Zobrazení sudých čísel z intervalu 1 až n (Úkol č. 12)