Φυσική στο σχολείο – HTML5

Προτείνετε μια καλύτερη μετάφραση Προτείνετε μια καλύτερη μετάφραση: www_gr.xml   gr.xml
Δημιουργήστε μια άλλη γλώσσα Δημιουργήστε μια άλλη γλώσσα: www_gr.xml   gr.xml

I. Μηχανική Προτείνετε μια καλύτερη μετάφραση
Start 17-11-19
1
1 . Κεκλιμένο επίπεδο
Προτείνετε μια καλύτερη μετάφραση
Start 18-01-07
2
2 . Παραλληλόγραμμο των δυνάμεων
Προτείνετε μια καλύτερη μετάφραση
Start 19-04-14
3
3 . ΠΑχυμετρο βερνιεροσ
Προτείνετε μια καλύτερη μετάφραση
Start 19-04-14
4
4 . Μικρόμετρο
Προτείνετε μια καλύτερη μετάφραση
Start 18-09-18
5
5 . Κίνηση
Προτείνετε μια καλύτερη μετάφραση
Start 19-04-14
6
6 . Κυκλική κίνηση
Προτείνετε μια καλύτερη μετάφραση
Start 17-12-16
7
7 . Τροχαλία
Προτείνετε μια καλύτερη μετάφραση
Start 18-01-09
8
8 . Σύστημα τροχαλιών
Προτείνετε μια καλύτερη μετάφραση
Start 18-01-06
9
9 . Μοχλός
Προτείνετε μια καλύτερη μετάφραση
Start 18-06-10
10
10 . Πρώτος Νόμος του Νεύτωνα
Προτείνετε μια καλύτερη μετάφραση
Start 19-04-14
11
11 . Δεύτερος Νόμος του Νεύτωνα
Προτείνετε μια καλύτερη μετάφραση
Start 17-11-27
12
12 . Τρίτος Νόμος του Νεύτωνα
Προτείνετε μια καλύτερη μετάφραση
Start 19-04-14
13
13 . Έργο
Προτείνετε μια καλύτερη μετάφραση
Start 19-04-14
14
14 . Ελαστική Κρούση
Προτείνετε μια καλύτερη μετάφραση
Start 19-04-14
15
15 . Ανελαστική Κρούση
Προτείνετε μια καλύτερη μετάφραση
Start 18-02-16
16
16 . Αρχή διατήρησης της ενέργειας
Προτείνετε μια καλύτερη μετάφραση
Start 18-06-24
17
17 . Τροχός του Maxwell
Προτείνετε μια καλύτερη μετάφραση
Start 19-04-07
18
18 . Ροπή αδράνειας
Προτείνετε μια καλύτερη μετάφραση
Start 19-04-14
19
19 . Τριβή και αντίσταση
Προτείνετε μια καλύτερη μετάφραση
Start 18-06-10
20
20 . Κούνια του Νεύτωνα
Προτείνετε μια καλύτερη μετάφραση
Start 18-01-11
21
21 . Αρχή του Αρχιμήδη
Προτείνετε μια καλύτερη μετάφραση
Start 18-01-24
22
22 . Καρτεσιανός δύτης
Προτείνετε μια καλύτερη μετάφραση
Start 18-05-31
23
23 . Αεροστάθμη
Προτείνετε μια καλύτερη μετάφραση
Start 19-03-16
24
24 . Αρχή συγκοινωνούντων δοχείων
Προτείνετε μια καλύτερη μετάφραση
Start 19-04-14
25
25 . Πίεση
Προτείνετε μια καλύτερη μετάφραση
Start 17-11-26
26
26 . Αντλία
Προτείνετε μια καλύτερη μετάφραση
Start 17-12-02
27
27 . Αρχή του Πασκάλ
Προτείνετε μια καλύτερη μετάφραση
Start 18-01-21
28
28 . Νόμος του Μπερνούλι
Προτείνετε μια καλύτερη μετάφραση
Start 19-03-26
29
29 . Άντωση
Προτείνετε μια καλύτερη μετάφραση
Start 18-03-03
30
30 . Κέντρο μάζας
Προτείνετε μια καλύτερη μετάφραση
Start 18-08-03
31
31 . Μηχανική ισορροπία 1
Προτείνετε μια καλύτερη μετάφραση
Start 18-03-14
32
32 . Μηχανική ισορροπία 2
Προτείνετε μια καλύτερη μετάφραση
Start 18-02-07
33
33 . Μηχανική ισορροπία 3
Προτείνετε μια καλύτερη μετάφραση
II. Βαρυτικό πεδίο Προτείνετε μια καλύτερη μετάφραση
Start 19-04-15
34
1 . Νόμος της παγκόσμιας έλξης
Προτείνετε μια καλύτερη μετάφραση
Start 19-04-15
35
2 . Ένταση του πεδίου
Προτείνετε μια καλύτερη μετάφραση
Start 19-04-15
36
3 . Βαρυτικό πεδίο
Προτείνετε μια καλύτερη μετάφραση
Start 17-11-23
37
4 . Ένταση του πεδίου βαρύτητας στην επιφάνεια της Γης
Προτείνετε μια καλύτερη μετάφραση
Start 19-04-15
38
5 . Γεωγραφικές συντεταγμένες
Προτείνετε μια καλύτερη μετάφραση
Start 19-04-15
39
6 . Γεωγραφικές συντεταγμένες
Προτείνετε μια καλύτερη μετάφραση
Start 18-06-07
40
7 . Εκκρεμές του Φουκώ
Προτείνετε μια καλύτερη μετάφραση
Start 19-01-04
41
8 . λλειψης Βαρύτητας
Προτείνετε μια καλύτερη μετάφραση
Start 17-11-25
42
9 . Σούπερ ανελκυστήρα
Προτείνετε μια καλύτερη μετάφραση
Start 19-04-15
43
10 . Ελεύθερη πτώση
Προτείνετε μια καλύτερη μετάφραση
Start 17-11-26
44
11 . Σωλήνας Νεύτωνα
Προτείνετε μια καλύτερη μετάφραση
Start 19-04-15
45
12 . Οριζόντια βολή
Προτείνετε μια καλύτερη μετάφραση
Start 19-04-15
46
13 . Οριζόντια βολή 2
Προτείνετε μια καλύτερη μετάφραση
Start 19-04-15
47
14 . Ελεύθερη πτώση – πείραμα
Προτείνετε μια καλύτερη μετάφραση
Start 19-04-15
48
15 . Οριζόντια βολή φλέβας υγρού
Προτείνετε μια καλύτερη μετάφραση
Start 19-04-15
49
16 . Κατακόρυφη βολή
Προτείνετε μια καλύτερη μετάφραση
Start 19-04-15
50
17 . Πλαγια βολη
Προτείνετε μια καλύτερη μετάφραση
Start 19-04-15
51
18 . Πλαγια βολη – χειροβομβίδα
Προτείνετε μια καλύτερη μετάφραση
Start 18-06-27
52
19 . Τροχιές
Προτείνετε μια καλύτερη μετάφραση
Start 19-04-14
53
20 . Κανόνι του Νεύτωνα
Προτείνετε μια καλύτερη μετάφραση
Start 19-04-14
54
21 . Γεωσύγχρονη τροχιά
Προτείνετε μια καλύτερη μετάφραση
Start 18-10-08
55
22 . Ο πρώτος νόμος του Κέπλερ
Προτείνετε μια καλύτερη μετάφραση
Start 18-01-06
56
23 . Ο δεύτερος νόμος του Κέπλερ
Προτείνετε μια καλύτερη μετάφραση
Start 17-10-01
57
24 . Ο τρίτος νόμος του Κέπλερ – εσωτερικοί πλανήτες
Προτείνετε μια καλύτερη μετάφραση
Start 18-07-02
58
25 . Ο τρίτος νόμος του Κέπλερ – εξωτερικοί πλανήτες
Προτείνετε μια καλύτερη μετάφραση
Start 18-06-02
59
26 . Ηλιακό σύστημα
Προτείνετε μια καλύτερη μετάφραση
Start 18-06-05
60
27 . Σεληνιακή φάση
Προτείνετε μια καλύτερη μετάφραση
Start 18-10-02
61
28 . Αστερισμός
Προτείνετε μια καλύτερη μετάφραση
Start 18-10-14
62
29 . Νόμοι του Κέπλερ
Προτείνετε μια καλύτερη μετάφραση
III. Μηχανικές ταλαντώσεις και κύματα Προτείνετε μια καλύτερη μετάφραση
Start 18-01-18
63
1 . Ταλαντωτές
Προτείνετε μια καλύτερη μετάφραση
Start 18-03-06
64
2 . Κυκλική κίνηση
Προτείνετε μια καλύτερη μετάφραση
Start 19-03-29
65
3 . Απλή αρμονική ταλάντωση
Προτείνετε μια καλύτερη μετάφραση
Start 19-03-30
66
4 . Συνθεση ταλαντωσεων
Προτείνετε μια καλύτερη μετάφραση
Start 19-03-30
67
5 . Συνθεση ταλαντωσεων f1 = f2
Προτείνετε μια καλύτερη μετάφραση
Start 19-05-17
68
6 . Συνθεση ταλαντωσεων f1 ≈ f2
Προτείνετε μια καλύτερη μετάφραση
Start 19-03-30
69
7 . Φάση
Προτείνετε μια καλύτερη μετάφραση
Start 18-06-10
70
8 . Τετραγωνικό κύμα
Προτείνετε μια καλύτερη μετάφραση
Start 18-03-20
71
9 . Καμπύλες Λισσαζού
Προτείνετε μια καλύτερη μετάφραση
Start 19-03-30
72
10 . Φθίνουσα ταλάντωση
Προτείνετε μια καλύτερη μετάφραση
Start 19-03-30
73
11 . Εξαναγκασμένη ταλάντωση
Προτείνετε μια καλύτερη μετάφραση
Start 19-05-06
74
12 . Μαθηματικό εκκρεμές
Προτείνετε μια καλύτερη μετάφραση
Start 18-07-02
75
13 . Μαθηματικό εκκρεμές – Ελικόπτερο
Προτείνετε μια καλύτερη μετάφραση
Start 17-12-29
76
14 . Αρμονικός ταλαντωτής
Προτείνετε μια καλύτερη μετάφραση
Start 18-06-10
77
15 . Αρμονικός ταλαντωτής – Ελικόπτερο
Προτείνετε μια καλύτερη μετάφραση
Start 17-12-19
78
16 . Ταλάντωση συζευγμένων εκκρεμών
Προτείνετε μια καλύτερη μετάφραση
Start 19-03-30
79
17 . Ανάκλαση
Προτείνετε μια καλύτερη μετάφραση
Start 19-03-30
80
18 . Διάθλαση
Προτείνετε μια καλύτερη μετάφραση
Start 17-11-27
81
19 . Ανάκλαση σε ακίνητο άκρο
Προτείνετε μια καλύτερη μετάφραση
Start 18-03-20
82
20 . Στάσιμα κύματα
Προτείνετε μια καλύτερη μετάφραση
Start 17-12-30
83
21 . Ιδιοσυχνότητα
Προτείνετε μια καλύτερη μετάφραση
Start 19-03-30
84
22 . Ταχύτητα του ήχου
Προτείνετε μια καλύτερη μετάφραση
Start 19-03-30
85
23 . Φαινόμενο Ντόπλερ
Προτείνετε μια καλύτερη μετάφραση
Start 19-03-30
86
24 . Φράγμα του ήχου
Προτείνετε μια καλύτερη μετάφραση
Start 18-02-01
87
25 . Αρχή του Huygens
Προτείνετε μια καλύτερη μετάφραση
Start 18-06-10
88
26 . Εκκρεμές του Γαλιλαίου
Προτείνετε μια καλύτερη μετάφραση
Start 18-06-10
89
27 . Στάσιμα κύματα
Προτείνετε μια καλύτερη μετάφραση
Start 18-06-10
90
28 . Αστείο κινητό εκκρεμές
Προτείνετε μια καλύτερη μετάφραση
Start 18-06-10
91
29 . Συσκευή Κυμάτων
Προτείνετε μια καλύτερη μετάφραση
Start 18-03-20
92
30 . Κύμα
Προτείνετε μια καλύτερη μετάφραση
Start 18-07-30
93
31 . Ήχος
Προτείνετε μια καλύτερη μετάφραση
IV. Μοριακή φυσική και θερμοδυναμική Προτείνετε μια καλύτερη μετάφραση
Start 18-02-10
94
1 . Κίνηση Brown
Προτείνετε μια καλύτερη μετάφραση
Start 18-02-10
95
2 . Διάχυση
Προτείνετε μια καλύτερη μετάφραση
Start 18-03-20
96
3 . Κατανομή Maxwell-Boltzmann
Προτείνετε μια καλύτερη μετάφραση
Start 17-12-05
97
4 . θερμομετρο galileo
Προτείνετε μια καλύτερη μετάφραση
Start 19-04-13
98
5 . Κλίμακες θερμοκρασίας
Προτείνετε μια καλύτερη μετάφραση
Start 19-04-13
99
6 . Μηχανικό ισοδύναμο της θερμότητας
Προτείνετε μια καλύτερη μετάφραση
Start 18-05-10
100
7 . Εσωτερική ενέργεια
Προτείνετε μια καλύτερη μετάφραση
Start 17-12-12
101
8 . Μετάδοση της θερμότητας με μεταφορά
Προτείνετε μια καλύτερη μετάφραση
Start 18-06-10
102
9 . Μετάδοση της θερμότητας με ακτινοβολία
Προτείνετε μια καλύτερη μετάφραση
Start 17-12-12
103
10 . Μετάδοση της θερμότητας με αγωγή
Προτείνετε μια καλύτερη μετάφραση
Start 19-04-13
104
11 . Ισόθερμη μεταβολή
Προτείνετε μια καλύτερη μετάφραση
Start 17-12-14
105
12 . Ισοβαρής μεταβολή
Προτείνετε μια καλύτερη μετάφραση
Start 17-12-16
106
13 . Ισόχωρη μεταβολή
Προτείνετε μια καλύτερη μετάφραση
Start 19-04-14
107
14 . Αδιαβατική μεταβολή
Προτείνετε μια καλύτερη μετάφραση
Start 19-05-09
108
15 . Κύκλος Carnot
Προτείνετε μια καλύτερη μετάφραση
Start 18-08-02
109
16 . Ατμάμαξα
Προτείνετε μια καλύτερη μετάφραση
Start 18-01-13
110
17 . Δίχρονος κινητήρας
Προτείνετε μια καλύτερη μετάφραση
Start 18-01-13
111
18 . Τετράχρονος κινητήρας
Προτείνετε μια καλύτερη μετάφραση
Start 18-01-14
112
19 . Κινητήρας ντίζελ
Προτείνετε μια καλύτερη μετάφραση
Start 18-01-14
113
20 . Κινητήρας Βάνκελ
Προτείνετε μια καλύτερη μετάφραση
Start 17-11-23
114
21 . Αεικίνητο
Προτείνετε μια καλύτερη μετάφραση
Start 17-11-23
115
22 . Αεικίνητο πουλί
Προτείνετε μια καλύτερη μετάφραση
Start 17-11-25
116
23 . Ψυγείο
Προτείνετε μια καλύτερη μετάφραση
Start 17-11-25
117
24 . Επιφανειακή τάση
Προτείνετε μια καλύτερη μετάφραση
Start 19-04-13
118
25 . Θερμοκρασία βρασμού – Ατμοσφαιρική πίεση
Προτείνετε μια καλύτερη μετάφραση
Start 19-04-13
119
26 . Θερμοκρασία βρασμού – Υψόμετρο
Προτείνετε μια καλύτερη μετάφραση
Start 19-04-13
120
27 . Ατμοσφαιρική πίεση – Υψόμετρο
Προτείνετε μια καλύτερη μετάφραση
Start 19-04-13
121
28 . Ατμόσφαιρα της Γης
Προτείνετε μια καλύτερη μετάφραση
Start 19-04-13
122
29 . Απόλυτη υγρασία
Προτείνετε μια καλύτερη μετάφραση
Start 19-04-13
123
30 . Σχετική υγρασία
Προτείνετε μια καλύτερη μετάφραση
Start 19-04-13
124
31 . Σημείο δρόσου
Προτείνετε μια καλύτερη μετάφραση
V. Ηλεκτροστατική Προτείνετε μια καλύτερη μετάφραση
Start 19-05-21
125
1 . Ηλεκτροστατική μηχανή Wimshurst
Προτείνετε μια καλύτερη μετάφραση
Start 19-03-29
126
2 . Ηλεκτρογεννήτρια Βαν ντε Γκράαφ
Προτείνετε μια καλύτερη μετάφραση
Start 19-04-14
127
3 . Ηλεκτρικό πεδίο
Προτείνετε μια καλύτερη μετάφραση
Start 18-03-24
128
4 . Φορτία και πεδία
Προτείνετε μια καλύτερη μετάφραση
Start 19-04-14
129
5 . Πυκνωτής
Προτείνετε μια καλύτερη μετάφραση
VI. Ηλεκτρικό ρεύμα Προτείνετε μια καλύτερη μετάφραση
Start 18-10-01
130
1 . Ηλεκτρικό κύκλωμα
Προτείνετε μια καλύτερη μετάφραση
Start 18-03-17
131
2 . Νόμος του Ωμ
Προτείνετε μια καλύτερη μετάφραση
Start 18-03-15
132
3 . Εσωτερική αντίσταση
Προτείνετε μια καλύτερη μετάφραση
Start 18-12-01
133
4 . Κανόνες του Κίρχοφ
Προτείνετε μια καλύτερη μετάφραση
Start 19-04-14
134
5 . Ηλεκτρική αντίσταση
Προτείνετε μια καλύτερη μετάφραση
VII. Ημιαγωγός Προτείνετε μια καλύτερη μετάφραση
Start 17-11-25
135
1 . Θερμίστορ
Προτείνετε μια καλύτερη μετάφραση
Start 18-06-10
136
2 . Φωτοαντίσταση
Προτείνετε μια καλύτερη μετάφραση
Start 18-05-17
137
3 . Πυρίτιο
Προτείνετε μια καλύτερη μετάφραση
Start 18-05-14
138
4 . Ανασυνδυασμού-παραγωγής
Προτείνετε μια καλύτερη μετάφραση
Start 18-05-13
139
5 . Ενδογενείς ή αυτοτελείς ημιαγωγοί
Προτείνετε μια καλύτερη μετάφραση
Start 18-05-19
140
6 . Ημιαγωγός
Προτείνετε μια καλύτερη μετάφραση
Start 18-01-03
141
7 . Διπλή ανόρθωση με γέφυρα
Προτείνετε μια καλύτερη μετάφραση
VIII. Ηλεκτρικό ρεύμα σε υγρά Προτείνετε μια καλύτερη μετάφραση
Start 18-05-07
142
1 . Αντίδραση αποσύνθεσης
Προτείνετε μια καλύτερη μετάφραση
Start 18-05-06
143
2 . Ηλεκτρόλυση
Προτείνετε μια καλύτερη μετάφραση
Start 17-11-26
144
3 . Μπαταριες μολυβδου
Προτείνετε μια καλύτερη μετάφραση
IX. Ηλεκτρική εκκένωση σε ένα αέριο και σε κενό Προτείνετε μια καλύτερη μετάφραση
Start 18-02-26
145
1 . Ιονισμό – αποφόρτιση ηλεκτροσκοπίου
Προτείνετε μια καλύτερη μετάφραση
Start 17-12-19
146
2 . Ηλεκτρική εκκένωση σε ένα αέριο
Προτείνετε μια καλύτερη μετάφραση
Start 18-01-01
147
3 . Χαρακτηριστικές I-V
Προτείνετε μια καλύτερη μετάφραση
Start 18-06-10
148
4 . Βολταϊκό τόξο
Προτείνετε μια καλύτερη μετάφραση
Start 17-12-28
149
5 . Επαγωγικό πηνίο Ruhmkorff
Προτείνετε μια καλύτερη μετάφραση
Start 17-12-28
150
6 . Καθοδικές ακτίνες
Προτείνετε μια καλύτερη μετάφραση
Start 18-01-01
151
7 . Παλμοσκόπιο
Προτείνετε μια καλύτερη μετάφραση
Start 17-12-30
152
8 . Crookes σωλήνα – Σταυρός της Μάλτας
Προτείνετε μια καλύτερη μετάφραση
Start 17-12-31
153
9 . Ηλεκτρική εκκένωση (αέρας σε χαμηλή πίεση)
Προτείνετε μια καλύτερη μετάφραση
Start 17-12-31
154
10 . Άγιοι Νικόληδες
Προτείνετε μια καλύτερη μετάφραση
Start 17-12-31
155
11 . Λαμπτήρας νέον
Προτείνετε μια καλύτερη μετάφραση
Start 18-02-25
156
12 . Λαμπτήρας φθορισμού
Προτείνετε μια καλύτερη μετάφραση
Start 18-06-10
157
13 . Προστασία από κεραυνούς
Προτείνετε μια καλύτερη μετάφραση
X. Μαγνητικό πεδίο Προτείνετε μια καλύτερη μετάφραση
Start 18-01-10
158
1 . Μαγνήτης
Προτείνετε μια καλύτερη μετάφραση
Start 18-03-15
159
2 . Σιδηρομαγνητισμός
Προτείνετε μια καλύτερη μετάφραση
Start 18-06-21
160
3 . Κανόνας του δεξιού χεριού
Προτείνετε μια καλύτερη μετάφραση
Start 17-12-21
161
4 . Δύναμη Laplace
Προτείνετε μια καλύτερη μετάφραση
Start 18-06-01
162
5 . Ηλεκτρομαγνητική επαγωγή
Προτείνετε μια καλύτερη μετάφραση
Start 18-03-11
163
6 . Κανόνας του Λεντς
Προτείνετε μια καλύτερη μετάφραση
Start 18-05-20
164
7 . Πηνία Helmholtz
Προτείνετε μια καλύτερη μετάφραση
XI. Εναλλασσόμενο ρεύμα Προτείνετε μια καλύτερη μετάφραση
Start 18-03-11
165
1 . Γεννήτρια και δυναμό
Προτείνετε μια καλύτερη μετάφραση
Start 18-03-10
166
2 . Τριφασικός εναλλακτήρας
Προτείνετε μια καλύτερη μετάφραση
Start 18-03-21
167
3 . Κύκλωμα RLC σε σειρά
Προτείνετε μια καλύτερη μετάφραση
Start 18-03-21
168
4 . Κύκλωμα RLC παράλληλα
Προτείνετε μια καλύτερη μετάφραση
Start 18-03-11
169
5 . Μετασχηματιστής
Προτείνετε μια καλύτερη μετάφραση
XII. Οπτική Προτείνετε μια καλύτερη μετάφραση
Start 19-04-14
170
1 . Πρίσμα
Προτείνετε μια καλύτερη μετάφραση
Start 18-07-21
171
2 . Αφαιρετική και προσθετική μείξη
Προτείνετε μια καλύτερη μετάφραση
Start 18-06-24
172
3 . Δίσκος του Νεύτωνα
Προτείνετε μια καλύτερη μετάφραση
Start 19-04-14
173
4 . Ο Γιανγκ και οι δύο σχισμές
Προτείνετε μια καλύτερη μετάφραση
Start 18-06-10
174
5 . Κάτοπτρα
Προτείνετε μια καλύτερη μετάφραση
Start 19-04-14
175
6 . Φακοί
Προτείνετε μια καλύτερη μετάφραση
Start 19-04-14
176
7 . Θετικό φακό
Προτείνετε μια καλύτερη μετάφραση
Start 19-04-14
177
8 . Αρνητικό φακό
Προτείνετε μια καλύτερη μετάφραση
Start 18-03-25
178
9 . Διαθλαστικές ανωμαλίες
Προτείνετε μια καλύτερη μετάφραση
Start 18-03-24
179
10 . Προσαρμογή
Προτείνετε μια καλύτερη μετάφραση
Start 18-03-26
180
11 . Μεγεθυντικός φακός
Προτείνετε μια καλύτερη μετάφραση
Start 18-03-25
181
12 . Μικροσκόπιο
Προτείνετε μια καλύτερη μετάφραση
Start 18-03-27
182
13 . Διόπτρες Κέπλερ
Προτείνετε μια καλύτερη μετάφραση
Start 18-03-27
183
14 . Διόπτρες Γαλιλαίου
Προτείνετε μια καλύτερη μετάφραση
Start 19-04-14
184
15 . Κοίλο κάτοπτρο
Προτείνετε μια καλύτερη μετάφραση
Start 19-04-14
185
16 . Κυρτό κάτοπτρο
Προτείνετε μια καλύτερη μετάφραση
Start 18-03-28
186
17 . Νευτώνια τηλεσκόπια
Προτείνετε μια καλύτερη μετάφραση
Start 18-04-16
187
18 . Φωτεινή ροή
Προτείνετε μια καλύτερη μετάφραση
Start 18-01-06
188
19 . Φωτεινή ένταση
Προτείνετε μια καλύτερη μετάφραση
Start 18-04-16
189
20 . Ένταση φωτισμού
Προτείνετε μια καλύτερη μετάφραση
Start 18-04-14
190
21 . Μέλαν σώμα
Προτείνετε μια καλύτερη μετάφραση
Start 17-12-02
191
22 . Μέλαν σώμα – μοντέλο
Προτείνετε μια καλύτερη μετάφραση
Start 18-04-19
192
23 . Φωτοηλεκτρικό φαινόμενο
Προτείνετε μια καλύτερη μετάφραση
Start 18-06-23
193
24 . Ηλεκτρομαγνητικό Κύμα
Προτείνετε μια καλύτερη μετάφραση
Start 18-04-11
194
25 . Πολωτικό φίλτρο
Προτείνετε μια καλύτερη μετάφραση
Start 18-06-10
195
26 . Σωλήνας Χ ακτίνων
Προτείνετε μια καλύτερη μετάφραση
XIII. Ειδική σχετικότητα Προτείνετε μια καλύτερη μετάφραση
Start 17-12-21
196
1 . Το πειραμα Michelson – Morley
Προτείνετε μια καλύτερη μετάφραση
Start 17-12-17
197
2 . Διαστολή του χρόνου
Προτείνετε μια καλύτερη μετάφραση
Start 19-04-14
198
3 . Συστολή του μήκους
Προτείνετε μια καλύτερη μετάφραση
XIV. Ατομική φυσική Προτείνετε μια καλύτερη μετάφραση
Start 18-01-28
199
1 . Μοντέλα ατόμου
Προτείνετε μια καλύτερη μετάφραση
Start 17-12-31
200
2 . Πείραμα Rutherford
Προτείνετε μια καλύτερη μετάφραση
Start 18-06-10
201
3 . Ατομικό πρότυπο του Μπορ
Προτείνετε μια καλύτερη μετάφραση
Start 18-01-10
202
4 . Φασματοσκόπιο απορρόφησης
Προτείνετε μια καλύτερη μετάφραση
Start 17-12-04
203
5 . Σκέδαση Κόμπτον
Προτείνετε μια καλύτερη μετάφραση
Start 18-02-17
204
6 . Franck–Hertz πείραμα
Προτείνετε μια καλύτερη μετάφραση
XV. Πυρηνική φυσική Προτείνετε μια καλύτερη μετάφραση
Start 17-12-31
205
1 . Πυρηνική ακτινοβολία
Προτείνετε μια καλύτερη μετάφραση
Start 19-04-14
206
2 . Νόμος ραδιενεργών διασπάσεων
Προτείνετε μια καλύτερη μετάφραση
Start 18-05-12
207
3 . Ραδιενεργές σειρές
Προτείνετε μια καλύτερη μετάφραση
Start 18-01-14
208
4 . Πυρηνική αντίδραση
Προτείνετε μια καλύτερη μετάφραση
XVI. Μαθηματικά Προτείνετε μια καλύτερη μετάφραση
Start 18-09-16
209
1 . Πυθαγόρειο θεώρημα
Προτείνετε μια καλύτερη μετάφραση
Start 19-04-08
210
2 . Ακτίνιο
Προτείνετε μια καλύτερη μετάφραση
Start 19-04-13
211
3 . Τριγωνομετρικός κύκλος
Προτείνετε μια καλύτερη μετάφραση
Start 18-07-26
212
4 . Πρόσθεση ανύσματος
Προτείνετε μια καλύτερη μετάφραση
XVII. Ποιος είμαι Προτείνετε μια καλύτερη μετάφραση
Start 17-11-26
213
1 . Δάσκαλος από τη Μοραβία
Προτείνετε μια καλύτερη μετάφραση
 Windows Store Application for Windows Store is not possible,
because it does not support Adobe Air.