Porty a rozhraní

Porty a rozhraní Otevřít Porty slouží ke komunikaci mezi počítačem a vstupními nebo výstupními zařízeními. Nalezneme je v zadní části počítače.

Trénink Zkoušení – test