Fyzika ve škole (Android & iOS)


Запропонувати кращий переклад Запропонувати кращий переклад: www_ua.xml   ua.xml
Створити іншою мовою Створити іншою мовою: www_ua.xml   ua.xml
Download I. Механіка Запропонувати кращий переклад
Start 13-01-05
1
1. Похила площина
Запропонувати кращий переклад
Start 15-01-06
2
2. Паралелограм сил
Запропонувати кращий переклад
Start 13-11-19
3
3. Штангенциркуль
Запропонувати кращий переклад
Start 16-08-26
4
4. Мікрометр
Запропонувати кращий переклад
Start 10-05-26
5
5. Рух
Запропонувати кращий переклад
Start 14-12-30
6
6. Схеми блоків
Запропонувати кращий переклад
Start 14-08-24
7
7. Поліспаст
Запропонувати кращий переклад
Start 14-08-24
8
8. Умова рівноваги важеля
Запропонувати кращий переклад
Start 15-04-03
9
9. Перший закон Ньютона
Запропонувати кращий переклад
Start 15-01-01
10
10. Другий закон Ньютона
Запропонувати кращий переклад
Start 15-03-27
11
11. Третій закон Ньютона
Запропонувати кращий переклад
Start 17-05-12
12
12. Механічна робота
Запропонувати кращий переклад
Start 15-08-10
13
13. Закон збереження енергії
YouTube
Запропонувати кращий переклад
Start 17-01-08
14
14. Маятник Максвелла
Запропонувати кращий переклад
Start 14-05-16
15
15. Сила тертя і опору повітря
Запропонувати кращий переклад
Start 14-12-31
16
16. Колиска Ньютона
Запропонувати кращий переклад
Start 15-02-04
17
17. Закон Архімеда
Запропонувати кращий переклад
Start 15-04-23
18
18. Картезіанський водолаз
Запропонувати кращий переклад
Start 15-06-09
19
19. Ватерпас
Запропонувати кращий переклад
Start 17-05-31
20
20. Тиск
Запропонувати кращий переклад
Start 16-11-26
21
21. Помпа
Запропонувати кращий переклад
Start 14-10-21
22
22. Закон Паскаля
Запропонувати кращий переклад
Start 14-12-08
23
23. Закон Бернуллі
Запропонувати кращий переклад
Start 17-03-22
24
24. Центр ваги
Запропонувати кращий переклад
Start 17-02-15
25
25. Механічна рівновага 1
Запропонувати кращий переклад
Start 17-01-30
26
26. Механічна рівновага 2
Запропонувати кращий переклад
Start 17-02-28
27
27. Механічна рівновага 3
Запропонувати кращий переклад
Download II. Гравітаційне поле Запропонувати кращий переклад
Start 16-11-16
28
1. Закон всесвітнього тяжіння
Запропонувати кращий переклад
Start 16-11-19
29
2. Напруженість гравітаційного поля
Запропонувати кращий переклад
Start 16-11-19
30
3. Гравітаційне поле
Запропонувати кращий переклад
Start 16-11-19
31
4. Гравітаційне поле Землі
Запропонувати кращий переклад
Start 15-01-23
32
5. Географічні координати
Запропонувати кращий переклад
Start 10-05-26
33
6. Прискорення вільного падіння
Запропонувати кращий переклад
Start 16-03-20
34
7. Маятник Фуко
Запропонувати кращий переклад
Start 14-09-13
35
8. Невагомість
Запропонувати кращий переклад
Start 13-01-05
36
9. Супер ліфт
Запропонувати кращий переклад
Start 10-05-26
37
10. Вільне падіння
Запропонувати кращий переклад
Start 13-01-05
38
11. Трубка Ньютона
YouTube
Запропонувати кращий переклад
Start 16-12-13
39
12. Рух тіла, кинутого горизонтально
Запропонувати кращий переклад
Start 17-02-25
40
13. Рух тіла, кинутого горизонтально 2
Запропонувати кращий переклад
Start 16-11-25
41
14. Вільне падіння – експеримент
Запропонувати кращий переклад
Start 10-05-27
42
15. Витікання рідини через отвір
Запропонувати кращий переклад
Start 16-12-13
43
16. Рух тіла, кинутого вертикально вгору
Запропонувати кращий переклад
Start 10-05-26
44
17. Рух тіла, кинутого під кутом до горизонту
Запропонувати кращий переклад
Start 17-02-25
45
18. Рух тіла, кинутого під кутом до горизонту – ручна граната
Запропонувати кращий переклад
Start 17-01-07
46
19. Рух небесних тіл
Запропонувати кращий переклад
Start 10-05-26
47
20. Космічна швидкість
Запропонувати кращий переклад
Start 10-05-27
48
21. Геостаціонарна орбіта
Запропонувати кращий переклад
Start 17-05-06
49
22. Перший закон Кеплера
Запропонувати кращий переклад
Start 10-05-26
50
23. Другий закон Кеплера
Запропонувати кращий переклад
Start 16-04-26
51
24. Третій закон Кеплера – внутрішні планети
Запропонувати кращий переклад
Start 16-04-26
52
25. Третій закон Кеплера – зовнішні планети
Запропонувати кращий переклад
Start 10-05-26
53
26. Сонячна система
Запропонувати кращий переклад
Start 10-05-26
54
27. Фази Місяця
Запропонувати кращий переклад
Start 16-01-24
55
28. Сузір’я
Запропонувати кращий переклад
Start 16-02-22
56
29. Закони Кеплера
YouTube
Запропонувати кращий переклад
Download III. Механічні коливання і хвилі Запропонувати кращий переклад
Start 16-02-21
57
1. Осцилятори
Запропонувати кращий переклад
Start 17-02-26
58
2. Круговий рух
Запропонувати кращий переклад
Start 16-12-29
59
3. Гармонічні коливання
Запропонувати кращий переклад
Start 15-11-14
60
4. Суперпозиція
Запропонувати кращий переклад
Start 15-10-23
61
5. Суперпозиція f1 = f2
Запропонувати кращий переклад
Start 15-11-14
62
6. Суперпозиція f1 ≈ f2
Запропонувати кращий переклад
Start 15-10-23
63
7. Фаза
Запропонувати кращий переклад
Start 15-10-23
64
8. Прямокутний імпульс
Запропонувати кращий переклад
Start 15-10-23
65
9. Фігури Ліссажу
Запропонувати кращий переклад
Start 17-01-28
66
10. Затухаючі коливання
Запропонувати кращий переклад
Start 15-12-10
67
11. Вимушені коливання
Запропонувати кращий переклад
Start 15-10-23
68
12. Математичний маятник
Запропонувати кращий переклад
Start 17-03-13
69
13. Математичний маятник – Вертоліт
Запропонувати кращий переклад
Start 15-10-23
70
14. Гармонічний осцилятор
Запропонувати кращий переклад
Start 17-03-13
71
15. Гармонічний осцилятор – Вертоліт
Запропонувати кращий переклад
Start 13-01-05
72
16. Зв’язаних осциляторів
Запропонувати кращий переклад
Start 16-12-31
73
17. Відбиття
Запропонувати кращий переклад
Start 16-12-31
74
18. Переломлення
Запропонувати кращий переклад
Start 12-12-22
75
19. Відбиття – зміна фази
Запропонувати кращий переклад
Start 15-12-10
76
20. Стояча хвиля
Запропонувати кращий переклад
Start 10-05-26
77
21. Резонанс
Запропонувати кращий переклад
Start 10-05-26
78
22. Швидкість звуку
Запропонувати кращий переклад
Start 13-06-01
79
23. Ефект Доплера
Запропонувати кращий переклад
Start 10-05-26
80
24. Ударна хвиля
Запропонувати кращий переклад
Start 17-02-01
81
25. Принцип Гюйгенса
Запропонувати кращий переклад
Start 16-11-19
82
26. Системи математичних маятників
Запропонувати кращий переклад
Start 16-11-19
83
27. Стояча хвиля
Запропонувати кращий переклад
Start 16-11-24
84
28. Ефект маятника
YouTube
Запропонувати кращий переклад
Start 16-12-20
85
29. Хвильовий маятник
Запропонувати кращий переклад
Start 15-01-24
86
30. Хвиля
Запропонувати кращий переклад
Start 13-06-10
87
31. Звук
Запропонувати кращий переклад
Download IV. Молекулярна фізика і термодинаміка Запропонувати кращий переклад
Start 17-02-10
88
1. Броунівський рух
Запропонувати кращий переклад
Start 17-02-10
89
2. Дифузія
Запропонувати кращий переклад
Start 15-01-23
90
3. Закон Максвелла про розподіл молекул по швидкостях
Запропонувати кращий переклад
Start 13-01-05
91
4. Термометр Галілея
Запропонувати кращий переклад
Start 10-05-26
92
5. Температурна шкала
Запропонувати кращий переклад
Start 16-06-19
93
6. Механічний еквівалент теплоти
Запропонувати кращий переклад
Start 17-05-10
94
7. Внутрішня енергія
Запропонувати кращий переклад
Start 16-11-26
95
8. Теплообмін – конвекція
Запропонувати кращий переклад
Start 17-02-04
96
9. Теплообмін – випромінення
Запропонувати кращий переклад
Start 12-12-30
97
10. Теплообмін – теплопровідність
Запропонувати кращий переклад
Start 10-05-26
98
11. Ізотермічний процес
Запропонувати кращий переклад
Start 10-05-26
99
12. Ізобаричний процес
Запропонувати кращий переклад
Start 16-12-16
100
13. Ізохоричний процес
Запропонувати кращий переклад
Start 10-05-26
101
14. Адіабатичний процес
Запропонувати кращий переклад
Start 10-05-27
102
15. Цикл Карно
Запропонувати кращий переклад
Start 13-08-27
103
16. Паровоз
Запропонувати кращий переклад
Start 15-06-27
104
17. Двотактний двигун
Запропонувати кращий переклад
Start 15-07-03
105
18. Чотиритактний двигун
Запропонувати кращий переклад
Start 15-07-08
106
19. Дизельний двигун
Запропонувати кращий переклад
Start 15-07-08
107
20. Двигун Ванкеля
Запропонувати кращий переклад
Start 15-01-31
108
21. Вічний двигун
Запропонувати кращий переклад
Start 13-01-05
109
22. Вічний двигун – іграшка
Запропонувати кращий переклад
Start 14-04-07
110
23. Холодильник
Запропонувати кращий переклад
Start 12-12-31
111
24. Капілярний тиск
Запропонувати кращий переклад
Start 17-06-25
112
25. Температура кипіння – Атмосферний тиск
Запропонувати кращий переклад
Start 17-06-26
113
26. Температура кипіння – Висота над рівнем моря
Запропонувати кращий переклад
Start 17-06-25
114
27. Атмосферний тиск – Висота над рівнем моря
Запропонувати кращий переклад
Start 17-07-22
115
28. Атмосфера Землі
Запропонувати кращий переклад
Start 17-01-02
116
29. Вологість абсолютна
Запропонувати кращий переклад
Start 17-01-02
117
30. Відносна вологість
Запропонувати кращий переклад
Start 17-01-02
118
31. Точка роси
Запропонувати кращий переклад
Download V. Електростатика Запропонувати кращий переклад
Start 10-05-26
119
1. Електричне поле
Запропонувати кращий переклад
Start 17-03-24
120
2. Заряди і поля
Запропонувати кращий переклад
Start 16-06-03
121
3. Конденсатор
Запропонувати кращий переклад
Download VI. Електричний струм Запропонувати кращий переклад
Start 16-02-23
122
1. Електричне коло
Запропонувати кращий переклад
Start 16-10-04
123
2. Закон Ома
Запропонувати кращий переклад
Start 17-03-15
124
3. Внутрішній опір
Запропонувати кращий переклад
Start 15-12-04
125
4. Правила Кірхгофа
Запропонувати кращий переклад
Start 16-03-28
126
5. Електричний опір
Запропонувати кращий переклад
Download VII. Напівпровідник Запропонувати кращий переклад
Start 13-01-06
127
1. Терморезистор
Запропонувати кращий переклад
Start 13-01-06
128
2. Фоторезистор
Запропонувати кращий переклад
Start 17-04-23
129
3. Кремній
Запропонувати кращий переклад
Start 17-05-05
130
4. Рекомбінація в напівпровідниках
Запропонувати кращий переклад
Start 17-05-08
131
5. Власний напівпровідник
Запропонувати кращий переклад
Start 17-05-18
132
6. Напівпровідники
Запропонувати кращий переклад
Start 13-01-11
133
7. Схема Греца
Запропонувати кращий переклад
Download VIII. Електричний струм у рідинах Запропонувати кращий переклад
Start 16-08-18
134
1. Дисоціація
Запропонувати кращий переклад
Start 16-09-20
135
2. Електроліз
Запропонувати кращий переклад
Start 13-01-13
136
3. Свинцево-кислотний акумулятор
Запропонувати кращий переклад
Download IX. Електричний струм в газах і вакуумі Запропонувати кращий переклад
Start 16-05-18
137
1. Іонізація – розрядки електроскопа
Запропонувати кращий переклад
Start 13-01-13
138
2. Несамостійний розряд у газах
Запропонувати кращий переклад
Start 13-01-14
139
3. Вольт-амперна характеристика газового розряду
Запропонувати кращий переклад
Start 13-01-14
140
4. Розряд дуговий
Запропонувати кращий переклад
Start 13-01-16
141
5. Індуктор Румкорфа
Запропонувати кращий переклад
Start 15-01-08
142
6. Катодні промені
Запропонувати кращий переклад
Start 10-05-26
143
7. Осцилограф
Запропонувати кращий переклад
Start 13-01-16
144
8. Трубка Крукса – Мальтійський хрест
Запропонувати кращий переклад
Start 13-11-19
145
9. Тліючий розряд
Запропонувати кращий переклад
Start 13-01-16
146
10. Вогні святого Ельма
Запропонувати кращий переклад
Start 13-01-16
147
11. Неонова лампа
Запропонувати кращий переклад
Start 13-04-06
148
12. Люмінесцентна лампа
Запропонувати кращий переклад
Start 13-01-16
149
13. Сходами Якова
Запропонувати кращий переклад
Download X. Магнітне поле Запропонувати кращий переклад
Start 13-12-30
150
1. Магніт
Запропонувати кращий переклад
Start 17-03-15
151
2. Феромагнетики
Запропонувати кращий переклад
Start 15-02-20
152
3. Правило гвинта
Запропонувати кращий переклад
Start 16-12-21
153
4. Правило лівої руки
Запропонувати кращий переклад
Start 14-01-06
154
5. Електромагнітна індукція
Запропонувати кращий переклад
Start 15-03-09
155
6. Правило Ленца
Запропонувати кращий переклад
Start 16-03-06
156
7. Котушка Гельмгольца
Запропонувати кращий переклад
Download XI. Змінний струм Запропонувати кращий переклад
Start 15-01-08
157
1. Генератор і динамо-машина
Запропонувати кращий переклад
Start 15-01-08
158
2. Трифазний генератор
Запропонувати кращий переклад
Start 15-02-14
159
3. Послідовний контур RLC
Запропонувати кращий переклад
Start 15-02-14
160
4. Паралельний контур RLC
Запропонувати кращий переклад
Start 16-05-23
161
5. Трансформатор
Запропонувати кращий переклад
Download XII. Оптика Запропонувати кращий переклад
Start 13-04-08
162
1. Призма
Запропонувати кращий переклад
Start 13-08-07
163
2. Субтрактівний і аддитивний синтез кольору
Запропонувати кращий переклад
Start 13-08-09
164
3. Коло Ньютона
Запропонувати кращий переклад
Start 15-05-30
165
4. Інтерференційний експеримент Юнга
Запропонувати кращий переклад
Start 14-02-02
166
5. Дзеркала
Запропонувати кращий переклад
Start 13-04-16
167
6. Лінза
Запропонувати кращий переклад
Start 17-04-29
168
7. Опукла лінза
Запропонувати кращий переклад
Start 17-04-29
169
8. Увігнута лінза
Запропонувати кращий переклад
Start 13-05-12
170
9. Аномалії рефракції
Запропонувати кращий переклад
Start 13-07-22
171
10. Акомодація ока
Запропонувати кращий переклад
Start 13-08-05
172
11. Лупа
Запропонувати кращий переклад
Start 13-08-21
173
12. Мікроскоп
Запропонувати кращий переклад
Start 13-09-13
174
13. Телескоп Кеплер
Запропонувати кращий переклад
Start 13-09-13
175
14. Телескоп Галілея
Запропонувати кращий переклад
Start 17-04-29
176
15. Увігнуте дзеркало
Запропонувати кращий переклад
Start 17-04-29
177
16. Опукле дзеркало
Запропонувати кращий переклад
Start 13-09-22
178
17. Ньютоновский рефлектор
Запропонувати кращий переклад
Start 13-10-04
179
18. Світловий потік
Запропонувати кращий переклад
Start 13-10-05
180
19. Сила світла
Запропонувати кращий переклад
Start 14-05-16
181
20. Освітленість
Запропонувати кращий переклад
Start 13-10-14
182
21. Абсолютно чорне тіло
Запропонувати кращий переклад
Start 13-10-15
183
22. Модель абсолютно чорного тіла
Запропонувати кращий переклад
Start 17-04-19
184
23. Фотоефект
Запропонувати кращий переклад
Start 15-03-13
185
24. Електромагнітна хвиля
Запропонувати кращий переклад
Start 15-03-20
186
25. Поляризаційний фільтр
Запропонувати кращий переклад
Start 15-08-22
187
26. Рентгенівська трубка
Запропонувати кращий переклад
Download XIII. Спеціальна теорія відносності Запропонувати кращий переклад
Start 16-12-21
188
1. Експеримент Майкельсона-Морлі
Запропонувати кращий переклад
Start 13-01-26
189
2. Сповільнення часу
Запропонувати кращий переклад
Start 13-01-26
190
3. Скорочення довжини
Запропонувати кращий переклад
Download XIV. Атомна фізика Запропонувати кращий переклад
Start 14-09-13
191
1. Модель атома
Запропонувати кращий переклад
Start 10-05-27
192
2. Резерфордівське розсіяння
Запропонувати кращий переклад
Start 10-05-26
193
3. Атом Бора
Запропонувати кращий переклад
Start 14-07-04
194
4. Спектроскоп
Запропонувати кращий переклад
Start 15-09-01
195
5. Комптонівське розсіювання
Запропонувати кращий переклад
Start 15-12-12
196
6. Дослід Франка-Герца
Запропонувати кращий переклад
Download XV. Ядерна фізика Запропонувати кращий переклад
Start 15-01-08
197
1. Радіоактивність
Запропонувати кращий переклад
Start 10-05-26
198
2. Універсальний закон радіоактивного розпаду
Запропонувати кращий переклад
Start 14-09-13
199
3. Радіоактивні ряди
Запропонувати кращий переклад
Start 15-06-17
200
4. Ядерна реакція
Запропонувати кращий переклад
Download XVI. Математика Запропонувати кращий переклад
Start 16-12-23
201
1. Одиничне коло
Запропонувати кращий переклад
Start 15-05-27
202
2. Додавання векторів
Запропонувати кращий переклад
XVII. Хто я Запропонувати кращий переклад
Start 14-10-18
203
1. Учитель з Моравії
Запропонувати кращий переклад
HTML5: 180 (88.7 %)
FLASH: 23/203 (11.3 %)

 Windows Store Application for Windows Store is not possible,
because it does not support Adobe Air.