Φυσική στο σχολείο – HTML5

Προτείνετε μια καλύτερη μετάφραση Προτείνετε μια καλύτερη μετάφραση: www_gr.xml   gr.xml
Δημιουργήστε μια άλλη γλώσσα Δημιουργήστε μια άλλη γλώσσα: www_gr.xml   gr.xml
To avoid recurring questions:
1. You can create videos from my animations and place them, for example on youtube.
2. You can also make screenshots from my animations and use them.
Start Domino Czech Republic
I. Μηχανική Προτείνετε μια καλύτερη μετάφραση
Start 17-11-19
1
1. Κεκλιμένο επίπεδο
Προτείνετε μια καλύτερη μετάφραση
Start 19-06-30
2
2. Σύστημα αναφοράς
Προτείνετε μια καλύτερη μετάφραση
Start 18-01-07
3
3. Παραλληλόγραμμο των δυνάμεων
Προτείνετε μια καλύτερη μετάφραση
Start 19-04-14
4
4. ΠΑχυμετρο βερνιεροσ
Προτείνετε μια καλύτερη μετάφραση
Start 19-04-14
5
5. Μικρόμετρο
Προτείνετε μια καλύτερη μετάφραση
Start 18-09-18
6
6. Κίνηση
Προτείνετε μια καλύτερη μετάφραση
Start 19-04-14
7
7. Κυκλική κίνηση
Προτείνετε μια καλύτερη μετάφραση
Start 17-12-16
8
8. Τροχαλία
Προτείνετε μια καλύτερη μετάφραση
Start 18-01-09
9
9. Σύστημα τροχαλιών
Προτείνετε μια καλύτερη μετάφραση
Start 18-01-06
10
10. Μοχλός
Προτείνετε μια καλύτερη μετάφραση
Start 18-06-10
11
11. Πρώτος Νόμος του Νεύτωνα
Προτείνετε μια καλύτερη μετάφραση
Start 19-04-14
12
12. Δεύτερος Νόμος του Νεύτωνα
Προτείνετε μια καλύτερη μετάφραση
Start 17-11-27
13
13. Τρίτος Νόμος του Νεύτωνα
Προτείνετε μια καλύτερη μετάφραση
Start 19-04-14
14
14. Έργο
Προτείνετε μια καλύτερη μετάφραση
Start 19-04-14
15
15. Ελαστική Κρούση
Προτείνετε μια καλύτερη μετάφραση
Start 19-04-14
16
16. Ανελαστική Κρούση
Προτείνετε μια καλύτερη μετάφραση
Start 18-02-16
17
17. Αρχή διατήρησης της ενέργειας
Προτείνετε μια καλύτερη μετάφραση
Start 18-06-24
18
18. Τροχός του Maxwell
Προτείνετε μια καλύτερη μετάφραση
Start 19-04-07
19
19. Ροπή αδράνειας
Προτείνετε μια καλύτερη μετάφραση
Start 19-04-14
20
20. Τριβή και αντίσταση
Προτείνετε μια καλύτερη μετάφραση
Start 18-06-10
21
21. Κούνια του Νεύτωνα
Προτείνετε μια καλύτερη μετάφραση
Start 18-01-11
22
22. Αρχή του Αρχιμήδη
Προτείνετε μια καλύτερη μετάφραση
Start 20-08-23
23
23. Υδροστατική πίεση
Προτείνετε μια καλύτερη μετάφραση
Start 18-01-24
24
24. Καρτεσιανός δύτης
Προτείνετε μια καλύτερη μετάφραση
Start 18-05-31
25
25. Αεροστάθμη
Προτείνετε μια καλύτερη μετάφραση
Start 19-03-16
26
26. Αρχή συγκοινωνούντων δοχείων
Προτείνετε μια καλύτερη μετάφραση
Start 20-07-31
27
27. Υδροστατικό παράδοξο
Προτείνετε μια καλύτερη μετάφραση
Start 19-04-14
28
28. Πίεση
Προτείνετε μια καλύτερη μετάφραση
Start 17-11-26
29
29. Αντλία
Προτείνετε μια καλύτερη μετάφραση
Start 19-08-30
30
30. Αρχή του Πασκάλ
Προτείνετε μια καλύτερη μετάφραση
Start 17-12-02
31
31. Υδραυλική στοίβα
Προτείνετε μια καλύτερη μετάφραση
Start 18-01-21
32
32. Νόμος του Μπερνούλι
Προτείνετε μια καλύτερη μετάφραση
Start 19-03-26
33
33. Άντωση
Προτείνετε μια καλύτερη μετάφραση
Start 18-03-03
34
34. Κέντρο μάζας
Προτείνετε μια καλύτερη μετάφραση
Start 18-08-03
35
35. Μηχανική ισορροπία 1
Προτείνετε μια καλύτερη μετάφραση
Start 18-03-14
36
36. Μηχανική ισορροπία 2
Προτείνετε μια καλύτερη μετάφραση
Start 18-02-07
37
37. Μηχανική ισορροπία 3
Προτείνετε μια καλύτερη μετάφραση
II. Βαρυτικό πεδίο Προτείνετε μια καλύτερη μετάφραση
Start 19-04-15
38
1. Νόμος της παγκόσμιας έλξης
Προτείνετε μια καλύτερη μετάφραση
Start 19-04-15
39
2. Ένταση του πεδίου
Προτείνετε μια καλύτερη μετάφραση
Start 19-04-15
40
3. Βαρυτικό πεδίο
Προτείνετε μια καλύτερη μετάφραση
Start 17-11-23
41
4. Ένταση του πεδίου βαρύτητας στην επιφάνεια της Γης
Προτείνετε μια καλύτερη μετάφραση
Start 19-04-15
42
5. Γεωγραφικές συντεταγμένες
Προτείνετε μια καλύτερη μετάφραση
Start 19-04-15
43
6. Γεωγραφικές συντεταγμένες
Προτείνετε μια καλύτερη μετάφραση
Start 18-06-07
44
7. Εκκρεμές του Φουκώ
Προτείνετε μια καλύτερη μετάφραση
Start 19-01-04
45
8. λλειψης Βαρύτητας
Προτείνετε μια καλύτερη μετάφραση
Start 17-11-25
46
9. Σούπερ ανελκυστήρα
Προτείνετε μια καλύτερη μετάφραση
Start 19-04-15
47
10. Ελεύθερη πτώση
Προτείνετε μια καλύτερη μετάφραση
Start 17-11-26
48
11. Σωλήνας Νεύτωνα
Προτείνετε μια καλύτερη μετάφραση
Start 19-04-15
49
12. Οριζόντια βολή
Προτείνετε μια καλύτερη μετάφραση
Start 19-04-15
50
13. Οριζόντια βολή 2
Προτείνετε μια καλύτερη μετάφραση
Start 19-04-15
51
14. Ελεύθερη πτώση – πείραμα
Προτείνετε μια καλύτερη μετάφραση
Start 19-04-15
52
15. Οριζόντια βολή φλέβας υγρού
Προτείνετε μια καλύτερη μετάφραση
Start 19-04-15
53
16. Κατακόρυφη βολή
Προτείνετε μια καλύτερη μετάφραση
Start 19-04-15
54
17. Πλαγια βολη
Προτείνετε μια καλύτερη μετάφραση
Start 19-04-15
55
18. Πλαγια βολη – χειροβομβίδα
Προτείνετε μια καλύτερη μετάφραση
Start 18-06-27
56
19. Τροχιές
Προτείνετε μια καλύτερη μετάφραση
Start 19-04-14
57
20. Κανόνι του Νεύτωνα
Προτείνετε μια καλύτερη μετάφραση
Start 19-04-14
58
21. Γεωσύγχρονη τροχιά
Προτείνετε μια καλύτερη μετάφραση
Start 18-10-08
59
22. Ο πρώτος νόμος του Κέπλερ
Προτείνετε μια καλύτερη μετάφραση
Start 18-01-06
60
23. Ο δεύτερος νόμος του Κέπλερ
Προτείνετε μια καλύτερη μετάφραση
Start 17-10-01
61
24. Ο τρίτος νόμος του Κέπλερ – εσωτερικοί πλανήτες
Προτείνετε μια καλύτερη μετάφραση
Start 18-07-02
62
25. Ο τρίτος νόμος του Κέπλερ – εξωτερικοί πλανήτες
Προτείνετε μια καλύτερη μετάφραση
Start 18-06-02
63
26. Ηλιακό σύστημα
Προτείνετε μια καλύτερη μετάφραση
Start 18-06-05
64
27. Σεληνιακή φάση
Προτείνετε μια καλύτερη μετάφραση
Start 18-10-02
65
28. Αστερισμός
Προτείνετε μια καλύτερη μετάφραση
Start 18-10-14
66
29. Νόμοι του Κέπλερ
Προτείνετε μια καλύτερη μετάφραση
III. Μηχανικές ταλαντώσεις και κύματα Προτείνετε μια καλύτερη μετάφραση
Start 18-01-18
67
1. Ταλαντωτές
Προτείνετε μια καλύτερη μετάφραση
Start 18-03-06
68
2. Κυκλική κίνηση
Προτείνετε μια καλύτερη μετάφραση
Start 20-05-05
69
3. Απλή αρμονική ταλάντωση
Προτείνετε μια καλύτερη μετάφραση
Start 19-03-30
70
4. Συνθεση ταλαντωσεων
Προτείνετε μια καλύτερη μετάφραση
Start 19-03-30
71
5. Συνθεση ταλαντωσεων f1 = f2
Προτείνετε μια καλύτερη μετάφραση
Start 19-05-17
72
6. Συνθεση ταλαντωσεων f1 ≈ f2
Προτείνετε μια καλύτερη μετάφραση
Start 19-03-30
73
7. Φάση
Προτείνετε μια καλύτερη μετάφραση
Start 18-06-10
74
8. Τετραγωνικό κύμα
Προτείνετε μια καλύτερη μετάφραση
Start 18-03-20
75
9. Καμπύλες Λισσαζού
Προτείνετε μια καλύτερη μετάφραση
Start 20-05-05
76
10. Φθίνουσα ταλάντωση
Προτείνετε μια καλύτερη μετάφραση
Start 19-03-30
77
11. Εξαναγκασμένη ταλάντωση
Προτείνετε μια καλύτερη μετάφραση
Start 19-05-06
78
12. Μαθηματικό εκκρεμές
Προτείνετε μια καλύτερη μετάφραση
Start 20-09-25
79
13. Μαθηματικό εκκρεμές – Καρφί
Προτείνετε μια καλύτερη μετάφραση
Start 18-07-02
80
14. Μαθηματικό εκκρεμές – Ελικόπτερο
Προτείνετε μια καλύτερη μετάφραση
Start 17-12-29
81
15. Αρμονικός ταλαντωτής
Προτείνετε μια καλύτερη μετάφραση
Start 18-06-10
82
16. Αρμονικός ταλαντωτής – Ελικόπτερο
Προτείνετε μια καλύτερη μετάφραση
Start 17-12-19
83
17. Ταλάντωση συζευγμένων εκκρεμών
Προτείνετε μια καλύτερη μετάφραση
Start 19-03-30
84
18. Ανάκλαση
Προτείνετε μια καλύτερη μετάφραση
Start 19-03-30
85
19. Διάθλαση
Προτείνετε μια καλύτερη μετάφραση
Start 17-11-27
86
20. Ανάκλαση σε ακίνητο άκρο
Προτείνετε μια καλύτερη μετάφραση
Start 18-03-20
87
21. Στάσιμα κύματα
Προτείνετε μια καλύτερη μετάφραση
Start 17-12-30
88
22. Ιδιοσυχνότητα
Προτείνετε μια καλύτερη μετάφραση
Start 20-05-05
89
23. Ταχύτητα του ήχου
Προτείνετε μια καλύτερη μετάφραση
Start 20-02-04
90
24. Φαινόμενο Ντόπλερ
Προτείνετε μια καλύτερη μετάφραση
Start 19-03-30
91
25. Φράγμα του ήχου
Προτείνετε μια καλύτερη μετάφραση
Start 18-02-01
92
26. Αρχή του Huygens
Προτείνετε μια καλύτερη μετάφραση
Start 19-05-30
93
27. Εκκρεμές του Γαλιλαίου
Προτείνετε μια καλύτερη μετάφραση
Start 18-06-10
94
28. Στάσιμα κύματα
Προτείνετε μια καλύτερη μετάφραση
Start 18-06-10
95
29. Αστείο κινητό εκκρεμές
Προτείνετε μια καλύτερη μετάφραση
Start 18-06-10
96
30. Συσκευή Κυμάτων
Προτείνετε μια καλύτερη μετάφραση
Start 18-03-20
97
31. Κύμα
Προτείνετε μια καλύτερη μετάφραση
Start 18-07-30
98
32. Ήχος
Προτείνετε μια καλύτερη μετάφραση
IV. Μοριακή φυσική και θερμοδυναμική Προτείνετε μια καλύτερη μετάφραση
Start 18-02-10
99
1. Κίνηση Brown
Προτείνετε μια καλύτερη μετάφραση
Start 18-02-10
100
2. Διάχυση
Προτείνετε μια καλύτερη μετάφραση
Start 19-12-22
101
3. Ατομικές Αλληλεπιδράσεις
Προτείνετε μια καλύτερη μετάφραση
Start 18-03-20
102
4. Κατανομή Maxwell-Boltzmann
Προτείνετε μια καλύτερη μετάφραση
Start 17-12-05
103
5. θερμομετρο galileo
Προτείνετε μια καλύτερη μετάφραση
Start 19-04-13
104
6. Κλίμακες θερμοκρασίας
Προτείνετε μια καλύτερη μετάφραση
Start 19-04-13
105
7. Μηχανικό ισοδύναμο της θερμότητας
Προτείνετε μια καλύτερη μετάφραση
Start 18-05-10
106
8. Εσωτερική ενέργεια
Προτείνετε μια καλύτερη μετάφραση
Start 17-12-12
107
9. Μετάδοση της θερμότητας με μεταφορά
Προτείνετε μια καλύτερη μετάφραση
Start 18-06-10
108
10. Μετάδοση της θερμότητας με ακτινοβολία
Προτείνετε μια καλύτερη μετάφραση
Start 17-12-12
109
11. Μετάδοση της θερμότητας με αγωγή
Προτείνετε μια καλύτερη μετάφραση
Start 19-04-13
110
12. Ισόθερμη μεταβολή
Προτείνετε μια καλύτερη μετάφραση
Start 17-12-14
111
13. Ισοβαρής μεταβολή
Προτείνετε μια καλύτερη μετάφραση
Start 17-12-16
112
14. Ισόχωρη μεταβολή
Προτείνετε μια καλύτερη μετάφραση
Start 19-04-14
113
15. Αδιαβατική μεταβολή
Προτείνετε μια καλύτερη μετάφραση
Start 19-05-09
114
16. Κύκλος Carnot
Προτείνετε μια καλύτερη μετάφραση
Start 18-08-02
115
17. Ατμάμαξα
Προτείνετε μια καλύτερη μετάφραση
Start 18-01-13
116
18. Δίχρονος κινητήρας
Προτείνετε μια καλύτερη μετάφραση
Start 18-01-13
117
19. Τετράχρονος κινητήρας
Προτείνετε μια καλύτερη μετάφραση
Start 18-01-14
118
20. Κινητήρας ντίζελ
Προτείνετε μια καλύτερη μετάφραση
Start 18-01-14
119
21. Κινητήρας Βάνκελ
Προτείνετε μια καλύτερη μετάφραση
Start 17-11-23
120
22. Αεικίνητο
Προτείνετε μια καλύτερη μετάφραση
Start 17-11-23
121
23. Αεικίνητο πουλί
Προτείνετε μια καλύτερη μετάφραση
Start 17-11-25
122
24. Ψυγείο
Προτείνετε μια καλύτερη μετάφραση
Start 17-11-25
123
25. Επιφανειακή τάση
Προτείνετε μια καλύτερη μετάφραση
Start 19-04-13
124
26. Θερμοκρασία βρασμού – Ατμοσφαιρική πίεση
Προτείνετε μια καλύτερη μετάφραση
Start 19-04-13
125
27. Θερμοκρασία βρασμού – Υψόμετρο
Προτείνετε μια καλύτερη μετάφραση
Start 19-04-13
126
28. Ατμοσφαιρική πίεση – Υψόμετρο
Προτείνετε μια καλύτερη μετάφραση
Start 19-04-13
127
29. Ατμόσφαιρα της Γης
Προτείνετε μια καλύτερη μετάφραση
Start 19-04-13
128
30. Απόλυτη υγρασία
Προτείνετε μια καλύτερη μετάφραση
Start 19-04-13
129
31. Σχετική υγρασία
Προτείνετε μια καλύτερη μετάφραση
Start 19-04-13
130
32. Σημείο δρόσου
Προτείνετε μια καλύτερη μετάφραση
V. Ηλεκτροστατική Προτείνετε μια καλύτερη μετάφραση
Start 19-05-21
131
1. Ηλεκτροστατική μηχανή Wimshurst
Προτείνετε μια καλύτερη μετάφραση
Start 19-03-29
132
2. Ηλεκτρογεννήτρια Βαν ντε Γκράαφ
Προτείνετε μια καλύτερη μετάφραση
Start 19-04-14
133
3. Ηλεκτρικό πεδίο
Προτείνετε μια καλύτερη μετάφραση
Start 18-03-24
134
4. Φορτία και πεδία
Προτείνετε μια καλύτερη μετάφραση
Start 19-04-14
135
5. Πυκνωτής
Προτείνετε μια καλύτερη μετάφραση
VI. Ηλεκτρικό ρεύμα Προτείνετε μια καλύτερη μετάφραση
Start 20-03-05
136
1. Τάση, ρεύμα και αντίσταση
Προτείνετε μια καλύτερη μετάφραση
Start 18-10-01
137
2. Ηλεκτρικό κύκλωμα
Προτείνετε μια καλύτερη μετάφραση
Start 19-11-17
138
3. Νόμος του Ωμ
Προτείνετε μια καλύτερη μετάφραση
Start 18-03-15
139
4. Εσωτερική αντίσταση
Προτείνετε μια καλύτερη μετάφραση
Start 18-12-01
140
5. Κανόνες του Κίρχοφ
Προτείνετε μια καλύτερη μετάφραση
Start 19-04-14
141
6. Ηλεκτρική αντίσταση
Προτείνετε μια καλύτερη μετάφραση
Start 19-11-18
142
7. Συντελεστής θερμοκρασίας αντίστασης
Προτείνετε μια καλύτερη μετάφραση
VII. Ημιαγωγός Προτείνετε μια καλύτερη μετάφραση
Start 17-11-25
143
1. Θερμίστορ
Προτείνετε μια καλύτερη μετάφραση
Start 18-06-10
144
2. Φωτοαντίσταση
Προτείνετε μια καλύτερη μετάφραση
Start 18-05-17
145
3. Πυρίτιο
Προτείνετε μια καλύτερη μετάφραση
Start 18-05-14
146
4. Ανασυνδυασμού-παραγωγής
Προτείνετε μια καλύτερη μετάφραση
Start 18-05-13
147
5. Ενδογενείς ή αυτοτελείς ημιαγωγοί
Προτείνετε μια καλύτερη μετάφραση
Start 18-05-19
148
6. Ημιαγωγός
Προτείνετε μια καλύτερη μετάφραση
Start 18-01-03
149
7. Διπλή ανόρθωση με γέφυρα
Προτείνετε μια καλύτερη μετάφραση
VIII. Ηλεκτρικό ρεύμα σε υγρά Προτείνετε μια καλύτερη μετάφραση
Start 18-05-07
150
1. Αντίδραση αποσύνθεσης
Προτείνετε μια καλύτερη μετάφραση
Start 18-05-06
151
2. Ηλεκτρόλυση
Προτείνετε μια καλύτερη μετάφραση
Start 17-11-26
152
3. Μπαταριες μολυβδου
Προτείνετε μια καλύτερη μετάφραση
IX. Ηλεκτρική εκκένωση σε ένα αέριο και σε κενό Προτείνετε μια καλύτερη μετάφραση
Start 18-02-26
153
1. Ιονισμό – αποφόρτιση ηλεκτροσκοπίου
Προτείνετε μια καλύτερη μετάφραση
Start 17-12-19
154
2. Ηλεκτρική εκκένωση σε ένα αέριο
Προτείνετε μια καλύτερη μετάφραση
Start 18-01-01
155
3. Χαρακτηριστικές I-V
Προτείνετε μια καλύτερη μετάφραση
Start 18-06-10
156
4. Βολταϊκό τόξο
Προτείνετε μια καλύτερη μετάφραση
Start 17-12-28
157
5. Επαγωγικό πηνίο Ruhmkorff
Προτείνετε μια καλύτερη μετάφραση
Start 17-12-28
158
6. Καθοδικές ακτίνες
Προτείνετε μια καλύτερη μετάφραση
Start 18-01-01
159
7. Παλμοσκόπιο
Προτείνετε μια καλύτερη μετάφραση
Start 17-12-30
160
8. Crookes σωλήνα – Σταυρός της Μάλτας
Προτείνετε μια καλύτερη μετάφραση
Start 17-12-31
161
9. Ηλεκτρική εκκένωση (αέρας σε χαμηλή πίεση)
Προτείνετε μια καλύτερη μετάφραση
Start 17-12-31
162
10. Άγιοι Νικόληδες
Προτείνετε μια καλύτερη μετάφραση
Start 17-12-31
163
11. Λαμπτήρας νέον
Προτείνετε μια καλύτερη μετάφραση
Start 18-02-25
164
12. Λαμπτήρας φθορισμού
Προτείνετε μια καλύτερη μετάφραση
Start 18-06-10
165
13. Προστασία από κεραυνούς
Προτείνετε μια καλύτερη μετάφραση
X. Μαγνητικό πεδίο Προτείνετε μια καλύτερη μετάφραση
Start 18-01-10
166
1. Μαγνήτης
Προτείνετε μια καλύτερη μετάφραση
Start 18-03-15
167
2. Σιδηρομαγνητισμός
Προτείνετε μια καλύτερη μετάφραση
Start 18-06-21
168
3. Κανόνας του δεξιού χεριού
Προτείνετε μια καλύτερη μετάφραση
Start 17-12-21
169
4. Δύναμη Laplace
Προτείνετε μια καλύτερη μετάφραση
Start 18-06-01
170
5. Ηλεκτρομαγνητική επαγωγή
Προτείνετε μια καλύτερη μετάφραση
Start 18-03-11
171
6. Κανόνας του Λεντς
Προτείνετε μια καλύτερη μετάφραση
Start 18-05-20
172
7. Πηνία Helmholtz
Προτείνετε μια καλύτερη μετάφραση
XI. Εναλλασσόμενο ρεύμα Προτείνετε μια καλύτερη μετάφραση
Start 18-03-11
173
1. Γεννήτρια και δυναμό
Προτείνετε μια καλύτερη μετάφραση
Start 18-03-10
174
2. Τριφασικός εναλλακτήρας
Προτείνετε μια καλύτερη μετάφραση
Start 20-04-08
175
3. Μετασχηματιστής
Προτείνετε μια καλύτερη μετάφραση
Start 19-09-29
176
4. Εκκρεμές Waltenhofen
Προτείνετε μια καλύτερη μετάφραση
Start 20-03-14
177
5. Βασικά κυκλώματα στο εναλλασσόμενο ρεύμα
Προτείνετε μια καλύτερη μετάφραση
Start 20-03-19
178
6. Κύκλωμα RLC σε σειρά
Προτείνετε μια καλύτερη μετάφραση
Start 20-03-19
179
7. Κύκλωμα RLC παράλληλα
Προτείνετε μια καλύτερη μετάφραση
Start 20-09-20
180
8. Ηλεκτρικές Ταλαντώσεις
Προτείνετε μια καλύτερη μετάφραση
XII. Οπτική Προτείνετε μια καλύτερη μετάφραση
Start 19-04-14
181
1. Πρίσμα
Προτείνετε μια καλύτερη μετάφραση
Start 18-07-21
182
2. Αφαιρετική και προσθετική μείξη
Προτείνετε μια καλύτερη μετάφραση
Start 18-06-24
183
3. Δίσκος του Νεύτωνα
Προτείνετε μια καλύτερη μετάφραση
Start 19-04-14
184
4. Ο Γιανγκ και οι δύο σχισμές
Προτείνετε μια καλύτερη μετάφραση
Start 18-06-10
185
5. Κάτοπτρα
Προτείνετε μια καλύτερη μετάφραση
Start 19-04-14
186
6. Φακοί
Προτείνετε μια καλύτερη μετάφραση
Start 19-04-14
187
7. Θετικό φακό
Προτείνετε μια καλύτερη μετάφραση
Start 19-04-14
188
8. Αρνητικό φακό
Προτείνετε μια καλύτερη μετάφραση
Start 18-03-25
189
9. Διαθλαστικές ανωμαλίες
Προτείνετε μια καλύτερη μετάφραση
Start 18-03-24
190
10. Προσαρμογή
Προτείνετε μια καλύτερη μετάφραση
Start 18-03-26
191
11. Μεγεθυντικός φακός
Προτείνετε μια καλύτερη μετάφραση
Start 18-03-25
192
12. Μικροσκόπιο
Προτείνετε μια καλύτερη μετάφραση
Start 18-03-27
193
13. Διόπτρες Κέπλερ
Προτείνετε μια καλύτερη μετάφραση
Start 18-03-27
194
14. Διόπτρες Γαλιλαίου
Προτείνετε μια καλύτερη μετάφραση
Start 19-04-14
195
15. Κοίλο κάτοπτρο
Προτείνετε μια καλύτερη μετάφραση
Start 19-04-14
196
16. Κυρτό κάτοπτρο
Προτείνετε μια καλύτερη μετάφραση
Start 18-03-28
197
17. Νευτώνια τηλεσκόπια
Προτείνετε μια καλύτερη μετάφραση
Start 18-04-16
198
18. Φωτεινή ροή
Προτείνετε μια καλύτερη μετάφραση
Start 18-01-06
199
19. Φωτεινή ένταση
Προτείνετε μια καλύτερη μετάφραση
Start 18-04-16
200
20. Ένταση φωτισμού
Προτείνετε μια καλύτερη μετάφραση
Start 18-04-14
201
21. Μέλαν σώμα
Προτείνετε μια καλύτερη μετάφραση
Start 17-12-02
202
22. Μέλαν σώμα – μοντέλο
Προτείνετε μια καλύτερη μετάφραση
Start 18-04-19
203
23. Φωτοηλεκτρικό φαινόμενο
Προτείνετε μια καλύτερη μετάφραση
Start 18-06-23
204
24. Ηλεκτρομαγνητικό Κύμα
Προτείνετε μια καλύτερη μετάφραση
Start 18-04-11
205
25. Πολωτικό φίλτρο
Προτείνετε μια καλύτερη μετάφραση
Start 18-06-10
206
26. Σωλήνας Χ ακτίνων
Προτείνετε μια καλύτερη μετάφραση
XIII. Ειδική σχετικότητα Προτείνετε μια καλύτερη μετάφραση
Start 17-12-21
207
1. Το πειραμα Michelson – Morley
Προτείνετε μια καλύτερη μετάφραση
Start 19-06-07
208
2. Διαστολή του χρόνου
Προτείνετε μια καλύτερη μετάφραση
Start 19-04-14
209
3. Συστολή του μήκους
Προτείνετε μια καλύτερη μετάφραση
XIV. Ατομική φυσική Προτείνετε μια καλύτερη μετάφραση
Start 18-01-28
210
1. Μοντέλα ατόμου
Προτείνετε μια καλύτερη μετάφραση
Start 17-12-31
211
2. Πείραμα Rutherford
Προτείνετε μια καλύτερη μετάφραση
Start 19-06-07
212
3. Ατομικό πρότυπο του Μπορ
Προτείνετε μια καλύτερη μετάφραση
Start 18-01-10
213
4. Φασματοσκόπιο απορρόφησης
Προτείνετε μια καλύτερη μετάφραση
Start 17-12-04
214
5. Σκέδαση Κόμπτον
Προτείνετε μια καλύτερη μετάφραση
Start 18-02-17
215
6. Franck–Hertz πείραμα
Προτείνετε μια καλύτερη μετάφραση
XV. Πυρηνική φυσική Προτείνετε μια καλύτερη μετάφραση
Start 17-12-31
216
1. Πυρηνική ακτινοβολία
Προτείνετε μια καλύτερη μετάφραση
Start 19-04-14
217
2. Νόμος ραδιενεργών διασπάσεων
Προτείνετε μια καλύτερη μετάφραση
Start 18-05-12
218
3. Ραδιενεργές σειρές
Προτείνετε μια καλύτερη μετάφραση
Start 18-01-14
219
4. Πυρηνική αντίδραση
Προτείνετε μια καλύτερη μετάφραση
XVI. Μαθηματικά Προτείνετε μια καλύτερη μετάφραση
Start 18-09-16
220
1. Πυθαγόρειο θεώρημα
Προτείνετε μια καλύτερη μετάφραση
Start 20-05-04
221
2. π
Προτείνετε μια καλύτερη μετάφραση
Start 19-04-08
222
3. Ακτίνιο
Προτείνετε μια καλύτερη μετάφραση
Start 19-04-13
223
4. Τριγωνομετρικός κύκλος
Προτείνετε μια καλύτερη μετάφραση
Start 18-07-26
224
5. Πρόσθεση ανύσματος
Προτείνετε μια καλύτερη μετάφραση
Start 20-05-05
225
6. Βελόνα του Βuffon
Προτείνετε μια καλύτερη μετάφραση
Start 19-11-14
226
7. Πίνακας Galton
Προτείνετε μια καλύτερη μετάφραση
Start 20-04-14
227
8. Λωρίδα του Μέμπιους
Προτείνετε μια καλύτερη μετάφραση
Start 20-07-07
228
9. Ελληνικό αλφάβητο
Προτείνετε μια καλύτερη μετάφραση
XVII. Ποιος είμαι Προτείνετε μια καλύτερη μετάφραση
Start 17-11-26
229
1. Δάσκαλος από τη Μοραβία
Προτείνετε μια καλύτερη μετάφραση
Start 17-12-01
230
2. Δάσκαλος από τη Μοραβία
Προτείνετε μια καλύτερη μετάφραση