Určit podíl pomocí odečítání (Úkol č. 16 – trasování)