Základní pojmy

Základní pojmy Otevřít Informatika je obor lidské činnosti, který se zabývá zpracováním informací. Zahrnuje množství specializovaných vědních a technických oborů. (Zdroj Wikipedie)

Trénink Zkoušení – test