Fyzika ve škole (Android & iOS & MS Store)


Запропонувати кращий переклад Запропонувати кращий переклад: www_ua.xml   ua.xml
Створити іншою мовою Створити іншою мовою: www_ua.xml   ua.xml

To avoid recurring questions:
1. You can create videos from my animations and place them, for example on youtube.
2. You can also make screenshots from my animations and use them.
Щоб уникнути повторних питань:
1. Ви можете створювати відео з моїх анімацій і розміщувати їх, наприклад, на YouTube.
2. Ви також можете зробити скріншоти з моїх анімацій і використовувати їх.
Start Domino Czech Republic
I. Механіка Запропонувати кращий переклад
Start 17-11-19
1
1. Похила площина
Запропонувати кращий переклад
Start 19-06-30
2
2. Система відліку
Запропонувати кращий переклад
Start 18-01-07
3
3. Паралелограм сил
Запропонувати кращий переклад
Start 19-04-14
4
4. Штангенциркуль
Запропонувати кращий переклад
Start 19-04-14
5
5. Мікрометр
Запропонувати кращий переклад
Start 18-09-18
6
6. Рух
Запропонувати кращий переклад
Start 19-04-14
7
7. Рівномірний рух по колу
Запропонувати кращий переклад
Start 20-11-19
8
8. Відцентровий регулятор
Запропонувати кращий переклад
Start 17-12-16
9
9. Схеми блоків
Запропонувати кращий переклад
Start 18-01-09
10
10. Поліспаст
Запропонувати кращий переклад
Start 18-01-06
11
11. Умова рівноваги важеля
Запропонувати кращий переклад
Start 18-06-10
12
12. Перший закон Ньютона
Запропонувати кращий переклад
Start 19-04-14
13
13. Другий закон Ньютона
Запропонувати кращий переклад
Start 17-11-27
14
14. Третій закон Ньютона
Запропонувати кращий переклад
Start 20-12-23
15
15. Ліфт
Запропонувати кращий переклад
Start 19-04-14
16
16. Механічна робота
Запропонувати кращий переклад
Start 19-04-14
17
17. Пружні зіткнення
Запропонувати кращий переклад
Start 19-04-14
18
18. Непружні зіткнення
Запропонувати кращий переклад
Start 18-02-16
19
19. Закон збереження енергії
Запропонувати кращий переклад
Start 18-06-24
20
20. Маятник Максвелла
Запропонувати кращий переклад
Start 19-04-07
21
21. Момент інерції
Запропонувати кращий переклад
Start 19-04-14
22
22. Сила тертя і опору повітря
Запропонувати кращий переклад
Start 18-06-10
23
23. Колиска Ньютона
Запропонувати кращий переклад
Start 18-01-11
24
24. Закон Архімеда
Запропонувати кращий переклад
Start 20-08-23
25
25. Гідростатичний тиск
Запропонувати кращий переклад
Start 18-01-24
26
26. Картезіанський водолаз
Запропонувати кращий переклад
Start 18-05-31
27
27. Ватерпас
Запропонувати кращий переклад
Start 19-03-16
28
28. Закон сполучених посудин
Запропонувати кращий переклад
Start 20-07-31
29
29. Гідростатичний парадокс
Запропонувати кращий переклад
Start 19-04-14
30
30. Тиск
Запропонувати кращий переклад
Start 17-11-26
31
31. Помпа
Запропонувати кращий переклад
Start 19-08-30
32
32. Закон Паскаля
Запропонувати кращий переклад
Start 17-12-02
33
33. Гідравлічний підйомник
Запропонувати кращий переклад
Start 18-01-21
34
34. Закон Бернуллі
Запропонувати кращий переклад
Start 19-03-26
35
35. Підіймальна сила
Запропонувати кращий переклад
Start 18-03-03
36
36. Центр ваги
Запропонувати кращий переклад
Start 18-08-03
37
37. Механічна рівновага 1
Запропонувати кращий переклад
Start 18-03-14
38
38. Механічна рівновага 2
Запропонувати кращий переклад
Start 18-02-07
39
39. Механічна рівновага 3
Запропонувати кращий переклад
II. Гравітаційне поле Запропонувати кращий переклад
Start 19-04-15
40
1. Закон всесвітнього тяжіння
Запропонувати кращий переклад
Start 19-04-15
41
2. Напруженість гравітаційного поля
Запропонувати кращий переклад
Start 19-04-15
42
3. Гравітаційне поле
Запропонувати кращий переклад
Start 17-11-23
43
4. Гравітаційне поле Землі
Запропонувати кращий переклад
Start 19-04-15
44
5. Географічні координати
Запропонувати кращий переклад
Start 19-04-15
45
6. Прискорення вільного падіння
Запропонувати кращий переклад
Start 18-06-07
46
7. Маятник Фуко
Запропонувати кращий переклад
Start 19-01-04
47
8. Невагомість
Запропонувати кращий переклад
Start 17-11-25
48
9. Супер ліфт
Запропонувати кращий переклад
Start 19-04-15
49
10. Вільне падіння
Запропонувати кращий переклад
Start 17-11-26
50
11. Трубка Ньютона
Запропонувати кращий переклад
Start 19-04-15
51
12. Рух тіла, кинутого горизонтально
Запропонувати кращий переклад
Start 19-04-15
52
13. Рух тіла, кинутого горизонтально 2
Запропонувати кращий переклад
Start 19-04-15
53
14. Вільне падіння – експеримент
Запропонувати кращий переклад
Start 19-04-15
54
15. Витікання рідини через отвір
Запропонувати кращий переклад
Start 19-04-15
55
16. Рух тіла, кинутого вертикально вгору
Запропонувати кращий переклад
Start 19-04-15
56
17. Рух тіла, кинутого під кутом до горизонту
Запропонувати кращий переклад
Start 19-04-15
57
18. Рух тіла, кинутого під кутом до горизонту – ручна граната
Запропонувати кращий переклад
Start 18-06-27
58
19. Рух небесних тіл
Запропонувати кращий переклад
Start 19-04-14
59
20. Космічна швидкість
Запропонувати кращий переклад
Start 21-02-20
60
21. Геостаціонарна орбіта
Запропонувати кращий переклад
Start 18-10-08
61
22. Перший закон Кеплера
Запропонувати кращий переклад
Start 18-01-06
62
23. Другий закон Кеплера
Запропонувати кращий переклад
Start 17-10-01
63
24. Третій закон Кеплера – внутрішні планети
Запропонувати кращий переклад
Start 18-07-02
64
25. Третій закон Кеплера – зовнішні планети
Запропонувати кращий переклад
Start 18-06-02
65
26. Сонячна система
Запропонувати кращий переклад
Start 18-06-05
66
27. Фази Місяця
Запропонувати кращий переклад
Start 18-10-02
67
28. Сузір’я
Запропонувати кращий переклад
Start 18-10-14
68
29. Закони Кеплера
Запропонувати кращий переклад
Start 21-05-06
69
30. Діаграма Герцшпрунга — Рассела
Запропонувати кращий переклад
III. Механічні коливання і хвилі Запропонувати кращий переклад
Start 18-01-18
70
1. Осцилятори
Запропонувати кращий переклад
Start 18-03-06
71
2. Круговий рух
Запропонувати кращий переклад
Start 20-05-05
72
3. Гармонічні коливання
Запропонувати кращий переклад
Start 19-03-30
73
4. Суперпозиція
Запропонувати кращий переклад
Start 19-03-30
74
5. Суперпозиція f1 = f2
Запропонувати кращий переклад
Start 19-05-17
75
6. Суперпозиція f1 ≈ f2
Запропонувати кращий переклад
Start 19-03-30
76
7. Фаза
Запропонувати кращий переклад
Start 18-06-10
77
8. Прямокутний імпульс
Запропонувати кращий переклад
Start 18-03-20
78
9. Фігури Ліссажу
Запропонувати кращий переклад
Start 20-05-05
79
10. Затухаючі коливання
Запропонувати кращий переклад
Start 19-03-30
80
11. Вимушені коливання
Запропонувати кращий переклад
Start 21-04-22
81
12. Математичний маятник
Запропонувати кращий переклад
Start 20-09-25
82
13. Математичний маятник – Цвях
Запропонувати кращий переклад
Start 18-07-02
83
14. Математичний маятник – Вертоліт
Запропонувати кращий переклад
Start 17-12-29
84
15. Гармонічний осцилятор
Запропонувати кращий переклад
Start 18-06-10
85
16. Гармонічний осцилятор – Вертоліт
Запропонувати кращий переклад
Start 17-12-19
86
17. Зв’язаних осциляторів
Запропонувати кращий переклад
Start 19-03-30
87
18. Відбиття
Запропонувати кращий переклад
Start 19-03-30
88
19. Переломлення
Запропонувати кращий переклад
Start 17-11-27
89
20. Відбиття – зміна фази
Запропонувати кращий переклад
Start 18-03-20
90
21. Стояча хвиля
Запропонувати кращий переклад
Start 17-12-30
91
22. Резонанс
Запропонувати кращий переклад
Start 20-05-05
92
23. Швидкість звуку
Запропонувати кращий переклад
Start 20-02-04
93
24. Ефект Доплера
Запропонувати кращий переклад
Start 19-03-30
94
25. Ударна хвиля
Запропонувати кращий переклад
Start 18-02-01
95
26. Принцип Гюйгенса
Запропонувати кращий переклад
Start 19-05-30
96
27. Системи математичних маятників
Запропонувати кращий переклад
Start 18-06-10
97
28. Стояча хвиля
Запропонувати кращий переклад
Start 18-06-10
98
29. Ефект маятника
Запропонувати кращий переклад
Start 18-06-10
99
30. Хвильовий маятник
Запропонувати кращий переклад
Start 18-03-20
100
31. Хвиля
Запропонувати кращий переклад
Start 18-07-30
101
32. Звук
Запропонувати кращий переклад
IV. Молекулярна фізика і термодинаміка Запропонувати кращий переклад
Start 18-02-10
102
1. Броунівський рух
Запропонувати кращий переклад
Start 18-02-10
103
2. Дифузія
Запропонувати кращий переклад
Start 19-12-22
104
3. Взаємодія атомів
Запропонувати кращий переклад
Start 18-03-20
105
4. Закон Максвелла про розподіл молекул по швидкостях
Запропонувати кращий переклад
Start 17-12-05
106
5. Термометр Галілея
Запропонувати кращий переклад
Start 19-04-13
107
6. Температурна шкала
Запропонувати кращий переклад
Start 19-04-13
108
7. Механічний еквівалент теплоти
Запропонувати кращий переклад
Start 21-02-24
109
8. Калориметр
Запропонувати кращий переклад
Start 18-05-10
110
9. Внутрішня енергія
Запропонувати кращий переклад
Start 17-12-12
111
10. Теплообмін – конвекція
Запропонувати кращий переклад
Start 18-06-10
112
11. Теплообмін – випромінення
Запропонувати кращий переклад
Start 17-12-12
113
12. Теплообмін – теплопровідність
Запропонувати кращий переклад
Start 19-04-13
114
13. Ізотермічний процес
Запропонувати кращий переклад
Start 17-12-14
115
14. Ізобаричний процес
Запропонувати кращий переклад
Start 17-12-16
116
15. Ізохоричний процес
Запропонувати кращий переклад
Start 19-04-14
117
16. Адіабатичний процес
Запропонувати кращий переклад
Start 19-05-09
118
17. Цикл Карно
Запропонувати кращий переклад
Start 18-08-02
119
18. Паровоз
Запропонувати кращий переклад
Start 18-01-13
120
19. Двотактний двигун
Запропонувати кращий переклад
Start 18-01-13
121
20. Чотиритактний двигун
Запропонувати кращий переклад
Start 18-01-14
122
21. Дизельний двигун
Запропонувати кращий переклад
Start 18-01-14
123
22. Двигун Ванкеля
Запропонувати кращий переклад
Start 17-11-23
124
23. Вічний двигун
Запропонувати кращий переклад
Start 17-11-23
125
24. Вічний двигун – іграшка
Запропонувати кращий переклад
Start 17-11-25
126
25. Холодильник
Запропонувати кращий переклад
Start 17-11-25
127
26. Капілярний тиск
Запропонувати кращий переклад
Start 19-04-13
128
27. Температура кипіння – Атмосферний тиск
Запропонувати кращий переклад
Start 19-04-13
129
28. Температура кипіння – Висота над рівнем моря
Запропонувати кращий переклад
Start 19-04-13
130
29. Атмосферний тиск – Висота над рівнем моря
Запропонувати кращий переклад
Start 19-04-13
131
30. Атмосфера Землі
Запропонувати кращий переклад
Start 19-04-13
132
31. Вологість абсолютна
Запропонувати кращий переклад
Start 19-04-13
133
32. Відносна вологість
Запропонувати кращий переклад
Start 19-04-13
134
33. Точка роси
Запропонувати кращий переклад
V. Електростатика Запропонувати кращий переклад
Start 19-05-21
135
1. Електрофорна машина
Запропонувати кращий переклад
Start 19-03-29
136
2. Генератор Ван де Граафа
Запропонувати кращий переклад
Start 19-04-14
137
3. Електричне поле
Запропонувати кращий переклад
Start 18-03-24
138
4. Заряди і поля
Запропонувати кращий переклад
Start 19-04-14
139
5. Конденсатор
Запропонувати кращий переклад
VI. Електричний струм Запропонувати кращий переклад
Start 20-03-05
140
1. Напруга, струм і опір
Запропонувати кращий переклад
Start 18-10-01
141
2. Електричне коло
Запропонувати кращий переклад
Start 19-11-17
142
3. Закон Ома
Запропонувати кращий переклад
Start 18-03-15
143
4. Внутрішній опір
Запропонувати кращий переклад
Start 21-05-06
144
5. Правила Кірхгофа
Запропонувати кращий переклад
Start 19-04-14
145
6. Електричний опір
Запропонувати кращий переклад
Start 19-11-18
146
7. Температурний коефіцієнт електричного опору
Запропонувати кращий переклад
VII. Напівпровідник Запропонувати кращий переклад
Start 17-11-25
147
1. Терморезистор
Запропонувати кращий переклад
Start 18-06-10
148
2. Фоторезистор
Запропонувати кращий переклад
Start 18-05-17
149
3. Кремній
Запропонувати кращий переклад
Start 18-05-14
150
4. Рекомбінація в напівпровідниках
Запропонувати кращий переклад
Start 18-05-13
151
5. Власний напівпровідник
Запропонувати кращий переклад
Start 18-05-19
152
6. Напівпровідники
Запропонувати кращий переклад
Start 18-01-03
153
7. Схема Греца
Запропонувати кращий переклад
VIII. Електричний струм у рідинах Запропонувати кращий переклад
Start 18-05-07
154
1. Дисоціація
Запропонувати кращий переклад
Start 18-05-06
155
2. Електроліз
Запропонувати кращий переклад
Start 17-11-26
156
3. Свинцево-кислотний акумулятор
Запропонувати кращий переклад
IX. Електричний струм в газах і вакуумі Запропонувати кращий переклад
Start 18-02-26
157
1. Іонізація – розрядки електроскопа
Запропонувати кращий переклад
Start 17-12-19
158
2. Несамостійний розряд у газах
Запропонувати кращий переклад
Start 18-01-01
159
3. Вольт-амперна характеристика газового розряду
Запропонувати кращий переклад
Start 18-06-10
160
4. Розряд дуговий
Запропонувати кращий переклад
Start 17-12-28
161
5. Індуктор Румкорфа
Запропонувати кращий переклад
Start 17-12-28
162
6. Катодні промені
Запропонувати кращий переклад
Start 18-01-01
163
7. Осцилограф
Запропонувати кращий переклад
Start 17-12-30
164
8. Трубка Крукса – Мальтійський хрест
Запропонувати кращий переклад
Start 17-12-31
165
9. Тліючий розряд
Запропонувати кращий переклад
Start 17-12-31
166
10. Вогні святого Ельма
Запропонувати кращий переклад
Start 17-12-31
167
11. Неонова лампа
Запропонувати кращий переклад
Start 18-02-25
168
12. Люмінесцентна лампа
Запропонувати кращий переклад
Start 18-06-10
169
13. Сходами Якова
Запропонувати кращий переклад
X. Магнітне поле Запропонувати кращий переклад
Start 18-01-10
170
1. Магніт
Запропонувати кращий переклад
Start 18-03-15
171
2. Феромагнетики
Запропонувати кращий переклад
Start 18-06-21
172
3. Правило гвинта
Запропонувати кращий переклад
Start 21-04-21
173
4. Правило лівої руки
Запропонувати кращий переклад
Start 20-10-14
174
5. Закон Ампера
Запропонувати кращий переклад
Start 18-06-01
175
6. Електромагнітна індукція
Запропонувати кращий переклад
Start 18-03-11
176
7. Правило Ленца
Запропонувати кращий переклад
Start 18-05-20
177
8. Котушка Гельмгольца
Запропонувати кращий переклад
XI. Змінний струм Запропонувати кращий переклад
Start 18-03-11
178
1. Генератор і динамо-машина
Запропонувати кращий переклад
Start 18-03-10
179
2. Трифазний генератор
Запропонувати кращий переклад
Start 20-04-08
180
3. Трансформатор
Запропонувати кращий переклад
Start 19-09-29
181
4. Маятник Вальтенгофена
Запропонувати кращий переклад
Start 20-03-14
182
5. Електричні ланцюги змінного струму
Запропонувати кращий переклад
Start 20-03-19
183
6. Послідовний контур RLC
Запропонувати кращий переклад
Start 20-03-19
184
7. Паралельний контур RLC
Запропонувати кращий переклад
Start 20-09-20
185
8. Коливальний контур
Запропонувати кращий переклад
XII. Оптика Запропонувати кращий переклад
Start 19-04-14
186
1. Призма
Запропонувати кращий переклад
Start 18-07-21
187
2. Субтрактівний і аддитивний синтез кольору
Запропонувати кращий переклад
Start 18-06-24
188
3. Коло Ньютона
Запропонувати кращий переклад
Start 19-04-14
189
4. Інтерференційний експеримент Юнга
Запропонувати кращий переклад
Start 18-06-10
190
5. Дзеркала
Запропонувати кращий переклад
Start 19-04-14
191
6. Лінза
Запропонувати кращий переклад
Start 21-03-16
192
7. Фокусна відстань
Запропонувати кращий переклад
Start 19-04-14
193
8. Опукла лінза
Запропонувати кращий переклад
Start 19-04-14
194
9. Увігнута лінза
Запропонувати кращий переклад
Start 18-03-25
195
10. Аномалії рефракції
Запропонувати кращий переклад
Start 18-03-24
196
11. Акомодація ока
Запропонувати кращий переклад
Start 18-03-26
197
12. Лупа
Запропонувати кращий переклад
Start 18-03-25
198
13. Мікроскоп
Запропонувати кращий переклад
Start 18-03-27
199
14. Телескоп Кеплер
Запропонувати кращий переклад
Start 18-03-27
200
15. Телескоп Галілея
Запропонувати кращий переклад
Start 19-04-14
201
16. Увігнуте дзеркало
Запропонувати кращий переклад
Start 19-04-14
202
17. Опукле дзеркало
Запропонувати кращий переклад
Start 18-03-28
203
18. Ньютоновский рефлектор
Запропонувати кращий переклад
Start 18-04-16
204
19. Світловий потік
Запропонувати кращий переклад
Start 18-01-06
205
20. Сила світла
Запропонувати кращий переклад
Start 18-04-16
206
21. Освітленість
Запропонувати кращий переклад
Start 18-04-14
207
22. Абсолютно чорне тіло
Запропонувати кращий переклад
Start 17-12-02
208
23. Модель абсолютно чорного тіла
Запропонувати кращий переклад
Start 18-04-19
209
24. Фотоефект
Запропонувати кращий переклад
Start 18-06-23
210
25. Електромагнітна хвиля
Запропонувати кращий переклад
Start 18-04-11
211
26. Поляризаційний фільтр
Запропонувати кращий переклад
Start 18-06-10
212
27. Рентгенівська трубка
Запропонувати кращий переклад
XIII. Спеціальна теорія відносності Запропонувати кращий переклад
Start 17-12-21
213
1. Експеримент Майкельсона-Морлі
Запропонувати кращий переклад
Start 19-06-07
214
2. Сповільнення часу
Запропонувати кращий переклад
Start 19-04-14
215
3. Скорочення довжини
Запропонувати кращий переклад
XIV. Атомна фізика Запропонувати кращий переклад
Start 18-01-28
216
1. Модель атома
Запропонувати кращий переклад
Start 17-12-31
217
2. Резерфордівське розсіяння
Запропонувати кращий переклад
Start 19-06-07
218
3. Атом Бора
Запропонувати кращий переклад
Start 18-01-10
219
4. Спектроскоп
Запропонувати кращий переклад
Start 17-12-04
220
5. Комптонівське розсіювання
Запропонувати кращий переклад
Start 18-02-17
221
6. Дослід Франка-Герца
Запропонувати кращий переклад
XV. Ядерна фізика Запропонувати кращий переклад
Start 17-12-31
222
1. Радіоактивність
Запропонувати кращий переклад
Start 19-04-14
223
2. Універсальний закон радіоактивного розпаду
Запропонувати кращий переклад
Start 18-05-12
224
3. Радіоактивні ряди
Запропонувати кращий переклад
Start 18-01-14
225
4. Ядерна реакція
Запропонувати кращий переклад
XVI. Математика Запропонувати кращий переклад
Start 18-09-16
226
1. Теорема Піфагора
Запропонувати кращий переклад
Start 20-05-04
227
2. Число пі
Запропонувати кращий переклад
Start 19-04-08
228
3. Радіан
Запропонувати кращий переклад
Start 19-04-13
229
4. Одиничне коло
Запропонувати кращий переклад
Start 18-07-26
230
5. Додавання векторів
Запропонувати кращий переклад
Start 20-05-05
231
6. Задача Бюффона
Запропонувати кращий переклад
Start 19-11-14
232
7. Дошка Гальтона
Запропонувати кращий переклад
Start 20-04-14
233
8. Стрічка Мебіуса
Запропонувати кращий переклад
Start 20-12-07
234
9. Правильний многогранник
Запропонувати кращий переклад
Start 20-07-07
235
10. Грецька абетка
Запропонувати кращий переклад
XVII. Хто я Запропонувати кращий переклад
Start 17-11-26
236
1. Учитель з Моравії
Запропонувати кращий переклад
Start 17-12-01
237
2. Учитель з Моравії
Запропонувати кращий переклад