Počítačové sítě

Počítačové site Otevřít Počítačová síť je souhrnné označení pro technické prostředky, které realizují spojení a výměnu informací mezi počítači. Umožňují tedy uživatelům komunikaci podle určitých pravidel, za účelem sdílení využívání společných zdrojů nebo výměny zpráv. (Zdroj Wikipedie)

Trénink Zkoušení – test