Φυσική στο σχολείο – HTML5

Προτείνετε μια καλύτερη μετάφραση Προτείνετε μια καλύτερη μετάφραση: www_gr.xml   gr.xml
Δημιουργήστε μια άλλη γλώσσα Δημιουργήστε μια άλλη γλώσσα: www_gr.xml   gr.xml

I. Μηχανική Προτείνετε μια καλύτερη μετάφραση
Start 17-11-19
1
1. Κεκλιμένο επίπεδο
Προτείνετε μια καλύτερη μετάφραση
Start 19-06-30
2
2. Σύστημα αναφοράς
Προτείνετε μια καλύτερη μετάφραση
Start 18-01-07
3
3. Παραλληλόγραμμο των δυνάμεων
Προτείνετε μια καλύτερη μετάφραση
Start 19-04-14
4
4. ΠΑχυμετρο βερνιεροσ
Προτείνετε μια καλύτερη μετάφραση
Start 19-04-14
5
5. Μικρόμετρο
Προτείνετε μια καλύτερη μετάφραση
Start 18-09-18
6
6. Κίνηση
Προτείνετε μια καλύτερη μετάφραση
Start 19-04-14
7
7. Κυκλική κίνηση
Προτείνετε μια καλύτερη μετάφραση
Start 17-12-16
8
8. Τροχαλία
Προτείνετε μια καλύτερη μετάφραση
Start 18-01-09
9
9. Σύστημα τροχαλιών
Προτείνετε μια καλύτερη μετάφραση
Start 18-01-06
10
10. Μοχλός
Προτείνετε μια καλύτερη μετάφραση
Start 18-06-10
11
11. Πρώτος Νόμος του Νεύτωνα
Προτείνετε μια καλύτερη μετάφραση
Start 19-04-14
12
12. Δεύτερος Νόμος του Νεύτωνα
Προτείνετε μια καλύτερη μετάφραση
Start 17-11-27
13
13. Τρίτος Νόμος του Νεύτωνα
Προτείνετε μια καλύτερη μετάφραση
Start 19-04-14
14
14. Έργο
Προτείνετε μια καλύτερη μετάφραση
Start 19-04-14
15
15. Ελαστική Κρούση
Προτείνετε μια καλύτερη μετάφραση
Start 19-04-14
16
16. Ανελαστική Κρούση
Προτείνετε μια καλύτερη μετάφραση
Start 18-02-16
17
17. Αρχή διατήρησης της ενέργειας
Προτείνετε μια καλύτερη μετάφραση
Start 18-06-24
18
18. Τροχός του Maxwell
Προτείνετε μια καλύτερη μετάφραση
Start 19-04-07
19
19. Ροπή αδράνειας
Προτείνετε μια καλύτερη μετάφραση
Start 19-04-14
20
20. Τριβή και αντίσταση
Προτείνετε μια καλύτερη μετάφραση
Start 18-06-10
21
21. Κούνια του Νεύτωνα
Προτείνετε μια καλύτερη μετάφραση
Start 18-01-11
22
22. Αρχή του Αρχιμήδη
Προτείνετε μια καλύτερη μετάφραση
Start 18-01-24
23
23. Καρτεσιανός δύτης
Προτείνετε μια καλύτερη μετάφραση
Start 18-05-31
24
24. Αεροστάθμη
Προτείνετε μια καλύτερη μετάφραση
Start 19-03-16
25
25. Αρχή συγκοινωνούντων δοχείων
Προτείνετε μια καλύτερη μετάφραση
Start 19-04-14
26
26. Πίεση
Προτείνετε μια καλύτερη μετάφραση
Start 17-11-26
27
27. Αντλία
Προτείνετε μια καλύτερη μετάφραση
Start 17-12-02
28
28. Αρχή του Πασκάλ
Προτείνετε μια καλύτερη μετάφραση
Start 18-01-21
29
29. Νόμος του Μπερνούλι
Προτείνετε μια καλύτερη μετάφραση
Start 19-03-26
30
30. Άντωση
Προτείνετε μια καλύτερη μετάφραση
Start 18-03-03
31
31. Κέντρο μάζας
Προτείνετε μια καλύτερη μετάφραση
Start 18-08-03
32
32. Μηχανική ισορροπία 1
Προτείνετε μια καλύτερη μετάφραση
Start 18-03-14
33
33. Μηχανική ισορροπία 2
Προτείνετε μια καλύτερη μετάφραση
Start 18-02-07
34
34. Μηχανική ισορροπία 3
Προτείνετε μια καλύτερη μετάφραση
II. Βαρυτικό πεδίο Προτείνετε μια καλύτερη μετάφραση
Start 19-04-15
35
1. Νόμος της παγκόσμιας έλξης
Προτείνετε μια καλύτερη μετάφραση
Start 19-04-15
36
2. Ένταση του πεδίου
Προτείνετε μια καλύτερη μετάφραση
Start 19-04-15
37
3. Βαρυτικό πεδίο
Προτείνετε μια καλύτερη μετάφραση
Start 17-11-23
38
4. Ένταση του πεδίου βαρύτητας στην επιφάνεια της Γης
Προτείνετε μια καλύτερη μετάφραση
Start 19-04-15
39
5. Γεωγραφικές συντεταγμένες
Προτείνετε μια καλύτερη μετάφραση
Start 19-04-15
40
6. Γεωγραφικές συντεταγμένες
Προτείνετε μια καλύτερη μετάφραση
Start 18-06-07
41
7. Εκκρεμές του Φουκώ
Προτείνετε μια καλύτερη μετάφραση
Start 19-01-04
42
8. λλειψης Βαρύτητας
Προτείνετε μια καλύτερη μετάφραση
Start 17-11-25
43
9. Σούπερ ανελκυστήρα
Προτείνετε μια καλύτερη μετάφραση
Start 19-04-15
44
10. Ελεύθερη πτώση
Προτείνετε μια καλύτερη μετάφραση
Start 17-11-26
45
11. Σωλήνας Νεύτωνα
Προτείνετε μια καλύτερη μετάφραση
Start 19-04-15
46
12. Οριζόντια βολή
Προτείνετε μια καλύτερη μετάφραση
Start 19-04-15
47
13. Οριζόντια βολή 2
Προτείνετε μια καλύτερη μετάφραση
Start 19-04-15
48
14. Ελεύθερη πτώση – πείραμα
Προτείνετε μια καλύτερη μετάφραση
Start 19-04-15
49
15. Οριζόντια βολή φλέβας υγρού
Προτείνετε μια καλύτερη μετάφραση
Start 19-04-15
50
16. Κατακόρυφη βολή
Προτείνετε μια καλύτερη μετάφραση
Start 19-04-15
51
17. Πλαγια βολη
Προτείνετε μια καλύτερη μετάφραση
Start 19-04-15
52
18. Πλαγια βολη – χειροβομβίδα
Προτείνετε μια καλύτερη μετάφραση
Start 18-06-27
53
19. Τροχιές
Προτείνετε μια καλύτερη μετάφραση
Start 19-04-14
54
20. Κανόνι του Νεύτωνα
Προτείνετε μια καλύτερη μετάφραση
Start 19-04-14
55
21. Γεωσύγχρονη τροχιά
Προτείνετε μια καλύτερη μετάφραση
Start 18-10-08
56
22. Ο πρώτος νόμος του Κέπλερ
Προτείνετε μια καλύτερη μετάφραση
Start 18-01-06
57
23. Ο δεύτερος νόμος του Κέπλερ
Προτείνετε μια καλύτερη μετάφραση
Start 17-10-01
58
24. Ο τρίτος νόμος του Κέπλερ – εσωτερικοί πλανήτες
Προτείνετε μια καλύτερη μετάφραση
Start 18-07-02
59
25. Ο τρίτος νόμος του Κέπλερ – εξωτερικοί πλανήτες
Προτείνετε μια καλύτερη μετάφραση
Start 18-06-02
60
26. Ηλιακό σύστημα
Προτείνετε μια καλύτερη μετάφραση
Start 18-06-05
61
27. Σεληνιακή φάση
Προτείνετε μια καλύτερη μετάφραση
Start 18-10-02
62
28. Αστερισμός
Προτείνετε μια καλύτερη μετάφραση
Start 18-10-14
63
29. Νόμοι του Κέπλερ
Προτείνετε μια καλύτερη μετάφραση
III. Μηχανικές ταλαντώσεις και κύματα Προτείνετε μια καλύτερη μετάφραση
Start 18-01-18
64
1. Ταλαντωτές
Προτείνετε μια καλύτερη μετάφραση
Start 18-03-06
65
2. Κυκλική κίνηση
Προτείνετε μια καλύτερη μετάφραση
Start 19-03-29
66
3. Απλή αρμονική ταλάντωση
Προτείνετε μια καλύτερη μετάφραση
Start 19-03-30
67
4. Συνθεση ταλαντωσεων
Προτείνετε μια καλύτερη μετάφραση
Start 19-03-30
68
5. Συνθεση ταλαντωσεων f1 = f2
Προτείνετε μια καλύτερη μετάφραση
Start 19-05-17
69
6. Συνθεση ταλαντωσεων f1 ≈ f2
Προτείνετε μια καλύτερη μετάφραση
Start 19-03-30
70
7. Φάση
Προτείνετε μια καλύτερη μετάφραση
Start 18-06-10
71
8. Τετραγωνικό κύμα
Προτείνετε μια καλύτερη μετάφραση
Start 18-03-20
72
9. Καμπύλες Λισσαζού
Προτείνετε μια καλύτερη μετάφραση
Start 19-03-30
73
10. Φθίνουσα ταλάντωση
Προτείνετε μια καλύτερη μετάφραση
Start 19-03-30
74
11. Εξαναγκασμένη ταλάντωση
Προτείνετε μια καλύτερη μετάφραση
Start 19-05-06
75
12. Μαθηματικό εκκρεμές
Προτείνετε μια καλύτερη μετάφραση
Start 18-07-02
76
13. Μαθηματικό εκκρεμές – Ελικόπτερο
Προτείνετε μια καλύτερη μετάφραση
Start 17-12-29
77
14. Αρμονικός ταλαντωτής
Προτείνετε μια καλύτερη μετάφραση
Start 18-06-10
78
15. Αρμονικός ταλαντωτής – Ελικόπτερο
Προτείνετε μια καλύτερη μετάφραση
Start 17-12-19
79
16. Ταλάντωση συζευγμένων εκκρεμών
Προτείνετε μια καλύτερη μετάφραση
Start 19-03-30
80
17. Ανάκλαση
Προτείνετε μια καλύτερη μετάφραση
Start 19-03-30
81
18. Διάθλαση
Προτείνετε μια καλύτερη μετάφραση
Start 17-11-27
82
19. Ανάκλαση σε ακίνητο άκρο
Προτείνετε μια καλύτερη μετάφραση
Start 18-03-20
83
20. Στάσιμα κύματα
Προτείνετε μια καλύτερη μετάφραση
Start 17-12-30
84
21. Ιδιοσυχνότητα
Προτείνετε μια καλύτερη μετάφραση
Start 19-03-30
85
22. Ταχύτητα του ήχου
Προτείνετε μια καλύτερη μετάφραση
Start 19-03-30
86
23. Φαινόμενο Ντόπλερ
Προτείνετε μια καλύτερη μετάφραση
Start 19-03-30
87
24. Φράγμα του ήχου
Προτείνετε μια καλύτερη μετάφραση
Start 18-02-01
88
25. Αρχή του Huygens
Προτείνετε μια καλύτερη μετάφραση
Start 19-05-30
89
26. Εκκρεμές του Γαλιλαίου
Προτείνετε μια καλύτερη μετάφραση
Start 18-06-10
90
27. Στάσιμα κύματα
Προτείνετε μια καλύτερη μετάφραση
Start 18-06-10
91
28. Αστείο κινητό εκκρεμές
Προτείνετε μια καλύτερη μετάφραση
Start 18-06-10
92
29. Συσκευή Κυμάτων
Προτείνετε μια καλύτερη μετάφραση
Start 18-03-20
93
30. Κύμα
Προτείνετε μια καλύτερη μετάφραση
Start 18-07-30
94
31. Ήχος
Προτείνετε μια καλύτερη μετάφραση
IV. Μοριακή φυσική και θερμοδυναμική Προτείνετε μια καλύτερη μετάφραση
Start 18-02-10
95
1. Κίνηση Brown
Προτείνετε μια καλύτερη μετάφραση
Start 18-02-10
96
2. Διάχυση
Προτείνετε μια καλύτερη μετάφραση
Start 18-03-20
97
3. Κατανομή Maxwell-Boltzmann
Προτείνετε μια καλύτερη μετάφραση
Start 17-12-05
98
4. θερμομετρο galileo
Προτείνετε μια καλύτερη μετάφραση
Start 19-04-13
99
5. Κλίμακες θερμοκρασίας
Προτείνετε μια καλύτερη μετάφραση
Start 19-04-13
100
6. Μηχανικό ισοδύναμο της θερμότητας
Προτείνετε μια καλύτερη μετάφραση
Start 18-05-10
101
7. Εσωτερική ενέργεια
Προτείνετε μια καλύτερη μετάφραση
Start 17-12-12
102
8. Μετάδοση της θερμότητας με μεταφορά
Προτείνετε μια καλύτερη μετάφραση
Start 18-06-10
103
9. Μετάδοση της θερμότητας με ακτινοβολία
Προτείνετε μια καλύτερη μετάφραση
Start 17-12-12
104
10. Μετάδοση της θερμότητας με αγωγή
Προτείνετε μια καλύτερη μετάφραση
Start 19-04-13
105
11. Ισόθερμη μεταβολή
Προτείνετε μια καλύτερη μετάφραση
Start 17-12-14
106
12. Ισοβαρής μεταβολή
Προτείνετε μια καλύτερη μετάφραση
Start 17-12-16
107
13. Ισόχωρη μεταβολή
Προτείνετε μια καλύτερη μετάφραση
Start 19-04-14
108
14. Αδιαβατική μεταβολή
Προτείνετε μια καλύτερη μετάφραση
Start 19-05-09
109
15. Κύκλος Carnot
Προτείνετε μια καλύτερη μετάφραση
Start 18-08-02
110
16. Ατμάμαξα
Προτείνετε μια καλύτερη μετάφραση
Start 18-01-13
111
17. Δίχρονος κινητήρας
Προτείνετε μια καλύτερη μετάφραση
Start 18-01-13
112
18. Τετράχρονος κινητήρας
Προτείνετε μια καλύτερη μετάφραση
Start 18-01-14
113
19. Κινητήρας ντίζελ
Προτείνετε μια καλύτερη μετάφραση
Start 18-01-14
114
20. Κινητήρας Βάνκελ
Προτείνετε μια καλύτερη μετάφραση
Start 17-11-23
115
21. Αεικίνητο
Προτείνετε μια καλύτερη μετάφραση
Start 17-11-23
116
22. Αεικίνητο πουλί
Προτείνετε μια καλύτερη μετάφραση
Start 17-11-25
117
23. Ψυγείο
Προτείνετε μια καλύτερη μετάφραση
Start 17-11-25
118
24. Επιφανειακή τάση
Προτείνετε μια καλύτερη μετάφραση
Start 19-04-13
119
25. Θερμοκρασία βρασμού – Ατμοσφαιρική πίεση
Προτείνετε μια καλύτερη μετάφραση
Start 19-04-13
120
26. Θερμοκρασία βρασμού – Υψόμετρο
Προτείνετε μια καλύτερη μετάφραση
Start 19-04-13
121
27. Ατμοσφαιρική πίεση – Υψόμετρο
Προτείνετε μια καλύτερη μετάφραση
Start 19-04-13
122
28. Ατμόσφαιρα της Γης
Προτείνετε μια καλύτερη μετάφραση
Start 19-04-13
123
29. Απόλυτη υγρασία
Προτείνετε μια καλύτερη μετάφραση
Start 19-04-13
124
30. Σχετική υγρασία
Προτείνετε μια καλύτερη μετάφραση
Start 19-04-13
125
31. Σημείο δρόσου
Προτείνετε μια καλύτερη μετάφραση
V. Ηλεκτροστατική Προτείνετε μια καλύτερη μετάφραση
Start 19-05-21
126
1. Ηλεκτροστατική μηχανή Wimshurst
Προτείνετε μια καλύτερη μετάφραση
Start 19-03-29
127
2. Ηλεκτρογεννήτρια Βαν ντε Γκράαφ
Προτείνετε μια καλύτερη μετάφραση
Start 19-04-14
128
3. Ηλεκτρικό πεδίο
Προτείνετε μια καλύτερη μετάφραση
Start 18-03-24
129
4. Φορτία και πεδία
Προτείνετε μια καλύτερη μετάφραση
Start 19-04-14
130
5. Πυκνωτής
Προτείνετε μια καλύτερη μετάφραση
VI. Ηλεκτρικό ρεύμα Προτείνετε μια καλύτερη μετάφραση
Start 18-10-01
131
1. Ηλεκτρικό κύκλωμα
Προτείνετε μια καλύτερη μετάφραση
Start 18-03-17
132
2. Νόμος του Ωμ
Προτείνετε μια καλύτερη μετάφραση
Start 18-03-15
133
3. Εσωτερική αντίσταση
Προτείνετε μια καλύτερη μετάφραση
Start 18-12-01
134
4. Κανόνες του Κίρχοφ
Προτείνετε μια καλύτερη μετάφραση
Start 19-04-14
135
5. Ηλεκτρική αντίσταση
Προτείνετε μια καλύτερη μετάφραση
VII. Ημιαγωγός Προτείνετε μια καλύτερη μετάφραση
Start 17-11-25
136
1. Θερμίστορ
Προτείνετε μια καλύτερη μετάφραση
Start 18-06-10
137
2. Φωτοαντίσταση
Προτείνετε μια καλύτερη μετάφραση
Start 18-05-17
138
3. Πυρίτιο
Προτείνετε μια καλύτερη μετάφραση
Start 18-05-14
139
4. Ανασυνδυασμού-παραγωγής
Προτείνετε μια καλύτερη μετάφραση
Start 18-05-13
140
5. Ενδογενείς ή αυτοτελείς ημιαγωγοί
Προτείνετε μια καλύτερη μετάφραση
Start 18-05-19
141
6. Ημιαγωγός
Προτείνετε μια καλύτερη μετάφραση
Start 18-01-03
142
7. Διπλή ανόρθωση με γέφυρα
Προτείνετε μια καλύτερη μετάφραση
VIII. Ηλεκτρικό ρεύμα σε υγρά Προτείνετε μια καλύτερη μετάφραση
Start 18-05-07
143
1. Αντίδραση αποσύνθεσης
Προτείνετε μια καλύτερη μετάφραση
Start 18-05-06
144
2. Ηλεκτρόλυση
Προτείνετε μια καλύτερη μετάφραση
Start 17-11-26
145
3. Μπαταριες μολυβδου
Προτείνετε μια καλύτερη μετάφραση
IX. Ηλεκτρική εκκένωση σε ένα αέριο και σε κενό Προτείνετε μια καλύτερη μετάφραση
Start 18-02-26
146
1. Ιονισμό – αποφόρτιση ηλεκτροσκοπίου
Προτείνετε μια καλύτερη μετάφραση
Start 17-12-19
147
2. Ηλεκτρική εκκένωση σε ένα αέριο
Προτείνετε μια καλύτερη μετάφραση
Start 18-01-01
148
3. Χαρακτηριστικές I-V
Προτείνετε μια καλύτερη μετάφραση
Start 18-06-10
149
4. Βολταϊκό τόξο
Προτείνετε μια καλύτερη μετάφραση
Start 17-12-28
150
5. Επαγωγικό πηνίο Ruhmkorff
Προτείνετε μια καλύτερη μετάφραση
Start 17-12-28
151
6. Καθοδικές ακτίνες
Προτείνετε μια καλύτερη μετάφραση
Start 18-01-01
152
7. Παλμοσκόπιο
Προτείνετε μια καλύτερη μετάφραση
Start 17-12-30
153
8. Crookes σωλήνα – Σταυρός της Μάλτας
Προτείνετε μια καλύτερη μετάφραση
Start 17-12-31
154
9. Ηλεκτρική εκκένωση (αέρας σε χαμηλή πίεση)
Προτείνετε μια καλύτερη μετάφραση
Start 17-12-31
155
10. Άγιοι Νικόληδες
Προτείνετε μια καλύτερη μετάφραση
Start 17-12-31
156
11. Λαμπτήρας νέον
Προτείνετε μια καλύτερη μετάφραση
Start 18-02-25
157
12. Λαμπτήρας φθορισμού
Προτείνετε μια καλύτερη μετάφραση
Start 18-06-10
158
13. Προστασία από κεραυνούς
Προτείνετε μια καλύτερη μετάφραση
X. Μαγνητικό πεδίο Προτείνετε μια καλύτερη μετάφραση
Start 18-01-10
159
1. Μαγνήτης
Προτείνετε μια καλύτερη μετάφραση
Start 18-03-15
160
2. Σιδηρομαγνητισμός
Προτείνετε μια καλύτερη μετάφραση
Start 18-06-21
161
3. Κανόνας του δεξιού χεριού
Προτείνετε μια καλύτερη μετάφραση
Start 17-12-21
162
4. Δύναμη Laplace
Προτείνετε μια καλύτερη μετάφραση
Start 18-06-01
163
5. Ηλεκτρομαγνητική επαγωγή
Προτείνετε μια καλύτερη μετάφραση
Start 18-03-11
164
6. Κανόνας του Λεντς
Προτείνετε μια καλύτερη μετάφραση
Start 18-05-20
165
7. Πηνία Helmholtz
Προτείνετε μια καλύτερη μετάφραση
XI. Εναλλασσόμενο ρεύμα Προτείνετε μια καλύτερη μετάφραση
Start 18-03-11
166
1. Γεννήτρια και δυναμό
Προτείνετε μια καλύτερη μετάφραση
Start 18-03-10
167
2. Τριφασικός εναλλακτήρας
Προτείνετε μια καλύτερη μετάφραση
Start 18-03-21
168
3. Κύκλωμα RLC σε σειρά
Προτείνετε μια καλύτερη μετάφραση
Start 18-03-21
169
4. Κύκλωμα RLC παράλληλα
Προτείνετε μια καλύτερη μετάφραση
Start 18-03-11
170
5. Μετασχηματιστής
Προτείνετε μια καλύτερη μετάφραση
XII. Οπτική Προτείνετε μια καλύτερη μετάφραση
Start 19-04-14
171
1. Πρίσμα
Προτείνετε μια καλύτερη μετάφραση
Start 18-07-21
172
2. Αφαιρετική και προσθετική μείξη
Προτείνετε μια καλύτερη μετάφραση
Start 18-06-24
173
3. Δίσκος του Νεύτωνα
Προτείνετε μια καλύτερη μετάφραση
Start 19-04-14
174
4. Ο Γιανγκ και οι δύο σχισμές
Προτείνετε μια καλύτερη μετάφραση
Start 18-06-10
175
5. Κάτοπτρα
Προτείνετε μια καλύτερη μετάφραση
Start 19-04-14
176
6. Φακοί
Προτείνετε μια καλύτερη μετάφραση
Start 19-04-14
177
7. Θετικό φακό
Προτείνετε μια καλύτερη μετάφραση
Start 19-04-14
178
8. Αρνητικό φακό
Προτείνετε μια καλύτερη μετάφραση
Start 18-03-25
179
9. Διαθλαστικές ανωμαλίες
Προτείνετε μια καλύτερη μετάφραση
Start 18-03-24
180
10. Προσαρμογή
Προτείνετε μια καλύτερη μετάφραση
Start 18-03-26
181
11. Μεγεθυντικός φακός
Προτείνετε μια καλύτερη μετάφραση
Start 18-03-25
182
12. Μικροσκόπιο
Προτείνετε μια καλύτερη μετάφραση
Start 18-03-27
183
13. Διόπτρες Κέπλερ
Προτείνετε μια καλύτερη μετάφραση
Start 18-03-27
184
14. Διόπτρες Γαλιλαίου
Προτείνετε μια καλύτερη μετάφραση
Start 19-04-14
185
15. Κοίλο κάτοπτρο
Προτείνετε μια καλύτερη μετάφραση
Start 19-04-14
186
16. Κυρτό κάτοπτρο
Προτείνετε μια καλύτερη μετάφραση
Start 18-03-28
187
17. Νευτώνια τηλεσκόπια
Προτείνετε μια καλύτερη μετάφραση
Start 18-04-16
188
18. Φωτεινή ροή
Προτείνετε μια καλύτερη μετάφραση
Start 18-01-06
189
19. Φωτεινή ένταση
Προτείνετε μια καλύτερη μετάφραση
Start 18-04-16
190
20. Ένταση φωτισμού
Προτείνετε μια καλύτερη μετάφραση
Start 18-04-14
191
21. Μέλαν σώμα
Προτείνετε μια καλύτερη μετάφραση
Start 17-12-02
192
22. Μέλαν σώμα – μοντέλο
Προτείνετε μια καλύτερη μετάφραση
Start 18-04-19
193
23. Φωτοηλεκτρικό φαινόμενο
Προτείνετε μια καλύτερη μετάφραση
Start 18-06-23
194
24. Ηλεκτρομαγνητικό Κύμα
Προτείνετε μια καλύτερη μετάφραση
Start 18-04-11
195
25. Πολωτικό φίλτρο
Προτείνετε μια καλύτερη μετάφραση
Start 18-06-10
196
26. Σωλήνας Χ ακτίνων
Προτείνετε μια καλύτερη μετάφραση
XIII. Ειδική σχετικότητα Προτείνετε μια καλύτερη μετάφραση
Start 17-12-21
197
1. Το πειραμα Michelson – Morley
Προτείνετε μια καλύτερη μετάφραση
Start 19-06-07
198
2. Διαστολή του χρόνου
Προτείνετε μια καλύτερη μετάφραση
Start 19-04-14
199
3. Συστολή του μήκους
Προτείνετε μια καλύτερη μετάφραση
XIV. Ατομική φυσική Προτείνετε μια καλύτερη μετάφραση
Start 18-01-28
200
1. Μοντέλα ατόμου
Προτείνετε μια καλύτερη μετάφραση
Start 17-12-31
201
2. Πείραμα Rutherford
Προτείνετε μια καλύτερη μετάφραση
Start 19-06-07
202
3. Ατομικό πρότυπο του Μπορ
Προτείνετε μια καλύτερη μετάφραση
Start 18-01-10
203
4. Φασματοσκόπιο απορρόφησης
Προτείνετε μια καλύτερη μετάφραση
Start 17-12-04
204
5. Σκέδαση Κόμπτον
Προτείνετε μια καλύτερη μετάφραση
Start 18-02-17
205
6. Franck–Hertz πείραμα
Προτείνετε μια καλύτερη μετάφραση
XV. Πυρηνική φυσική Προτείνετε μια καλύτερη μετάφραση
Start 17-12-31
206
1. Πυρηνική ακτινοβολία
Προτείνετε μια καλύτερη μετάφραση
Start 19-04-14
207
2. Νόμος ραδιενεργών διασπάσεων
Προτείνετε μια καλύτερη μετάφραση
Start 18-05-12
208
3. Ραδιενεργές σειρές
Προτείνετε μια καλύτερη μετάφραση
Start 18-01-14
209
4. Πυρηνική αντίδραση
Προτείνετε μια καλύτερη μετάφραση
XVI. Μαθηματικά Προτείνετε μια καλύτερη μετάφραση
Start 18-09-16
210
1. Πυθαγόρειο θεώρημα
Προτείνετε μια καλύτερη μετάφραση
Start 19-04-08
211
2. Ακτίνιο
Προτείνετε μια καλύτερη μετάφραση
Start 19-04-13
212
3. Τριγωνομετρικός κύκλος
Προτείνετε μια καλύτερη μετάφραση
Start 18-07-26
213
4. Πρόσθεση ανύσματος
Προτείνετε μια καλύτερη μετάφραση
XVII. Ποιος είμαι Προτείνετε μια καλύτερη μετάφραση
Start 17-11-26
214
1. Δάσκαλος από τη Μοραβία
Προτείνετε μια καλύτερη μετάφραση
 Windows Store Application for Windows Store is not possible,
because it does not support Adobe Air.