Fysikk på skolen

iTunes Google play Windows Store
 

Mekanikk

 

Gravitasjonsfelt

 

Mekaniske svingninger og bølger

 

Molekylære fysikk og termodynamikk

 

Elektrostatikk

 

Elektrisk strøm

 

Halvleder

 

Elektrisk strøm i væsker

 

Elektrisk strøm i gasser og vakuum

 

Magnetfelt

 

Vekselstrøm

 

Optikk

 

Den spesielle relativitetsteorien

 

Atomfysikk

 

Kjernefysikk

 

Matematikk

 

Hvem er jeg