Fyzika ve škole (Android & iOS)


Предложи бољи превод Предложи бољи превод: www_sr.xml   sr.xml
Направи другу верзију језика Направи другу верзију језика : www_sr.xml   sr.xml

I. Механика Предложи бољи превод
Start 17-11-19
1
1. Косина
Предложи бољи превод
Start 18-01-07
2
2. Слагање сила
Предложи бољи превод
Start 17-12-15
3
3. Помично кљунасто мерило
Предложи бољи превод
Start 17-11-30
4
4. Микрометарски завртањ
Предложи бољи превод
Start 18-09-18
5
5. Кретање
Предложи бољи превод
Start 18-11-22
6
6. Равномерно кружно кретање
Предложи бољи превод
Start 17-12-16
7
7. Непомични а епомични котур
Предложи бољи превод
Start 18-01-09
8
8. Котурача
Предложи бољи превод
Start 18-01-06
9
9. Полуга
Предложи бољи превод
Start 18-06-10
10
10. Prvi Njutnov zakon
Предложи бољи превод
Start 18-01-20
11
11. Други Њутнов закон
Предложи бољи превод
Start 17-11-27
12
12. Трећи Њутнов закон
Предложи бољи превод
Start 18-05-12
13
13. Механички рад
Предложи бољи превод
Start 18-12-27
14
14. Еластични судари
Предложи бољи превод
Start 18-12-27
15
15. Нееластични судари
Предложи бољи превод
Start 18-02-16
16
16. Закон очувања енергије
Предложи бољи превод
Start 18-06-24
17
17. Маквеллов тоцак
Предложи бољи превод
Start 18-02-04
18
18. Трење и отпор ваздуха
Предложи бољи превод
Start 18-06-10
19
19. Њутново клатно
Предложи бољи превод
Start 18-01-11
20
20. Архимедов закон
Предложи бољи превод
Start 18-01-24
21
21. Картезијански гњурац
Предложи бољи превод
Start 18-05-31
22
22. Либела
Предложи бољи превод
Start 18-06-10
23
23. Притисак
Предложи бољи превод
Start 17-11-26
24
24. Пумпа
Предложи бољи превод
Start 17-12-02
25
25. Паскалов закон
Предложи бољи превод
Start 18-01-21
26
26. Бернулијева једначина
Предложи бољи превод
Start 18-03-03
27
27. Центар масе
Предложи бољи превод
Start 18-08-03
28
28. Стабилност тела 1
Предложи бољи превод
Start 18-03-14
29
29. Стабилност тела 2
Предложи бољи превод
Start 18-02-07
30
30. Стабилност тела 3
Предложи бољи превод
II. Гравитационо поље Предложи бољи превод
Start 17-11-23
31
1. Универзални закон гравитације
Предложи бољи превод
Start 17-11-30
32
2. Интензитет гравитационог поља
Предложи бољи превод
Start 17-11-23
33
3. Гравитационо поље
Предложи бољи превод
Start 17-11-23
34
4. Хомогено гравитационо поље
Предложи бољи превод
Start 18-06-02
35
5. Географске координате
Предложи бољи превод
Start 18-05-24
36
6. Убрзање Земљине теже
Предложи бољи превод
Start 18-06-07
37
7. Фукоово клатно
Предложи бољи превод
Start 19-01-04
38
8. Бестежинско стање
Предложи бољи превод
Start 17-11-25
39
9. Супер лифт
Предложи бољи превод
Start 18-10-09
40
10. Слободни пад
Предложи бољи превод
Start 17-11-26
41
11. Њутнова цев
Предложи бољи превод
Start 17-12-13
42
12. Хоризонтални хитац
Предложи бољи превод
Start 18-02-25
43
13. Хоризонтални хитац 2
Предложи бољи превод
Start 17-11-25
44
14. Слободни пад експеримент
Предложи бољи превод
Start 17-12-05
45
15. Истицање кроз отворе
Предложи бољи превод
Start 17-12-13
46
16. Вертикални хитац
Предложи бољи превод
Start 17-12-14
47
17. Коси хитац
Предложи бољи превод
Start 18-03-02
48
18. Коси хитац – граната
Предложи бољи превод
Start 18-06-27
49
19. Путања кретања небеског тела
Предложи бољи превод
Start 18-01-06
50
20. Њутнова топ
Предложи бољи превод
Start 18-05-27
51
21. Геостационарни сателит
Предложи бољи превод
Start 18-10-08
52
22. Први Кеплеров закон
Предложи бољи превод
Start 18-01-06
53
23. Други Кеплеров закон
Предложи бољи превод
Start 17-10-01
54
24. Трећи Кеплеров закон – унутрашњи планети
Предложи бољи превод
Start 18-07-02
55
25. Трећи Кеплеров закон – спољашње планете
Предложи бољи превод
Start 18-06-02
56
26. Сунчев систем
Предложи бољи превод
Start 18-06-05
57
27. Месечеве мене
Предложи бољи превод
Start 18-10-02
58
28. Сазвежђе
Предложи бољи превод
Start 18-10-14
59
29. Кеплерови закони
Предложи бољи превод
III. Механичке осцилације и таласи Предложи бољи превод
Start 18-01-18
60
1. Осцилатора
Предложи бољи превод
Start 18-03-06
61
2. Кружно кретање
Предложи бољи превод
Start 17-12-29
62
3. Хармонијско осциловање
Предложи бољи превод
Start 18-06-10
63
4. Слагање осцилација
Предложи бољи превод
Start 18-06-10
64
5. Слагање осцилација једнаких фреквенција
Предложи бољи превод
Start 18-06-10
65
6. Слагање осцилација блиских фреквенција
Предложи бољи превод
Start 17-12-28
66
7. Фаза осциловања
Предложи бољи превод
Start 18-06-10
67
8. Правоугаони сигнал
Предложи бољи превод
Start 18-03-20
68
9. Лисажуова крива
Предложи бољи превод
Start 18-01-27
69
10. Пригушене осцилације
Предложи бољи превод
Start 17-12-29
70
11. Принудне осцилације
Предложи бољи превод
Start 17-12-23
71
12. Математичко клатно
Предложи бољи превод
Start 18-07-02
72
13. Математичко клатно – Хеликоптер
Предложи бољи превод
Start 17-12-29
73
14. Хармонијски осцилатор
Предложи бољи превод
Start 18-06-10
74
15. Хармонијски осцилатор – Хеликоптер
Предложи бољи превод
Start 17-12-19
75
16. Спрегнути осцилатори
Предложи бољи превод
Start 17-12-31
76
17. Рефлексија
Предложи бољи превод
Start 17-12-31
77
18. Преламање
Предложи бољи превод
Start 17-11-27
78
19. Рефлексија на крају
Предложи бољи превод
Start 18-03-20
79
20. Стојећи талас
Предложи бољи превод
Start 17-12-30
80
21. Резонанција
Предложи бољи превод
Start 17-12-29
81
22. Брзина звука
Предложи бољи превод
Start 18-06-18
82
23. Доплеров ефекат
Предложи бољи превод
Start 17-12-29
83
24. Ударни талас
Предложи бољи превод
Start 18-02-01
84
25. Хајгенсов принцип
Предложи бољи превод
Start 18-06-10
85
26. Таласно клатно
Предложи бољи превод
Start 18-06-10
86
27. Стојећи талас
Предложи бољи превод
Start 18-06-10
87
28. Занимљив ефекат таласа клатном
Предложи бољи превод
Start 18-06-10
88
29. Таласна машина
Предложи бољи превод
Start 18-03-20
89
30. Талас
Предложи бољи превод
Start 18-07-30
90
31. Звук
Предложи бољи превод
IV. Молекуларна физика и термодинамика Предложи бољи превод
Start 18-02-10
91
1. Брауново кретање
Предложи бољи превод
Start 18-02-10
92
2. Дифузија
Предложи бољи превод
Start 18-03-20
93
3. Максвелова расподела брзина молекула
Предложи бољи превод
Start 17-12-05
94
4. Галилејев термометар
Предложи бољи превод
Start 17-12-03
95
5. Температурна скала
Предложи бољи превод
Start 18-02-04
96
6. Механички еквивалент топлоте
Предложи бољи превод
Start 18-05-10
97
7. Унутрашња енергија
Предложи бољи превод
Start 17-12-12
98
8. Пренос топлоте конвекцијом
Предложи бољи превод
Start 18-06-10
99
9. Пренос топлоте зрачењем
Предложи бољи превод
Start 17-12-12
100
10. Пренос топлоте кондукцијом
Предложи бољи превод
Start 17-12-14
101
11. Изотермски процес
Предложи бољи превод
Start 17-12-14
102
12. Изобарски процес
Предложи бољи превод
Start 17-12-16
103
13. Изохорски процес
Предложи бољи превод
Start 17-12-16
104
14. Адијабатски процес
Предложи бољи превод
Start 18-02-01
105
15. Карноов циклус
Предложи бољи превод
Start 18-08-02
106
16. Парна локомотива
Предложи бољи превод
Start 18-01-13
107
17. Двотактни мотор
Предложи бољи превод
Start 18-01-13
108
18. Четворотактни мотор
Предложи бољи превод
Start 18-01-14
109
19. Дизелов мотор
Предложи бољи превод
Start 18-01-14
110
20. Ванкелов мотор
Предложи бољи превод
Start 17-11-23
111
21. Перпетуум мобиле
Предложи бољи превод
Start 17-11-23
112
22. Перпетуум мобиле играчка
Предложи бољи превод
Start 17-11-25
113
23. Хладњак
Предложи бољи превод
Start 17-11-25
114
24. Капиларност
Предложи бољи превод
Start 18-01-03
115
25. Тачка кључања – Атмосферски притисак
Предложи бољи превод
Start 18-01-03
116
26. Тачка кључања – Апсолутна висина
Предложи бољи превод
Start 18-01-03
117
27. Атмосферски притисак – Апсолутна висина
Предложи бољи превод
Start 18-06-10
118
28. Земљина атмосфера
Предложи бољи превод
Start 18-01-02
119
29. Апсолутна влажност
Предложи бољи превод
Start 18-01-02
120
30. Релативна влажност
Предложи бољи превод
Start 18-01-02
121
31. Тачка росе
Предложи бољи превод
V. Електростатика Предложи бољи превод
Start 18-03-18
122
1. Електрично поље
Предложи бољи превод
Start 18-03-24
123
2. Електрична поља тачкастих наелектрисања
Предложи бољи превод
Start 18-06-10
124
3. Кондензатор
Предложи бољи превод
VI. Електрична струја Предложи бољи превод
Start 18-10-01
125
1. Електрична кола
Предложи бољи превод
Start 18-03-17
126
2. Омов закон
Предложи бољи превод
Start 18-03-15
127
3. Интерни отпор
Предложи бољи превод
Start 18-12-01
128
4. Кирхофови закони
Предложи бољи превод
Start 18-03-20
129
5. Електрични отпор
Предложи бољи превод
VII. Полупроводници Предложи бољи превод
Start 17-11-25
130
1. Термистор
Предложи бољи превод
Start 18-06-10
131
2. Фото-отпорник
Предложи бољи превод
Start 18-05-17
132
3. Силицијум
Предложи бољи превод
Start 18-05-14
133
4. Генерација и рекомбинација
Предложи бољи превод
Start 18-05-13
134
5. Чисти полупроводници
Предложи бољи превод
Start 18-05-19
135
6. Полупроводници
Предложи бољи превод
Start 18-01-03
136
7. Исправљач
Предложи бољи превод
VIII. Струја у течностима Предложи бољи превод
Start 18-05-07
137
1. Електролитичка дисоцијација
Предложи бољи превод
Start 18-05-06
138
2. Електролиза
Предложи бољи превод
Start 17-11-26
139
3. Десулфација
Предложи бољи превод
IX. Електрична струја у гасовима и вакууму Предложи бољи превод
Start 18-02-26
140
1. Јонизација – разелектрисање електроскопa
Предложи бољи превод
Start 17-12-19
141
2. Јонизација
Предложи бољи превод
Start 18-01-01
142
3. Струјно напонска карактеристика
Предложи бољи превод
Start 18-06-10
143
4. Електрични лук
Предложи бољи превод
Start 17-12-28
144
5. Румкорфов индуктор
Предложи бољи превод
Start 17-12-28
145
6. Катодни зраци
Предложи бољи превод
Start 18-01-01
146
7. Осцилоскоп
Предложи бољи превод
Start 17-12-30
147
8. Катодна цев – Малтешки крст
Предложи бољи превод
Start 17-12-31
148
9. Pražnjenje u razređenim gasovima
Предложи бољи превод
Start 17-12-31
149
10. Ватра светог Елма
Предложи бољи превод
Start 17-12-31
150
11. Тињалица,глим-ламба
Предложи бољи превод
Start 18-02-25
151
12. Флуоресцентна свјетиљка
Предложи бољи превод
Start 18-06-10
152
13. Заштита од гром
Предложи бољи превод
X. Магнетско поље Предложи бољи превод
Start 18-01-10
153
1. Магнет
Предложи бољи превод
Start 18-03-15
154
2. Феромагнетизам
Предложи бољи превод
Start 18-06-21
155
3. Правило десне руке
Предложи бољи превод
Start 17-12-21
156
4. Правило леве руке
Предложи бољи превод
Start 18-06-01
157
5. Електромагнетска индукција
Предложи бољи превод
Start 18-03-11
158
6. Ленцов закон
Предложи бољи превод
Start 18-05-20
159
7. Хелмхолц намотаји
Предложи бољи превод
XI. Наизменична струја Предложи бољи превод
Start 18-03-11
160
1. Алтернатор и динамо
Предложи бољи превод
Start 18-03-10
161
2. Трофазни генератор
Предложи бољи превод
Start 18-03-21
162
3. Редно РЛЦ коло
Предложи бољи превод
Start 18-03-21
163
4. Паралелно РЛЦ коло
Предложи бољи превод
Start 18-03-11
164
5. Трансформатор
Предложи бољи превод
XII. Оптика Предложи бољи превод
Start 18-03-22
165
1. Призма
Предложи бољи превод
Start 18-07-21
166
2. Суптрактивно и адитивно мешање боја
Предложи бољи превод
Start 18-06-24
167
3. Њутнов диск
Предложи бољи превод
Start 18-05-29
168
4. Иоунг двапут прорез интерференција
Предложи бољи превод
Start 18-06-10
169
5. Огледала
Предложи бољи превод
Start 18-03-23
170
6. Сочиво
Предложи бољи превод
Start 18-04-29
171
7. Сабирно сочиво
Предложи бољи превод
Start 18-12-05
172
8. Расипно сочиво
Предложи бољи превод
Start 18-03-25
173
9. Рефракција ока
Предложи бољи превод
Start 18-03-24
174
10. Акомодација ока
Предложи бољи превод
Start 18-03-26
175
11. Лупа
Предложи бољи превод
Start 18-03-25
176
12. Микроскоп
Предложи бољи превод
Start 18-03-27
177
13. Кеплеров (астрономски)телескоп
Предложи бољи превод
Start 18-03-27
178
14. Галилејев(холандски) телескоп
Предложи бољи превод
Start 18-07-15
179
15. Конкавна огледала
Предложи бољи превод
Start 18-07-15
180
16. Конвексно огледало
Предложи бољи превод
Start 18-03-28
181
17. Њутнов телескоп
Предложи бољи превод
Start 18-04-16
182
18. Светлосни флукс
Предложи бољи превод
Start 18-01-06
183
19. Јачина светлости
Предложи бољи превод
Start 18-04-16
184
20. Осветљеност
Предложи бољи превод
Start 18-04-14
185
21. Црно тело
Предложи бољи превод
Start 17-12-02
186
22. Црно тело – модел
Предложи бољи превод
Start 18-04-19
187
23. Фотоелектрични ефекат
Предложи бољи превод
Start 18-06-23
188
24. Електромагнетски таласи
Предложи бољи превод
Start 18-04-11
189
25. Поларизациони филтер
Предложи бољи превод
Start 18-06-10
190
26. Рендген цеви
Предложи бољи превод
XIII. Специјална теорија релативности Предложи бољи превод
Start 17-12-21
191
1. Мајкелсон-Морлијев експеримент
Предложи бољи превод
Start 17-12-17
192
2. Дилатација времен
Предложи бољи превод
Start 17-12-19
193
3. Контракција дужине
Предложи бољи превод
XIV. Атомска физика Предложи бољи превод
Start 18-01-28
194
1. Модели атома
Предложи бољи превод
Start 17-12-31
195
2. Радерфордово расејање
Предложи бољи превод
Start 18-06-10
196
3. Боров модел атома
Предложи бољи превод
Start 18-01-10
197
4. Спектроскоп
Предложи бољи превод
Start 17-12-04
198
5. Комптонов ефекат
Предложи бољи превод
Start 18-02-17
199
6. Франк Херцов експеримент
Предложи бољи превод
XV. Нуклеарна физика Предложи бољи превод
Start 17-12-31
200
1. Радиоактивност
Предложи бољи превод
Start 18-01-21
201
2. Закон радиоактивног распада
Предложи бољи превод
Start 18-05-12
202
3. Радиоактивни низови
Предложи бољи превод
Start 18-01-14
203
4. Нуклеарна реакција
Предложи бољи превод
XVI. Математика Предложи бољи превод
Start 18-09-16
204
1. Питагорина теорема
Предложи бољи превод
Start 18-09-26
205
2. Радиан
Предложи бољи превод
Start 17-12-22
206
3. Јединични круг
Предложи бољи превод
Start 18-07-26
207
4. Сабирање вектора
Предложи бољи превод
XVII. Ко сам ја Предложи бољи превод
Start 17-11-26
208
1. Наставник из Моравиа
Предложи бољи превод
 Windows Store Application for Windows Store is not possible,
because it does not support Adobe Air.