4. ročník – informatika seminář

Obsah
1. Databáze (12)
 • Opakování, návrh struktury tabulek a jejich provázání září 2
 • Rozšířené a složitější dotazy 2
 • Základní příkazy SQL říjen 4
 • Formuláře a tiskové sestavy 2
 • Makra a spolupráce s jinými programy
  2. Multimédia (10)
 • Teorie multimédií, multimediální formáty, streamování 2
 • Tvorba a úprava videa listopad 8
  3. Algoritmizace (14)
 • Základní algoritmické konstrukce – opakování prosinec 2
 • Deklarace konstant, proměnných, procedury vstupu a výstupu dat 1
 • Jednoduché datové typy, přípustné hodnoty a operace 1
 • Tvorba programů s jednoduchými datovými typy leden 10
  4. Sítě a šifrování (6)
 • Digitální reprezentace a přenos informací, datové sítě a přenos dat 2
 • Bezdrátové sítě (Wi-fi) 2
 • Ochrana dat, šifrování, elektronický podpis únor 2
  5. Komplexní úlohy (10)
 • Operační systém, práce se soubory a adresáři 2
 • Textový editor, tabulkový procesor a prezentace 4
 • Počítačová grafika a webová stránka březen 4
  6. Opakování (8)
 • Základní terminologie z oboru informačních a komunikačních technologií 2
 • Základní terminologie z oblasti počítačových a mobilních sítí 2
 • Hardware duben 2
 • Software 2