Fyzika ve škole (Android & iOS)


Запропонувати кращий переклад Запропонувати кращий переклад: www_ua.xml   ua.xml
Створити іншою мовою Створити іншою мовою: www_ua.xml   ua.xml

I. Механіка Запропонувати кращий переклад
Start 17-11-19
1
1. Похила площина
Запропонувати кращий переклад
Start 18-01-07
2
2. Паралелограм сил
Запропонувати кращий переклад
Start 17-12-15
3
3. Штангенциркуль
Запропонувати кращий переклад
Start 17-11-30
4
4. Мікрометр
Запропонувати кращий переклад
Start 18-09-18
5
5. Рух
Запропонувати кращий переклад
Start 17-12-16
6
6. Схеми блоків
Запропонувати кращий переклад
Start 18-01-09
7
7. Поліспаст
Запропонувати кращий переклад
Start 18-01-06
8
8. Умова рівноваги важеля
Запропонувати кращий переклад
Start 18-06-10
9
9. Перший закон Ньютона
Запропонувати кращий переклад
Start 18-01-20
10
10. Другий закон Ньютона
Запропонувати кращий переклад
Start 17-11-27
11
11. Третій закон Ньютона
Запропонувати кращий переклад
Start 18-05-12
12
12. Механічна робота
Запропонувати кращий переклад
Start 18-02-16
13
13. Закон збереження енергії
Запропонувати кращий переклад
Start 18-06-24
14
14. Маятник Максвелла
Запропонувати кращий переклад
Start 18-02-04
15
15. Сила тертя і опору повітря
Запропонувати кращий переклад
Start 18-06-10
16
16. Колиска Ньютона
Запропонувати кращий переклад
Start 18-01-11
17
17. Закон Архімеда
Запропонувати кращий переклад
Start 18-01-24
18
18. Картезіанський водолаз
Запропонувати кращий переклад
Start 18-05-31
19
19. Ватерпас
Запропонувати кращий переклад
Start 18-06-10
20
20. Тиск
Запропонувати кращий переклад
Start 17-11-26
21
21. Помпа
Запропонувати кращий переклад
Start 17-12-02
22
22. Закон Паскаля
Запропонувати кращий переклад
Start 18-01-21
23
23. Закон Бернуллі
Запропонувати кращий переклад
Start 18-03-03
24
24. Центр ваги
Запропонувати кращий переклад
Start 18-08-03
25
25. Механічна рівновага 1
Запропонувати кращий переклад
Start 18-03-14
26
26. Механічна рівновага 2
Запропонувати кращий переклад
Start 18-02-07
27
27. Механічна рівновага 3
Запропонувати кращий переклад
II. Гравітаційне поле Запропонувати кращий переклад
Start 17-11-23
28
1. Закон всесвітнього тяжіння
Запропонувати кращий переклад
Start 17-11-30
29
2. Напруженість гравітаційного поля
Запропонувати кращий переклад
Start 17-11-23
30
3. Гравітаційне поле
Запропонувати кращий переклад
Start 17-11-23
31
4. Гравітаційне поле Землі
Запропонувати кращий переклад
Start 18-06-02
32
5. Географічні координати
Запропонувати кращий переклад
Start 18-05-24
33
6. Прискорення вільного падіння
Запропонувати кращий переклад
Start 18-06-07
34
7. Маятник Фуко
Запропонувати кращий переклад
Start 17-11-19
35
8. Невагомість
Запропонувати кращий переклад
Start 17-11-25
36
9. Супер ліфт
Запропонувати кращий переклад
Start 18-10-09
37
10. Вільне падіння
Запропонувати кращий переклад
Start 17-11-26
38
11. Трубка Ньютона
Запропонувати кращий переклад
Start 17-12-13
39
12. Рух тіла, кинутого горизонтально
Запропонувати кращий переклад
Start 18-02-25
40
13. Рух тіла, кинутого горизонтально 2
Запропонувати кращий переклад
Start 17-11-25
41
14. Вільне падіння – експеримент
Запропонувати кращий переклад
Start 17-12-05
42
15. Витікання рідини через отвір
Запропонувати кращий переклад
Start 17-12-13
43
16. Рух тіла, кинутого вертикально вгору
Запропонувати кращий переклад
Start 17-12-14
44
17. Рух тіла, кинутого під кутом до горизонту
Запропонувати кращий переклад
Start 18-03-02
45
18. Рух тіла, кинутого під кутом до горизонту – ручна граната
Запропонувати кращий переклад
Start 18-06-27
46
19. Рух небесних тіл
Запропонувати кращий переклад
Start 18-01-06
47
20. Космічна швидкість
Запропонувати кращий переклад
Start 18-05-27
48
21. Геостаціонарна орбіта
Запропонувати кращий переклад
Start 18-10-08
49
22. Перший закон Кеплера
Запропонувати кращий переклад
Start 18-01-06
50
23. Другий закон Кеплера
Запропонувати кращий переклад
Start 17-10-01
51
24. Третій закон Кеплера – внутрішні планети
Запропонувати кращий переклад
Start 18-07-02
52
25. Третій закон Кеплера – зовнішні планети
Запропонувати кращий переклад
Start 18-06-02
53
26. Сонячна система
Запропонувати кращий переклад
Start 18-06-05
54
27. Фази Місяця
Запропонувати кращий переклад
Start 18-10-02
55
28. Сузір’я
Запропонувати кращий переклад
Start 18-10-14
56
29. Закони Кеплера
Запропонувати кращий переклад
III. Механічні коливання і хвилі Запропонувати кращий переклад
Start 18-01-18
57
1. Осцилятори
Запропонувати кращий переклад
Start 18-03-06
58
2. Круговий рух
Запропонувати кращий переклад
Start 17-12-29
59
3. Гармонічні коливання
Запропонувати кращий переклад
Start 18-06-10
60
4. Суперпозиція
Запропонувати кращий переклад
Start 18-06-10
61
5. Суперпозиція f1 = f2
Запропонувати кращий переклад
Start 18-06-10
62
6. Суперпозиція f1 ≈ f2
Запропонувати кращий переклад
Start 17-12-28
63
7. Фаза
Запропонувати кращий переклад
Start 18-06-10
64
8. Прямокутний імпульс
Запропонувати кращий переклад
Start 18-03-20
65
9. Фігури Ліссажу
Запропонувати кращий переклад
Start 18-01-27
66
10. Затухаючі коливання
Запропонувати кращий переклад
Start 17-12-29
67
11. Вимушені коливання
Запропонувати кращий переклад
Start 17-12-23
68
12. Математичний маятник
Запропонувати кращий переклад
Start 18-07-02
69
13. Математичний маятник – Вертоліт
Запропонувати кращий переклад
Start 17-12-29
70
14. Гармонічний осцилятор
Запропонувати кращий переклад
Start 18-06-10
71
15. Гармонічний осцилятор – Вертоліт
Запропонувати кращий переклад
Start 17-12-19
72
16. Зв’язаних осциляторів
Запропонувати кращий переклад
Start 17-12-31
73
17. Відбиття
Запропонувати кращий переклад
Start 17-12-31
74
18. Переломлення
Запропонувати кращий переклад
Start 17-11-27
75
19. Відбиття – зміна фази
Запропонувати кращий переклад
Start 18-03-20
76
20. Стояча хвиля
Запропонувати кращий переклад
Start 17-12-30
77
21. Резонанс
Запропонувати кращий переклад
Start 17-12-29
78
22. Швидкість звуку
Запропонувати кращий переклад
Start 18-06-18
79
23. Ефект Доплера
Запропонувати кращий переклад
Start 17-12-29
80
24. Ударна хвиля
Запропонувати кращий переклад
Start 18-02-01
81
25. Принцип Гюйгенса
Запропонувати кращий переклад
Start 18-06-10
82
26. Системи математичних маятників
Запропонувати кращий переклад
Start 18-06-10
83
27. Стояча хвиля
Запропонувати кращий переклад
Start 18-06-10
84
28. Ефект маятника
Запропонувати кращий переклад
Start 18-06-10
85
29. Хвильовий маятник
Запропонувати кращий переклад
Start 18-03-20
86
30. Хвиля
Запропонувати кращий переклад
Start 18-07-30
87
31. Звук
Запропонувати кращий переклад
IV. Молекулярна фізика і термодинаміка Запропонувати кращий переклад
Start 18-02-10
88
1. Броунівський рух
Запропонувати кращий переклад
Start 18-02-10
89
2. Дифузія
Запропонувати кращий переклад
Start 18-03-20
90
3. Закон Максвелла про розподіл молекул по швидкостях
Запропонувати кращий переклад
Start 17-12-05
91
4. Термометр Галілея
Запропонувати кращий переклад
Start 17-12-03
92
5. Температурна шкала
Запропонувати кращий переклад
Start 18-02-04
93
6. Механічний еквівалент теплоти
Запропонувати кращий переклад
Start 18-05-10
94
7. Внутрішня енергія
Запропонувати кращий переклад
Start 17-12-12
95
8. Теплообмін – конвекція
Запропонувати кращий переклад
Start 18-06-10
96
9. Теплообмін – випромінення
Запропонувати кращий переклад
Start 17-12-12
97
10. Теплообмін – теплопровідність
Запропонувати кращий переклад
Start 17-12-14
98
11. Ізотермічний процес
Запропонувати кращий переклад
Start 17-12-14
99
12. Ізобаричний процес
Запропонувати кращий переклад
Start 17-12-16
100
13. Ізохоричний процес
Запропонувати кращий переклад
Start 17-12-16
101
14. Адіабатичний процес
Запропонувати кращий переклад
Start 18-02-01
102
15. Цикл Карно
Запропонувати кращий переклад
Start 18-08-02
103
16. Паровоз
Запропонувати кращий переклад
Start 18-01-13
104
17. Двотактний двигун
Запропонувати кращий переклад
Start 18-01-13
105
18. Чотиритактний двигун
Запропонувати кращий переклад
Start 18-01-14
106
19. Дизельний двигун
Запропонувати кращий переклад
Start 18-01-14
107
20. Двигун Ванкеля
Запропонувати кращий переклад
Start 17-11-23
108
21. Вічний двигун
Запропонувати кращий переклад
Start 17-11-23
109
22. Вічний двигун – іграшка
Запропонувати кращий переклад
Start 17-11-25
110
23. Холодильник
Запропонувати кращий переклад
Start 17-11-25
111
24. Капілярний тиск
Запропонувати кращий переклад
Start 18-01-03
112
25. Температура кипіння – Атмосферний тиск
Запропонувати кращий переклад
Start 18-01-03
113
26. Температура кипіння – Висота над рівнем моря
Запропонувати кращий переклад
Start 18-01-03
114
27. Атмосферний тиск – Висота над рівнем моря
Запропонувати кращий переклад
Start 18-06-10
115
28. Атмосфера Землі
Запропонувати кращий переклад
Start 18-01-02
116
29. Вологість абсолютна
Запропонувати кращий переклад
Start 18-01-02
117
30. Відносна вологість
Запропонувати кращий переклад
Start 18-01-02
118
31. Точка роси
Запропонувати кращий переклад
V. Електростатика Запропонувати кращий переклад
Start 18-03-18
119
1. Електричне поле
Запропонувати кращий переклад
Start 18-03-24
120
2. Заряди і поля
Запропонувати кращий переклад
Start 18-06-10
121
3. Конденсатор
Запропонувати кращий переклад
VI. Електричний струм Запропонувати кращий переклад
Start 18-10-01
122
1. Електричне коло
Запропонувати кращий переклад
Start 18-03-17
123
2. Закон Ома
Запропонувати кращий переклад
Start 18-03-15
124
3. Внутрішній опір
Запропонувати кращий переклад
Start 18-09-04
125
4. Правила Кірхгофа
Запропонувати кращий переклад
Start 18-03-20
126
5. Електричний опір
Запропонувати кращий переклад
VII. Напівпровідник Запропонувати кращий переклад
Start 17-11-25
127
1. Терморезистор
Запропонувати кращий переклад
Start 18-06-10
128
2. Фоторезистор
Запропонувати кращий переклад
Start 18-05-17
129
3. Кремній
Запропонувати кращий переклад
Start 18-05-14
130
4. Рекомбінація в напівпровідниках
Запропонувати кращий переклад
Start 18-05-13
131
5. Власний напівпровідник
Запропонувати кращий переклад
Start 18-05-19
132
6. Напівпровідники
Запропонувати кращий переклад
Start 18-01-03
133
7. Схема Греца
Запропонувати кращий переклад
VIII. Електричний струм у рідинах Запропонувати кращий переклад
Start 18-05-07
134
1. Дисоціація
Запропонувати кращий переклад
Start 18-05-06
135
2. Електроліз
Запропонувати кращий переклад
Start 17-11-26
136
3. Свинцево-кислотний акумулятор
Запропонувати кращий переклад
IX. Електричний струм в газах і вакуумі Запропонувати кращий переклад
Start 18-02-26
137
1. Іонізація – розрядки електроскопа
Запропонувати кращий переклад
Start 17-12-19
138
2. Несамостійний розряд у газах
Запропонувати кращий переклад
Start 18-01-01
139
3. Вольт-амперна характеристика газового розряду
Запропонувати кращий переклад
Start 18-06-10
140
4. Розряд дуговий
Запропонувати кращий переклад
Start 17-12-28
141
5. Індуктор Румкорфа
Запропонувати кращий переклад
Start 17-12-28
142
6. Катодні промені
Запропонувати кращий переклад
Start 18-01-01
143
7. Осцилограф
Запропонувати кращий переклад
Start 17-12-30
144
8. Трубка Крукса – Мальтійський хрест
Запропонувати кращий переклад
Start 17-12-31
145
9. Тліючий розряд
Запропонувати кращий переклад
Start 17-12-31
146
10. Вогні святого Ельма
Запропонувати кращий переклад
Start 17-12-31
147
11. Неонова лампа
Запропонувати кращий переклад
Start 18-02-25
148
12. Люмінесцентна лампа
Запропонувати кращий переклад
Start 18-06-10
149
13. Сходами Якова
Запропонувати кращий переклад
X. Магнітне поле Запропонувати кращий переклад
Start 18-01-10
150
1. Магніт
Запропонувати кращий переклад
Start 18-03-15
151
2. Феромагнетики
Запропонувати кращий переклад
Start 18-06-21
152
3. Правило гвинта
Запропонувати кращий переклад
Start 17-12-21
153
4. Правило лівої руки
Запропонувати кращий переклад
Start 18-06-01
154
5. Електромагнітна індукція
Запропонувати кращий переклад
Start 18-03-11
155
6. Правило Ленца
Запропонувати кращий переклад
Start 18-05-20
156
7. Котушка Гельмгольца
Запропонувати кращий переклад
XI. Змінний струм Запропонувати кращий переклад
Start 18-03-11
157
1. Генератор і динамо-машина
Запропонувати кращий переклад
Start 18-03-10
158
2. Трифазний генератор
Запропонувати кращий переклад
Start 18-03-21
159
3. Послідовний контур RLC
Запропонувати кращий переклад
Start 18-03-21
160
4. Паралельний контур RLC
Запропонувати кращий переклад
Start 18-03-11
161
5. Трансформатор
Запропонувати кращий переклад
XII. Оптика Запропонувати кращий переклад
Start 18-03-22
162
1. Призма
Запропонувати кращий переклад
Start 18-07-21
163
2. Субтрактівний і аддитивний синтез кольору
Запропонувати кращий переклад
Start 18-06-24
164
3. Коло Ньютона
Запропонувати кращий переклад
Start 18-05-29
165
4. Інтерференційний експеримент Юнга
Запропонувати кращий переклад
Start 18-06-10
166
5. Дзеркала
Запропонувати кращий переклад
Start 18-03-23
167
6. Лінза
Запропонувати кращий переклад
Start 18-04-29
168
7. Опукла лінза
Запропонувати кращий переклад
Start 18-04-29
169
8. Увігнута лінза
Запропонувати кращий переклад
Start 18-03-25
170
9. Аномалії рефракції
Запропонувати кращий переклад
Start 18-03-24
171
10. Акомодація ока
Запропонувати кращий переклад
Start 18-03-26
172
11. Лупа
Запропонувати кращий переклад
Start 18-03-25
173
12. Мікроскоп
Запропонувати кращий переклад
Start 18-03-27
174
13. Телескоп Кеплер
Запропонувати кращий переклад
Start 18-03-27
175
14. Телескоп Галілея
Запропонувати кращий переклад
Start 18-07-15
176
15. Увігнуте дзеркало
Запропонувати кращий переклад
Start 18-07-15
177
16. Опукле дзеркало
Запропонувати кращий переклад
Start 18-03-28
178
17. Ньютоновский рефлектор
Запропонувати кращий переклад
Start 18-04-16
179
18. Світловий потік
Запропонувати кращий переклад
Start 18-01-06
180
19. Сила світла
Запропонувати кращий переклад
Start 18-04-16
181
20. Освітленість
Запропонувати кращий переклад
Start 18-04-14
182
21. Абсолютно чорне тіло
Запропонувати кращий переклад
Start 17-12-02
183
22. Модель абсолютно чорного тіла
Запропонувати кращий переклад
Start 18-04-19
184
23. Фотоефект
Запропонувати кращий переклад
Start 18-06-23
185
24. Електромагнітна хвиля
Запропонувати кращий переклад
Start 18-04-11
186
25. Поляризаційний фільтр
Запропонувати кращий переклад
Start 18-06-10
187
26. Рентгенівська трубка
Запропонувати кращий переклад
XIII. Спеціальна теорія відносності Запропонувати кращий переклад
Start 17-12-21
188
1. Експеримент Майкельсона-Морлі
Запропонувати кращий переклад
Start 17-12-17
189
2. Сповільнення часу
Запропонувати кращий переклад
Start 17-12-19
190
3. Скорочення довжини
Запропонувати кращий переклад
XIV. Атомна фізика Запропонувати кращий переклад
Start 18-01-28
191
1. Модель атома
Запропонувати кращий переклад
Start 17-12-31
192
2. Резерфордівське розсіяння
Запропонувати кращий переклад
Start 18-06-10
193
3. Атом Бора
Запропонувати кращий переклад
Start 18-01-10
194
4. Спектроскоп
Запропонувати кращий переклад
Start 17-12-04
195
5. Комптонівське розсіювання
Запропонувати кращий переклад
Start 18-02-17
196
6. Дослід Франка-Герца
Запропонувати кращий переклад
XV. Ядерна фізика Запропонувати кращий переклад
Start 17-12-31
197
1. Радіоактивність
Запропонувати кращий переклад
Start 18-01-21
198
2. Універсальний закон радіоактивного розпаду
Запропонувати кращий переклад
Start 18-05-12
199
3. Радіоактивні ряди
Запропонувати кращий переклад
Start 18-01-14
200
4. Ядерна реакція
Запропонувати кращий переклад
XVI. Математика Запропонувати кращий переклад
Start 18-09-16
201
1. Теорема Піфагора
Запропонувати кращий переклад
Start 18-09-26
202
2. Радіан
Запропонувати кращий переклад
Start 17-12-22
203
3. Одиничне коло
Запропонувати кращий переклад
Start 18-07-26
204
4. Додавання векторів
Запропонувати кращий переклад
XVII. Хто я Запропонувати кращий переклад
Start 17-11-26
205
1. Учитель з Моравії
Запропонувати кращий переклад
 Windows Store Application for Windows Store is not possible,
because it does not support Adobe Air.