Φυσική στο σχολείο – HTML5

Προτείνετε μια καλύτερη μετάφραση Προτείνετε μια καλύτερη μετάφραση: www_gr.xml   gr.xml
Δημιουργήστε μια άλλη γλώσσα Δημιουργήστε μια άλλη γλώσσα: www_gr.xml   gr.xml
Start Domino Czech Republic
I. Μηχανική Προτείνετε μια καλύτερη μετάφραση
Start 17-11-19
1
1. Κεκλιμένο επίπεδο
Προτείνετε μια καλύτερη μετάφραση
Start 19-06-30
2
2. Σύστημα αναφοράς
Προτείνετε μια καλύτερη μετάφραση
Start 18-01-07
3
3. Παραλληλόγραμμο των δυνάμεων
Προτείνετε μια καλύτερη μετάφραση
Start 19-04-14
4
4. ΠΑχυμετρο βερνιεροσ
Προτείνετε μια καλύτερη μετάφραση
Start 19-04-14
5
5. Μικρόμετρο
Προτείνετε μια καλύτερη μετάφραση
Start 18-09-18
6
6. Κίνηση
Προτείνετε μια καλύτερη μετάφραση
Start 19-04-14
7
7. Κυκλική κίνηση
Προτείνετε μια καλύτερη μετάφραση
Start 17-12-16
8
8. Τροχαλία
Προτείνετε μια καλύτερη μετάφραση
Start 18-01-09
9
9. Σύστημα τροχαλιών
Προτείνετε μια καλύτερη μετάφραση
Start 18-01-06
10
10. Μοχλός
Προτείνετε μια καλύτερη μετάφραση
Start 18-06-10
11
11. Πρώτος Νόμος του Νεύτωνα
Προτείνετε μια καλύτερη μετάφραση
Start 19-04-14
12
12. Δεύτερος Νόμος του Νεύτωνα
Προτείνετε μια καλύτερη μετάφραση
Start 17-11-27
13
13. Τρίτος Νόμος του Νεύτωνα
Προτείνετε μια καλύτερη μετάφραση
Start 19-04-14
14
14. Έργο
Προτείνετε μια καλύτερη μετάφραση
Start 19-04-14
15
15. Ελαστική Κρούση
Προτείνετε μια καλύτερη μετάφραση
Start 19-04-14
16
16. Ανελαστική Κρούση
Προτείνετε μια καλύτερη μετάφραση
Start 18-02-16
17
17. Αρχή διατήρησης της ενέργειας
Προτείνετε μια καλύτερη μετάφραση
Start 18-06-24
18
18. Τροχός του Maxwell
Προτείνετε μια καλύτερη μετάφραση
Start 19-04-07
19
19. Ροπή αδράνειας
Προτείνετε μια καλύτερη μετάφραση
Start 19-04-14
20
20. Τριβή και αντίσταση
Προτείνετε μια καλύτερη μετάφραση
Start 18-06-10
21
21. Κούνια του Νεύτωνα
Προτείνετε μια καλύτερη μετάφραση
Start 18-01-11
22
22. Αρχή του Αρχιμήδη
Προτείνετε μια καλύτερη μετάφραση
Start 18-01-24
23
23. Καρτεσιανός δύτης
Προτείνετε μια καλύτερη μετάφραση
Start 18-05-31
24
24. Αεροστάθμη
Προτείνετε μια καλύτερη μετάφραση
Start 19-03-16
25
25. Αρχή συγκοινωνούντων δοχείων
Προτείνετε μια καλύτερη μετάφραση
Start 19-04-14
26
26. Πίεση
Προτείνετε μια καλύτερη μετάφραση
Start 17-11-26
27
27. Αντλία
Προτείνετε μια καλύτερη μετάφραση
Start 19-08-30
28
28. Αρχή του Πασκάλ
Προτείνετε μια καλύτερη μετάφραση
Start 17-12-02
29
29. Υδραυλική στοίβα
Προτείνετε μια καλύτερη μετάφραση
Start 18-01-21
30
30. Νόμος του Μπερνούλι
Προτείνετε μια καλύτερη μετάφραση
Start 19-03-26
31
31. Άντωση
Προτείνετε μια καλύτερη μετάφραση
Start 18-03-03
32
32. Κέντρο μάζας
Προτείνετε μια καλύτερη μετάφραση
Start 18-08-03
33
33. Μηχανική ισορροπία 1
Προτείνετε μια καλύτερη μετάφραση
Start 18-03-14
34
34. Μηχανική ισορροπία 2
Προτείνετε μια καλύτερη μετάφραση
Start 18-02-07
35
35. Μηχανική ισορροπία 3
Προτείνετε μια καλύτερη μετάφραση
II. Βαρυτικό πεδίο Προτείνετε μια καλύτερη μετάφραση
Start 19-04-15
36
1. Νόμος της παγκόσμιας έλξης
Προτείνετε μια καλύτερη μετάφραση
Start 19-04-15
37
2. Ένταση του πεδίου
Προτείνετε μια καλύτερη μετάφραση
Start 19-04-15
38
3. Βαρυτικό πεδίο
Προτείνετε μια καλύτερη μετάφραση
Start 17-11-23
39
4. Ένταση του πεδίου βαρύτητας στην επιφάνεια της Γης
Προτείνετε μια καλύτερη μετάφραση
Start 19-04-15
40
5. Γεωγραφικές συντεταγμένες
Προτείνετε μια καλύτερη μετάφραση
Start 19-04-15
41
6. Γεωγραφικές συντεταγμένες
Προτείνετε μια καλύτερη μετάφραση
Start 18-06-07
42
7. Εκκρεμές του Φουκώ
Προτείνετε μια καλύτερη μετάφραση
Start 19-01-04
43
8. λλειψης Βαρύτητας
Προτείνετε μια καλύτερη μετάφραση
Start 17-11-25
44
9. Σούπερ ανελκυστήρα
Προτείνετε μια καλύτερη μετάφραση
Start 19-04-15
45
10. Ελεύθερη πτώση
Προτείνετε μια καλύτερη μετάφραση
Start 17-11-26
46
11. Σωλήνας Νεύτωνα
Προτείνετε μια καλύτερη μετάφραση
Start 19-04-15
47
12. Οριζόντια βολή
Προτείνετε μια καλύτερη μετάφραση
Start 19-04-15
48
13. Οριζόντια βολή 2
Προτείνετε μια καλύτερη μετάφραση
Start 19-04-15
49
14. Ελεύθερη πτώση – πείραμα
Προτείνετε μια καλύτερη μετάφραση
Start 19-04-15
50
15. Οριζόντια βολή φλέβας υγρού
Προτείνετε μια καλύτερη μετάφραση
Start 19-04-15
51
16. Κατακόρυφη βολή
Προτείνετε μια καλύτερη μετάφραση
Start 19-04-15
52
17. Πλαγια βολη
Προτείνετε μια καλύτερη μετάφραση
Start 19-04-15
53
18. Πλαγια βολη – χειροβομβίδα
Προτείνετε μια καλύτερη μετάφραση
Start 18-06-27
54
19. Τροχιές
Προτείνετε μια καλύτερη μετάφραση
Start 19-04-14
55
20. Κανόνι του Νεύτωνα
Προτείνετε μια καλύτερη μετάφραση
Start 19-04-14
56
21. Γεωσύγχρονη τροχιά
Προτείνετε μια καλύτερη μετάφραση
Start 18-10-08
57
22. Ο πρώτος νόμος του Κέπλερ
Προτείνετε μια καλύτερη μετάφραση
Start 18-01-06
58
23. Ο δεύτερος νόμος του Κέπλερ
Προτείνετε μια καλύτερη μετάφραση
Start 17-10-01
59
24. Ο τρίτος νόμος του Κέπλερ – εσωτερικοί πλανήτες
Προτείνετε μια καλύτερη μετάφραση
Start 18-07-02
60
25. Ο τρίτος νόμος του Κέπλερ – εξωτερικοί πλανήτες
Προτείνετε μια καλύτερη μετάφραση
Start 18-06-02
61
26. Ηλιακό σύστημα
Προτείνετε μια καλύτερη μετάφραση
Start 18-06-05
62
27. Σεληνιακή φάση
Προτείνετε μια καλύτερη μετάφραση
Start 18-10-02
63
28. Αστερισμός
Προτείνετε μια καλύτερη μετάφραση
Start 18-10-14
64
29. Νόμοι του Κέπλερ
Προτείνετε μια καλύτερη μετάφραση
III. Μηχανικές ταλαντώσεις και κύματα Προτείνετε μια καλύτερη μετάφραση
Start 18-01-18
65
1. Ταλαντωτές
Προτείνετε μια καλύτερη μετάφραση
Start 18-03-06
66
2. Κυκλική κίνηση
Προτείνετε μια καλύτερη μετάφραση
Start 19-03-29
67
3. Απλή αρμονική ταλάντωση
Προτείνετε μια καλύτερη μετάφραση
Start 19-03-30
68
4. Συνθεση ταλαντωσεων
Προτείνετε μια καλύτερη μετάφραση
Start 19-03-30
69
5. Συνθεση ταλαντωσεων f1 = f2
Προτείνετε μια καλύτερη μετάφραση
Start 19-05-17
70
6. Συνθεση ταλαντωσεων f1 ≈ f2
Προτείνετε μια καλύτερη μετάφραση
Start 19-03-30
71
7. Φάση
Προτείνετε μια καλύτερη μετάφραση
Start 18-06-10
72
8. Τετραγωνικό κύμα
Προτείνετε μια καλύτερη μετάφραση
Start 18-03-20
73
9. Καμπύλες Λισσαζού
Προτείνετε μια καλύτερη μετάφραση
Start 19-03-30
74
10. Φθίνουσα ταλάντωση
Προτείνετε μια καλύτερη μετάφραση
Start 19-03-30
75
11. Εξαναγκασμένη ταλάντωση
Προτείνετε μια καλύτερη μετάφραση
Start 19-05-06
76
12. Μαθηματικό εκκρεμές
Προτείνετε μια καλύτερη μετάφραση
Start 18-07-02
77
13. Μαθηματικό εκκρεμές – Ελικόπτερο
Προτείνετε μια καλύτερη μετάφραση
Start 17-12-29
78
14. Αρμονικός ταλαντωτής
Προτείνετε μια καλύτερη μετάφραση
Start 18-06-10
79
15. Αρμονικός ταλαντωτής – Ελικόπτερο
Προτείνετε μια καλύτερη μετάφραση
Start 17-12-19
80
16. Ταλάντωση συζευγμένων εκκρεμών
Προτείνετε μια καλύτερη μετάφραση
Start 19-03-30
81
17. Ανάκλαση
Προτείνετε μια καλύτερη μετάφραση
Start 19-03-30
82
18. Διάθλαση
Προτείνετε μια καλύτερη μετάφραση
Start 17-11-27
83
19. Ανάκλαση σε ακίνητο άκρο
Προτείνετε μια καλύτερη μετάφραση
Start 18-03-20
84
20. Στάσιμα κύματα
Προτείνετε μια καλύτερη μετάφραση
Start 17-12-30
85
21. Ιδιοσυχνότητα
Προτείνετε μια καλύτερη μετάφραση
Start 19-03-30
86
22. Ταχύτητα του ήχου
Προτείνετε μια καλύτερη μετάφραση
Start 20-02-04
87
23. Φαινόμενο Ντόπλερ
Προτείνετε μια καλύτερη μετάφραση
Start 19-03-30
88
24. Φράγμα του ήχου
Προτείνετε μια καλύτερη μετάφραση
Start 18-02-01
89
25. Αρχή του Huygens
Προτείνετε μια καλύτερη μετάφραση
Start 19-05-30
90
26. Εκκρεμές του Γαλιλαίου
Προτείνετε μια καλύτερη μετάφραση
Start 18-06-10
91
27. Στάσιμα κύματα
Προτείνετε μια καλύτερη μετάφραση
Start 18-06-10
92
28. Αστείο κινητό εκκρεμές
Προτείνετε μια καλύτερη μετάφραση
Start 18-06-10
93
29. Συσκευή Κυμάτων
Προτείνετε μια καλύτερη μετάφραση
Start 18-03-20
94
30. Κύμα
Προτείνετε μια καλύτερη μετάφραση
Start 18-07-30
95
31. Ήχος
Προτείνετε μια καλύτερη μετάφραση
IV. Μοριακή φυσική και θερμοδυναμική Προτείνετε μια καλύτερη μετάφραση
Start 18-02-10
96
1. Κίνηση Brown
Προτείνετε μια καλύτερη μετάφραση
Start 18-02-10
97
2. Διάχυση
Προτείνετε μια καλύτερη μετάφραση
Start 19-12-22
98
3. Ατομικές Αλληλεπιδράσεις
Προτείνετε μια καλύτερη μετάφραση
Start 18-03-20
99
4. Κατανομή Maxwell-Boltzmann
Προτείνετε μια καλύτερη μετάφραση
Start 17-12-05
100
5. θερμομετρο galileo
Προτείνετε μια καλύτερη μετάφραση
Start 19-04-13
101
6. Κλίμακες θερμοκρασίας
Προτείνετε μια καλύτερη μετάφραση
Start 19-04-13
102
7. Μηχανικό ισοδύναμο της θερμότητας
Προτείνετε μια καλύτερη μετάφραση
Start 18-05-10
103
8. Εσωτερική ενέργεια
Προτείνετε μια καλύτερη μετάφραση
Start 17-12-12
104
9. Μετάδοση της θερμότητας με μεταφορά
Προτείνετε μια καλύτερη μετάφραση
Start 18-06-10
105
10. Μετάδοση της θερμότητας με ακτινοβολία
Προτείνετε μια καλύτερη μετάφραση
Start 17-12-12
106
11. Μετάδοση της θερμότητας με αγωγή
Προτείνετε μια καλύτερη μετάφραση
Start 19-04-13
107
12. Ισόθερμη μεταβολή
Προτείνετε μια καλύτερη μετάφραση
Start 17-12-14
108
13. Ισοβαρής μεταβολή
Προτείνετε μια καλύτερη μετάφραση
Start 17-12-16
109
14. Ισόχωρη μεταβολή
Προτείνετε μια καλύτερη μετάφραση
Start 19-04-14
110
15. Αδιαβατική μεταβολή
Προτείνετε μια καλύτερη μετάφραση
Start 19-05-09
111
16. Κύκλος Carnot
Προτείνετε μια καλύτερη μετάφραση
Start 18-08-02
112
17. Ατμάμαξα
Προτείνετε μια καλύτερη μετάφραση
Start 18-01-13
113
18. Δίχρονος κινητήρας
Προτείνετε μια καλύτερη μετάφραση
Start 18-01-13
114
19. Τετράχρονος κινητήρας
Προτείνετε μια καλύτερη μετάφραση
Start 18-01-14
115
20. Κινητήρας ντίζελ
Προτείνετε μια καλύτερη μετάφραση
Start 18-01-14
116
21. Κινητήρας Βάνκελ
Προτείνετε μια καλύτερη μετάφραση
Start 17-11-23
117
22. Αεικίνητο
Προτείνετε μια καλύτερη μετάφραση
Start 17-11-23
118
23. Αεικίνητο πουλί
Προτείνετε μια καλύτερη μετάφραση
Start 17-11-25
119
24. Ψυγείο
Προτείνετε μια καλύτερη μετάφραση
Start 17-11-25
120
25. Επιφανειακή τάση
Προτείνετε μια καλύτερη μετάφραση
Start 19-04-13
121
26. Θερμοκρασία βρασμού – Ατμοσφαιρική πίεση
Προτείνετε μια καλύτερη μετάφραση
Start 19-04-13
122
27. Θερμοκρασία βρασμού – Υψόμετρο
Προτείνετε μια καλύτερη μετάφραση
Start 19-04-13
123
28. Ατμοσφαιρική πίεση – Υψόμετρο
Προτείνετε μια καλύτερη μετάφραση
Start 19-04-13
124
29. Ατμόσφαιρα της Γης
Προτείνετε μια καλύτερη μετάφραση
Start 19-04-13
125
30. Απόλυτη υγρασία
Προτείνετε μια καλύτερη μετάφραση
Start 19-04-13
126
31. Σχετική υγρασία
Προτείνετε μια καλύτερη μετάφραση
Start 19-04-13
127
32. Σημείο δρόσου
Προτείνετε μια καλύτερη μετάφραση
V. Ηλεκτροστατική Προτείνετε μια καλύτερη μετάφραση
Start 19-05-21
128
1. Ηλεκτροστατική μηχανή Wimshurst
Προτείνετε μια καλύτερη μετάφραση
Start 19-03-29
129
2. Ηλεκτρογεννήτρια Βαν ντε Γκράαφ
Προτείνετε μια καλύτερη μετάφραση
Start 19-04-14
130
3. Ηλεκτρικό πεδίο
Προτείνετε μια καλύτερη μετάφραση
Start 18-03-24
131
4. Φορτία και πεδία
Προτείνετε μια καλύτερη μετάφραση
Start 19-04-14
132
5. Πυκνωτής
Προτείνετε μια καλύτερη μετάφραση
VI. Ηλεκτρικό ρεύμα Προτείνετε μια καλύτερη μετάφραση
Start 20-03-05
133
1. Τάση, ρεύμα και αντίσταση
Προτείνετε μια καλύτερη μετάφραση
Start 18-10-01
134
2. Ηλεκτρικό κύκλωμα
Προτείνετε μια καλύτερη μετάφραση
Start 19-11-17
135
3. Νόμος του Ωμ
Προτείνετε μια καλύτερη μετάφραση
Start 18-03-15
136
4. Εσωτερική αντίσταση
Προτείνετε μια καλύτερη μετάφραση
Start 18-12-01
137
5. Κανόνες του Κίρχοφ
Προτείνετε μια καλύτερη μετάφραση
Start 19-04-14
138
6. Ηλεκτρική αντίσταση
Προτείνετε μια καλύτερη μετάφραση
Start 19-11-18
139
7. Συντελεστής θερμοκρασίας αντίστασης
Προτείνετε μια καλύτερη μετάφραση
VII. Ημιαγωγός Προτείνετε μια καλύτερη μετάφραση
Start 17-11-25
140
1. Θερμίστορ
Προτείνετε μια καλύτερη μετάφραση
Start 18-06-10
141
2. Φωτοαντίσταση
Προτείνετε μια καλύτερη μετάφραση
Start 18-05-17
142
3. Πυρίτιο
Προτείνετε μια καλύτερη μετάφραση
Start 18-05-14
143
4. Ανασυνδυασμού-παραγωγής
Προτείνετε μια καλύτερη μετάφραση
Start 18-05-13
144
5. Ενδογενείς ή αυτοτελείς ημιαγωγοί
Προτείνετε μια καλύτερη μετάφραση
Start 18-05-19
145
6. Ημιαγωγός
Προτείνετε μια καλύτερη μετάφραση
Start 18-01-03
146
7. Διπλή ανόρθωση με γέφυρα
Προτείνετε μια καλύτερη μετάφραση
VIII. Ηλεκτρικό ρεύμα σε υγρά Προτείνετε μια καλύτερη μετάφραση
Start 18-05-07
147
1. Αντίδραση αποσύνθεσης
Προτείνετε μια καλύτερη μετάφραση
Start 18-05-06
148
2. Ηλεκτρόλυση
Προτείνετε μια καλύτερη μετάφραση
Start 17-11-26
149
3. Μπαταριες μολυβδου
Προτείνετε μια καλύτερη μετάφραση
IX. Ηλεκτρική εκκένωση σε ένα αέριο και σε κενό Προτείνετε μια καλύτερη μετάφραση
Start 18-02-26
150
1. Ιονισμό – αποφόρτιση ηλεκτροσκοπίου
Προτείνετε μια καλύτερη μετάφραση
Start 17-12-19
151
2. Ηλεκτρική εκκένωση σε ένα αέριο
Προτείνετε μια καλύτερη μετάφραση
Start 18-01-01
152
3. Χαρακτηριστικές I-V
Προτείνετε μια καλύτερη μετάφραση
Start 18-06-10
153
4. Βολταϊκό τόξο
Προτείνετε μια καλύτερη μετάφραση
Start 17-12-28
154
5. Επαγωγικό πηνίο Ruhmkorff
Προτείνετε μια καλύτερη μετάφραση
Start 17-12-28
155
6. Καθοδικές ακτίνες
Προτείνετε μια καλύτερη μετάφραση
Start 18-01-01
156
7. Παλμοσκόπιο
Προτείνετε μια καλύτερη μετάφραση
Start 17-12-30
157
8. Crookes σωλήνα – Σταυρός της Μάλτας
Προτείνετε μια καλύτερη μετάφραση
Start 17-12-31
158
9. Ηλεκτρική εκκένωση (αέρας σε χαμηλή πίεση)
Προτείνετε μια καλύτερη μετάφραση
Start 17-12-31
159
10. Άγιοι Νικόληδες
Προτείνετε μια καλύτερη μετάφραση
Start 17-12-31
160
11. Λαμπτήρας νέον
Προτείνετε μια καλύτερη μετάφραση
Start 18-02-25
161
12. Λαμπτήρας φθορισμού
Προτείνετε μια καλύτερη μετάφραση
Start 18-06-10
162
13. Προστασία από κεραυνούς
Προτείνετε μια καλύτερη μετάφραση
X. Μαγνητικό πεδίο Προτείνετε μια καλύτερη μετάφραση
Start 18-01-10
163
1. Μαγνήτης
Προτείνετε μια καλύτερη μετάφραση
Start 18-03-15
164
2. Σιδηρομαγνητισμός
Προτείνετε μια καλύτερη μετάφραση
Start 18-06-21
165
3. Κανόνας του δεξιού χεριού
Προτείνετε μια καλύτερη μετάφραση
Start 17-12-21
166
4. Δύναμη Laplace
Προτείνετε μια καλύτερη μετάφραση
Start 18-06-01
167
5. Ηλεκτρομαγνητική επαγωγή
Προτείνετε μια καλύτερη μετάφραση
Start 18-03-11
168
6. Κανόνας του Λεντς
Προτείνετε μια καλύτερη μετάφραση
Start 18-05-20
169
7. Πηνία Helmholtz
Προτείνετε μια καλύτερη μετάφραση
XI. Εναλλασσόμενο ρεύμα Προτείνετε μια καλύτερη μετάφραση
Start 18-03-11
170
1. Γεννήτρια και δυναμό
Προτείνετε μια καλύτερη μετάφραση
Start 18-03-10
171
2. Τριφασικός εναλλακτήρας
Προτείνετε μια καλύτερη μετάφραση
Start 20-04-08
172
3. Μετασχηματιστής
Προτείνετε μια καλύτερη μετάφραση
Start 19-09-29
173
4. Εκκρεμές Waltenhofen
Προτείνετε μια καλύτερη μετάφραση
Start 20-03-14
174
5. Βασικά κυκλώματα στο εναλλασσόμενο ρεύμα
Προτείνετε μια καλύτερη μετάφραση
Start 20-03-19
175
6. Κύκλωμα RLC σε σειρά
Προτείνετε μια καλύτερη μετάφραση
Start 20-03-19
176
7. Κύκλωμα RLC παράλληλα
Προτείνετε μια καλύτερη μετάφραση
Start 20-04-07
177
8. Προτείνετε μια καλύτερη μετάφραση
Προτείνετε μια καλύτερη μετάφραση
XII. Οπτική Προτείνετε μια καλύτερη μετάφραση
Start 19-04-14
178
1. Πρίσμα
Προτείνετε μια καλύτερη μετάφραση
Start 18-07-21
179
2. Αφαιρετική και προσθετική μείξη
Προτείνετε μια καλύτερη μετάφραση
Start 18-06-24
180
3. Δίσκος του Νεύτωνα
Προτείνετε μια καλύτερη μετάφραση
Start 19-04-14
181
4. Ο Γιανγκ και οι δύο σχισμές
Προτείνετε μια καλύτερη μετάφραση
Start 18-06-10
182
5. Κάτοπτρα
Προτείνετε μια καλύτερη μετάφραση
Start 19-04-14
183
6. Φακοί
Προτείνετε μια καλύτερη μετάφραση
Start 19-04-14
184
7. Θετικό φακό
Προτείνετε μια καλύτερη μετάφραση
Start 19-04-14
185
8. Αρνητικό φακό
Προτείνετε μια καλύτερη μετάφραση
Start 18-03-25
186
9. Διαθλαστικές ανωμαλίες
Προτείνετε μια καλύτερη μετάφραση
Start 18-03-24
187
10. Προσαρμογή
Προτείνετε μια καλύτερη μετάφραση
Start 18-03-26
188
11. Μεγεθυντικός φακός
Προτείνετε μια καλύτερη μετάφραση
Start 18-03-25
189
12. Μικροσκόπιο
Προτείνετε μια καλύτερη μετάφραση
Start 18-03-27
190
13. Διόπτρες Κέπλερ
Προτείνετε μια καλύτερη μετάφραση
Start 18-03-27
191
14. Διόπτρες Γαλιλαίου
Προτείνετε μια καλύτερη μετάφραση
Start 19-04-14
192
15. Κοίλο κάτοπτρο
Προτείνετε μια καλύτερη μετάφραση
Start 19-04-14
193
16. Κυρτό κάτοπτρο
Προτείνετε μια καλύτερη μετάφραση
Start 18-03-28
194
17. Νευτώνια τηλεσκόπια
Προτείνετε μια καλύτερη μετάφραση
Start 18-04-16
195
18. Φωτεινή ροή
Προτείνετε μια καλύτερη μετάφραση
Start 18-01-06
196
19. Φωτεινή ένταση
Προτείνετε μια καλύτερη μετάφραση
Start 18-04-16
197
20. Ένταση φωτισμού
Προτείνετε μια καλύτερη μετάφραση
Start 18-04-14
198
21. Μέλαν σώμα
Προτείνετε μια καλύτερη μετάφραση
Start 17-12-02
199
22. Μέλαν σώμα – μοντέλο
Προτείνετε μια καλύτερη μετάφραση
Start 18-04-19
200
23. Φωτοηλεκτρικό φαινόμενο
Προτείνετε μια καλύτερη μετάφραση
Start 18-06-23
201
24. Ηλεκτρομαγνητικό Κύμα
Προτείνετε μια καλύτερη μετάφραση
Start 18-04-11
202
25. Πολωτικό φίλτρο
Προτείνετε μια καλύτερη μετάφραση
Start 18-06-10
203
26. Σωλήνας Χ ακτίνων
Προτείνετε μια καλύτερη μετάφραση
XIII. Ειδική σχετικότητα Προτείνετε μια καλύτερη μετάφραση
Start 17-12-21
204
1. Το πειραμα Michelson – Morley
Προτείνετε μια καλύτερη μετάφραση
Start 19-06-07
205
2. Διαστολή του χρόνου
Προτείνετε μια καλύτερη μετάφραση
Start 19-04-14
206
3. Συστολή του μήκους
Προτείνετε μια καλύτερη μετάφραση
XIV. Ατομική φυσική Προτείνετε μια καλύτερη μετάφραση
Start 18-01-28
207
1. Μοντέλα ατόμου
Προτείνετε μια καλύτερη μετάφραση
Start 17-12-31
208
2. Πείραμα Rutherford
Προτείνετε μια καλύτερη μετάφραση
Start 19-06-07
209
3. Ατομικό πρότυπο του Μπορ
Προτείνετε μια καλύτερη μετάφραση
Start 18-01-10
210
4. Φασματοσκόπιο απορρόφησης
Προτείνετε μια καλύτερη μετάφραση
Start 17-12-04
211
5. Σκέδαση Κόμπτον
Προτείνετε μια καλύτερη μετάφραση
Start 18-02-17
212
6. Franck–Hertz πείραμα
Προτείνετε μια καλύτερη μετάφραση
XV. Πυρηνική φυσική Προτείνετε μια καλύτερη μετάφραση
Start 17-12-31
213
1. Πυρηνική ακτινοβολία
Προτείνετε μια καλύτερη μετάφραση
Start 19-04-14
214
2. Νόμος ραδιενεργών διασπάσεων
Προτείνετε μια καλύτερη μετάφραση
Start 18-05-12
215
3. Ραδιενεργές σειρές
Προτείνετε μια καλύτερη μετάφραση
Start 18-01-14
216
4. Πυρηνική αντίδραση
Προτείνετε μια καλύτερη μετάφραση
XVI. Μαθηματικά Προτείνετε μια καλύτερη μετάφραση
Start 18-09-16
217
1. Πυθαγόρειο θεώρημα
Προτείνετε μια καλύτερη μετάφραση
Start 19-04-08
218
2. Ακτίνιο
Προτείνετε μια καλύτερη μετάφραση
Start 19-04-13
219
3. Τριγωνομετρικός κύκλος
Προτείνετε μια καλύτερη μετάφραση
Start 18-07-26
220
4. Πρόσθεση ανύσματος
Προτείνετε μια καλύτερη μετάφραση
Start 19-11-14
221
5. Πίνακας Galton
Προτείνετε μια καλύτερη μετάφραση
XVII. Ποιος είμαι Προτείνετε μια καλύτερη μετάφραση
Start 17-11-26
222
1. Δάσκαλος από τη Μοραβία
Προτείνετε μια καλύτερη μετάφραση