Elektrický proud v plynech a ve vakuu

Elektrický proud v plynech a ve vakuu Otevřít Elektrický proud v plynech se za normálních podmínek nevyskytuje, ale může se vyskytovat za zvláštních podmínek. Tyto podmínky musí v plynu způsobit vznik volných částic s elektrickým nábojem, typicky elektronů. Podmínky, za kterých se plyn stane vodivým, jsou: silné elektrické pole, vysoká teplota nebo nízký tlak plynu. (Zdroj Wikipedie)
Trénink Zkoušení – test