Von Neumannovo schéma

Von Neumannovo schéma Otevřít Von Neumannova architektura je v informatice označení pro jednoduché schéma programovatelného počítače, které používá jednu sběrnici, na kterou jsou připojeny všechny aktivní prvky (procesor, paměť, vstupy a výstupy). (Zdroj Wikipedie)

Trénink Zkoušení – test