Rovnoměrný pohyb přímočarý

Všechny příklady  Všechny příklady 
Příklad  1. Auto jelo první polovinu doby rychlostí v1, druhou polovinu doby rychlostí v2. …
Příklad  2. Auto jelo první polovinu dráhy rychlostí v1, druhou polovinu dráhy rychlostí …
Příklad  3. Cyklista jede po rovině rychlostí v = 54 km/h, před ním se objeví propad …
Příklad  4. Cyklista jede po větru trasu 60 minut, proti větru 90 minut. Jakou dobu by …
Příklad  5. Vyjádřete v kilometrech světelný rok.   …
Příklad  6. Ze dvou míst, vzdálených 48 km, vyjeli současně proti sobě motocyklista a …
Příklad  7. Parašutista padá za bezvětří stálou rychlostí 8 m/s. Určete velikost a směr …
Příklad  8.  …
Příklad  9. Automobil se pohybuje stálou rychlostí v po přímé silnici. Ve vzdálenosti x od …
Příklad  10. Traktor ujel první část cesty rychlostí v1 = 20 km/h a druhou část rychlostí …
Příklad  11. K určení rychlosti letadla se měří doba obletu po uzavřené dráze, jejíž délka …
 

Mechanika

 

Gravitační pole

 

Mechanické kmitání a vlnění

 

Molekulová fyzika a termika

 

Elektrostatika

 

Elektrický proud

 

Polovodiče

 

Elektrický proud v kapalinách

 

Elektrický proud v plynech a ve vakuu

 

Magnetické pole

 

Střídavý proud

 

Optika

 

Speciální teorie relativity

 

Atomová fyzika

 

Jaderná fyzika

 

Matematika

 

Kdo su já