Fyzika ve škole (Android & iOS)


Navrhnite lepší preklad Navrhnite lepší preklad: www_sk.xml   sk.xml
Vytvorte ďalšie jazykovú verziu Vytvorte ďalšie jazykovú verziu: www_sk.xml   sk.xml

I. Mechanika Navrhnite lepší preklad
Start 17-11-19
1
1. Naklonená rovina
Navrhnite lepší preklad
Start 18-01-07
2
2. Rovnobežník síl
Navrhnite lepší preklad
Start 17-12-15
3
3. Posuvné meradlo
Navrhnite lepší preklad
Start 17-11-30
4
4. Mikrometer
Navrhnite lepší preklad
Start 18-09-18
5
5. Pohyb
Navrhnite lepší preklad
Start 18-11-22
6
6. Rovnomerný pohyb po kružnici
Navrhnite lepší preklad
Start 17-12-16
7
7. Kladka pevná a voľná
Navrhnite lepší preklad
Start 18-01-09
8
8. Kladkostroj
Navrhnite lepší preklad
Start 18-01-06
9
9. Zákon páky
Navrhnite lepší preklad
Start 18-06-10
10
10. 1. Newtonov pohybový zákon
Navrhnite lepší preklad
Start 18-01-20
11
11. 2. Newtonov pohybový zákon
Navrhnite lepší preklad
Start 17-11-27
12
12. 3. Newtonov pohybový zákon
Navrhnite lepší preklad
Start 18-05-12
13
13. Mechanická práca
Navrhnite lepší preklad
Start 18-12-27
14
14. Pružná zrážka
Navrhnite lepší preklad
Start 18-12-27
15
15. Nepružná zrážka
Navrhnite lepší preklad
Start 18-02-16
16
16. Zákon zachovania energie
Navrhnite lepší preklad
Start 18-06-24
17
17. Maxwellovo kyvadlo
Navrhnite lepší preklad
Start 18-02-04
18
18. Trenie a odpor vzduchu
Navrhnite lepší preklad
Start 18-06-10
19
19. Newtonovo kyvadlo
Navrhnite lepší preklad
Start 18-01-11
20
20. Archimedov zákon
Navrhnite lepší preklad
Start 18-01-24
21
21. Karteziánsky potápač
Navrhnite lepší preklad
Start 18-05-31
22
22. Vodováha
Navrhnite lepší preklad
Start 18-06-10
23
23. Tlak
Navrhnite lepší preklad
Start 17-11-26
24
24. Pumpa
Navrhnite lepší preklad
Start 17-12-02
25
25. Pascalov zákon
Navrhnite lepší preklad
Start 18-01-21
26
26. Bernoulliho rovnica
Navrhnite lepší preklad
Start 18-03-03
27
27. Ťažisko
Navrhnite lepší preklad
Start 18-08-03
28
28. Stabilita telies 1
Navrhnite lepší preklad
Start 18-03-14
29
29. Stabilita telies 2
Navrhnite lepší preklad
Start 18-02-07
30
30. Stabilita telies 3
Navrhnite lepší preklad
II. Gravitačné pole Navrhnite lepší preklad
Start 17-11-23
31
1. Newtonov gravitačný zákon
Navrhnite lepší preklad
Start 17-11-30
32
2. Intenzita gravitačného poľa
Navrhnite lepší preklad
Start 17-11-23
33
3. Centrálne gravitačné pole
Navrhnite lepší preklad
Start 17-11-23
34
4. Homogénne gravitačné pole
Navrhnite lepší preklad
Start 18-06-02
35
5. Geografický súradnicový systém
Navrhnite lepší preklad
Start 18-05-24
36
6. Tiažové zrýchlenie
Navrhnite lepší preklad
Start 18-06-07
37
7. Foucaultovo kyvadlo
Navrhnite lepší preklad
Start 19-01-04
38
8. Beztiažový stav
Navrhnite lepší preklad
Start 17-11-25
39
9. Super výťah
Navrhnite lepší preklad
Start 18-10-09
40
10. Voľný pád
Navrhnite lepší preklad
Start 17-11-26
41
11. Newtonova trubica
Navrhnite lepší preklad
Start 17-12-13
42
12. Skladanie pohybov
Navrhnite lepší preklad
Start 18-02-25
43
13. Vrh vodorovný
Navrhnite lepší preklad
Start 17-11-25
44
14. Padostroj
Navrhnite lepší preklad
Start 17-12-05
45
15. Výtok kvapaliny otvorom
Navrhnite lepší preklad
Start 17-12-13
46
16. Vrh zvislý
Navrhnite lepší preklad
Start 17-12-14
47
17. Vrh šikmý
Navrhnite lepší preklad
Start 18-03-02
48
18. Vrh šikmý – ručný granát
Navrhnite lepší preklad
Start 18-06-27
49
19. Trajektórie telies
Navrhnite lepší preklad
Start 18-01-06
50
20. Newtonov kanón
Navrhnite lepší preklad
Start 18-05-27
51
21. Geostacionárna družica
Navrhnite lepší preklad
Start 18-10-08
52
22. 1. Keplerov zákon
Navrhnite lepší preklad
Start 18-01-06
53
23. 2. Keplerov zákon
Navrhnite lepší preklad
Start 17-10-01
54
24. 3. Keplerov zákon – vnútorné planéty
Navrhnite lepší preklad
Start 18-07-02
55
25. 3. Keplerov zákon – vonkajšie planéty
Navrhnite lepší preklad
Start 18-06-02
56
26. Slnečná sústava
Navrhnite lepší preklad
Start 18-06-05
57
27. Fáza Mesiaca
Navrhnite lepší preklad
Start 18-10-02
58
28. Súhvezdie
Navrhnite lepší preklad
Start 18-10-14
59
29. Keplerove zákony
Navrhnite lepší preklad
III. Mechanické kmitanie a vlnenie Navrhnite lepší preklad
Start 18-01-18
60
1. Oscilátory
Navrhnite lepší preklad
Start 18-03-06
61
2. Pohyb po kružnici
Navrhnite lepší preklad
Start 17-12-29
62
3. Harmonické kmitanie
Navrhnite lepší preklad
Start 18-06-10
63
4. Skladanie kmitov
Navrhnite lepší preklad
Start 18-06-10
64
5. Skladanie kmitov rovnakej frekvencie
Navrhnite lepší preklad
Start 18-06-10
65
6. Skladanie kmitov blízkej frekvencie
Navrhnite lepší preklad
Start 17-12-28
66
7. Fáza kmitavého pohybu
Navrhnite lepší preklad
Start 18-06-10
67
8. Obdĺžnikový kmit
Navrhnite lepší preklad
Start 18-03-20
68
9. Lissajousovy obrazce
Navrhnite lepší preklad
Start 18-01-27
69
10. Tlmené kmity
Navrhnite lepší preklad
Start 17-12-29
70
11. Nútené kmitanie
Navrhnite lepší preklad
Start 17-12-23
71
12. Matematické kyvadlo
Navrhnite lepší preklad
Start 18-07-02
72
13. Matematické kyvadlo – Helikoptéra
Navrhnite lepší preklad
Start 17-12-29
73
14. Mechanický oscilátor
Navrhnite lepší preklad
Start 18-06-10
74
15. Mechanický oscilátor – Helikoptéra
Navrhnite lepší preklad
Start 17-12-19
75
16. Spriahnuté oscilátory
Navrhnite lepší preklad
Start 17-12-31
76
17. Odraz vlnenia
Navrhnite lepší preklad
Start 17-12-31
77
18. Lom vlnenia
Navrhnite lepší preklad
Start 17-11-27
78
19. Odraz na konci
Navrhnite lepší preklad
Start 18-03-20
79
20. Stojaté vlnenie
Navrhnite lepší preklad
Start 17-12-30
80
21. Rezonancia
Navrhnite lepší preklad
Start 17-12-29
81
22. Rýchlosť zvuku
Navrhnite lepší preklad
Start 18-06-18
82
23. Dopplerov jav
Navrhnite lepší preklad
Start 17-12-29
83
24. Rázová vlna
Navrhnite lepší preklad
Start 18-02-01
84
25. Huygensov princíp
Navrhnite lepší preklad
Start 18-06-10
85
26. Vlnostroj
Navrhnite lepší preklad
Start 18-06-10
86
27. Stojaté vlnenie
Navrhnite lepší preklad
Start 18-06-10
87
28. Machov vlnostroj
Navrhnite lepší preklad
Start 18-06-10
88
29. Juliánov vlnostroj
Navrhnite lepší preklad
Start 18-03-20
89
30. Vlnenie
Navrhnite lepší preklad
Start 18-07-30
90
31. Zvuk
Navrhnite lepší preklad
IV. Molekulová fyzika a termika Navrhnite lepší preklad
Start 18-02-10
91
1. Brownov pohyb
Navrhnite lepší preklad
Start 18-02-10
92
2. Difúzia
Navrhnite lepší preklad
Start 18-03-20
93
3. Maxwellovo rozdelenie molekúl podľa rýchlosti
Navrhnite lepší preklad
Start 17-12-05
94
4. Galileov teplomer
Navrhnite lepší preklad
Start 17-12-03
95
5. Teplotné stupnice
Navrhnite lepší preklad
Start 18-02-04
96
6. Joulov pokus
Navrhnite lepší preklad
Start 18-05-10
97
7. Vnútorná energia
Navrhnite lepší preklad
Start 17-12-12
98
8. Prenos energie prúdením
Navrhnite lepší preklad
Start 18-06-10
99
9. Prenos energie žiarením
Navrhnite lepší preklad
Start 17-12-12
100
10. Prenos energie vedením
Navrhnite lepší preklad
Start 17-12-14
101
11. Izotermický dej – Boyleov-Mariottov zákon
Navrhnite lepší preklad
Start 17-12-14
102
12. Izobarickom dej – Gay-Lussacov zákon
Navrhnite lepší preklad
Start 17-12-16
103
13. Izochorický dej – Charlesov zákon
Navrhnite lepší preklad
Start 17-12-16
104
14. Adiabatický dej
Navrhnite lepší preklad
Start 18-02-01
105
15. Carnotov cyklus
Navrhnite lepší preklad
Start 18-08-02
106
16. Parný rušeň
Navrhnite lepší preklad
Start 18-01-13
107
17. Dvojdobý motor
Navrhnite lepší preklad
Start 18-01-13
108
18. Štvordobý motor
Navrhnite lepší preklad
Start 18-01-14
109
19. Vznetový motor
Navrhnite lepší preklad
Start 18-01-14
110
20. Wankelov motor
Navrhnite lepší preklad
Start 17-11-23
111
21. Perpetuum mobile
Navrhnite lepší preklad
Start 17-11-23
112
22. Hojdací bocian
Navrhnite lepší preklad
Start 17-11-25
113
23. Chladnička
Navrhnite lepší preklad
Start 17-11-25
114
24. Kapilárny tlak
Navrhnite lepší preklad
Start 18-01-03
115
25. Teplota varu – Atmosférický tlak
Navrhnite lepší preklad
Start 18-01-03
116
26. Teplota varu – Nadmorská výška
Navrhnite lepší preklad
Start 18-01-03
117
27. Atmosférický tlak – Nadmorská výška
Navrhnite lepší preklad
Start 18-06-10
118
28. Atmosféra Zeme
Navrhnite lepší preklad
Start 18-01-02
119
29. Absolútna vlhkosť
Navrhnite lepší preklad
Start 18-01-02
120
30. Relatívna vlhkosť
Navrhnite lepší preklad
Start 18-01-02
121
31. Rosný bod
Navrhnite lepší preklad
V. Elektrostatika Navrhnite lepší preklad
Start 18-03-18
122
1. Elektrické pole
Navrhnite lepší preklad
Start 18-03-24
123
2. Náboj a polia
Navrhnite lepší preklad
Start 18-06-10
124
3. Kondenzátor
Navrhnite lepší preklad
VI. Elektrický prúd Navrhnite lepší preklad
Start 18-10-01
125
1. Elektrický obvod
Navrhnite lepší preklad
Start 18-03-17
126
2. Ohmov zákon
Navrhnite lepší preklad
Start 18-03-15
127
3. Vnútorný odpor
Navrhnite lepší preklad
Start 18-12-01
128
4. Kirchhoffove zákony
Navrhnite lepší preklad
Start 18-03-20
129
5. Elektrický odpor
Navrhnite lepší preklad
VII. Polovodiče Navrhnite lepší preklad
Start 17-11-25
130
1. Termistor
Navrhnite lepší preklad
Start 18-06-10
131
2. Fotorezistor
Navrhnite lepší preklad
Start 18-05-17
132
3. Kremík
Navrhnite lepší preklad
Start 18-05-14
133
4. Generácia páru elektrón diera
Navrhnite lepší preklad
Start 18-05-13
134
5. Vlastná vodivosť
Navrhnite lepší preklad
Start 18-05-19
135
6. Polovodiče
Navrhnite lepší preklad
Start 18-01-03
136
7. Grätzovo zapojenie
Navrhnite lepší preklad
VIII. Elektrický prúd v kvapalinách Navrhnite lepší preklad
Start 18-05-07
137
1. Disociácia
Navrhnite lepší preklad
Start 18-05-06
138
2. Elektrolýza
Navrhnite lepší preklad
Start 17-11-26
139
3. Olovený akumulátor
Navrhnite lepší preklad
IX. Elektrický prúd v plynoch a vo vákuu Navrhnite lepší preklad
Start 18-02-26
140
1. Ionizácia – vybíjanie elektroskopu
Navrhnite lepší preklad
Start 17-12-19
141
2. Nesamostatný výboj
Navrhnite lepší preklad
Start 18-01-01
142
3. Voltampérová charakteristika výboja
Navrhnite lepší preklad
Start 18-06-10
143
4. Oblúkový výboj
Navrhnite lepší preklad
Start 17-12-28
144
5. Ruhmkorffův induktor
Navrhnite lepší preklad
Start 17-12-28
145
6. Katódové žiarenie
Navrhnite lepší preklad
Start 18-01-01
146
7. Osciloskop
Navrhnite lepší preklad
Start 17-12-30
147
8. Katódová trubica – Maltézsky kríž
Navrhnite lepší preklad
Start 17-12-31
148
9. Výboj pri zníženom tlaku
Navrhnite lepší preklad
Start 17-12-31
149
10. Oheň svätého Eliáša
Navrhnite lepší preklad
Start 17-12-31
150
11. Tlejivka
Navrhnite lepší preklad
Start 18-02-25
151
12. Žiarivka
Navrhnite lepší preklad
Start 18-06-10
152
13. Ochrana pred bleskom
Navrhnite lepší preklad
X. Magnetické pole Navrhnite lepší preklad
Start 18-01-10
153
1. Magnet
Navrhnite lepší preklad
Start 18-03-15
154
2. Feromagnetizmus
Navrhnite lepší preklad
Start 18-06-21
155
3. Magnetické pole priameho vodiča s prúdom
Navrhnite lepší preklad
Start 17-12-21
156
4. Flemingovo pravidlo ľavej ruky
Navrhnite lepší preklad
Start 18-06-01
157
5. Elektromagnetická indukcia
Navrhnite lepší preklad
Start 18-03-11
158
6. Lenzov zákon
Navrhnite lepší preklad
Start 18-05-20
159
7. Wehneltova trubica
Navrhnite lepší preklad
XI. Striedavý prúd Navrhnite lepší preklad
Start 18-03-11
160
1. Alternátor a dynamo
Navrhnite lepší preklad
Start 18-03-10
161
2. Trojfázový generátor
Navrhnite lepší preklad
Start 18-03-21
162
3. Sériový obvod RLC
Navrhnite lepší preklad
Start 18-03-21
163
4. Paralelný obvod RLC
Navrhnite lepší preklad
Start 18-03-11
164
5. Transformátor
Navrhnite lepší preklad
XII. Optika Navrhnite lepší preklad
Start 18-03-22
165
1. Optický hranol
Navrhnite lepší preklad
Start 18-07-21
166
2. Subtraktívne a aditívne miešanie farieb
Navrhnite lepší preklad
Start 18-06-24
167
3. Newtonov kotúč
Navrhnite lepší preklad
Start 18-05-29
168
4. Youngov pokus
Navrhnite lepší preklad
Start 18-06-10
169
5. Zrkadlá
Navrhnite lepší preklad
Start 18-03-23
170
6. Šošovka
Navrhnite lepší preklad
Start 18-04-29
171
7. Spojka
Navrhnite lepší preklad
Start 18-12-05
172
8. Rozptylka
Navrhnite lepší preklad
Start 18-03-25
173
9. Očné vady
Navrhnite lepší preklad
Start 18-03-24
174
10. Akomodácia oka
Navrhnite lepší preklad
Start 18-03-26
175
11. Lupa
Navrhnite lepší preklad
Start 18-03-25
176
12. Mikroskop
Navrhnite lepší preklad
Start 18-03-27
177
13. Keplerov ďalekohľad
Navrhnite lepší preklad
Start 18-03-27
178
14. Galileov ďalekohľad
Navrhnite lepší preklad
Start 18-07-15
179
15. Duté (konkávne) zrkadlo
Navrhnite lepší preklad
Start 18-07-15
180
16. Vypuklé (konvexné) zrkadlo
Navrhnite lepší preklad
Start 18-03-28
181
17. Newtonov ďalekohľad
Navrhnite lepší preklad
Start 18-04-16
182
18. Svetelný tok
Navrhnite lepší preklad
Start 18-01-06
183
19. Svietivosť
Navrhnite lepší preklad
Start 18-04-16
184
20. Osvetlenie
Navrhnite lepší preklad
Start 18-04-14
185
21. Absolútne čierne teleso
Navrhnite lepší preklad
Start 17-12-02
186
22. Model čierneho telesa
Navrhnite lepší preklad
Start 18-04-19
187
23. Fotoelektrický jav
Navrhnite lepší preklad
Start 18-06-23
188
24. Elektromagnetická vlna
Navrhnite lepší preklad
Start 18-04-11
189
25. Polarizačný filter
Navrhnite lepší preklad
Start 18-06-10
190
26. Rentgenka
Navrhnite lepší preklad
XIII. Špeciálna teória relativity Navrhnite lepší preklad
Start 17-12-21
191
1. Michelsonov-Morleyho pokus
Navrhnite lepší preklad
Start 17-12-17
192
2. Dilatácia času
Navrhnite lepší preklad
Start 17-12-19
193
3. Kontrakcie dĺžky
Navrhnite lepší preklad
XIV. Atomistika Navrhnite lepší preklad
Start 18-01-28
194
1. Modely atómu
Navrhnite lepší preklad
Start 17-12-31
195
2. Rutherfordov pokus
Navrhnite lepší preklad
Start 18-06-10
196
3. Bohrov model atoma
Navrhnite lepší preklad
Start 18-01-10
197
4. Spektroskop
Navrhnite lepší preklad
Start 17-12-04
198
5. Comptonov jav
Navrhnite lepší preklad
Start 18-02-17
199
6. Franck-Hertzov experiment
Navrhnite lepší preklad
XV. Jadrová fyzika Navrhnite lepší preklad
Start 17-12-31
200
1. Žiarenie
Navrhnite lepší preklad
Start 18-01-21
201
2. Zákon rádioaktívnej premeny
Navrhnite lepší preklad
Start 18-05-12
202
3. Rozpadový rad
Navrhnite lepší preklad
Start 18-01-14
203
4. Jadrová reakcia
Navrhnite lepší preklad
XVI. Matematika Navrhnite lepší preklad
Start 18-09-16
204
1. Pytagorova veta
Navrhnite lepší preklad
Start 18-09-26
205
2. Radián
Navrhnite lepší preklad
Start 17-12-22
206
3. Jednotková kružnica
Navrhnite lepší preklad
Start 18-07-26
207
4. Skladanie vektorov
Navrhnite lepší preklad
Přijímací zkoušky z matematiky 2001
Přijímací zkoušky z matematiky 2002
Přijímací zkoušky z matematiky 2003
Přijímací zkoušky z matematiky 2004
Přijímací zkoušky z matematiky 2005
Přijímací zkoušky z matematiky 2006
Informatika
1. Sekvence
2. Neúplná alternativa
3. Úplná alternativa
4. Několikanásobná alternativa
5. Cyklus s podmínkou na začátku
6. Cyklus s podmínkou na konci (Pascal)
7. Cyklus s podmínkou na konci (C, Java)
8. For cyklus
9. Seřazení pole (Bubble Sort, Select Sort)
XVII. Kdo su já Navrhnite lepší preklad
Start 17-11-26
208
1. Učiteľ z Moravy
Navrhnite lepší preklad
 Windows Store Application for Windows Store is not possible,
because it does not support Adobe Air.