Fyzika ve škole (Android & iOS)


Navrhnite lepší preklad Navrhnite lepší preklad: www_sk.xml   sk.xml
Vytvorte ďalšie jazykovú verziu Vytvorte ďalšie jazykovú verziu: www_sk.xml   sk.xml

I. Mechanika Navrhnite lepší preklad
Start 17-11-19
1
1. Naklonená rovina
Navrhnite lepší preklad
Start 19-06-30
2
2. Vzťažná sústava
Navrhnite lepší preklad
Start 18-01-07
3
3. Rovnobežník síl
Navrhnite lepší preklad
Start 19-04-14
4
4. Posuvné meradlo
Navrhnite lepší preklad
Start 19-04-14
5
5. Mikrometer
Navrhnite lepší preklad
Start 18-09-18
6
6. Pohyb
Navrhnite lepší preklad
Start 19-04-14
7
7. Rovnomerný pohyb po kružnici
Navrhnite lepší preklad
Start 17-12-16
8
8. Kladka pevná a voľná
Navrhnite lepší preklad
Start 18-01-09
9
9. Kladkostroj
Navrhnite lepší preklad
Start 18-01-06
10
10. Zákon páky
Navrhnite lepší preklad
Start 18-06-10
11
11. 1. Newtonov pohybový zákon
Navrhnite lepší preklad
Start 19-04-14
12
12. 2. Newtonov pohybový zákon
Navrhnite lepší preklad
Start 17-11-27
13
13. 3. Newtonov pohybový zákon
Navrhnite lepší preklad
Start 19-04-14
14
14. Mechanická práca
Navrhnite lepší preklad
Start 19-04-14
15
15. Pružná zrážka
Navrhnite lepší preklad
Start 19-04-14
16
16. Nepružná zrážka
Navrhnite lepší preklad
Start 18-02-16
17
17. Zákon zachovania energie
Navrhnite lepší preklad
Start 18-06-24
18
18. Maxwellovo kyvadlo
Navrhnite lepší preklad
Start 19-04-07
19
19. Moment zotrvačnosti
Navrhnite lepší preklad
Start 19-04-14
20
20. Trenie a odpor vzduchu
Navrhnite lepší preklad
Start 18-06-10
21
21. Newtonovo kyvadlo
Navrhnite lepší preklad
Start 18-01-11
22
22. Archimedov zákon
Navrhnite lepší preklad
Start 18-01-24
23
23. Karteziánsky potápač
Navrhnite lepší preklad
Start 18-05-31
24
24. Vodováha
Navrhnite lepší preklad
Start 19-03-16
25
25. Spojené nádoby
Navrhnite lepší preklad
Start 19-04-14
26
26. Tlak
Navrhnite lepší preklad
Start 17-11-26
27
27. Pumpa
Navrhnite lepší preklad
Start 17-12-02
28
28. Pascalov zákon
Navrhnite lepší preklad
Start 18-01-21
29
29. Bernoulliho rovnica
Navrhnite lepší preklad
Start 19-03-26
30
30. Dynamický vztlak
Navrhnite lepší preklad
Start 18-03-03
31
31. Ťažisko
Navrhnite lepší preklad
Start 18-08-03
32
32. Stabilita telies 1
Navrhnite lepší preklad
Start 18-03-14
33
33. Stabilita telies 2
Navrhnite lepší preklad
Start 18-02-07
34
34. Stabilita telies 3
Navrhnite lepší preklad
II. Gravitačné pole Navrhnite lepší preklad
Start 19-04-15
35
1. Newtonov gravitačný zákon
Navrhnite lepší preklad
Start 19-04-15
36
2. Intenzita gravitačného poľa
Navrhnite lepší preklad
Start 19-04-15
37
3. Centrálne gravitačné pole
Navrhnite lepší preklad
Start 17-11-23
38
4. Homogénne gravitačné pole
Navrhnite lepší preklad
Start 19-04-15
39
5. Geografický súradnicový systém
Navrhnite lepší preklad
Start 19-04-15
40
6. Tiažové zrýchlenie
Navrhnite lepší preklad
Start 18-06-07
41
7. Foucaultovo kyvadlo
Navrhnite lepší preklad
Start 19-01-04
42
8. Beztiažový stav
Navrhnite lepší preklad
Start 17-11-25
43
9. Super výťah
Navrhnite lepší preklad
Start 19-04-15
44
10. Voľný pád
Navrhnite lepší preklad
Start 17-11-26
45
11. Newtonova trubica
Navrhnite lepší preklad
Start 19-04-15
46
12. Skladanie pohybov
Navrhnite lepší preklad
Start 19-04-15
47
13. Vrh vodorovný
Navrhnite lepší preklad
Start 19-04-15
48
14. Padostroj
Navrhnite lepší preklad
Start 19-04-15
49
15. Výtok kvapaliny otvorom
Navrhnite lepší preklad
Start 19-04-15
50
16. Vrh zvislý
Navrhnite lepší preklad
Start 19-04-15
51
17. Vrh šikmý
Navrhnite lepší preklad
Start 19-04-15
52
18. Vrh šikmý – ručný granát
Navrhnite lepší preklad
Start 18-06-27
53
19. Trajektórie telies
Navrhnite lepší preklad
Start 19-04-14
54
20. Newtonov kanón
Navrhnite lepší preklad
Start 19-04-14
55
21. Geostacionárna družica
Navrhnite lepší preklad
Start 18-10-08
56
22. 1. Keplerov zákon
Navrhnite lepší preklad
Start 18-01-06
57
23. 2. Keplerov zákon
Navrhnite lepší preklad
Start 17-10-01
58
24. 3. Keplerov zákon – vnútorné planéty
Navrhnite lepší preklad
Start 18-07-02
59
25. 3. Keplerov zákon – vonkajšie planéty
Navrhnite lepší preklad
Start 18-06-02
60
26. Slnečná sústava
Navrhnite lepší preklad
Start 18-06-05
61
27. Fáza Mesiaca
Navrhnite lepší preklad
Start 18-10-02
62
28. Súhvezdie
Navrhnite lepší preklad
Start 18-10-14
63
29. Keplerove zákony
Navrhnite lepší preklad
III. Mechanické kmitanie a vlnenie Navrhnite lepší preklad
Start 18-01-18
64
1. Oscilátory
Navrhnite lepší preklad
Start 18-03-06
65
2. Pohyb po kružnici
Navrhnite lepší preklad
Start 19-03-29
66
3. Harmonické kmitanie
Navrhnite lepší preklad
Start 19-03-30
67
4. Skladanie kmitov
Navrhnite lepší preklad
Start 19-03-30
68
5. Skladanie kmitov rovnakej frekvencie
Navrhnite lepší preklad
Start 19-05-17
69
6. Skladanie kmitov blízkej frekvencie
Navrhnite lepší preklad
Start 19-03-30
70
7. Fáza kmitavého pohybu
Navrhnite lepší preklad
Start 18-06-10
71
8. Obdĺžnikový kmit
Navrhnite lepší preklad
Start 18-03-20
72
9. Lissajousovy obrazce
Navrhnite lepší preklad
Start 19-03-30
73
10. Tlmené kmity
Navrhnite lepší preklad
Start 19-03-30
74
11. Nútené kmitanie
Navrhnite lepší preklad
Start 19-05-06
75
12. Matematické kyvadlo
Navrhnite lepší preklad
Start 18-07-02
76
13. Matematické kyvadlo – Helikoptéra
Navrhnite lepší preklad
Start 17-12-29
77
14. Mechanický oscilátor
Navrhnite lepší preklad
Start 18-06-10
78
15. Mechanický oscilátor – Helikoptéra
Navrhnite lepší preklad
Start 17-12-19
79
16. Spriahnuté oscilátory
Navrhnite lepší preklad
Start 19-03-30
80
17. Odraz vlnenia
Navrhnite lepší preklad
Start 19-03-30
81
18. Lom vlnenia
Navrhnite lepší preklad
Start 17-11-27
82
19. Odraz na konci
Navrhnite lepší preklad
Start 18-03-20
83
20. Stojaté vlnenie
Navrhnite lepší preklad
Start 17-12-30
84
21. Rezonancia
Navrhnite lepší preklad
Start 19-03-30
85
22. Rýchlosť zvuku
Navrhnite lepší preklad
Start 19-03-30
86
23. Dopplerov jav
Navrhnite lepší preklad
Start 19-03-30
87
24. Rázová vlna
Navrhnite lepší preklad
Start 18-02-01
88
25. Huygensov princíp
Navrhnite lepší preklad
Start 19-05-30
89
26. Vlnostroj
Navrhnite lepší preklad
Start 18-06-10
90
27. Stojaté vlnenie
Navrhnite lepší preklad
Start 18-06-10
91
28. Machov vlnostroj
Navrhnite lepší preklad
Start 18-06-10
92
29. Juliánov vlnostroj
Navrhnite lepší preklad
Start 18-03-20
93
30. Vlnenie
Navrhnite lepší preklad
Start 18-07-30
94
31. Zvuk
Navrhnite lepší preklad
IV. Molekulová fyzika a termika Navrhnite lepší preklad
Start 18-02-10
95
1. Brownov pohyb
Navrhnite lepší preklad
Start 18-02-10
96
2. Difúzia
Navrhnite lepší preklad
Start 18-03-20
97
3. Maxwellovo rozdelenie molekúl podľa rýchlosti
Navrhnite lepší preklad
Start 17-12-05
98
4. Galileov teplomer
Navrhnite lepší preklad
Start 19-04-13
99
5. Teplotné stupnice
Navrhnite lepší preklad
Start 19-04-13
100
6. Joulov pokus
Navrhnite lepší preklad
Start 18-05-10
101
7. Vnútorná energia
Navrhnite lepší preklad
Start 17-12-12
102
8. Prenos energie prúdením
Navrhnite lepší preklad
Start 18-06-10
103
9. Prenos energie žiarením
Navrhnite lepší preklad
Start 17-12-12
104
10. Prenos energie vedením
Navrhnite lepší preklad
Start 19-04-13
105
11. Izotermický dej – Boyleov-Mariottov zákon
Navrhnite lepší preklad
Start 17-12-14
106
12. Izobarickom dej – Gay-Lussacov zákon
Navrhnite lepší preklad
Start 17-12-16
107
13. Izochorický dej – Charlesov zákon
Navrhnite lepší preklad
Start 19-04-14
108
14. Adiabatický dej
Navrhnite lepší preklad
Start 19-05-09
109
15. Carnotov cyklus
Navrhnite lepší preklad
Start 18-08-02
110
16. Parný rušeň
Navrhnite lepší preklad
Start 18-01-13
111
17. Dvojdobý motor
Navrhnite lepší preklad
Start 18-01-13
112
18. Štvordobý motor
Navrhnite lepší preklad
Start 18-01-14
113
19. Vznetový motor
Navrhnite lepší preklad
Start 18-01-14
114
20. Wankelov motor
Navrhnite lepší preklad
Start 17-11-23
115
21. Perpetuum mobile
Navrhnite lepší preklad
Start 17-11-23
116
22. Hojdací bocian
Navrhnite lepší preklad
Start 17-11-25
117
23. Chladnička
Navrhnite lepší preklad
Start 17-11-25
118
24. Kapilárny tlak
Navrhnite lepší preklad
Start 19-04-13
119
25. Teplota varu – Atmosférický tlak
Navrhnite lepší preklad
Start 19-04-13
120
26. Teplota varu – Nadmorská výška
Navrhnite lepší preklad
Start 19-04-13
121
27. Atmosférický tlak – Nadmorská výška
Navrhnite lepší preklad
Start 19-04-13
122
28. Atmosféra Zeme
Navrhnite lepší preklad
Start 19-04-13
123
29. Absolútna vlhkosť
Navrhnite lepší preklad
Start 19-04-13
124
30. Relatívna vlhkosť
Navrhnite lepší preklad
Start 19-04-13
125
31. Rosný bod
Navrhnite lepší preklad
V. Elektrostatika Navrhnite lepší preklad
Start 19-05-21
126
1. Wimshurstov generátor
Navrhnite lepší preklad
Start 19-03-29
127
2. Van de Graaffov generátor
Navrhnite lepší preklad
Start 19-04-14
128
3. Elektrické pole
Navrhnite lepší preklad
Start 18-03-24
129
4. Náboj a polia
Navrhnite lepší preklad
Start 19-04-14
130
5. Kondenzátor
Navrhnite lepší preklad
VI. Elektrický prúd Navrhnite lepší preklad
Start 18-10-01
131
1. Elektrický obvod
Navrhnite lepší preklad
Start 18-03-17
132
2. Ohmov zákon
Navrhnite lepší preklad
Start 18-03-15
133
3. Vnútorný odpor
Navrhnite lepší preklad
Start 18-12-01
134
4. Kirchhoffove zákony
Navrhnite lepší preklad
Start 19-04-14
135
5. Elektrický odpor
Navrhnite lepší preklad
VII. Polovodiče Navrhnite lepší preklad
Start 17-11-25
136
1. Termistor
Navrhnite lepší preklad
Start 18-06-10
137
2. Fotorezistor
Navrhnite lepší preklad
Start 18-05-17
138
3. Kremík
Navrhnite lepší preklad
Start 18-05-14
139
4. Generácia páru elektrón diera
Navrhnite lepší preklad
Start 18-05-13
140
5. Vlastná vodivosť
Navrhnite lepší preklad
Start 18-05-19
141
6. Polovodiče
Navrhnite lepší preklad
Start 18-01-03
142
7. Grätzovo zapojenie
Navrhnite lepší preklad
VIII. Elektrický prúd v kvapalinách Navrhnite lepší preklad
Start 18-05-07
143
1. Disociácia
Navrhnite lepší preklad
Start 18-05-06
144
2. Elektrolýza
Navrhnite lepší preklad
Start 17-11-26
145
3. Olovený akumulátor
Navrhnite lepší preklad
IX. Elektrický prúd v plynoch a vo vákuu Navrhnite lepší preklad
Start 18-02-26
146
1. Ionizácia – vybíjanie elektroskopu
Navrhnite lepší preklad
Start 17-12-19
147
2. Nesamostatný výboj
Navrhnite lepší preklad
Start 18-01-01
148
3. Voltampérová charakteristika výboja
Navrhnite lepší preklad
Start 18-06-10
149
4. Oblúkový výboj
Navrhnite lepší preklad
Start 17-12-28
150
5. Ruhmkorffův induktor
Navrhnite lepší preklad
Start 17-12-28
151
6. Katódové žiarenie
Navrhnite lepší preklad
Start 18-01-01
152
7. Osciloskop
Navrhnite lepší preklad
Start 17-12-30
153
8. Katódová trubica – Maltézsky kríž
Navrhnite lepší preklad
Start 17-12-31
154
9. Výboj pri zníženom tlaku
Navrhnite lepší preklad
Start 17-12-31
155
10. Oheň svätého Eliáša
Navrhnite lepší preklad
Start 17-12-31
156
11. Tlejivka
Navrhnite lepší preklad
Start 18-02-25
157
12. Žiarivka
Navrhnite lepší preklad
Start 18-06-10
158
13. Ochrana pred bleskom
Navrhnite lepší preklad
X. Magnetické pole Navrhnite lepší preklad
Start 18-01-10
159
1. Magnet
Navrhnite lepší preklad
Start 18-03-15
160
2. Feromagnetizmus
Navrhnite lepší preklad
Start 18-06-21
161
3. Magnetické pole priameho vodiča s prúdom
Navrhnite lepší preklad
Start 17-12-21
162
4. Flemingovo pravidlo ľavej ruky
Navrhnite lepší preklad
Start 18-06-01
163
5. Elektromagnetická indukcia
Navrhnite lepší preklad
Start 18-03-11
164
6. Lenzov zákon
Navrhnite lepší preklad
Start 18-05-20
165
7. Wehneltova trubica
Navrhnite lepší preklad
XI. Striedavý prúd Navrhnite lepší preklad
Start 18-03-11
166
1. Alternátor a dynamo
Navrhnite lepší preklad
Start 18-03-10
167
2. Trojfázový generátor
Navrhnite lepší preklad
Start 18-03-21
168
3. Sériový obvod RLC
Navrhnite lepší preklad
Start 18-03-21
169
4. Paralelný obvod RLC
Navrhnite lepší preklad
Start 18-03-11
170
5. Transformátor
Navrhnite lepší preklad
XII. Optika Navrhnite lepší preklad
Start 19-04-14
171
1. Optický hranol
Navrhnite lepší preklad
Start 18-07-21
172
2. Subtraktívne a aditívne miešanie farieb
Navrhnite lepší preklad
Start 18-06-24
173
3. Newtonov kotúč
Navrhnite lepší preklad
Start 19-04-14
174
4. Youngov pokus
Navrhnite lepší preklad
Start 18-06-10
175
5. Zrkadlá
Navrhnite lepší preklad
Start 19-04-14
176
6. Šošovka
Navrhnite lepší preklad
Start 19-04-14
177
7. Spojka
Navrhnite lepší preklad
Start 19-04-14
178
8. Rozptylka
Navrhnite lepší preklad
Start 18-03-25
179
9. Očné vady
Navrhnite lepší preklad
Start 18-03-24
180
10. Akomodácia oka
Navrhnite lepší preklad
Start 18-03-26
181
11. Lupa
Navrhnite lepší preklad
Start 18-03-25
182
12. Mikroskop
Navrhnite lepší preklad
Start 18-03-27
183
13. Keplerov ďalekohľad
Navrhnite lepší preklad
Start 18-03-27
184
14. Galileov ďalekohľad
Navrhnite lepší preklad
Start 19-04-14
185
15. Duté (konkávne) zrkadlo
Navrhnite lepší preklad
Start 19-04-14
186
16. Vypuklé (konvexné) zrkadlo
Navrhnite lepší preklad
Start 18-03-28
187
17. Newtonov ďalekohľad
Navrhnite lepší preklad
Start 18-04-16
188
18. Svetelný tok
Navrhnite lepší preklad
Start 18-01-06
189
19. Svietivosť
Navrhnite lepší preklad
Start 18-04-16
190
20. Osvetlenie
Navrhnite lepší preklad
Start 18-04-14
191
21. Absolútne čierne teleso
Navrhnite lepší preklad
Start 17-12-02
192
22. Model čierneho telesa
Navrhnite lepší preklad
Start 18-04-19
193
23. Fotoelektrický jav
Navrhnite lepší preklad
Start 18-06-23
194
24. Elektromagnetická vlna
Navrhnite lepší preklad
Start 18-04-11
195
25. Polarizačný filter
Navrhnite lepší preklad
Start 18-06-10
196
26. Rentgenka
Navrhnite lepší preklad
XIII. Špeciálna teória relativity Navrhnite lepší preklad
Start 17-12-21
197
1. Michelsonov-Morleyho pokus
Navrhnite lepší preklad
Start 19-06-07
198
2. Dilatácia času
Navrhnite lepší preklad
Start 19-04-14
199
3. Kontrakcie dĺžky
Navrhnite lepší preklad
XIV. Atomistika Navrhnite lepší preklad
Start 18-01-28
200
1. Modely atómu
Navrhnite lepší preklad
Start 17-12-31
201
2. Rutherfordov pokus
Navrhnite lepší preklad
Start 19-06-07
202
3. Bohrov model atoma
Navrhnite lepší preklad
Start 18-01-10
203
4. Spektroskop
Navrhnite lepší preklad
Start 17-12-04
204
5. Comptonov jav
Navrhnite lepší preklad
Start 18-02-17
205
6. Franck-Hertzov experiment
Navrhnite lepší preklad
XV. Jadrová fyzika Navrhnite lepší preklad
Start 17-12-31
206
1. Žiarenie
Navrhnite lepší preklad
Start 19-04-14
207
2. Zákon rádioaktívnej premeny
Navrhnite lepší preklad
Start 18-05-12
208
3. Rozpadový rad
Navrhnite lepší preklad
Start 18-01-14
209
4. Jadrová reakcia
Navrhnite lepší preklad
XVI. Matematika Navrhnite lepší preklad
Start 18-09-16
210
1. Pytagorova veta
Navrhnite lepší preklad
Start 19-04-08
211
2. Radián
Navrhnite lepší preklad
Start 19-04-13
212
3. Jednotková kružnica
Navrhnite lepší preklad
Start 18-07-26
213
4. Skladanie vektorov
Navrhnite lepší preklad
Přijímací zkoušky z matematiky 2001
Přijímací zkoušky z matematiky 2002
Přijímací zkoušky z matematiky 2003
Přijímací zkoušky z matematiky 2004
Přijímací zkoušky z matematiky 2005
Přijímací zkoušky z matematiky 2006
Informatika
1. Sekvence
2. Neúplná alternativa
3. Úplná alternativa
4. Několikanásobná alternativa
5. Cyklus s podmínkou na začátku
6. Cyklus s podmínkou na konci (Pascal)
7. Cyklus s podmínkou na konci (C, Java)
8. For cyklus
9. Seřazení pole (Bubble Sort, Select Sort)
XVII. Kdo su já Navrhnite lepší preklad
Start 17-11-26
214
1. Učiteľ z Moravy
Navrhnite lepší preklad
 Windows Store Application for Windows Store is not possible,
because it does not support Adobe Air.