ZŠ – Atomistika a jaderná fyzika

ZŠ - Atomistika a jaderná fyzika Otevřít Atom (z řeckého ἄτομος, átomos – nedělitelný) je nejmenší částice běžné hmoty, částice, kterou už chemickými prostředky dále nelze dělit (ovšem fyzikálními ano – viz např. jaderná reakce) a která definuje vlastnosti daného chemického prvku. Atom se skládá z atomového jádra obsahujícího protony a neutrony a obalu obsahujícího elektrony. (Zdroj Wikipedie)

Trénink Zkoušení – test