Internet

Internet Otevřít Internet je celosvětový systém navzájem propojených počítačových sítí, ve kterých mezi sebou počítače komunikují pomocí rodiny protokolů TCP/IP. Společným cílem všech lidí využívajících internet je bezproblémová komunikace. (Zdroj Wikipedie)

Trénink Zkoušení – test