Fyzika ve škole (Android & iOS)


Navrhnite lepší preklad Navrhnite lepší preklad: www_sk.xml   sk.xml
Vytvorte ďalšie jazykovú verziu Vytvorte ďalšie jazykovú verziu: www_sk.xml   sk.xml
Download I. Mechanika Navrhnite lepší preklad
Start 13-01-05
1
1. Naklonená rovina
Navrhnite lepší preklad
Start 15-01-06
2
2. Rovnobežník síl
Navrhnite lepší preklad
Start 13-11-19
3
3. Posuvné meradlo
Navrhnite lepší preklad
Start 16-08-26
4
4. Mikrometer
Navrhnite lepší preklad
Start 10-05-26
5
5. Pohyb
Navrhnite lepší preklad
Start 14-12-30
6
6. Kladka pevná a voľná
Navrhnite lepší preklad
Start 14-08-24
7
7. Kladkostroj
Navrhnite lepší preklad
Start 14-08-24
8
8. Zákon páky
Navrhnite lepší preklad
Start 15-04-03
9
9. 1. Newtonov pohybový zákon
Navrhnite lepší preklad
Start 15-01-01
10
10. 2. Newtonov pohybový zákon
Navrhnite lepší preklad
Start 15-03-27
11
11. 3. Newtonov pohybový zákon
Navrhnite lepší preklad
Start 17-05-12
12
12. Mechanická práca
Navrhnite lepší preklad
Start 15-08-10
13
13. Zákon zachovania energie
YouTube
Navrhnite lepší preklad
Start 17-01-08
14
14. Maxwellovo kyvadlo
Navrhnite lepší preklad
Start 14-05-16
15
15. Trenie a odpor vzduchu
Navrhnite lepší preklad
Start 14-12-31
16
16. Newtonovo kyvadlo
Navrhnite lepší preklad
Start 15-02-04
17
17. Archimedov zákon
Navrhnite lepší preklad
Start 15-04-23
18
18. Karteziánsky potápač
Navrhnite lepší preklad
Start 15-06-09
19
19. Vodováha
Navrhnite lepší preklad
Start 17-05-31
20
20. Tlak
Navrhnite lepší preklad
Start 16-11-26
21
21. Pumpa
Navrhnite lepší preklad
Start 14-10-21
22
22. Pascalov zákon
Navrhnite lepší preklad
Start 14-12-08
23
23. Bernoulliho rovnica
Navrhnite lepší preklad
Start 17-03-22
24
24. Ťažisko
YouTube
Navrhnite lepší preklad
Start 17-02-15
25
25. Stabilita telies 1
Navrhnite lepší preklad
Start 17-01-30
26
26. Stabilita telies 2
Navrhnite lepší preklad
Start 17-02-28
27
27. Stabilita telies 3
Navrhnite lepší preklad
Download II. Gravitačné pole Navrhnite lepší preklad
Start 16-11-16
28
1. Newtonov gravitačný zákon
Navrhnite lepší preklad
Start 16-11-19
29
2. Intenzita gravitačného poľa
Navrhnite lepší preklad
Start 16-11-19
30
3. Centrálne gravitačné pole
Navrhnite lepší preklad
Start 16-11-19
31
4. Homogénne gravitačné pole
Navrhnite lepší preklad
Start 15-01-23
32
5. Geografický súradnicový systém
Navrhnite lepší preklad
Start 10-05-26
33
6. Tiažové zrýchlenie
Navrhnite lepší preklad
Start 16-03-20
34
7. Foucaultovo kyvadlo
Navrhnite lepší preklad
Start 14-09-13
35
8. Beztiažový stav
Navrhnite lepší preklad
Start 13-01-05
36
9. Super výťah
Navrhnite lepší preklad
Start 10-05-26
37
10. Voľný pád
Navrhnite lepší preklad
Start 13-01-05
38
11. Newtonova trubica
YouTube
Navrhnite lepší preklad
Start 16-12-13
39
12. Skladanie pohybov
Navrhnite lepší preklad
Start 17-02-25
40
13. Vrh vodorovný
Navrhnite lepší preklad
Start 16-11-25
41
14. Padostroj
Navrhnite lepší preklad
Start 10-05-27
42
15. Výtok kvapaliny otvorom
Navrhnite lepší preklad
Start 16-12-13
43
16. Vrh zvislý
Navrhnite lepší preklad
Start 10-05-26
44
17. Vrh šikmý
Navrhnite lepší preklad
Start 17-02-25
45
18. Vrh šikmý – ručný granát
Navrhnite lepší preklad
Start 17-01-07
46
19. Trajektórie telies
Navrhnite lepší preklad
Start 10-05-26
47
20. Newtonov kanón
Navrhnite lepší preklad
Start 10-05-27
48
21. Geostacionárna družica
Navrhnite lepší preklad
Start 17-05-06
49
22. 1. Keplerov zákon
Navrhnite lepší preklad
Start 10-05-26
50
23. 2. Keplerov zákon
Navrhnite lepší preklad
Start 16-04-26
51
24. 3. Keplerov zákon – vnútorné planéty
Navrhnite lepší preklad
Start 16-04-26
52
25. 3. Keplerov zákon – vonkajšie planéty
Navrhnite lepší preklad
Start 10-05-26
53
26. Slnečná sústava
Navrhnite lepší preklad
Start 10-05-26
54
27. Fáza Mesiaca
Navrhnite lepší preklad
Start 16-01-24
55
28. Súhvezdie
Navrhnite lepší preklad
Start 16-02-22
56
29. Keplerove zákony
YouTube
Navrhnite lepší preklad
Download III. Mechanické kmitanie a vlnenie Navrhnite lepší preklad
Start 16-02-21
57
1. Oscilátory
Navrhnite lepší preklad
Start 17-02-26
58
2. Pohyb po kružnici
Navrhnite lepší preklad
Start 16-12-29
59
3. Harmonické kmitanie
Navrhnite lepší preklad
Start 15-11-14
60
4. Skladanie kmitov
Navrhnite lepší preklad
Start 15-10-23
61
5. Skladanie kmitov rovnakej frekvencie
Navrhnite lepší preklad
Start 15-11-14
62
6. Skladanie kmitov blízkej frekvencie
Navrhnite lepší preklad
Start 15-10-23
63
7. Fáza kmitavého pohybu
Navrhnite lepší preklad
Start 15-10-23
64
8. Obdĺžnikový kmit
Navrhnite lepší preklad
Start 15-10-23
65
9. Lissajousovy obrazce
Navrhnite lepší preklad
Start 17-01-28
66
10. Tlmené kmity
Navrhnite lepší preklad
Start 15-12-10
67
11. Nútené kmitanie
Navrhnite lepší preklad
Start 15-10-23
68
12. Matematické kyvadlo
Navrhnite lepší preklad
Start 17-03-13
69
13. Matematické kyvadlo – Helikoptéra
Navrhnite lepší preklad
Start 15-10-23
70
14. Mechanický oscilátor
Navrhnite lepší preklad
Start 17-03-13
71
15. Mechanický oscilátor – Helikoptéra
Navrhnite lepší preklad
Start 13-01-05
72
16. Spriahnuté oscilátory
Navrhnite lepší preklad
Start 16-12-31
73
17. Odraz vlnenia
Navrhnite lepší preklad
Start 16-12-31
74
18. Lom vlnenia
Navrhnite lepší preklad
Start 12-12-22
75
19. Odraz na konci
Navrhnite lepší preklad
Start 15-12-10
76
20. Stojaté vlnenie
Navrhnite lepší preklad
Start 10-05-26
77
21. Rezonancia
Navrhnite lepší preklad
Start 10-05-26
78
22. Rýchlosť zvuku
Navrhnite lepší preklad
Start 13-06-01
79
23. Dopplerov jav
Navrhnite lepší preklad
Start 10-05-26
80
24. Rázová vlna
Navrhnite lepší preklad
Start 17-02-01
81
25. Huygensov princíp
Navrhnite lepší preklad
Start 16-11-19
82
26. Vlnostroj
Navrhnite lepší preklad
Start 16-11-19
83
27. Stojaté vlnenie
Navrhnite lepší preklad
Start 16-11-24
84
28. Machov vlnostroj
YouTube
Navrhnite lepší preklad
Start 16-12-20
85
29. Juliánov vlnostroj
Navrhnite lepší preklad
Start 15-01-24
86
30. Vlnenie
Navrhnite lepší preklad
Start 13-06-10
87
31. Zvuk
Navrhnite lepší preklad
Download IV. Molekulová fyzika a termika Navrhnite lepší preklad
Start 17-02-10
88
1. Brownov pohyb
Navrhnite lepší preklad
Start 17-02-10
89
2. Difúzia
Navrhnite lepší preklad
Start 15-01-23
90
3. Maxwellovo rozdelenie molekúl podľa rýchlosti
Navrhnite lepší preklad
Start 13-01-05
91
4. Galileov teplomer
Navrhnite lepší preklad
Start 10-05-26
92
5. Teplotné stupnice
Navrhnite lepší preklad
Start 16-06-19
93
6. Joulov pokus
Navrhnite lepší preklad
Start 17-05-10
94
7. Vnútorná energia
Navrhnite lepší preklad
Start 16-11-26
95
8. Prenos energie prúdením
Navrhnite lepší preklad
Start 17-02-04
96
9. Prenos energie žiarením
Navrhnite lepší preklad
Start 12-12-30
97
10. Prenos energie vedením
Navrhnite lepší preklad
Start 10-05-26
98
11. Izotermický dej – Boyleov-Mariottov zákon
Navrhnite lepší preklad
Start 10-05-26
99
12. Izobarickom dej – Gay-Lussacov zákon
Navrhnite lepší preklad
Start 16-12-16
100
13. Izochorický dej – Charlesov zákon
Navrhnite lepší preklad
Start 10-05-26
101
14. Adiabatický dej
Navrhnite lepší preklad
Start 10-05-27
102
15. Carnotov cyklus
Navrhnite lepší preklad
Start 13-08-27
103
16. Parný rušeň
Navrhnite lepší preklad
Start 15-06-27
104
17. Dvojdobý motor
Navrhnite lepší preklad
Start 15-07-03
105
18. Štvordobý motor
Navrhnite lepší preklad
Start 15-07-08
106
19. Vznetový motor
Navrhnite lepší preklad
Start 15-07-08
107
20. Wankelov motor
Navrhnite lepší preklad
Start 15-01-31
108
21. Perpetuum mobile
Navrhnite lepší preklad
Start 13-01-05
109
22. Hojdací bocian
Navrhnite lepší preklad
Start 14-04-07
110
23. Chladnička
Navrhnite lepší preklad
Start 12-12-31
111
24. Kapilárny tlak
Navrhnite lepší preklad
Start 17-06-25
112
25. Teplota varu – Atmosférický tlak
Navrhnite lepší preklad
Start 17-06-26
113
26. Teplota varu – Nadmorská výška
Navrhnite lepší preklad
Start 17-06-25
114
27. Atmosférický tlak – Nadmorská výška
Navrhnite lepší preklad
Start 17-07-22
115
28. Atmosféra Zeme
Navrhnite lepší preklad
Start 17-01-02
116
29. Absolútna vlhkosť
Navrhnite lepší preklad
Start 17-01-02
117
30. Relatívna vlhkosť
Navrhnite lepší preklad
Start 17-01-02
118
31. Rosný bod
Navrhnite lepší preklad
Download V. Elektrostatika Navrhnite lepší preklad
Start 10-05-26
119
1. Elektrické pole
Navrhnite lepší preklad
Start 17-03-24
120
2. Náboj a polia
Navrhnite lepší preklad
Start 16-06-03
121
3. Kondenzátor
Navrhnite lepší preklad
Download VI. Elektrický prúd Navrhnite lepší preklad
Start 16-02-23
122
1. Elektrický obvod
Navrhnite lepší preklad
Start 16-10-04
123
2. Ohmov zákon
Navrhnite lepší preklad
Start 17-03-15
124
3. Vnútorný odpor
Navrhnite lepší preklad
Start 15-12-04
125
4. Kirchhoffove zákony
Navrhnite lepší preklad
Start 16-03-28
126
5. Elektrický odpor
Navrhnite lepší preklad
Download VII. Polovodiče Navrhnite lepší preklad
Start 13-01-06
127
1. Termistor
Navrhnite lepší preklad
Start 13-01-06
128
2. Fotorezistor
Navrhnite lepší preklad
Start 17-04-23
129
3. Kremík
Navrhnite lepší preklad
Start 17-05-05
130
4. Generácia páru elektrón diera
Navrhnite lepší preklad
Start 17-05-08
131
5. Vlastná vodivosť
Navrhnite lepší preklad
Start 17-05-18
132
6. Polovodiče
Navrhnite lepší preklad
Start 13-01-11
133
7. Grätzovo zapojenie
Navrhnite lepší preklad
Download VIII. Elektrický prúd v kvapalinách Navrhnite lepší preklad
Start 16-08-18
134
1. Disociácia
Navrhnite lepší preklad
Start 16-09-20
135
2. Elektrolýza
Navrhnite lepší preklad
Start 13-01-13
136
3. Olovený akumulátor
Navrhnite lepší preklad
Download IX. Elektrický prúd v plynoch a vo vákuu Navrhnite lepší preklad
Start 16-05-18
137
1. Ionizácia – vybíjanie elektroskopu
Navrhnite lepší preklad
Start 13-01-13
138
2. Nesamostatný výboj
Navrhnite lepší preklad
Start 13-01-14
139
3. Voltampérová charakteristika výboja
Navrhnite lepší preklad
Start 13-01-14
140
4. Oblúkový výboj
Navrhnite lepší preklad
Start 13-01-16
141
5. Ruhmkorffův induktor
Navrhnite lepší preklad
Start 15-01-08
142
6. Katódové žiarenie
Navrhnite lepší preklad
Start 10-05-26
143
7. Osciloskop
Navrhnite lepší preklad
Start 13-01-16
144
8. Katódová trubica – Maltézsky kríž
Navrhnite lepší preklad
Start 13-11-19
145
9. Výboj pri zníženom tlaku
Navrhnite lepší preklad
Start 13-01-16
146
10. Oheň svätého Eliáša
Navrhnite lepší preklad
Start 13-01-16
147
11. Tlejivka
Navrhnite lepší preklad
Start 13-04-06
148
12. Žiarivka
Navrhnite lepší preklad
Start 13-01-16
149
13. Ochrana pred bleskom
Navrhnite lepší preklad
Download X. Magnetické pole Navrhnite lepší preklad
Start 13-12-30
150
1. Magnet
Navrhnite lepší preklad
Start 17-03-15
151
2. Feromagnetizmus
Navrhnite lepší preklad
Start 15-02-20
152
3. Magnetické pole priameho vodiča s prúdom
Navrhnite lepší preklad
Start 16-12-21
153
4. Flemingovo pravidlo ľavej ruky
Navrhnite lepší preklad
Start 14-01-06
154
5. Elektromagnetická indukcia
Navrhnite lepší preklad
Start 15-03-09
155
6. Lenzov zákon
Navrhnite lepší preklad
Start 16-03-06
156
7. Wehneltova trubica
Navrhnite lepší preklad
Download XI. Striedavý prúd Navrhnite lepší preklad
Start 15-01-08
157
1. Alternátor a dynamo
Navrhnite lepší preklad
Start 15-01-08
158
2. Trojfázový generátor
Navrhnite lepší preklad
Start 15-02-14
159
3. Sériový obvod RLC
Navrhnite lepší preklad
Start 15-02-14
160
4. Paralelný obvod RLC
Navrhnite lepší preklad
Start 16-05-23
161
5. Transformátor
Navrhnite lepší preklad
Download XII. Optika Navrhnite lepší preklad
Start 13-04-08
162
1. Optický hranol
Navrhnite lepší preklad
Start 13-08-07
163
2. Subtraktívne a aditívne miešanie farieb
Navrhnite lepší preklad
Start 13-08-09
164
3. Newtonov kotúč
Navrhnite lepší preklad
Start 15-05-30
165
4. Youngov pokus
Navrhnite lepší preklad
Start 14-02-02
166
5. Zrkadlá
Navrhnite lepší preklad
Start 13-04-16
167
6. Šošovka
Navrhnite lepší preklad
Start 17-04-29
168
7. Spojka
Navrhnite lepší preklad
Start 17-04-29
169
8. Rozptylka
Navrhnite lepší preklad
Start 13-05-12
170
9. Očné vady
Navrhnite lepší preklad
Start 13-07-22
171
10. Akomodácia oka
Navrhnite lepší preklad
Start 13-08-05
172
11. Lupa
Navrhnite lepší preklad
Start 13-08-21
173
12. Mikroskop
Navrhnite lepší preklad
Start 13-09-13
174
13. Keplerov ďalekohľad
Navrhnite lepší preklad
Start 13-09-13
175
14. Galileov ďalekohľad
Navrhnite lepší preklad
Start 17-04-29
176
15. Duté (konkávne) zrkadlo
Navrhnite lepší preklad
Start 17-04-29
177
16. Vypuklé (konvexné) zrkadlo
Navrhnite lepší preklad
Start 13-09-22
178
17. Newtonov ďalekohľad
Navrhnite lepší preklad
Start 13-10-04
179
18. Svetelný tok
Navrhnite lepší preklad
Start 13-10-05
180
19. Svietivosť
Navrhnite lepší preklad
Start 14-05-16
181
20. Osvetlenie
Navrhnite lepší preklad
Start 13-10-14
182
21. Absolútne čierne teleso
Navrhnite lepší preklad
Start 13-10-15
183
22. Model čierneho telesa
Navrhnite lepší preklad
Start 17-04-19
184
23. Fotoelektrický jav
Navrhnite lepší preklad
Start 15-03-13
185
24. Elektromagnetická vlna
Navrhnite lepší preklad
Start 15-03-20
186
25. Polarizačný filter
Navrhnite lepší preklad
Start 15-08-22
187
26. Rentgenka
Navrhnite lepší preklad
Download XIII. Špeciálna teória relativity Navrhnite lepší preklad
Start 16-12-21
188
1. Michelsonov-Morleyho pokus
Navrhnite lepší preklad
Start 13-01-26
189
2. Dilatácia času
Navrhnite lepší preklad
Start 13-01-26
190
3. Kontrakcie dĺžky
Navrhnite lepší preklad
Download XIV. Atomistika Navrhnite lepší preklad
Start 14-09-13
191
1. Modely atómu
Navrhnite lepší preklad
Start 10-05-27
192
2. Rutherfordov pokus
Navrhnite lepší preklad
Start 10-05-26
193
3. Bohrov model atoma
Navrhnite lepší preklad
Start 14-07-04
194
4. Spektroskop
Navrhnite lepší preklad
Start 15-09-01
195
5. Comptonov jav
Navrhnite lepší preklad
Start 15-12-12
196
6. Franck-Hertzov experiment
Navrhnite lepší preklad
Download XV. Jadrová fyzika Navrhnite lepší preklad
Start 15-01-08
197
1. Žiarenie
Navrhnite lepší preklad
Start 10-05-26
198
2. Zákon rádioaktívnej premeny
Navrhnite lepší preklad
Start 14-09-13
199
3. Rozpadový rad
Navrhnite lepší preklad
Start 15-06-17
200
4. Jadrová reakcia
Navrhnite lepší preklad
Download XVI. Matematika Navrhnite lepší preklad
Start 16-12-23
201
1. Jednotková kružnica
Navrhnite lepší preklad
Start 15-05-27
202
2. Skladanie vektorov
Navrhnite lepší preklad
Přijímací zkoušky z matematiky 2001
Přijímací zkoušky z matematiky 2002
Přijímací zkoušky z matematiky 2003
Přijímací zkoušky z matematiky 2004
Přijímací zkoušky z matematiky 2005
Přijímací zkoušky z matematiky 2006
Informatika
1. Sekvence
2. Neúplná alternativa
3. Úplná alternativa
4. Několikanásobná alternativa
5. Cyklus s podmínkou na začátku
6. Cyklus s podmínkou na konci (Pascal)
7. Cyklus s podmínkou na konci (C, Java)
8. For cyklus
XVII. Kdo su já Navrhnite lepší preklad
Start 14-10-18
203
1. Učiteľ z Moravy
Navrhnite lepší preklad
HTML5: 180 (88.7 %)
FLASH: 23/203 (11.3 %)

 Windows Store Application for Windows Store is not possible,
because it does not support Adobe Air.