Určit průměr čísel kladných, záporných a počet nul