Φυσική στο σχολείο – HTML5

Προτείνετε μια καλύτερη μετάφραση Προτείνετε μια καλύτερη μετάφραση: www_gr.xml   gr.xml
Δημιουργήστε μια άλλη γλώσσα Δημιουργήστε μια άλλη γλώσσα: www_gr.xml   gr.xml

I. Μηχανική Προτείνετε μια καλύτερη μετάφραση
Start 17-11-19
1
1. Κεκλιμένο επίπεδο
Προτείνετε μια καλύτερη μετάφραση
Start 18-01-07
2
2. Παραλληλόγραμμο των δυνάμεων
Προτείνετε μια καλύτερη μετάφραση
Start 17-12-15
3
3. ΠΑχυμετρο βερνιεροσ
Προτείνετε μια καλύτερη μετάφραση
Start 17-11-30
4
4. Μικρόμετρο
Προτείνετε μια καλύτερη μετάφραση
Start 18-09-18
5
5. Κίνηση
Προτείνετε μια καλύτερη μετάφραση
Start 18-11-22
6
6. Κυκλική κίνηση
Προτείνετε μια καλύτερη μετάφραση
Start 17-12-16
7
7. Τροχαλία
Προτείνετε μια καλύτερη μετάφραση
Start 18-01-09
8
8. Σύστημα τροχαλιών
Προτείνετε μια καλύτερη μετάφραση
Start 18-01-06
9
9. Μοχλός
Προτείνετε μια καλύτερη μετάφραση
Start 18-06-10
10
10. Πρώτος Νόμος του Νεύτωνα
Προτείνετε μια καλύτερη μετάφραση
Start 18-01-20
11
11. Δεύτερος Νόμος του Νεύτωνα
Προτείνετε μια καλύτερη μετάφραση
Start 17-11-27
12
12. Τρίτος Νόμος του Νεύτωνα
Προτείνετε μια καλύτερη μετάφραση
Start 18-05-12
13
13. Έργο
Προτείνετε μια καλύτερη μετάφραση
Start 18-12-27
14
14. Ελαστική Κρούση
Προτείνετε μια καλύτερη μετάφραση
Start 18-12-27
15
15. Ανελαστική Κρούση
Προτείνετε μια καλύτερη μετάφραση
Start 18-02-16
16
16. Αρχή διατήρησης της ενέργειας
Προτείνετε μια καλύτερη μετάφραση
Start 18-06-24
17
17. Τροχός του Maxwell
Προτείνετε μια καλύτερη μετάφραση
Start 18-02-04
18
18. Τριβή και αντίσταση
Προτείνετε μια καλύτερη μετάφραση
Start 18-06-10
19
19. Κούνια του Νεύτωνα
Προτείνετε μια καλύτερη μετάφραση
Start 18-01-11
20
20. Αρχή του Αρχιμήδη
Προτείνετε μια καλύτερη μετάφραση
Start 18-01-24
21
21. Καρτεσιανός δύτης
Προτείνετε μια καλύτερη μετάφραση
Start 18-05-31
22
22. Αεροστάθμη
Προτείνετε μια καλύτερη μετάφραση
Start 19-03-16
23
23. Αρχή συγκοινωνούντων δοχείων
Προτείνετε μια καλύτερη μετάφραση
Start 18-06-10
24
24. Πίεση
Προτείνετε μια καλύτερη μετάφραση
Start 17-11-26
25
25. Αντλία
Προτείνετε μια καλύτερη μετάφραση
Start 17-12-02
26
26. Αρχή του Πασκάλ
Προτείνετε μια καλύτερη μετάφραση
Start 18-01-21
27
27. Νόμος του Μπερνούλι
Προτείνετε μια καλύτερη μετάφραση
Start 18-03-03
28
28. Κέντρο μάζας
Προτείνετε μια καλύτερη μετάφραση
Start 18-08-03
29
29. Μηχανική ισορροπία 1
Προτείνετε μια καλύτερη μετάφραση
Start 18-03-14
30
30. Μηχανική ισορροπία 2
Προτείνετε μια καλύτερη μετάφραση
Start 18-02-07
31
31. Μηχανική ισορροπία 3
Προτείνετε μια καλύτερη μετάφραση
II. Βαρυτικό πεδίο Προτείνετε μια καλύτερη μετάφραση
Start 19-02-25
32
1. Νόμος της παγκόσμιας έλξης
Προτείνετε μια καλύτερη μετάφραση
Start 17-11-30
33
2. Ένταση του πεδίου
Προτείνετε μια καλύτερη μετάφραση
Start 17-11-23
34
3. Βαρυτικό πεδίο
Προτείνετε μια καλύτερη μετάφραση
Start 17-11-23
35
4. Ένταση του πεδίου βαρύτητας στην επιφάνεια της Γης
Προτείνετε μια καλύτερη μετάφραση
Start 18-06-02
36
5. Γεωγραφικές συντεταγμένες
Προτείνετε μια καλύτερη μετάφραση
Start 18-05-24
37
6. Γεωγραφικές συντεταγμένες
Προτείνετε μια καλύτερη μετάφραση
Start 18-06-07
38
7. Εκκρεμές του Φουκώ
Προτείνετε μια καλύτερη μετάφραση
Start 19-01-04
39
8. λλειψης Βαρύτητας
Προτείνετε μια καλύτερη μετάφραση
Start 17-11-25
40
9. Σούπερ ανελκυστήρα
Προτείνετε μια καλύτερη μετάφραση
Start 18-10-09
41
10. Ελεύθερη πτώση
Προτείνετε μια καλύτερη μετάφραση
Start 17-11-26
42
11. Σωλήνας Νεύτωνα
Προτείνετε μια καλύτερη μετάφραση
Start 17-12-13
43
12. Οριζόντια βολή
Προτείνετε μια καλύτερη μετάφραση
Start 18-02-25
44
13. Οριζόντια βολή 2
Προτείνετε μια καλύτερη μετάφραση
Start 17-11-25
45
14. Ελεύθερη πτώση – πείραμα
Προτείνετε μια καλύτερη μετάφραση
Start 17-12-05
46
15. Οριζόντια βολή φλέβας υγρού
Προτείνετε μια καλύτερη μετάφραση
Start 17-12-13
47
16. Κατακόρυφη βολή
Προτείνετε μια καλύτερη μετάφραση
Start 17-12-14
48
17. Πλαγια βολη
Προτείνετε μια καλύτερη μετάφραση
Start 18-03-02
49
18. Πλαγια βολη – χειροβομβίδα
Προτείνετε μια καλύτερη μετάφραση
Start 18-06-27
50
19. Τροχιές
Προτείνετε μια καλύτερη μετάφραση
Start 18-01-06
51
20. Κανόνι του Νεύτωνα
Προτείνετε μια καλύτερη μετάφραση
Start 18-05-27
52
21. Γεωσύγχρονη τροχιά
Προτείνετε μια καλύτερη μετάφραση
Start 18-10-08
53
22. Ο πρώτος νόμος του Κέπλερ
Προτείνετε μια καλύτερη μετάφραση
Start 18-01-06
54
23. Ο δεύτερος νόμος του Κέπλερ
Προτείνετε μια καλύτερη μετάφραση
Start 17-10-01
55
24. Ο τρίτος νόμος του Κέπλερ – εσωτερικοί πλανήτες
Προτείνετε μια καλύτερη μετάφραση
Start 18-07-02
56
25. Ο τρίτος νόμος του Κέπλερ – εξωτερικοί πλανήτες
Προτείνετε μια καλύτερη μετάφραση
Start 18-06-02
57
26. Ηλιακό σύστημα
Προτείνετε μια καλύτερη μετάφραση
Start 18-06-05
58
27. Σεληνιακή φάση
Προτείνετε μια καλύτερη μετάφραση
Start 18-10-02
59
28. Αστερισμός
Προτείνετε μια καλύτερη μετάφραση
Start 18-10-14
60
29. Νόμοι του Κέπλερ
Προτείνετε μια καλύτερη μετάφραση
III. Μηχανικές ταλαντώσεις και κύματα Προτείνετε μια καλύτερη μετάφραση
Start 18-01-18
61
1. Ταλαντωτές
Προτείνετε μια καλύτερη μετάφραση
Start 18-03-06
62
2. Κυκλική κίνηση
Προτείνετε μια καλύτερη μετάφραση
Start 17-12-29
63
3. Απλή αρμονική ταλάντωση
Προτείνετε μια καλύτερη μετάφραση
Start 18-06-10
64
4. Συνθεση ταλαντωσεων
Προτείνετε μια καλύτερη μετάφραση
Start 18-06-10
65
5. Συνθεση ταλαντωσεων f1 = f2
Προτείνετε μια καλύτερη μετάφραση
Start 18-06-10
66
6. Συνθεση ταλαντωσεων f1 ≈ f2
Προτείνετε μια καλύτερη μετάφραση
Start 17-12-28
67
7. Φάση
Προτείνετε μια καλύτερη μετάφραση
Start 18-06-10
68
8. Τετραγωνικό κύμα
Προτείνετε μια καλύτερη μετάφραση
Start 18-03-20
69
9. Καμπύλες Λισσαζού
Προτείνετε μια καλύτερη μετάφραση
Start 18-01-27
70
10. Φθίνουσα ταλάντωση
Προτείνετε μια καλύτερη μετάφραση
Start 17-12-29
71
11. Εξαναγκασμένη ταλάντωση
Προτείνετε μια καλύτερη μετάφραση
Start 17-12-23
72
12. Μαθηματικό εκκρεμές
Προτείνετε μια καλύτερη μετάφραση
Start 18-07-02
73
13. Μαθηματικό εκκρεμές – Ελικόπτερο
Προτείνετε μια καλύτερη μετάφραση
Start 17-12-29
74
14. Αρμονικός ταλαντωτής
Προτείνετε μια καλύτερη μετάφραση
Start 18-06-10
75
15. Αρμονικός ταλαντωτής – Ελικόπτερο
Προτείνετε μια καλύτερη μετάφραση
Start 17-12-19
76
16. Ταλάντωση συζευγμένων εκκρεμών
Προτείνετε μια καλύτερη μετάφραση
Start 17-12-31
77
17. Ανάκλαση
Προτείνετε μια καλύτερη μετάφραση
Start 17-12-31
78
18. Διάθλαση
Προτείνετε μια καλύτερη μετάφραση
Start 17-11-27
79
19. Ανάκλαση σε ακίνητο άκρο
Προτείνετε μια καλύτερη μετάφραση
Start 18-03-20
80
20. Στάσιμα κύματα
Προτείνετε μια καλύτερη μετάφραση
Start 17-12-30
81
21. Ιδιοσυχνότητα
Προτείνετε μια καλύτερη μετάφραση
Start 17-12-29
82
22. Ταχύτητα του ήχου
Προτείνετε μια καλύτερη μετάφραση
Start 18-06-18
83
23. Φαινόμενο Ντόπλερ
Προτείνετε μια καλύτερη μετάφραση
Start 17-12-29
84
24. Φράγμα του ήχου
Προτείνετε μια καλύτερη μετάφραση
Start 18-02-01
85
25. Αρχή του Huygens
Προτείνετε μια καλύτερη μετάφραση
Start 18-06-10
86
26. Εκκρεμές του Γαλιλαίου
Προτείνετε μια καλύτερη μετάφραση
Start 18-06-10
87
27. Στάσιμα κύματα
Προτείνετε μια καλύτερη μετάφραση
Start 18-06-10
88
28. Αστείο κινητό εκκρεμές
Προτείνετε μια καλύτερη μετάφραση
Start 18-06-10
89
29. Συσκευή Κυμάτων
Προτείνετε μια καλύτερη μετάφραση
Start 18-03-20
90
30. Κύμα
Προτείνετε μια καλύτερη μετάφραση
Start 18-07-30
91
31. Ήχος
Προτείνετε μια καλύτερη μετάφραση
IV. Μοριακή φυσική και θερμοδυναμική Προτείνετε μια καλύτερη μετάφραση
Start 18-02-10
92
1. Κίνηση Brown
Προτείνετε μια καλύτερη μετάφραση
Start 18-02-10
93
2. Διάχυση
Προτείνετε μια καλύτερη μετάφραση
Start 18-03-20
94
3. Κατανομή Maxwell-Boltzmann
Προτείνετε μια καλύτερη μετάφραση
Start 17-12-05
95
4. θερμομετρο galileo
Προτείνετε μια καλύτερη μετάφραση
Start 17-12-03
96
5. Κλίμακες θερμοκρασίας
Προτείνετε μια καλύτερη μετάφραση
Start 18-02-04
97
6. Μηχανικό ισοδύναμο της θερμότητας
Προτείνετε μια καλύτερη μετάφραση
Start 18-05-10
98
7. Εσωτερική ενέργεια
Προτείνετε μια καλύτερη μετάφραση
Start 17-12-12
99
8. Μετάδοση της θερμότητας με μεταφορά
Προτείνετε μια καλύτερη μετάφραση
Start 18-06-10
100
9. Μετάδοση της θερμότητας με ακτινοβολία
Προτείνετε μια καλύτερη μετάφραση
Start 17-12-12
101
10. Μετάδοση της θερμότητας με αγωγή
Προτείνετε μια καλύτερη μετάφραση
Start 17-12-14
102
11. Ισόθερμη μεταβολή
Προτείνετε μια καλύτερη μετάφραση
Start 17-12-14
103
12. Ισοβαρής μεταβολή
Προτείνετε μια καλύτερη μετάφραση
Start 17-12-16
104
13. Ισόχωρη μεταβολή
Προτείνετε μια καλύτερη μετάφραση
Start 17-12-16
105
14. Αδιαβατική μεταβολή
Προτείνετε μια καλύτερη μετάφραση
Start 18-02-01
106
15. Κύκλος Carnot
Προτείνετε μια καλύτερη μετάφραση
Start 18-08-02
107
16. Ατμάμαξα
Προτείνετε μια καλύτερη μετάφραση
Start 18-01-13
108
17. Δίχρονος κινητήρας
Προτείνετε μια καλύτερη μετάφραση
Start 18-01-13
109
18. Τετράχρονος κινητήρας
Προτείνετε μια καλύτερη μετάφραση
Start 18-01-14
110
19. Κινητήρας ντίζελ
Προτείνετε μια καλύτερη μετάφραση
Start 18-01-14
111
20. Κινητήρας Βάνκελ
Προτείνετε μια καλύτερη μετάφραση
Start 17-11-23
112
21. Αεικίνητο
Προτείνετε μια καλύτερη μετάφραση
Start 17-11-23
113
22. Αεικίνητο πουλί
Προτείνετε μια καλύτερη μετάφραση
Start 17-11-25
114
23. Ψυγείο
Προτείνετε μια καλύτερη μετάφραση
Start 17-11-25
115
24. Επιφανειακή τάση
Προτείνετε μια καλύτερη μετάφραση
Start 18-01-03
116
25. Θερμοκρασία βρασμού – Ατμοσφαιρική πίεση
Προτείνετε μια καλύτερη μετάφραση
Start 18-01-03
117
26. Θερμοκρασία βρασμού – Υψόμετρο
Προτείνετε μια καλύτερη μετάφραση
Start 18-01-03
118
27. Ατμοσφαιρική πίεση – Υψόμετρο
Προτείνετε μια καλύτερη μετάφραση
Start 18-06-10
119
28. Ατμόσφαιρα της Γης
Προτείνετε μια καλύτερη μετάφραση
Start 18-01-02
120
29. Απόλυτη υγρασία
Προτείνετε μια καλύτερη μετάφραση
Start 18-01-02
121
30. Σχετική υγρασία
Προτείνετε μια καλύτερη μετάφραση
Start 18-01-02
122
31. Σημείο δρόσου
Προτείνετε μια καλύτερη μετάφραση
V. Ηλεκτροστατική Προτείνετε μια καλύτερη μετάφραση
Start 19-03-02
123
1. Ηλεκτρογεννήτρια Βαν ντε Γκράαφ
Προτείνετε μια καλύτερη μετάφραση
Start 18-03-18
124
2. Ηλεκτρικό πεδίο
Προτείνετε μια καλύτερη μετάφραση
Start 18-03-24
125
3. Φορτία και πεδία
Προτείνετε μια καλύτερη μετάφραση
Start 18-06-10
126
4. Πυκνωτής
Προτείνετε μια καλύτερη μετάφραση
VI. Ηλεκτρικό ρεύμα Προτείνετε μια καλύτερη μετάφραση
Start 18-10-01
127
1. Ηλεκτρικό κύκλωμα
Προτείνετε μια καλύτερη μετάφραση
Start 18-03-17
128
2. Νόμος του Ωμ
Προτείνετε μια καλύτερη μετάφραση
Start 18-03-15
129
3. Εσωτερική αντίσταση
Προτείνετε μια καλύτερη μετάφραση
Start 18-12-01
130
4. Κανόνες του Κίρχοφ
Προτείνετε μια καλύτερη μετάφραση
Start 18-03-20
131
5. Ηλεκτρική αντίσταση
Προτείνετε μια καλύτερη μετάφραση
VII. Ημιαγωγός Προτείνετε μια καλύτερη μετάφραση
Start 17-11-25
132
1. Θερμίστορ
Προτείνετε μια καλύτερη μετάφραση
Start 18-06-10
133
2. Φωτοαντίσταση
Προτείνετε μια καλύτερη μετάφραση
Start 18-05-17
134
3. Πυρίτιο
Προτείνετε μια καλύτερη μετάφραση
Start 18-05-14
135
4. Ανασυνδυασμού-παραγωγής
Προτείνετε μια καλύτερη μετάφραση
Start 18-05-13
136
5. Ενδογενείς ή αυτοτελείς ημιαγωγοί
Προτείνετε μια καλύτερη μετάφραση
Start 18-05-19
137
6. Ημιαγωγός
Προτείνετε μια καλύτερη μετάφραση
Start 18-01-03
138
7. Διπλή ανόρθωση με γέφυρα
Προτείνετε μια καλύτερη μετάφραση
VIII. Ηλεκτρικό ρεύμα σε υγρά Προτείνετε μια καλύτερη μετάφραση
Start 18-05-07
139
1. Αντίδραση αποσύνθεσης
Προτείνετε μια καλύτερη μετάφραση
Start 18-05-06
140
2. Ηλεκτρόλυση
Προτείνετε μια καλύτερη μετάφραση
Start 17-11-26
141
3. Μπαταριες μολυβδου
Προτείνετε μια καλύτερη μετάφραση
IX. Ηλεκτρική εκκένωση σε ένα αέριο και σε κενό Προτείνετε μια καλύτερη μετάφραση
Start 18-02-26
142
1. Ιονισμό – αποφόρτιση ηλεκτροσκοπίου
Προτείνετε μια καλύτερη μετάφραση
Start 17-12-19
143
2. Ηλεκτρική εκκένωση σε ένα αέριο
Προτείνετε μια καλύτερη μετάφραση
Start 18-01-01
144
3. Χαρακτηριστικές I-V
Προτείνετε μια καλύτερη μετάφραση
Start 18-06-10
145
4. Βολταϊκό τόξο
Προτείνετε μια καλύτερη μετάφραση
Start 17-12-28
146
5. Επαγωγικό πηνίο Ruhmkorff
Προτείνετε μια καλύτερη μετάφραση
Start 17-12-28
147
6. Καθοδικές ακτίνες
Προτείνετε μια καλύτερη μετάφραση
Start 18-01-01
148
7. Παλμοσκόπιο
Προτείνετε μια καλύτερη μετάφραση
Start 17-12-30
149
8. Crookes σωλήνα – Σταυρός της Μάλτας
Προτείνετε μια καλύτερη μετάφραση
Start 17-12-31
150
9. Ηλεκτρική εκκένωση (αέρας σε χαμηλή πίεση)
Προτείνετε μια καλύτερη μετάφραση
Start 17-12-31
151
10. Άγιοι Νικόληδες
Προτείνετε μια καλύτερη μετάφραση
Start 17-12-31
152
11. Λαμπτήρας νέον
Προτείνετε μια καλύτερη μετάφραση
Start 18-02-25
153
12. Λαμπτήρας φθορισμού
Προτείνετε μια καλύτερη μετάφραση
Start 18-06-10
154
13. Προστασία από κεραυνούς
Προτείνετε μια καλύτερη μετάφραση
X. Μαγνητικό πεδίο Προτείνετε μια καλύτερη μετάφραση
Start 18-01-10
155
1. Μαγνήτης
Προτείνετε μια καλύτερη μετάφραση
Start 18-03-15
156
2. Σιδηρομαγνητισμός
Προτείνετε μια καλύτερη μετάφραση
Start 18-06-21
157
3. Κανόνας του δεξιού χεριού
Προτείνετε μια καλύτερη μετάφραση
Start 17-12-21
158
4. Δύναμη Laplace
Προτείνετε μια καλύτερη μετάφραση
Start 18-06-01
159
5. Ηλεκτρομαγνητική επαγωγή
Προτείνετε μια καλύτερη μετάφραση
Start 18-03-11
160
6. Κανόνας του Λεντς
Προτείνετε μια καλύτερη μετάφραση
Start 18-05-20
161
7. Πηνία Helmholtz
Προτείνετε μια καλύτερη μετάφραση
XI. Εναλλασσόμενο ρεύμα Προτείνετε μια καλύτερη μετάφραση
Start 18-03-11
162
1. Γεννήτρια και δυναμό
Προτείνετε μια καλύτερη μετάφραση
Start 18-03-10
163
2. Τριφασικός εναλλακτήρας
Προτείνετε μια καλύτερη μετάφραση
Start 18-03-21
164
3. Κύκλωμα RLC σε σειρά
Προτείνετε μια καλύτερη μετάφραση
Start 18-03-21
165
4. Κύκλωμα RLC παράλληλα
Προτείνετε μια καλύτερη μετάφραση
Start 18-03-11
166
5. Μετασχηματιστής
Προτείνετε μια καλύτερη μετάφραση
XII. Οπτική Προτείνετε μια καλύτερη μετάφραση
Start 18-03-22
167
1. Πρίσμα
Προτείνετε μια καλύτερη μετάφραση
Start 18-07-21
168
2. Αφαιρετική και προσθετική μείξη
Προτείνετε μια καλύτερη μετάφραση
Start 18-06-24
169
3. Δίσκος του Νεύτωνα
Προτείνετε μια καλύτερη μετάφραση
Start 18-05-29
170
4. Ο Γιανγκ και οι δύο σχισμές
Προτείνετε μια καλύτερη μετάφραση
Start 18-06-10
171
5. Κάτοπτρα
Προτείνετε μια καλύτερη μετάφραση
Start 18-03-23
172
6. Φακοί
Προτείνετε μια καλύτερη μετάφραση
Start 18-04-29
173
7. Θετικό φακό
Προτείνετε μια καλύτερη μετάφραση
Start 18-12-05
174
8. Αρνητικό φακό
Προτείνετε μια καλύτερη μετάφραση
Start 18-03-25
175
9. Διαθλαστικές ανωμαλίες
Προτείνετε μια καλύτερη μετάφραση
Start 18-03-24
176
10. Προσαρμογή
Προτείνετε μια καλύτερη μετάφραση
Start 18-03-26
177
11. Μεγεθυντικός φακός
Προτείνετε μια καλύτερη μετάφραση
Start 18-03-25
178
12. Μικροσκόπιο
Προτείνετε μια καλύτερη μετάφραση
Start 18-03-27
179
13. Διόπτρες Κέπλερ
Προτείνετε μια καλύτερη μετάφραση
Start 18-03-27
180
14. Διόπτρες Γαλιλαίου
Προτείνετε μια καλύτερη μετάφραση
Start 18-07-15
181
15. Κοίλο κάτοπτρο
Προτείνετε μια καλύτερη μετάφραση
Start 18-07-15
182
16. Κυρτό κάτοπτρο
Προτείνετε μια καλύτερη μετάφραση
Start 18-03-28
183
17. Νευτώνια τηλεσκόπια
Προτείνετε μια καλύτερη μετάφραση
Start 18-04-16
184
18. Φωτεινή ροή
Προτείνετε μια καλύτερη μετάφραση
Start 18-01-06
185
19. Φωτεινή ένταση
Προτείνετε μια καλύτερη μετάφραση
Start 18-04-16
186
20. Ένταση φωτισμού
Προτείνετε μια καλύτερη μετάφραση
Start 18-04-14
187
21. Μέλαν σώμα
Προτείνετε μια καλύτερη μετάφραση
Start 17-12-02
188
22. Μέλαν σώμα – μοντέλο
Προτείνετε μια καλύτερη μετάφραση
Start 18-04-19
189
23. Φωτοηλεκτρικό φαινόμενο
Προτείνετε μια καλύτερη μετάφραση
Start 18-06-23
190
24. Ηλεκτρομαγνητικό Κύμα
Προτείνετε μια καλύτερη μετάφραση
Start 18-04-11
191
25. Πολωτικό φίλτρο
Προτείνετε μια καλύτερη μετάφραση
Start 18-06-10
192
26. Σωλήνας Χ ακτίνων
Προτείνετε μια καλύτερη μετάφραση
XIII. Ειδική σχετικότητα Προτείνετε μια καλύτερη μετάφραση
Start 17-12-21
193
1. Το πειραμα Michelson – Morley
Προτείνετε μια καλύτερη μετάφραση
Start 17-12-17
194
2. Διαστολή του χρόνου
Προτείνετε μια καλύτερη μετάφραση
Start 17-12-19
195
3. Συστολή του μήκους
Προτείνετε μια καλύτερη μετάφραση
XIV. Ατομική φυσική Προτείνετε μια καλύτερη μετάφραση
Start 18-01-28
196
1. Μοντέλα ατόμου
Προτείνετε μια καλύτερη μετάφραση
Start 17-12-31
197
2. Πείραμα Rutherford
Προτείνετε μια καλύτερη μετάφραση
Start 18-06-10
198
3. Ατομικό πρότυπο του Μπορ
Προτείνετε μια καλύτερη μετάφραση
Start 18-01-10
199
4. Φασματοσκόπιο απορρόφησης
Προτείνετε μια καλύτερη μετάφραση
Start 17-12-04
200
5. Σκέδαση Κόμπτον
Προτείνετε μια καλύτερη μετάφραση
Start 18-02-17
201
6. Franck–Hertz πείραμα
Προτείνετε μια καλύτερη μετάφραση
XV. Πυρηνική φυσική Προτείνετε μια καλύτερη μετάφραση
Start 17-12-31
202
1. Πυρηνική ακτινοβολία
Προτείνετε μια καλύτερη μετάφραση
Start 18-01-21
203
2. Νόμος ραδιενεργών διασπάσεων
Προτείνετε μια καλύτερη μετάφραση
Start 18-05-12
204
3. Ραδιενεργές σειρές
Προτείνετε μια καλύτερη μετάφραση
Start 18-01-14
205
4. Πυρηνική αντίδραση
Προτείνετε μια καλύτερη μετάφραση
XVI. Μαθηματικά Προτείνετε μια καλύτερη μετάφραση
Start 18-09-16
206
1. Πυθαγόρειο θεώρημα
Προτείνετε μια καλύτερη μετάφραση
Start 18-09-26
207
2. Ακτίνιο
Προτείνετε μια καλύτερη μετάφραση
Start 17-12-22
208
3. Τριγωνομετρικός κύκλος
Προτείνετε μια καλύτερη μετάφραση
Start 18-07-26
209
4. Πρόσθεση ανύσματος
Προτείνετε μια καλύτερη μετάφραση
XVII. Ποιος είμαι Προτείνετε μια καλύτερη μετάφραση
Start 17-11-26
210
1. Δάσκαλος από τη Μοραβία
Προτείνετε μια καλύτερη μετάφραση
 Windows Store Application for Windows Store is not possible,
because it does not support Adobe Air.