Fyzika ve škole (Android & iOS)


Запропонувати кращий переклад Запропонувати кращий переклад: www_ua.xml   ua.xml
Створити іншою мовою Створити іншою мовою: www_ua.xml   ua.xml

I. Механіка Запропонувати кращий переклад
Start 17-11-19
1
1. Похила площина
Запропонувати кращий переклад
Start 18-01-07
2
2. Паралелограм сил
Запропонувати кращий переклад
Start 19-04-14
3
3. Штангенциркуль
Запропонувати кращий переклад
Start 19-04-14
4
4. Мікрометр
Запропонувати кращий переклад
Start 18-09-18
5
5. Рух
Запропонувати кращий переклад
Start 19-04-14
6
6. Рівномірний рух по колу
Запропонувати кращий переклад
Start 17-12-16
7
7. Схеми блоків
Запропонувати кращий переклад
Start 18-01-09
8
8. Поліспаст
Запропонувати кращий переклад
Start 18-01-06
9
9. Умова рівноваги важеля
Запропонувати кращий переклад
Start 18-06-10
10
10. Перший закон Ньютона
Запропонувати кращий переклад
Start 19-04-14
11
11. Другий закон Ньютона
Запропонувати кращий переклад
Start 17-11-27
12
12. Третій закон Ньютона
Запропонувати кращий переклад
Start 19-04-14
13
13. Механічна робота
Запропонувати кращий переклад
Start 19-04-14
14
14. Пружні зіткнення
Запропонувати кращий переклад
Start 19-04-14
15
15. Непружні зіткнення
Запропонувати кращий переклад
Start 18-02-16
16
16. Закон збереження енергії
Запропонувати кращий переклад
Start 18-06-24
17
17. Маятник Максвелла
Запропонувати кращий переклад
Start 19-04-07
18
18. Момент інерції
Запропонувати кращий переклад
Start 19-04-14
19
19. Сила тертя і опору повітря
Запропонувати кращий переклад
Start 18-06-10
20
20. Колиска Ньютона
Запропонувати кращий переклад
Start 18-01-11
21
21. Закон Архімеда
Запропонувати кращий переклад
Start 18-01-24
22
22. Картезіанський водолаз
Запропонувати кращий переклад
Start 18-05-31
23
23. Ватерпас
Запропонувати кращий переклад
Start 19-03-16
24
24. Закон сполучених посудин
Запропонувати кращий переклад
Start 19-04-14
25
25. Тиск
Запропонувати кращий переклад
Start 17-11-26
26
26. Помпа
Запропонувати кращий переклад
Start 17-12-02
27
27. Закон Паскаля
Запропонувати кращий переклад
Start 18-01-21
28
28. Закон Бернуллі
Запропонувати кращий переклад
Start 19-03-26
29
29. Підіймальна сила
Запропонувати кращий переклад
Start 18-03-03
30
30. Центр ваги
Запропонувати кращий переклад
Start 18-08-03
31
31. Механічна рівновага 1
Запропонувати кращий переклад
Start 18-03-14
32
32. Механічна рівновага 2
Запропонувати кращий переклад
Start 18-02-07
33
33. Механічна рівновага 3
Запропонувати кращий переклад
II. Гравітаційне поле Запропонувати кращий переклад
Start 19-04-15
34
1. Закон всесвітнього тяжіння
Запропонувати кращий переклад
Start 19-04-15
35
2. Напруженість гравітаційного поля
Запропонувати кращий переклад
Start 19-04-15
36
3. Гравітаційне поле
Запропонувати кращий переклад
Start 17-11-23
37
4. Гравітаційне поле Землі
Запропонувати кращий переклад
Start 19-04-15
38
5. Географічні координати
Запропонувати кращий переклад
Start 19-04-15
39
6. Прискорення вільного падіння
Запропонувати кращий переклад
Start 18-06-07
40
7. Маятник Фуко
Запропонувати кращий переклад
Start 19-01-04
41
8. Невагомість
Запропонувати кращий переклад
Start 17-11-25
42
9. Супер ліфт
Запропонувати кращий переклад
Start 19-04-15
43
10. Вільне падіння
Запропонувати кращий переклад
Start 17-11-26
44
11. Трубка Ньютона
Запропонувати кращий переклад
Start 19-04-15
45
12. Рух тіла, кинутого горизонтально
Запропонувати кращий переклад
Start 19-04-15
46
13. Рух тіла, кинутого горизонтально 2
Запропонувати кращий переклад
Start 19-04-15
47
14. Вільне падіння – експеримент
Запропонувати кращий переклад
Start 19-04-15
48
15. Витікання рідини через отвір
Запропонувати кращий переклад
Start 19-04-15
49
16. Рух тіла, кинутого вертикально вгору
Запропонувати кращий переклад
Start 19-04-15
50
17. Рух тіла, кинутого під кутом до горизонту
Запропонувати кращий переклад
Start 19-04-15
51
18. Рух тіла, кинутого під кутом до горизонту – ручна граната
Запропонувати кращий переклад
Start 18-06-27
52
19. Рух небесних тіл
Запропонувати кращий переклад
Start 19-04-14
53
20. Космічна швидкість
Запропонувати кращий переклад
Start 19-04-14
54
21. Геостаціонарна орбіта
Запропонувати кращий переклад
Start 18-10-08
55
22. Перший закон Кеплера
Запропонувати кращий переклад
Start 18-01-06
56
23. Другий закон Кеплера
Запропонувати кращий переклад
Start 17-10-01
57
24. Третій закон Кеплера – внутрішні планети
Запропонувати кращий переклад
Start 18-07-02
58
25. Третій закон Кеплера – зовнішні планети
Запропонувати кращий переклад
Start 18-06-02
59
26. Сонячна система
Запропонувати кращий переклад
Start 18-06-05
60
27. Фази Місяця
Запропонувати кращий переклад
Start 18-10-02
61
28. Сузір’я
Запропонувати кращий переклад
Start 18-10-14
62
29. Закони Кеплера
Запропонувати кращий переклад
III. Механічні коливання і хвилі Запропонувати кращий переклад
Start 18-01-18
63
1. Осцилятори
Запропонувати кращий переклад
Start 18-03-06
64
2. Круговий рух
Запропонувати кращий переклад
Start 19-03-29
65
3. Гармонічні коливання
Запропонувати кращий переклад
Start 19-03-30
66
4. Суперпозиція
Запропонувати кращий переклад
Start 19-03-30
67
5. Суперпозиція f1 = f2
Запропонувати кращий переклад
Start 19-03-30
68
6. Суперпозиція f1 ≈ f2
Запропонувати кращий переклад
Start 19-03-30
69
7. Фаза
Запропонувати кращий переклад
Start 18-06-10
70
8. Прямокутний імпульс
Запропонувати кращий переклад
Start 18-03-20
71
9. Фігури Ліссажу
Запропонувати кращий переклад
Start 19-03-30
72
10. Затухаючі коливання
Запропонувати кращий переклад
Start 19-03-30
73
11. Вимушені коливання
Запропонувати кращий переклад
Start 19-03-30
74
12. Математичний маятник
Запропонувати кращий переклад
Start 18-07-02
75
13. Математичний маятник – Вертоліт
Запропонувати кращий переклад
Start 17-12-29
76
14. Гармонічний осцилятор
Запропонувати кращий переклад
Start 18-06-10
77
15. Гармонічний осцилятор – Вертоліт
Запропонувати кращий переклад
Start 17-12-19
78
16. Зв’язаних осциляторів
Запропонувати кращий переклад
Start 19-03-30
79
17. Відбиття
Запропонувати кращий переклад
Start 19-03-30
80
18. Переломлення
Запропонувати кращий переклад
Start 17-11-27
81
19. Відбиття – зміна фази
Запропонувати кращий переклад
Start 18-03-20
82
20. Стояча хвиля
Запропонувати кращий переклад
Start 17-12-30
83
21. Резонанс
Запропонувати кращий переклад
Start 19-03-30
84
22. Швидкість звуку
Запропонувати кращий переклад
Start 19-03-30
85
23. Ефект Доплера
Запропонувати кращий переклад
Start 19-03-30
86
24. Ударна хвиля
Запропонувати кращий переклад
Start 18-02-01
87
25. Принцип Гюйгенса
Запропонувати кращий переклад
Start 18-06-10
88
26. Системи математичних маятників
Запропонувати кращий переклад
Start 18-06-10
89
27. Стояча хвиля
Запропонувати кращий переклад
Start 18-06-10
90
28. Ефект маятника
Запропонувати кращий переклад
Start 18-06-10
91
29. Хвильовий маятник
Запропонувати кращий переклад
Start 18-03-20
92
30. Хвиля
Запропонувати кращий переклад
Start 18-07-30
93
31. Звук
Запропонувати кращий переклад
IV. Молекулярна фізика і термодинаміка Запропонувати кращий переклад
Start 18-02-10
94
1. Броунівський рух
Запропонувати кращий переклад
Start 18-02-10
95
2. Дифузія
Запропонувати кращий переклад
Start 18-03-20
96
3. Закон Максвелла про розподіл молекул по швидкостях
Запропонувати кращий переклад
Start 17-12-05
97
4. Термометр Галілея
Запропонувати кращий переклад
Start 19-04-13
98
5. Температурна шкала
Запропонувати кращий переклад
Start 19-04-13
99
6. Механічний еквівалент теплоти
Запропонувати кращий переклад
Start 18-05-10
100
7. Внутрішня енергія
Запропонувати кращий переклад
Start 17-12-12
101
8. Теплообмін – конвекція
Запропонувати кращий переклад
Start 18-06-10
102
9. Теплообмін – випромінення
Запропонувати кращий переклад
Start 17-12-12
103
10. Теплообмін – теплопровідність
Запропонувати кращий переклад
Start 19-04-13
104
11. Ізотермічний процес
Запропонувати кращий переклад
Start 17-12-14
105
12. Ізобаричний процес
Запропонувати кращий переклад
Start 17-12-16
106
13. Ізохоричний процес
Запропонувати кращий переклад
Start 19-04-14
107
14. Адіабатичний процес
Запропонувати кращий переклад
Start 19-04-13
108
15. Цикл Карно
Запропонувати кращий переклад
Start 18-08-02
109
16. Паровоз
Запропонувати кращий переклад
Start 18-01-13
110
17. Двотактний двигун
Запропонувати кращий переклад
Start 18-01-13
111
18. Чотиритактний двигун
Запропонувати кращий переклад
Start 18-01-14
112
19. Дизельний двигун
Запропонувати кращий переклад
Start 18-01-14
113
20. Двигун Ванкеля
Запропонувати кращий переклад
Start 17-11-23
114
21. Вічний двигун
Запропонувати кращий переклад
Start 17-11-23
115
22. Вічний двигун – іграшка
Запропонувати кращий переклад
Start 17-11-25
116
23. Холодильник
Запропонувати кращий переклад
Start 17-11-25
117
24. Капілярний тиск
Запропонувати кращий переклад
Start 19-04-13
118
25. Температура кипіння – Атмосферний тиск
Запропонувати кращий переклад
Start 19-04-13
119
26. Температура кипіння – Висота над рівнем моря
Запропонувати кращий переклад
Start 19-04-13
120
27. Атмосферний тиск – Висота над рівнем моря
Запропонувати кращий переклад
Start 19-04-13
121
28. Атмосфера Землі
Запропонувати кращий переклад
Start 19-04-13
122
29. Вологість абсолютна
Запропонувати кращий переклад
Start 19-04-13
123
30. Відносна вологість
Запропонувати кращий переклад
Start 19-04-13
124
31. Точка роси
Запропонувати кращий переклад
V. Електростатика Запропонувати кращий переклад
Start 19-03-29
125
1. Генератор Ван де Граафа
Запропонувати кращий переклад
Start 19-04-14
126
2. Електричне поле
Запропонувати кращий переклад
Start 18-03-24
127
3. Заряди і поля
Запропонувати кращий переклад
Start 19-04-14
128
4. Конденсатор
Запропонувати кращий переклад
VI. Електричний струм Запропонувати кращий переклад
Start 18-10-01
129
1. Електричне коло
Запропонувати кращий переклад
Start 18-03-17
130
2. Закон Ома
Запропонувати кращий переклад
Start 18-03-15
131
3. Внутрішній опір
Запропонувати кращий переклад
Start 18-12-01
132
4. Правила Кірхгофа
Запропонувати кращий переклад
Start 19-04-14
133
5. Електричний опір
Запропонувати кращий переклад
VII. Напівпровідник Запропонувати кращий переклад
Start 17-11-25
134
1. Терморезистор
Запропонувати кращий переклад
Start 18-06-10
135
2. Фоторезистор
Запропонувати кращий переклад
Start 18-05-17
136
3. Кремній
Запропонувати кращий переклад
Start 18-05-14
137
4. Рекомбінація в напівпровідниках
Запропонувати кращий переклад
Start 18-05-13
138
5. Власний напівпровідник
Запропонувати кращий переклад
Start 18-05-19
139
6. Напівпровідники
Запропонувати кращий переклад
Start 18-01-03
140
7. Схема Греца
Запропонувати кращий переклад
VIII. Електричний струм у рідинах Запропонувати кращий переклад
Start 18-05-07
141
1. Дисоціація
Запропонувати кращий переклад
Start 18-05-06
142
2. Електроліз
Запропонувати кращий переклад
Start 17-11-26
143
3. Свинцево-кислотний акумулятор
Запропонувати кращий переклад
IX. Електричний струм в газах і вакуумі Запропонувати кращий переклад
Start 18-02-26
144
1. Іонізація – розрядки електроскопа
Запропонувати кращий переклад
Start 17-12-19
145
2. Несамостійний розряд у газах
Запропонувати кращий переклад
Start 18-01-01
146
3. Вольт-амперна характеристика газового розряду
Запропонувати кращий переклад
Start 18-06-10
147
4. Розряд дуговий
Запропонувати кращий переклад
Start 17-12-28
148
5. Індуктор Румкорфа
Запропонувати кращий переклад
Start 17-12-28
149
6. Катодні промені
Запропонувати кращий переклад
Start 18-01-01
150
7. Осцилограф
Запропонувати кращий переклад
Start 17-12-30
151
8. Трубка Крукса – Мальтійський хрест
Запропонувати кращий переклад
Start 17-12-31
152
9. Тліючий розряд
Запропонувати кращий переклад
Start 17-12-31
153
10. Вогні святого Ельма
Запропонувати кращий переклад
Start 17-12-31
154
11. Неонова лампа
Запропонувати кращий переклад
Start 18-02-25
155
12. Люмінесцентна лампа
Запропонувати кращий переклад
Start 18-06-10
156
13. Сходами Якова
Запропонувати кращий переклад
X. Магнітне поле Запропонувати кращий переклад
Start 18-01-10
157
1. Магніт
Запропонувати кращий переклад
Start 18-03-15
158
2. Феромагнетики
Запропонувати кращий переклад
Start 18-06-21
159
3. Правило гвинта
Запропонувати кращий переклад
Start 17-12-21
160
4. Правило лівої руки
Запропонувати кращий переклад
Start 18-06-01
161
5. Електромагнітна індукція
Запропонувати кращий переклад
Start 18-03-11
162
6. Правило Ленца
Запропонувати кращий переклад
Start 18-05-20
163
7. Котушка Гельмгольца
Запропонувати кращий переклад
XI. Змінний струм Запропонувати кращий переклад
Start 18-03-11
164
1. Генератор і динамо-машина
Запропонувати кращий переклад
Start 18-03-10
165
2. Трифазний генератор
Запропонувати кращий переклад
Start 18-03-21
166
3. Послідовний контур RLC
Запропонувати кращий переклад
Start 18-03-21
167
4. Паралельний контур RLC
Запропонувати кращий переклад
Start 18-03-11
168
5. Трансформатор
Запропонувати кращий переклад
XII. Оптика Запропонувати кращий переклад
Start 19-04-14
169
1. Призма
Запропонувати кращий переклад
Start 18-07-21
170
2. Субтрактівний і аддитивний синтез кольору
Запропонувати кращий переклад
Start 18-06-24
171
3. Коло Ньютона
Запропонувати кращий переклад
Start 19-04-14
172
4. Інтерференційний експеримент Юнга
Запропонувати кращий переклад
Start 18-06-10
173
5. Дзеркала
Запропонувати кращий переклад
Start 19-04-14
174
6. Лінза
Запропонувати кращий переклад
Start 19-04-14
175
7. Опукла лінза
Запропонувати кращий переклад
Start 19-04-14
176
8. Увігнута лінза
Запропонувати кращий переклад
Start 18-03-25
177
9. Аномалії рефракції
Запропонувати кращий переклад
Start 18-03-24
178
10. Акомодація ока
Запропонувати кращий переклад
Start 18-03-26
179
11. Лупа
Запропонувати кращий переклад
Start 18-03-25
180
12. Мікроскоп
Запропонувати кращий переклад
Start 18-03-27
181
13. Телескоп Кеплер
Запропонувати кращий переклад
Start 18-03-27
182
14. Телескоп Галілея
Запропонувати кращий переклад
Start 19-04-14
183
15. Увігнуте дзеркало
Запропонувати кращий переклад
Start 19-04-14
184
16. Опукле дзеркало
Запропонувати кращий переклад
Start 18-03-28
185
17. Ньютоновский рефлектор
Запропонувати кращий переклад
Start 18-04-16
186
18. Світловий потік
Запропонувати кращий переклад
Start 18-01-06
187
19. Сила світла
Запропонувати кращий переклад
Start 18-04-16
188
20. Освітленість
Запропонувати кращий переклад
Start 18-04-14
189
21. Абсолютно чорне тіло
Запропонувати кращий переклад
Start 17-12-02
190
22. Модель абсолютно чорного тіла
Запропонувати кращий переклад
Start 18-04-19
191
23. Фотоефект
Запропонувати кращий переклад
Start 18-06-23
192
24. Електромагнітна хвиля
Запропонувати кращий переклад
Start 18-04-11
193
25. Поляризаційний фільтр
Запропонувати кращий переклад
Start 18-06-10
194
26. Рентгенівська трубка
Запропонувати кращий переклад
XIII. Спеціальна теорія відносності Запропонувати кращий переклад
Start 17-12-21
195
1. Експеримент Майкельсона-Морлі
Запропонувати кращий переклад
Start 17-12-17
196
2. Сповільнення часу
Запропонувати кращий переклад
Start 19-04-14
197
3. Скорочення довжини
Запропонувати кращий переклад
XIV. Атомна фізика Запропонувати кращий переклад
Start 18-01-28
198
1. Модель атома
Запропонувати кращий переклад
Start 17-12-31
199
2. Резерфордівське розсіяння
Запропонувати кращий переклад
Start 18-06-10
200
3. Атом Бора
Запропонувати кращий переклад
Start 18-01-10
201
4. Спектроскоп
Запропонувати кращий переклад
Start 17-12-04
202
5. Комптонівське розсіювання
Запропонувати кращий переклад
Start 18-02-17
203
6. Дослід Франка-Герца
Запропонувати кращий переклад
XV. Ядерна фізика Запропонувати кращий переклад
Start 17-12-31
204
1. Радіоактивність
Запропонувати кращий переклад
Start 19-04-14
205
2. Універсальний закон радіоактивного розпаду
Запропонувати кращий переклад
Start 18-05-12
206
3. Радіоактивні ряди
Запропонувати кращий переклад
Start 18-01-14
207
4. Ядерна реакція
Запропонувати кращий переклад
XVI. Математика Запропонувати кращий переклад
Start 18-09-16
208
1. Теорема Піфагора
Запропонувати кращий переклад
Start 19-04-08
209
2. Радіан
Запропонувати кращий переклад
Start 19-04-13
210
3. Одиничне коло
Запропонувати кращий переклад
Start 18-07-26
211
4. Додавання векторів
Запропонувати кращий переклад
XVII. Хто я Запропонувати кращий переклад
Start 17-11-26
212
1. Учитель з Моравії
Запропонувати кращий переклад
 Windows Store Application for Windows Store is not possible,
because it does not support Adobe Air.