Fyzika ve škole (Android & iOS)


Предложи бољи превод Предложи бољи превод: www_sr.xml   sr.xml
Направи другу верзију језика Направи другу верзију језика : www_sr.xml   sr.xml
Download I. Механика Предложи бољи превод
Start 13-01-05
1
1. Косина
Предложи бољи превод
Start 15-01-06
2
2. Слагање сила
Предложи бољи превод
Start 13-11-19
3
3. Помично кљунасто мерило
Предложи бољи превод
Start 16-08-26
4
4. Микрометарски завртањ
Предложи бољи превод
Start 10-05-26
5
5. Кретање
Предложи бољи превод
Start 14-12-30
6
6. Непомични а епомични котур
Предложи бољи превод
Start 14-08-24
7
7. Котурача
Предложи бољи превод
Start 14-08-24
8
8. Полуга
Предложи бољи превод
Start 15-04-03
9
9. Prvi Njutnov zakon
Предложи бољи превод
Start 15-01-01
10
10. Други Њутнов закон
Предложи бољи превод
Start 15-03-27
11
11. Трећи Њутнов закон
Предложи бољи превод
Start 17-05-12
12
12. Механички рад
Предложи бољи превод
Start 15-08-10
13
13. Закон очувања енергије
YouTube
Предложи бољи превод
Start 17-01-08
14
14. Маквеллов тоцак
Предложи бољи превод
Start 14-05-16
15
15. Трење и отпор ваздуха
Предложи бољи превод
Start 14-12-31
16
16. Њутново клатно
Предложи бољи превод
Start 15-02-04
17
17. Архимедов закон
Предложи бољи превод
Start 15-04-23
18
18. Картезијански гњурац
Предложи бољи превод
Start 15-06-09
19
19. Либела
Предложи бољи превод
Start 17-05-31
20
20. Притисак
Предложи бољи превод
Start 16-11-26
21
21. Пумпа
Предложи бољи превод
Start 14-10-21
22
22. Паскалов закон
Предложи бољи превод
Start 14-12-08
23
23. Бернулијева једначина
Предложи бољи превод
Start 17-03-22
24
24. Центар масе
Предложи бољи превод
Start 17-02-15
25
25. Стабилност тела 1
Предложи бољи превод
Start 17-01-30
26
26. Стабилност тела 2
Предложи бољи превод
Start 17-02-28
27
27. Стабилност тела 3
Предложи бољи превод
Download II. Гравитационо поље Предложи бољи превод
Start 16-11-16
28
1. Универзални закон гравитације
Предложи бољи превод
Start 16-11-19
29
2. Интензитет гравитационог поља
Предложи бољи превод
Start 16-11-19
30
3. Гравитационо поље
Предложи бољи превод
Start 16-11-19
31
4. Хомогено гравитационо поље
Предложи бољи превод
Start 15-01-23
32
5. Географске координате
Предложи бољи превод
Start 10-05-26
33
6. Убрзање Земљине теже
Предложи бољи превод
Start 16-03-20
34
7. Фукоово клатно
Предложи бољи превод
Start 14-09-13
35
8. Бестежинско стање
Предложи бољи превод
Start 13-01-05
36
9. Супер лифт
Предложи бољи превод
Start 10-05-26
37
10. Слободни пад
Предложи бољи превод
Start 13-01-05
38
11. Њутнова цев
YouTube
Предложи бољи превод
Start 16-12-13
39
12. Хоризонтални хитац
Предложи бољи превод
Start 17-02-25
40
13. Хоризонтални хитац 2
Предложи бољи превод
Start 16-11-25
41
14. Слободни пад експеримент
Предложи бољи превод
Start 10-05-27
42
15. Истицање кроз отворе
Предложи бољи превод
Start 16-12-13
43
16. Вертикални хитац
Предложи бољи превод
Start 10-05-26
44
17. Коси хитац
Предложи бољи превод
Start 17-02-25
45
18. Коси хитац – граната
Предложи бољи превод
Start 17-01-07
46
19. Путања кретања небеског тела
Предложи бољи превод
Start 10-05-26
47
20. Њутнова топ
Предложи бољи превод
Start 10-05-27
48
21. Геостационарни сателит
Предложи бољи превод
Start 17-05-06
49
22. Први Кеплеров закон
Предложи бољи превод
Start 10-05-26
50
23. Други Кеплеров закон
Предложи бољи превод
Start 16-04-26
51
24. Трећи Кеплеров закон – унутрашњи планети
Предложи бољи превод
Start 16-04-26
52
25. Трећи Кеплеров закон – спољашње планете
Предложи бољи превод
Start 10-05-26
53
26. Сунчев систем
Предложи бољи превод
Start 10-05-26
54
27. Месечеве мене
Предложи бољи превод
Start 16-01-24
55
28. Сазвежђе
Предложи бољи превод
Start 16-02-22
56
29. Кеплерови закони
YouTube
Предложи бољи превод
Download III. Механичке осцилације и таласи Предложи бољи превод
Start 16-02-21
57
1. Осцилатора
Предложи бољи превод
Start 17-02-26
58
2. Кружно кретање
Предложи бољи превод
Start 16-12-29
59
3. Хармонијско осциловање
Предложи бољи превод
Start 15-11-14
60
4. Слагање осцилација
Предложи бољи превод
Start 15-10-23
61
5. Слагање осцилација једнаких фреквенција
Предложи бољи превод
Start 15-11-14
62
6. Слагање осцилација блиских фреквенција
Предложи бољи превод
Start 15-10-23
63
7. Фаза осциловања
Предложи бољи превод
Start 15-10-23
64
8. Правоугаони сигнал
Предложи бољи превод
Start 15-10-23
65
9. Лисажуова крива
Предложи бољи превод
Start 17-01-28
66
10. Пригушене осцилације
Предложи бољи превод
Start 15-12-10
67
11. Принудне осцилације
Предложи бољи превод
Start 15-10-23
68
12. Математичко клатно
Предложи бољи превод
Start 17-03-13
69
13. Математичко клатно – Хеликоптер
Предложи бољи превод
Start 15-10-23
70
14. Хармонијски осцилатор
Предложи бољи превод
Start 17-03-13
71
15. Хармонијски осцилатор – Хеликоптер
Предложи бољи превод
Start 13-01-05
72
16. Спрегнути осцилатори
Предложи бољи превод
Start 16-12-31
73
17. Рефлексија
Предложи бољи превод
Start 16-12-31
74
18. Преламање
Предложи бољи превод
Start 12-12-22
75
19. Рефлексија на крају
Предложи бољи превод
Start 15-12-10
76
20. Стојећи талас
Предложи бољи превод
Start 10-05-26
77
21. Резонанција
Предложи бољи превод
Start 10-05-26
78
22. Брзина звука
Предложи бољи превод
Start 13-06-01
79
23. Доплеров ефекат
Предложи бољи превод
Start 10-05-26
80
24. Ударни талас
Предложи бољи превод
Start 17-02-01
81
25. Хајгенсов принцип
Предложи бољи превод
Start 16-11-19
82
26. Таласно клатно
Предложи бољи превод
Start 16-11-19
83
27. Стојећи талас
Предложи бољи превод
Start 16-11-24
84
28. Занимљив ефекат таласа клатном
YouTube
Предложи бољи превод
Start 16-12-20
85
29. Таласна машина
Предложи бољи превод
Start 15-01-24
86
30. Талас
Предложи бољи превод
Start 13-06-10
87
31. Звук
Предложи бољи превод
Download IV. Молекуларна физика и термодинамика Предложи бољи превод
Start 17-02-10
88
1. Брауново кретање
Предложи бољи превод
Start 17-02-10
89
2. Дифузија
Предложи бољи превод
Start 15-01-23
90
3. Максвелова расподела брзина молекула
Предложи бољи превод
Start 13-01-05
91
4. Галилејев термометар
Предложи бољи превод
Start 10-05-26
92
5. Температурна скала
Предложи бољи превод
Start 16-06-19
93
6. Механички еквивалент топлоте
Предложи бољи превод
Start 17-05-10
94
7. Унутрашња енергија
Предложи бољи превод
Start 16-11-26
95
8. Пренос топлоте конвекцијом
Предложи бољи превод
Start 17-02-04
96
9. Пренос топлоте зрачењем
Предложи бољи превод
Start 12-12-30
97
10. Пренос топлоте кондукцијом
Предложи бољи превод
Start 10-05-26
98
11. Изотермски процес
Предложи бољи превод
Start 10-05-26
99
12. Изобарски процес
Предложи бољи превод
Start 16-12-16
100
13. Изохорски процес
Предложи бољи превод
Start 10-05-26
101
14. Адијабатски процес
Предложи бољи превод
Start 10-05-27
102
15. Карноов циклус
Предложи бољи превод
Start 13-08-27
103
16. Парна локомотива
Предложи бољи превод
Start 15-06-27
104
17. Двотактни мотор
Предложи бољи превод
Start 15-07-03
105
18. Четворотактни мотор
Предложи бољи превод
Start 15-07-08
106
19. Дизелов мотор
Предложи бољи превод
Start 15-07-08
107
20. Ванкелов мотор
Предложи бољи превод
Start 15-01-31
108
21. Перпетуум мобиле
Предложи бољи превод
Start 13-01-05
109
22. Перпетуум мобиле играчка
Предложи бољи превод
Start 14-04-07
110
23. Хладњак
Предложи бољи превод
Start 12-12-31
111
24. Капиларност
Предложи бољи превод
Start 17-06-25
112
25. Тачка кључања – Атмосферски притисак
Предложи бољи превод
Start 17-06-26
113
26. Тачка кључања – Апсолутна висина
Предложи бољи превод
Start 17-06-25
114
27. Атмосферски притисак – Апсолутна висина
Предложи бољи превод
Start 17-07-22
115
28. Земљина атмосфера
Предложи бољи превод
Start 17-01-02
116
29. Апсолутна влажност
Предложи бољи превод
Start 17-01-02
117
30. Релативна влажност
Предложи бољи превод
Start 17-01-02
118
31. Тачка росе
Предложи бољи превод
Download V. Електростатика Предложи бољи превод
Start 10-05-26
119
1. Електрично поље
Предложи бољи превод
Start 17-03-24
120
2. Електрична поља тачкастих наелектрисања
Предложи бољи превод
Start 16-06-03
121
3. Кондензатор
Предложи бољи превод
Download VI. Електрична струја Предложи бољи превод
Start 16-02-23
122
1. Електрична кола
Предложи бољи превод
Start 16-10-04
123
2. Омов закон
Предложи бољи превод
Start 17-03-15
124
3. Интерни отпор
Предложи бољи превод
Start 15-12-04
125
4. Кирхофови закони
Предложи бољи превод
Start 16-03-28
126
5. Електрични отпор
Предложи бољи превод
Download VII. Полупроводници Предложи бољи превод
Start 13-01-06
127
1. Термистор
Предложи бољи превод
Start 13-01-06
128
2. Фото-отпорник
Предложи бољи превод
Start 17-04-23
129
3. Силицијум
Предложи бољи превод
Start 17-05-05
130
4. Генерација и рекомбинација
Предложи бољи превод
Start 17-05-08
131
5. Чисти полупроводници
Предложи бољи превод
Start 17-05-18
132
6. Полупроводници
Предложи бољи превод
Start 13-01-11
133
7. Исправљач
Предложи бољи превод
Download VIII. Струја у течностима Предложи бољи превод
Start 16-08-18
134
1. Електролитичка дисоцијација
Предложи бољи превод
Start 16-09-20
135
2. Електролиза
Предложи бољи превод
Start 13-01-13
136
3. Десулфација
Предложи бољи превод
Download IX. Електрична струја у гасовима и вакууму Предложи бољи превод
Start 16-05-18
137
1. Јонизација – разелектрисање електроскопa
Предложи бољи превод
Start 13-01-13
138
2. Јонизација
Предложи бољи превод
Start 13-01-14
139
3. Струјно напонска карактеристика
Предложи бољи превод
Start 13-01-14
140
4. Електрични лук
Предложи бољи превод
Start 13-01-16
141
5. Румкорфов индуктор
Предложи бољи превод
Start 15-01-08
142
6. Катодни зраци
Предложи бољи превод
Start 10-05-26
143
7. Осцилоскоп
Предложи бољи превод
Start 13-01-16
144
8. Катодна цев – Малтешки крст
Предложи бољи превод
Start 13-11-19
145
9. Pražnjenje u razređenim gasovima
Предложи бољи превод
Start 13-01-16
146
10. Ватра светог Елма
Предложи бољи превод
Start 13-01-16
147
11. Тињалица,глим-ламба
Предложи бољи превод
Start 13-04-06
148
12. Флуоресцентна свјетиљка
Предложи бољи превод
Start 13-01-16
149
13. Заштита од гром
Предложи бољи превод
Download X. Магнетско поље Предложи бољи превод
Start 13-12-30
150
1. Магнет
Предложи бољи превод
Start 17-03-15
151
2. Феромагнетизам
Предложи бољи превод
Start 15-02-20
152
3. Правило десне руке
Предложи бољи превод
Start 16-12-21
153
4. Правило леве руке
Предложи бољи превод
Start 14-01-06
154
5. Електромагнетска индукција
Предложи бољи превод
Start 15-03-09
155
6. Ленцов закон
Предложи бољи превод
Start 16-03-06
156
7. Хелмхолц намотаји
Предложи бољи превод
Download XI. Наизменична струја Предложи бољи превод
Start 15-01-08
157
1. Алтернатор и динамо
Предложи бољи превод
Start 15-01-08
158
2. Трофазни генератор
Предложи бољи превод
Start 15-02-14
159
3. Редно РЛЦ коло
Предложи бољи превод
Start 15-02-14
160
4. Паралелно РЛЦ коло
Предложи бољи превод
Start 16-05-23
161
5. Трансформатор
Предложи бољи превод
Download XII. Оптика Предложи бољи превод
Start 13-04-08
162
1. Призма
Предложи бољи превод
Start 13-08-07
163
2. Суптрактивно и адитивно мешање боја
Предложи бољи превод
Start 13-08-09
164
3. Њутнов диск
Предложи бољи превод
Start 15-05-30
165
4. Иоунг двапут прорез интерференција
Предложи бољи превод
Start 14-02-02
166
5. Огледала
Предложи бољи превод
Start 13-04-16
167
6. Сочиво
Предложи бољи превод
Start 17-04-29
168
7. Сабирно сочиво
Предложи бољи превод
Start 17-04-29
169
8. Расипно сочиво
Предложи бољи превод
Start 13-05-12
170
9. Рефракција ока
Предложи бољи превод
Start 13-07-22
171
10. Акомодација ока
Предложи бољи превод
Start 13-08-05
172
11. Лупа
Предложи бољи превод
Start 13-08-21
173
12. Микроскоп
Предложи бољи превод
Start 13-09-13
174
13. Кеплеров (астрономски)телескоп
Предложи бољи превод
Start 13-09-13
175
14. Галилејев(холандски) телескоп
Предложи бољи превод
Start 17-04-29
176
15. Конкавна огледала
Предложи бољи превод
Start 17-04-29
177
16. Конвексно огледало
Предложи бољи превод
Start 13-09-22
178
17. Њутнов телескоп
Предложи бољи превод
Start 13-10-04
179
18. Светлосни флукс
Предложи бољи превод
Start 13-10-05
180
19. Јачина светлости
Предложи бољи превод
Start 14-05-16
181
20. Осветљеност
Предложи бољи превод
Start 13-10-14
182
21. Црно тело
Предложи бољи превод
Start 13-10-15
183
22. Црно тело – модел
Предложи бољи превод
Start 17-04-19
184
23. Фотоелектрични ефекат
Предложи бољи превод
Start 15-03-13
185
24. Електромагнетски таласи
Предложи бољи превод
Start 15-03-20
186
25. Поларизациони филтер
Предложи бољи превод
Start 15-08-22
187
26. Рендген цеви
Предложи бољи превод
Download XIII. Специјална теорија релативности Предложи бољи превод
Start 16-12-21
188
1. Мајкелсон-Морлијев експеримент
Предложи бољи превод
Start 13-01-26
189
2. Дилатација времен
Предложи бољи превод
Start 13-01-26
190
3. Контракција дужине
Предложи бољи превод
Download XIV. Атомска физика Предложи бољи превод
Start 14-09-13
191
1. Модели атома
Предложи бољи превод
Start 10-05-27
192
2. Радерфордово расејање
Предложи бољи превод
Start 10-05-26
193
3. Боров модел атома
Предложи бољи превод
Start 14-07-04
194
4. Спектроскоп
Предложи бољи превод
Start 15-09-01
195
5. Комптонов ефекат
Предложи бољи превод
Start 15-12-12
196
6. Франк Херцов експеримент
Предложи бољи превод
Download XV. Нуклеарна физика Предложи бољи превод
Start 15-01-08
197
1. Радиоактивност
Предложи бољи превод
Start 10-05-26
198
2. Закон радиоактивног распада
Предложи бољи превод
Start 14-09-13
199
3. Радиоактивни низови
Предложи бољи превод
Start 15-06-17
200
4. Нуклеарна реакција
Предложи бољи превод
Download XVI. Математика Предложи бољи превод
Start 16-12-23
201
1. Јединични круг
Предложи бољи превод
Start 15-05-27
202
2. Сабирање вектора
Предложи бољи превод
XVII. Ко сам ја Предложи бољи превод
Start 14-10-18
203
1. Наставник из Моравиа
Предложи бољи превод
HTML5: 180 (88.7 %)
FLASH: 23/203 (11.3 %)

 Windows Store Application for Windows Store is not possible,
because it does not support Adobe Air.