Fyzika v škole

iTunes Google play Windows Store
 

Mechanika

 

Gravitačné pole

 

Mechanické kmitanie a vlnenie

 

Molekulová fyzika a termika

 

Elektrostatika

 

Elektrický prúd

 

Polovodiče

 

Elektrický prúd v kvapalinách

 

Elektrický prúd v plynoch a vo vákuu

 

Magnetické pole

 

Striedavý prúd

 

Optika

 

Špeciálna teória relativity

 

Atomistika

 

Jadrová fyzika

 

Matematika

 

Kdo su já