Teplota a molární veličiny

Teplota a molární veličiny Otevřít Teplota je základní fyzikální veličinou soustavy SI s jednotkou kelvin (K) a vedlejší jednotkou stupeň Celsia (°C).
Termodynamická teplota (též absolutní teplota nebo zkráceně teplota) je fyzikální stavová veličina, která vyjadřuje stav termodynamické rovnováhy tělesa.  (Zdroj Wikipedie)
Trénink Zkoušení – test