Fyzika ve škole (Android & iOS)


Запропонувати кращий переклад Запропонувати кращий переклад: www_ua.xml   ua.xml
Створити іншою мовою Створити іншою мовою: www_ua.xml   ua.xml

I. Механіка Запропонувати кращий переклад
Start 17-11-19
1
1. Похила площина
Запропонувати кращий переклад
Start 18-01-07
2
2. Паралелограм сил
Запропонувати кращий переклад
Start 17-12-15
3
3. Штангенциркуль
Запропонувати кращий переклад
Start 17-11-30
4
4. Мікрометр
Запропонувати кращий переклад
Start 18-09-18
5
5. Рух
Запропонувати кращий переклад
Start 18-11-22
6
6. Рівномірний рух по колу
Запропонувати кращий переклад
Start 17-12-16
7
7. Схеми блоків
Запропонувати кращий переклад
Start 18-01-09
8
8. Поліспаст
Запропонувати кращий переклад
Start 18-01-06
9
9. Умова рівноваги важеля
Запропонувати кращий переклад
Start 18-06-10
10
10. Перший закон Ньютона
Запропонувати кращий переклад
Start 18-01-20
11
11. Другий закон Ньютона
Запропонувати кращий переклад
Start 17-11-27
12
12. Третій закон Ньютона
Запропонувати кращий переклад
Start 18-05-12
13
13. Механічна робота
Запропонувати кращий переклад
Start 18-12-27
14
14. Пружні зіткнення
Запропонувати кращий переклад
Start 18-12-27
15
15. Непружні зіткнення
Запропонувати кращий переклад
Start 18-02-16
16
16. Закон збереження енергії
Запропонувати кращий переклад
Start 18-06-24
17
17. Маятник Максвелла
Запропонувати кращий переклад
Start 18-02-04
18
18. Сила тертя і опору повітря
Запропонувати кращий переклад
Start 18-06-10
19
19. Колиска Ньютона
Запропонувати кращий переклад
Start 18-01-11
20
20. Закон Архімеда
Запропонувати кращий переклад
Start 18-01-24
21
21. Картезіанський водолаз
Запропонувати кращий переклад
Start 18-05-31
22
22. Ватерпас
Запропонувати кращий переклад
Start 18-06-10
23
23. Тиск
Запропонувати кращий переклад
Start 17-11-26
24
24. Помпа
Запропонувати кращий переклад
Start 17-12-02
25
25. Закон Паскаля
Запропонувати кращий переклад
Start 18-01-21
26
26. Закон Бернуллі
Запропонувати кращий переклад
Start 18-03-03
27
27. Центр ваги
Запропонувати кращий переклад
Start 18-08-03
28
28. Механічна рівновага 1
Запропонувати кращий переклад
Start 18-03-14
29
29. Механічна рівновага 2
Запропонувати кращий переклад
Start 18-02-07
30
30. Механічна рівновага 3
Запропонувати кращий переклад
II. Гравітаційне поле Запропонувати кращий переклад
Start 17-11-23
31
1. Закон всесвітнього тяжіння
Запропонувати кращий переклад
Start 17-11-30
32
2. Напруженість гравітаційного поля
Запропонувати кращий переклад
Start 17-11-23
33
3. Гравітаційне поле
Запропонувати кращий переклад
Start 17-11-23
34
4. Гравітаційне поле Землі
Запропонувати кращий переклад
Start 18-06-02
35
5. Географічні координати
Запропонувати кращий переклад
Start 18-05-24
36
6. Прискорення вільного падіння
Запропонувати кращий переклад
Start 18-06-07
37
7. Маятник Фуко
Запропонувати кращий переклад
Start 19-01-04
38
8. Невагомість
Запропонувати кращий переклад
Start 17-11-25
39
9. Супер ліфт
Запропонувати кращий переклад
Start 18-10-09
40
10. Вільне падіння
Запропонувати кращий переклад
Start 17-11-26
41
11. Трубка Ньютона
Запропонувати кращий переклад
Start 17-12-13
42
12. Рух тіла, кинутого горизонтально
Запропонувати кращий переклад
Start 18-02-25
43
13. Рух тіла, кинутого горизонтально 2
Запропонувати кращий переклад
Start 17-11-25
44
14. Вільне падіння – експеримент
Запропонувати кращий переклад
Start 17-12-05
45
15. Витікання рідини через отвір
Запропонувати кращий переклад
Start 17-12-13
46
16. Рух тіла, кинутого вертикально вгору
Запропонувати кращий переклад
Start 17-12-14
47
17. Рух тіла, кинутого під кутом до горизонту
Запропонувати кращий переклад
Start 18-03-02
48
18. Рух тіла, кинутого під кутом до горизонту – ручна граната
Запропонувати кращий переклад
Start 18-06-27
49
19. Рух небесних тіл
Запропонувати кращий переклад
Start 18-01-06
50
20. Космічна швидкість
Запропонувати кращий переклад
Start 18-05-27
51
21. Геостаціонарна орбіта
Запропонувати кращий переклад
Start 18-10-08
52
22. Перший закон Кеплера
Запропонувати кращий переклад
Start 18-01-06
53
23. Другий закон Кеплера
Запропонувати кращий переклад
Start 17-10-01
54
24. Третій закон Кеплера – внутрішні планети
Запропонувати кращий переклад
Start 18-07-02
55
25. Третій закон Кеплера – зовнішні планети
Запропонувати кращий переклад
Start 18-06-02
56
26. Сонячна система
Запропонувати кращий переклад
Start 18-06-05
57
27. Фази Місяця
Запропонувати кращий переклад
Start 18-10-02
58
28. Сузір’я
Запропонувати кращий переклад
Start 18-10-14
59
29. Закони Кеплера
Запропонувати кращий переклад
III. Механічні коливання і хвилі Запропонувати кращий переклад
Start 18-01-18
60
1. Осцилятори
Запропонувати кращий переклад
Start 18-03-06
61
2. Круговий рух
Запропонувати кращий переклад
Start 17-12-29
62
3. Гармонічні коливання
Запропонувати кращий переклад
Start 18-06-10
63
4. Суперпозиція
Запропонувати кращий переклад
Start 18-06-10
64
5. Суперпозиція f1 = f2
Запропонувати кращий переклад
Start 18-06-10
65
6. Суперпозиція f1 ≈ f2
Запропонувати кращий переклад
Start 17-12-28
66
7. Фаза
Запропонувати кращий переклад
Start 18-06-10
67
8. Прямокутний імпульс
Запропонувати кращий переклад
Start 18-03-20
68
9. Фігури Ліссажу
Запропонувати кращий переклад
Start 18-01-27
69
10. Затухаючі коливання
Запропонувати кращий переклад
Start 17-12-29
70
11. Вимушені коливання
Запропонувати кращий переклад
Start 17-12-23
71
12. Математичний маятник
Запропонувати кращий переклад
Start 18-07-02
72
13. Математичний маятник – Вертоліт
Запропонувати кращий переклад
Start 17-12-29
73
14. Гармонічний осцилятор
Запропонувати кращий переклад
Start 18-06-10
74
15. Гармонічний осцилятор – Вертоліт
Запропонувати кращий переклад
Start 17-12-19
75
16. Зв’язаних осциляторів
Запропонувати кращий переклад
Start 17-12-31
76
17. Відбиття
Запропонувати кращий переклад
Start 17-12-31
77
18. Переломлення
Запропонувати кращий переклад
Start 17-11-27
78
19. Відбиття – зміна фази
Запропонувати кращий переклад
Start 18-03-20
79
20. Стояча хвиля
Запропонувати кращий переклад
Start 17-12-30
80
21. Резонанс
Запропонувати кращий переклад
Start 17-12-29
81
22. Швидкість звуку
Запропонувати кращий переклад
Start 18-06-18
82
23. Ефект Доплера
Запропонувати кращий переклад
Start 17-12-29
83
24. Ударна хвиля
Запропонувати кращий переклад
Start 18-02-01
84
25. Принцип Гюйгенса
Запропонувати кращий переклад
Start 18-06-10
85
26. Системи математичних маятників
Запропонувати кращий переклад
Start 18-06-10
86
27. Стояча хвиля
Запропонувати кращий переклад
Start 18-06-10
87
28. Ефект маятника
Запропонувати кращий переклад
Start 18-06-10
88
29. Хвильовий маятник
Запропонувати кращий переклад
Start 18-03-20
89
30. Хвиля
Запропонувати кращий переклад
Start 18-07-30
90
31. Звук
Запропонувати кращий переклад
IV. Молекулярна фізика і термодинаміка Запропонувати кращий переклад
Start 18-02-10
91
1. Броунівський рух
Запропонувати кращий переклад
Start 18-02-10
92
2. Дифузія
Запропонувати кращий переклад
Start 18-03-20
93
3. Закон Максвелла про розподіл молекул по швидкостях
Запропонувати кращий переклад
Start 17-12-05
94
4. Термометр Галілея
Запропонувати кращий переклад
Start 17-12-03
95
5. Температурна шкала
Запропонувати кращий переклад
Start 18-02-04
96
6. Механічний еквівалент теплоти
Запропонувати кращий переклад
Start 18-05-10
97
7. Внутрішня енергія
Запропонувати кращий переклад
Start 17-12-12
98
8. Теплообмін – конвекція
Запропонувати кращий переклад
Start 18-06-10
99
9. Теплообмін – випромінення
Запропонувати кращий переклад
Start 17-12-12
100
10. Теплообмін – теплопровідність
Запропонувати кращий переклад
Start 17-12-14
101
11. Ізотермічний процес
Запропонувати кращий переклад
Start 17-12-14
102
12. Ізобаричний процес
Запропонувати кращий переклад
Start 17-12-16
103
13. Ізохоричний процес
Запропонувати кращий переклад
Start 17-12-16
104
14. Адіабатичний процес
Запропонувати кращий переклад
Start 18-02-01
105
15. Цикл Карно
Запропонувати кращий переклад
Start 18-08-02
106
16. Паровоз
Запропонувати кращий переклад
Start 18-01-13
107
17. Двотактний двигун
Запропонувати кращий переклад
Start 18-01-13
108
18. Чотиритактний двигун
Запропонувати кращий переклад
Start 18-01-14
109
19. Дизельний двигун
Запропонувати кращий переклад
Start 18-01-14
110
20. Двигун Ванкеля
Запропонувати кращий переклад
Start 17-11-23
111
21. Вічний двигун
Запропонувати кращий переклад
Start 17-11-23
112
22. Вічний двигун – іграшка
Запропонувати кращий переклад
Start 17-11-25
113
23. Холодильник
Запропонувати кращий переклад
Start 17-11-25
114
24. Капілярний тиск
Запропонувати кращий переклад
Start 18-01-03
115
25. Температура кипіння – Атмосферний тиск
Запропонувати кращий переклад
Start 18-01-03
116
26. Температура кипіння – Висота над рівнем моря
Запропонувати кращий переклад
Start 18-01-03
117
27. Атмосферний тиск – Висота над рівнем моря
Запропонувати кращий переклад
Start 18-06-10
118
28. Атмосфера Землі
Запропонувати кращий переклад
Start 18-01-02
119
29. Вологість абсолютна
Запропонувати кращий переклад
Start 18-01-02
120
30. Відносна вологість
Запропонувати кращий переклад
Start 18-01-02
121
31. Точка роси
Запропонувати кращий переклад
V. Електростатика Запропонувати кращий переклад
Start 18-03-18
122
1. Електричне поле
Запропонувати кращий переклад
Start 18-03-24
123
2. Заряди і поля
Запропонувати кращий переклад
Start 18-06-10
124
3. Конденсатор
Запропонувати кращий переклад
VI. Електричний струм Запропонувати кращий переклад
Start 18-10-01
125
1. Електричне коло
Запропонувати кращий переклад
Start 18-03-17
126
2. Закон Ома
Запропонувати кращий переклад
Start 18-03-15
127
3. Внутрішній опір
Запропонувати кращий переклад
Start 18-12-01
128
4. Правила Кірхгофа
Запропонувати кращий переклад
Start 18-03-20
129
5. Електричний опір
Запропонувати кращий переклад
VII. Напівпровідник Запропонувати кращий переклад
Start 17-11-25
130
1. Терморезистор
Запропонувати кращий переклад
Start 18-06-10
131
2. Фоторезистор
Запропонувати кращий переклад
Start 18-05-17
132
3. Кремній
Запропонувати кращий переклад
Start 18-05-14
133
4. Рекомбінація в напівпровідниках
Запропонувати кращий переклад
Start 18-05-13
134
5. Власний напівпровідник
Запропонувати кращий переклад
Start 18-05-19
135
6. Напівпровідники
Запропонувати кращий переклад
Start 18-01-03
136
7. Схема Греца
Запропонувати кращий переклад
VIII. Електричний струм у рідинах Запропонувати кращий переклад
Start 18-05-07
137
1. Дисоціація
Запропонувати кращий переклад
Start 18-05-06
138
2. Електроліз
Запропонувати кращий переклад
Start 17-11-26
139
3. Свинцево-кислотний акумулятор
Запропонувати кращий переклад
IX. Електричний струм в газах і вакуумі Запропонувати кращий переклад
Start 18-02-26
140
1. Іонізація – розрядки електроскопа
Запропонувати кращий переклад
Start 17-12-19
141
2. Несамостійний розряд у газах
Запропонувати кращий переклад
Start 18-01-01
142
3. Вольт-амперна характеристика газового розряду
Запропонувати кращий переклад
Start 18-06-10
143
4. Розряд дуговий
Запропонувати кращий переклад
Start 17-12-28
144
5. Індуктор Румкорфа
Запропонувати кращий переклад
Start 17-12-28
145
6. Катодні промені
Запропонувати кращий переклад
Start 18-01-01
146
7. Осцилограф
Запропонувати кращий переклад
Start 17-12-30
147
8. Трубка Крукса – Мальтійський хрест
Запропонувати кращий переклад
Start 17-12-31
148
9. Тліючий розряд
Запропонувати кращий переклад
Start 17-12-31
149
10. Вогні святого Ельма
Запропонувати кращий переклад
Start 17-12-31
150
11. Неонова лампа
Запропонувати кращий переклад
Start 18-02-25
151
12. Люмінесцентна лампа
Запропонувати кращий переклад
Start 18-06-10
152
13. Сходами Якова
Запропонувати кращий переклад
X. Магнітне поле Запропонувати кращий переклад
Start 18-01-10
153
1. Магніт
Запропонувати кращий переклад
Start 18-03-15
154
2. Феромагнетики
Запропонувати кращий переклад
Start 18-06-21
155
3. Правило гвинта
Запропонувати кращий переклад
Start 17-12-21
156
4. Правило лівої руки
Запропонувати кращий переклад
Start 18-06-01
157
5. Електромагнітна індукція
Запропонувати кращий переклад
Start 18-03-11
158
6. Правило Ленца
Запропонувати кращий переклад
Start 18-05-20
159
7. Котушка Гельмгольца
Запропонувати кращий переклад
XI. Змінний струм Запропонувати кращий переклад
Start 18-03-11
160
1. Генератор і динамо-машина
Запропонувати кращий переклад
Start 18-03-10
161
2. Трифазний генератор
Запропонувати кращий переклад
Start 18-03-21
162
3. Послідовний контур RLC
Запропонувати кращий переклад
Start 18-03-21
163
4. Паралельний контур RLC
Запропонувати кращий переклад
Start 18-03-11
164
5. Трансформатор
Запропонувати кращий переклад
XII. Оптика Запропонувати кращий переклад
Start 18-03-22
165
1. Призма
Запропонувати кращий переклад
Start 18-07-21
166
2. Субтрактівний і аддитивний синтез кольору
Запропонувати кращий переклад
Start 18-06-24
167
3. Коло Ньютона
Запропонувати кращий переклад
Start 18-05-29
168
4. Інтерференційний експеримент Юнга
Запропонувати кращий переклад
Start 18-06-10
169
5. Дзеркала
Запропонувати кращий переклад
Start 18-03-23
170
6. Лінза
Запропонувати кращий переклад
Start 18-04-29
171
7. Опукла лінза
Запропонувати кращий переклад
Start 18-12-05
172
8. Увігнута лінза
Запропонувати кращий переклад
Start 18-03-25
173
9. Аномалії рефракції
Запропонувати кращий переклад
Start 18-03-24
174
10. Акомодація ока
Запропонувати кращий переклад
Start 18-03-26
175
11. Лупа
Запропонувати кращий переклад
Start 18-03-25
176
12. Мікроскоп
Запропонувати кращий переклад
Start 18-03-27
177
13. Телескоп Кеплер
Запропонувати кращий переклад
Start 18-03-27
178
14. Телескоп Галілея
Запропонувати кращий переклад
Start 18-07-15
179
15. Увігнуте дзеркало
Запропонувати кращий переклад
Start 18-07-15
180
16. Опукле дзеркало
Запропонувати кращий переклад
Start 18-03-28
181
17. Ньютоновский рефлектор
Запропонувати кращий переклад
Start 18-04-16
182
18. Світловий потік
Запропонувати кращий переклад
Start 18-01-06
183
19. Сила світла
Запропонувати кращий переклад
Start 18-04-16
184
20. Освітленість
Запропонувати кращий переклад
Start 18-04-14
185
21. Абсолютно чорне тіло
Запропонувати кращий переклад
Start 17-12-02
186
22. Модель абсолютно чорного тіла
Запропонувати кращий переклад
Start 18-04-19
187
23. Фотоефект
Запропонувати кращий переклад
Start 18-06-23
188
24. Електромагнітна хвиля
Запропонувати кращий переклад
Start 18-04-11
189
25. Поляризаційний фільтр
Запропонувати кращий переклад
Start 18-06-10
190
26. Рентгенівська трубка
Запропонувати кращий переклад
XIII. Спеціальна теорія відносності Запропонувати кращий переклад
Start 17-12-21
191
1. Експеримент Майкельсона-Морлі
Запропонувати кращий переклад
Start 17-12-17
192
2. Сповільнення часу
Запропонувати кращий переклад
Start 17-12-19
193
3. Скорочення довжини
Запропонувати кращий переклад
XIV. Атомна фізика Запропонувати кращий переклад
Start 18-01-28
194
1. Модель атома
Запропонувати кращий переклад
Start 17-12-31
195
2. Резерфордівське розсіяння
Запропонувати кращий переклад
Start 18-06-10
196
3. Атом Бора
Запропонувати кращий переклад
Start 18-01-10
197
4. Спектроскоп
Запропонувати кращий переклад
Start 17-12-04
198
5. Комптонівське розсіювання
Запропонувати кращий переклад
Start 18-02-17
199
6. Дослід Франка-Герца
Запропонувати кращий переклад
XV. Ядерна фізика Запропонувати кращий переклад
Start 17-12-31
200
1. Радіоактивність
Запропонувати кращий переклад
Start 18-01-21
201
2. Універсальний закон радіоактивного розпаду
Запропонувати кращий переклад
Start 18-05-12
202
3. Радіоактивні ряди
Запропонувати кращий переклад
Start 18-01-14
203
4. Ядерна реакція
Запропонувати кращий переклад
XVI. Математика Запропонувати кращий переклад
Start 18-09-16
204
1. Теорема Піфагора
Запропонувати кращий переклад
Start 18-09-26
205
2. Радіан
Запропонувати кращий переклад
Start 17-12-22
206
3. Одиничне коло
Запропонувати кращий переклад
Start 18-07-26
207
4. Додавання векторів
Запропонувати кращий переклад
XVII. Хто я Запропонувати кращий переклад
Start 17-11-26
208
1. Учитель з Моравії
Запропонувати кращий переклад
 Windows Store Application for Windows Store is not possible,
because it does not support Adobe Air.