Физика в училище – HTML5

Предложи по-добър превод Предложи по-добър превод: www_bg.xml   bg.xml
Създайте друга езикова версия Създайте друга езикова версия: www_bg.xml   bg.xml

I. Механика Предложи по-добър превод
Start 17-11-19
1
1. Наклонена равнина
Предложи по-добър превод
Start 18-01-07
2
2. Успоредник на силите
Предложи по-добър превод
Start 17-12-15
3
3. Шублер
Предложи по-добър превод
Start 17-11-30
4
4. Микрометър
Предложи по-добър превод
Start 18-09-18
5
5. Движение
Предложи по-добър превод
Start 18-11-22
6
6. Движение по окръжност
Предложи по-добър превод
Start 17-12-16
7
7. Прост полиспаст
Предложи по-добър превод
Start 18-01-09
8
8. Полиспаст
Предложи по-добър превод
Start 18-01-06
9
9. Лост
Предложи по-добър превод
Start 18-06-10
10
10. Първи закон на Нютон
Предложи по-добър превод
Start 18-01-20
11
11. Втори закон на Нютон
Предложи по-добър превод
Start 17-11-27
12
12. Трети закон на Нютон
Предложи по-добър превод
Start 18-05-12
13
13. Механична работа
Предложи по-добър превод
Start 18-12-27
14
14. Еластични удари
Предложи по-добър превод
Start 18-12-27
15
15. Нееластични удари
Предложи по-добър превод
Start 18-02-16
16
16. Закон за запазване на енергията
Предложи по-добър превод
Start 18-06-24
17
17. Махало на Максуел
Предложи по-добър превод
Start 18-02-04
18
18. Триене и въздушното съпротивление
Предложи по-добър превод
Start 18-06-10
19
19. Люлка на Нютон
Предложи по-добър превод
Start 18-01-11
20
20. Принципът на Архимед
Предложи по-добър превод
Start 18-01-24
21
21. Картезианский водолаз
Предложи по-добър превод
Start 18-05-31
22
22. Либела
Предложи по-добър превод
Start 19-03-16
23
23. Скачени съдове
Предложи по-добър превод
Start 18-06-10
24
24. Налягане
Предложи по-добър превод
Start 17-11-26
25
25. Помпа
Предложи по-добър превод
Start 17-12-02
26
26. Закон на Паскал
Предложи по-добър превод
Start 18-01-21
27
27. Закон Бернулли
Предложи по-добър превод
Start 18-03-03
28
28. Център на тежестта
Предложи по-добър превод
Start 18-08-03
29
29. Механично равновесие 1
Предложи по-добър превод
Start 18-03-14
30
30. Механично равновесие 2
Предложи по-добър превод
Start 18-02-07
31
31. Механично равновесие 3
Предложи по-добър превод
II. Гравитационно поле Предложи по-добър превод
Start 19-02-25
32
1. Закон за всеобщото привличане
Предложи по-добър превод
Start 17-11-30
33
2. Интензитет на гравитационно поле
Предложи по-добър превод
Start 17-11-23
34
3. Гравитационно поле
Предложи по-добър превод
Start 17-11-23
35
4. Хомогенна гравитационно поле
Предложи по-добър превод
Start 18-06-02
36
5. Географска координатна система
Предложи по-добър превод
Start 18-05-24
37
6. Земно ускорение
Предложи по-добър превод
Start 18-06-07
38
7. Махало на Фуко
Предложи по-добър превод
Start 19-01-04
39
8. Безтегловност
Предложи по-добър превод
Start 17-11-25
40
9. Супер асансьор
Предложи по-добър превод
Start 18-10-09
41
10. Свободно падане
Предложи по-добър превод
Start 17-11-26
42
11. Свободно падане на Луната
Предложи по-добър превод
Start 17-12-13
43
12. Тяло хвърлено хоризонтално
Предложи по-добър превод
Start 18-02-25
44
13. Тяло хвърлено хоризонтално 2
Предложи по-добър превод
Start 17-11-25
45
14. Свободно падане – експеримент
Предложи по-добър превод
Start 17-12-05
46
15. Поток на течността през отвор
Предложи по-добър превод
Start 17-12-13
47
16. Тяло хвърлено вертикално нагоре
Предложи по-добър превод
Start 17-12-14
48
17. Тяло хвърлено под ъгъл
Предложи по-добър превод
Start 18-03-02
49
18. Тяло хвърлено под ъгъл – граната
Предложи по-добър превод
Start 18-06-27
50
19. Траектории и орбити
Предложи по-добър превод
Start 18-01-06
51
20. Орбитално оръдие на Нютон
Предложи по-добър превод
Start 18-05-27
52
21. Геостационарна орбита
Предложи по-добър превод
Start 18-10-08
53
22. Първият закона на Кеплер
Предложи по-добър превод
Start 18-01-06
54
23. Втори закон на Кеплер
Предложи по-добър превод
Start 17-10-01
55
24. Трети закон на Кеплер – вътрешни планети
Предложи по-добър превод
Start 18-07-02
56
25. Трети закон на Кеплер – външни планети
Предложи по-добър превод
Start 18-06-02
57
26. Слънчева система
Предложи по-добър превод
Start 18-06-05
58
27. Фаза на Луната
Предложи по-добър превод
Start 18-10-02
59
28. Съзвездие
Предложи по-добър превод
Start 18-10-14
60
29. Закони на Кеплер
Предложи по-добър превод
III. Mеханични трептения и вълни Предложи по-добър превод
Start 18-01-18
61
1. Осцилатори
Предложи по-добър превод
Start 18-03-06
62
2. Движение по окръжност
Предложи по-добър превод
Start 17-12-29
63
3. Хармонично трептене
Предложи по-добър превод
Start 18-06-10
64
4. Суперпозиция
Предложи по-добър превод
Start 18-06-10
65
5. Суперпозиция f1 = f2
Предложи по-добър превод
Start 18-06-10
66
6. Суперпозиция f1 ≈ f2
Предложи по-добър превод
Start 17-12-28
67
7. Фаза
Предложи по-добър превод
Start 18-06-10
68
8. Правоъгълен импулс
Предложи по-добър превод
Start 18-03-20
69
9. Фигура на Лисажу
Предложи по-добър превод
Start 18-01-27
70
10. Затихващи трептения
Предложи по-добър превод
Start 17-12-29
71
11. Принудени трептения
Предложи по-добър превод
Start 17-12-23
72
12. Математичното махало
Предложи по-добър превод
Start 18-07-02
73
13. Математичното махало – Хеликоптер
Предложи по-добър превод
Start 17-12-29
74
14. Хармоничен осцилатор
Предложи по-добър превод
Start 18-06-10
75
15. Хармоничен осцилатор – Хеликоптер
Предложи по-добър превод
Start 17-12-19
76
16. Две механични осцилатори
Предложи по-добър превод
Start 17-12-31
77
17. Отражение
Предложи по-добър превод
Start 17-12-31
78
18. Пречупване
Предложи по-добър превод
Start 17-11-27
79
19. Отражение на вълна от граница
Предложи по-добър превод
Start 18-03-20
80
20. Стояща вълна
Предложи по-добър превод
Start 17-12-30
81
21. Резонанс
Предложи по-добър превод
Start 17-12-29
82
22. Скорост на звука
Предложи по-добър превод
Start 18-06-18
83
23. Доплеров ефект
Предложи по-добър превод
Start 17-12-29
84
24. Ударна вълна
Предложи по-добър превод
Start 18-02-01
85
25. Принцип на Хюйгенс–Френел
Предложи по-добър превод
Start 18-06-10
86
26. Модели на вълни
Предложи по-добър превод
Start 18-06-10
87
27. Стояща вълна
Предложи по-добър превод
Start 18-06-10
88
28. Уред вълни от махала
Предложи по-добър превод
Start 18-06-10
89
29. Модел на напречна вълна
Предложи по-добър превод
Start 18-03-20
90
30. Вълни
Предложи по-добър превод
Start 18-07-30
91
31. Звук
Предложи по-добър превод
IV. Термодинамика и молекулна физика Предложи по-добър превод
Start 18-02-10
92
1. Брауново движение
Предложи по-добър превод
Start 18-02-10
93
2. Дифузия
Предложи по-добър превод
Start 18-03-20
94
3. Закон на Максуел за разпределение на молекулите в газовете по скорости
Предложи по-добър превод
Start 17-12-05
95
4. Термометърът на Галилео
Предложи по-добър превод
Start 17-12-03
96
5. Температурните скали
Предложи по-добър превод
Start 18-02-04
97
6. Механичен еквивалент на топлината
Предложи по-добър превод
Start 18-05-10
98
7. Вътрешна енергия
Предложи по-добър превод
Start 17-12-12
99
8. Предаване на топлина – конвекция
Предложи по-добър превод
Start 18-06-10
100
9. Предаване на топлина – радиация
Предложи по-добър превод
Start 17-12-12
101
10. Предаване на топлина – проводимост
Предложи по-добър превод
Start 17-12-14
102
11. Изотермен процес
Предложи по-добър превод
Start 17-12-14
103
12. Изобарен процес
Предложи по-добър превод
Start 17-12-16
104
13. Изохорен процес
Предложи по-добър превод
Start 17-12-16
105
14. Адиабатен процес
Предложи по-добър превод
Start 18-02-01
106
15. Цикъл на Карно
Предложи по-добър превод
Start 18-08-02
107
16. Парна машина
Предложи по-добър превод
Start 18-01-13
108
17. Двутактов двигател
Предложи по-добър превод
Start 18-01-13
109
18. Четиритактов двигател
Предложи по-добър превод
Start 18-01-14
110
19. Дизелов двигател
Предложи по-добър превод
Start 18-01-14
111
20. Ванкелов двигател
Предложи по-добър превод
Start 17-11-23
112
21. Вечен двигател
Предложи по-добър превод
Start 17-11-23
113
22. Жадното пате
Предложи по-добър превод
Start 17-11-25
114
23. Хладилник
Предложи по-добър превод
Start 17-11-25
115
24. Сапунен мехур – експеримент
Предложи по-добър превод
Start 18-01-03
116
25. Температура на кипене – Атмосферно налягане
Предложи по-добър превод
Start 18-01-03
117
26. Температура на кипене – Надморска височина
Предложи по-добър превод
Start 18-01-03
118
27. Атмосферно налягане – Надморска височина
Предложи по-добър превод
Start 18-06-10
119
28. Атмосфера на Земята
Предложи по-добър превод
Start 18-01-02
120
29. Абсолютна влажност
Предложи по-добър превод
Start 18-01-02
121
30. Относителна влажност
Предложи по-добър превод
Start 18-01-02
122
31. Точка на оросяването
Предложи по-добър превод
V. Електростатика Предложи по-добър превод
Start 19-03-02
123
1. Генератор на Ван де Грааф
Предложи по-добър превод
Start 18-03-18
124
2. Электрическое поле
Предложи по-добър превод
Start 18-03-24
125
3. Заряди и полета
Предложи по-добър превод
Start 18-06-10
126
4. Кондензатор
Предложи по-добър превод
VI. Електрически ток Предложи по-добър превод
Start 18-10-01
127
1. Електрическа верига
Предложи по-добър превод
Start 18-03-17
128
2. Закон на Ом
Предложи по-добър превод
Start 18-03-15
129
3. Вътрешно съпротивление
Предложи по-добър превод
Start 18-12-01
130
4. Закони на Кирхоф
Предложи по-добър превод
Start 18-03-20
131
5. Електрическо съпротивление
Предложи по-добър превод
VII. Полупроводници Предложи по-добър превод
Start 17-11-25
132
1. Терморезистор
Предложи по-добър превод
Start 18-06-10
133
2. Фоторезистор
Предложи по-добър превод
Start 18-05-17
134
3. Силиций
Предложи по-добър превод
Start 18-05-14
135
4. Генерация на токоносители в полупроводника
Предложи по-добър превод
Start 18-05-13
136
5. Собствена проводимост
Предложи по-добър превод
Start 18-05-19
137
6. Полупроводници
Предложи по-добър превод
Start 18-01-03
138
7. Токоизправител Грец
Предложи по-добър превод
VIII. Електрически ток в течността Предложи по-добър превод
Start 18-05-07
139
1. Електролитна дисоциация
Предложи по-добър превод
Start 18-05-06
140
2. Електролиза
Предложи по-добър превод
Start 17-11-26
141
3. Оловно-киселинна батерия
Предложи по-добър превод
IX. Електрически ток във вакуум и газове Предложи по-добър превод
Start 18-02-26
142
1. Йонизация – зарядът на електроскопа намалява
Предложи по-добър превод
Start 17-12-19
143
2. Несамостоятелен разряд
Предложи по-добър превод
Start 18-01-01
144
3. Изследване на газов разряд
Предложи по-добър превод
Start 18-06-10
145
4. Дъгов разряд
Предложи по-добър превод
Start 17-12-28
146
5. Бобина Румкорф
Предложи по-добър превод
Start 17-12-28
147
6. Катоден лъч
Предложи по-добър превод
Start 18-01-01
148
7. Осцилоскоп
Предложи по-добър превод
Start 17-12-30
149
8. Тръба на Крук – Малтийски кръст
Предложи по-добър превод
Start 17-12-31
150
9. Електрическият заряд при понижено налягане
Предложи по-добър превод
Start 17-12-31
151
10. Огън на свети Елм
Предложи по-добър превод
Start 17-12-31
152
11. Глим лампа
Предложи по-добър превод
Start 18-02-25
153
12. Луминесцентна лампа
Предложи по-добър превод
Start 18-06-10
154
13. Мълниезащита
Предложи по-добър превод
X. Магнитно поле Предложи по-добър превод
Start 18-01-10
155
1. Магнит
Предложи по-добър превод
Start 18-03-15
156
2. Феромагнетизъм
Предложи по-добър превод
Start 18-06-21
157
3. Закон на Ампер
Предложи по-добър превод
Start 17-12-21
158
4. Правило на дясната ръка
Предложи по-добър превод
Start 18-06-01
159
5. Електромагнитна индукция
Предложи по-добър превод
Start 18-03-11
160
6. Закон на Ленц
Предложи по-добър превод
Start 18-05-20
161
7. Бобини на Хелмхолц
Предложи по-добър превод
XI. Променлив ток Предложи по-добър превод
Start 18-03-11
162
1. Алтернатор и динамо
Предложи по-добър превод
Start 18-03-10
163
2. Трифазен генератор
Предложи по-добър превод
Start 18-03-21
164
3. RLC серия верига
Предложи по-добър превод
Start 18-03-21
165
4. RLC паралелна верига
Предложи по-добър превод
Start 18-03-11
166
5. Трансформатор
Предложи по-добър превод
XII. Оптика Предложи по-добър превод
Start 18-03-22
167
1. Призма
Предложи по-добър превод
Start 18-07-21
168
2. Субтрактивно и адитивно смесване на цветовете
Предложи по-добър превод
Start 18-06-24
169
3. Смесване на цветовете
Предложи по-добър превод
Start 18-05-29
170
4. Експериментът на Томас Йънг
Предложи по-добър превод
Start 18-06-10
171
5. Огледала
Предложи по-добър превод
Start 18-03-23
172
6. Леща
Предложи по-добър превод
Start 18-04-29
173
7. Събирателна леща
Предложи по-добър превод
Start 18-12-05
174
8. Разсейвателна леща
Предложи по-добър превод
Start 18-03-25
175
9. Дефекти на очите
Предложи по-добър превод
Start 18-03-24
176
10. Акомодация
Предложи по-добър превод
Start 18-03-26
177
11. Лупа
Предложи по-добър превод
Start 18-03-25
178
12. Микроскоп
Предложи по-добър превод
Start 18-03-27
179
13. Тръба на Кеплер
Предложи по-добър превод
Start 18-03-27
180
14. Тръба на Галилей
Предложи по-добър превод
Start 18-07-15
181
15. Вдлъбнати огледала
Предложи по-добър превод
Start 18-07-15
182
16. Изпъкнали огледала
Предложи по-добър превод
Start 18-03-28
183
17. Телескоп система Нютон
Предложи по-добър превод
Start 18-04-16
184
18. Светлинен поток
Предложи по-добър превод
Start 18-01-06
185
19. Интензитета на светлината
Предложи по-добър превод
Start 18-04-16
186
20. Осветеност
Предложи по-добър превод
Start 18-04-14
187
21. Абсолютно черно тяло
Предложи по-добър превод
Start 17-12-02
188
22. Модел на абсолютно черно тяло
Предложи по-добър превод
Start 18-04-19
189
23. Фотоелектричен ефект
Предложи по-добър превод
Start 18-06-23
190
24. Електромагнитна вълна
Предложи по-добър превод
Start 18-04-11
191
25. Поляризационен филтър
Предложи по-добър превод
Start 18-06-10
192
26. Рентгенова тръба
Предложи по-добър превод
XIII. Специална теория на относителността Предложи по-добър превод
Start 17-12-21
193
1. Опит на Майкелсън-Морли
Предложи по-добър превод
Start 17-12-17
194
2. Разтегляне на времето
Предложи по-добър превод
Start 17-12-19
195
3. Свиване на дължините
Предложи по-добър превод
XIV. Атомна физика Предложи по-добър превод
Start 18-01-28
196
1. Модели на атома
Предложи по-добър превод
Start 17-12-31
197
2. Експеримент на Ръдърфорд
Предложи по-добър превод
Start 18-06-10
198
3. Модел на Бор
Предложи по-добър превод
Start 18-01-10
199
4. Спектроскоп
Предложи по-добър превод
Start 17-12-04
200
5. Ефект на Комптън
Предложи по-добър превод
Start 18-02-17
201
6. Експеримент на Франк и Херц
Предложи по-добър превод
XV. Ядрена физика Предложи по-добър превод
Start 17-12-31
202
1. Радиоактивност
Предложи по-добър превод
Start 18-01-21
203
2. Закон за радиоактивното разпадане
Предложи по-добър превод
Start 18-05-12
204
3. Радиоактивни серия
Предложи по-добър превод
Start 18-01-14
205
4. Ядрена реакция
Предложи по-добър превод
XVI. Математика Предложи по-добър превод
Start 18-09-16
206
1. Питагорова теорема
Предложи по-добър превод
Start 18-09-26
207
2. Радиан
Предложи по-добър превод
Start 17-12-22
208
3. Единична окръжност
Предложи по-добър превод
Start 18-07-26
209
4. Сума на вектори
Предложи по-добър превод
XVII. Кой съм аз Предложи по-добър превод
Start 17-11-26
210
1. Учител от Моравия
Предложи по-добър превод
 Windows Store Application for Windows Store is not possible,
because it does not support Adobe Air.