Физика в училище – HTML5

Предложи по-добър превод Предложи по-добър превод: www_bg.xml   bg.xml
Създайте друга езикова версия Създайте друга езикова версия: www_bg.xml   bg.xml
Start Domino Czech Republic
I. Механика Предложи по-добър превод
Start 17-11-19
1
1. Наклонена равнина
Предложи по-добър превод
Start 19-06-30
2
2. Отправна система
Предложи по-добър превод
Start 18-01-07
3
3. Успоредник на силите
Предложи по-добър превод
Start 19-04-14
4
4. Шублер
Предложи по-добър превод
Start 19-04-14
5
5. Микрометър
Предложи по-добър превод
Start 18-09-18
6
6. Движение
Предложи по-добър превод
Start 19-04-14
7
7. Движение по окръжност
Предложи по-добър превод
Start 17-12-16
8
8. Прост полиспаст
Предложи по-добър превод
Start 18-01-09
9
9. Полиспаст
Предложи по-добър превод
Start 18-01-06
10
10. Лост
Предложи по-добър превод
Start 18-06-10
11
11. Първи закон на Нютон
Предложи по-добър превод
Start 19-04-14
12
12. Втори закон на Нютон
Предложи по-добър превод
Start 17-11-27
13
13. Трети закон на Нютон
Предложи по-добър превод
Start 19-04-14
14
14. Механична работа
Предложи по-добър превод
Start 19-04-14
15
15. Еластични удари
Предложи по-добър превод
Start 19-04-14
16
16. Нееластични удари
Предложи по-добър превод
Start 18-02-16
17
17. Закон за запазване на енергията
Предложи по-добър превод
Start 18-06-24
18
18. Махало на Максуел
Предложи по-добър превод
Start 19-04-07
19
19. Масов инерционен момент
Предложи по-добър превод
Start 19-04-14
20
20. Триене и въздушното съпротивление
Предложи по-добър превод
Start 18-06-10
21
21. Люлка на Нютон
Предложи по-добър превод
Start 18-01-11
22
22. Принципът на Архимед
Предложи по-добър превод
Start 18-01-24
23
23. Картезианский водолаз
Предложи по-добър превод
Start 18-05-31
24
24. Либела
Предложи по-добър превод
Start 19-03-16
25
25. Скачени съдове
Предложи по-добър превод
Start 19-04-14
26
26. Налягане
Предложи по-добър превод
Start 17-11-26
27
27. Помпа
Предложи по-добър превод
Start 19-08-30
28
28. Закон на Паскал
Предложи по-добър превод
Start 17-12-02
29
29. Хидравличен повдигач
Предложи по-добър превод
Start 18-01-21
30
30. Закон Бернулли
Предложи по-добър превод
Start 19-03-26
31
31. Подемна сила
Предложи по-добър превод
Start 18-03-03
32
32. Център на тежестта
Предложи по-добър превод
Start 18-08-03
33
33. Механично равновесие 1
Предложи по-добър превод
Start 18-03-14
34
34. Механично равновесие 2
Предложи по-добър превод
Start 18-02-07
35
35. Механично равновесие 3
Предложи по-добър превод
II. Гравитационно поле Предложи по-добър превод
Start 19-04-15
36
1. Закон за всеобщото привличане
Предложи по-добър превод
Start 19-04-15
37
2. Интензитет на гравитационно поле
Предложи по-добър превод
Start 19-04-15
38
3. Гравитационно поле
Предложи по-добър превод
Start 17-11-23
39
4. Хомогенна гравитационно поле
Предложи по-добър превод
Start 19-04-15
40
5. Географска координатна система
Предложи по-добър превод
Start 19-04-15
41
6. Земно ускорение
Предложи по-добър превод
Start 18-06-07
42
7. Махало на Фуко
Предложи по-добър превод
Start 19-01-04
43
8. Безтегловност
Предложи по-добър превод
Start 17-11-25
44
9. Супер асансьор
Предложи по-добър превод
Start 19-04-15
45
10. Свободно падане
Предложи по-добър превод
Start 17-11-26
46
11. Свободно падане на Луната
Предложи по-добър превод
Start 19-04-15
47
12. Тяло хвърлено хоризонтално
Предложи по-добър превод
Start 19-04-15
48
13. Тяло хвърлено хоризонтално 2
Предложи по-добър превод
Start 19-04-15
49
14. Свободно падане – експеримент
Предложи по-добър превод
Start 19-04-15
50
15. Поток на течността през отвор
Предложи по-добър превод
Start 19-04-15
51
16. Тяло хвърлено вертикално нагоре
Предложи по-добър превод
Start 19-04-15
52
17. Тяло хвърлено под ъгъл
Предложи по-добър превод
Start 19-04-15
53
18. Тяло хвърлено под ъгъл – граната
Предложи по-добър превод
Start 18-06-27
54
19. Траектории и орбити
Предложи по-добър превод
Start 19-04-14
55
20. Орбитално оръдие на Нютон
Предложи по-добър превод
Start 19-04-14
56
21. Геостационарна орбита
Предложи по-добър превод
Start 18-10-08
57
22. Първият закона на Кеплер
Предложи по-добър превод
Start 18-01-06
58
23. Втори закон на Кеплер
Предложи по-добър превод
Start 17-10-01
59
24. Трети закон на Кеплер – вътрешни планети
Предложи по-добър превод
Start 18-07-02
60
25. Трети закон на Кеплер – външни планети
Предложи по-добър превод
Start 18-06-02
61
26. Слънчева система
Предложи по-добър превод
Start 18-06-05
62
27. Фаза на Луната
Предложи по-добър превод
Start 18-10-02
63
28. Съзвездие
Предложи по-добър превод
Start 18-10-14
64
29. Закони на Кеплер
Предложи по-добър превод
III. Mеханични трептения и вълни Предложи по-добър превод
Start 18-01-18
65
1. Осцилатори
Предложи по-добър превод
Start 18-03-06
66
2. Движение по окръжност
Предложи по-добър превод
Start 19-03-29
67
3. Хармонично трептене
Предложи по-добър превод
Start 19-03-30
68
4. Суперпозиция
Предложи по-добър превод
Start 19-03-30
69
5. Суперпозиция f1 = f2
Предложи по-добър превод
Start 19-05-17
70
6. Суперпозиция f1 ≈ f2
Предложи по-добър превод
Start 19-03-30
71
7. Фаза
Предложи по-добър превод
Start 18-06-10
72
8. Правоъгълен импулс
Предложи по-добър превод
Start 18-03-20
73
9. Фигура на Лисажу
Предложи по-добър превод
Start 19-03-30
74
10. Затихващи трептения
Предложи по-добър превод
Start 19-03-30
75
11. Принудени трептения
Предложи по-добър превод
Start 19-05-06
76
12. Математичното махало
Предложи по-добър превод
Start 18-07-02
77
13. Математичното махало – Хеликоптер
Предложи по-добър превод
Start 17-12-29
78
14. Хармоничен осцилатор
Предложи по-добър превод
Start 18-06-10
79
15. Хармоничен осцилатор – Хеликоптер
Предложи по-добър превод
Start 17-12-19
80
16. Две механични осцилатори
Предложи по-добър превод
Start 19-03-30
81
17. Отражение
Предложи по-добър превод
Start 19-03-30
82
18. Пречупване
Предложи по-добър превод
Start 17-11-27
83
19. Отражение на вълна от граница
Предложи по-добър превод
Start 18-03-20
84
20. Стояща вълна
Предложи по-добър превод
Start 17-12-30
85
21. Резонанс
Предложи по-добър превод
Start 19-03-30
86
22. Скорост на звука
Предложи по-добър превод
Start 20-02-04
87
23. Доплеров ефект
Предложи по-добър превод
Start 19-03-30
88
24. Ударна вълна
Предложи по-добър превод
Start 18-02-01
89
25. Принцип на Хюйгенс–Френел
Предложи по-добър превод
Start 19-05-30
90
26. Модели на вълни
Предложи по-добър превод
Start 18-06-10
91
27. Стояща вълна
Предложи по-добър превод
Start 18-06-10
92
28. Уред вълни от махала
Предложи по-добър превод
Start 18-06-10
93
29. Модел на напречна вълна
Предложи по-добър превод
Start 18-03-20
94
30. Вълни
Предложи по-добър превод
Start 18-07-30
95
31. Звук
Предложи по-добър превод
IV. Термодинамика и молекулна физика Предложи по-добър превод
Start 18-02-10
96
1. Брауново движение
Предложи по-добър превод
Start 18-02-10
97
2. Дифузия
Предложи по-добър превод
Start 19-12-22
98
3. Взаимодействие между атомите
Предложи по-добър превод
Start 18-03-20
99
4. Закон на Максуел за разпределение на молекулите в газовете по скорости
Предложи по-добър превод
Start 17-12-05
100
5. Термометърът на Галилео
Предложи по-добър превод
Start 19-04-13
101
6. Температурните скали
Предложи по-добър превод
Start 19-04-13
102
7. Механичен еквивалент на топлината
Предложи по-добър превод
Start 18-05-10
103
8. Вътрешна енергия
Предложи по-добър превод
Start 17-12-12
104
9. Предаване на топлина – конвекция
Предложи по-добър превод
Start 18-06-10
105
10. Предаване на топлина – радиация
Предложи по-добър превод
Start 17-12-12
106
11. Предаване на топлина – проводимост
Предложи по-добър превод
Start 19-04-13
107
12. Изотермен процес
Предложи по-добър превод
Start 17-12-14
108
13. Изобарен процес
Предложи по-добър превод
Start 17-12-16
109
14. Изохорен процес
Предложи по-добър превод
Start 19-04-14
110
15. Адиабатен процес
Предложи по-добър превод
Start 19-05-09
111
16. Цикъл на Карно
Предложи по-добър превод
Start 18-08-02
112
17. Парна машина
Предложи по-добър превод
Start 18-01-13
113
18. Двутактов двигател
Предложи по-добър превод
Start 18-01-13
114
19. Четиритактов двигател
Предложи по-добър превод
Start 18-01-14
115
20. Дизелов двигател
Предложи по-добър превод
Start 18-01-14
116
21. Ванкелов двигател
Предложи по-добър превод
Start 17-11-23
117
22. Вечен двигател
Предложи по-добър превод
Start 17-11-23
118
23. Жадното пате
Предложи по-добър превод
Start 17-11-25
119
24. Хладилник
Предложи по-добър превод
Start 17-11-25
120
25. Сапунен мехур – експеримент
Предложи по-добър превод
Start 19-04-13
121
26. Температура на кипене – Атмосферно налягане
Предложи по-добър превод
Start 19-04-13
122
27. Температура на кипене – Надморска височина
Предложи по-добър превод
Start 19-04-13
123
28. Атмосферно налягане – Надморска височина
Предложи по-добър превод
Start 19-04-13
124
29. Атмосфера на Земята
Предложи по-добър превод
Start 19-04-13
125
30. Абсолютна влажност
Предложи по-добър превод
Start 19-04-13
126
31. Относителна влажност
Предложи по-добър превод
Start 19-04-13
127
32. Точка на оросяването
Предложи по-добър превод
V. Електростатика Предложи по-добър превод
Start 19-05-21
128
1. Машина на Уимшърст
Предложи по-добър превод
Start 19-03-29
129
2. Генератор на Ван де Грааф
Предложи по-добър превод
Start 19-04-14
130
3. Электрическое поле
Предложи по-добър превод
Start 18-03-24
131
4. Заряди и полета
Предложи по-добър превод
Start 19-04-14
132
5. Кондензатор
Предложи по-добър превод
VI. Електрически ток Предложи по-добър превод
Start 20-03-05
133
1. Електричен ток, напрежение и съпротивление
Предложи по-добър превод
Start 18-10-01
134
2. Електрическа верига
Предложи по-добър превод
Start 19-11-17
135
3. Закон на Ом
Предложи по-добър превод
Start 18-03-15
136
4. Вътрешно съпротивление
Предложи по-добър превод
Start 18-12-01
137
5. Закони на Кирхоф
Предложи по-добър превод
Start 19-04-14
138
6. Електрическо съпротивление
Предложи по-добър превод
Start 19-11-18
139
7. Температурен коефициент съпротивление
Предложи по-добър превод
VII. Полупроводници Предложи по-добър превод
Start 17-11-25
140
1. Терморезистор
Предложи по-добър превод
Start 18-06-10
141
2. Фоторезистор
Предложи по-добър превод
Start 18-05-17
142
3. Силиций
Предложи по-добър превод
Start 18-05-14
143
4. Генерация на токоносители в полупроводника
Предложи по-добър превод
Start 18-05-13
144
5. Собствена проводимост
Предложи по-добър превод
Start 18-05-19
145
6. Полупроводници
Предложи по-добър превод
Start 18-01-03
146
7. Токоизправител Грец
Предложи по-добър превод
VIII. Електрически ток в течността Предложи по-добър превод
Start 18-05-07
147
1. Електролитна дисоциация
Предложи по-добър превод
Start 18-05-06
148
2. Електролиза
Предложи по-добър превод
Start 17-11-26
149
3. Оловно-киселинна батерия
Предложи по-добър превод
IX. Електрически ток във вакуум и газове Предложи по-добър превод
Start 18-02-26
150
1. Йонизация – зарядът на електроскопа намалява
Предложи по-добър превод
Start 17-12-19
151
2. Несамостоятелен разряд
Предложи по-добър превод
Start 18-01-01
152
3. Изследване на газов разряд
Предложи по-добър превод
Start 18-06-10
153
4. Дъгов разряд
Предложи по-добър превод
Start 17-12-28
154
5. Бобина Румкорф
Предложи по-добър превод
Start 17-12-28
155
6. Катоден лъч
Предложи по-добър превод
Start 18-01-01
156
7. Осцилоскоп
Предложи по-добър превод
Start 17-12-30
157
8. Тръба на Крук – Малтийски кръст
Предложи по-добър превод
Start 17-12-31
158
9. Електрическият заряд при понижено налягане
Предложи по-добър превод
Start 17-12-31
159
10. Огън на свети Елм
Предложи по-добър превод
Start 17-12-31
160
11. Глим лампа
Предложи по-добър превод
Start 18-02-25
161
12. Луминесцентна лампа
Предложи по-добър превод
Start 18-06-10
162
13. Мълниезащита
Предложи по-добър превод
X. Магнитно поле Предложи по-добър превод
Start 18-01-10
163
1. Магнит
Предложи по-добър превод
Start 18-03-15
164
2. Феромагнетизъм
Предложи по-добър превод
Start 18-06-21
165
3. Закон на Ампер
Предложи по-добър превод
Start 17-12-21
166
4. Правило на дясната ръка
Предложи по-добър превод
Start 18-06-01
167
5. Електромагнитна индукция
Предложи по-добър превод
Start 18-03-11
168
6. Закон на Ленц
Предложи по-добър превод
Start 18-05-20
169
7. Бобини на Хелмхолц
Предложи по-добър превод
XI. Променлив ток Предложи по-добър превод
Start 18-03-11
170
1. Алтернатор и динамо
Предложи по-добър превод
Start 18-03-10
171
2. Трифазен генератор
Предложи по-добър превод
Start 20-04-08
172
3. Трансформатор
Предложи по-добър превод
Start 19-09-29
173
4. Токове на Фуко
Предложи по-добър превод
Start 20-03-14
174
5. Прости променливотокови вериги
Предложи по-добър превод
Start 20-03-19
175
6. RLC серия верига
Предложи по-добър превод
Start 20-03-19
176
7. RLC паралелна верига
Предложи по-добър превод
Start 20-04-07
177
8. Предложи по-добър превод
Предложи по-добър превод
XII. Оптика Предложи по-добър превод
Start 19-04-14
178
1. Призма
Предложи по-добър превод
Start 18-07-21
179
2. Субтрактивно и адитивно смесване на цветовете
Предложи по-добър превод
Start 18-06-24
180
3. Смесване на цветовете
Предложи по-добър превод
Start 19-04-14
181
4. Експериментът на Томас Йънг
Предложи по-добър превод
Start 18-06-10
182
5. Огледала
Предложи по-добър превод
Start 19-04-14
183
6. Леща
Предложи по-добър превод
Start 19-04-14
184
7. Събирателна леща
Предложи по-добър превод
Start 19-04-14
185
8. Разсейвателна леща
Предложи по-добър превод
Start 18-03-25
186
9. Дефекти на очите
Предложи по-добър превод
Start 18-03-24
187
10. Акомодация
Предложи по-добър превод
Start 18-03-26
188
11. Лупа
Предложи по-добър превод
Start 18-03-25
189
12. Микроскоп
Предложи по-добър превод
Start 18-03-27
190
13. Тръба на Кеплер
Предложи по-добър превод
Start 18-03-27
191
14. Тръба на Галилей
Предложи по-добър превод
Start 19-04-14
192
15. Вдлъбнати огледала
Предложи по-добър превод
Start 19-04-14
193
16. Изпъкнали огледала
Предложи по-добър превод
Start 18-03-28
194
17. Телескоп система Нютон
Предложи по-добър превод
Start 18-04-16
195
18. Светлинен поток
Предложи по-добър превод
Start 18-01-06
196
19. Интензитета на светлината
Предложи по-добър превод
Start 18-04-16
197
20. Осветеност
Предложи по-добър превод
Start 18-04-14
198
21. Абсолютно черно тяло
Предложи по-добър превод
Start 17-12-02
199
22. Модел на абсолютно черно тяло
Предложи по-добър превод
Start 18-04-19
200
23. Фотоелектричен ефект
Предложи по-добър превод
Start 18-06-23
201
24. Електромагнитна вълна
Предложи по-добър превод
Start 18-04-11
202
25. Поляризационен филтър
Предложи по-добър превод
Start 18-06-10
203
26. Рентгенова тръба
Предложи по-добър превод
XIII. Специална теория на относителността Предложи по-добър превод
Start 17-12-21
204
1. Опит на Майкелсън-Морли
Предложи по-добър превод
Start 19-06-07
205
2. Разтегляне на времето
Предложи по-добър превод
Start 19-04-14
206
3. Свиване на дължините
Предложи по-добър превод
XIV. Атомна физика Предложи по-добър превод
Start 18-01-28
207
1. Модели на атома
Предложи по-добър превод
Start 17-12-31
208
2. Експеримент на Ръдърфорд
Предложи по-добър превод
Start 19-06-07
209
3. Модел на Бор
Предложи по-добър превод
Start 18-01-10
210
4. Спектроскоп
Предложи по-добър превод
Start 17-12-04
211
5. Ефект на Комптън
Предложи по-добър превод
Start 18-02-17
212
6. Експеримент на Франк и Херц
Предложи по-добър превод
XV. Ядрена физика Предложи по-добър превод
Start 17-12-31
213
1. Радиоактивност
Предложи по-добър превод
Start 19-04-14
214
2. Закон за радиоактивното разпадане
Предложи по-добър превод
Start 18-05-12
215
3. Радиоактивни серия
Предложи по-добър превод
Start 18-01-14
216
4. Ядрена реакция
Предложи по-добър превод
XVI. Математика Предложи по-добър превод
Start 18-09-16
217
1. Питагорова теорема
Предложи по-добър превод
Start 19-04-08
218
2. Радиан
Предложи по-добър превод
Start 19-04-13
219
3. Единична окръжност
Предложи по-добър превод
Start 18-07-26
220
4. Сума на вектори
Предложи по-добър превод
Start 19-11-14
221
5. Механизма на Галтън
Предложи по-добър превод
XVII. Кой съм аз Предложи по-добър превод
Start 17-11-26
222
1. Учител от Моравия
Предложи по-добър превод