ZŠ – Vlastnosti látek a těles

ZŠ - Vlastnosti látek a těles Otevřít Náš vesmír je tvořen rozličnými formami hmoty, z nichž nejlépe prozkoumána je forma látek. Látky mohou nabývat rovněž různých forem, resp. skupenství či fází. Každá látka je popisována svými vlastnostmi, kromě skupenství také tvarem, hmotností, energií, elektrickým nábojem atd.  (Zdroj Wikipedie)

Trénink Zkoušení – test