Fyzika ve škole (Android & iOS)


Navrhnite lepší preklad Navrhnite lepší preklad: www_sk.xml   sk.xml
Vytvorte ďalšie jazykovú verziu Vytvorte ďalšie jazykovú verziu: www_sk.xml   sk.xml

I. Mechanika Navrhnite lepší preklad
Start 17-11-19
1
1. Naklonená rovina
Navrhnite lepší preklad
Start 18-01-07
2
2. Rovnobežník síl
Navrhnite lepší preklad
Start 17-12-15
3
3. Posuvné meradlo
Navrhnite lepší preklad
Start 17-11-30
4
4. Mikrometer
Navrhnite lepší preklad
Start 18-09-18
5
5. Pohyb
Navrhnite lepší preklad
Start 17-12-16
6
6. Kladka pevná a voľná
Navrhnite lepší preklad
Start 18-01-09
7
7. Kladkostroj
Navrhnite lepší preklad
Start 18-01-06
8
8. Zákon páky
Navrhnite lepší preklad
Start 18-06-10
9
9. 1. Newtonov pohybový zákon
Navrhnite lepší preklad
Start 18-01-20
10
10. 2. Newtonov pohybový zákon
Navrhnite lepší preklad
Start 17-11-27
11
11. 3. Newtonov pohybový zákon
Navrhnite lepší preklad
Start 18-05-12
12
12. Mechanická práca
Navrhnite lepší preklad
Start 18-02-16
13
13. Zákon zachovania energie
Navrhnite lepší preklad
Start 18-06-24
14
14. Maxwellovo kyvadlo
Navrhnite lepší preklad
Start 18-02-04
15
15. Trenie a odpor vzduchu
Navrhnite lepší preklad
Start 18-06-10
16
16. Newtonovo kyvadlo
Navrhnite lepší preklad
Start 18-01-11
17
17. Archimedov zákon
Navrhnite lepší preklad
Start 18-01-24
18
18. Karteziánsky potápač
Navrhnite lepší preklad
Start 18-05-31
19
19. Vodováha
Navrhnite lepší preklad
Start 18-06-10
20
20. Tlak
Navrhnite lepší preklad
Start 17-11-26
21
21. Pumpa
Navrhnite lepší preklad
Start 17-12-02
22
22. Pascalov zákon
Navrhnite lepší preklad
Start 18-01-21
23
23. Bernoulliho rovnica
Navrhnite lepší preklad
Start 18-03-03
24
24. Ťažisko
Navrhnite lepší preklad
Start 18-08-03
25
25. Stabilita telies 1
Navrhnite lepší preklad
Start 18-03-14
26
26. Stabilita telies 2
Navrhnite lepší preklad
Start 18-02-07
27
27. Stabilita telies 3
Navrhnite lepší preklad
II. Gravitačné pole Navrhnite lepší preklad
Start 17-11-23
28
1. Newtonov gravitačný zákon
Navrhnite lepší preklad
Start 17-11-30
29
2. Intenzita gravitačného poľa
Navrhnite lepší preklad
Start 17-11-23
30
3. Centrálne gravitačné pole
Navrhnite lepší preklad
Start 17-11-23
31
4. Homogénne gravitačné pole
Navrhnite lepší preklad
Start 18-06-02
32
5. Geografický súradnicový systém
Navrhnite lepší preklad
Start 18-05-24
33
6. Tiažové zrýchlenie
Navrhnite lepší preklad
Start 18-06-07
34
7. Foucaultovo kyvadlo
Navrhnite lepší preklad
Start 17-11-19
35
8. Beztiažový stav
Navrhnite lepší preklad
Start 17-11-25
36
9. Super výťah
Navrhnite lepší preklad
Start 18-10-09
37
10. Voľný pád
Navrhnite lepší preklad
Start 17-11-26
38
11. Newtonova trubica
Navrhnite lepší preklad
Start 17-12-13
39
12. Skladanie pohybov
Navrhnite lepší preklad
Start 18-02-25
40
13. Vrh vodorovný
Navrhnite lepší preklad
Start 17-11-25
41
14. Padostroj
Navrhnite lepší preklad
Start 17-12-05
42
15. Výtok kvapaliny otvorom
Navrhnite lepší preklad
Start 17-12-13
43
16. Vrh zvislý
Navrhnite lepší preklad
Start 17-12-14
44
17. Vrh šikmý
Navrhnite lepší preklad
Start 18-03-02
45
18. Vrh šikmý – ručný granát
Navrhnite lepší preklad
Start 18-06-27
46
19. Trajektórie telies
Navrhnite lepší preklad
Start 18-01-06
47
20. Newtonov kanón
Navrhnite lepší preklad
Start 18-05-27
48
21. Geostacionárna družica
Navrhnite lepší preklad
Start 18-10-08
49
22. 1. Keplerov zákon
Navrhnite lepší preklad
Start 18-01-06
50
23. 2. Keplerov zákon
Navrhnite lepší preklad
Start 17-10-01
51
24. 3. Keplerov zákon – vnútorné planéty
Navrhnite lepší preklad
Start 18-07-02
52
25. 3. Keplerov zákon – vonkajšie planéty
Navrhnite lepší preklad
Start 18-06-02
53
26. Slnečná sústava
Navrhnite lepší preklad
Start 18-06-05
54
27. Fáza Mesiaca
Navrhnite lepší preklad
Start 18-10-02
55
28. Súhvezdie
Navrhnite lepší preklad
Start 18-10-14
56
29. Keplerove zákony
Navrhnite lepší preklad
III. Mechanické kmitanie a vlnenie Navrhnite lepší preklad
Start 18-01-18
57
1. Oscilátory
Navrhnite lepší preklad
Start 18-03-06
58
2. Pohyb po kružnici
Navrhnite lepší preklad
Start 17-12-29
59
3. Harmonické kmitanie
Navrhnite lepší preklad
Start 18-06-10
60
4. Skladanie kmitov
Navrhnite lepší preklad
Start 18-06-10
61
5. Skladanie kmitov rovnakej frekvencie
Navrhnite lepší preklad
Start 18-06-10
62
6. Skladanie kmitov blízkej frekvencie
Navrhnite lepší preklad
Start 17-12-28
63
7. Fáza kmitavého pohybu
Navrhnite lepší preklad
Start 18-06-10
64
8. Obdĺžnikový kmit
Navrhnite lepší preklad
Start 18-03-20
65
9. Lissajousovy obrazce
Navrhnite lepší preklad
Start 18-01-27
66
10. Tlmené kmity
Navrhnite lepší preklad
Start 17-12-29
67
11. Nútené kmitanie
Navrhnite lepší preklad
Start 17-12-23
68
12. Matematické kyvadlo
Navrhnite lepší preklad
Start 18-07-02
69
13. Matematické kyvadlo – Helikoptéra
Navrhnite lepší preklad
Start 17-12-29
70
14. Mechanický oscilátor
Navrhnite lepší preklad
Start 18-06-10
71
15. Mechanický oscilátor – Helikoptéra
Navrhnite lepší preklad
Start 17-12-19
72
16. Spriahnuté oscilátory
Navrhnite lepší preklad
Start 17-12-31
73
17. Odraz vlnenia
Navrhnite lepší preklad
Start 17-12-31
74
18. Lom vlnenia
Navrhnite lepší preklad
Start 17-11-27
75
19. Odraz na konci
Navrhnite lepší preklad
Start 18-03-20
76
20. Stojaté vlnenie
Navrhnite lepší preklad
Start 17-12-30
77
21. Rezonancia
Navrhnite lepší preklad
Start 17-12-29
78
22. Rýchlosť zvuku
Navrhnite lepší preklad
Start 18-06-18
79
23. Dopplerov jav
Navrhnite lepší preklad
Start 17-12-29
80
24. Rázová vlna
Navrhnite lepší preklad
Start 18-02-01
81
25. Huygensov princíp
Navrhnite lepší preklad
Start 18-06-10
82
26. Vlnostroj
Navrhnite lepší preklad
Start 18-06-10
83
27. Stojaté vlnenie
Navrhnite lepší preklad
Start 18-06-10
84
28. Machov vlnostroj
Navrhnite lepší preklad
Start 18-06-10
85
29. Juliánov vlnostroj
Navrhnite lepší preklad
Start 18-03-20
86
30. Vlnenie
Navrhnite lepší preklad
Start 18-07-30
87
31. Zvuk
Navrhnite lepší preklad
IV. Molekulová fyzika a termika Navrhnite lepší preklad
Start 18-02-10
88
1. Brownov pohyb
Navrhnite lepší preklad
Start 18-02-10
89
2. Difúzia
Navrhnite lepší preklad
Start 18-03-20
90
3. Maxwellovo rozdelenie molekúl podľa rýchlosti
Navrhnite lepší preklad
Start 17-12-05
91
4. Galileov teplomer
Navrhnite lepší preklad
Start 17-12-03
92
5. Teplotné stupnice
Navrhnite lepší preklad
Start 18-02-04
93
6. Joulov pokus
Navrhnite lepší preklad
Start 18-05-10
94
7. Vnútorná energia
Navrhnite lepší preklad
Start 17-12-12
95
8. Prenos energie prúdením
Navrhnite lepší preklad
Start 18-06-10
96
9. Prenos energie žiarením
Navrhnite lepší preklad
Start 17-12-12
97
10. Prenos energie vedením
Navrhnite lepší preklad
Start 17-12-14
98
11. Izotermický dej – Boyleov-Mariottov zákon
Navrhnite lepší preklad
Start 17-12-14
99
12. Izobarickom dej – Gay-Lussacov zákon
Navrhnite lepší preklad
Start 17-12-16
100
13. Izochorický dej – Charlesov zákon
Navrhnite lepší preklad
Start 17-12-16
101
14. Adiabatický dej
Navrhnite lepší preklad
Start 18-02-01
102
15. Carnotov cyklus
Navrhnite lepší preklad
Start 18-08-02
103
16. Parný rušeň
Navrhnite lepší preklad
Start 18-01-13
104
17. Dvojdobý motor
Navrhnite lepší preklad
Start 18-01-13
105
18. Štvordobý motor
Navrhnite lepší preklad
Start 18-01-14
106
19. Vznetový motor
Navrhnite lepší preklad
Start 18-01-14
107
20. Wankelov motor
Navrhnite lepší preklad
Start 17-11-23
108
21. Perpetuum mobile
Navrhnite lepší preklad
Start 17-11-23
109
22. Hojdací bocian
Navrhnite lepší preklad
Start 17-11-25
110
23. Chladnička
Navrhnite lepší preklad
Start 17-11-25
111
24. Kapilárny tlak
Navrhnite lepší preklad
Start 18-01-03
112
25. Teplota varu – Atmosférický tlak
Navrhnite lepší preklad
Start 18-01-03
113
26. Teplota varu – Nadmorská výška
Navrhnite lepší preklad
Start 18-01-03
114
27. Atmosférický tlak – Nadmorská výška
Navrhnite lepší preklad
Start 18-06-10
115
28. Atmosféra Zeme
Navrhnite lepší preklad
Start 18-01-02
116
29. Absolútna vlhkosť
Navrhnite lepší preklad
Start 18-01-02
117
30. Relatívna vlhkosť
Navrhnite lepší preklad
Start 18-01-02
118
31. Rosný bod
Navrhnite lepší preklad
V. Elektrostatika Navrhnite lepší preklad
Start 18-03-18
119
1. Elektrické pole
Navrhnite lepší preklad
Start 18-03-24
120
2. Náboj a polia
Navrhnite lepší preklad
Start 18-06-10
121
3. Kondenzátor
Navrhnite lepší preklad
VI. Elektrický prúd Navrhnite lepší preklad
Start 18-10-01
122
1. Elektrický obvod
Navrhnite lepší preklad
Start 18-03-17
123
2. Ohmov zákon
Navrhnite lepší preklad
Start 18-03-15
124
3. Vnútorný odpor
Navrhnite lepší preklad
Start 18-09-04
125
4. Kirchhoffove zákony
Navrhnite lepší preklad
Start 18-03-20
126
5. Elektrický odpor
Navrhnite lepší preklad
VII. Polovodiče Navrhnite lepší preklad
Start 17-11-25
127
1. Termistor
Navrhnite lepší preklad
Start 18-06-10
128
2. Fotorezistor
Navrhnite lepší preklad
Start 18-05-17
129
3. Kremík
Navrhnite lepší preklad
Start 18-05-14
130
4. Generácia páru elektrón diera
Navrhnite lepší preklad
Start 18-05-13
131
5. Vlastná vodivosť
Navrhnite lepší preklad
Start 18-05-19
132
6. Polovodiče
Navrhnite lepší preklad
Start 18-01-03
133
7. Grätzovo zapojenie
Navrhnite lepší preklad
VIII. Elektrický prúd v kvapalinách Navrhnite lepší preklad
Start 18-05-07
134
1. Disociácia
Navrhnite lepší preklad
Start 18-05-06
135
2. Elektrolýza
Navrhnite lepší preklad
Start 17-11-26
136
3. Olovený akumulátor
Navrhnite lepší preklad
IX. Elektrický prúd v plynoch a vo vákuu Navrhnite lepší preklad
Start 18-02-26
137
1. Ionizácia – vybíjanie elektroskopu
Navrhnite lepší preklad
Start 17-12-19
138
2. Nesamostatný výboj
Navrhnite lepší preklad
Start 18-01-01
139
3. Voltampérová charakteristika výboja
Navrhnite lepší preklad
Start 18-06-10
140
4. Oblúkový výboj
Navrhnite lepší preklad
Start 17-12-28
141
5. Ruhmkorffův induktor
Navrhnite lepší preklad
Start 17-12-28
142
6. Katódové žiarenie
Navrhnite lepší preklad
Start 18-01-01
143
7. Osciloskop
Navrhnite lepší preklad
Start 17-12-30
144
8. Katódová trubica – Maltézsky kríž
Navrhnite lepší preklad
Start 17-12-31
145
9. Výboj pri zníženom tlaku
Navrhnite lepší preklad
Start 17-12-31
146
10. Oheň svätého Eliáša
Navrhnite lepší preklad
Start 17-12-31
147
11. Tlejivka
Navrhnite lepší preklad
Start 18-02-25
148
12. Žiarivka
Navrhnite lepší preklad
Start 18-06-10
149
13. Ochrana pred bleskom
Navrhnite lepší preklad
X. Magnetické pole Navrhnite lepší preklad
Start 18-01-10
150
1. Magnet
Navrhnite lepší preklad
Start 18-03-15
151
2. Feromagnetizmus
Navrhnite lepší preklad
Start 18-06-21
152
3. Magnetické pole priameho vodiča s prúdom
Navrhnite lepší preklad
Start 17-12-21
153
4. Flemingovo pravidlo ľavej ruky
Navrhnite lepší preklad
Start 18-06-01
154
5. Elektromagnetická indukcia
Navrhnite lepší preklad
Start 18-03-11
155
6. Lenzov zákon
Navrhnite lepší preklad
Start 18-05-20
156
7. Wehneltova trubica
Navrhnite lepší preklad
XI. Striedavý prúd Navrhnite lepší preklad
Start 18-03-11
157
1. Alternátor a dynamo
Navrhnite lepší preklad
Start 18-03-10
158
2. Trojfázový generátor
Navrhnite lepší preklad
Start 18-03-21
159
3. Sériový obvod RLC
Navrhnite lepší preklad
Start 18-03-21
160
4. Paralelný obvod RLC
Navrhnite lepší preklad
Start 18-03-11
161
5. Transformátor
Navrhnite lepší preklad
XII. Optika Navrhnite lepší preklad
Start 18-03-22
162
1. Optický hranol
Navrhnite lepší preklad
Start 18-07-21
163
2. Subtraktívne a aditívne miešanie farieb
Navrhnite lepší preklad
Start 18-06-24
164
3. Newtonov kotúč
Navrhnite lepší preklad
Start 18-05-29
165
4. Youngov pokus
Navrhnite lepší preklad
Start 18-06-10
166
5. Zrkadlá
Navrhnite lepší preklad
Start 18-03-23
167
6. Šošovka
Navrhnite lepší preklad
Start 18-04-29
168
7. Spojka
Navrhnite lepší preklad
Start 18-04-29
169
8. Rozptylka
Navrhnite lepší preklad
Start 18-03-25
170
9. Očné vady
Navrhnite lepší preklad
Start 18-03-24
171
10. Akomodácia oka
Navrhnite lepší preklad
Start 18-03-26
172
11. Lupa
Navrhnite lepší preklad
Start 18-03-25
173
12. Mikroskop
Navrhnite lepší preklad
Start 18-03-27
174
13. Keplerov ďalekohľad
Navrhnite lepší preklad
Start 18-03-27
175
14. Galileov ďalekohľad
Navrhnite lepší preklad
Start 18-07-15
176
15. Duté (konkávne) zrkadlo
Navrhnite lepší preklad
Start 18-07-15
177
16. Vypuklé (konvexné) zrkadlo
Navrhnite lepší preklad
Start 18-03-28
178
17. Newtonov ďalekohľad
Navrhnite lepší preklad
Start 18-04-16
179
18. Svetelný tok
Navrhnite lepší preklad
Start 18-01-06
180
19. Svietivosť
Navrhnite lepší preklad
Start 18-04-16
181
20. Osvetlenie
Navrhnite lepší preklad
Start 18-04-14
182
21. Absolútne čierne teleso
Navrhnite lepší preklad
Start 17-12-02
183
22. Model čierneho telesa
Navrhnite lepší preklad
Start 18-04-19
184
23. Fotoelektrický jav
Navrhnite lepší preklad
Start 18-06-23
185
24. Elektromagnetická vlna
Navrhnite lepší preklad
Start 18-04-11
186
25. Polarizačný filter
Navrhnite lepší preklad
Start 18-06-10
187
26. Rentgenka
Navrhnite lepší preklad
XIII. Špeciálna teória relativity Navrhnite lepší preklad
Start 17-12-21
188
1. Michelsonov-Morleyho pokus
Navrhnite lepší preklad
Start 17-12-17
189
2. Dilatácia času
Navrhnite lepší preklad
Start 17-12-19
190
3. Kontrakcie dĺžky
Navrhnite lepší preklad
XIV. Atomistika Navrhnite lepší preklad
Start 18-01-28
191
1. Modely atómu
Navrhnite lepší preklad
Start 17-12-31
192
2. Rutherfordov pokus
Navrhnite lepší preklad
Start 18-06-10
193
3. Bohrov model atoma
Navrhnite lepší preklad
Start 18-01-10
194
4. Spektroskop
Navrhnite lepší preklad
Start 17-12-04
195
5. Comptonov jav
Navrhnite lepší preklad
Start 18-02-17
196
6. Franck-Hertzov experiment
Navrhnite lepší preklad
XV. Jadrová fyzika Navrhnite lepší preklad
Start 17-12-31
197
1. Žiarenie
Navrhnite lepší preklad
Start 18-01-21
198
2. Zákon rádioaktívnej premeny
Navrhnite lepší preklad
Start 18-05-12
199
3. Rozpadový rad
Navrhnite lepší preklad
Start 18-01-14
200
4. Jadrová reakcia
Navrhnite lepší preklad
XVI. Matematika Navrhnite lepší preklad
Start 18-09-16
201
1. Pytagorova veta
Navrhnite lepší preklad
Start 18-09-26
202
2. Radián
Navrhnite lepší preklad
Start 17-12-22
203
3. Jednotková kružnica
Navrhnite lepší preklad
Start 18-07-26
204
4. Skladanie vektorov
Navrhnite lepší preklad
Přijímací zkoušky z matematiky 2001
Přijímací zkoušky z matematiky 2002
Přijímací zkoušky z matematiky 2003
Přijímací zkoušky z matematiky 2004
Přijímací zkoušky z matematiky 2005
Přijímací zkoušky z matematiky 2006
Informatika
1. Sekvence
2. Neúplná alternativa
3. Úplná alternativa
4. Několikanásobná alternativa
5. Cyklus s podmínkou na začátku
6. Cyklus s podmínkou na konci (Pascal)
7. Cyklus s podmínkou na konci (C, Java)
8. For cyklus
XVII. Kdo su já Navrhnite lepší preklad
Start 17-11-26
205
1. Učiteľ z Moravy
Navrhnite lepší preklad
 Windows Store Application for Windows Store is not possible,
because it does not support Adobe Air.