Fyzika ve škole (Android & iOS)


Предложи бољи превод Предложи бољи превод: www_sr.xml   sr.xml
Направи другу верзију језика Направи другу верзију језика : www_sr.xml   sr.xml

I. Механика Предложи бољи превод
Start 17-11-19
1
1. Косина
Предложи бољи превод
Start 18-01-07
2
2. Слагање сила
Предложи бољи превод
Start 19-04-14
3
3. Помично кљунасто мерило
Предложи бољи превод
Start 19-04-14
4
4. Микрометарски завртањ
Предложи бољи превод
Start 18-09-18
5
5. Кретање
Предложи бољи превод
Start 19-04-14
6
6. Равномерно кружно кретање
Предложи бољи превод
Start 17-12-16
7
7. Непомични а епомични котур
Предложи бољи превод
Start 18-01-09
8
8. Котурача
Предложи бољи превод
Start 18-01-06
9
9. Полуга
Предложи бољи превод
Start 18-06-10
10
10. Prvi Njutnov zakon
Предложи бољи превод
Start 19-04-14
11
11. Други Њутнов закон
Предложи бољи превод
Start 17-11-27
12
12. Трећи Њутнов закон
Предложи бољи превод
Start 19-04-14
13
13. Механички рад
Предложи бољи превод
Start 19-04-14
14
14. Еластични судари
Предложи бољи превод
Start 19-04-14
15
15. Нееластични судари
Предложи бољи превод
Start 18-02-16
16
16. Закон очувања енергије
Предложи бољи превод
Start 18-06-24
17
17. Маквеллов тоцак
Предложи бољи превод
Start 19-04-07
18
18. Момент инерције
Предложи бољи превод
Start 19-04-14
19
19. Трење и отпор ваздуха
Предложи бољи превод
Start 18-06-10
20
20. Њутново клатно
Предложи бољи превод
Start 18-01-11
21
21. Архимедов закон
Предложи бољи превод
Start 18-01-24
22
22. Картезијански гњурац
Предложи бољи превод
Start 18-05-31
23
23. Либела
Предложи бољи превод
Start 19-03-16
24
24. Закон спојених судова
Предложи бољи превод
Start 19-04-14
25
25. Притисак
Предложи бољи превод
Start 17-11-26
26
26. Пумпа
Предложи бољи превод
Start 17-12-02
27
27. Паскалов закон
Предложи бољи превод
Start 18-01-21
28
28. Бернулијева једначина
Предложи бољи превод
Start 19-03-26
29
29. Узгон
Предложи бољи превод
Start 18-03-03
30
30. Центар масе
Предложи бољи превод
Start 18-08-03
31
31. Стабилност тела 1
Предложи бољи превод
Start 18-03-14
32
32. Стабилност тела 2
Предложи бољи превод
Start 18-02-07
33
33. Стабилност тела 3
Предложи бољи превод
II. Гравитационо поље Предложи бољи превод
Start 19-04-15
34
1. Универзални закон гравитације
Предложи бољи превод
Start 19-04-15
35
2. Интензитет гравитационог поља
Предложи бољи превод
Start 19-04-15
36
3. Гравитационо поље
Предложи бољи превод
Start 17-11-23
37
4. Хомогено гравитационо поље
Предложи бољи превод
Start 19-04-15
38
5. Географске координате
Предложи бољи превод
Start 19-04-15
39
6. Убрзање Земљине теже
Предложи бољи превод
Start 18-06-07
40
7. Фукоово клатно
Предложи бољи превод
Start 19-01-04
41
8. Бестежинско стање
Предложи бољи превод
Start 17-11-25
42
9. Супер лифт
Предложи бољи превод
Start 19-04-15
43
10. Слободни пад
Предложи бољи превод
Start 17-11-26
44
11. Њутнова цев
Предложи бољи превод
Start 19-04-15
45
12. Хоризонтални хитац
Предложи бољи превод
Start 19-04-15
46
13. Хоризонтални хитац 2
Предложи бољи превод
Start 19-04-15
47
14. Слободни пад експеримент
Предложи бољи превод
Start 19-04-15
48
15. Истицање кроз отворе
Предложи бољи превод
Start 19-04-15
49
16. Вертикални хитац
Предложи бољи превод
Start 19-04-15
50
17. Коси хитац
Предложи бољи превод
Start 19-04-15
51
18. Коси хитац – граната
Предложи бољи превод
Start 18-06-27
52
19. Путања кретања небеског тела
Предложи бољи превод
Start 19-04-14
53
20. Њутнова топ
Предложи бољи превод
Start 19-04-14
54
21. Геостационарни сателит
Предложи бољи превод
Start 18-10-08
55
22. Први Кеплеров закон
Предложи бољи превод
Start 18-01-06
56
23. Други Кеплеров закон
Предложи бољи превод
Start 17-10-01
57
24. Трећи Кеплеров закон – унутрашњи планети
Предложи бољи превод
Start 18-07-02
58
25. Трећи Кеплеров закон – спољашње планете
Предложи бољи превод
Start 18-06-02
59
26. Сунчев систем
Предложи бољи превод
Start 18-06-05
60
27. Месечеве мене
Предложи бољи превод
Start 18-10-02
61
28. Сазвежђе
Предложи бољи превод
Start 18-10-14
62
29. Кеплерови закони
Предложи бољи превод
III. Механичке осцилације и таласи Предложи бољи превод
Start 18-01-18
63
1. Осцилатора
Предложи бољи превод
Start 18-03-06
64
2. Кружно кретање
Предложи бољи превод
Start 19-03-29
65
3. Хармонијско осциловање
Предложи бољи превод
Start 19-03-30
66
4. Слагање осцилација
Предложи бољи превод
Start 19-03-30
67
5. Слагање осцилација једнаких фреквенција
Предложи бољи превод
Start 19-03-30
68
6. Слагање осцилација блиских фреквенција
Предложи бољи превод
Start 19-03-30
69
7. Фаза осциловања
Предложи бољи превод
Start 18-06-10
70
8. Правоугаони сигнал
Предложи бољи превод
Start 18-03-20
71
9. Лисажуова крива
Предложи бољи превод
Start 19-03-30
72
10. Пригушене осцилације
Предложи бољи превод
Start 19-03-30
73
11. Принудне осцилације
Предложи бољи превод
Start 19-03-30
74
12. Математичко клатно
Предложи бољи превод
Start 18-07-02
75
13. Математичко клатно – Хеликоптер
Предложи бољи превод
Start 17-12-29
76
14. Хармонијски осцилатор
Предложи бољи превод
Start 18-06-10
77
15. Хармонијски осцилатор – Хеликоптер
Предложи бољи превод
Start 17-12-19
78
16. Спрегнути осцилатори
Предложи бољи превод
Start 19-03-30
79
17. Рефлексија
Предложи бољи превод
Start 19-03-30
80
18. Преламање
Предложи бољи превод
Start 17-11-27
81
19. Рефлексија на крају
Предложи бољи превод
Start 18-03-20
82
20. Стојећи талас
Предложи бољи превод
Start 17-12-30
83
21. Резонанција
Предложи бољи превод
Start 19-03-30
84
22. Брзина звука
Предложи бољи превод
Start 19-03-30
85
23. Доплеров ефекат
Предложи бољи превод
Start 19-03-30
86
24. Ударни талас
Предложи бољи превод
Start 18-02-01
87
25. Хајгенсов принцип
Предложи бољи превод
Start 18-06-10
88
26. Таласно клатно
Предложи бољи превод
Start 18-06-10
89
27. Стојећи талас
Предложи бољи превод
Start 18-06-10
90
28. Занимљив ефекат таласа клатном
Предложи бољи превод
Start 18-06-10
91
29. Таласна машина
Предложи бољи превод
Start 18-03-20
92
30. Талас
Предложи бољи превод
Start 18-07-30
93
31. Звук
Предложи бољи превод
IV. Молекуларна физика и термодинамика Предложи бољи превод
Start 18-02-10
94
1. Брауново кретање
Предложи бољи превод
Start 18-02-10
95
2. Дифузија
Предложи бољи превод
Start 18-03-20
96
3. Максвелова расподела брзина молекула
Предложи бољи превод
Start 17-12-05
97
4. Галилејев термометар
Предложи бољи превод
Start 19-04-13
98
5. Температурна скала
Предложи бољи превод
Start 19-04-13
99
6. Механички еквивалент топлоте
Предложи бољи превод
Start 18-05-10
100
7. Унутрашња енергија
Предложи бољи превод
Start 17-12-12
101
8. Пренос топлоте конвекцијом
Предложи бољи превод
Start 18-06-10
102
9. Пренос топлоте зрачењем
Предложи бољи превод
Start 17-12-12
103
10. Пренос топлоте кондукцијом
Предложи бољи превод
Start 19-04-13
104
11. Изотермски процес
Предложи бољи превод
Start 17-12-14
105
12. Изобарски процес
Предложи бољи превод
Start 17-12-16
106
13. Изохорски процес
Предложи бољи превод
Start 19-04-14
107
14. Адијабатски процес
Предложи бољи превод
Start 19-04-13
108
15. Карноов циклус
Предложи бољи превод
Start 18-08-02
109
16. Парна локомотива
Предложи бољи превод
Start 18-01-13
110
17. Двотактни мотор
Предложи бољи превод
Start 18-01-13
111
18. Четворотактни мотор
Предложи бољи превод
Start 18-01-14
112
19. Дизелов мотор
Предложи бољи превод
Start 18-01-14
113
20. Ванкелов мотор
Предложи бољи превод
Start 17-11-23
114
21. Перпетуум мобиле
Предложи бољи превод
Start 17-11-23
115
22. Перпетуум мобиле играчка
Предложи бољи превод
Start 17-11-25
116
23. Хладњак
Предложи бољи превод
Start 17-11-25
117
24. Капиларност
Предложи бољи превод
Start 19-04-13
118
25. Тачка кључања – Атмосферски притисак
Предложи бољи превод
Start 19-04-13
119
26. Тачка кључања – Апсолутна висина
Предложи бољи превод
Start 19-04-13
120
27. Атмосферски притисак – Апсолутна висина
Предложи бољи превод
Start 19-04-13
121
28. Земљина атмосфера
Предложи бољи превод
Start 19-04-13
122
29. Апсолутна влажност
Предложи бољи превод
Start 19-04-13
123
30. Релативна влажност
Предложи бољи превод
Start 19-04-13
124
31. Тачка росе
Предложи бољи превод
V. Електростатика Предложи бољи превод
Start 19-03-29
125
1. Ван де Графов генератор
Предложи бољи превод
Start 19-04-14
126
2. Електрично поље
Предложи бољи превод
Start 18-03-24
127
3. Електрична поља тачкастих наелектрисања
Предложи бољи превод
Start 19-04-14
128
4. Кондензатор
Предложи бољи превод
VI. Електрична струја Предложи бољи превод
Start 18-10-01
129
1. Електрична кола
Предложи бољи превод
Start 18-03-17
130
2. Омов закон
Предложи бољи превод
Start 18-03-15
131
3. Интерни отпор
Предложи бољи превод
Start 18-12-01
132
4. Кирхофови закони
Предложи бољи превод
Start 19-04-14
133
5. Електрични отпор
Предложи бољи превод
VII. Полупроводници Предложи бољи превод
Start 17-11-25
134
1. Термистор
Предложи бољи превод
Start 18-06-10
135
2. Фото-отпорник
Предложи бољи превод
Start 18-05-17
136
3. Силицијум
Предложи бољи превод
Start 18-05-14
137
4. Генерација и рекомбинација
Предложи бољи превод
Start 18-05-13
138
5. Чисти полупроводници
Предложи бољи превод
Start 18-05-19
139
6. Полупроводници
Предложи бољи превод
Start 18-01-03
140
7. Исправљач
Предложи бољи превод
VIII. Струја у течностима Предложи бољи превод
Start 18-05-07
141
1. Електролитичка дисоцијација
Предложи бољи превод
Start 18-05-06
142
2. Електролиза
Предложи бољи превод
Start 17-11-26
143
3. Десулфација
Предложи бољи превод
IX. Електрична струја у гасовима и вакууму Предложи бољи превод
Start 18-02-26
144
1. Јонизација – разелектрисање електроскопa
Предложи бољи превод
Start 17-12-19
145
2. Јонизација
Предложи бољи превод
Start 18-01-01
146
3. Струјно напонска карактеристика
Предложи бољи превод
Start 18-06-10
147
4. Електрични лук
Предложи бољи превод
Start 17-12-28
148
5. Румкорфов индуктор
Предложи бољи превод
Start 17-12-28
149
6. Катодни зраци
Предложи бољи превод
Start 18-01-01
150
7. Осцилоскоп
Предложи бољи превод
Start 17-12-30
151
8. Катодна цев – Малтешки крст
Предложи бољи превод
Start 17-12-31
152
9. Pražnjenje u razređenim gasovima
Предложи бољи превод
Start 17-12-31
153
10. Ватра светог Елма
Предложи бољи превод
Start 17-12-31
154
11. Тињалица,глим-ламба
Предложи бољи превод
Start 18-02-25
155
12. Флуоресцентна свјетиљка
Предложи бољи превод
Start 18-06-10
156
13. Заштита од гром
Предложи бољи превод
X. Магнетско поље Предложи бољи превод
Start 18-01-10
157
1. Магнет
Предложи бољи превод
Start 18-03-15
158
2. Феромагнетизам
Предложи бољи превод
Start 18-06-21
159
3. Правило десне руке
Предложи бољи превод
Start 17-12-21
160
4. Правило леве руке
Предложи бољи превод
Start 18-06-01
161
5. Електромагнетска индукција
Предложи бољи превод
Start 18-03-11
162
6. Ленцов закон
Предложи бољи превод
Start 18-05-20
163
7. Хелмхолц намотаји
Предложи бољи превод
XI. Наизменична струја Предложи бољи превод
Start 18-03-11
164
1. Алтернатор и динамо
Предложи бољи превод
Start 18-03-10
165
2. Трофазни генератор
Предложи бољи превод
Start 18-03-21
166
3. Редно РЛЦ коло
Предложи бољи превод
Start 18-03-21
167
4. Паралелно РЛЦ коло
Предложи бољи превод
Start 18-03-11
168
5. Трансформатор
Предложи бољи превод
XII. Оптика Предложи бољи превод
Start 19-04-14
169
1. Призма
Предложи бољи превод
Start 18-07-21
170
2. Суптрактивно и адитивно мешање боја
Предложи бољи превод
Start 18-06-24
171
3. Њутнов диск
Предложи бољи превод
Start 19-04-14
172
4. Иоунг двапут прорез интерференција
Предложи бољи превод
Start 18-06-10
173
5. Огледала
Предложи бољи превод
Start 19-04-14
174
6. Сочиво
Предложи бољи превод
Start 19-04-14
175
7. Сабирно сочиво
Предложи бољи превод
Start 19-04-14
176
8. Расипно сочиво
Предложи бољи превод
Start 18-03-25
177
9. Рефракција ока
Предложи бољи превод
Start 18-03-24
178
10. Акомодација ока
Предложи бољи превод
Start 18-03-26
179
11. Лупа
Предложи бољи превод
Start 18-03-25
180
12. Микроскоп
Предложи бољи превод
Start 18-03-27
181
13. Кеплеров (астрономски)телескоп
Предложи бољи превод
Start 18-03-27
182
14. Галилејев(холандски) телескоп
Предложи бољи превод
Start 19-04-14
183
15. Конкавна огледала
Предложи бољи превод
Start 19-04-14
184
16. Конвексно огледало
Предложи бољи превод
Start 18-03-28
185
17. Њутнов телескоп
Предложи бољи превод
Start 18-04-16
186
18. Светлосни флукс
Предложи бољи превод
Start 18-01-06
187
19. Јачина светлости
Предложи бољи превод
Start 18-04-16
188
20. Осветљеност
Предложи бољи превод
Start 18-04-14
189
21. Црно тело
Предложи бољи превод
Start 17-12-02
190
22. Црно тело – модел
Предложи бољи превод
Start 18-04-19
191
23. Фотоелектрични ефекат
Предложи бољи превод
Start 18-06-23
192
24. Електромагнетски таласи
Предложи бољи превод
Start 18-04-11
193
25. Поларизациони филтер
Предложи бољи превод
Start 18-06-10
194
26. Рендген цеви
Предложи бољи превод
XIII. Специјална теорија релативности Предложи бољи превод
Start 17-12-21
195
1. Мајкелсон-Морлијев експеримент
Предложи бољи превод
Start 17-12-17
196
2. Дилатација времен
Предложи бољи превод
Start 19-04-14
197
3. Контракција дужине
Предложи бољи превод
XIV. Атомска физика Предложи бољи превод
Start 18-01-28
198
1. Модели атома
Предложи бољи превод
Start 17-12-31
199
2. Радерфордово расејање
Предложи бољи превод
Start 18-06-10
200
3. Боров модел атома
Предложи бољи превод
Start 18-01-10
201
4. Спектроскоп
Предложи бољи превод
Start 17-12-04
202
5. Комптонов ефекат
Предложи бољи превод
Start 18-02-17
203
6. Франк Херцов експеримент
Предложи бољи превод
XV. Нуклеарна физика Предложи бољи превод
Start 17-12-31
204
1. Радиоактивност
Предложи бољи превод
Start 19-04-14
205
2. Закон радиоактивног распада
Предложи бољи превод
Start 18-05-12
206
3. Радиоактивни низови
Предложи бољи превод
Start 18-01-14
207
4. Нуклеарна реакција
Предложи бољи превод
XVI. Математика Предложи бољи превод
Start 18-09-16
208
1. Питагорина теорема
Предложи бољи превод
Start 19-04-08
209
2. Радиан
Предложи бољи превод
Start 19-04-13
210
3. Јединични круг
Предложи бољи превод
Start 18-07-26
211
4. Сабирање вектора
Предложи бољи превод
XVII. Ко сам ја Предложи бољи превод
Start 17-11-26
212
1. Наставник из Моравиа
Предложи бољи превод
 Windows Store Application for Windows Store is not possible,
because it does not support Adobe Air.