lepší preklad
Start 19-03-30
71
7. Fáza kmitavého pohybu
Navrhnite lepší preklad
Start 18-06-10
72
8. Obdĺžnikový kmit
Navrhnite lepší preklad
Start 18-03-20
73
9. Lissajousovy obrazce
Navrhnite lepší preklad
Start 19-03-30
74
10. Tlmené kmity
Navrhnite lepší preklad
Start 19-03-30
75
11. Nútené kmitanie
Navrhnite lepší preklad
Start 19-05-06
76
12. Matematické kyvadlo
Navrhnite lepší preklad
Start 18-07-02
77
13. Matematické kyvadlo – Helikoptéra
Navrhnite lepší preklad
Start 17-12-29
78
14. Mechanický oscilátor
Navrhnite lepší preklad
Start 18-06-10
79
15. Mechanický oscilátor – Helikoptéra
Navrhnite lepší preklad
Start 17-12-19
80
16. Spriahnuté oscilátory
Navrhnite lepší preklad
Start 19-03-30
81
17. Odraz vlnenia
Navrhnite lepší preklad
Start 19-03-30
82
18. Lom vlnenia
Navrhnite lepší preklad
Start 17-11-27
83
19. Odraz na konci
Navrhnite lepší preklad
Start 18-03-20
84
20. Stojaté vlnenie
Navrhnite lepší preklad
Start 17-12-30
85
21. Rezonancia
Navrhnite lepší preklad
Start 19-03-30
86
22. Rýchlosť zvuku
Navrhnite lepší preklad
Start 19-03-30
87
23. Dopplerov jav
Navrhnite lepší preklad
Start 19-03-30
88
24. Rázová vlna
Navrhnite lepší preklad
Start 18-02-01
89
25. Huygensov princíp
Navrhnite lepší preklad
Start 19-05-30
90
26. Vlnostroj
Navrhnite lepší preklad
Start 18-06-10
91
27. Stojaté vlnenie
Navrhnite lepší preklad
Start 18-06-10
92
28. Machov vlnostroj
Navrhnite lepší preklad
Start 18-06-10
93
29. Juliánov vlnostroj
Navrhnite lepší preklad
Start 18-03-20
94
30. Vlnenie
Navrhnite lepší preklad
Start 18-07-30
95
31. Zvuk
Navrhnite lepší preklad
IV. Molekulová fyzika a termika Navrhnite lepší preklad
Start 18-02-10
96
1. Brownov pohyb
Navrhnite lepší preklad
Start 18-02-10
97
2. Difúzia
Navrhnite lepší preklad
Start 18-03-20
98
3. Maxwellovo rozdelenie molekúl podľa rýchlosti
Navrhnite lepší preklad
Start 17-12-05
99
4. Galileov teplomer
Navrhnite lepší preklad
Start 19-04-13
100
5. Teplotné stupnice
Navrhnite lepší preklad
Start 19-04-13
101
6. Joulov pokus
Navrhnite lepší preklad
Start 18-05-10
102
7. Vnútorná energia
Navrhnite lepší preklad
Start 17-12-12
103
8. Prenos energie prúdením
Navrhnite lepší preklad
Start 18-06-10
104
9. Prenos energie žiarením
Navrhnite lepší preklad
Start 17-12-12
105
10. Prenos energie vedením
Navrhnite lepší preklad
Start 19-04-13
106
11. Izotermický dej – Boyleov-Mariottov zákon
Navrhnite lepší preklad
Start 17-12-14
107
12. Izobarickom dej – Gay-Lussacov zákon
Navrhnite lepší preklad
Start 17-12-16
108
13. Izochorický dej – Charlesov zákon
Navrhnite lepší preklad
Start 19-04-14
109
14. Adiabatický dej
Navrhnite lepší preklad
Start 19-05-09
110
15. Carnotov cyklus
Navrhnite lepší preklad
Start 18-08-02
111
16. Parný rušeň
Navrhnite lepší preklad
Start 18-01-13
112
17. Dvojdobý motor
Navrhnite lepší preklad
Start 18-01-13
113
18. Štvordobý motor
Navrhnite lepší preklad
Start 18-01-14
114
19. Vznetový motor
Navrhnite lepší preklad
Start 18-01-14
115
20. Wankelov motor
Navrhnite lepší preklad
Start 17-11-23
116
21. Perpetuum mobile
Navrhnite lepší preklad
Start 17-11-23
117
22. Hojdací bocian
Navrhnite lepší preklad
Start 17-11-25
118
23. Chladnička
Navrhnite lepší preklad
Start 17-11-25
119
24. Kapilárny tlak
Navrhnite lepší preklad
Start 19-04-13
120
25. Teplota varu – Atmosférický tlak
Navrhnite lepší preklad
Start 19-04-13
121
26. Teplota varu – Nadmorská výška
Navrhnite lepší preklad
Start 19-04-13
122
27. Atmosférický tlak – Nadmorská výška
Navrhnite lepší preklad
Start 19-04-13
123
28. Atmosféra Zeme
Navrhnite lepší preklad
Start 19-04-13
124
29. Absolútna vlhkosť
Navrhnite lepší preklad
Start 19-04-13
125
30. Relatívna vlhkosť
Navrhnite lepší preklad
Start 19-04-13
126
31. Rosný bod
Navrhnite lepší preklad
V. Elektrostatika Navrhnite lepší preklad
Start 19-05-21
127
1. Wimshurstov generátor
Navrhnite lepší preklad
Start 19-03-29
128
2. Van de Graaffov generátor
Navrhnite lepší preklad
Start 19-04-14
129
3. Elektrické pole
Navrhnite lepší preklad
Start 18-03-24
130
4. Náboj a polia
Navrhnite lepší preklad
Start 19-04-14
131
5. Kondenzátor
Navrhnite lepší preklad
VI. Elektrický prúd Navrhnite lepší preklad
Start 18-10-01
132
1. Elektrický obvod
Navrhnite lepší preklad
Start 18-03-17
133
2. Ohmov zákon
Navrhnite lepší preklad
Start 18-03-15
134
3. Vnútorný odpor
Navrhnite lepší preklad
Start 18-12-01
135
4. Kirchhoffove zákony
Navrhnite lepší preklad
Start 19-04-14
136
5. Elektrický odpor
Navrhnite lepší preklad
VII. Polovodiče Navrhnite lepší preklad
Start 17-11-25
137
1. Termistor
Navrhnite lepší preklad
Start 18-06-10
138
2. Fotorezistor
Navrhnite lepší preklad
Start 18-05-17
139
3. Kremík
Navrhnite lepší preklad
Start 18-05-14
140
4. Generácia páru elektrón diera
Navrhnite lepší preklad
Start 18-05-13
141
5. Vlastná vodivosť
Navrhnite lepší preklad
Start 18-05-19
142
6. Polovodiče
Navrhnite lepší preklad
Start 18-01-03
143
7. Grätzovo zapojenie
Navrhnite lepší preklad
VIII. Elektrický prúd v kvapalinách Navrhnite lepší preklad
Start 18-05-07
144
1. Disociácia
Navrhnite lepší preklad
Start 18-05-06
145
2. Elektrolýza
Navrhnite lepší preklad
Start 17-11-26
146
3. Olovený akumulátor
Navrhnite lepší preklad
IX. Elektrický prúd v plynoch a vo vákuu Navrhnite lepší preklad
Start 18-02-26
147
1. Ionizácia – vybíjanie elektroskopu
Navrhnite lepší preklad
Start 17-12-19
148
2. Nesamostatný výboj
Navrhnite lepší preklad
Start 18-01-01
149
3. Voltampérová charakteristika výboja
Navrhnite lepší preklad
Start 18-06-10
150
4. Oblúkový výboj
Navrhnite lepší preklad
Start 17-12-28
151
5. Ruhmkorffův induktor
Navrhnite lepší preklad
Start 17-12-28
152
6. Katódové žiarenie
Navrhnite lepší preklad
Start 18-01-01
153
7. Osciloskop
Navrhnite lepší preklad
Start 17-12-30
154
8. Katódová trubica – Maltézsky kríž
Navrhnite lepší preklad
Start 17-12-31
155
9. Výboj pri zníženom tlaku
Navrhnite lepší preklad
Start 17-12-31
156
10. Oheň svätého Eliáša
Navrhnite lepší preklad
Start 17-12-31
157
11. Tlejivka
Navrhnite lepší preklad
Start 18-02-25
158
12. Žiarivka
Navrhnite lepší preklad
Start 18-06-10
159
13. Ochrana pred bleskom
Navrhnite lepší preklad
X. Magnetické pole Navrhnite lepší preklad
Start 18-01-10
160
1. Magnet
Navrhnite lepší preklad
Start 18-03-15
161
2. Feromagnetizmus
Navrhnite lepší preklad
Start 18-06-21
162
3. Magnetické pole priameho vodiča s prúdom
Navrhnite lepší preklad
Start 17-12-21
163
4. Flemingovo pravidlo ľavej ruky
Navrhnite lepší preklad
Start 18-06-01
164
5. Elektromagnetická indukcia
Navrhnite lepší preklad
Start 18-03-11
165
6. Lenzov zákon
Navrhnite lepší preklad
Start 18-05-20
166
7. Wehneltova trubica
Navrhnite lepší preklad
XI. Striedavý prúd Navrhnite lepší preklad
Start 18-03-11
167
1. Alternátor a dynamo
Navrhnite lepší preklad
Start 18-03-10
168
2. Trojfázový generátor
Navrhnite lepší preklad
Start 18-03-21
169
3. Sériový obvod RLC
Navrhnite lepší preklad
Start 18-03-21
170
4. Paralelný obvod RLC
Navrhnite lepší preklad
Start 18-03-11
171
5. Transformátor
Navrhnite lepší preklad
Start 19-09-29
172
6. Waltenhofenovo kyvadlo
Navrhnite lepší preklad
XII. Optika Navrhnite lepší preklad
Start 19-04-14
173
1. Optický hranol
Navrhnite lepší preklad
Start 18-07-21
174
2. Subtraktívne a aditívne miešanie farieb
Navrhnite lepší preklad
Start 18-06-24
175
3. Newtonov kotúč
Navrhnite lepší preklad
Start 19-04-14
176
4. Youngov pokus
Navrhnite lepší preklad
Start 18-06-10
177
5. Zrkadlá
Navrhnite lepší preklad
Start 19-04-14
178
6. Šošovka
Navrhnite lepší preklad
Start 19-04-14
179
7. Spojka
Navrhnite lepší preklad
Start 19-04-14
180
8. Rozptylka
Navrhnite lepší preklad
Start 18-03-25
181
9. Očné vady
Navrhnite lepší preklad
Start 18-03-24
182
10. Akomodácia oka
Navrhnite lepší preklad
Start 18-03-26
183
11. Lupa
Navrhnite lepší preklad
Start 18-03-25
184
12. Mikroskop
Navrhnite lepší preklad
Start 18-03-27
185
13. Keplerov ďalekohľad
Navrhnite lepší preklad
Start 18-03-27
186
14. Galileov ďalekohľad
Navrhnite lepší preklad
Start 19-04-14
187
15. Duté (konkávne) zrkadlo
Navrhnite lepší preklad
Start 19-04-14
188
16. Vypuklé (konvexné) zrkadlo
Navrhnite lepší preklad
Start 18-03-28
189
17. Newtonov ďalekohľad
Navrhnite lepší preklad
Start 18-04-16
190
18. Svetelný tok
Navrhnite lepší preklad
Start 18-01-06
191
19. Svietivosť
Navrhnite lepší preklad
Start 18-04-16
192
20. Osvetlenie
Navrhnite lepší preklad
Start 18-04-14
193
21. Absolútne čierne teleso
Navrhnite lepší preklad
Start 17-12-02
194
22. Model čierneho telesa
Navrhnite lepší preklad
Start 18-04-19
195
23. Fotoelektrický jav
Navrhnite lepší preklad
Start 18-06-23
196
24. Elektromagnetická vlna
Navrhnite lepší preklad
Start 18-04-11
197
25. Polarizačný filter
Navrhnite lepší preklad
Start 18-06-10
198
26. Rentgenka
Navrhnite lepší preklad
XIII. Špeciálna teória relativity Navrhnite lepší preklad
Start 17-12-21
199
1. Michelsonov-Morleyho pokus
Navrhnite lepší preklad
Start 19-06-07
200
2. Dilatácia času
Navrhnite lepší preklad
Start 19-04-14
201
3. Kontrakcie dĺžky
Navrhnite lepší preklad
XIV. Atomistika Navrhnite lepší preklad
Start 18-01-28
202
1. Modely atómu
Navrhnite lepší preklad
Start 17-12-31
203
2. Rutherfordov pokus
Navrhnite lepší preklad
Start 19-06-07
204
3. Bohrov model atoma
Navrhnite lepší preklad
Start 18-01-10
205
4. Spektroskop
Navrhnite lepší preklad
Start 17-12-04
206
5. Comptonov jav
Navrhnite lepší preklad
Start 18-02-17
207
6. Franck-Hertzov experiment
Navrhnite lepší preklad
XV. Jadrová fyzika Navrhnite lepší preklad
Start 17-12-31
208
1. Žiarenie
Navrhnite lepší preklad
Start 19-04-14
209
2. Zákon rádioaktívnej premeny
Navrhnite lepší preklad
Start 18-05-12
210
3. Rozpadový rad
Navrhnite lepší preklad
Start 18-01-14
211
4. Jadrová reakcia
Navrhnite lepší preklad
XVI. Matematika Navrhnite lepší preklad
Start 18-09-16
212
1. Pytagorova veta
Navrhnite lepší preklad
Start 19-04-08
213
2. Radián
Navrhnite lepší preklad
Start 19-04-13
214
3. Jednotková kružnica
Navrhnite lepší preklad
Start 18-07-26
215
4. Skladanie vektorov
Navrhnite lepší preklad
Přijímací zkoušky z matematiky 2001
Přijímací zkoušky z matematiky 2002
Přijímací zkoušky z matematiky 2003
Přijímací zkoušky z matematiky 2004
Přijímací zkoušky z matematiky 2005
Přijímací zkoušky z matematiky 2006
Informatika
1. Sekvence
2. Neúplná alternativa
3. Úplná alternativa
4. Několikanásobná alternativa
5. Cyklus s podmínkou na začátku
6. Cyklus s podmínkou na konci (Pascal)
7. Cyklus s podmínkou na konci (C, Java)
8. For cyklus
9. Seřazení pole (Bubble Sort, Select Sort)
XVII. Kdo su já Navrhnite lepší preklad
Start 17-11-26
216
1. Učiteľ z Moravy
Navrhnite lepší preklad