Fyzika ve škole (Android & iOS)


Предложи бољи превод Предложи бољи превод: www_sr.xml   sr.xml
Направи другу верзију језика Направи другу верзију језика : www_sr.xml   sr.xml

I. Механика Предложи бољи превод
Start 17-11-19
1
1. Косина
Предложи бољи превод
Start 18-01-07
2
2. Слагање сила
Предложи бољи превод
Start 17-12-15
3
3. Помично кљунасто мерило
Предложи бољи превод
Start 17-11-30
4
4. Микрометарски завртањ
Предложи бољи превод
Start 18-09-18
5
5. Кретање
Предложи бољи превод
Start 17-12-16
6
6. Непомични а епомични котур
Предложи бољи превод
Start 18-01-09
7
7. Котурача
Предложи бољи превод
Start 18-01-06
8
8. Полуга
Предложи бољи превод
Start 18-06-10
9
9. Prvi Njutnov zakon
Предложи бољи превод
Start 18-01-20
10
10. Други Њутнов закон
Предложи бољи превод
Start 17-11-27
11
11. Трећи Њутнов закон
Предложи бољи превод
Start 18-05-12
12
12. Механички рад
Предложи бољи превод
Start 18-02-16
13
13. Закон очувања енергије
Предложи бољи превод
Start 18-06-24
14
14. Маквеллов тоцак
Предложи бољи превод
Start 18-02-04
15
15. Трење и отпор ваздуха
Предложи бољи превод
Start 18-06-10
16
16. Њутново клатно
Предложи бољи превод
Start 18-01-11
17
17. Архимедов закон
Предложи бољи превод
Start 18-01-24
18
18. Картезијански гњурац
Предложи бољи превод
Start 18-05-31
19
19. Либела
Предложи бољи превод
Start 18-06-10
20
20. Притисак
Предложи бољи превод
Start 17-11-26
21
21. Пумпа
Предложи бољи превод
Start 17-12-02
22
22. Паскалов закон
Предложи бољи превод
Start 18-01-21
23
23. Бернулијева једначина
Предложи бољи превод
Start 18-03-03
24
24. Центар масе
Предложи бољи превод
Start 18-08-03
25
25. Стабилност тела 1
Предложи бољи превод
Start 18-03-14
26
26. Стабилност тела 2
Предложи бољи превод
Start 18-02-07
27
27. Стабилност тела 3
Предложи бољи превод
II. Гравитационо поље Предложи бољи превод
Start 17-11-23
28
1. Универзални закон гравитације
Предложи бољи превод
Start 17-11-30
29
2. Интензитет гравитационог поља
Предложи бољи превод
Start 17-11-23
30
3. Гравитационо поље
Предложи бољи превод
Start 17-11-23
31
4. Хомогено гравитационо поље
Предложи бољи превод
Start 18-06-02
32
5. Географске координате
Предложи бољи превод
Start 18-05-24
33
6. Убрзање Земљине теже
Предложи бољи превод
Start 18-06-07
34
7. Фукоово клатно
Предложи бољи превод
Start 17-11-19
35
8. Бестежинско стање
Предложи бољи превод
Start 17-11-25
36
9. Супер лифт
Предложи бољи превод
Start 18-10-09
37
10. Слободни пад
Предложи бољи превод
Start 17-11-26
38
11. Њутнова цев
Предложи бољи превод
Start 17-12-13
39
12. Хоризонтални хитац
Предложи бољи превод
Start 18-02-25
40
13. Хоризонтални хитац 2
Предложи бољи превод
Start 17-11-25
41
14. Слободни пад експеримент
Предложи бољи превод
Start 17-12-05
42
15. Истицање кроз отворе
Предложи бољи превод
Start 17-12-13
43
16. Вертикални хитац
Предложи бољи превод
Start 17-12-14
44
17. Коси хитац
Предложи бољи превод
Start 18-03-02
45
18. Коси хитац – граната
Предложи бољи превод
Start 18-06-27
46
19. Путања кретања небеског тела
Предложи бољи превод
Start 18-01-06
47
20. Њутнова топ
Предложи бољи превод
Start 18-05-27
48
21. Геостационарни сателит
Предложи бољи превод
Start 18-10-08
49
22. Први Кеплеров закон
Предложи бољи превод
Start 18-01-06
50
23. Други Кеплеров закон
Предложи бољи превод
Start 17-10-01
51
24. Трећи Кеплеров закон – унутрашњи планети
Предложи бољи превод
Start 18-07-02
52
25. Трећи Кеплеров закон – спољашње планете
Предложи бољи превод
Start 18-06-02
53
26. Сунчев систем
Предложи бољи превод
Start 18-06-05
54
27. Месечеве мене
Предложи бољи превод
Start 18-10-02
55
28. Сазвежђе
Предложи бољи превод
Start 18-10-14
56
29. Кеплерови закони
Предложи бољи превод
III. Механичке осцилације и таласи Предложи бољи превод
Start 18-01-18
57
1. Осцилатора
Предложи бољи превод
Start 18-03-06
58
2. Кружно кретање
Предложи бољи превод
Start 17-12-29
59
3. Хармонијско осциловање
Предложи бољи превод
Start 18-06-10
60
4. Слагање осцилација
Предложи бољи превод
Start 18-06-10
61
5. Слагање осцилација једнаких фреквенција
Предложи бољи превод
Start 18-06-10
62
6. Слагање осцилација блиских фреквенција
Предложи бољи превод
Start 17-12-28
63
7. Фаза осциловања
Предложи бољи превод
Start 18-06-10
64
8. Правоугаони сигнал
Предложи бољи превод
Start 18-03-20
65
9. Лисажуова крива
Предложи бољи превод
Start 18-01-27
66
10. Пригушене осцилације
Предложи бољи превод
Start 17-12-29
67
11. Принудне осцилације
Предложи бољи превод
Start 17-12-23
68
12. Математичко клатно
Предложи бољи превод
Start 18-07-02
69
13. Математичко клатно – Хеликоптер
Предложи бољи превод
Start 17-12-29
70
14. Хармонијски осцилатор
Предложи бољи превод
Start 18-06-10
71
15. Хармонијски осцилатор – Хеликоптер
Предложи бољи превод
Start 17-12-19
72
16. Спрегнути осцилатори
Предложи бољи превод
Start 17-12-31
73
17. Рефлексија
Предложи бољи превод
Start 17-12-31
74
18. Преламање
Предложи бољи превод
Start 17-11-27
75
19. Рефлексија на крају
Предложи бољи превод
Start 18-03-20
76
20. Стојећи талас
Предложи бољи превод
Start 17-12-30
77
21. Резонанција
Предложи бољи превод
Start 17-12-29
78
22. Брзина звука
Предложи бољи превод
Start 18-06-18
79
23. Доплеров ефекат
Предложи бољи превод
Start 17-12-29
80
24. Ударни талас
Предложи бољи превод
Start 18-02-01
81
25. Хајгенсов принцип
Предложи бољи превод
Start 18-06-10
82
26. Таласно клатно
Предложи бољи превод
Start 18-06-10
83
27. Стојећи талас
Предложи бољи превод
Start 18-06-10
84
28. Занимљив ефекат таласа клатном
Предложи бољи превод
Start 18-06-10
85
29. Таласна машина
Предложи бољи превод
Start 18-03-20
86
30. Талас
Предложи бољи превод
Start 18-07-30
87
31. Звук
Предложи бољи превод
IV. Молекуларна физика и термодинамика Предложи бољи превод
Start 18-02-10
88
1. Брауново кретање
Предложи бољи превод
Start 18-02-10
89
2. Дифузија
Предложи бољи превод
Start 18-03-20
90
3. Максвелова расподела брзина молекула
Предложи бољи превод
Start 17-12-05
91
4. Галилејев термометар
Предложи бољи превод
Start 17-12-03
92
5. Температурна скала
Предложи бољи превод
Start 18-02-04
93
6. Механички еквивалент топлоте
Предложи бољи превод
Start 18-05-10
94
7. Унутрашња енергија
Предложи бољи превод
Start 17-12-12
95
8. Пренос топлоте конвекцијом
Предложи бољи превод
Start 18-06-10
96
9. Пренос топлоте зрачењем
Предложи бољи превод
Start 17-12-12
97
10. Пренос топлоте кондукцијом
Предложи бољи превод
Start 17-12-14
98
11. Изотермски процес
Предложи бољи превод
Start 17-12-14
99
12. Изобарски процес
Предложи бољи превод
Start 17-12-16
100
13. Изохорски процес
Предложи бољи превод
Start 17-12-16
101
14. Адијабатски процес
Предложи бољи превод
Start 18-02-01
102
15. Карноов циклус
Предложи бољи превод
Start 18-08-02
103
16. Парна локомотива
Предложи бољи превод
Start 18-01-13
104
17. Двотактни мотор
Предложи бољи превод
Start 18-01-13
105
18. Четворотактни мотор
Предложи бољи превод
Start 18-01-14
106
19. Дизелов мотор
Предложи бољи превод
Start 18-01-14
107
20. Ванкелов мотор
Предложи бољи превод
Start 17-11-23
108
21. Перпетуум мобиле
Предложи бољи превод
Start 17-11-23
109
22. Перпетуум мобиле играчка
Предложи бољи превод
Start 17-11-25
110
23. Хладњак
Предложи бољи превод
Start 17-11-25
111
24. Капиларност
Предложи бољи превод
Start 18-01-03
112
25. Тачка кључања – Атмосферски притисак
Предложи бољи превод
Start 18-01-03
113
26. Тачка кључања – Апсолутна висина
Предложи бољи превод
Start 18-01-03
114
27. Атмосферски притисак – Апсолутна висина
Предложи бољи превод
Start 18-06-10
115
28. Земљина атмосфера
Предложи бољи превод
Start 18-01-02
116
29. Апсолутна влажност
Предложи бољи превод
Start 18-01-02
117
30. Релативна влажност
Предложи бољи превод
Start 18-01-02
118
31. Тачка росе
Предложи бољи превод
V. Електростатика Предложи бољи превод
Start 18-03-18
119
1. Електрично поље
Предложи бољи превод
Start 18-03-24
120
2. Електрична поља тачкастих наелектрисања
Предложи бољи превод
Start 18-06-10
121
3. Кондензатор
Предложи бољи превод
VI. Електрична струја Предложи бољи превод
Start 18-10-01
122
1. Електрична кола
Предложи бољи превод
Start 18-03-17
123
2. Омов закон
Предложи бољи превод
Start 18-03-15
124
3. Интерни отпор
Предложи бољи превод
Start 18-09-04
125
4. Кирхофови закони
Предложи бољи превод
Start 18-03-20
126
5. Електрични отпор
Предложи бољи превод
VII. Полупроводници Предложи бољи превод
Start 17-11-25
127
1. Термистор
Предложи бољи превод
Start 18-06-10
128
2. Фото-отпорник
Предложи бољи превод
Start 18-05-17
129
3. Силицијум
Предложи бољи превод
Start 18-05-14
130
4. Генерација и рекомбинација
Предложи бољи превод
Start 18-05-13
131
5. Чисти полупроводници
Предложи бољи превод
Start 18-05-19
132
6. Полупроводници
Предложи бољи превод
Start 18-01-03
133
7. Исправљач
Предложи бољи превод
VIII. Струја у течностима Предложи бољи превод
Start 18-05-07
134
1. Електролитичка дисоцијација
Предложи бољи превод
Start 18-05-06
135
2. Електролиза
Предложи бољи превод
Start 17-11-26
136
3. Десулфација
Предложи бољи превод
IX. Електрична струја у гасовима и вакууму Предложи бољи превод
Start 18-02-26
137
1. Јонизација – разелектрисање електроскопa
Предложи бољи превод
Start 17-12-19
138
2. Јонизација
Предложи бољи превод
Start 18-01-01
139
3. Струјно напонска карактеристика
Предложи бољи превод
Start 18-06-10
140
4. Електрични лук
Предложи бољи превод
Start 17-12-28
141
5. Румкорфов индуктор
Предложи бољи превод
Start 17-12-28
142
6. Катодни зраци
Предложи бољи превод
Start 18-01-01
143
7. Осцилоскоп
Предложи бољи превод
Start 17-12-30
144
8. Катодна цев – Малтешки крст
Предложи бољи превод
Start 17-12-31
145
9. Pražnjenje u razređenim gasovima
Предложи бољи превод
Start 17-12-31
146
10. Ватра светог Елма
Предложи бољи превод
Start 17-12-31
147
11. Тињалица,глим-ламба
Предложи бољи превод
Start 18-02-25
148
12. Флуоресцентна свјетиљка
Предложи бољи превод
Start 18-06-10
149
13. Заштита од гром
Предложи бољи превод
X. Магнетско поље Предложи бољи превод
Start 18-01-10
150
1. Магнет
Предложи бољи превод
Start 18-03-15
151
2. Феромагнетизам
Предложи бољи превод
Start 18-06-21
152
3. Правило десне руке
Предложи бољи превод
Start 17-12-21
153
4. Правило леве руке
Предложи бољи превод
Start 18-06-01
154
5. Електромагнетска индукција
Предложи бољи превод
Start 18-03-11
155
6. Ленцов закон
Предложи бољи превод
Start 18-05-20
156
7. Хелмхолц намотаји
Предложи бољи превод
XI. Наизменична струја Предложи бољи превод
Start 18-03-11
157
1. Алтернатор и динамо
Предложи бољи превод
Start 18-03-10
158
2. Трофазни генератор
Предложи бољи превод
Start 18-03-21
159
3. Редно РЛЦ коло
Предложи бољи превод
Start 18-03-21
160
4. Паралелно РЛЦ коло
Предложи бољи превод
Start 18-03-11
161
5. Трансформатор
Предложи бољи превод
XII. Оптика Предложи бољи превод
Start 18-03-22
162
1. Призма
Предложи бољи превод
Start 18-07-21
163
2. Суптрактивно и адитивно мешање боја
Предложи бољи превод
Start 18-06-24
164
3. Њутнов диск
Предложи бољи превод
Start 18-05-29
165
4. Иоунг двапут прорез интерференција
Предложи бољи превод
Start 18-06-10
166
5. Огледала
Предложи бољи превод
Start 18-03-23
167
6. Сочиво
Предложи бољи превод
Start 18-04-29
168
7. Сабирно сочиво
Предложи бољи превод
Start 18-04-29
169
8. Расипно сочиво
Предложи бољи превод
Start 18-03-25
170
9. Рефракција ока
Предложи бољи превод
Start 18-03-24
171
10. Акомодација ока
Предложи бољи превод
Start 18-03-26
172
11. Лупа
Предложи бољи превод
Start 18-03-25
173
12. Микроскоп
Предложи бољи превод
Start 18-03-27
174
13. Кеплеров (астрономски)телескоп
Предложи бољи превод
Start 18-03-27
175
14. Галилејев(холандски) телескоп
Предложи бољи превод
Start 18-07-15
176
15. Конкавна огледала
Предложи бољи превод
Start 18-07-15
177
16. Конвексно огледало
Предложи бољи превод
Start 18-03-28
178
17. Њутнов телескоп
Предложи бољи превод
Start 18-04-16
179
18. Светлосни флукс
Предложи бољи превод
Start 18-01-06
180
19. Јачина светлости
Предложи бољи превод
Start 18-04-16
181
20. Осветљеност
Предложи бољи превод
Start 18-04-14
182
21. Црно тело
Предложи бољи превод
Start 17-12-02
183
22. Црно тело – модел
Предложи бољи превод
Start 18-04-19
184
23. Фотоелектрични ефекат
Предложи бољи превод
Start 18-06-23
185
24. Електромагнетски таласи
Предложи бољи превод
Start 18-04-11
186
25. Поларизациони филтер
Предложи бољи превод
Start 18-06-10
187
26. Рендген цеви
Предложи бољи превод
XIII. Специјална теорија релативности Предложи бољи превод
Start 17-12-21
188
1. Мајкелсон-Морлијев експеримент
Предложи бољи превод
Start 17-12-17
189
2. Дилатација времен
Предложи бољи превод
Start 17-12-19
190
3. Контракција дужине
Предложи бољи превод
XIV. Атомска физика Предложи бољи превод
Start 18-01-28
191
1. Модели атома
Предложи бољи превод
Start 17-12-31
192
2. Радерфордово расејање
Предложи бољи превод
Start 18-06-10
193
3. Боров модел атома
Предложи бољи превод
Start 18-01-10
194
4. Спектроскоп
Предложи бољи превод
Start 17-12-04
195
5. Комптонов ефекат
Предложи бољи превод
Start 18-02-17
196
6. Франк Херцов експеримент
Предложи бољи превод
XV. Нуклеарна физика Предложи бољи превод
Start 17-12-31
197
1. Радиоактивност
Предложи бољи превод
Start 18-01-21
198
2. Закон радиоактивног распада
Предложи бољи превод
Start 18-05-12
199
3. Радиоактивни низови
Предложи бољи превод
Start 18-01-14
200
4. Нуклеарна реакција
Предложи бољи превод
XVI. Математика Предложи бољи превод
Start 18-09-16
201
1. Питагорина теорема
Предложи бољи превод
Start 18-09-26
202
2. Радиан
Предложи бољи превод
Start 17-12-22
203
3. Јединични круг
Предложи бољи превод
Start 18-07-26
204
4. Сабирање вектора
Предложи бољи превод
XVII. Ко сам ја Предложи бољи превод
Start 17-11-26
205
1. Наставник из Моравиа
Предложи бољи превод
 Windows Store Application for Windows Store is not possible,
because it does not support Adobe Air.