Физика в училище

iTunes Google play Windows Store
 

Механика

 

Гравитационно поле

 

Mеханични трептения и вълни

 

Термодинамика и молекулна физика

 

Електростатика

 

Електрически ток

 

Полупроводници

 

Електрически ток в течността

 

Електрически ток във вакуум и газове

 

Магнитно поле

 

Променлив ток

 

Оптика

 

Специална теория на относителността

 

Атомна физика

 

Ядрена физика

 

Математика

 

Кой съм аз